Головна '- пояснення до секції Q

  ‘- пояснення до секції Q

  107

  Q Охорона здоров”я та надання соціальної допомоги

  Ця секція включає надання послуг з охорони здоров”я та соціальної допомоги. Діяльність включає широкий діапазон напрямів діяльності від заходів щодо охорони здоров”я, які проводять кваліфіковані медичні фахівці в лікарнях та інших установах, терапевтичних заходів удома до соціальної роботи без будь-якого залучення медиків-професіоналів.

  86 Охорона здоров”я

  Цей розділ включає лікарні широкого профілю та спеціалізовані лікарні короткочасного або тривалого перебування пацієнтів, санаторії, профілакторії, будинки для людей похилого віку з медичним обслуговуванням, психіатричні лікарні, установи для осіб з розумовими вадами, реабілітаційні центри, лепрозорії та інші установи охорони здоров”я, що мають необхідну матеріальну базу та проводять діагностичне та медичне лікування пацієнтів, які страждають різними захворюваннями.

  Цей розділ також включає медичні консультації та лікування в області загальної та спеціалізованої медицини як лікарями загального напряму, так і медичними спеціалістами та хірургами. До цього розділу також відносять стоматологічні послуги загального та спеціалізованого характеру, а також послуги ортодонтів. Крім того,

  Цей розділ включає оздоровчі заходи, які виконують не лікарні або практикуючі лікарі, а парамедичний персонал, який законно здійснює таку діяльність.

  86.1 Діяльність лікарняних закладів

  86.10 Діяльність лікарняних закладів

  Цей клас включає:

  • короткострокове та тривале перебування пацієнтів у лікарнях широкого профілю, які здійснюють медичну, діагностичну та лікувальну діяльність (наприклад, громадські та обласні лікарні, лікарні некомерційних організацій, університетські лікарні, військові шпиталі та в”язничні лікарні), та лікарняні установи спеціального призначення (наприклад, наркологічні та психіатричні клініки, інфекційні лікарні, пологові будинки, санаторно-курортні заклади).

  Діяльність переважно спрямована на лікування стаціонарних хворих, здійснюється під безпосереднім спостереженням лікарів та включає:

  • послуги медичного та парамедичного персоналу
  • послуги лабораторій і технічних служб, у т.ч. радіологію і анестезіологію
  • послуги невідкладної медичної допомоги
  • забезпечення операційними послугами, готування лікарських засобів, їжі та інші послуги лікарень
  • послуги центрів планування сім”ї, послуги стаціонару з переривання вагітності та стерилізації

  Цей клас також включає:

  • діяльність дитячих оздоровчих таборів санаторного типу, де дітям разом із оздоровчими надають комплекс медичних профілактичних послуг

  Цей клас не включає:

  • лабораторний аналіз, тестування всіх типів матеріалів і продуктів, крім медичних препаратів, див. 71.20
  • діяльність ветеринарів, див. 75.00
  • діяльність із медичного обслуговування особового складу збройних сил діючої армії, див. 84.22
  • стоматологічні послуги загального або спеціального характеру, наприклад, зуболікарська практика, ендодонтика та педіатрія, патологія ротової порожнини, послуги ортодонта, див. 86.23
  • надання приватних консультацій пацієнтам у стаціонарах, див. 86.2
  • медичні лабораторні аналізи, див. 86.90
  • діяльність автомобілів швидкої медичної допомоги, див. 86.90

  86.2 Медична та стоматологічна практика

  Ця група включає медичні консультації та лікування, які надають лікарі загального профілю та лікарі-спеціалісти, у т.ч. хірурги, дантисти тощо.

  Ці види діяльності можуть виконуватися в порядку приватної практики, у центрах, де медичні послуги надають групи лікарів і в амбулаторіях (денний стаціонар) при лікарнях, у клініках при фірмах, школах, будинках для осіб похилого віку, підприємствах тощо, а також у пацієнтів удома.

  Ця група також включає:

  • надання приватних консультацій пацієнтам у стаціонарах

  86.21 Загальна медична практика

  Цей клас включає:

  • медичне консультування та лікування у сфері загальної медицини, які надають лікарі загального профілю

  Цей клас не включає:

  • діяльність стаціонарів, див. 86.10
  • діяльність парамедичного персоналу, такого як акушери, медсестри та фізіотерапевти, див. 86.90

  86.22 Спеціалізована медична практика

  Цей клас включає:

  • медичне консультування та лікування у сфері спеціальної медицини лікарями- спеціалістами та хірургами

  Цей клас також включає:

  • центри планування сім”ї, які надають медичні послуги, такі як стерилізація та переривання вагітності, без послуг стаціонару

  Цей клас не включає:

  • діяльність стаціонарів, див. 86.10
  • діяльність акушерів, фізіотерапевтів та іншого парамедичного персоналу, див. 86.90

