Головна 26.51-26.60. Інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; годинники; устатковання радіологічне,...

  26.51-26.60. Інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; годинники; устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне

  Секція C. Продукція переробної промисловості. Розділ 26. Комп’ютери, вироби електронні та оптичні

  Код

  Назва

  Одиниця вимірювання

  Періодич-ність

  1

  2

  3

  4

  26.51 Інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації 

  26.51.11

  Компаси для визначання напрямку; інші навігаційні інструменти та прилади

  шт

  м, р (Σ)

  26.51.11.20

  Компаси для визначення напрямку (уключаючи магнітні, гіроскопічні, нактоузи і для визначення місця розшташування)

  шт

  р

  26.51.11.50

  Прилади та інструменти для аеронавігації або космічної навігації (крім компасів)

  шт

  р

  26.51.11.80

  Прилади та інструменти для навігації (уключаючи морські чи річкові навігаційні прилади; крім приладів і апаратури для аеронавігації та космічної навігації, компасів)

  шт

  р

  26.51.12

  Далекоміри, теодоліти і тахеометри (тахометри); інструменти та прилади інші геодезичні, гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні та геофізичні

  шт

  м, р (Σ)

  26.51.12.15

  Дальноміри, теодоліти, тахометри, прилади та інструменти фотограмметричні, електронні

  шт

  р

  26.51.12.35

  Прилади та інструменти метеорологічні, гідрологічні, геофізичні (крім компасів), електронні

  шт

  р

  26.51.12.39

  Інструменти електронні інші, н.в.і.у.

  шт

  р

  26.51.12.70

  Прилади й апаратура геодезичні (уключаючи фотограмметричні), гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні або геофізичні (крім рівнів та компасів), неелектронні; далекоміри неелектронні

  шт

  р

  26.51.20

  Апаратура радіолокаційна та апаратура радіонавігаційна допоміжна

   

   

  26.51.20.20

  Апаратура радіолокаційна

  шт

  м, р

  26.51.20.50

  Апаратура радіонавігаційна допоміжна (уключаючи радіомаяки та радіобуї, радіоприймачі, радіокомпаси, які обладнані групою антен або направленою рамковою антеною)

  шт

  м, р

  26.51.20.80

  Радіоапаратура дистанційного керування (уключаючи для суден, літальних апаратів без пілотів, ракет, снарядів, іграшок, моделей суден та літальних апаратів, для детонації мін)

  шт

  м, р

  26.51.31

  Терези чутливістю 0,05 г або вище

   

   

  26.51.31.00

  Терези високочутливістю 0,05 г і більше з важками чи без них, деталі та приладдя до них

  тис.грн

  р

  26.51.31.00.10

  Терези високочутливістю 0,05 г і більше з важками чи без них

  шт

  р

  26.51.32

  Столи та машини креслярські та інші інструменти для креслення, розмічування або математичних розрахунків інші

   

   

  26.51.32.00

  Столи та машини креслярські, інструменти креслярські, розмічувальні та для математичних розрахунків

  шт

  р

  26.51.33

  Інструменти ручні для вимірювання лінійних розмірів (у т.ч. мікрометри та штангенциркулі), н.в.і.у.

   

   

  26.51.33.00

  Мікрометри, штангенциркулі та калібри, що мають регульований вимірювальний пристрій (крім вимірювальних приладів позицій 26.51.66.50 – 26.51.66.89)

  шт

  р

  26.51.41

  Інструменти та прилади для вимірювання або виявлення іонізуючих випромінювань

   

   

  26.51.41.00

  Інструменти та прилади для вимірювання або виявлення іонізуючих випромінювань

  шт

  м, р

  26.51.41.00.А

  Інструменти та прилади для вимірювання або виявлення іонізуючих випромінювань

  тис.грн

  м, р

  26.51.42

  Осцилоскопи та осцилографи, електронно-променеві

   

   

