Головна '- пояснення до секції J

  ‘- пояснення до секції J

  166

  J Інформація та телекомунікації

  Ця секція включає виробництво і поширення інформації та культурного продукту, забезпечення способу передавання та поширення цих продуктів, а також даних та інформації, діяльність у сфері інформаційних технологій, оброблення даних та іншу діяльність у сфері інформаційних послуг.

  Основними складовими цієї секції є: видавнича діяльність, яка включає видання програмного забезпечення (розділ 58); виробництво фільмів і видання звукозаписів (розділ 59); діяльність у сфері радіомовлення і телебачення (розділ 60); діяльність у сфері телекомунікації (розділ 61); діяльність у сфері інформаційних технологій (розділ 62) та надання інших інформаційних послуг (розділ 63).

  Видавнича діяльність включає придбання авторських прав на контент (інформаційні продукти) і забезпечення доступу до контенту для широкого загалу шляхом залучення до тиражування (копіювання) та поширення цього контенту в різних формах. До цієї секції включено всі можливі форми видавництва (у друкованій, електронній або аудіоформі, у мережі Інтернет, у вигляді мультимедійних продуктів тощо).

  Діяльність, пов”язана з виробництвом і поширенням телевізійних програм, охоплює розділи 59, 60 і 61, в яких описані різні етапи цього процесу. Виробництво кінофільмів, телесеріалів тощо здійснюють у рамках діяльності, яка описана в розділі 59. Розділ 59 також включає виробництво радіо- і телевізійних програм, у той час як трансляцію цих програм, а також новин у прямому ефірі відносять до розділу 60. Радіомовлення і трансляцію програм безпосередньо їх виробником також включені до розділу 60. Поширення пакетів телепрограм третіми особами без перетворення змісту віднесено до розділу 61. Воно може здійснюватися з використанням прямого радіо- і телевізійного мовлення, систем супутникового або проводового зв”язку.

  58 Видавнича діяльність

  Цей розділ включає видання книг, брошур, буклетів, словників, енциклопедій, атласів, карт і діаграм; видання газет, журналів і періодичних видань, каталогів та інших видів друкованих видань, а також видання програмних продуктів.

  Видавнича діяльність включає придбання авторських прав на зміст (інформаційні продукти) та їх публікацію шляхом відтворення та поширення у різних формах (друкованій, електронній або аудіоформі, в мережі Інтернет, у вигляді мультимедійних продуктів тощо), крім виробництва кіно- та відеофільмів.

  Цей розділ не включає виробництво кінофільмів, відеоплівок і фільмів на DVD-дисках або інших носіях (розділ 59) та виготовлення майстер-копій записів або аудіоматеріалів (розділ 59).

  Цей розділ також не включає друкування (див. 18.11, 18.12) і тиражування записаної інформації (див. 18.20).

  58.1 Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність

  Ця група включає видання книг, газет, журналів та інших періодичних видань, довідників, посібників, каталогів, а також інших друкованих виробів, таких як фотографії, гравюри, листівки, графіки-розклади, бланки, плакати та репродукції творів мистецтва. Ці твори є результатом творчої діяльності та зазвичай захищені авторськими правами.

  58.11 Видання книг

  Цей клас включає видання книг у друкованому й електронному вигляді (на CD-дисках, електронних носіях тощо), в аудіоформаті або в мережі Інтернет.

  Цей клас включає:

  • видання книг, брошур, буклетів і подібної друкованої продукції, у т.ч. словників і енциклопедій
  • видання атласів, карт і діаграм
  • видання аудіокниг
  • видання енциклопедій тощо на CD-дисках

  Цей клас не включає:

  • виготовлення глобусів, див. 32.99
  • видання рекламної продукції, див. 58.19
  • видання музичних партитур і нот, див. 59.20
  • діяльність незалежних авторів, див. 90.03

  58.12 Видання довідників і каталогів

  Цей клас включає видання каталогів даних (баз даних) фактів/інформації, що захищені за формою, але не за змістом. Подібні каталоги можуть бути видані як у друкованому, так і в електронному вигляді.

  Цей клас включає:

  • видання каталогів
  • видання телефонних довідників
  • видання інших довідників і збірників, таких як збірники з прецедентного права або фармацевтичні довідники тощо

  58.13 Видання газет

  Цей клас включає видання газет, у т.ч. рекламних газет, які виходять принаймні чотири рази на тиждень. Видання може бути здійснене як у друкованому, так і в електронному вигляді, у т.ч. у мережі Інтернет.

