Головна Стандартні угруповання для публікації статистичних даних

  Стандартні угруповання для публікації статистичних даних

  83

  ДОДАТОК А
  (обов”язковий)

  Стандартні угруповання для публікації статистичних даних

  Таблиця A*10/11

  Код A*10/11 

  Секції ISIC (Rev. 4) / NACE (Rev. 2) / КВЕД 2010 

  Назва 

  1 

  Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 

  2 

  B, C, D та E 

  Переробна промисловість, добувна промисловість, розроблення кар”єрів та інша промисловість 

  2a 

  З них:
  Переробна промисловість 

  3 

  Будівництво 

  4 

  G, H та I 

  Оптова та роздрібна торгівля, транспорт і складське господарство, тимчасове розміщування й організація харчування 

  5 

  Інформація та телекомунікації 

  6 

  Фінансова та страхова діяльність 

  7 

  Операції з нерухомим майном1 

  8 

  M та N 

  Професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

  9 

  O, P та Q 

  Державне управління й оборона, освіта, охорона здоров”я та надання соціальної допомоги 

  10 

  R, S, T та U 

  Інші послуги 

  ____________
  1 У тому числі нарахована орендна плата за житло, використовуване власниками. 

  Таблиця A*38

    

  Код A*38 

  Секції ISIC (Rev. 4) / NACE (Rev. 2) / КВЕД 2010 

  Розділи 

  Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 

  01 – 03 

  Добувна промисловість і розроблення кар”єрів 

  05 – 09 

  CA 

  Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 

  10 – 12 

  CB 

  Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

  13 – 15 

  CC 

  Виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність 

  16 – 18 

  CD 

  Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 

  19 

  CE 

  Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 

  20 

  CF 

  Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 

  21 

  CG 

  Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції 

  22 + 23 

  10 

  CH 

  Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 

  24 + 25 

  11 

  CI 

  Виробництво комп”ютерів, електронної та оптичної продукції 

  26 

  12 

  CJ 

  Виробництво електричного устатковання 

  27 

  13 

  CK 

  Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 

  28 

  14 

  CL 

  Виробництво транспортних засобів 

  29 + 30 

  15 

  CM 

  Інші види переробної промисловості, ремонт і монтаж машин і устатковання 

  31 – 33 

  16 

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

  35 

  17 

  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 

  36 – 39 

  18 

  Будівництво 

  41 – 43 

  19 

  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 

  45 – 47 

  20 

  Транспорт, складське господарство, поштова та кур”єрська діяльність 

  49 – 53 

  21 

  Тимчасове розміщування й організація харчування 

  55 + 56 

  22 

  JA 

  Видавнича діяльність, радіомовлення та телебачення 

  58 – 60 

  23 

  JB 

  Телекомунікації (електрозв”язок) 

  61 

  24 

  JC 

  Комп”ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг 

  62 + 63 

  25 

  Фінансова та страхова діяльність 

  64 – 66 

  26 

  Операції з нерухомим майном2 

  68 

  27 

  MA 

  Діяльність у сферах права, бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження 

  69 – 71 

  28 

  MB 

  Наукові дослідження та розробки 

  72 

  29 

  MC 

  Інша професійна, наукова та технічна діяльність 

  73 – 75 

  30 

  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 

  77 – 82 

  31 

  Державне управління й оборона; обов”язкове соціальне страхування 

  84 

  32 

  Освіта 

  85 

  33 

  QA 

  Охорона здоров”я 

  86 

  34 

  QB 

  Надання послуг догляду та соціальної допомоги 

  87 + 88 

  35 

  Мистецтво, розваги та відпочинок 

  90 – 93 

  36 

  Надання інших видів послуг 

  94 – 96 

  37 

  T3 

  Діяльність домашніх господарств 

  97 + 982 

  38 

  U3 

  Діяльність екстериторіальних організацій і органів 

  992 

  ____________
  2 У тому числі нарахована орендна плата за житло, використовуване власниками.

  3 Уся секція U та частина секції T (розділ 98) не входять у межі виробничої діяльності за СНР і в поданні даних СНР будуть порожніми, але їх вносять до таблиці для повноти інформації.