Головна - пояснення до розділів 19-23

  – пояснення до розділів 19-23

  47

  19 Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

  Цей розділ включає перероблення сирої нафти та вугілля в придатні для використання продукти. Основним процесом перероблення нафти є очищення, яке включає сепарацію сирої нафти на компоненти шляхом таких методів, як крекінг і дистиляція.

  Цей розділ також включає виробництво за власний рахунок відповідних продуктів – коксу, бутану, пропану, бензину, гасу, мазуту тощо), а також надання послуги з перероблення (наприклад, рафінацію на замовлення).

  До розділу включено також виробництво етану, пропану та бутану як продуктів очищення нафти.

  Цей розділ включає одержання газу тільки нижчого ступеня чистоти (менше 95% щодо етану, етилену та бутану, менше 90% щодо пропану (пропілену), бутену (бутілену) та бутадієну).

  Цей розділ не включає виробництво газів, зазначених у цьому розділі, вищого ступеня чистоти (20.14), виробництво промислових газів (20.11), добування природного газу (метану, етану, бутану або пропану) (06.20) та виробництво паливного газу, крім нафтового газу (наприклад, вугільного газу, водяного газу, генераторного газу і газу газових заводів) (35.21). Виробництво нафтохімікатів з очищеної нафти класифікують у розділі 20.

  19.1 Виробництво коксу та коксопродуктів

  19.10 Виробництво коксу та коксопродуктів

  Цей клас включає:

  • експлуатацію коксових печей
  • виробництво коксу та напівкоксу
  • виробництво пеку та пекового коксу
  • виробництво коксового газу
  • виробництво кам”яновугільної або буровугільної смол
  • агломерацію коксу

  Цей клас не включає:

  • виробництво вугільних паливних брикетів, див. 19.20

  19.2 Виробництво продуктів нафтоперероблення

  19.20 Виробництво продуктів нафтоперероблення

  Цей клас включає виробництво рідкого та газоподібного палива або інших продуктів із сирої нафти, бітумінозних мінералів та їх фракційних продуктів. Очищення нафти включає один або декілька послідовних видів діяльності: поділ на фракції, пряму дистиляцію сирої нафти та крекінг.

  Цей клас включає:

  • виробництво моторного палива: газоліну, гасу тощо
  • виробництво палива: легкого, середнього та важкого нафтового палива, очищених газів, таких як етан, пропан, бутан тощо
  • виробництво нафтових олив і мастил, у т.ч. з відходів нафти
  • виробництво продуктів для нафтохімічної промисловості та для виробництва дорожніх покриттів
  • виробництво різних видів нафтопродуктів: уайт-спіриту, вазеліну, твердого парафіну, петролатуму тощо
  • виробництво нафтових брикетів (суміші нафти, мила, смоли та лугу у вигляді брикетів)
  • виробництво бензину сумішевого (екобензину) з вмістом спиртів або їх сумішей від 5% до 30%, наприклад, газохолу

  Цей клас також включає:

  • виробництво торф”яних брикетів
  • виробництво кам”яновугільних та буровугільних паливних брикетів

  20 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

  Цей розділ включає перероблення органічної та неорганічної сировини з використанням хімічних процесів виробництва й утворення продукції. У розділі розрізняють виробництво основної хімічної продукції, яке складає групу 20.1, та виробництво напівфабрикатів (проміжної продукції) та кінцевої продукції шляхом перероблення основної хімічної продукції, які належать до решти класів розділу.

  20.1 Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах

  Ця група включає виробництво основної хімічної продукції, добрив і супутніх азотних сполук, а також пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах.

  20.11 Виробництво промислових газів

  Цей клас включає:

  • виробництво скраплених або стиснених неорганічних промислових і медичних газів:
   • простих газів (водню, аргону, азоту і кисню)
   • рідкого або стисненого повітря
   • парів холодоагенту
   • змішаних промислових газів
   • інертних газів, таких як діоксид вуглецю (вуглекислий газ)
   • ізолювальних газів

  Цей клас не включає:

  • добування метану, етану, бутану або пропану, див. 06.20
  • виробництво горючих газів, таких як етан, бутан або пропан, у результаті рафінації нафти, див. 19.20
  • виробництво газоподібного палива з вугілля, відходів тощо, див. 35.21

  20.12 Виробництво барвників і пігментів

  Цей клас включає:

  • виробництво барвників і пігментів в основній формі або у вигляді концентратів, з будь-якої сировини
  • виробництво оксидів, пероксидів і гідроксидів металів (мінеральних пігментів)
  • виробництво рослинних і хімічних (органічних і неорганічних) дубильних речовин

  Цей клас також включає:

  • виробництво продуктів, що їх використовують як флуоресцентні відбілювачі або люмінофори

  Цей клас не включає:

  • виробництво готових барвників і пігментів, див. 20.30
  • виробництво оксиду алюмінію, див. 24.42

  20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин

  Цей клас включає виробництво хімічних речовин із використанням основних технологічних процесів, процесів хімічного виробництва. Результатом цієї діяльності зазвичай є одержування окремих хімічних елементів або хімічних сполук.