  26.51.42.00

  Осцилографи та осцилоскопи електронно-променеві

  шт

  р

  26.51.42.00.А

  Осцилографи та осцилоскопи електронно-променеві

  тис.грн

  р

  26.51.43

  Інструменти для вимірювання електричних величин без записувального пристрою

  шт

  м, р (Σ)

  26.51.43.А

  Інструменти для вимірювання електричних величин без записувального пристрою

  тис.грн

  м, р

  26.51.43.10

  Мультиметри

  шт

  р

  26.51.43.30

  Прилади й апаратура електронні для вимірювання та контролю напруги, сили струму, потужності та опору, без записувального пристрою (крім мультиметрів, осцилографів та осцилоскопів електронно- променевих)

  шт

  р

  26.51.43.55

  Вольтметри

  шт

  р

  26.51.43.59

  Прилади й апаратура неелектронні для вимірювання та контролю напруги, сили струму, потужності та опору, без записувального пристрою (крім мультиметрів, вольтметрів)

  шт

  р

  26.51.44

  Інструменти й апаратура для телекомунікацій

   

   

  26.51.44.00

  Інструменти й апаратура для телекомунікацій

  шт

  м, р

  26.51.44.00.А

  Інструменти й апаратура для телекомунікацій

  тис.грн

  м, р

  26.51.45

  Інструменти й апаратура для вимірювання або контролю електричних величин, н.в.і.у.

  шт

  м, р (Σ)

  26.51.45.А

  Інструменти й апаратура для вимірювання або контролю електричних величин, н.в.і.у.

  тис.грн

  м, р

  26.51.45.20

  Інструменти й апаратура для вимірювання або перевірки напівпровідникових пластин або пристроїв

  шт

  р

  26.51.45.30

  Інструменти й апаратура із записувальним пристроєм для вимірювання та контролю електричних параметрів (крім для вимірювання та контролю газу, постачання або отримання рідини чи електроенергії)

  шт

  р

  26.51.45.55

  Інструменти й апаратура електронні без записувального пристрою для вимірювання та контролю електричних параметрів (крім для вимірювання та контролю газу, постачання або отримання рідини чи електроенергії)

  шт

  р

  26.51.45.59

  Інструменти й апаратура неелектронні без записувального пристрою для вимірювання та контролю електричних параметрів (крім мультиметрів, вольтметрів)

  шт

  р

  26.51.51

  Аерометри, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри

  шт

  м, р (Σ)

  26.51.51.А

  Аерометри, термометри, пірометри, барометри, гігрометри та психрометри

  тис.грн.

  м, р

  26.51.51.10

  Термометри, не об’єднані з іншим приладом, рідинні, прямого зчитування показань (крім медичних та ветеринарних термометрів)

  шт

  р

  26.51.51.35

  Термометри та пірометри електронні, не об’єднані з іншим приладом (крім рідинних)

  шт

  р

  26.51.51.39

  Термометри, не об’єднані з іншим приладом, нерідинні, н.в.і.у.

  шт

  р

  26.51.51.50

  Барометри, не об’єднані з іншим приладом (уключаючи барометричні альтиметри, симп’єзометри)

  шт

  р

  26.51.51.75

  Гідрометри, гігрометри та психрометри, електронні

  шт

  р

  26.51.51.79

  Гідрометри, гігрометри та психрометри, неелектронні (уключаючи гігрографи, термогігрографи та баротермогігрографи, актинометри, пагоскопи; крім радіозондів для атмосферного зондування)

  шт

  р

  26.51.52

  Інструменти для вимірювання або контролю за витратами, рівнем, тиском та іншими змінними характеристиками рідин і газів

  шт

  м, р (Σ)

  26.51.52.А

  Інструменти для вимірювання або контролю за витратами, рівнем, тиском та іншими змінними характеристиками рідин і газів

  тис.грн

  м, р

  26.51.52.35

  Витратоміри електронні (крім приладів для вимірювання постачання рівня рідини, гідрометричних лопатевих коліс)

