Головна 26.11-26.20. Компоненти електронні, плати; комп’ютери та устатковання периферійне

  26.11-26.20. Компоненти електронні, плати; комп’ютери та устатковання периферійне

  Секція C. Продукція переробної промисловості. Розділ 26. Комп’ютери, вироби електронні та оптичні

  Код

  Назва

  Одиниця вимірювання

  Періодич-ність

  1

  2

  3

  4

  26.11 Компоненти електронні 

  26.11.11

  Трубки прийомні телевізійні електронно-променеві; трубки для камер телевізійних; трубки електронно-променеві інші

   

   

  26.11.11.00

  Трубки прийомні телевізійні електронно-променеві; трубки для камер телевізійних; трубки електронно- променеві інші

  шт

  р

  26.11.12

  Магнетрони, клістрони, трубки надвисокочастотні та трубки електронно-променеві інші

   

   

  26.11.12.00

  Магнетрони, клістрони, трубки надвисокочастотні та трубки електронно-променеві інші

  шт

  м, р

  26.11.21

  Діоди; транзистори; тиристори, тиристори діодні, тиристори тріодні

  тис.шт

  м, р (Σ)

  26.11.21.20

  Діоди напівпровідникові

  тис.шт

  р

  26.11.21.50

  Транзистори (крім фототранзисторів)

  тис.шт

  р

  26.11.21.80

  Тиристори напівпровідникові, тиристори діодні, тиристори тріодні

  тис.шт

  р

  26.11.22

  Прилади напівпровідникові; діоди світловипромінювальні; кристали п’єзоелектричні зібрані; їх частини

  тис.шт

  м, р (Σ)

  26.11.22.20

  Напівпровідникові діоди світловипромінювальні (LEDs)

  тис.шт

  р

  26.11.22.40

  Прилади напівпровідникові фоточутливі, уключаючи фотогальванічні елементи (сонячні батареї), фотодіоди, фототранзистори тощо

  тис.шт

  м, р

  26.11.22.60

  Прилади напівпровідникові інші (крім приладів напівпровідникових фоточутливих, фотогальванічних елементів, тиристорів, тиристорів діодних, тріодних, транзисторів, діодів та світловипромінювальних діодів)

  тис.шт

  м, р

  26.11.22.80

  Кристали п’єзоелектричні зібрані (уключаючи кварцові резонатори та осцилятори)

  тис.шт

  р

  26.11.30

  Схеми електронні інтегральні

  тис.шт

  м, р (Σ)

  26.11.30.А

  Схеми електронні інтегральні

  тис.грн

  м, р

  26.11.30.03

  Схеми інтегральні модульні: мікропроцесори та мікроконтролери, комбіновані або ні з мікросхемами пам’яті, конвертування, логічної обробки, посилювачами, реле часу та синхронізації або іншими схемами

  тис.шт

  м, р

  26.11.30.06

  Схеми інтегральні електронні (крім модульних): мікропроцесори та мікроконтролери, комбіновані або ні з мікросхемами пам’яті, конвертування, логічної обробки, посилювачами, реле часу та синхронізації або іншими схемами

  тис.шт

  р

  26.11.30.23

  Схеми інтегральні модульні: мікросхеми пам’яті

  тис.шт

  р

  26.11.30.27

  Схеми інтегральні електронні (крім модульних): динамічні оперативні запамятовувальні пристрої (D– RAMs)

  тис.шт

  р

  26.11.30.34

  Схеми інтегральні електронні (крім модульних): статичні оперативні запамятовувальні пристрої (S– RAMs), уключаючи кеш- RAMs

  тис.шт

  р

  26.11.30.54

  Схеми інтегральні електронні (крім модульних): перепрограмовані постійні запамятовувальні пристрої з можливістю стирання за допомогою ультрафіолетових променів (EPROMs)

  тис.шт

  р

  26.11.30.65

  Схеми інтегральні електронні (крім модульних): програмовані запамятовувальні пристрої з можливістю електричного стирання записів (E2PROMs), уключаючи флеш E2PROMs

  тис.шт

  р

  26.11.30.67

  Схеми інтегральні електронні (крім модульних): мікросхеми пам’яті інші

  тис.шт

  р

  26.11.30.80

  Схеми інтегральні електронні: підсилювачі

  тис.шт

  р

  26.11.30.91

  Схеми інтегральні модульні інші, н.в.і.у.

  тис.шт

  м, р

  26.11.30.94

  Схеми інтегральні електронні інші, н.в.і.у.

  тис.шт

  р

  26.11.40

  Частини ламп електронних, трубок і компонентів електронних інших, н.в.і.у.