  Цей клас включає:

  • виробництво хімічних елементів (крім промислових газів і основних металів)
  • виробництво неорганічних кислот, крім азотної кислоти
  • виробництво лугів, щелоків (лужних розчинів) та інших неорганічних основних компонентів, крім аміаку
  • виробництво інших неорганічних сполук
  • виробництво випаленого піриту (залізного колчедану)
  • виробництво дистильованої води

  Цей клас також включає:

  • збагачення уранових і торієвих руд
  • вторинне перероблення ядерного палива

  Цей клас не включає:

  • виробництво промислових газів, див. 20.11
  • виробництво азотних добрив і азотних сполук, див. 20.15
  • виробництво аміаку, див. 20.15
  • виробництво хлориду амонію, див. 20.15
  • виробництво нітритів і нітратів калію, див. 20.15
  • виробництво карбонату амонію, див. 20.15
  • виробництво водних дистилятів ефірних олій, див. 20.53
  • виробництво основних металів, див. розділ 24

  20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин

  Цей клас включає виробництво хімічної продукції з використанням основних технологічних процесів процесів хімічного виробництва, таких як термічний крекінг та дистиляція. Результатом цієї діяльності, зазвичай, є одержування окремих хімічних елементів або хімічних сполук.

  Цей клас включає:

  • виробництво основних органічних хімічних речовин:
   • ациклічних вуглеводнів, насичених та ненасичених
   • циклічних вуглеводнів, насичених та ненасичених
   • ациклічних і циклічних спиртів, у т.ч. неденатурованого та денатурованого етилового спирту з вмістом спирту 80об. % і більше
   • моно- та полікарбонових кислот, у т.ч. оцтової кислоти
   • інших кисневих сполук, у т.ч. числі альдегідів, кетонів, хінонів і дво- або полівалентних кисневих сполук
   • синтетичного гліцерину, синтезованого з нафтопродуктів
   • азотно-функціональних органічних сполук, у т.ч. числі амінів
   • ферментацію цукрової тростини, зерна тощо для виробництва спирту та ефірів
   • інших органічних сполук, у т.ч. продуктів перероблення деревини (деревного вугілля, виробленого дистиляцією деревини) тощо
  • виробництво синтетичних ароматичних речовин
  • дистиляцію кам”яновугільної смоли

  Цей клас не включає:

  • виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів, див. 11.01
  • виробництво пластмас у первинних формах, див. 20.16
  • виробництво синтетичного каучуку в первинних формах, див. 20.17
  • виробництво неочищеного гліцерину, див. 20.41
  • виробництво натуральних ефірних олій, див. 20.53
  • виробництво саліцилової та О-ацетилсаліцилової кислот, див. 21.10

  20.15 Виробництво добрив і азотних сполук

  Цей клас включає:

  • виробництво добрив:
   • азотних або азотовмісних, фосфорних або калійних добрив
   • сечовини, необроблених природних фосфатів і калійних солей
  • виробництво азотних сполук:
   • азотної та сульфоазотної кислот, аміаку, хлориду амонію, карбонату амонію, нітритів і нітратів калію

  Цей клас також включає:

  • виробництво добрив рослинного чи тваринного походження, зокрема, компосту
  • виробництво ґрунту для садіння горщикових рослин, у якому торф є основним складовим компонентом
  • виробництво сумішей природної землі, піску, глини та мінеральних речовин для садіння горщикових рослин

  Цей клас не включає:

  • добування гуано, див. 08.91
  • виробництво агрохімічної продукції, зокрема, пестицидів, див. 20.20
  • виробництво компосту з органічних відходів суб’єктами, основною діяльністю яких є видалення відходів, див. 38.21

  20.16 Виробництво пластмас у первинних формах

  Цей клас включає виробництво смол, пластмас і невулканізованого термопластичного еластоміру (каучукоподібного полімеру), змішування смол у звичайний спосіб, а також виробництво немодифікованих синтетичних смол.

