Головна 23.20-23.49. Цегла, вироби вогнетривкі та керамічні

  23.20-23.49. Цегла, вироби вогнетривкі та керамічні

  Секція C. Продукція переробної промисловості. Розділ 23. Продукція мінеральна неметалева інша

  Код

  Назва

  Одиниця вимірювання

  Періодич-ність

  1

  2

  3

  4

  23.20 Вироби вогнетривкі 

  23.20.11

  Цегла, блоки, плитки та вироби керамічні інші з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових

   

   

  23.20.11.00

  Цегла, блоки, плитки та вироби керамічні інші вогнетривкі (уключаючи плити, панелі, порожнисті брикети, циліндри, труби) з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових

  тис.т

  м, р

  23.20.12

  Цегла, блоки і плитки, вогнетривкі та вироби вогнетривкі керамічні будівельні подібні, крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових

  тис.т

  м, р (Σ)

  23.20.12.10

  Цегла, блоки і плитки, вогнетривкі та вироби вогнетривкі керамічні будівельні подібні, з вмістом 50 мас.% і більше MgO, CaO або Cr2О3, крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових

  тис.т

  р

  23.20.12.33

  Цегла, блоки і плитки, вогнетривкі та вироби вогнетривкі керамічні будівельні подібні, з вмістом 50 мас.% і більше глинозему (Al2O3) та/або кремнезему (SiO2): з вмістом 93 мас.% і більше кремнезему (SiO2)

  тис.т

  р

  23.20.12.35

  Цегла, блоки і плитки, вогнетривкі та вироби вогнетривкі керамічні будівельні подібні, з вмістом 50 мас.% і більше глинозему (Al2O3) та/або кремнезему (SiO2): з вмістом 7 мас.% і більше, але менше 45 мас.% глинозему (Al2O3)

  тис.т

  р

  23.20.12.37

  Цегла, блоки і плитки, вогнетривкі та вироби вогнетривкі керамічні будівельні подібні, з вмістом 50 мас.% і більше глинозему (Al203) та/або кремнезему (SiO2): інші

  тис.т

  р

  23.20.12.90

  Цегла, блоки і плитки, вогнетривкі та вироби вогнетривкі керамічні будівельні подібні інші, н.в.і.у.

  тис.т

  р

  23.20.13

  Цементи вогнетривкі, розчини будівельні, бетони та суміші подібні, вогнетривкі, н.в.і.у.

   

   

  23.20.13.00

  Цементи вогнетривкі, розчини будівельні, бетони та суміші подібні, вогнетривкі, н.в.і.у. (уключаючи “вогнетривкі пластики, суміші трамбовочні, торкрет-маси; крім паст вуглецевих)

  тис.т

  м, р

  23.20.14

  Вироби вогнетривкі невипалені та вироби вогнетривкі керамічні інші

  тис.т

  м, р (Σ)

  23.20.14.10

  Вироби вогнетривкі, невипалені, які містять магнезит, доломіт або хроміт (уключаючи цеглу і вироби інших форм, камені пробірні для випробування металу дорогоцінного, блоки і плити для брукування доріг) (крім виробів вогнетривких керамічних)

  тис.т

  р

  23.20.14.30

  Вироби вогнетривкі керамічні інші, які містять більше 25 мас.% графіту або інших форм вуглецю

  тис.т

  р

  23.20.14.55

  Вироби вогнетривкі керамічні інші, які містять більше 50 мас.% глинозему, кремнезему або сумішей: із вмістом менше 45 мас.% глинозему

  тис.т

  р

  23.20.14.59

  Вироби вогнетривкі керамічні інші, які містять більше 50 мас.% глинозему, кремнезему або сумішей: із вмістом 45 мас.% і більше глинозему

  тис.т

  р

  23.20.14.90

  Вироби вогнетривкі керамічні інші, н.в.і.у.

  тис.т

  р

  23.20.99

  Роботи, як частина виготовлення виробів вогнетривких, виконані підрядником

   

   

  23.31 Плитки та плити, керамічні 

  23.31.10

  Плитки та плити, керамічні

  тис.м2

  м, р (Σ)

  23.31.10.10

  Плитки, кубики і вироби подібні, з площею лицьової поверхні менше 49 см2, для мозаїки, керамічні, неглазуровані

  тис.м2

  р

  23.31.10.20

  Плитки, кубики і вироби подібні, з площею лицьової поверхні менше 49 см2, для мозаїки, керамічні, глазуровані

  тис.м2

  р

  23.31.10.50

  Плитки, плити для брукування або облицювання підлог, печей, камінів чи стін, керамічні, неглазуровані; кубики і вироби подібні для мозаїки, керамічні, неглазуровані, на основі або без неї

  тис.м2

  р

  23.31.10.71

  Плитки подвійні типу “шпальтплаттен”, керамічні, глазуровані

  тис.м2

  р

  23.31.10.73

  Плитки, плити для брукування або облицювання підлог, печей, камінів чи стін, з площею лицьової поверхні більше 90 см2, з кераміки кам’яної, глазуровані

