Головна '- пояснення до секції F

  ‘- пояснення до секції F

  282

  F Будівництво

  Ця секція охоплює загальні та спеціалізовані роботи з будівництва будівель і споруд. Ця діяльність включає нове будівництво, ремонтні роботи, розширення та реконструкцію, зведення будівель зі збірних конструкцій на місці ведення робіт, а також будівництво тимчасових об”єктів.

  Загальне будівництво включає будівництво цілісних житлових комплексів, офісних будівель, магазинів та інших громадських і комунальних або сільськогосподарських будівель тощо, інженерних споруд, таких як автомобільні дороги, вулиці, мости, тунелі, залізниці, аеродроми, порти та інші водні об”єкти, іригаційні системи, каналізації, промислові об”єкти, трубопроводи та лінії електропередачі, спортивні комплекси тощо.

  Ці роботи здійснюють як за власний рахунок, так і за винагороду або на основі контракту. Частина робіт, а іноді всі види робіт можуть передаватися субпідряднику. Одиниці, які несуть повну відповідальність за виконання будівельного проекту, також класифікують у цій секції.

  Ця секція також включає ремонт будівель і земляні роботи.

  Ця секція включає всі роботи з будівництва будівель (розділ 41), будівництва споруд (розділ 42), а також спеціалізовані будівельні роботи, за умови, що їх виконують як частину загального будівельного процесу (розділ 43).

  Оренду будівельного устатковання з оператором класифікують як специфічний вид будівельних робіт, що їх виконують з використанням цього устатковання.

  До цієї секції також відносять діяльність із розроблення проектів з будівництва будівель і споруд шляхом об”єднання фінансових, технічних та фізичних засобів для їх реалізації з метою подальшої реалізації. Якщо зазначену вище діяльність проводять не з метою подальшого продажу будівель і споруд, а задля їх експлуатації (наприклад, оренди приміщень у цих будівлях, здійснення виробничої діяльності), у цьому разі одиницю класифікують в інших секціях в залежності від виконуваного виду економічної діяльності (операції з нерухомими майном – у секції L, виробництво – у секції C і т.п.).

  41 Будівництво будівель

  Цей розділ включає загальні та спеціалізовані роботи з будівництва усіх видів будівель. Ця діяльність включає нове будівництво, ремонтні роботи, розширення та реконструкцію, зведення будівель зі збірних конструкцій на місці ведення робіт (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення), а також будівництво тимчасових об”єктів.

  До цього розділу включають будівництво цілісних житлових комплексів, офісних будівель, магазинів та інших громадських і комунальних або сільськогосподарських будівель тощо.

  41.1 Організація будівництва будівель

  41.10 Організація будівництва будівель

  Цей клас включає:

  • розроблення проектів з будівництва житлових і нежитлових будівель шляхом об”єднання фінансових, технічних і фізичних засобів для їх реалізації з метою подальшого продажу

  Цей клас не включає:

  • будівництво будівель, див. 41.20
  • архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1
  • надання послуг з управління проектами, пов”язаними з будівництвом, див. 71.1

  41.2 Будівництво житлових і нежитлових будівель

  Ця група включає повний спектр послуг з будівництва житлових і нежитлових будівель як за власний рахунок, так і за винагороду чи на основі контракту. Частина робіт, а іноді всі види робіт можуть передаватися субпідряднику на умовах аутсорсингу. Якщо одиниця виконує тільки спеціалізовану частину будівельних робіт, її діяльність класифікують у розділі 43.

  41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

  Цей клас включає:

  • будівництво всіх типів житлових будівель:
   • одноквартирних будівель
   • багатоквартирних будівель, у т.ч. багатоповерхових
  • будівництво всіх типів нежитлових будівель:
   • будівель для промислового використання, наприклад, фабрик, заводів, майстерень, складальних цехів тощо
   • лікарень, шкіл, офісних будівель
   • готелів, магазинів, торговельних пасажів, ресторанів
   • будівель аеропортів
   • критих спортивних комплексів
   • гаражів, у т.ч. підземних
   • складів
   • будівель релігійного призначення
  • монтаж та установлення збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення)

  Цей клас також включає:

  • реконструкцію, реставрацію та ремонт житлових будівель

  Цей клас не включає:

  • будівництво промислових споруд, крім будівель, див. 42.99
  • архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1
  • надання послуг з управління проектами, пов”язаними з будівництвом, див. 71.1

  42 Будівництво споруд

  Цей розділ включає загальне будівництво інженерних споруд. Ця діяльність включає нове будівництво, ремонтні роботи, розширення та реконструкцію, зведення споруд зі збірних конструкцій на місці ведення робіт (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення), а також будівництво тимчасових споруд.