  86.23 Стоматологічна практика

  Цей клас включає:

  • стоматологічні послуги загального та спеціального характеру, наприклад, зуболікарська практика, ендодонтика та педіатрія, патологія ротової порожнини
  • послуги ортодонта

  Цей клас також включає:

  • операційну стоматологічну діяльність

  Цей клас не включає:

  • виготовлення штучних зубів і зубних протезів зуболікарськими лабораторіями без їх установлення, див. 32.50
  • діяльність стаціонарів, див. 86.10
  • діяльність стоматологічного парамедичного персоналу, такого як гігієністи, див. 86.90

  86.9 Інша діяльність у сфері охорони здоров”я

  86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров”я

  Цей клас включає:

  • діяльність з охорони здоров”я людини, яка здійснюється не в лікарнях і не лікарями або стоматологами:
   • діяльність медсестер, акушерів, фізіотерапевтів або іншого парамедичного персоналу у сфері оптометрії, гідротерапії, лікувального масажу, трудотерапії, логопедії, хіроподії, гомеопатії, мануальної терапії, голковколювання тощо

  Ці види діяльності можуть здійснюватися в клініках, які діють при фірмах, школах, будинках для осіб похилого віку та інших організаціях, що не є лікарнями, але мають власні консультаційні центри з місцями прийому пацієнтів.

  Цей клас також включає:

  • діяльність психоаналітиків, психологів і психотерапевтів
  • діяльність допоміжного стоматологічного персоналу, такого як терапевти, сестри зі стоматологічної практики та стоматологи-гігієністи, що можуть працювати самостійно, але під регулярним наглядом стоматолога
  • діяльність медичних лабораторій, таких як:
   • рентгенівські лабораторії та інші діагностичні центри, які використовують подібну апаратуру
   • лабораторії аналізу крові
  • діяльність банків крові, сперми, органів для трансплантації тощо
  • послуги транспорту швидкої медичної допомоги, у т.ч. літаків, що їх надають під час критичних ситуацій
  • діяльність у сфері охорони здоров’я населення, яка здійснюється санітарно- профілактичними закладами (санітарно-епідеміологічними станціями, дезінфекційними станціями, підприємствами профілактичної дезінфекції тощо)

  Цей клас не включає:

  • виготовлення штучних зубів і зубних протезів зуболікарськими лабораторіями без їх установлення, див. 32.50
  • перевезення хворих без устатковання для підтримки життя та медичного персоналу, див. розділи 49, 50, 51
  • немедичні лабораторні аналізи, див. 71.20
  • діяльність із проведення перевірок гігієни харчування, див. 71.20
  • діяльність лікарень, див. 86.10
  • медична та стоматологічна практика, див. 86.2
  • діяльність медсестер із догляду за хворими із забезпеченням проживання, див. 87.10

  87 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

  Цей розділ включає надання догляду, у т.ч. догляду медсестер, нагляд або інші послуги пацієнтам, які проживають у лікувальному закладі. Такі установи є дуже важливою частиною виробничого процесу, і надана допомога є сукупністю медичних і соціальних послуг, а самі медичні послуги полягають переважно в послугах медсестер.

  87.1 Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання

  87.10 Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання

  Цей клас включає:

  • діяльність:
   • будинків для осіб похилого віку з послугами медсестер
   • реабілітаційних закладів
   • будинків відпочинку з послугами медсестер
   • закладів медсестер
   • будинків догляду

  Цей клас не включає:

  • послуги вдома, які надаються професіоналами, див. розділ 86
  • діяльність будинків для осіб похилого віку з мінімальним сестринським обслуговуванням або без нього, див. 87.30
  • соціальну роботу, таку як робота притулків, будинків дитини, тимчасових притулків для бездомних, див. 87.90
  • діяльність медсестер

  87.2 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію

  87.20 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію

  Цей клас включає надання послуг догляду із забезпеченням проживання (але неліцензований лікарняний догляд) за особами з розумовими вадами, психічними захворюваннями та хворими на наркоманію. Такі заклади надають пансіон, харчування, нагляд та консультації та деяку медичну допомогу.

  Цей клас включає:

  • діяльність:
   • установ з лікування алкоголізму та наркоманії
   • психіатричних реабілітаційних закладів
   • будинків для осіб з емоційними порушеннями
   • установ для розумово відсталих осіб
   • будинків для реабілітації психічного здоров”я

  Цей клас також включає:

  • надання послуг з догляду, проживання та лікування пацієнтам із психічними захворюваннями та хворим на наркоманію.