  Цей клас включає:

  • виробництво пластмас у первинних формах:
   • полімерів, у т.ч. етилену, пропілену, стиролу, вінілхлориду, вінілацетату та акрилів
   • поліамідів
   • фенольних та епоксидних смол, поліуретану
   • алкідних та поліефірних смол і поліефірів
   • силікону в первинних формах
   • іонообмінних смол на основі полімерів

  Цей клас також включає:

  • виробництво целюлози та її хімічних похідних

  Цей клас не включає:

  • виробництво штучних і синтетичних волокон, ниток і пряжі, див. 20.60
  • подрібнення відходів пластмас, див. 38.32

  20.17 Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах

  Цей клас включає:

  • виробництво синтетичного каучуку в первинних формах:
   • синтетичного каучуку
   • фактису (пластифікатора для гумових сумішей)
  • виробництво сумішей синтетичного та натурального каучуків і каучукоподібних смол (наприклад, балати)

  20.2 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції

  20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції

  Цей клас включає:

  • виробництво інсектицидів, родентицидів, фунгіцидів, гербіцидів, акарицидів, молюстицидів, біоцидів
  • виробництво засобів проти проростання, регуляторів росту рослин
  • виробництво дезінфікуючих засобів (для сільськогосподарських цілей та іншого використання)
  • виробництво іншої агрохімічної продукції, не віднесеної до інших угруповань

  Цей клас не включає:

  • виробництво хімічних добрив і азотних сполук, див. 20.15

  20.3 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик

  20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик

  Цей клас включає:

  • виробництво фарб, лаків, емалей
  • виробництво готових пігментів і барвників
  • виробництво склоподібної емалі, глазурі, ангобів і подібної продукції
  • виробництво мастик
  • виробництво ґрунтовок та інших невогнетривких шпаклівок і засобів для оброблення поверхні
  • виробництво складних органічних розчинників і розріджувачів
  • виробництво готових рідин для видалення фарби або лаку
  • виробництво друкарської фарби

  Цей клас не включає:

  • виробництво барвників і пігментів, див. 20.12
  • виробництво чорнил і туші, див. 20.59

  20.4 Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів

  20.41 Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування

  Цей клас включає:

  • виробництво органічних поверхнево-активних речовин
  • виробництво паперу, серветок, повсті тощо, покритих або просочених мийними засобами
  • виробництво гліцерину
  • виробництво мила, крім косметичного
  • виробництво поверхнево-активних засобів:
   • пральних порошків у твердій або рідкій формі та інших мийних засобів
   • засобів для миття посуду
   • засобів для пом”якшування тканин під час прання
  • виробництво засобів для чищення та полірування:
   • засобів для одоризування і дезодорування приміщень
   • штучних і готових восків
   • поліролів і кремів для догляду за шкіряними виробами
   • поліролів і кремів для догляду за дерев”яними поверхнями
   • поліролів для кузовів, скляних і металевих поверхонь
   • паст і порошків для чищення, у т.ч. паперу, серветок тощо, вкритих або просочених подібними засобами

  Цей клас не включає:

  • виробництво сумішей певного хімічного складу, див. 20.13, 20.14
  • виробництво гліцерину, синтезованого з нафтопродуктів, див. 20.14
  • виробництво косметичного мила, див. 20.42

  20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів

  Цей клас включає:

  • виробництво парфумних і косметичних засобів:
   • парфумів і туалетної води
   • косметичних засобів і засобів для макіяжу
   • засобів сонцезахисних і для засмаги
   • засобів для манікюру та педикюру
   • шампунів, лаків для волосся, засобів для завивки та випрямлення волосся
   • зубних паст, порошків і засобів гігієни ротової порожнини, у т.ч. фіксуючих засобів для зубних протезів
   • засобів для гоління, у т.ч. засобів для догляду за шкірою до та після гоління
   • дезодорантів і солей для ванн
   • засобів для депіляції
  • виробництво косметичного мила

  Цей клас не включає:

  • виробництво й очищення натуральних ефірних олій, див. 20.53

  20.5 Виробництво іншої хімічної продукції

  Ця група включає виробництво вибухових речовин і піротехнічних виробів, клеїв, ефірних олій та хімічної продукції, не віднесеної до інших угруповань, зокрема, виробництво фотохімікатів (у т.ч. фотоплівки та фотопаперу), складних діагностичних реагентів тощо.

