Головна '- пояснення до секції P

  ‘- пояснення до секції P

  202

  P Освіта

  Ця секція включає державну і приватну освіту будь-якого рівня та навчання будь-якій професії, очне або заочне, а також по радіо й телебаченню, через мережу Інтернет і поштою.

  Ця секція включає освіту, яка надається різними установами в рамках шкільної системи освіти на всіх її рівнях, а також освіта для дорослих, програми ліквідації неписьменності тощо. До секції також включено діяльність військових ліцеїв і академій, в’язничних шкіл і т. ін. відповідного рівня.

  Кожен рівень початкової освіти включає спеціальне навчання учнів із фізичними та розумовими вадами.

  Роз”яснення, які наведені до цієї секції щодо рівнів та ступенів освіти, ґрунтуються на Міжнародній класифікації освіти (ISCED) 1997. Діяльність освітніх установ, які надають навчання на рівні міжнародних стандартів ISCED “0”, класифікована в класі 85.10, на рівні “1” – у класі 85.20, на рівнях “2-3” – у групі 85.3, на рівні “4” – у класі 85.41 і на рівні “5-6” – у класі 85.42.

  Ця секція також включає навчання зацікавлених осіб переважно у спортивних і розважальних цілях, наприклад, грі в теніс або гольф, а також допоміжну діяльність у сфері освіти.

  85 Освіта

  85.1 Дошкільна освіта

  85.10 Дошкільна освіта

  Цей клас включає:

  • дошкільну освіту (освіту, яка передує школі першого ступеня). Дошкільна освіта визначається як початкова стадія організації навчання, створена переважно для знайомства наймолодших дітей зі шкільним середовищем.

  Цей клас не включає:

  • діяльність із надання денного догляду за дітьми, див. 88.91

  85.2 Початкова освіта

  85.20 Початкова освіта

  Цей клас включає початкову освіту: базову підготовку з читання, письма та арифметики, поряд із загальним розумінням інших предметів, таких як історія, географія, природничі та суспільні науки, мистецтво та музика.

  Така освіта зазвичай надається дітям, проте до неї також включені програми з навчання грамоті дорослих на рівні початкової освіти або за її межами, які схожі за змістом на програми початкової освіти, але спрямовані на осіб, котрі вважаються досить літніми для елементарної школи (наприклад, програми ліквідації неписьменності для дорослих).

  Цей клас не включає:

  • освіту для дорослих, як визначено в 85.5
  • діяльність із денного догляду за дітьми, у т.ч. з денного догляду за учнями, див. 88.91

  85.3 Середня освіта

  Ця група включає надання загальної середньої освіти, технічної та професійної освіти Ця група не включає:

  • освіту для дорослих, як визначено у 85.5

  85.31 Загальна середня освіта

  Цей клас включає надання освіти, що стає фундаментом для навчання та розвитку людини протягом усього її життя та надає їй можливість у подальшому продовжувати освіту. Подібні заклади надають програми з більшою предметною орієнтацією, зі спеціалізацією викладачів, і найчастіше лише декілька викладачів проводять заняття зі своїх спеціальних предметів.

  Предметна спеціалізація на цьому ступені часто впливає на досвід, що здобувається в процесі навчання, навіть для тих, хто додержується загальної програми. Такі програми розраховані на те, щоб підготувати учнів або до одержування технічної освіти або до вступу до вищого навчального закладу без необхідності вибору певної спеціалізації.

  Цей клас включає:

  • базову загальну середню освіту, яка тою чи іншою мірою відповідає періоду обов”язкового шкільного навчання
  • повну загальну середню освіта більш високого ступеня в основному надає можливість підготуватися до вступу до вищого навчального закладу

  85.32 Професійно-технічна освіта

  Цей клас включає надання такої освіти, яка зазвичай концентрується на предметній спеціалізації та викладанні теоретичних основ і практичних навичок, які відповідають теперішньому або майбутньому роду професійної діяльності. Мета програми може бути різною: від підготовки учня до широкого спектра професійної діяльності до конкретно обраної професії.

  Цей клас включає:

  • професійно-технічну освіту нижчого ступеня, ніж вища освіта, визначена в групі 85.4

  Цей клас також включає:

  • підготовку туристичних гідів, екскурсоводів
  • навчання кухарів, менеджерів готельного та ресторанного бізнесу
  • діяльність шкіл косметологів і перукарів
  • навчання ремонту комп”ютерів
  • водійські курси для професійних водіїв (вантажівок, автобусів, таксі, льотні курси для професійних пілотів)

  Цей клас не включає:

  • професійно-технічну освіту вищого рівня, див. 85.4
  • навчання мистецтву як хобі, відпочинок, або з метою самовдосконалення, див.
  • діяльність шкіл із підготовки водіїв автомобілів, не призначених для професійного навчання водіїв, див. 85.53
  • навчання на роботі, як частина соціальної роботи, без надання робочого місця, див. 88.10, 88.99

  85.4 Вища освіта

  Ця група включає освіту, вищу за середню, яка дає змогу здобувати ступені бакалаврів і магістрів. Вимогою для вступу є наявність атестата про середню освіту.

