Головна Передмова

  Передмова

  1. РОЗРОБЛЕНО Державною службою статистики України
  2. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Державної служби статистики України від 12.2012 # 520 (зі змінами, затвердженими наказами від 27.12.2013 # 423, від 05.12.2014 # 382)
  3. РОЗРОБНИКИ: фахівці департаменту статистики виробництва Державної служби статистики України за участю працівників підрозділів статистики промисловості територіальних органів державної статистики
  4. На заміну Номенклатури продукції промисловості, затвердженої наказом Держкомстату України від 30.08.2002 # 320 (зі змінами)

  Ця Номенклатура гармонізована зі Статистичною класифікацією продукції за видами економічної діяльності ЄЕС (СРА 2008) та PRODСOM 2013. Ступінь відповідності з СРА – ідентична на рівні підкатегорій, з PRODСOM – ідентична на рівні типів

  Розроблено в рамках проекту Twinning за консультаційної підтримки експертів Литви та Данії.

  Ця Номенклатура продукції промисловості схвалена на засіданні Комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Держстату (протокол від 22.11.2012  #  14),  зі  схваленими  змінами  (протоколи  від  20.12.2013  #  15, від 27.11.2014 # 12).

  Перегляди: 0