  Цей клас не включає:

  • діяльність інформаційних агентств, див. 63.91

  58.14 Видання журналів і періодичних видань

  Цей клас включає видання журналів і періодичних видань, які виходять менше чотирьох разів на тиждень. Видання може бути здійснене як у друкованому, так і в електронному вигляді, у т.ч. у мережі Інтернет. Видання щотижневих періодичних видань із програмами радіо- і телепередач також відносять до цього класу.

  58.19 Інші види видавничої діяльності

  Цей клас включає:

  • видання (у т.ч. в електронному вигляді):
   • каталогів
   • фотографій, гравюр, поштових листівок
   • вітальних листівок
   • бланків
   • плакатів, репродукцій творів мистецтва
   • рекламної продукції
   • іншої друкованої продукції
  • електронну публікацію статистичних та інших даних

  Цей клас не включає:

  • видання рекламних газет, див. 58.13
  • надання програмних продуктів у режимі „он-лайн” (надання веб-ресурсів для розміщення (хостингу) програмних додатків і надання веб-послуг із доставки програмних додатків), див. 63.11

  58.2 Видання програмного забезпечення

  58.21 Видання комп”ютерних ігор

  Цей клас включає:

  • видання комп”ютерних ігор для всіх платформ

  58.29 Видання іншого програмного забезпечення

  Цей клас включає:

  • видання стандартного програмного забезпечення (системного або програмних додатків), у т.ч. його переклад або адаптацію за власний рахунок:

  • операційних систем
  • бізнес- та інших програмних додатків

  Цей клас не включає:

  • тиражування програмного забезпечення, див. 18.20
  • роздрібну торгівлю стандартним програмним забезпеченням, див. 47.41
  • розроблення програмного забезпечення, не пов”язане із його виданням, у т.ч. переклад або адаптацію стандартного програмного забезпечення за винагороду або на основі контракту, див. 62.01
  • надання програмних продуктів у режимі „он-лайн” (надання веб-ресурсів для розміщення (хостингу) програмних додатків і надання веб-послуг з доставки програмних додатків, див. 63.11

  59 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

  Цей розділ включає виробництво ігрових і неігрових кінофільмів, знятих на кіноплівку, відеострічку або диск для демонстрації в кінотеатрах або для показу по телебаченню, а також допоміжну діяльність, таку як редагування, монтаж, дублювання фільмів тощо, розповсюдження кінофільмів та інші види виробництва фільмів для інших галузей, а також

  показ кінофільмів та іншої кінопродукції. Купівля та продаж фільмів і прав на поширення іншої кінопродукції також включені до цього розділу.

  Цей розділ також включає діяльність зі звукозапису, тобто виготовлення майстер-копій з оригіналів записів, їх публікування, просування та розповсюдження, публікацію музичних та інших аудіозаписів, здійснюваних як у студії, так і в інших місцях.

  59.1 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

  Ця група включає виробництво ігрових і неігрових кінофільмів, знятих на відеоплівку, DVD- диски та інші носії, у т.ч. цифрове розповсюдження, для безпосередньої демонстрації в кінотеатрах або показу по телебаченню, а також допоміжну діяльність, таку як редагування, монтаж, дублювання фільмів тощо, розповсюдження кінофільмів та інші види виробництва фільмів для інших галузей, а також показ кінофільмів та іншої кінопродукції. Купівля та продаж фільмів і прав на поширення іншої кінопродукції також включені до цього розділу.

  59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

  Цей клас включає:

  • виробництво кіно-, відеофільмів і телевізійних програм (телесеріалів, документальних фільмів тощо) або телевізійної реклами

  Цей клас не включає:

  • дублювання фільмів (крім відтворення кінофільмів, призначених для показу в кіносалонах), а також тиражування аудіо- та відеострічок, CD- та DVD-дисків з оригіналів, див. 18.20
  • оптову торгівлю записаними відеоплівками, CD- та DVD-дисками, див. 46.43
  • оптову торгівлю незаписаними відеоплівками, CD- та DVD-дисками, див. 46.52
  • роздрібну торгівлю відеоплівками, CD- та DVD-дисками, див. 47.63
  • поствиробничу діяльність, див. 59.12
  • звукозапис та записування аудіо-книг, див. 59.20
  • телевізійне мовлення, див. 60.20
  • створення повного пакета телепрограм, див. 60.20
  • оброблення кіноплівки не для цілей кіноіндустрії, див. 74.20
  • діяльність театральних або артистичних агентів чи агентств, див. 74.90
  • прокат відеоплівок, CD- та DVD-дисків, див. 77.22
  • уведення субтитрів у реальному часі, тобто одночасно із трансляцією виступів на телебаченні, нарадах, конференціях тощо, див. 82.99
  • діяльність незалежних акторів, художників-мультиплікаторів, режисерів, декораторів, технічних фахівців тощо, див. 90.0