  шт

  р

  26.51.52.39

  Прилади й апаратура для вимірювання та контролю рівня рідини електронні

  шт

  р

  26.51.52.55

  Витратоміри неелектронні (крім приладів для вимірювання постачання рівня рідини, гідрометричних лопатевих коліс)

  шт

  р

  26.51.52.59

  Прилади й апаратура для вимірювання та контролю рівня рідини неелектронні

  шт

  р

  26.51.52.71

  Манометри, датчики, індикатори та передавачі електронні

  шт

  р

  26.51.52.74

  Манометри спіральні або з металевою мембраною неелектронні

  шт

  р

  26.51.52.79

  Інструменти для вимірювання або контролю тиску інші

  шт

  р

  26.51.52.83

  Інструменти й апаратура для вимірювання змінних характеристик процесів для рідин або газів, електронні (уключаючи тепломіри; крім приладів для вимірювання тиску, витрат, рівня рідини)

  шт

  р

  26.51.52.89

  Інструменти й апаратура для вимірювання змінних характеристик процесів для рідин або газів, неелектронні (уключаючи тепломіри; крім приладів для вимірювання тиску, витрат, рівня рідини)

  шт

  р

  26.51.53

  Інструменти та апаратура для фізичного та хімічного аналізу, н.в.і.у.

  шт

  м, р (Σ)

  26.51.53.А

  Інструменти та апаратура для фізичного та хімічного аналізу, н.в.і.у.

  тис.грн

  м, р

  26.51.53.13

  Газоаналізатори та димоаналізатори електронні

  шт

  р

  26.51.53.19

  Газоаналізатори та димоаналізатори неелектронні

  шт

  р

  26.51.53.20

  Хроматографи й апаратура для електрофорезу

  шт

  р

  26.51.53.30

  Спектрометри, спектрофотометри та спектрографи, що використовують оптичне випромінювання

  шт

  р

  26.51.53.50

  Прилади та апаратура, що використовують оптичні випромінювання, н.в.і.у.

  шт

  р

  26.51.53.81

  Апаратура для вимірювання електропровідності та електрохімічних властивостей, pH-метри, rH-метри та інші (уключаючи для використання в лабораторних умовах та у відкритому просторі, у процесі контролю або  керування), електронна

  шт

  р

  26.51.53.83

  Прилади й апаратура електронні інші

  шт

  р

  26.51.53.90

  Прилади й апаратура для фізичного або хімічного аналізу інші, н.в.і.у.

  шт

  р

  26.51.61

  Мікроскопи (крім мікроскопів оптичних) та апаратура дифракційна

   

   

  26.51.61.00

  Мікроскопи (крім оптичних) і апаратура дифракційна

  шт

  м, р

  26.51.62

  Машини та прилади для випробування механічних властивостей матеріалів

  шт

  м, р (Σ)

  26.51.62.А

  Машини та прилади для випробування механічних властивостей матеріалів

  тис.грн

  м, р

  26.51.62.10

  Машини та прилади для випробування механічних властивостей металів електронні (крім металографічних машин та пристроїв, приладів для виявлення дефектів)

  шт

  р

  26.51.62.30

  Машини та прилади для випробування металів неелектронні

  шт

  р

  26.51.62.55

  Машини та прилади для випробування механічних властивостей матеріалів електронні (крім для випробування механічних властивостей металів)

  шт

  р

  26.51.62.59

  Машини та прилади для випробування механічних властивостей матеріалів неелектронні (уключаючи для текстильних матеріалів, паперу, картону, пластмаси, деревини, бетону, гуми, шкіри/лінолеуму; крім для випробування механічних властивостей металів)

  шт

  р

  26.51.63

  Лічильники виробництва та споживання газу, рідини й електроенергії

   

   

  26.51.63.30

  Газоміри (уключаючи калібрувальні)

  шт

  м, р

  26.51.63.50

  Лічильники для рідин (уключаючи калібрувальні; крім насосів для рідин)

  шт

  м, р

  26.51.63.70

  Лічильники електроенергії (уключаючи калібрувальні; крім вольтметрів, амперметрів, ватметрів тощо)