  тис.м2

  р

  23.31.10.75

  Плитки, плити для брукування або облицювання підлог, печей, камінів чи стін, з площею лицьової поверхні більше 90 см2, з фаянсу або тонкої кераміки

  тис.м2

  р

  23.31.10.79

  Плитки, плити для брукування або облицювання підлог, печей, камінів чи стін, з площею лицьової поверхні 90 см2 і менше, керамічні, глазуровані (крім плиток подвійних типу “шпальтплаттен”, плиток, плит для брукування або облицювання підлог, печей, камінів чи стін, з площею лицьової поверхні більше 90 см2,з кераміки кам’яної, з фаянсу або тонкої кераміки)

  тис.м2

  р

  23.31.99

  Роботи, як частина виробництва плиток і плит керамічних, виконані підрядником

   

   

  23.32 Цегла, черепиця та інші будівельні вироби з випаленої глини 

  23.32.11

  Цегла невогнетривка керамічна будівельна, блоки для підлоги, плитки несучі або заповнювальні та вироби керамічні невогнетривкі подібні

   

   

  23.32.11.10

  Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових)

  тис.м3

  м, р

  23.32.11.10.А

  Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових)

  млн.шт.ум. цегл

  м, р

  23.32.11.10.30

  Цегла і блоки для звичайної кладки, невогнетривкі, керамічні, перфоровані чи цілісні, для стін із зовнішнім штукатурним покриттям або зовнішнім облицюванням

  тис.м3

  р

  23.32.11.10.50

  Цегла невогнетривка, керамічна, облицювальна, перфорована чи цілісна, для використання без зовнішнього штукатурного покриття

  тис.м3

  р

  23.32.11.10.70

  Цегла невогнетривка керамічна, для брукування підлоги та доріг (дорожній клінкер)

  тис.м3

  р

  23.32.11.30

  Блоки для підлоги, плитки несучі або заповнювальні та вироби подібні, невогнетривкі, керамічні (крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомитових)

  т

  р

  23.32.12

  Черепиця покрівельна, дефлектори, ковпаки для димарів, частини димарів та витяжних труб, оздоби архітектурні та вироби будівельні керамічні інші

   

   

  23.32.12.50

  Черепиця покрівельна керамічна невогнетривка

  тис.шт

  р

  23.32.12.50.А

  Черепиця покрівельна керамічна невогнетривка

  тис.м2

  р

  23.32.12.70

  Вироби будівельні керамічні невогнетривкі (уключаючи дефлектори, ковпаки димарів та витяжних труб, оздоби архітектурні, решітки вентиляційні і т.ін.; крім труб, водовідводів, жолобів та виробів подібних)

  тис.т

  р

  23.32.13

  Труби, трубопроводи, водовідводи та фітінги для труб, керамічні

   

   

  23.32.13.00

  Труби, трубопроводи ізоляційні, водовідводи, труби дренажні, жолоби та фітинги для труб, керамічні, невогнетривкі

  тис.т

  р

  23.32.99

  Роботи, як частина виробництва цегли, черепиці та виробів будівельних інших, виконані підрядником

   

   

  23.41 Вироби господарські та декоративні керамічні 

  23.41.11

  Посуд столовий і кухонний, вироби господарські інші та вироби для туалетних кімнат, з фарфору

  т

  м, р (Σ)

  23.41.11.А

  Посуд столовий і кухонний, вироби господарські інші та вироби для туалетних кімнат, з фарфору

  тис.шт

  м, р

  23.41.11.30

  Посуд столовий і кухонний з фарфору (крім апаратів електронагрівальних, млинків для кави або спецій з металевими робочими частинами)

  т

  р

  23.41.11.50

  Вироби господарські та туалетні з фарфору, н.в.і.у.

  т

  р

  23.41.12

  Посуд столовий і кухонний, вироби господарські інші та вироби для туалетних кімнат, крім з фарфору

  т

  м, р (Σ)

  23.41.12.А

  Посуд столовий і кухонний, вироби господарські інші та вироби для туалетних кімнат, крім з фарфору

  тис.шт

  м, р

  23.41.12.10

  Посуд столовий і кухонний та вироби господарські та туалетні інші, зі грубої кераміки

  т

  р

  23.41.12.30

  Посуд столовий і кухонний та вироби господарські та туалетні інші, з кам’яної кераміки

  т

  р

  23.41.12.50

  Посуд столовий і кухонний та вироби господарські та туалетні інші, з фаянсу або тонкої кераміки

  т

  р

  23.41.12.90

  Посуд столовий і кухонний та вироби господарські та туалетні, керамічні інші

  т

  р

  23.41.13

  Статуетки та вироби декоративні керамічні інші

   

   

  23.41.13.30

  Статуетки та вироби декоративні інші, з фарфору

  тис.грн

  р

  23.41.13.30.А

  Статуетки та вироби декоративні інші, з фарфору

  т

  р

  23.41.13.50

  Статуетки та вироби декоративні, керамічні (крім з фарфору)