   

   

  26.11.40.10

  Звукознімачі для дисків або механічно записаних плівок для звукозапису

  тис.шт

  р

  26.11.40.40

  Частини трубок електронно-променевих з катодом; частини ламп та трубок з термоіонним катодом, холодним катодом, фотокатодом, н.в.і.у.

  тис.грн

  р

  26.11.40.70

  Частини діодів, транзисторів і аналогічних напівпровідникових пристроїв, пристроїв напівпровідникових фоточутливих, фотогальванічних елементів, світловипромінювальних діодів, кристалів п’єзоелектричних зібраних

  тис.грн

  р

  26.11.40.90

  Частини схем інтегральних та мікромодулів (крім схем, що складаються виключно з пасивних елементів)

  тис.грн

  р

  26.11.91

  Послуги, пов’язані з виробництвом схем електронних інтегральних

   

   

  26.11.99

  Роботи, як частина виробництва компонентів електронних, виконані підрядником

   

   

  26.12 Плати електронні змонтовані 

  26.12.10

  Схеми друковані змонтовані

  тис.шт

  м, р (Σ)

  26.12.10.А

  Схеми друковані змонтовані

  тис.грн

  м, р

  26.12.10.20

  Схеми  друковані жорсткі багатошарові

  тис.шт

  р

  26.12.10.50

  Схеми друковані жорсткі, крім багатошарових

  тис.шт

  р

  26.12.10.80

  Схеми друковані інші, що складаються з елементів пасивних (уключаючи схеми з резисторів та/або конденсаторів; крім матричних інтегральних схем резисторних та з конденсаторів; схем, що містять елементи активні; гібридних інтегрованих схем)

  тис.шт

  р

  26.12.20

  Плати звукові, відеоплати, плати мережеві та плати подібні для машин автоматичного оброблення даних

   

   

  26.12.20.00

  Обладнання комунікаційне мережеве, наприклад, концентратори (хаби), маршрутизатори сигналу (роутери), шлюзи для забезпечення функціонування мереж глобального доступу (WANS) та мереж локального доступу (LANS); плати звукові, відеоплати, плати машин для автоматичного оброблення даних мережеві

  шт

  м, р

  26.12.20.00.А

  Обладнання комунікаційне мережеве, наприклад, концентратори (хаби), маршрутизатори сигналу (роутери), шлюзи для забезпечення функціонування мереж глобального доступу (WANS) та мереж локального доступу (LANS); плати звукові, відеоплати, плати машин для автоматичного оброблення даних мережеві

  тис.грн

  м, р

  26.12.30

  Карти із вбудованим мікропроцесором (смарт-карти)

   

   

  26.12.30.00

  Картки з вбудованими інтегральними схемами (смарт-картки)

  тис.шт

  м, р

  26.12.91

  Послуги, пов’язані із друкуванням схем

   

   

  26.12.99

  Роботи, як частина виробництва плат електронних змонтованих, виконані підрядником

   

   

  26.20 Комп’ютери та устатковання периферійне 

  26.20.11

  Машини для автоматизованого оброблення даних портативні вагою не більше 10 кг, такі як лептопи й ноутбуки; органайзери персональні цифрові (електронні секретарі) та комп’ютери подібні

   

   

  26.20.11.00

  Машини для автоматизованого оброблення даних портативні вагою не більше 10 кг, такі як лептопи й ноутбуки; органайзери персональні цифрові (електронні секретарі) та комп’ютери подібні

  шт

  м, р

  26.20.12

  Термінали торговельні касові, банкомати та машини подібні, які підключають до машин оброблення даних чи до мережі

   

   

  26.20.12.00

  Термінали торговельні касові, банкомати та машини подібні, які підключають до машин оброблення даних чи до мережі

  шт

  м, р

  26.20.13

  Машини для автоматизованого оброблення даних цифрові, що містять в одному корпусі принаймні центральний процесор, пристрої введення та виведення, комбіновані або не комбіновані

   

   

  26.20.13.00

  Комп’ютери настільні

  шт

  м, р

  26.20.13.00.01

  З комп’ютерів настільних  – складання

  шт

  р

  26.20.14

  Машини для автоматизованого оброблення даних цифрові у вигляді систем

   

   

  26.20.14.00

  Машини для автоматизованого оброблення даних цифрові у вигляді систем

  шт

  м, р

  26.20.15

  Машини для автоматизованого оброблення даних цифрові інші, що містять або не містять в одному корпусі один або два з таких пристроїв, як пристрої запам’ятовуючі, пристрої введення, пристрої виведення

   

   

