Головна 20.15. Добрива та сполуки азотні

  20.15. Добрива та сполуки азотні

  Секція C. Продукція переробної промисловості. Розділ 20. Речовини хімічні та продукти хімічні

  Код

  Назва

  Одиниця вимірювання

  Періодич-ність

  1

  2

  3

  4

  20.15 Добрива та сполуки азотні 

  20.15.10

  Кислота азотна; кислоти сульфоазотні; аміак

  т N

  м, р (Σ)

  20.15.10.А

  Кислота азотна; кислоти сульфоазотні; аміак

  тис.т

  м, р (Σ)

  20.15.10.50

  Кислота азотна, кислоти сульфоазотнi (суміші кислот азотної та сірчаної)

  т N

  р

  20.15.10.50.А

  Кислота азотна, кислоти сульфоазотнi (суміші кислот азотної та сірчаної)

  тис.т

  р

  20.15.10.75

  Амiак безводний

  т N

  м, р

  20.15.10.75.A

  Амiак безводний

  тис.т

  м, р

  20.15.10.77

  Амiак у водному розчинi

  т N

  р

  20.15.10.77.А

  Амiак у водному розчинi

  тис.т

  р

  20.15.20

  Хлорид амонію; нітрити

  т

  м, р (Σ)

  20.15.20.30

  Хлорид амонiю

  т

  р

  20.15.20.80

  Hiтрити

  т N

  р

  20.15.20.80.А

  Hiтрити

  т

  р

  20.15.31

  Сечовина

  тис.т N

  м, р (Σ)

  20.15.31.А

  Сечовина

  тис.т

  м, р (Σ)

  20.15.31.30

  Сечовина, яка містить більше 45% азоту за масою, у перерахунку на цілий безводний продукт (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  тис.т N

  р

  20.15.31.30.А

  Сечовина, яка містить більше 45% азоту за масою, у перерахунку на цілий безводний продукт (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  тис.т

  р

  20.15.31.80

  Сечовина, яка містить 45% і менше азоту за масою, у перерахунку на цілий безводний продукт (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  тис.т N

  р

  20.15.31.80.А

  Сечовина, яка містить 45% і менше азоту за масою, у перерахунку на цілий безводний продукт (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  тис.т

  р

  20.15.32

  Сульфат амонію

   

   

  20.15.32.00

  Сульфат амонію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  тис.т N

  м, р

  20.15.32.00.А

  Сульфат амонію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  тис.т

  м, р

  20.15.33

  Нітрат амонію

   

   

  20.15.33.00

  Hiтрат амонію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  тис.т N

  м, р

  20.15.33.00.А

  Hiтрат амонію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  тис.т

  м, р

  20.15.34

  Солі подвійні та суміші нітрату кальцію та нітрату амонію

   

   

  20.15.34.00

  Солi подвiйнi та сумiшi нiтрату кальцiю та нiтрату амонію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  тис.т N

  м, р

  20.15.34.00.А

  Солi подвiйнi та сумiшi нiтрату кальцiю та нiтрату амонію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  тис.т

  м, р

  20.15.35

  Суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію чи іншими неорганічними речовинами, що не є добривами

  тис.т N

  м, р (Σ)

  20.15.35.А

  Суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію чи іншими неорганічними речовинами, що не є добривами

  тис.т

  м, р (Σ)

  20.15.35.30

  Сумiшi нiтрату амонiю з карбонатом кальцію чи іншими неорганічними речовинами, що не є добривами, з вмістом азоту 28% і менше за масою

  тис.т N

  р

  20.15.35.30.А

  Сумiшi нiтрату амонiю з карбонатом кальцію чи іншими неорганічними речовинами, що не є добривами, з вмістом азоту 28% і менше за масою

  тис.т

  р

  20.15.35.80

  Сумiшi нiтрату амонiю з карбонатом кальцію чи іншими неорганічними речовинами, що не є добривами, з вмістом азоту більше 28% за масою

  тис.т N

  р

  20.15.35.80.А

  Сумiшi нiтрату амонiю з карбонатом кальцію чи іншими неорганічними речовинами, що не є добривами, з вмістом азоту більше 28% за масою

  тис.т

  р

  20.15.39

  Добрива азотні інші та їх суміші

  тис.т N

  м, р (Σ)

  20.15.39.А

  Добрива азотні інші та їх суміші

  тис.т

  м, р (Σ)

  20.15.39.30

  Солi подвiйнi та сумiшi сульфату амонiю i нiтрату амонiю (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  тис.т N

  р

  20.15.39.30.А

  Солi подвiйнi та сумiшi сульфату амонiю i нiтрату амонiю (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  тис.т

  р

  20.15.39.60

  Сумiшi сечовини та нiтрату амонiю у водному чи амiачному розчинах (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  тис.т N

  р

  20.15.39.60.А

  Сумiшi сечовини та нiтрату амонiю у водному чи амiачному розчинах (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  тис.т

  р

  20.15.39.90

  Добрива азотнi мiнеральнi чи хімічні, н.в.i.у.

