Головна 20.13. Речовини хімічні основні неорганічні інші

  20.13. Речовини хімічні основні неорганічні інші

  Секція C. Продукція переробної промисловості. Розділ 20. Речовини хімічні та продукти хімічні

  Код

  Назва

  Одиниця вимірювання

  Періодич-ність

  1

  2

  3

  4

  20.13 Речовини хімічні основні неорганічні інші

  20.13.11

  Уран збагачений і плутоній та їх сполуки

   

   

  20.13.11.00.00

  Уран збагачений і плутоній та їх сполуки

  т

  р

  20.13.12

  Уран збіднений і торій та їх сполуки

   

   

  20.13.12.00.00

  Уран збіднений і торій та їх сполуки

  т

  р

  20.13.13

  Елементи, ізотопи та їх сполуки, радіоактивні інші; сплави, дисперсії, керамічні вироби та суміші, що містять елементи, ізотопи чи сполуки радіоактивні

   

   

  20.13.13.00.00

  Елементи, ізотопи та їх сполуки, радіоактивні інші; сплави, дисперсії, керамічні вироби та суміші, що містять елементи, ізотопи чи сполуки радіоактивні

  т

  р

  20.13.14

  Елементи паливні (твели), неопромінені, для ядерних реакторів

   

   

  20.13.14.00.00

  Елементи паливні (твели), неопромінені, для ядерних реакторів

  т

  р

  20.13.21

  Металоїди (неметали)

  т

  м, р (Σ)

  20.13.21.11

  Хлор

  т

  р

  20.13.21.16

  Йод; фтор; бром

  т

  р (Σ)

  20.13.21.16.10

  Йод

  т

  р

  20.13.21.16.30

  Фтор

  т

  р

  20.13.21.16.50

  Бром

  т

  р

  20.13.21.20

  Сiрка сублiмована та осаджена; сірка колоїдна

  т

  р

  20.13.21.30

  Вуглець (сажа та iншi форми вуглецю, н.в.i.у.)

  т

  р

  20.13.21.40

  Бор; телур

  т

  р

  20.13.21.50

  Кремній

  т

  р

  20.13.21.80

  Фосфор; миш’як; селен

  т

  р (Σ)

  20.13.21.80.10

  Фосфор

  т

  р

  20.13.21.80.30

  Миш’як

  т

  р

  20.13.21.80.50

  Селен

  т

  р

  20.13.22

  Сполуки неметалів з галогенами чи сіркою

  т

  р (Σ)

  20.13.22.35

  Хлориди та оксид хлориду фосфору

  т

  р

  20.13.22.37

  Галогеніди, галогенід-оксиди неметалiв інші (крім хлоридів та оксиду хлориду фосфору)

  т

  р

  20.13.22.60

  Сульфiди неметалiв, трисульфiд фосфору технiчний

  т

  р

  20.13.23

  Метали лужні та лужноземельні; метали рідкісноземельні, скандій та ітрій; ртуть

   

   

  20.13.23.00

  Метали лужні та лужноземельні; метали рідкісноземельні, скандій та ітрій; ртуть

  кг

  р (Σ)

  20.13.23.00.10

  Натрій та метали лужні

  кг

  р

  20.13.23.00.20

  Кальцiй

  кг

  р

  20.13.23.00.30

  Стронцiй та барiй

  кг

  р

  20.13.23.00.40

  Метали рідкісноземельні, скандiй, iтрiй

  кг

  р

  20.13.23.00.50

  Ртуть

  кг

  р

  20.13.24

  Хлорид водню; олеум; пентаоксид діфосфору; кислоти неорганічні інші; діоксид кремнію та діоксид сірки

   

   

  20.13.24.13

  Хлорид водню (соляна кислота)

  т HCl

  р

  20.13.24.13.A

  Хлорид водню (соляна кислота)

  т

  м, р

  20.13.24.15

  Кислота хлорсульфонова

  т

  р

  20.13.24.34

  Кислота сірчана; олеум

  т Н2SO4

  м, р

  20.13.24.34.A

  Кислота сірчана; олеум

  т

  м, р

  20.13.24.34.10

  Кислота сірчана

  т

  м, р

  20.13.24.53

  Пентаоксид дифосфору (оксид фосфору (V))

  т P2O5

  р

  20.13.24.55

  Кислота фосфорна (ортофосфорна) та полiфосфорнi кислоти

  т P2O5

  м, р

  20.13.24.60

  Оксиди бору, кислоти борні, кислоти неорганiчнi, крiм фториду водню

  т

  р

  20.13.24.73

  Фторид водню (кислота плавікова)

  кг HF

  р

  20.13.24.75

  Дiоксид кремнiю

  т SiO2

  р

  20.13.24.77

  Дiоксид сiрки

  т SO2

  р

  20.13.25

  Оксиди, гідроксиди і пероксиди; гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі

   

   

  20.13.25.25

  Гідроксид натрію (сода каустична) у твердому вигляді

  тис.т NaOH

  р

  20.13.25.27

  Гідроксид натрію (сода каустична) у водному розчині (їдкий натрій або сода рідка)

  тис.т NaOH

  м, р

  20.13.25.27.А

  Гідроксид натрію (сода каустична) у водному розчині (їдкий натрій або сода рідка)

  тис. т

  м, р

  20.13.25.30

  Гідроксид калію (їдкий калій)

  тис.т KOH

  р

  20.13.25.50

  Пероксиди натрiю та калію

  тис.т

  р

  20.13.25.60

  Гiдроксид та пероксид магнію; оксиди, гiдроксиди та пероксиди стронцiю i барiю

  тис.т

  р

  20.13.25.70

  Гiдроксид алюмінію

  т Al2O3

  р

  20.13.25.80

  Гiдразин i гiдроксиламiн та їх неорганiчнi солі

  тис.т

  р

  20.13.31

  Галогеніди металів

  т

  м, р

  20.13.31.10

  Фториди, фторсилiкати, фторалюмiнати та солі фтору комплексні інші

  т F

  р

  20.13.31.30

  Хлориди (крім хлориду амонiю)

  т

  м, р

  20.13.31.50

  Хлоридоксиди та хлоридгідроксиди міді та металів інших

  т

  р

  20.13.31.70

  Бромiди та оксиди бромiдiв, йодиди та оксиди йодидiв

  т

  м, р

  20.13.32

  Гiпохлорити, хлорати i перхлорати

  т

  м, р

  20.13.32.30

  Гiпохлорити; гiпохлорит кальцію технічний; хлорити; гiпобромiти

  т Cl

  м, р

  20.13.32.50

  Хлорати та перхлорати; бромати та пербромати; йодати та перйодати

  т

  р

  20.13.41

  Сульфіди, сульфіти та сульфати

  т

  м, р

  20.13.41.10

  Сульфіди; полісульфіди визначеного або невизначеного хімічного складу; дитіоніти і сульфоксилати

  т

  р

  20.13.41.33

  Сульфіти

  т Na2S2O5

  м, р

  20.13.41.35

  Тіосульфати

  т

  р

  20.13.41.51

  Сульфати барію й алюмінію

  т

  м, р

  20.13.41.57

  Сульфати інші (крім сульфатів алюмінію та барію)

  т

  м, р

  20.13.41.73

  Галун (сіль)

  т

  р

  20.13.41.75

  Пероксосульфати (персульфати)

  т

  р

  20.13.42

  Фосфінати, фосфонати, фосфати, поліфосфати та нітрати (крім нітрату калію)

   

   

  20.13.42.10

  Нітрати (крім нітрату калію)

  т N

  р

  20.13.42.20

  Фосфiнати (гiпофосфiти) та фосфонати (фосфiти)

  т

  р

  20.13.42.30

  Фосфати моно- та динатрію

  кг P2O5

  р

  20.13.42.40

  Гідроортофосфат кальцію (фосфат дикальцію)

  кг P2O5

  р

  20.13.42.70

  Трифосфат натрію (триполiфосфати натрiю)

  кг P2O5

  р

  20.13.42.80

  Фосфати (крім гідроортофосфату кальцію (фосфату дикальцію) та фосфату моно- та динатрію) та поліфосфати (крім трифосфату натрію (триполiфосфату натрiю))

  т

  р

  20.13.43

  Карбонати

   

   

  20.13.43.10

  Карбонат динатрiю (сода кальцинована)

  тис.т Na2CO3

  р

  20.13.43.10.A

  Карбонат динатрiю (сода кальцинована)

  тис.т

  м, р

  20.13.43.20

  Гiдрокарбонат натрiю (бiкарбонат натрію)

  т

  м, р

  20.13.43.40

  Карбонат кальцiю

  т

  р

  20.13.43.90

  Карбонати інші

  т

  р

  20.13.51

  Солі оксометалевих чи пероксометалевих кислот; метали дорогоцінні в колоїдному стані

   

   

  20.13.51.10

  Манганiти, манганати та перманганати; молібдати; вольфрамати

  т

  р

  20.13.51.25

  Хромати та дихромати; пероксохромати

  т

  р

  20.13.51.75

  Солі оксометалевих та пероксометалевих кислот (крім хроматів, дихроматів, пероксохроматів, манганiтів, манганатів, перманганатів, молібдатів, вольфраматів)

  т

  м, р

  20.13.51.83

  Hiтрат срiбла

  т

  р

  20.13.51.85

  Метали дорогоцiннi в колоїдному стані; сполуки й амальгами із металів дорогоцінних, крім нітрату срібла