  26.20.15.00

  Машини для автоматизованого оброблення даних цифрові інші, що містять або не містять в одному корпусі один або два з таких пристроїв, як пристрої запам’ятовуючі, пристрої введення, пристрої виведення

  шт

  м, р

  26.20.16

  Пристрої введення та виведення, що містять або не містять пристрої запам’ятовуючі в одному корпусі

  шт

  м, р (Σ)

  26.20.16.40

  Принтери, копіювальні та факсимільні апарати, що можуть бути приєднані до машин цифрових для автоматичного оброблення даних або до мереж (крім друкарських машин, що функціонують за допомогою пластин, циліндрів та інших компонентів, а також машин, що здійснюють дві або більше функцій: друкування, копіювання або пересилання факсимільних повідомлень)

  шт

  р

  26.20.16.50

  Клавіатури

  шт

  р

  26.20.16.60

  Пристрої введення або пристрої виведення інші, що містять або не містять в одному корпусі запам”ятовувальні пристрої

  шт

  р

  26.20.17

  Відеомонітори та відеопроектори, що їх використовують переважно у системах автоматизованого оброблення даних

   

   

  26.20.17.00

  Монітори та проектори, що їх використовують переважно у системах автоматизованого оброблення даних

  шт

  р

  26.20.18

  Пристрої, що виконують дві або більше з таких функцій, як друкування, сканування, копіювання, відправлення факсимільних повідомлень

   

   

  26.20.18.00

  Машини, призначені здійснювати дві або більше з таких функцій: друкування, сканування, копіювання, пересилання факсимільних повідомлень, що можуть бути приєднані до цифрових машин для автоматичного оброблення даних або до мереж

  шт

  м, р

  26.20.21

  Пристрої запам’ятовувальні

   

   

  26.20.21.00

  Пристрої запамятовувальні

  шт

  р

  26.20.22

  Пристрої запам’ятовувальні напівпровідникові, що зберігають інформацію при вимкненні живлення (енергонезалежні)

   

   

  26.20.22.00

  Пристрої запамятовувальні напівпровідникові, що зберігають інформацію при вимкненні живлення, для запису даних із зовнішніх джерел (флеш карти пам’яті або електронні флеш пристрої запамятовувальні), без запису

  кг

  р

  26.20.30

  Пристрої до машин для автоматизованого оброблення даних інші

   

   

  26.20.30.00

  Пристрої машин для автоматизованого оброблення даних інші (крім обладнання комунікаційного мережевого, наприклад, концентраторів (хабів), маршрутизаторів сигналу (роутерів), шлюзів для забезпечення функціонування мереж глобального доступу (WANS) та мереж локального доступу (LANS); плат звукових, відеоплат, плат машин для автоматизованого оброблення даних мережевих)

  шт

  м, р

  26.20.40

  Частини та приладдя до машин обчислювальних

   

   

  26.20.40.00

  Вузли та приладдя до машин, зазначених за позиціями 26.20.11 – 26.20.30; вузли та приладдя, що можуть використані в машинах за позиціями 26.20.12, 28.23.11.00, 28.23.23.00

  тис.грн

  м, р

  26.20.91

  Послуги з виробництва комп’ютерів та устатковання периферійного

   

   

  26.20.99

  Роботи, як частина виробництва комп’ютерів та устатковання периферійного, виконані підрядником

   

   

   

  26.1

  Виробництво електронних компонентів і плат (уключає виробництво напівпровідників та інших компонентів для електронних приладів (електронних конденсаторів, резисторів, з”єднувачів (конвекторів), мікропроцесорів, інтегральних мікросхем, діодів, транзисторів, індукторів (у т. ч. трансформаторів) та інших подібних пристроїв), виробництво кабелів для комп”ютерів, принтерів, моніторів, USB-портів та інших подібних з”єднувачів, голівок, виробництво змонтованих друкованих схемних плат, компонентів завантаження для друкованих схемних плат, інтерфейсних карт; не включає виробництво модемів (26.3), комп”ютерних і телевізійних дисплеїв (26.2, 26.4), оптичних приладів (26.7))

  26.2

  Виробництво комп”ютерів і периферійного устатковання (уключає виробництво комп”ютерів (настільних персональних, портативних, кишенькових), дисководів (магнітних, оптичних), флеш-пристроїв та інших запам”ятовуючих пристроїв, принтерів, моніторів і дисплеїв, клавіатур, усіх типів мишок, джойстиків, спеціалізованих комп”ютерних терміналів (банкоматів), сканерів тощо; не включає виробництво модемів (26.3), компонентів для електронних приладів (26.1), телевізійних моніторів і дисплеїв (26.4))

  Перегляди: 0