  59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

  Цей клас включає поствиробничу діяльність, тобто редагування, монтаж, перетворення з одного формату в інший, створення титрів, субтитрів, списків акторів, комп”ютерну графіку, анімацію та спецефекти, оброблення кінострічок, а також діяльність кінолабораторій і спеціалізованих лабораторій для мультиплікаційних фільмів

  Цей клас також включає:

  • діяльність сховищ кіноматеріалів тощо

  Цей клас не включає:

  • дублювання фільмів (крім відтворення кінофільмів, призначених для показу в кіносалонах), а також тиражування аудіо- та відеострічок, CD- або DVD-дисків з оригіналів, див. 18.20
  • оптову торгівлю записаними відеоплівками, CD- та DVD-дисками, див. 46.43
  • оптову торгівлю незаписаними відеоплівками, CD- та DVD-дисками, див. 46.52
  • роздрібну торгівлю відеоплівками, CD- та DVD-дисками, див. 47.63
  • оброблення кіноплівки не для цілей кіноіндустрії, див. 74.20
  • прокат відеоплівок, CD- та DVD-дисків, див. 77.22
  • діяльність незалежних акторів, художників-мультиплікаторів, режисерів, декораторів, технічних фахівців тощо, див. 90.0

  59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

  Цей клас включає:

  • розповсюдження (дистрибуцію) фільмів, відеоплівок, DVD-дисків та іншої подібної продукції в кінотеатрах, у телевізійних мережах і телевізійних каналах

  Цей клас також включає:

  • придбання прав на поширення фільмів, відеоплівок та DVD-дисків

  Цей клас не включає:

  • дублювання фільмів (крім відтворення кінофільмів, призначених для показу у кіносалонах), а також тиражування аудіо- та відеострічок, CD- або DVD-дисків з оригіналів, див. 18.20
  • оптову торгівлю записаними відеоплівками, CD- та DVD-дисками, див. 46.43
  • роздрібну торгівлю записаними відеоплівками, CD- та DVD-дисками, див. 47.63

  59.14 Демонстрація кінофільмів

  Цей клас включає:

  • демонстрацію кіно- та відеофільмів у кінотеатрах, на відкритому повітрі та в інших демонстраційних залах
  • діяльність кіноклубів

  59.2 Видання звукозаписів

  59.20 Видання звукозаписів

  Цей клас включає діяльність зі створення оригіналів (майстер-копій) записів або аудіоматеріалів на плівці, CD-дисках, а також їх випуск (передачу прав), просування та поширення серед оптових і роздрібних торговців або безпосередньо споживачам. Ця діяльність може бути інтегрована з діяльністю з виготовлення майстер-копій або ні в межах однієї одиниці. Якщо діяльність не інтегрована, то одиниця, що її здійснює, має придбати відповідні права на тиражування (копіювання) та поширення майстер-копій.

  Цей клас також включає надання послуг зі звукозапису в студіях та в інших місцях, у т.ч. виробництво радіопрограм, записаних на плівку (тобто не трансльованих у прямому ефірі).

  Цей клас також включає видання музичних записів, тобто діяльність із придбання та реєстрації авторських прав на музичні твори, просування, авторизацію та використання їх у записах, на радіо, телебаченні, у кінофільмах, у прямому ефірі, друкованих та інших виданнях. Одиниці, що задіяні в цій діяльності, можуть бути власниками авторських прав на використання музичних творів або діяти як адміністратор від імені власників таких авторських прав. Видання музичних партитур і нот також відносять до цього класу.

  60 Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

  Цей розділ включає діяльність зі створення радіо- і телевізійних програм або придбання прав на поширення контенту на наступну трансляцію цих матеріалів, таких як розважальні програми, а також новини, ток-шоу тощо. До цього розділу також відносять широкомовне передавання даних, зазвичай інтегроване з телевізійним або радіомовленням. Телерадіомовлення може здійснюватися за допомогою різних технологій: ефірного мовлення, через супутникову або кабельну мережу або через мережу Інтернет.

