Головна '- пояснення до секції O

  ‘- пояснення до секції O

  60

  O Державне управління й оборона; обов”язкове соціальне страхування

  Ця секція включає діяльність державного характеру, яку зазвичай здійснюють у сфері державного управління. Вона охоплює види діяльності з прийняття і судового тлумачення законів та їх норм, таку як управління програмами, що на них засновані, законодавчу діяльність, оподаткування, державну оборону, громадський порядок і безпеку, міграційні послуги, зовнішню політику й управління державними програмами. Секція також включає діяльність у сфері обов”язкового соціального страхування.

  Правовий або інституційний статус не є визначальним чинником щодо віднесення виду діяльності до цієї секції, а більшою мірою залежить від природи вищезазначеної діяльності. Це означає, що види діяльності, класифіковані в інших розділах КВЕД, не включені до цієї секції, навіть якщо їх здійснюють органи державного управління. Наприклад, управління системою освіти (нормативне регулювання, контроль, складання навчальних програм) відносять до цієї секції, а освітню діяльність (викладання) – до секції P “Освіта”, діяльність в”язничної лікарні або військового шпиталю класифікують як “охорону здоров”я” (див. секцію Q). Подібним же чином деякі види діяльності, описані у цій секції, можуть виконувати і неурядові одиниці.

  84 Державне управління й оборона; обов”язкове соціальне страхування

  84.1 Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління

  Ця група включає управління загального характеру (наприклад: виконавче, законодавче, судове, фінансове управління на всіх рівнях державного управління) та нагляд за сферою соціального й економічного життя.

  84.11 Державне управління загального характеру

  Цей клас включає:

  • виконавчу та законодавчу діяльність центральних, регіональних і місцевих органів державного управління
  • управління та контроль фіскальної діяльності:
   • здійснення оподатковування
   • збирання податків, мита на товари та розслідування випадків порушення податкового законодавства
   • управління митницею
  • виконання бюджету й управління державними фондами та державним боргом:
   • збирання коштів і контроль за їх витрачанням
  • проведення політики у сфері загальних (цивільних) досліджень і розробок і пов”язаних із ними коштів
  • управління і функціонування служб економічного та соціального планування, а також статистичних служб на різних рівнях державного управління

  Цей клас також включає:

  • управління кадровими службами, розроблення та реалізацію кадрової політики, методи оцінки, класифікацію робіт, опис посадових обов’язків, контроль за дотриманням правил державної служби
  • діяльність служб загального призначення, не пов’язаних із виконанням певних функцій у сфері державного управління
  • діяльність виборчих комісій

  Цей клас не включає:

  • управління державними будівлями або будівлями, що їх займають державні структури, див. 68.2, 68.3
  • проведення політики у сфері досліджень і розробок, спрямованих на зростання добробуту людей, та пов”язаними з цим коштами, див. 84.12
  • проведення політики в сфері досліджень та розробок, призначених для підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності, див. 84.13
  • управління дослідженнями та розробками у сфері оборони та пов”язаними з цим коштами, див. 84.22
  • управління державними архівами, див. 91.01

  84.12 Регулювання у сферах охорони здоров”я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов”язкового соціального страхування

  Цей клас включає:

  • державне управління програмами, спрямованими на підвищення особистого добробуту у сфері:
   • охорони здоров”я
   • освіти
   • культури
   • спорту
   • відпочинку
   • охорони навколишнього середовища
   • забезпечення житлом
   • соціальних послуг
  • здійснення політики у сфері досліджень і розробок і пов”язаних із ними коштів

  Цей клас також включає:

  • спонсорську участь в організації культурно-дозвільних заходів
  • розподіл державних грантів серед творчих працівників
  • керівництво програмами забезпечення населення питною водою
  • управління діяльністю зі збирання та видалення відходів
  • керівництво програмами щодо захисту навколишнього середовища
  • керівництво програмами щодо забезпечення житлом

  Цей клас не включає:

  • каналізацію, видалення відходів і санітарне оброблення, див. розділи 37, 38, 39
  • діяльність обов”язкового соціального страхування, див. 84.30
  • освіту, див. розділ P
  • діяльність у сфері охорони здоров”я людини, див. розділ 86
  • діяльність музеїв та інших культурних установ, див. розділ 91
  • діяльність державних бібліотек і архівів, див. 91.01
  • діяльність у сфері спорту та відпочинку, див. розділ 93

  84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

  Цей клас включає:

  • державне управління та регулювання, у т.ч. розподілення субсидій, у різних галузях економіки:
   • сільському господарстві
   • землекористуванні
   • використанні паливно-енергетичних і мінеральних ресурсів
   • інфраструктурі
   • транспорті
   • зв”язку
   • готельному господарстві й туризмі
   • оптовій і роздрібній торгівлі
  • діяльність із ліцензування, патентування та сертифікації
  • здійснення політики у сфері досліджень і розробок, а також пов”язаних із цим коштів задля підвищення економічного зростання
  • управління загальними питаннями зайнятості робочої сили
  • здійснення політики регіонального розвитку, наприклад, скорочення рівня безробіття

  Цей клас не включає:

  • діяльність із проведення досліджень та експериментальних розробок, див. розділ 72

  84.2 Надання державних послуг суспільству в цілому

  Ця група включає зовнішньополітичну діяльність, державну оборону, забезпечення громадського порядку та безпеки.

