Головна 28.99. Машини і устатковання спеціального призначення інші

  28.99. Машини і устатковання спеціального призначення інші

  Секція C. Продукція переробної промисловості. Розділ 28. Машини та устатковання, н.в.і.у.

  Код

  Назва

  Одиниця вимірювання

  Періодич-ність

  1

  2

  3

  4

  28.99 Машини і устатковання спеціального призначення інші, н.в.і.у. 

  28.99.11

  Машини й устатковання палітурні, у т.ч. машини брошурувальні

  шт

  м, р (∑)

  28.99.11.А

  Машини й устатковання палітурні, у т.ч. машини брошурувальні

  тис.грн

  м, р

  28.99.11.10

  Фальцювальні машини

  шт

  р

  28.99.11.30

  Машини для підбирання та комплектування брошур та книжкових блоків

  шт

  р

  28.99.11.50

  Машини зшивні, дротошвейні та для з”єднання дротяними скобами, уключаючи машини, що можуть використовуватися для виробництва картонних ящиків або аналогічної продукції, крім машин для скріплення (степлерів), використовуваних на підприємствах для ведення документації, для виробництва картонних ящиків

  шт

  р

  28.99.11.70

  Машини для безниткового з”єднання книжкових блоків

  шт

  р

  28.99.11.90

  Палітурне обладнання інше

  шт

  р

  28.99.12

  Машини, прилади й устатковання для набору, пiдготування чи виготовлення друкарських форм, кліше, пластин

   

   

  28.99.12.00

  Машини, апарати й устаткування для набору, підготовки або виготовлення друкарських форм і пластин

  шт

  р

  28.99.13

  Машини офсетного друку, крім машин офсетних офісних

   

   

  28.99.13.30

  Машини для офсетного друку рулонні

  шт

  р

  28.99.13.90

  Машини для офсетного друку інші

  шт

  р

  28.99.14

  Машини й устатковання друкарські інші, крім машин і устатковання подібних офісних

  шт

  м, р (∑)

  28.99.14.А

  Машини й устатковання друкарські інші, крім машин і устатковання подібних офісних

  тис.грн

  м, р

  28.99.14.10

  Машини для високого друку рулонні (крім для флексографічного друку)

  шт

  р

  28.99.14.30

  Машини для флексографічного друку

  шт

  р

  28.99.14.50

  Машини для глибокого друку

  шт

  р

  28.99.14.90

  Устаткування друкарське інше, н.в.і.у. (крім машин для друкування конторських)

  шт

  р

  28.99.20

  Машини та прилади, призначені виключно або переважно для виробництва зливків і пластин напівпровідникових, пристроїв напіпровідникових, електронних інтегральних схем і дисплеїв з плоскими панелями

  шт

  м, р (∑)

  28.99.20.20

  Обладнання й апаратура, що використовуються виключно або в основному для виробництва напівпровідникових зливків або пластин

  шт

  р

  28.99.20.40

  Обладнання й апаратура для виробництва напівпровідникових пристроїв або електронних інтегральних схем (крім верстатів для обробки різних матеріалів шляхом видалення матеріалу з використанням ультразвукових процесів)

  шт

  р

  28.99.20.60

  Обладнання й апаратура, що використовуються виключно або в основному для виробництва дисплеїв з плоскими панелями

  шт

  р

  28.99.31

  Сушарки для деревини, паперової маси, паперу чи картону; сушарки промислові, н.в.і.у.

  шт

  м, р (∑)

  28.99.31.А

  Сушарки для деревини, паперової маси, паперу чи картону; сушарки промислові, н.в.і.у.

  тис.грн

  м, р

  28.99.31.30

  Сушарки для деревини, паперу, паперової маси або картону

  шт

  р

  28.99.31.50

  Сушарки промислові (крім сушарок для сільськогосподарської продукції, деревини, паперу, паперової маси або картону)

  шт

  р

  28.99.32

  Каруселі, гойдалки, тири та атракціони інші

   

   

  28.99.32.00

  Каруселі, гойдалки, тири та атракціони інші

  тис.грн

  р

  28.99.39

  Устатковання стартове для апаратів літальних; механізми зупинення палубні чи пристрої подібні; устатковання для балансування шин; машини й устатковання спеціального призначення, н.в.і.у.

  шт

  м, р

  28.99.39.А

  Устатковання стартове для апаратів літальних; механізми зупинення палубні чи пристрої подібні; устатковання для балансування шин; машини й устатковання спеціального призначення, н.в.і.у.

