Головна 25.50-25.61. Послуги з кування, пресування, штампування та профілювання металу; інша обробка

  25.50-25.61. Послуги з кування, пресування, штампування та профілювання металу; інша обробка

  Секція C. Продукція переробної промисловості. Розділ 25. Вироби металеві готові, крім машин і устатковання

  Код

  Назва

  Одиниця вимірювання

  Періодич-ність

  1

  2

  3

  4

  25.50 Послуги з кування, пресування, штампування та профілювання металу; послуги у порошковій металургії 

  25.50.11

  Послуги з кування металу

  тис.грн

  м, р (∑)

  25.50.11.34

  Деталі з металів чорних, ковані у відкритому штампі, для передавальних валів, кривошипів, колінчастих валів, пристроїв; частин машинного обладнання, апаратури та транспортних засобів

  тис.грн

  р

  25.50.11.37

  Деталі з металів кольорових, ковані у відкритому штампі, для машинного обладнання та устатковання, крім двигунів поршневих, турбореактивних та турбогвинтових, газових турбін, підйомно-транспортного устатковання, транспортних засобів/машинного обладнання для будівництва

  тис.грн

  р

  25.50.11.51

  Деталі для наземних транспортних засобів, одержані методом холодної екструзії сталі

  тис.грн

  р

  25.50.11.52

  Деталі для трансмісійних, колінчастих і передавальних валів, кривошипів, одержані методом холодної екструзії сталі

  тис.грн

  р

  25.50.11.53

  Деталі для поршневих двигунів та виробів машинобудування подібного типу, одержані методом холодної екструзії сталі

  тис.грн

  р

  25.50.11.54

  Деталі для інших машин і механічних пристроїв (крім поршневих двигунів), одержані методом холодної екструзії сталі

  тис.грн

  р

  25.50.11.56

  Деталі для електричних машин та обладнання, пристроїв для звукозапису та відтворення звуку, включаючи телевізійні пристрої для запису та відтворення зображення та звуку, одержані методом холодної екструзії сталі

  тис.грн

  р

  25.50.11.57

  Деталі інших виробів; деталі транспортних засобів та апаратури для гусеничного, наземного та повітряного транспорту, одержані методом холодної екструзії сталі

  тис.грн

  р

  25.50.11.58

  Деталі машинного обладнання, апаратури, інструментів та транспортних засобів, одержані методом холодної екструзії кольорових металів

  тис.грн

  р

  25.50.12

  Послуги зі штампування металу

  тис.грн

  м, р (∑)

  25.50.12.10

  Деталі сталеві для наземних транспортних засобів, крім локомотивів та рухомого складу, отримані об’ємним штампуванням (включаючи точне об’ємне штампування)

  тис.грн

  р

  25.50.12.20

  Деталі сталеві для трансмісійних, колінчастих і передавальних валів, кривошипів, корпусів для підшипників та гладких валів (крім корпусів для кулькових та роликових підшипників), отримані об’ємним штампуванням (уключаючи точне об’ємне штампування)

  тис.грн

  р

  25.50.12.30

  Деталі сталеві поршневих двигунів та виробів машинобудування подібного типу, отримані об’ємним штампуванням

  тис.грн

  р

  25.50.12.40

  Деталі сталеві для механічного і технічного обладнання та устатковання для сільського господарства, садівництва, лісового господарства, отримані об’ємним штампуванням

  тис.грн

  р

  25.50.12.50

  Деталі сталеві для систем блоків (талів), лебідок та шпилів, домкратів, вилочних автонавантажувачів, інших вантажних транспортувальників, обладнаних підйомно-транспортним устаткованням, ліфтів, ескалаторів, конвеєрів та канатних доріг, отримані об’ємним штампуванням

  тис.грн

  р

  25.50.12.60

  Вузли та деталі сталеві до механічного обладнання, зазначеного за позиціями 28.22.14, 28.92.21– 28.92.29, 28.92.30, отримані об’ємним штампуванням

  тис.грн

  р

  25.50.12.70

  Деталі сталеві для машинного обладнання та пристроїв (крім поршневих, турбореактивних і турбогвинтових двигунів, інших газових турбін, підйомно-транспортного устатковання, машинного обладнання для будівництва), отримані об’ємним штампуванням

  тис.грн

  р

  25.50.12.80

  Деталі сталеві для локомотивів або рухомого складу, повітряного та космічного транспорту, електричного обладнання та пристроїв, оптичної, фотографічної, кінематографічної, вимірювальної, контрольної або точної апаратури, отримані об’ємним штампуванням

  тис.грн

  р

  25.50.12.90

  Частини машинного обладнання, апаратури та інструментів, транспортних засобів, отримані об’ємним штампуванням кольорового металу

  тис.грн

  р

  25.50.13

  Послуги з формування металу інші

  тис.грн

  м, р (∑)

  25.50.13.10

  Деталі для наземних транспортних засобів, крім локомотивів та рухомого складу, одержані методом листового штампування сталі

  тис.грн

  р

  25.50.13.20

  Деталі для поршневих двигунів та виробів машинобудування подібного типу, одержані методом листового штампування сталі

  тис.грн

  р

  25.50.13.30

  Деталі для інших машин і механічних пристроїв (крім поршневих двигунів), одержані методом листового штампування сталі