  84.21 Міжнародна діяльність

  Цей клас включає:

  • управління та функціонування міністерства закордонних справ, дипломатичних і консульських місій за кордоном або при відділеннях міжнародних організацій
  • управління, функціонування та підтримку інформаційних і культурних служб, сфера діяльності яких поширюється за межі державних кордонів
  • надання допомоги іноземним державам безпосередньо або через міжнародні організації
  • надання військової допомоги іноземним державам
  • управління зовнішньою торгівлею, фінансовою міжнародною діяльністю та іноземним технічним співробітництвом

  Цей клас не включає:

  • міжнародну допомогу, наприклад, допомогу біженцям, які є жертвами конфліктів, див. 88.99

  84.22 Діяльність у сфері оборони

  Цей клас включає:

  • управління, контроль, нагляд і регулювання питань, пов”язаних із національною обороною, а також функціонуванням сухопутних, морських, повітряних і космічних збройних сил, таких як:
   • бойові частини сухопутних військ, морського флоту та військово- повітряних сил
   • інженерні, транспортні війська, зв”язок, розвідка, матеріально-технічне забезпечення, особовий склад штабів та інші небойові підрозділи
   • резервні та допоміжні сили національної оборони
   • військова логістика (забезпечення військовою технікою, продовольством і спорядженням, інженерно-технічними спорудами тощо)
   • діяльність із медичного обслуговування особового складу збройних сил діючої армії в польових умовах
  • управління, контроль і забезпечення сил цивільної оборони
  • сприяння в розробленні планів ліквідації надзвичайних ситуацій та проведення навчань із залученням цивільних установ і населення
  • проведення досліджень і розробок політики оборонного характеру й управління відповідними ресурсами

  Цей клас не включає:

  • діяльність із проведення наукових досліджень та експериментальних розробок, див. розділ 72
  • надання військової допомоги іноземним державам, див. 84.21
  • діяльність військових трибуналів, див. 84.23
  • забезпечення населення предметами першої необхідності у випадках надзвичайних ситуацій у мирний час, див. 84.24
  • діяльність у сфері освіти, яку здійснюють військові ліцеї, інститути й академії, див. 85.4
  • діяльність військових шпиталів, див. 86.10

  84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя

  Цей клас включає:

  • управління та функціонування адміністративних, цивільних і карних судів, військових трибуналів і судової системи, у т.ч. юридичне представництво та консультування від імені уряду або від імені інших осіб, якщо вони забезпечуються коштами або послугами з боку уряду
  • винесення судових рішень і тлумачення законодавства
  • арбітражний розгляд цивільних справ
  • управління в”язницями та виправними закладами, у т.ч. надання реабілітаційних послуг незалежно від того, чи проводять цю діяльність урядові органи або приватні структури на основі контракту або за винагороду

  Цей клас не включає:

  • консультування та представництво в цивільних, кримінальних та інших справах, див. 69.10
  • діяльність в’язничних шкіл, див. розділ 85
  • діяльність в’язничних лікарень, див. 86.10

  84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки

  Цей клас включає:

  • управління та функціонування регулярних і допоміжних силових структур, фінансованих органами державної влади, а також портових, прикордонних, міліцейських сил, сил берегової охорони й інших спеціальних силових структур, у т.ч. регулювання вуличного руху, реєстрацію іноземних громадян, облік арештів
  • забезпечення населення предметами першої необхідності у випадках надзвичайних ситуацій у мирний час
  • діяльність із захисту та нагляду за виловом риби

  Цей клас не включає:

  • управління діяльністю міліцейських лабораторій, див. 71.20
  • управління та регулювання питань, пов”язаних зі збройними силами, див. 84.22

  84.25 Діяльність пожежних служб

  Цей клас включає:

  • боротьба з пожежами та протипожежний захист:
   • діяльність з управління та функціонування регулярних і допоміжних пожежних частин, які займаються попередженням пожеж, гасінням пожеж, рятуванням людей і тварин, наданням допомоги під час стихійного лиха, повеней, дорожньо-транспортних катастроф тощо

  Цей клас не включає:

  • надання послуг із захисту лісу від пожеж, див. 02.40
  • пожежогасіння та гасіння нафти та газу, що зайнялися, див. 09.10
  • послуги з попередження пожеж і гасіння пожеж в аеропортах, які здійснюються неспеціалізованими підрозділами, див. 52.23

  84.3 Діяльність у сфері обов”язкового соціального страхування

  84.30 Діяльність у сфері обов”язкового соціального страхування

  Цей клас включає:

  • фінансування й управління програмами обов”язкового соціального страхування:
   • страхування від хвороб, нещасних випадків на роботі та від безробіття
   • пенсійне забезпечення за віком і у випадку виходу у відставку
   • програми компенсації у випадку скорочення або втрати доходу через відпустки по догляду за дитиною, тимчасової непрацездатності, вдівства тощо

  Цей клас не включає:

  • діяльність у сфері необов”язкового соціального страхування, див. 65.30
  • надання соціальної допомоги та інших соціальних послуг (без забезпечення проживання), див. 88.10, 88.99