  Сюди відносять будівництво важких конструкцій, таких як автостради, вулиці, дороги, мости, тунелі, залізниці, аеродроми, порти та інші водні споруди, іригаційні системи, промислові споруди, трубопроводи та лінії електропередач, відкриті спортивні комплекси тощо. Ці роботи здійснюють як за власний рахунок, так і за винагороду або на основі контракту. Частина робіт, а іноді всі види робіт можуть передаватися субпідряднику на умовах аутсорсингу.

  42.1 Будівництво доріг і залізниць

  42.11 Будівництво доріг і автострад

  Цей клас включає:

  • будівництво автострад, вулиць, доріг, інших транспортних і пішохідних доріжок
  • укладання поверхонь вулиць, доріг, автострад, мостів або тунелів:
   • асфальтування доріг
   • фарбування та маркування доріг
   • установлення аварійних загороджень, світлофорів та іншого подібного устатковання
  • будівництво злітно-посадкових смуг

  Цей клас не включає:

  • установлення освітлення та електричного сигнального устатковання, див. 43.21
  • архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1
  • надання послуг з управління проектами, пов”язаними з будівництвом, див. 71.1

  42.12 Будівництво залізниць і метрополітену

  Цей клас включає:

  • будівництво шляхів залізниць і метрополітенів

  Цей клас не включає:

  • установлення освітлення й електричного сигнального устатковання, див. 43.21
  • архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1
  • надання послуг з управління проектами, пов”язаними з будівництвом, див. 71.1

  42.13 Будівництво мостів і тунелів

  Цей клас включає:

  • будівництво мостів, у т.ч. надземних автомагістралей
  • будівництво тунелів

  Цей клас не включає:

  • установлення освітлення й електричного сигнального устатковання, див. 43.21
  • архітектурні та інженерні роботи, див. 71.1
  • надання послуг з управління проектами, пов”язаними з будівництвом, див. 71.1

  42.2 Будівництво комунікацій

  42.21 Будівництво трубопроводів

  Цей клас включає будівництво систем розподільчих ліній для транспортування рідин, а також будівель і споруд, що є невід”ємною частиною цих систем.

  Цей клас включає:

  • будівництво інженерних споруд:
   • магістральних і міських трубопроводів
   • споруд водопровідних магістралей і водоводів
   • іригаційних систем (каналів)
   • водосховищ
  • будівництво:
   • каналізаційних систем, у т.ч. їх ремонт
   • водоочисних споруд
   • насосних станцій

  Цей клас також включає:

  • буріння водяних свердловин і колодязів
  • роботи з проходження шахтних стволів (шурфів)

  Цей клас не включає:

  • надання послуг з управління проектами, пов”язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12

  42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

  Цей клас включає будівництво систем розподільчих ліній для передавання електроенергії, ліній телекомунікації, а також будівель і споруд, що є невід”ємною частиною цих систем.

  Цей клас включає:

  • будівництво інженерних споруд:
   • магістральних і міських ліній для передавання електроенергії, ліній телекомунікації
   • електростанцій

  Цей клас не включає:

  • надання послуг з управління проектами, пов”язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12

  42.9 Будівництво інших споруд

  42.91 Будівництво водних споруд

  Цей клас включає:

  • будівництво:
   • водних шляхів, портів і річкових споруд, морських вокзалів, шлюзів тощо
   • дамб і гребель
  • дноочисні роботи

  Цей клас не включає:

  • надання послуг з управління проектами, пов”язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12

  42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

  Цей клас включає:

  • будівництво промислових споруд, крім будівель:
   • нафтопереробних заводів
   • хімічних заводів
  • будівельні роботи, крім будівництва будівель, наприклад:
   • відкритих спортивних комплексів

  Цей клас також включає:

  • будівництво споруд добувної промисловості та пов”язаних із ними споруд, таких як станції навантаження і розвантаження, головні шахтні стволи й шахтні копери, тунелі й горизонтальні виробки
  • поділ земель із подальшим їх благоустроєм (наприклад, будівництво додаткових доріг, комунальної інфраструктури тощо)

  Цей клас не включає:

  • установлення промислового устатковання, див. 33.20
  • поділ земель без подальшого їх благоустрою, див. 68.10
  • надання послуг з управління проектами, пов”язаними із будівництвом інженерних споруд, див. 71.12
  • будівництво відкритих плавальних басейнів, див. 43.99

  43 Спеціалізовані будівельні роботи

  Цей розділ включає спеціалізовані будівельні роботи (спеціалізованих професій), наприклад, будівництво частин будівель та інженерних споруд, або роботи з підготовки до будівництва.