  20.51 Виробництво вибухових речовин

  Цей клас включає:

  • виробництво порохів
  • виробництво вибухових і піротехнічних засобів, у т.ч. капсулів, зривників, детонаторів, сигнальних ракет тощо

  Цей клас також включає:

  • виробництво сірників

  20.52 Виробництво клеїв

  Цей клас включає:

  • виробництво клеїв і готових засобів для склеювання, у т.ч. на гумовій основі

  Цей клас не включає:

  • виробництво желатину та його похідних, див. 20.59

  20.53 Виробництво ефірних олій

  Цей клас включає:

  • виробництво екстрактів із натуральних ароматичних продуктів
  • виробництво резиноїдів (смолистих речовин)
  • виробництво сумішей ароматичних речовин для виготовлення парфумів або харчових продуктів
  • виробництво водних дистилятів ефірних олій

  Цей клас не включає:

  • виробництво синтетичних ароматичних речовин, див. 20.14
  • виробництво парфумних і косметичних засобів, див. 20.42

  20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.

  Цей клас включає:

  • виробництво фотопластинок, фотоплівки, фотопаперу та інших сенсибілізованих неекспонованих матеріалів
  • виробництво фотохімікатів
  • виробництво желатину та його похідних
  • виробництво різноманітних хімічних продуктів:
   • пептонів, похідних пептонів, інших білкових речовин та їх похідних, не віднесених до інших угруповань
   • хімічно модифікованих олій і жирів
   • матеріалів, що їх використовують для оброблення текстилю та шкіри
   • порошків і паст для зварювання та паяння
   • речовин, що їх використовують для травлення металів
   • готових добавок для виготовлення цементу
   • активованого вугілля, присадок для мастил, готових прискорювачів вулканізації каучуку, каталізаторів та інших хімічних продуктів промислового призначення
   • антидетонаторів, антифризів
   • рідин для гідравлічних передач
   • складних діагностичних або лабораторних реагентів

  Цей клас також включає:

  • виробництво чорнила і туші
  • хімічне очищення олій і жирів
  • виробництво біопалива з складних ефірів жирних кислот, що їх одержують з рослинних олій або тваринних жирів (наприклад, виробництво біодизелю)

  Цей клас не включає:

  • виробництво продуктів з певним хімічним складом у великих обсягах без пакування, див. 20.13, 20.14
  • виробництво дистильованої води, 20.13
  • виробництво інших основних органічних хімічних речовин, див. 20.14
  • виробництво друкарської фарби, див. 20.30
  • виробництво засобів для склеювання на основі асфальту, див. 23.99

  20.6 Виробництво штучних і синтетичних волокон

  20.60 Виробництво штучних і синтетичних волокон

  Цей клас включає:

  • виробництво джгутів із хімічних (штучних і синтетичних) волокон
  • виробництво штучних і синтетичних штапельних волокон, які не пройшли процеси кардочесання, гребенечесання чи інші процеси підготування до прядіння
  • виробництво синтетичної або штучної пряжі, у т.ч. високоміцної пряжі
  • виробництво синтетичних або штучних монофіламентних ниток або стрічкових ниток

  Цей клас не включає:

  • прядіння синтетичних або штучних ниток, див. 13.10
  • виробництво штучної та синтетичної штапельної пряжі, див. 13.10

  21 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

  Цей розділ включає виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів.

  Цей розділ також включає виробництво лікарської хімічної та рослинної продукції.

  21.1 Виробництво основних фармацевтичних продуктів

  21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктів

  Цей клас включає:

  • виробництво медично активних речовин, фармакологічні властивості яких використовують для виробництва лікарських засобів: антибіотиків, основних вітамінів, саліцилової та О-ацетилсаліцилової кислот тощо
  • перероблення крові

  Цей клас також включає:

  • виробництво хімічно чистих цукрів
  • перероблення залоз і виробництво екстрактів із залоз тощо

  21.2 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

  21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів

  Цей клас включає:

  • виробництво лікарських засобів:
   • імунних сироваток та інших елементів крові
   • вакцин
   • різноманітних лікарських засобів, у т.ч. гомеопатичних препаратів
  • виробництво хімічних протизаплідних препаратів зовнішнього застосування та гормональних протизаплідних препаратів
  • виробництво медичних діагностичних препаратів, у т.ч. тестів на вагітність
  • виробництво радіоактивних діагностичних реактивів
  • виробництво фармацевтичних препаратів із застосуванням біотехнологій

  Цей клас також включає:

  • виробництво медично просочених вати, марлі, бандажів, пов”язок тощо
  • підготовку рослинної сировини (подрібнення, сортування, розмелювання) для виготовлення фармацевтичних препаратів

  Цей клас не включає:

  • виробництво трав”яних настоянок (м”яти, вербени, ромашки тощо), див. 10.83
  • виробництво стоматологічних наповнювачів і цементу, див. 32.50
  • виробництво цементів для відновлення кісткових тканин, див. 32.50
  • виробництво хірургічних серветок, див. 32.50
  • оптову торгівлю фармацевтичними товарами, див. 46.46
  • роздрібну торгівлю фармацевтичними товарами, див. 47.73
  • дослідження та розробки у сфері фармацевтики та біотехнологій у фармацевтиці, див. 72.1
  • пакування фармацевтичних препаратів, див. 82.92

  22 Виробництво гумових і пластмасових виробів

  Цей розділ включає виготовлення виробів із гуми та пластмас.

