Головна Вступ

  Вступ

  Номенклатура продукції промисловості (далі – Номенклатура, НПП) розроблена в рамках переходу на міжнародні статистичні стандарти у сфері статистики  виробництва і охоплює секції В, С, D національного класифікатора ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності” (КВЕД-2010).

  Номенклатура призначена для використання як єдина інформаційна мова при зборі, обробці, поширенні статистичної інформації щодо продукції та для її міжнародного співставлення і по своїй суті є статистичною. Номенклатура може бути корисною для здійснення економіко-статистичного аналізу виробництва, реалізації та використання продукції на макроекономічному, регіональному і галузевому рівнях, а також для структурування інформації за видами виробленої продукції з метою проведення маркетингових обстежень і здійснення постачально- збутових операцій.

  При розробці Номенклатури було використано СКП – Статистична класифікація продукції, яка у свою чергу є аналогом СРА 2008 (Статистична класифікація продукції за видами економічної діяльності ЄЕС). Базовою основою Номенклатури є PRODСOM – Перелік продукції для європейської статистики виробництва. Відповідно Номенклатура містить угруповання продукції, необхідні для проведення спостережень з метою отримання статистичних даних щодо обсягу виробництва кожного виду продукції за переліком PRODСOM у рамках добувної та переробної промисловості.

  Об’єктом класифікації у Номенклатурі є продукція, створена в результаті процесу промислового виробництва у видах економічної діяльності, що відносяться до секцій В, С, D КВЕД-2010. Продукція – це загальний термін, який використовується як для позначення товарів, так і послуг. Відповідно до міжнародних стандартів під терміном “продукція” (Постанова Ради ЄЕС від 29.10.1993 # 3696/93) мають на увазі товари, що підлягають транспортуванню, товари, які не підлягають транспортуванню, і послуги. У спостереженнях на основі PRODCOM застосовуються власні правила, що не відповідають наведеній у СКП інтерпретації (послуги, що виконуються за винагороду або на умовах контракту тощо).

  У Номенклатурі вироблена продукція згрупована в блоки за 3-ма секціями (літери латинської абетки), які поділяються на розділи (двозначні цифрові значення) і відповідні класи (чотиризначні цифрові значення), що відповідають секціям, розділам і класам європейських і національних класифікацій продукції. Ці літери та дво- і чотиризначні цифрові позначення не використовуються безпосередньо для ідентифікації продукції, а введені лише для зручності користувача.

  Продукція, що класифікується в Номенклатурі, має три рівні класифікації: підкатегорія, тип, підтип. Кодування продукції здійснюється, починаючи з рівня підкатегорій СКП. Кожну позицію PRODСOM позначено восьмизначним кодом, де останні дві цифри відповідають класифікації продукції в межах підкатегорії СКП. Наступні два знаки (підтип) використовуються для подальшої класифікації продукції для національних потреб. Номенклатура на 8-ми та (або) 10-ти значних кодах продукції в основному гармонізована з СN (Комбінована номенклатура).

  Таким чином, НПП базується на переліку PRODCOM, рубрики якого походять від СN, кодові позначення – деталізовані коди CPA, а зв’язок із CPA підкреслює зв’язок із NACE. У відповідності з цим принципом продукція класифікується за тим видом діяльності (у рамках одного класу КВЕД (NACE)), який є характерним для виробництва цього виду продукції.

  Загальна структура цифрових кодів для утворення класифікаційних угруповань у Номенклатурі має такий вигляд:

  Код

  Угруповання

  Характеристика

  ХХ.ХХ.ХХ
  ХХ.ХХ.ХХ.Y

  – підкатегорія

  код підкатегорії СКП (CPA)

  ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
  ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.Y

  – тип

  код PRODCOM

  ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ
  ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.Y

  – підтип

  код національного рівня

  де:

  Х – цифрове значення,

  Y – літери латинської абетки: літери “А”, “В” застосовуються у кодовому позначенні продукції у разі використання додаткових одиниць вимірювання, які прийнятні для обліку в статистичних спостереженнях на національному рівні, але відмінні від одиниці вимірювання в PRODCOM; літера “V” – при виокремленні продукції, призначеної не для цивільного використання.

  Структурно Номенклатура складається з коду та назви продукції, одиниці вимірювання, періодичності подання даних.

  Графа “періодичність” містить позначки “м” – місячна і “р” – річна, які вказують на періодичність отримання даних відповідно в місячних і річних звітах державних статистичних спостережень зі статистики промисловості. За позиціями з позначкою “р (Σ)” дані отримуються безпосередньо в органах державної статистики шляхом розрахунків (додавання). Періодичність може змінюватися, про що повідомляють органи державної статистики.

  Підставою для внесення змін до Номенклатури є відповідні зміни в міжнародній статистичній класифікації СРА та PRODСOM. Номенклатура, як правило, оновлюється щорічно, що зумовлено як національними потребами, так і щорічним оновленням PRODСOM (із лагом у рік).

  Ведення НПП здійснює уповноважений самостійний структурний підрозділ Держстату.

  Перегляди: 0