  Зазвичай подібні види робіт засновані на одному аспекті, що поєднує різні споруди, які вимагають спеціальних навичок або устатковання для їх виконання а саме: укладання паль, будівельні роботи нульового циклу, монтаж внутрішніх комунікацій, бетонні роботи, укладання цегли, зведення риштовань, покрівельні роботи тощо. Також до цього розділу відносять зведення сталевих конструкцій за умови, що елементи цих конструкцій випускає інша організація. Спеціалізовані будівельні роботи в основному виконуються на основі субпідряду, а особливо при здійсненні ремонтних робіт виконуються безпосередньо для власника майна.

  Також сюди відносять роботи із завершення будівництва.

  Цей розділ також включає установлення усіх видів комунікацій, завдяки яким будівля або споруда стає функціональною. Подібні роботи зазвичай виконуються на будівельних майданчиках, хоча деяка частина робіт може виконуватись у спеціалізованих майстернях. Сюди відносять слюсарні роботи, роботи з установлення систем опалювання і кондиціонування, антен, систем сигналізації та інші електромонтажні роботи, роботи з установлення систем пожежної сигналізації, ліфтів, ескалаторів тощо. Також до цього розділу відносять роботи з водо-, тепло- та звукоізоляції, обшивання листовим металом, установлення торговельних холодильних установок, установлення освітлення та сигнальних систем для автомобільних доріг і залізниць, аеропортів, портів тощо. А також сюди відносять ремонтні роботи до всіх типів вищевказаних робіт.

  Роботи із завершення будівництва включають такі роботи, як скління, штукатурні, малярні роботи, покриття підлоги та стін плиткою або такими оздоблювальними матеріалами, як паркет, ковролін, шпалери тощо, а також циклювання підлоги, оздоблювальні теслярські роботи, роботи зі звукоізоляції, очищення зовнішньої території тощо. Також сюди відносять ремонтні роботи до всіх типів вищевказаних робіт.

  Оренду будівельного устатковання з оператором класифікують за видами будівельних робіт.

  43.1 Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику

  Ця група включає роботи з підготовки будівельного майданчика для виконання подальших будівельних робіт, у т.ч. його розчищення від вже існуючих будівель і споруд.

  43.11 Знесення

  Цей клас включає:

  • розбирання або злам будівель і споруд

  43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

  Цей клас включає:

  • розчищення будівельних майданчиків
  • виконання земляних робіт: виймання ґрунту, планування та вирівнювання будівельних майданчиків, риття траншей, видалення скельних порід тощо
  • підготовку ділянок для гірничих робіт:
   • розкривні роботи та інші роботи з підготовки ділянок для добування корисних копалин, крім родовищ нафти та газу
   • підривні роботи (у т.ч. послуги піротехніків, пов”язані з будь-якими видами діяльності).

  Цей клас також включає:

  • дренажні роботи на будівельному майданчику
  • дренажні роботи на сільськогосподарських або лісових ділянках

  Цей клас не включає:

  • буріння нафтових і газових свердловин, див. 06.10, 06.20
  • очищення ґрунту, див. 39.00
  • буріння водяних свердловин, див. 42.21
  • проходження шахтних стволів, див. 43.99

  43.13 Розвідувальне буріння

  Цей клас включає:

  • розвідувальне буріння та свердління, відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних та інших подібних цілей

  Цей клас не включає:

  • буріння нафтових і газових свердловин, див. 06.10, 06.20
  • надання допоміжних послуг із розвідувального буріння, пов”язаних із добуванням корисних копалин, див. 09.90
  • буріння водозабірних свердловин, див. 42.21
  • проходження шахтних стволів, див. 43.99
  • дослідження нафтових і газових родовищ, геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження, див. 71.12

  43.2 Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи

  Ця група включає монтажні роботи із забезпечення функціонування будівель, у т.ч. установлення електричних систем, слюсарні роботи для улаштування систем водо- та газопостачання, каналізації, систем опалення та кондиціонування повітря, ліфтів тощо.

  43.21 Електромонтажні роботи

  Цей клас включає монтаж електричних систем в будівлях і спорудах.

  Цей клас включає:

  • установлення:
   • електропроводки та електроарматури
   • телекомунікаційної проводки
   • комп”ютерних систем і телевізійних кабелів, у т.ч. оптоволоконних кабелів
   • супутникових антен
   • систем освітлення
   • протипожежної сигналізації
   • охоронної сигналізації
   • вуличного освітлення та електричного сигнального устатковання
   • освітлення злітно-посадкових смуг
   • електричних колекторів сонячної енергії
   • Цей клас також включає:
  • з”єднання електричного устатковання та побутових приладів, у т.ч. плінтусних обігрівачів
  • монтаж лічильників електроенергії

  Цей клас не включає:

  • будівництво ліній зв”язку та ліній електропередач, див. 42.22
  • моніторинг і дистанційний контроль електронних систем безпеки, таких як охоронна та протипожежна сигналізація, разом з їх установленням і технічним обслуговуванням, див. 80.20

  43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

  Цей клас включає установлення водопровідних, опалювальних систем і систем кондиціонування повітря, у т.ч. їх підключення, перероблення, технічне обслуговування та ремонт.

