Головна Зміст

  Зміст

  Номенклатура продукції промисловості

  ЗМІСТ

  Секція В

  Продукція добувної промисловості і розроблення кар’єрів

  Розділ 05

  Вугілля кам’яне та вугілля буре

  Розділ 06

  Нафта сира та газ природний

  Розділ 07

  Руди металеві

  Розділ 08

  Продукція добувної промисловості та розроблення кар’єрів інша

  Секція С

  Продукція переробної промисловості

  Розділ 10

  Продукти харчові

  Розділ 11

  Напої

  Розділ 12

  Вироби тютюнові

  Розділ 13

  Текстиль

  Розділ 14

  Одяг

  Розділ 15

  Шкіра, вироби зі шкіри та інших матеріалів

  Розділ 16

  Деревина та вироби з деревини та корка, крім меблів; вироби з соломки та матеріалів рослинних для плетіння

  Розділ 17

  Папір та вироби з паперу

  Розділ 18

  Послуги з друкування та тиражування записаної інформації

  Розділ 19

  Кокс і продукти нафтоперероблення

  Розділ 20

  Речовини хімічні та продукти хімічні

  Розділ 21

  Продукти фармацевтичні основні та препарати фармацевтичні

  Розділ 22

  Вироби гумові та пластмасові

  Розділ 23

  Продукція мінеральна неметалева інша

  Розділ 24

  Метали основні

  Розділ 25

  Вироби металеві готові, крім машин і устатковання

  Розділ 26

  Комп’ютери, вироби електронні та оптичні

  Розділ 27

  Устатковання електричне

  Розділ 28

  Машини та устатковання, нвіу

  Розділ 29

  Засоби автотранспортні, причепи та напівпричепи

  Розділ 30

  Засоби транспортні інші

  Розділ 31

  Меблі

  Розділ 32

  Продукція промислова інша

  Розділ 33

  Послуги з ремонту та монтажу машин і устатковання

  Секція D

  Електроенергія, газ, пара і повітря кондиційоване

  Розділ 35

  Електроенергія, газ, пара і повітря кондиційоване

  Перегляди: 0