  Цей клас не включає:

  • діяльність психіатричних лікарень, див. 86.10
  • соціальну роботу, таку як робота тимчасових притулків для бездомних, див. 87.90

  87.3 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів

  87.30 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів

  Цей клас включає надання послуг догляду за особами похилого віку та інвалідами, що не мають змоги цілком піклуватися про себе і/або які не бажають жити самостійним життям. Догляд зазвичай включає надання кімнати, харчування, нагляду, допомоги в побуті, такої як прибирання тощо. У деяких випадках такі заклади надають допомогу медсестер в окремих приміщеннях.

  Цей клас включає:

  • діяльність:
   • закладів піклування
   • будинків для осіб похилого віку
   • діяльність будинків для осіб похилого віку з мінімальними послугами медсестер
   • будинків відпочинку без послуг медсестер

  Цей клас не включає:

  • діяльність будинків для осіб похилого віку з послугами медсестер, див. 87.10
  • соціальну роботу з забезпеченням проживання, де медичне лікування або освіта не є основними елементами, див. 87.90

  87.9 Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання

  87.90 Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання

  Цей клас включає надання інших послуг догляду особам, крім осіб похилого віку та інвалідів, що не мають змоги цілком піклуватися про себе або які не бажають жити самостійним життям.

  Цей клас включає:

  • послуги, які надаються цілодобово, та спрямовані на надання соціальної допомоги дітям і окремим категоріям людей з обмеженими можливостями, у яких, однак, лікування та навчання не є основними елементами:
   • діяльність притулків для сиріт
   • інтернатів і будинків дитини
   • тимчасових притулків для бездомних
   • установ, що забезпечують догляд за самотніми матерями та їхніми дітьми. Ця діяльність може здійснюватися державними закладами або приватними організаціями.

  Цей клас також включає:

  • діяльність:
   • будинків для осіб із соціальними або особистими проблемами
   • колоній для злочинців
   • виправних установ для неповнолітніх злочинців

  Цей клас не включає:

  • фінансування й управління обов”язкових програм соціального забезпечення, див. 84.30
  • діяльність сестринських закладів, див. 87.10
  • діяльність із догляду за особами похилого віку або інвалідами із забезпеченням проживання, див. 87.30
  • діяльність з усиновлення, див. 88.99
  • короткочасні притулки для потерпілих у катастрофах, див. 88.99

  88 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

  Цей розділ включає надання цілого ряду соціальних послуг безпосередньо клієнтові. Діяльність не включає послуги пансіону, крім випадків тимчасового надання.

  88.1 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів

  88.10 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів

  Цей клас включає:

  • послуги соціального характеру, консультації, піклування, допомогу біженцям та подібні послуги, надавані особам похилого віку та інвалідам удома або в інших місцях. Ці послуги можуть надаватися державними установами або приватними організаціями, національними та місцевими організаціями взаємодопомоги, а також фахівцями, що надають консультаційні послуги:
   • відвідування осіб похилого віку та інвалідів
   • денний догляд за особами похилого віку та інвалідами
   • професійна реабілітація та надання роботи інвалідам при мінімумі навчання

  Цей клас не включає:

  • фінансування й управління обов”язкових програм соціального забезпечення, див. 84.30
  • види діяльності, подібні описаним у цьому класі, але такі, що забезпечують проживання, див. 87.30
  • діяльність із денного догляду за дітьми-інвалідами, див. 88.91

  88.9 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання

  88.91 Денний догляд за дітьми

  Цей клас також включає:

  • діяльність із денного догляду за дітьми, у т.ч. денний догляд за дітьми- інвалідами

  88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

  Цей клас включає:

  • послуги соціального характеру, консультації, піклування, допомогу біженцям та подібні послуги, які надаються особам похилого віку та інвалідам удома або в інших місцях. Ці послуги можуть надаватися державними установами або приватними організаціями, національними та місцевими організаціями взаємодопомоги, а також фахівцями, що надають консультаційні послуги:
   • діяльність із соціальної адаптації дітей та підлітків
   • усиновлення, діяльність із запобігання жорстокого поводження з дітьми та іншими особами
   • консультування з ведення домашнього бюджету, поради з питань шлюбу та сім”ї, консультації з питань кредитування
   • діяльність у громаді та прилеглих районах
   • діяльність із надання допомоги жертвам стихійного лиха, біженцям, іммігрантам тощо, у т.ч. надання їм тимчасового житла
   • професійна реабілітація або підготовка до певного виду діяльності безробітних за умови, що навчання не є головним у цьому виді діяльності
   • установлення права на одержування соціальної допомоги, допомоги в оплаті орендної плати та продуктів харчування
   • денні заклади для бездомних та інших соціально незахищених груп осіб
   • благодійна діяльність, така як збір коштів або інша діяльність із надання допомоги, пов”язана із соціальними послугами

  Цей клас не включає:

  • фінансування й управління програмами обов”язкового соціального страхування, див. 84.30
  • види діяльності, подібні описаним у цьому класі, але такі, що забезпечують проживання, див. 87.90