  тис.грн

  р

  23.41.13.50.А

  Статуетки та вироби декоративні, керамічні (крім з фарфору)

  т

  м, р

  23.41.99

  Роботи, як частина виготовлення виробів господарських і декоративних керамічних, виконані підрядником

   

   

  23.42 Вироби санітарно-технічні керамічні 

  23.42.10

  Вироби санітарно-технічні керамічні

  тис.шт

  м, р (Σ)

  23.42.10.30

  Вироби санітарно-технічні (раковини, мийки, ванни, унітази та вироби подібні), з фарфору

  тис.шт

  р

  23.42.10.50

  Вироби санітарно-технічні керамічні (раковини, мийки, ванни, унітази та вироби подібні) (крім з фарфору)

  тис.шт

  р

  23.42.99

  Роботи, як частина виготовлення виробів санітарно-технічних керамічних, виконані підрядником

   

   

  23.43 Ізолятори електричні та арматура ізоляційна, керамічні 

  23.43.10

  Ізолятори електричні керамічні; арматура ізоляційна керамічна для електричних машин, електрообладнання й електроустатковання

  т

  р (Σ)

  23.43.10.30

  Ізолятори електричні керамічні (крім арматури ізоляційної)

  т

  р

  23.43.10.50

  Арматура ізоляційна керамічна для електричних машин, електрообладнання й електроустатковання

  т

  р

  23.43.99

  Роботи, як частина виробництва ізоляторів електричних керамічних і арматури ізоляційної керамічної, виконані підрядником

   

   

  23.44 Вироби керамічні інші технічного призначення 

  23.44.11

  Вироби керамічні лабораторного, хімічного або іншого технічного призначення, з фарфору

   

   

  23.44.11.00

  Вироби лабораторного, хімічного або іншого технічного призначення, з фарфору

  т

  р

  23.44.12

  Вироби керамічні лабораторного, хімічного або іншого технічного призначення, крім із фарфору

   

   

  23.44.12.10

  Вироби керамічні лабораторного, хімічного або іншого технічного призначення, крім із фарфору

  т

  р

  23.44.12.30

  Магніти постійні та вироби, що набувають властивостей магнітів постійних (крім металевих)

  кг

  р

  23.44.99

  Роботи, як частина виготовлення виробів керамічних інших технічного призначення, виконані підрядником

   

   

  23.49 Вироби керамічні інші 

  23.49.11

  Вироби керамічні для використання у сільському господарстві, для транспортування чи пакування товарів

   

   

  23.49.11.00

  Вироби керамічні для використання у сільському господарстві, для транспортування чи пакування товарів

  т

  р

  23.49.12

  Вироби керамічні не для будівництва інші, н.в.і.у.

  т

  р (Σ)

  23.49.12.30

  Вироби інші з фарфору, включаючи бічні стінки невогнетривкі, частини печей і камінів, горщики квіткові, приладдя для вікон і дверей (ручки та вироби подібні), таблички для магазинних вивісок та вітрин, частини радіаторів масляних

  т

  р

  23.49.12.50

  Вироби керамічні н.в.і.у. (крім з фарфору)

  т

  р

  23.49.99

  Роботи, як частина виготовлення виробів керамічних інших, виконані підрядником

   

   

   

  23.2

  Виробництво вогнетривких виробів (уключає виробництво цегли, блоків, плитки вогнетривких цементів, будівельних розчинів, бетонів та подібних сумішей, виробництво вогнетривких невипалених виробів та інших виробів)

  23.31

  Виробництво керамічних плиток і плит (уключає виробництво невогнетривких керамічних плиток для облицювання камінів, стін і підлоги, мозаїчної плитки тощо, виробництво невогнетривких керамічних плит, матеріалів для мостіння; не включає виробництво штучного каменю із пластмас (22.2), вогнетривких керамічних виробів (23.2), виробництво керамічної цегли та покрівельної черепиці (23.32))

  23.32

  Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини (уключає виробництво будівельних виробів із невогнетривкої глини (керамічної цегли, покрівельної черепиці, дефлекторів, керамічних труб, трубопроводів, водовідводів та фітінгів для труб), виробництво плит для підлоги з випаленої глини; не включає виробництво вогнетривких керамічних виробів (23.2))

  23.4

  Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки (уключає виробництво господарських і декоративних керамічних виробів (керамічного столового посуду, виробів для туалетних кімнат, статуеток тощо), керамічних санітарно-технічних виробів (раковин, ванн, біде, унітазів тощо), керамічних ізоляторів та ізоляційної арматури, виробництво інших керамічних виробів технічного призначення та для використання у сільському господарстві, для транспортування чи пакування товарів; не включає виробництво штучного каменю із пластмас (22.2), виробництво вогнетривких керамічних виробів (23.2), біжутерії (32.13), штучних зубів (32.5))

  Перегляди: 0