  Для видів економічної діяльності, включених до цього розділу, є характерним використання у виробничих процесах сировинних матеріалів (гуми і пластмас). Однак це не означає, що виробництво усіх видів продукції з цих матеріалів класифікується у цьому розділі.

  22.1 Виробництво гумових виробів

  Ця група включає виробництво продукції з гуми.

  22.11 Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок

  Цей клас включає:

  • виробництво гумових шин для транспортних засобів, устатковання, самохідних транспортних засобів, літаків, іграшок, меблів тощо:
   • пневматичних шин
   • суцільних або напівпневматичних шин
  • виробництво гумових камер для шин
  • виробництво змінних протекторів для шин, ободових стрічок, заготовок для відновлення протекторів шин тощо
  • відновлення протекторів шин

  Цей клас не включає:

  • виробництво гумових матеріалів для ремонту шин, див. 22.19
  • ремонт, установлення або заміну шин і камер, див. 45.20

  22.19 Виробництво інших гумових виробів

  Цей клас включає:

  • виробництво інших виробів з природної або синтетичної гуми, вулканізованої або не вулканізованої, або з гуми підвищеної міцності:
   • гумових пластин, листів, смуг, прутків, профілів
   • труб, шлангів і рукавів
   • гумових клапанів
   • гумових конвеєрних стрічок або привідних пасів
   • гігієнічних гумових виробів: презервативів, сосок, грілок тощо
   • гумових предметів одягу (суцільних, без швів)
   • гумових підборів, підошов та інших частин взуття з гуми
   • гумових ниток і шнурів
   • гумової пряжі та тканин
   • гумових кілець, фітингів і прокладок (ущільнювачів)
   • гумових покриттів для роликів
   • гумових надувних матраців
   • надувних повітряних куль
  • виробництво гумових щіток
  • виробництво з”єднань для труб із твердої гуми

  Цей клас також включає:

  • виробництво гумових матеріалів для ремонту
  • виробництво просочених, фарбованих, вкритих або ламінованих гумою текстильних тканин, де гума є основним компонентом
  • виробництво замінників шкіри з гуми
  • виробництво гумових матраців для водяних ліжок
  • виробництво плавальних шапочок і фартухів із гуми
  • виробництво гумових гідрокостюмів і гумових костюмів для дайвінгу
  • виробництво гумових сексуальних виробів

  Цей клас не включає:

  • виробництво кордних тканин для шин, див. 13.96
  • виробництво одягу з прогумованих тканин, див. 14.14, 14.19
  • виробництво гумового взуття, див. 15.20
  • виробництво клею та речовин для склеювання на гумовій основі, див. 20.52
  • виробництво заготовок для відновлення протекторів, див. 22.11
  • виробництво гребінців, шпильок для волосся та подібної продукції з твердої гуми, див. 22.29
  • виробництво надувних плотів і човнів, див. 30.11, 30.12
  • виробництво необтягнутих матраців із пористої гуми, див. 31.03
  • виробництво спортивного інвентарю з гуми, крім одягу, див. 32.30
  • виробництво гумових ігор та іграшок (у т.ч. дитячих басейнів, надувних дитячих гумових човнів, надувних гумових тварин, м”ячів тощо), див. 32.30, 32.40
  • регенерацію гуми, див. 38.32

  22.2 Виробництво пластмасових виробів

  Ця група включає перероблення нових або використаних пластичних смол у проміжну або готову продукцію з використанням таких процесів як формування, штампування, видування та відливання. Результатом цього виробничого процесу є різноманітний асортимент пластмасових виробів.