  Ця група не включає:

  • освіту для дорослих, як визначено у 85.5

  85.41 Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу

  Цей клас включає надання освіти після здобуття середньої освіти, яка не може вважатися вищою освітою. Наприклад, надання допоміжної освіти після здобуття середньої освіти для підготовки до другого етапу вищої освіти або невищої професійної освіти.

  85.42 Вища освіта

  Цей клас включає:

  • перший, другий і третій рівні вищої освіти

  Цей клас також включає:

  • діяльність шкіл мистецтв, що надають вищу освіту

  85.5 Інші види освіти

  Ця група включає продовження освіти протягом усього життя для одержування додаткових знань і навичок, а також задля перепідготовки, підвищення кваліфікації, здобуття нової професії та самовдосконалення.

  Ця група не включає освітню діяльність, класифіковану в групах 85.1 – 85.4, тобто дошкільну освіту, початкову освіту, середню або вищу освіту. Включає табори та школи, в яких надають спортивні навички групам та індивідуально, навчають іноземним мовам, мистецтву, у т.ч. акторському, музичному мистецтву, або спеціальне навчання, крім видів освіти, класифікованих у групах 85.1 – 85.4.

  85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку

  Цей клас включає спортивне навчання у групах та індивідуально, наприклад, у таборах або школах. Спортивні цілодобові та денні табори також включені до цього класу. Не включені академічні школи, коледжі й університети. Навчання може бути надане в різних приміщеннях, таких як навчальні приміщення клієнта або компанії, освітні установи або інші. Навчання в рамках цього класу організується офіційно.

  Цей клас включає:

  • спортивне навчання (бейсболу, баскетболу, крикету, футболу тощо)
  • діяльність таборів зі спортивного навчання
  • гімнастичне навчання
  • навчання їзді верхи в академіях і школах
  • навчання плаванню
  • послуги професійних спортивних інструкторів, учителів, тренерів
  • навчання бойовим мистецтвам
  • навчання грі в карти (наприклад, у бридж)
  • навчання йозі

  Цей клас не включає:

  • освіту у сфері культури, див. 85.52

  85.52 Освіта у сфері культури

  Цей клас включає навчання мистецтвам, драмі та музиці. Установи, що надають такий вид навчання, можуть бути названі “школами”, “студіями”, “класами” тощо. Вони надають певні знання, в основному як хобі, для відпочинку та саморозвитку, але таке навчання не передбачає одержування професійного диплома, ступеня бакалавра або магістра.

  Цей клас включає:

  • послуги викладачів-піаністів та інше музичне навчання
  • навчання мистецтву
  • навчання танцям у танцювальних студіях
  • діяльність драматичних шкіл (крім академічних)
  • діяльність шкіл образотворчого мистецтва (крім академічних)
  • діяльність шкіл театрального мистецтва (крім академічних)
  • діяльність шкіл фотографії (крім комерційних)

  Цей клас не включає:

  • навчання іноземним мовам, див. 85.59

  85.53 Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів

  Цей клас включає:

  • навчання водінню автомобілів з метою одержування прав водіїв усіх категорій

  Цей клас також включає:

  • пілотування, вітрильне плавання, корабельні школи, що не видають комерційні

  сертифікати та дозволи

  Цей клас не включає:

  • діяльність шкіл із водіння для професійних водіїв, див. 85.32

  85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.

  Цей клас включає:

  • освіту, не обумовлену будь-якими рівнями
  • академічне навчання
  • діяльність навчальних центрів, які пропонують курси з корекції (додаткової підготовки з певної дисципліни)
  • діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації
  • навчання мовам і навичкам спілкування
  • навчання комп”ютерній грамоті
  • релігійне навчання

  Цей клас також включає:

  • навчання рятувальників на воді
  • діяльність шкіл виживання
  • навчання ораторському мистецтву
  • навчання швидкісному читанню

  Цей клас не включає:

  • програми ліквідації неписьменності для дорослих, див. 85.20
  • загальну середню освіту, див. 85.31
  • технічну та середню професійну освіту, див. 85.32
  • вищу освіту, див. 85.4

  85.6 Допоміжна діяльність у сфері освіти

  85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти

  Цей клас включає:

  • надання послуг (крім навчальних), які підтримують освітній процес або системи:
   • консультування з питань освіти
   • консультування з питань вибору освітніх напрямів
   • діяльність з оцінювання тестів
   • діяльність із проведення тестів
   • організацію програм обміну студентами

  Цей клас не включає:

  • дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук, див. 72.20