  шт

  м, р

  26.51.64

  Лічильники кількості обертів та лічильники кількості продукції, таксометри; спідометри та тахометри; стробоскопи

   

   

  26.51.64.30

  Лічильники числа обертів або кількості продукції, лічильники числа входжень, більярдні лічильники, лічильники таксі, покажчики пройденого шляху (милеометри), крокоміри, лічильники, які треба тримати в руці, інші лічильники, прилади та пристрої для вимірювання коротких часових інтервалів

  шт

  р

  26.51.64.53

  Спідометри для транспортних засобів

  шт

  р

  26.51.64.55

  Тахометри

  шт

  р

  26.51.64.70

  Стробоскопи (уключаючи фото- та кінокамери, постійно встановлені в стробоскопах)

  шт

  р

  26.51.65

  Інструменти та апаратура для автоматичного регулювання чи керування, гідравлічні або пневматичні

   

   

  26.51.65.00

  Інструменти та апаратура для автоматичного регулювання чи керування, гідравлічні або пневматичні

  шт

  м, р

  26.51.65.00.А

  Інструменти та апаратура для автоматичного регулювання чи керування, гідравлічні або пневматичні

  тис.грн

  м, р

  26.51.66

  Інструменти, прилади та машини для вимірювання чи контролю, н.в.і.у.

   

   

  26.51.66.20

  Стенди випробувальні

  кг

  р

  26.51.66.30

  Прилади оптичні, інструменти та машини вимірювальні, контрольні, н.в.і.у. позицій 26.51.11 – 26.51.70

  шт

  р

  26.51.66.50

  Прилади, інструменти та машини для вимірювання і контролю геометричних величин електронні (уключаючи компаратори та координатні вимірювальні машини)

  шт

  р

  26.51.66.70

  Прилади, інструменти та машини для вимірювання і контролю електронні, інші

  шт

  м, р

  26.51.66.83

  Прилади, інструменти та машини для вимірювання і контролю геометричних величин, інші неелектронні

  шт

  р

  26.51.66.89

  Інструменти та машини (крім стендів випробувальних, оптичних приладів, інструментів та машин, а також машин та пристроїв для балансування механічних деталей або для вимірювання або контролю геометричних величин) неелектронні

  шт

  р

  26.51.70

  Термостати, маностати (стабілізатори тиску), інструменти та прилади для регулювання чи контролю, автоматичні інші

  шт

  м, р (Σ)

  26.51.70.А

  Термостати, маностати (стабілізатори тиску), інструменти та прилади для регулювання чи контролю, автоматичні інші

  тис.грн

  м, р

  26.51.70.15

  Термостати електронні

  шт

  р

  26.51.70.19

  Термостати неелектронні

  шт

  р

  26.51.70.30

  Маностати

  шт

  р

  26.51.70.90

  Прилади й  апаратура для автоматичного регулювання та керування, н.в.і.у.

  шт

  м, р

  26.51.81

  Частини приладів радіолокаційних та приладів радіонавігаційних допоміжних

   

   

  26.51.81.00

  Частини приладів радіолокаційних та приладів радіонавігаційних допоміжних

  тис.грн

  м, р

  26.51.82

  Частини та приладдя для виробів, віднесених до позицій 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 та 26.51.5; мікротоми; частини, н.в.і.у.

   

   

  26.51.82.00

  Частини та приладдя виробів, зазначених за позиціями 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.41 – 26.51.45 і 26.51.51 – 26.51.53; мікротоми; частини, н.в.і.у.