  т

  р

  20.13.52

  Сполуки неорганічні, н.в.і.у., у т.ч. вода дистильована; амальгами, крім амальгам із металів дорогоцінних

  т

  м, р (Σ)

  20.13.52.50

  Вода дистильована і кондуктометрична та вода подібної чистоти

  т

  р

  20.13.52.70

  Сполуки ртуті, неорганічні або органічні, визначеного хімічного складу, крім амальгам

  т

  р

  20.13.52.75

  Сполуки ртуті, неорганічні або органічні, невизначеного хімічного складу, крім амальгам

  т

  р

  20.13.52.90

  Сполуки неорганічні інші, н.в.і.у; амальгами (крім води дистильованої і кондуктометричної та води подібної чистоти, повiтря рідкого та стисненого, амальгам із металів дорогоцінних)

  т

  р

  20.13.61

  Ізотопи, н.в.і.у., та їхні сполуки (у т.ч. вода важка)

   

   

  20.13.61.00

  Ізотопи, н.в.і.у., та їхні сполуки (у т.ч. вода важка)

  кг

  р

  20.13.62

  Ціаніди, оксиди ціанідів та ціаніди комплексні; фульминати, ціанати та тіоціанати; силікати; борати; перборати; солі неорганічних кислот чи пероксокислот інші

  т

  м, р

  20.13.62.20

  Цiанiди, оксиди цiанiдiв та цiанiди комплекснi

  т

  р

  20.13.62.30

  Борати; пероксоборати (перборати)

  кг B2O3

  р

  20.13.62.40

  Силiкати, силiкати лужних металiв технiчні

  т SiO2

  м, р

  20.13.62.70

  Силiкати подвiйнi чи комплекснi

  т

  р

  20.13.62.80

  Cолi неорганiчних кислот чи пероксокислот інші, включаючи фульминати, ціанати та тіоціанати (крім азидів і силікатів подвійних або комплексних)

  т

  р

  20.13.63

  Пероксид водню

   

   

  20.13.63.00

  Пероксид водню

  кг H2O2

  р

  20.13.64

  Фосфіди, карбіди, гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди

  т

  м, р (Σ)

  20.13.64.50

  Карбiди визначеного або невизначеного хiмiчного складу

  т

  р

  20.13.64.80

  Фосфіди (крім ферофосфору), гiдриди, нiтриди, азиди, силiциди та бориди, визначеного або невизначеного хімічного складу (крім карбідів)

  т

  р

  20.13.65

  Сполуки металів рідкісноземельних, ітрію або скандію

   

   

  20.13.65.00

  Сполуки металiв рiдкісноземельних, iтрiю або скандiю чи сумішей цих металiв

  кг

  р

  20.13.66

  Сірка рафінована, крім сірки сублімованої, осадженої та колоїдної

   

   

  20.13.66.00

  Сірка рафінована (крім сірки необробленої, сублімованої, осадженої та колоїдної)

  т

  м, р

  20.13.67

  Пірити заліза випалені

   

   

  20.13.67.00

  Пiрити заліза випалені (залізний колчедан випалений)

  кг

  р

  20.13.68

  Кварц п’єзоелектричний; камені дорогоцінні чи напівдорогоцінні, штучні чи реконструйовані інші, необроблені

   

   

  20.13.68.00

  Кварц п’єзоелектричний; камені дорогоцінні чи напівдорогоцінні, штучні чи реконструйовані інші, необроблені або просто розпиляні чи грубо обтесані

  г

  р

  20.13.99

  Роботи, як частина виробництва речовин хімічних основних неорганічних інших, виконані підрядником

   

   

   

  20.1

  Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах (уключає виробництво скраплених або стиснених неорганічних промислових і медичних газів, виробництво барвників і пігментів, інших основних неорганічних хімічних речовин (збагаченого урану і плутонію, збідненого урану і торію та їх сполук, інших радіоактивних елементів, неорганічних кислот та сполук, інших хімічних елементів, галогенідів металів, сульфідів, сульфатів, нітратів, фосфатів та карбонатів, солей металів, випаленого піриту заліза (залізного колчедану)), виробництво основних органічних хімічних речовин (вуглеводнів та їх похідних, спиртів, гліцерину, фенолів, фенолоспиртів та їх похідних, монокарбонових технічних жирних кислот, карбонових кислот та їх похідних, органічних сполук з азотовмісними функціональними групами, сіркоорганічних сполук, простих ефірів, органічних пероксидів тощо, деревного вугілля), виробництво добрив і азотних сполук, ґрунту та сумішей для садіння горщикових рослин, пластмас у первинних формах, синтетичного каучуку у первинних формах; не включає виробництво пеку та пекового коксу (19.1), готових барвників і пігментів (20.3), штучних і синтетичних волокон, ниток і пряжі (20.6))

  Перегляди: 0