Головна 20.59. Продукція хімічна інша

  20.59. Продукція хімічна інша

  Секція C. Продукція переробної промисловості. Розділ 20. Речовини хімічні та продукти хімічні

  Код

  Назва

  Одиниця вимірювання

  Періодич-ність

  1

  2

  3

  4

  20.59 Продукція хімічна інша, н.в.і.у. 

  20.59.11

  Фотопластини та фотоплівка, плівка для миттєвих фотознімків, світлочутливі, неекспоновані; фотопапір

  м2

  м, р (Σ)

  20.59.11.30

  Фотопластини та фотоплівка, плівка для миттєвих фотознімків, плоскі, світлочутливі, неекспоновані, з будь-якого матеріалу (крім паперу, картону, матеріалів текстильних)

  м2

  р

  20.59.11.50

  Фотоплівка та плівка для миттєвих фотознімків, у рулонах, світлочутливі, неекспоновані, з будь-якого матеріалу (крім паперу, картону, матеріалів текстильних)

  м2

  р

  20.59.11.70

  Папiр фотографiчний, картон та матерiали текстильнi, світлочутливі, неекспонованi

  м2

  р

  20.59.12

  Емульсії фотографічні; фотохімікати, н.в.і.у.

   

   

  20.59.12.00

  Фотохімікати та продукти незмішані, які використовуються для фотографічних цілей, у дозованому вигляді чи розфасовані для роздрібного продажу у вигляді готових препаратів (крім лаків, клеїв та адгезивів)

  кг

  м, р

  20.59.20

  Жири та олії тваринного чи рослинного походження, хімічно модифіковані; суміші жирів та олій тваринного чи рослинного походження, нехарчові

   

   

  20.59.20.00

  Жири та олії тваринного чи рослинного походження, хімічно модифіковані; суміші жирів та олій тваринного чи рослинного походження, нехарчові

  т

  м, р

  20.59.30

  Чорнила для писання і креслення, чорнила інші

   

   

  20.59.30.00

  Чорнила для писання і креслення, чорнила інші (крім фарби друкарської)

  кг

  р

  20.59.41

  Засоби мастильні

  т

  м, р (Σ)

  20.59.41.55

  Засоби мастильні для оброблення матеріалів текстильних, шкіри, хутра, якi мiстять як основний компонент менше 70 мас.% нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних матеріалів

  т

  р

  20.59.41.57

  Засоби мастильні інші, якi мiстять як основний компонент менше 70 мас.% нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних матеріалів (крім для оброблення матеріалів текстильних, шкіри, хутра)

  т

  р

  20.59.41.75

  Засоби мастильні для оброблення матеріалів текстильних, шкіри, хутра (крім тих, які містять як основний компонент менше 70 мас.% нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних матеріалів)

  т

  р

  20.59.41.79

  Засоби мастильні інші

  т

  р

  20.59.42

  Засоби антидетонаційні; присадки до палива і засобів мастильних і продукція подібна

  т

  м, р (Σ)

  20.59.42.50

  Засоби антидетонаційні

  т

  р

  20.59.42.70

  Присадки до засобів мастильних

  т

  р

  20.59.42.90

  Присадки до палива і продукція подібна (крім засобів антидетонаційних та присадок до засобів мастильних)

  т

  р

  20.59.42.90.10

  Паливо, у т.ч. альтернативне паливо, з вмістом спиртів або їх сумішей 30% і більше

  т

  м, р

  20.59.43

  Рідини гальмівні гідравлічні; антифризи й антиобліднювачі готові

  т

  м, р (Σ)

  20.59.43.30

  Рiдини гальмiвнi гiдравлічнi та рідини готові інші для гідравлічних передач, якi не мiстять чи містять менше 70 мас.% нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних матеріалів

  т

  р

  20.59.43.50

  Засоби антифризнi та рiдини готові протиобліднювальні

  т

  р

  20.59.51

  Пептони, речовини білкові інші та їх похідні, н.в.і.у.; порошок зі шкіри (голинний порошок)

   

   

  20.59.51.00

  Пептони, речовини білкові інші та їх похідні, н.в.і.у.; порошок зі шкури (голинний порошок) (уключаючи глутеліни та проламіни, глобуліни, гліцинін, кератини, нуклерпотеїди, білкові ізолятори)

  кг

  р

  20.59.52

  Пасти для ліплення; віск стоматологічний та інші матеріали на основі гіпсу, що їх використовують у стоматології; суміші та заряди для вогнегасників; середовища живильні для вирощування культур мікроорганізмів; реагенти діагностичні або лабораторні, складні, н.в.і.у.

