Головна 23.51-23.69. Цемент та бетон, вапно, гіпс, будівельні суміші та вироби з них

  23.51-23.69. Цемент та бетон, вапно, гіпс, будівельні суміші та вироби з них

  Секція C. Продукція переробної промисловості. Розділ 23. Продукція мінеральна неметалева інша

  Код

  Назва

  Одиниця вимірювання

  Періодич-ність

  1

  2

  3

  4

  23.51 Цемент 

  23.51.11

  Клінкери цементні

   

   

  23.51.11.00

  Клінкери цементні

  тис.т

  м, р

  23.51.12

  Портландцемент, цемент глиноземистий, цемент безклінкерний шлаковий і цементи гідравлічні подібні

  тис.т

  м, р (Σ)

  23.51.12.10

  Портландцемент

  тис.т

  р

  23.51.12.90

  Цемент глиноземистий, цемент безклінкерний шлаковий і цементи гідравлічні подібні

  тис.т

  р

  23.51.99

  Роботи, як частина виробництва цементу, виконані підрядником

   

   

  23.52 Вапно та суміші гіпсові 

  23.52.10

  Вапно негашене, гашене та гідравлічне

  тис.т

  м, р (Σ)

  23.52.10.33

  Вапно негашене

  тис.т

  р

  23.52.10.35

  Вапно гашене

  тис.т

  р

  23.52.10.50

  Вапно гідравлічне

  тис.т

  р

  23.52.20

  Суміші гіпсові

   

   

  23.52.20.00

  Гіпсові суміші, що складаються з кальцинованого гіпсу або сульфату кальцію (уключаючи для використання у будівництві, обробленні тканин або поверхні паперу, стоматології)

  тис.т

  м, р

  23.52.30

  Доломіт кальцинований чи агломерований

   

   

  23.52.30.30

  Доломіт кальцинований та випалений, необроблений, грубо обтесаний або розпиляний на прямокутні чи квадратні блоки або плити

  тис.т

  м, р

  23.52.30.50

  Доломіт агломерований (уключаючи доломіт гудронований)

  тис.т

  м, р

  23.52.99

  Роботи, як частина виробництва вапна та сумішей гіпсових, виконані підрядником

   

   

  23.61 Вироби з бетону для будівництва 

  23.61.11

  Черепиця, плитки, плити, цегла та вироби подібні з цементу, бетону або каменю штучного

   

   

  23.61.11.30

  Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва

  тис.т

  м, р

  23.61.11.30.А

  Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва

  млн.шт.ум. цегл

  м, р

  23.61.11.30.10.А

  Блоки з легких ніздрюватих бетонів

  млн.шт.ум. цегл

  м, р

  23.61.11.30.20.А

  Цегла силікатна

  млн.шт.ум. цегл

  м, р

  23.61.11.50

  Плитки, плити, черепиця та вироби подібні з цементу, бетону або каменю штучного (крім блоків та цегли для будівництва)

  тис.т

  м, р

  23.61.12

  Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного

   

   

  23.61.12.00

  Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного

  тис.т

  м, р

  23.61.12.00.А

  Елементи конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного

  тис.м3

  м, р

  23.61.20

  Будівлі збірні з бетону

   

   

  23.61.20.00

  Будівлі збірні з бетону

  тис.грн

  р

  23.61.20.00.А

  Будівлі збірні з бетону

  тис.шт

  р

  26.61.99

  Роботи, як частина виготовлення виробів з бетону для будівництва, виконані підрядником

   

   

  23.62 Вироби з гіпсу для будівництва 

  23.62.10

  Вироби з гіпсу для будівництва

  тис.м2

  м, р (Σ)

  23.62.10.50

  Плити, листи, панелі, плитки та вироби подібні з гіпсу або сумішей на основі гіпсу, без орнаменту, покриті або армовані лише папером чи картоном

  тис.м2

  р

  23.62.10.90

  Плити, листи, панелі, плитки та вироби подібні з гіпсу або сумішей на основі гіпсу, без орнаменту, непокриті або неармовані папером чи картоном

  тис.м2

  р

  23.62.99

  Роботи, як частина виготовлення виробів з гіпсу для будівництва, виконані підрядником

   

   

  23.63 Розчини бетонні, готові для використання 

  23.63.10

  Розчини бетонні, готові для використання

   

   

  23.63.10.00

  Розчини бетонні, готові для використання

  тис.т

  м, р

  23.63.99

  Роботи, як частина виробництва розчинів бетонних, готових для використання, виконані підрядником

   

   

  23.64 Суміші будівельні сухі 

  23.64.10

  Суміші будівельні сухі

  тис.т

   

  23.64.10.00

  Суміші будівельні сухі (крім розчинів бетонних, готових для використання)