  Цей розділ також включає виробництво програм спеціального формату, таких як новини, спортивні, навчальні та молодіжні програми) на основі контракту на замовлення інших осіб з метою подальшої трансляції для громадськості.

  Цей розділ не включає розповсюдження кабельних та інших програм, що їх демонструють абонентам на умовах передплати (див. розділ 61)

  60.1 Діяльність у сфері радіомовлення

  60.10 Діяльність у сфері радіомовлення

  Цей клас включає:

  • трансляцію аудіосигналів радіомовними студіями та за допомогою устатковання для передавання аудіопрограм слухачам, регіональним студіям чи абонентам

  Цей клас також включає:

  • діяльність радіомереж із монтажу та передавання звукових програм регіональним студіям або передплатникам через безпроводові, супутникові та проводові мережі
  • радіомовлення через мережу Інтернет (Інтернет-радіостанції)
  • передавання даних, інтегроване з радіомовленням

  Цей клас не включає:

  • виробництво радіопрограм, записаних на плівку, див. 59.20

  60.2 Діяльність у сфері телевізійного мовлення

  60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення

  Цей клас включає створення телевізійними каналами повного пакета програм на основі придбаних програмних компонентів (наприклад, художніх або документальних фільмів тощо), програмних компонентів власного виробництва (наприклад, місцеві новини, репортажі в прямому ефірі), або комбінування обох видів компонентів.

  Повний пакет телепрограм може або транслюватися їх виробником, або вироблятися з метою їх передавання іншим одиницям, таким як компанії, що надають послуги кабельного телебачення або провайдерам супутникового телемовлення, для подальшого поширення глядачам.

  Програми можуть бути загального або спеціалізованого формату (наприклад, такі як новини, спортивні, навчальні або молодіжні передачі).

  Цей клас включає створення програм, вільно доступних користувачам, а також програм, доступних тільки на основі передплати. Сюди також відносять створення програм для каналів, що демонструють відео на запит.

  Цей клас також включає передавання даних за допомогою телемереж.

  Цей клас не включає:

  • виробництво компонентів телевізійних програм (кінофільмів, документальних фільмів, ток-шоу, реклами тощо), не пов”язаних із їх трансляцією, див. 59.11
  • комплектування пакета каналів і розповсюдження такого пакета без створення телевізійних програм, див. розділ 61

  61 Телекомунікації (електрозв”язок)

  Цей розділ включає діяльність із надання телекомунікаційних та інших супутніх послуг, таких як передавання голосових, текстових, звукових або відеоданих. Устатковання, за допомогою якого здійснюють подібну діяльність, може функціювати як на основі однієї технології, так і на основі комбінації декількох технологій. Спільність видів діяльності, включених до цього розділу, полягає в передаванні контенту без залучення до процесу його створення. Поділ діяльності у цьому розділі залежить від типу задіяної інфраструктури.

  У випадку передавання телевізійних сигналів це може включати формування пакета програм (які створені у розділі 60) для їх поширення.

  61.1 Діяльність у сфері проводового електрозв”язку

  61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв”язку

  Цей клас включає:

  • експлуатацію, технічне обслуговування або надання доступу до пристроїв, що передають голосові, текстові, звукові або відеодані з використанням інфраструктури проводового електрозв”язку, у т.ч.:
   • експлуатацію і технічне обслуговування комутаційно-передавального устатковання задля забезпечення прямого зв”язку між двома точками за допомогою кабельного зв”язку, мікрохвиль або сполучення стаціонарних і супутникових з”єднань
   • експлуатацію кабельних розподільчих мереж (наприклад, для передавання даних і телевізійних сигналів)
   • надання телеграфного та іншого неголосового зв”язку власними засобами

  Устатковання, за допомогою якого здійснюють зазначену діяльність, може функціонувати як на основі однієї технології, так і на основі комбінації декількох технологій.

  Цей клас також включає:

  • купівлю доступу та пропускної здатності мережі у власників і операторів мереж, а також надання телекомунікаційних послуг із використанням цих потужностей для бізнесу та населення
  • надання доступу до мережі Інтернет оператором кабельної інфраструктури
  • комплектування пакета каналів і розповсюдження такого пакета без створення телевізійних програм

  Цей клас не включає:

  • перепродаж телекомунікаційних послуг, див. 61.90

  61.2 Діяльність у сфері безпроводового електрозв”язку

  61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв”язку

  Цей клас включає:

  • експлуатацію, технічне обслуговування або надання доступу до пристроїв, що передають голосові, текстові, звукові або відеодані з використанням інфраструктури безпроводового електрозв”язку
  • експлуатацію, технічне обслуговування пейджингового та стільникового зв”язку, а також інших видів систем безпроводового електрозв”язку

  Устатковання, за допомогою якого здійснюють зазначену діяльність, може функціонувати як на основі однієї технології, так і на основі комбінації декількох технологій.