  т

  м, р (Σ)

  20.59.52.10

  Реагенти дiагностичнi чи лабораторнi композицiйнi, уключаючи папір просочений або покритий реагентами діагностичними або лабораторними

  т

  р

  20.59.52.30

  Пасти для ліплення (уключаючи пластилін для дитячого ліплення), віск стоматологічний та інші матеріали на основі гіпсу, що їх використовують у стоматології

  т

  р

  20.59.52.50

  Суміші та заряди для вогнегасникiв, зарядженi бутилi з вогнегасильною сумiшшю

  т

  р

  20.59.52.70

  Середовища живильнi для вирощування  мiкроорганiзмiв готовi

  т

  р

  20.59.53

  Елементи хімічні леговані у формі дисків та сполуки хімічні леговані для використання в електроніці

   

   

  20.59.53.00

  Елементи хімічні леговані у формі дисків, пластин та формах подібних, та сполуки хімічні леговані, для використання в електроніці

  т

  м, р

  20.59.54

  Вугілля активоване

   

   

  20.59.54.00

  Вугiлля активоване

  т

  м, р

  20.59.55

  Засоби апретувальні, препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, продукція подібна

  т

  р (Σ)

  20.59.55.50

  Засоби апретувальнi та препарати подібні, на крохмалистій основі

  т

  р

  20.59.55.70

  Засоби апретувальні та препарати подібні, для використання у текстильному виробництві (крім тих, які на крохмалистій основі)

  т

  р

  20.59.55.80

  Засоби апретувальнi та препарати подібні для використання у паперовому виробництвi (крім тих, які на крохмалистій основі)

  т

  р

  20.59.55.90

  Засоби апретувальні та препарати для прискорення фарбування або закріплення барвників, продукція подібна, н.в.і.у

  т

  р

  20.59.56

  Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси; прискорювачі вулканізації каучуку готові; пластифікатори та стабілізатори для гуми чи пластмас багатоскладові; каталізатори, н.в.і.у.; алкілбензоли змішані й алкілнафталіни змішані, н.в.і.у.

  т

  м, р (Σ)

  20.59.56.20

  Засоби для травлення металевих поверхонь; флюси

  т

  р

  20.59.56.30

  Прискорювачi вулканiзацiї каучуку готові

  т

  р

  20.59.56.40

  Пластифiкатори багатоскладові для гуми чи пластмас

  т

  р

  20.59.56.50

  Антиоксиданти та стабiлiзатори iншi для гуми чи пластмас

  т

  р

  20.59.56.60

  Ініціатори хiмiчних реакцiй, прискорювачi реакцій та каталізатори

  т

  р

  20.59.56.70

  Алкiлбензоли змiшанi, алкiлнафталіни змiшанi, крiм продуктiв високотемпературної перегонки смоли кам”яновугiльної та вуглеводнiв циклiчних

  т

  р

  20.59.57

  Речовини в’яжучі для використання у виробництві ливарних форм або стержнів; продукти хімічні

  т

  м, р (Σ)

  20.59.57.20

  Речовини в”яжучi, для використання у виробництві ливарних форм або стержнiв, готові

  т

  р

  20.59.57.30

  Кислоти нафтеновi, їх нерозчиннi у водi солi та їх складнi ефiри

  т

  р

  20.59.57.40

  Карбiди металiв неагломерованi, змiшанi мiж собою чи з металевими зв”язувальними речовинами

  т

  р

  20.59.57.50

  Добавки для цементiв, будiвельних розчинiв i бетонiв готовi

  т

  м, р

  20.59.57.70

  Сорбiт (крім D-глюциту)

  т

  р

  20.59.59

  Продукти хімічні різноманітні інші, н.в.і.у.