  22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас

  Цей клас включає:

  • виробництво напівфабрикатів із пластмас:
   • пластин, листів, блоків, плівки, фольги тощо (самоклейних або ні)
  • виробництво готових виробів із пластмас:
   • пластмасових труб, шлангів і рукавів; фітингів для шлангів і рукавів
   • целофанової плівки або листів

  Цей клас також включає:

  • виробництво штучних оболонок із затверділих протеїнів або целюлозних матеріалів

  Цей клас не включає:

  • виробництво пластмас у первинних формах, див. 20.16
  • виготовлення виробів із синтетичної або натуральної гуми, див. 22.1

  22.22 Виробництво тари з пластмас

  Цей клас включає:

  • виготовлення виробів із пластмас для пакування товарів:
   • пакетів, мішків, контейнерів, коробок, ящиків, бутлів, пляшок тощо

  Цей клас не включає:

  • виробництво дорожніх виробів і сумок із пластмас, див. 15.12

  22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас

  Цей клас включає:

  • виробництво будівельних виробів із пластмас:
   • дверних і віконних блоків, ставень, опалубки
   • контейнерів та ємностей
   • пластмасових покриттів для підлог, стін і стель у вигляді рулонів, плиток, пластин або інших форм тощо
   • пластмасових санітарно-технічних виробів, таких як ванни, душові кабіни, раковини, унітази, водозливні бачки тощо
  • виробництво еластичних покриттів, таких як вініл, лінолеум
  • виробництво штучного каменю з пластмас (наприклад, штучного мармуру)

  Цей клас також включає:

  • виробництво металопластикових вікон

  22.29 Виробництво інших виробів із пластмас

  Цей клас включає:

  • виробництво столових, кухонних виробів і виробів для туалетних кімнат із пластмас
  • виробництво різних виробів із пластмас:
   • головних уборів, ізоляційної арматури, частин освітлювальних приладів, канцелярського або шкільного приладдя, предметів одягу (суцільних, без швів), фурнітури для меблів, статуеток, конвеєрних стрічок і привідних пасів, стрічок самоклейних, підборів для взуття, мундштуків для сигарет і сигар, гребінців і бігуді, інших дрібних предметів із пластмас

  Цей клас також включає:

  • виробництво замінників шкіри з пластмас
  • виробництво рулонних виробів із пластмас (самоклеючих пластин, листів, плівки, фольги, смуг, стрічок)
  • виробництво гребінців, шпильок для волосся та подібної продукції з твердої гуми

  Цей клас не включає:

  • виробництво пластмасових дорожніх виробів, див. 15.12
  • виробництво взуття з пластмас, див. 15.20
  • виробництво меблів із пластмас, див. 31.01, 31.02, 31.09
  • виробництво необтягнутих матраців із пінопласту, див. 31.03
  • виробництво спортивних виробів з пластмас, див. 32.30
  • виробництво ігор та іграшок із пластмас, див. 32.40
  • виробництво медичного і стоматологічного приладдя з пластмас, див. 32.50
  • виробництво офтальмологічних виробів з пластмас, див. 32.50
  • виробництво касок та іншого приладдя з пластмас для індивідуального захисту, див. 32.99

  23 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

  Цей розділ включає перероблення матеріалів мінерального походження. До нього належить виробництво скла та виробів зі скла (наприклад, листового скла, порожнистого скла, скловолокна, технічних виробів зі скла тощо), керамічних виробів, кахлю, черепиці, виробів із випаленої глини й теракоти, цементу та гіпсових сумішей, від сировини до готових виробів. Оброблення оздоблювального каменю та іншої мінеральної продукції також включено до цього розділу.

  23.1 Виробництво скла та виробів зі скла

  Ця група включає виробництво всіх видів скла, виготовленого у будь-який спосіб, та виробів зі скла.

  23.11 Виробництво листового скла

  Цей клас включає:

  • виробництво листового скла, у т.ч. армованого дротом, кольорового або тонованого скла

  23.12 Формування й оброблення листового скла

  Цей клас включає:

  • виробництво загартованого або багатошарового листового скла
  • виробництво скляних дзеркал
  • виробництво багатошарових ізолювальних виробів зі скла

  Цей клас також включає:

  • виробництво склопакетів

  23.13 Виробництво порожнистого скла

  Цей клас включає:

  • виробництво пляшок та інших ємностей зі скла або кришталю
  • виробництво посудин для пиття та інших побутових виробів зі скла або кришталю

  Цей клас не включає:

  • виробництво скляних іграшок, див. 32.40

  23.14 Виробництво скловолокна

  Цей клас включає:

  • виробництво скловолокна, у т.ч. скловати та інших нетканих матеріалів

  Цей клас не включає:

  • виробництво тканин зі скловолокна, див. 13.20
  • виробництво волоконно-оптичних кабелів для передавання даних або прямого передавання зображень, див. 27.31

  23.19 Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних

  Цей клас включає:

  • виробництво лабораторних, гігієнічних або фармацевтичних скляних виробів
  • виробництво скла для годинників, у т.ч. наручних, оптичного скла та оптичних елементів без оптичного оброблення
  • виробництво скляних деталей для виготовлення біжутерії
  • виробництво скляних електричних ізоляторів і фітингів для них
  • виробництво скляних колб для ламп
  • виробництво статуеток зі скла
  • виробництво скляних блоків для мостіння
  • виробництво скляних прутків і трубок

  Цей клас не включає:

  • виробництво оптично оброблених оптичних елементів, див. 26.70
  • виробництво шприців та іншого медичного устатковання лабораторного призначення, див. 32.50

  23.2 Виробництво вогнетривких виробів

  23.20 Виробництво вогнетривких виробів

  Цей клас включає виробництво проміжних продуктів із видобутих або розроблених у кар”єрах неметалевих мінералів, таких як пісок, гравій, галька або глина.

  Цей клас включає:

  • виробництво вогнетривких будівельних розчинів, бетонів тощо
  • виробництво вогнетривких керамічних виробів:
   • теплоізоляційних керамічних виробів із кремнеземистого борошна
   • вогнетривких цегли, блоків і плиток
   • реторт, тиглів, муфелів, форсунок, патрубків, трубок тощо

  Цей клас також включає:

  • виробництво вогнетривких виробів, які містять магнезит, доломіт або хроміт

  23.3 Виробництво будівельних матеріалів із глини

  23.31 Виробництво керамічних плиток і плит

  Цей клас включає:

  • виробництво невогнетривких керамічних плиток для облицювання камінів, стін і підлоги, мозаїчної плитки тощо
  • виробництво невогнетривких керамічних плит, матеріалів для мостіння

  Цей клас не включає:

  • виробництво штучного каменю із пластмас (наприклад, штучного мармуру), див. 22.23
  • виробництво вогнетривких керамічних виробів, див. 23.20
  • виробництво керамічної цегли та покрівельної черепиці, див. 23.32

  23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини

  Цей клас включає:

  • виробництво будівельних виробів із невогнетривкої глини:
   • керамічної цегли, покрівельної черепиці, дефлекторів, труб, трубопроводів тощо
  • виробництво плит для підлоги з випаленої глини

  Цей клас не включає:

  • виробництво вогнетривких керамічних виробів, див. 23.20
  • виробництво невогнетривких керамічних виробів, які не призначені для будівництва, див. 23.4

  23.4 Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки

  Ця група включає виробництво готових виробів (кінцевої продукції) з видобутих або розроблених у кар”єрах неметалевих мінералів, таких як пісок, гравій, галька або глина.

  23.41 Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів

  Цей клас включає:

  • виробництво керамічного столового посуду, інших виробів господарського призначення або виробів для туалетних кімнат
  • виробництво статуеток та інших декоративних керамічних виробів

  Цей клас не включає:

  • виробництво біжутерії, див. 32.13
  • виробництво керамічних іграшок, див. 32.40

  23.42 Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів

  Цей клас включає:

  • виробництво керамічних санітарно-технічних виробів, наприклад, раковин, ванн, біде, унітазів тощо
  • виробництво інших керамічних пристосовань, керамічних меблів

  Цей клас не включає:

  • виробництво вогнетривких керамічних виробів, див. 23.20
  • виробництво керамічних будівельних матеріалів, див. 23.3

  23.43 Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури

  Цей клас включає:

  • виробництво електроізоляторів та ізоляційної арматури з кераміки

  Цей клас не включає:

  • виробництво вогнетривких керамічних виробів, див. 23.20

  23.44 Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення

  Цей клас включає:

  • виробництво керамічних і феритових магнітів
  • виробництво керамічних виробів лабораторного, хімічного та промислового призначення

  Цей клас не включає:

  • виробництво штучного каменю із пластмас (наприклад, штучного мармуру), див. 22.23
  • виробництво вогнетривких керамічних виробів, див. 23.20
  • виробництво керамічних будівельних матеріалів, див. 23.3

  23.49 Виробництво інших керамічних виробів

  Цей клас включає:

  • виробництво керамічних горщиків, кружок і подібних виробів, що їх використовують для транспортування або пакування товарів
  • виробництво інших керамічних виробів, н.в.і.у.