  тис.грн

  м, р

  26.51.83

  Частини та приладдя для мікроскопів (крім мікроскопів оптичних) і апаратів дифракційних

   

   

  26.51.83.00

  Частини й приладдя мікроскопів (крім оптичних мікроскопів) і апаратів дифракційних

  тис.грн

  р

  26.51.84

  Частини та приладдя для виробів, віднесених до  позицій 26.51.63 та 26.51.64

   

   

  26.51.84.33

  Частини та приладдя для лічильників постачання або отримання електроенергії

  тис.грн

  м, р

  26.51.84.35

  Частини та приладдя для лічильників постачання або отримання газу або рідини (крім насосів для рідин)

  тис.грн

  м, р

  26.51.84.50

  Частини та приладдя виробів, зазначених за позиціями 26.51.64

  тис.грн

  р

  26.51.85

  Частини та приладдя для інструментів і приладів,  віднесених до позицій 26.51.65, 26.51.66 та 26.51.70

   

   

  26.51.85.20

  Частини та деталі приладів, інструментів та машин, зазначених за позицією 26.51.66

  тис.грн

  м, р

  26.51.85.50

  Частини та деталі для приладів і апаратури для автоматичного регулювання або керування

  тис.грн

  м, р

  26.51.86

  Частини та приладдя для інструментів і приладів,  віднесених до позицій 26.51.11 та 26.51.62

   

   

  26.51.86.00

  Частини та приладдя приладів і апаратури, зазначених за позиціями 26.51.11 та 26.51.62

  тис.грн

  м, р

  26.51.99

  Роботи, як частина виробництва інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, виконані підрядником

   

   

  26.52 Годинники 

  26.52.11

  Годинники наручні та кишенькові, з корпусом із металу дорогоцінного або з металу, плакованого металом дорогоцінним

   

   

  26.52.11.00

  Годинники наручні та кишенькові, з корпусом із металу дорогоцінного або з металу, плакованого металом дорогоцінним

  шт

  м, р

  26.52.12

  Годинники наручні та кишенькові інші, годинники подібні інші, у т.ч. секундоміри

   

   

  26.52.12.00

  Годинники наручні та кишенькові, годинники подібні, інші (уключаючи секундоміри)

  шт

  м, р

  26.52.13

  Годинники, що їх встановлюють на панелях приладів, та годинники подібні для транспортних засобів

   

   

  26.52.13.00

  Годинники, що їх установлюють на панелях приладів, та годинники подібні для автомобілів, літаків, суден або інших транспортних засобів (уключаючи хронографи наземних транспортних засобів)

  шт

  р

  26.52.14

  Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, в яких установлено годинниковий механізм для годинників, призначених для носіння на собі або із собою; будильники, годинники настінні; годинники інші

   

   

  26.52.14.00

  Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, з годинниковим механізмом для годинників, призначених для носіння на собі або з собою; годинники настінні й  будильники; годинники інші

  шт

  м, р

  26.52.21

  Механізми годинникові укомплектовані та зібрані для годинників, призначених для носіння на собі або із собою

   

   

  26.52.21.00

  Механізми для годинників, призначених для носіння на собі або із собою, укомплектовані й зібрані

  шт

  р

  26.52.22

  Механізми годинникові укомплектовані та зібрані для годинників, не призначених для носіння на собі або із собою

   

   

  26.52.22.00

  Механізми для годинників, не призначених для носіння на собі або із собою, укомплектовані й зібрані

  шт

  р

  26.52.23

  Механізми годинникові укомплектовані, незібрані або частково зібрані; механізми годинникові неукомплектовані, зібрані

   

   

  26.52.23.00

  Механізми годинникові укомплектовані, незібрані або частково зібрані; механізми годинникові неукомплектовані, зібрані

  кг

  р

  26.52.24

  Заготовки механізмів годинникових

   

   

  26.52.24.00

  Заготовки механізмів годинникових

  шт

  р

  26.52.25

  Механізми годинникові укомплектовані, неукомплектовані та заготовки механізмів годинникових, незібрані

   

   

  26.52.25.00

  Механізми годинникові укомплектовані, неукомплектовані та заготовки механізмів годинникових, незібрані

  кг

  р

  26.52.26

  Корпуси годинників та їх частини

   

   

  26.52.26.00

  Корпуси годинників усіх видів та їхні частини

  шт

  р

  26.52.27

  Частини годинників інші

   

   