  Цей клас також включає:

  • купівлю доступу та пропускної здатності мережі у власників та операторів мереж, а також надання безпроводових телекомунікаційних послуг (крім супутникових) із використанням цих потужностей для бізнесу та населення
  • надання доступу до мережі Інтернет оператором безпроводової інфраструктури
  • комплектування пакета каналів і розповсюдження такого пакета без створення телевізійних програм

  Цей клас не включає:

  • перепродаж телекомунікаційних послуг, див. 61.90

  61.3 Діяльність у сфері супутникового електрозв”язку

  61.30 Діяльність у сфері супутникового електрозв”язку

  Цей клас включає:

  • експлуатацію, технічне обслуговування або надання доступу до пристроїв, що передають голосові, текстові, звукові або відеодані з використанням інфраструктури супутникового електрозв”язку
  • доставку споживачам через супутникові системи “прямо додому” відео-, аудіо- або текстових програм, придбаних у телеканалів, операторів проводових мереж або радіомереж. Зазвичай одиниці, що їх класифікують у цьому класі, не виготовляють програми, а тільки їх розповсюджують.

  Цей клас також включає:

  • надання доступу до мережі Інтернет оператором супутникової інфраструктури
  • комплектування пакета каналів і розповсюдження такого пакета без створення телевізійних програм

  Цей клас не включає:

  • перепродаж телекомунікаційних послуг, див. 61.90

  61.9 Інша діяльність у сфері електрозв”язку

  61.90 Інша діяльність у сфері електрозв”язку

  Цей клас включає:

  • надання спеціалізованих телекомунікаційних додатків, таких як супутниковий трекінг (визначення місцезнаходження через супутник), комунікаційна телеметрія (техніка вимірювання відстані), та експлуатацію радіолокаційних станцій
  • експлуатацію супутникових терміналів функціонально пов”язаних з однією або більше наземними телекомунікаційними системами та здатними передавати й одержувати дані від супутникових систем
  • надання доступу до мережі Інтернет через мережі, встановлені між клієнтами та Інтернет-провайдерами, що не належать або контролюють ISP, таких як комутований доступ до мережі Інтернет тощо
  • надання телефонного зв”язку та доступу до мережі Інтернет в загальнодоступних будівлях
  • надання телекомунікаційних послуг за допомогою існуючих телекомунікаційних з”єднань:
   • передавання голосу в реальному часі через Інтернет-протокол (VOIP)
  • перепродаж телекомунікаційних послуг (наприклад, купівля та перепродаж ємності мережі без надання додаткових послуг)

  Цей клас не включає:

  • надання доступу до мережі Інтернет операторами телекомунікаційної інфраструктури, див. 61.10, 61.20, 61.30

  62 Комп”ютерне програмування, консультування та пов”язана з ними діяльність

  Цей розділ включає види діяльності з надання експертної оцінки у сфері інформаційних технологій, а саме: розроблення, модифікацію, тестування і технічну підтримку програмного забезпечення, планування та проектування інтегрованих комп”ютерних систем, які поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології; керування й обслуговування комп”ютерних систем клієнтів та/або оброблення даних та іншу професійну діяльність у сфері інформаційних технологій.

  62.1 Комп”ютерне програмування, консультування та пов”язана з ними діяльність

  62.2 Комп”ютерне програмування

  Цей клас включає розроблення, модифікацію, тестування та технічну підтримку програмного забезпечення.

  Цей клас включає:

  • розроблення структури та контенту та/або розроблення системи команд, необхідних для створення та виконання:
   • системного програмного забезпечення (у т.ч. оновленого й актуалізованого)
   • прикладних програм (у т.ч. оновлених і актуалізованих)
   • баз даних
   • веб-сайтів
  • налаштування програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих програмних додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта

  Цей клас не включає:

  • видання стандартного програмного забезпечення, див. 58.29
  • переклад або адаптацію стандартного програмного забезпечення за власний рахунок, див. 58.29
  • планування та проектування інтегрованих комп”ютерних систем, які поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології, навіть якщо надання програмного забезпечення може бути складовою цього процесу, див. 62.02

  62.3 Консультування з питань інформатизації

  Цей клас включає планування та проектування інтегрованих комп”ютерних систем, які поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології. Ці послуги можуть також включати навчання користувачів цих систем.