  Цей клас не включає:

  • виробництво керамічного санітарно-технічного устатковання, див. 23.42
  • виготовлення штучних зубів, див. 32.50

  23.5 Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей

  23.51 Виробництво цементу

  Цей клас включає:

  • виробництво цементного клінкера, гідравлічного цементу, у т.ч. портландцементу, глиноземистого, безклінкерного шлакового та суперфосфатного цементу

  Цей клас не включає:

  • виробництво вогнетривких будівельних розчинів, бетону тощо, див. 23.20
  • виробництво готових для використання бетонних розчинів і будівельних сумішей, див. 23.63, 23.64
  • виробництво виробів із цементу, див. 23.69
  • виробництво стоматологічного цементу, див. 32.50

  23.52 Виробництво вапна та гіпсових сумішей

  Цей клас включає:

  • виробництво вапна негашеного, гашеного й гідравлічного
  • виробництво гіпсових сумішей із випаленого гіпсу або кальцинованого сульфату

  Цей клас також включає:

  • виробництво кальцинованого або агломерованого доломіту

  Цей клас не включає:

  • виробництво виробів із будівельного гіпсу, див. 23.62, 23.69

  23.6 Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу

  23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва

  Цей клас включає:

  • виготовлення виробів із бетону, цементу або штучного каменю для використання в будівництві:
   • плиток, плит, цегли, черепиці, листів, панелей, труб, стовпів тощо
  • виробництво елементів збірних конструкцій для будівництва із цементу, бетону або штучного каменю

  23.62 Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва

  Цей клас включає:

  • виготовлення виробів із будівельного гіпсу для використання в будівництві:
   • плит, листів, панелей тощо

  23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

  Цей клас включає:

  • виробництво готових для використання бетонних розчинів і сумішей

  Цей клас не включає:

  • виробництво вогнетривких цементів, див. 23.20

  23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей

  Цей клас включає:

  • виробництво порошкоподібних будівельних сумішей

  Цей клас не включає:

  • виробництво вогнетривких розчинів, див. 23.20
  • виробництво готових для використання бетонних розчинів і сумішей, див. 23.63

  23.65 Виготовлення виробів із волокнистого цементу

  Цей клас включає:

  • виробництво будівельних матеріалів із рослинної сировини (вовни з деревини, соломи, тростини, очерету), змішаної з цементом, гіпсом або іншими мінеральними композитними матеріалами
  • виготовлення виробів з азбестоцементу та волокнистого цементу з волокнами целюлози або подібних матеріалів:
   • гофрованих листів (шиферу), інших листів, панелей, черепиці, труб, трубок, резервуарів, чанів, мийок, раковин, ємностей, меблів, віконних коробок тощо

  23.69 Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу

  Цей клас включає:

  • виробництво інших виробів з бетону, будівельного гіпсу, цементу або штучного каменю:
   • скульптур, меблів, барельєфів, горел”єфів, ваз, горщиків для квітів тощо

  23.7 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

  23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

  Цей клас включає:

  • різання, оброблення (формування) та оздоблення каменю поза кар”єрами, що його використовують у будівництві, для облаштування цвинтарів, як дорожнє покриття, покрівлі тощо
  • виробництво меблів із каменю

  Цей клас не включає:

  • діяльність, що її здійснюють у кар”єрах, наприклад, виробництво грубо обробленого каменю, див. 08.11
  • виробництво жорен та інших абразивних виробів, див. 23.9

  23.9 Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.

  Ця група включає виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

  23.91 Виробництво абразивних виробів

  Цей клас включає:

  • виробництво жорен, точильних і шліфувальних каменів і виробів із природних або штучних абразивних матеріалів, у т.ч. абразивних матеріалів на м”якій основі (зокрема, наждакового паперу)

  23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.

  Цей клас включає:

  • виробництво фрикційних матеріалів і незмонтованих виробів на основі мінеральних речовин або целюлози
  • виробництво мінеральних ізоляційних матеріалів:
   • шлаковати, мінеральної вати та подібної продукції (шлаковати, силікатної і т.п.); розшарованого вермикуліту, спученої глини та подібних теплоізоляційних, звукоізоляційних і звукопоглинаючих матеріалів
  • виробництво виробів із різних мінеральних речовин:
   • обробленої слюди та виробів з неї, торфу, графіту (крім того, що його використовують у електротехніці) тощо
  • виробництво виробів із асфальту або подібних матеріалів, наприклад, зв”язувальних речовин на основі асфальту, кам”яновугільного пеку тощо
  • виробництво вугільних та графітових волокон і виробів (крім електродів й електричних компонентів)
  • виробництво штучного корунду

  Цей клас також включає:

  • виробництво бітумінозних сумішей на основі природного й штучного каменю та бітуму, асфальту природного чи подібних матеріалів

  Цей клас не включає:

  • виробництво скловолокна та нетканих матеріалів зі скловолокна, див. 23.14
  • виробництво графітових електродів, див. 27.90
  • виробництво вугільних або графітових ущільнювачів (прокладок), див. 28.29