  т

  м, р (Σ)

  20.59.59.10

  Смоли іонообмінні; газопоглиначі для електровакуумних приладів; сульфонати нафтовi (крім нафтових сульфонатiв лужних металiв, амонiю чи етаноламiнiв); тiофенованi сульфокислоти мастил, виготовлених з бiтумiнозних порiд, i їх солi

  тис.грн

  р

  20.59.59.10.А

  Смоли iонообмiннi; газопоглиначi для електровакуумних приладiв; сульфонати нафтовi (крім нафтових сульфонатiв лужних металiв, амонiю чи етаноламiнiв); тiофенованi сульфокислоти мастил, виготовлених з бiтумiнозних порiд, i їх солі

  т

  р

  20.59.59.20

  Пiролiгнiти, неочищений тартрат кальцiю; неочищений цитрат кальцію; речовини антикорозiйнi, якi мiстять амiни як активні компоненти

  тис.грн

  р

  20.59.59.20.А

  Пiролiгнiти, неочищений тартрат кальцiю; неочищений цитрат кальцію; речовини антикорозiйнi, якi мiстять амiни як активні компоненти

  т

  р

  20.59.59.30

  Розчинники та розрiджувачi композицiйнi неорганiчнi для лакiв та продуктiв подібних

  т

  р

  20.59.59.40

  Засоби проти накипу та сполуки подібні

  т

  р

  20.59.59.53

  Засоби для гальванізації

  т

  р

  20.59.59.57

  Суміші складних моно-, ди- та триефірів жирних кислот гліцерину (емульгатори для жирів)

  т

  р

  20.59.59.63

  Продукти та препарати для  фармацевтичного та хiрургiчного застосування

  т

  р

  20.59.59.65

  Продукти допомiжнi для ливарного виробництва (крім готових речовин в’язучих для використання у виробництві ливарних форм або стержнів)

  т

  р

  20.59.59.67

  Препарати вогнестiйкi, водонепроникнi та продукти подібні для використання у будiвництвi

  т

  р

  20.59.59.71

  Суміші, які містять галогеновані похідні метану, етану або пропану

  т

  р

  20.59.59.75

  Суміші та препарати, які містять оксиран (оксид етилену), полібромовані біфеніли, поліхлоровані біфеніли, поліхлоровані терфеніли або трие(2,3-дібромопропіл)фосфат

  т

  р

  20.59.59.93

  Продукти хімічні, н.в.і.у.

  т

  р

  20.59.59.93.10

  Сивушні масла

  т

  р

  20.59.59.97

  Біодизель (замінник палива дизельного), який одержується із олійних, цукристих та крохмальних культур і тваринних жирів

  т

  м, р

  20.59.60

  Желатин і його похідні, у т.ч. альбуміни молочні

  т

  м, р (Σ)

  20.59.60.20

  Казеїнати та похiднi казеїну iншi (крім клеїв казеїнових)

  т

  р

  20.59.60.50

  Альбумiни; альбумiнати та похiднi альбуміну інші (крім яєчного альбумiну)

  т

  р

  20.59.60.80

  Желатин та його похiднi (крім казеїнових клеїв та кісткових)

  т

  р

  20.59.99

  Роботи, як частина виробництва продукції хімічної іншої, н.в.і.у., виконані підрядником

   

   

   

  20.5

  Виробництво іншої хімічної продукції (уключає виробництво вибухових речовин (у т. ч. сірників), клеїв і ефірних олій, виробництво фотопластинок, фотоплівки, фотопаперу тощо, фотохімікатів, желатину та його похідних, різноманітних хімічних продуктів, чорнил і туші, хімічне очищення олій і жирів, біопалива з складних ефірів жирних кислот, що їх одержують з рослинних олій або тваринних жирів; не включає виробництво друкарської фарби (20.3))

  Перегляди: 0