  тис.т

  м, р

  23.64.99

  Роботи, як частина виробництва сумішей будівельних сухих, виконані підрядником

   

   

  23.65 Вироби з волокнистого цементу 

  23.65.11

  Панелі, блоки та вироби подібні з волокон рослинних, соломи або відходів деревини, агломерованих із мінеральними зв’язувальними речовинами

   

   

  23.65.11.00

  Панелі, плити, плитки, блоки та вироби подібні, з рослинних волокон, соломи або відходів деревини, агломерованих із цементом, гіпсом чи іншими мінеральними зв’язувальними речовинами

  тис.м2

  р

  23.65.12

  Вироби з азбестоцементу, цементу з волокнами целюлози або подібних матеріалів

   

   

  23.65.12.20

  Вироби з азбестоцементу, з цементу з волокнами целюлози або подібних волокнистих сумішей (азбесту, целюлози та інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скла чи металевих волокон і т. ін.) та цементу або інших гідравлічних звязувальних речовин, які містять азбест

  т

  м, р

  23.65.12.20.10

  Листи, панелі, плити та подібні вироби, з цементу з волокнами целюлози або подібних волокнистих сумішей (азбесту, целюлози та інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скла чи металевих волокон і т. ін.) та цементу або інших гідравлічних звязувальних речовин, які містять азбест

  т

  м, р

  23.65.12.20.10.А

  Листи, панелі, плити та подібні вироби, з цементу з волокнами целюлози або подібних волокнистих сумішей (азбесту, целюлози та інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скла чи металевих волокон і т. ін.) та цементу або інших гідравлічних звязувальних речовин, які містять азбест

  млн.умов.плит

  м, р

  23.65.12.20.20

  Труби, трубки та фітинги до них, з цементу з волокнами целюлози або подібних волокнистих сумішей (азбесту, целюлози та інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скла чи металевих волокон і т. ін.) та цементу або інших гідравлічних звязувальних речовин, які містять азбест

  т

  м, р

  23.65.12.20.20.А

  Труби, трубки та фітинги до них, з цементу з волокнами целюлози або подібних волокнистих сумішей (азбесту, целюлози та інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скла чи металевих волокон і т. ін.) та цементу або інших гідравлічних звязувальних речовин, які містять азбест

  км умов.труб

  м, р

  23.65.12.40

  Листи, панелі, плити та подібні вироби, з цементу з волокнами целюлози або подібних волокнистих сумішей (целюлози та інших рослинних волокон, синтетичних полімерів, скла чи металевих волокон і т. ін.) та цементу або інших гідравлічних звязувальних речовин, які не містять азбест

  тис.м2

  р

  23.65.12.70

  Вироби з цементу з волокнами целюлози або подібних волокнистих сумішей, які не містять азбест (крім гофрованих та інших листів, панелей, плит та подібних виробів)

  т

  р

  23.65.99

  Роботи, як частина виготовлення виробів з волокнистого цементу, виконані підрядником

   

   

  23.69 Вироби з бетону, гіпсу та цементу інші 

  23.69.11

  Вироби з гіпсу або сумішей на основі гіпсу, н.в.і.у.

   

   

  23.69.11.00

  Вироби з гіпсу або сумішей на основі гіпсу, н.в.і.у.

  т

  р

  23.69.19

  Вироби з цементу, бетону або каменю штучного, н.в.і.у.

   

   

  23.69.19.30

  Труби з цементу, бетону або каменю штучного

  тис.т

  р

  23.69.19.80

  Вироби з цементу, бетону або каменю штучного, які використовуються для небудівельних цілей

  (уключаючи вази, квіткові горщики, оздоби архітектурні чи садові; статуї, декоративні вироби)

  т

  р

  23.69.99

  Роботи, як частина виготовлення виробів з бетону, гіпсу та цементу інших, виконані підрядником

   

   

   

  23.5

  Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей (уключає виробництво цементного клінкеру, гідравлічного цементу (у т. ч. портландцементу, глиноземистого, безклінкерного шлакового та суперфосфатного цементу), вапна негашеного, гашеного й гідравлічного, гіпсових сумішей із випаленого гіпсу або кальцинованого сульфату, кальцинованого або агломерованого доломіту; не включає виробництво вогнетривких будівельних розчинів, бетону тощо (23.2), готових для використання бетонних розчинів і будівельних сумішей, виробів із цементу та будівельного гіпсу (23.6), стоматологічного цементу (32.5))

  23.6

  Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу (уключає виготовлення виробів із бетону та гіпсу для використання в будівництві, виробництво елементів збірних конструкцій для будівництва із цементу, бетону або штучного каменю; виробництво готових для використання бетонних розчинів, сухих будівельних сумішей, виробів із волокнистого цементу, виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу)

  Перегляди: 0