  тис.грн

  р

  25.50.13.40

  Деталі для електричних машин та обладнання, пристроїв для звукозапису та відтворення звуку, включаючи телевізійні пристрої для запису та відтворення зображення та звуку, одержані методом листового штампування сталі

  тис.грн

  р

  25.50.13.50

  Частини для столових, кухонних або побутових виробів; деталі меблів; деталі наземних транспортних засобів, шляхового обладнання, одержані методом листового штампування сталі; деталі приладів та апаратів оптичних, фотографічних, кінематографічних, вимірювальних, контрольних, прецизійних, медичних або хірургічних, одержані методом листового штампування металу кольорового

  тис.грн

  р

  25.50.13.70

  Побутові вироби, деталі механічних пристроїв, устатковання, меблів та транспортних засобів, одержані методом листового штампування металу кольорового

  тис.грн

  р

  25.50.20

  Послуги у порошковій металургії

  тис.грн

  м, р (∑)

  25.50.20.20

  Вироби порошкової металургії зі сталі

  тис.грн

  р

  25.50.20.80

  Деталі виробів,  виготовлених методом порошкової металургії з металів кольорових

  тис.грн

  р

  25.61 Послуги з оброблення та нанесення покриттів на метали 

  25.61.11

  Послуги з нанесення металевих покриттів на метали

  тис.грн

  м, р (∑)

  25.61.11.30

  Послуги з нанесення покриттів металевих методом занурення у розплав металевий цинку або олова

  тис.грн

  р

  25.61.11.50

  Послуги з нанесення покриттів металевих методом термічного напилення

  тис.грн

  р

  25.61.11.70

  Послуги з нанесення покриття металевого цинкового електролітичним методом

  тис.грн

  р

  25.61.11.90

  Послуги з нанесення покриттів металевих інших: нікелевого, мідного, хромового, дорогоцінних металів тощо (крім цинкового, нанесеного електролітичним та хімічним методами)

  тис.грн

  р

  25.61.12

  Послуги з нанесення неметалевих покриттів на метали

  тис.грн

  м, р (∑)

  25.61.12.30

  Послуги з нанесення покриттів пластмас (пластифікація металів), уключаючи порошки

  тис.грн

  р

  25.61.12.50

  Послуги з нанесення покриттів іншими методами (фосфатування тощо)

  тис.грн

  р

  25.61.21

  Послуги з термічного оброблення металів, крім послуг із нанесення покриттів

   

   

  25.61.21.00

  Послуги з термічного оброблення металів, крім послуг з нанесення покриттів

  тис.грн

  м, р

  25.61.22

  Послуги з оброблення поверхні металів інші

  тис.грн

  м, р (∑)

  25.61.22.30

  Послуги з фарбування, лакування металів

  тис.грн

  р

  25.61.22.50

  Послуги з анодування металів

  тис.грн

  р

  25.61.22.70

  Послуги з хімічного осадження з парової фази, по напилюванню вакуумному

  тис.грн

  р

  25.61.22.90

  Інші послуги з обробки поверхні металів

  тис.грн

  р

  25.62 Послуги з механічного оброблення виробів металевих 

  25.62.10

  Послуги з токарного оброблення виробів металевих

  тис.грн

  м, р (∑)

  25.62.10.01

  Послуги з токарного оброблення металевих частин для кранів, клапанів та подібних виробів

  тис.грн

  р

  25.62.10.03

  Послуги з токарного оброблення металевих частин для машин та механічних пристроїв

  тис.грн

  р

  25.62.10.05

  Послуги з токарного оброблення металевих частин для наземних транспортних засобів (крім локомотивів та рухомого складу)

  тис.грн

  р

  25.62.10.07

  Послуги з токарного оброблення металевих частин для повітряного, космічного транспорту або супутників

  тис.грн

  р

  25.62.10.09

  Послуги з токарного оброблення металевих частин для електричних машин та обладнання, апаратури для звукозапису та відтворення звуку (уключаючи телевізійні пристрої для запису та відтворення зображення та звуку)

  тис.грн

  р

  25.62.10.11

  Послуги з токарного оброблення металевих частин для оптичних, фотографічних, кінематографічних, вимірювальних, контрольних, прецизійних інструментів і апаратів

  тис.грн

  р

  25.62.10.13

  Послуги з токарного оброблення металевих частин інших виробів з металів чорних, міді та алюмінію; послуги з токарного оброблення металевих частин локомотивів або рухомого складу, шляхового обладнання та пристроїв для залізниць або трамвайних колій, сигналізаційного обладнання

  тис.грн

  р

  25.62.20

  Послуги з механічного оброблення виробів металевих, інші

   

   

  25.62.20.00

  Послуги з механічного оброблення виробів металевих, інші (крім токарного оброблення)

  тис.грн

  м, р

   

  25.5

  Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія (уключає послуги з кування, пресування, штампування та профілювання металу, виробництво металевих виробів із металевого порошку; не включає виробництво металевого порошку (24.1))

  25.6

  Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів (уключає послуги з нанесення металевих і неметалевих покриттів на метали, з термічного оброблення металів, з фарбування, гравіювання металів, послуги щодо загальномеханічних операцій на металах (свердління, точіння, фрезерування, зварювання, заточування тощо); не включає нанесення дорогоцінних металів на інші види металів (24.4), надання термінових послуг із гравірування)

  Перегляди: 0