  Цей клас включає:

  • монтаж у будівлях або спорудах:
   • опалювальних систем (електричних, газових і масляних)
   • печей, стояків водяного охолодження
   • неелектричних колекторів сонячної енергії
   • водопровідного та санітарно-технічного устатковання
   • устатковання для вентиляції та кондиціонування повітря
   • газопровідної арматури
   • трубопроводів для подачі пари
   • систем автоматичного пожежогасіння
   • автоматичних систем для поливу газонів
  • монтаж повітроводів

  Цей клас не включає:

  • установлення електричних плінтусних обігрівачів, див. 43.21

  43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

  Цей клас включає установлення будь-якого устатковання, крім систем енергопостачання, водопостачання, опалення та кондиціонування повітря або промислового устатковання в будівлях і спорудах.

  Цей клас включає:

  • монтаж у будівлях і спорудах:
   • ліфтів, ескалаторів, у т.ч. їх ремонт і технічне обслуговування
   • автоматичних і обертових дверей
   • блискавковідводів
   • вакуумних очисних систем
   • термо-, звуко- або віброізоляції

  Цей клас не включає:

  • монтаж промислового устатковання, див. 33.20

  43.3 Роботи із завершення будівництва

  43.31 Штукатурні роботи

  Цей клас включає:

  • зовнішні та внутрішні штукатурні роботи в будівлях та інших будівельних об”єктах, у т.ч. штукатурне ліплення

  43.32 Установлення столярних виробів

  Цей клас включає:

  • установлення дверей (крім автоматичних та обертових), вікон, дверних і віконних блоків і коробок із деревини або інших матеріалів
  • установлення зібраних кухонних меблів, вбудованих шаф, сходів, пристосовань для підприємств торгівлі тощо
  • внутрішнє оздоблення інтер”єру: улаштування стель, пересувних перегородок тощо

  Цей клас не включає:

  • установлення автоматичних і обертових дверей, див. 43.29

  43.33 Покриття підлоги й облицювання стін

  Цей клас включає:

  • укладення, наклеювання, покриття, підвішування або збирання у будівлях і спорудах:
   • керамічних, бетонних або кам”яних плит чи плиток для підлоги або стін, установлення керамічних печей
   • паркету та інших дерев”яних покриттів для підлоги, дерев”яних настінних покриттів
   • ковроліну та лінолеуму, у т.ч. гумових або пластмасових покриттів для підлог
   • покриття для підлоги або стін із венеціанської мозаїки, мармуру або плит
   • шпалер

  43.34 Малярні роботи та скління

  Цей клас включає:

  • фарбування будівель зовні та всередині
  • фарбування інженерних споруд
  • установлення скла, дзеркал тощо

  Цей клас не включає:

  • установлення віконних блоків, див. 43.32

  43.39 Інші роботи із завершення будівництва

  Цей клас включає:

  • прибирання нових будівель після завершення їх будівництва
  • інші завершувальні й оздоблювальні роботи, не віднесені до інших угруповань

  Цей клас не включає:

  • роботу дизайнерів інтер”єрів, див. 74.10
  • загальне внутрішнє прибирання будівель і споруд, див. 81.21
  • спеціалізоване внутрішнє та зовнішнє прибирання будівель, див. 81.22

  43.9 Інші спеціалізовані будівельні роботи

  43.91 Покрівельні роботи

  Цей клас включає:

  • монтаж і встановлення дахів
  • укладання покрівель

  Цей клас не включає:

  • оренду будівельної техніки без оператора, див. 77.32

  43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

  Цей клас включає:

  • будівельні роботи, спеціалізовані на одному аспекті, що поєднує різні види споруд, і які вимагають спеціалізованих навичок або устатковання:
   • будівництво фундаментів, у т.ч. забивання паль
   • волого- та водоізоляційні роботи
   • зневоложення будівель
   • проходку шахтних стволів (шурфів)
   • установлення сталевих конструкцій
   • гнуття сталевої арматури
   • укладання цегли та каменю
   • установлення риштовань, робочих площадок та їх демонтаж, крім надання їх в оренду
   • установлення димоходів і промислових печей
   • роботи, що вимагають спеціалізованих вимог доступу і певних навичок роботи на висоті, а також використання відповідного устатковання й оснащення, наприклад, роботи на висотних спорудах
  • підземні роботи
  • будівництво відкритих плавальних басейнів
  • очищення паром, піскоструминне оброблення та інші подібні роботи для зовнішніх стін будівель
  • оренду кранів та іншого будівельного устатковання з оператором, яке розміщене на будівельному майданчику

  Цей клас не включає:

  • оренду будівельної техніки без оператора, див. 77.32