  тис.т N

  р

  20.15.39.90.А

  Добрива азотнi мiнеральнi чи хімічні, н.в.i.у.

  тис.т

  р

  20.15.41

  Суперфосфати

   

   

  20.15.41.00

  Суперфосфати (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  т P2O5

  м, р

  20.15.41.00.А

  Суперфосфати (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  т

  м, р

  20.15.49

  Добрива фосфатні інші

   

   

  20.15.49.00

  Добрива фосфатні мінеральні чи хімічні, н.в.і.у.

  т P2O5

  м, р

  20.15.49.00.А

  Добрива фосфатні мінеральні чи хімічні, н.в.і.у.

  т

  м, р

  20.15.51

  Хлорид калію (калій хлористий)

   

   

  20.15.51.00

  Хлорид калію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  т K2O

  м, р

  20.15.51.00.А

  Хлорид калію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  т

  м, р

  20.15.52

  Сульфат калію

   

   

  20.15.52.00

  Сульфат калію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  т K2O

  м, р

  20.15.52.00.А

  Сульфат калію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  т

  м, р

  20.15.59

  Добрива калійні інші

   

   

  20.15.59.00

  Добрива калійні мiнеральнi чи хiмiчні, н.в.i.у.

  т K2O

  м, р

  20.15.59.00.А

  Добрива калійні мiнеральнi чи хiмiчні, н.в.i.у.

  т

  м, р

  20.15.60

  Нітрат натрію

   

   

  20.15.60.00

  Нітрат натрію

  т N

  м, р

  20.15.60.00.А

  Нітрат натрію

  тис.т

  м, р

  20.15.71

  Добрива з вмiстом трьох поживних елементiв: азоту, фосфору та калію

   

   

  20.15.71.00

  Добрива мінеральні чи хімічні з вмістом трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калiю (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  тис.т

  м, р

  20.15.72

  Гідроортофосфат діамонію (діамонійфосфат)

   

   

  20.15.72.00

  Гiдроортофосфат дiамонiю (дiамонiйфосфат) (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  тис.т

  р

  20.15.73

  Моноамонійфосфат

   

   

  20.15.73.00

  Дигідроотрофосфат амонію (моноамонійфосфат) (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  тис.т

  м, р

  20.15.74

  Добрива з вмiстом двох поживних елементiв: азоту та фосфору

   

   

  20.15.74.00

  Добрива мінеральні чи хімічні з вмiстом двох поживних елементiв: азоту та фосфору (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  тис.т

  м, р

  20.15.75

  Добрива з вмiстом двох поживних елементiв: фосфору та калію

   

   

  20.15.75.00

  Добрива мінеральні чи хімічні з вмiстом двох поживних елементiв: фосфору та калію (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше)

  тис.т

  м, р

  20.15.76

  Нітрати калію

   

   

  20.15.76.00

  Hiтрати калію (селітра)

  т N

  м, р

  20.15.76.00.А

  Hiтрати калію (селітра)

  т

  м, р

  20.15.79

  Добрива мiнеральнi або хiмiчнi з вмiстом не менше двох поживних елементiв (азоту, фосфату, калію), н.в.і.у.

   

   

  20.15.79.30

  Добрива мінеральні чи хімічні в таблетках, формах чи упаковкою вагою 10 кг і менше

  тис.т

  р

  20.15.79.80

  Добрива iншi, н.в.i.у

  тис.т

  р

  20.15.80

  Добрива тваринного чи рослинного походження, н.в.і.у.

   

   

  20.15.80.00

  Добрива тваринного чи рослинного походження

  тис.т

  р

  20.15.99

  Роботи, як частина виробництва добрив і сполук азотних, виконані підрядником

   

   

   

  20.1

  Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах (уключає виробництво скраплених або стиснених неорганічних промислових і медичних газів, виробництво барвників і пігментів, інших основних неорганічних хімічних речовин (збагаченого урану і плутонію, збідненого урану і торію та їх сполук, інших радіоактивних елементів, неорганічних кислот та сполук, інших хімічних елементів, галогенідів металів, сульфідів, сульфатів, нітратів, фосфатів та карбонатів, солей металів, випаленого піриту заліза (залізного колчедану)), виробництво основних органічних хімічних речовин (вуглеводнів та їх похідних, спиртів, гліцерину, фенолів, фенолоспиртів та їх похідних, монокарбонових технічних жирних кислот, карбонових кислот та їх похідних, органічних сполук з азотовмісними функціональними групами, сіркоорганічних сполук, простих ефірів, органічних пероксидів тощо, деревного вугілля), виробництво добрив і азотних сполук, ґрунту та сумішей для садіння горщикових рослин, пластмас у первинних формах, синтетичного каучуку у первинних формах; не включає виробництво пеку та пекового коксу (19.1), готових барвників і пігментів (20.3), штучних і синтетичних волокон, ниток і пряжі (20.6))

  Перегляди: 0