  Цей клас не включає:

  • торгівлю апаратними засобами та програмним забезпеченням, див. 46.51, 47.41
  • установлення мейнфреймів і подібних комп”ютерів, див. 33.20
  • установлення (настроювання) персональних комп”ютерів, див. 62.09
  • інсталяцію програмного забезпечення, відновлення комп”ютерів після ушкодження, див. 62.09

  62.4 Діяльність із керування комп”ютерним устаткованням

  Цей клас включає керування й експлуатацію комп”ютерних систем клієнтів та/або засобів оброблення даних таким чином, щоб вони функціонували в рамках інформаційної системи клієнта.

  62.9 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп”ютерних систем

  Цей клас включає іншу діяльність у сфері інформаційних технологій і комп”ютерних систем, а також не класифікованих вище послуг, таких як:

  • відновлення комп”ютерів після ушкодження
  • установлення (настроювання) персональних комп”ютерів
  • інсталяцію програмного забезпечення, які не пов”язані із торгівлею комп”ютерною технікою

  Цей клас не включає:

  • установлення мейнфреймів і подібних комп”ютерів, див. 33.20
  • комп”ютерне програмування, див. 62.01
  • консультування у сфері комп”ютерних систем, див. 62.02
  • керування комп”ютерним устаткованням, див. 62.03
  • оброблення і розміщення даних, див. 63.11

  63 Надання інформаційних послуг

  Цей розділ включає діяльність пошукових веб-порталів, оброблення даних, розміщення (хостинг) а також надання інших інформаційних послуг.

  63.1 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов”язана з ними діяльність; веб-портали

  Ця група включає діяльність із надання інфраструктури для розміщення (хостингу), оброблення даних і пов”язану із цим діяльність, а також надання засобів для пошуку та інших порталів в мережі Інтернет.

  63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов”язана з ними діяльність

  Цей клас включає:

  • надання інфраструктури для розміщення (хостингу), оброблення даних і пов”язану із цим діяльність
  • надання спеціалізованих послуг з розміщення (хостингу), такі як:
   • веб-хостинг
   • потокові послуги
   • надання простору для розміщення програмних додатків
  • надання веб-послуг із доставки програмних додатків
  • надання центральних ЕОМ клієнтам
  • оброблення даних:
   • повне оброблення даних, отриманих від клієнта
   • складання спеціалізованих звітів на основі даних, отриманих від клієнта
  • надання послуг з уведення даних

  Цей клас не включає:

  • діяльність, коли постачальник даних використовує комп”ютер тільки як інструмент (класифікують відповідно до виду наданих послуг)

  63.12 Веб-портали

  Цей клас включає:

  • керування веб-сайтами, які використовують пошукові механізми задля створення та підтримки великих баз даних Інтернет-адрес і контенту в зручному для пошуку форматі
  • керування іншими веб-сайтами, що функціонують як портали в мережі Інтернет, таких як медійні сайти, що періодично поновлюють інформаційний контент

  Цей клас не включає:

  • публікацію книг, газет, журналів, у т.ч. в мережі Інтернет, див. розділ 58
  • мовлення у мережі Інтернет, див. розділ 60

  63.9 Надання інших інформаційних послуг

  Ця група включає діяльність інформаційних агентств, а також будь-яких інших інформаційних служб.

  Ця група не включає:

  • діяльність бібліотек і архівів, див. 91.01

  63.91 Діяльність інформаційних агентств

  Цей клас включає:

  • діяльність інформаційних агентств з надання новин, фотографій і сенсаційних матеріалів для засобів масової інформації

  Цей клас не включає:

  • діяльність незалежних фоторепортерів, див. 74.20
  • діяльність незалежних журналістів, див. 90.03

  63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

  Цей клас включає надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угруповань:

  • надання інформаційних послуг по телефону з використанням комп”ютерної технології
  • надання послуг з пошуку інформації за винагороду або на основі контракту
  • надання послуг з добору новин і матеріалів із преси (медійний моніторинг) тощо

  Цей клас не включає:

  • діяльність телефонних центрів, див. 82.20