  тис.грн

  м, р

  28.99.39.05

  Машини (крім роботів) зі спеціальними функціями для обробки металів

  шт

  р

  28.99.39.10

  Обладнання та пристрої для розділення ізотопів та їхні частини

  шт

  р

  28.99.39.15

  Машини та механічні пристрої (крім роботів) зі спеціальними функціями для змішування, перемішування, подрібнення, розмелювання, грохочення, просіювання, гомогенізації, емульгування або розмішування

  шт

  р

  28.99.39.20

  Машини для складання електричних або електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах

  шт

  р

  28.99.39.25

  Гідравлічне пересувне кріплення для шахт

  шт

  р

  28.99.39.30

  Машини для виробництва або гарячого оброблення скла або скляних виробів

  шт

  р

  28.99.39.35

  Промислові роботи з багатьма функціями (крім роботів, розроблених для виконання окремої функції, наприклад, підіймання, переміщення, навантаження та розвантаження вантажів)

  шт

  р

  28.99.39.40

  Центральні системи змащування

  шт

  р

  28.99.39.45

  Обладнання та апаратура, що використовуються виключно або в основному для: а) виробництва або ремонту масок або візирів; b) монтажу напівпровідникових пристроїв або електронних інтегральаних схем, та с) підіймання, переміщення, навантаження та розвантаження напівпровідникових зливків або пластин, напівпровідникових пристроїв або електронних інтегральних схем, дисплеїв з плоскими панелями

  шт

  р

  28.99.39.50

  Машини для виробництва канатів, тросів або кабелів

  шт

  р

  28.99.39.53

  Обладнання для оброблення ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин, н.в.і.у.

  шт

  р

  28.99.39.55

  Інші машини та механічні пристрої, зазначені у розділі 28, н.в.і.у.

  шт

  р

  28.99.39.65

  Пристрої для злету літальних апаратів та їхні частини; пристрої для посадки літальних апаратів на палубу й аналогічні апарати і пристрої та їхні частини; для цивільної авіації

  кг

  р

  28.99.39.65.V

  Пристрої для злету літальних апаратів та їхні частини; пристрої для посадки літальних апаратів на палубу й аналогічні апарати і пристрої та їхні частини; крім цивільної авіації

  кг

  м, р

  28.99.39.70

  Машини та пристрої зрівноважувальні (балансувальні) для механічних частин

  кг

  р

  28.99.39.70.А

  Машини та пристрої зрівноважувальні (балансувальні) для механічних частин

  шт

  р

  28.99.40

  Частини машин і устатковання друкарських і палітурних

   

   

  28.99.40.00

  Частини до обладнання друкарського, уключаючи палітурне

  тис.грн

  р

  28.99.51

  Частини машин і апаратів, призначених виключно або переважно для виробництва зливків чи пластин напівпровідникових, пристроїв напіпровідникових, схем електронних інтегральних і дисплеїв з плоскими панелями

   

   

  28.99.51.00

  Частини до обладнання й апаратури, що використовуються виключно або в основному для виробництва напівпровідникових злитків або пластин, напівпровідникових пристроїв, електронних інтегральних схем або дисплеїв з плоскими панелями; виробництва або ремонту масок або візирів; монтажу напівпровідникових пристроїв або електронних інтегральних схем та підіймання, переміщення, навантаження та розвантаження напівпровідникових злитків або пластин, напівпровідникових пристроїв або електронних інтегральних схем, дисплеїв з плоскими панелями (крім пристроїв для кріплення інструмента, різьбонарізних саморозкривних головок, пристроїв для кріплення деталей та вузлів та деталей до верстатів, що функціонують з використанням ультразвукових процесів)

  тис.грн

  м, р

  28.99.52

  Частини машин і утстатковання спеціального призначення, інших

  тис.грн

  м, р (∑)

  28.99.52.30

  Частини до машин для складання електричних або електронних ламп, трубок або електронно- променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах, машин для виробництва або гарячого оброблення скла або скляних виробів, крім форм для виготовлення скла

  тис.грн

  р

  28.99.52.80

  Частини до машин та механічних пристроїв спеціального призначення, зазначених за позицією 28.92.30.90, 28.93.17.80, 28.99.39.05, 28.99.39.15, 28.99.39.25, 28.99.39.35, 28.99.39.40, 28.99.39.50, 28.99.39.55

  тис.грн

  р

  28.99.99

  Роботи, як частина виробництва машин і утстатковання спеціального призначення інших, н.в.і.у., виконані підрядником

   

   

   

  28.99

  Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у. (уключає виробництво друкарських та палітурних машин й устатковання, машин та приладів, призначених для виробництва напівпровідникових зливків і пластин, напівпровідникових пристроїв або електронних інтегрованих схем, для виробництва дисплеїв з плоскими панелями, виробництво сушарок для деревини, паперової маси, паперу чи картону, інших сушарок, виробництво каруселей, гойдалок, тирів тощо, виробництво стартового устатковання для літальних апаратів, устатковання для балансування шин, виробництво промислових роботів для багатоцільового спеціалізованого призначення, різних багатофункціональних машин і устатковання спеціального призначення (наприклад, установок для розділення ізотопів); виробництво частин машин і устатковання спеціального призначення; не включає виробництво побутових приладів (27.5), фотокопіювальних машин (28.23), виливниць (28.91))

  Перегляди: 0