Головна 64-66. Фінансова та страхова діяльність

  64-66. Фінансова та страхова діяльність

  38

  Код 

  Назва 

  NACE
  (Rev. 1.1) 

  ISIC
  (Rev. 4) 

  K 

  Фінансова та страхова діяльність 

    

  K 

  64 

  Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 

    

  64 

  64.1 

  Грошове посередництво 

    

  641 

  64.11 

  Діяльність центрального банку 

  65.11 

  6411 

  64.19 

  Інші види грошового посередництва 

  65.12 

  6419 

  64.2 

  Діяльність холдингових компаній 

    

  642 

  64.20 

  Діяльність холдингових компаній 

  65.23* 

  6420 

  74.15* 

  6420 

  64.3 

  Трасти, фонди та подібні фінансові суб”єкти 

    

  643 

  64.30 

  Трасти, фонди та подібні фінансові суб”єкти 

  65.23* 

  6430 

  64.9 

  Надання інших фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 

    

  649 

  64.91 

  Фінансовий лізинг 

  65.21 

  6491 

  64.92 

  Інші види кредитування 

  65.22* 

  6492 

  64.99 

  Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 

  65.22* 

  6499 

  65.23* 

  6499 

  65 

  Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов”язкового соціального страхування 

    

  65 

  65.1 

  Страхування 

    

  651 

  65.11 

  Страхування життя 

  66.01* 

  6511 

  65.12 

  Інші види страхування, крім страхування життя 

  66.03* 

  6512 

  65.2 

  Перестрахування 

    

  652 

  65.20 

  Перестрахування 

  66.01* 

  6520 

  66.02* 

  6520 

  66.03* 

  6520 

  65.3 

  Недержавне пенсійне забезпечення 

    

  653 

  65.30 

  Недержавне пенсійне забезпечення 

  66.02* 

  6530 

  66 

  Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування 

    

  66 

  66.1 

  Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 

    

  661 

  66.11 

  Управління фінансовими ринками 

  67.11 

  6611 

  66.12 

  Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах 

  67.12* 

  6612 

  67.13* 

  6612 

  66.19 

  Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення 

  67.13* 

  6619 

  66.2 

  Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 

    

  662 

  66.21 

  Оцінювання ризиків та завданої шкоди 

  67.20* 

  6621 

  66.22 

  Діяльність страхових агентів і брокерів 

  67.20* 

  6622 

  66.29 

  Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 

  67.20* 

  6629 

  66.3 

  Управління фондами 

    

  663 

  66.30 

  Управління фондами 

  67.12* 

  6630 

  ____________
  * Цим символом позначено часткову (неповну) відповідність між позиціями статистичних класифікацій.