  26.52.27.00

  Частини годинників усіх видів інші

  тис.грн

  р

  26.52.28

  Реєстратори часу, самописці часу, лічильники часу паркування; перемикачі таймерні з механізмом годинниковим будь-якого виду

   

   

  26.52.28.10

  Реєстратори часу, пристрої запису часу

  шт

  р

  26.52.28.40

  Апаратура для реєстрації часу доби та апаратура для вимірювання, реєстрації або індикації будь-яким способом iнтервалiв часу, з годинниковим механiзмом будь-якого виду або із синхронним двигуном (крім годинників позицій 26.52.11.00, 26.52.14.00, реєстраторів часу, пристроїв запису часу)

  шт

  р

  26.52.28.70

  Часові перемикачі з годинниковим механізмом будь-якого виду або синхронним двигуном (уключаючи перемикачі для розмикання і замикання кіл, які живлять електричні апарати)

  шт

  р

  26.52.99

  Роботи, як частина виробництва годинників, виконані підрядником

   

   

  26.60 Устатковання радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне 

  26.60.11

  Апаратура, що базується на використанні рентгенівського, альфа-, бета- або гамма-випромінювань

   

   

  26.60.11.15

  Апаратура, побудована на використанні рентгенівського випромінювання для медичного, хірургічного, стоматологічного або ветеринарного використання (уключаючи радіофотографічні та радіотерапевтичні апарати)

  шт

  м, р

  26.60.11.19

  Апаратура, побудована на використанні рентгенівського випромінювання для іншого використання

  шт

  м, р

  26.60.11.30

  Апаратура побудована на використанні альфа-, бета- або гамма- випромінювання, для медичного, хірургічного, стоматологічного або ветеринарного використання або ні (уключаючи радіофотографічну та радіотерапевтичну апаратуру)

  шт

  р

  26.60.11.50

  Трубки рентгенівські (крім колб для труб рентгенівських)

  шт

  р

  26.60.11.70

  Генератори рентгенівського випромінювання, генератори високої напруги (уключаючи частини позиції 26.60.11)

  тис.грн

  р

  26.60.12

  Апаратура електродіагностична медична

   

   

  26.60.12.30

  Електрокардіографи

  шт

  м, р

  26.60.12.80

  Апаратура електродіагностична (крім електрокардіографів) інша , н.в.і.у.

  шт

  м, р

  26.60.13

  Апаратура, що базується на використанні ультрафіолетового або інфрачервоного випромінювань, медичного, хірургічного, стоматологічного або ветеринарного призначення

   

   

  26.60.13.00

  Апаратура, основана на дії ультрафіолетового або інфрачервоного випромінювання, яка використовується в медицині, хірургії, стоматології та ветеринарії

  шт

  м, р

  26.60.14

  Кардіостимулятори; апарати слухові

   

   

  26.60.14.33

  Пристрої для подолання глухоти (крім частин та приладдя до них)

  шт

  м, р

  26.60.14.39

  Частини та приладдя до апаратів слухових (крім головних телефонів, підсилювачів тощо)

  тис.грн

  р

  26.60.14.50

  Стимулятори дефектних серцевих м”язів (кардіостимулятори) (крім частин та деталей до них)

  шт

  р

  26.60.91

  Послуги з виробництва приладів медичних

   

   

  26.60.99

  Роботи, як частина виробництва устатковання радіологічного, електромедичного та електротерапевтичного, виконані підрядником

   

   

   

  26.51

  Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації (уключає виробництво устатковання для авіаційних двигунів, метеорологічного устатковання, геодезичних інструментів, термометрів для вимірювання температури рідин і газів, біметалевих термометрів (крім медичних), гідростатів, спектрометрів, пневматичних вимірювальних приладів, побутових лічильників, виробництво пошукового, навігаційного, аеронавігаційного і підводного навігаційного устатковання (уключаючи радіогідроакустичні буї), приладів контролю за станом навколишнього середовища та приладів автоматичного контролю, вимірювального та записувального устатковання, радарів, інструментів для лабораторного аналізу, виробництво лабораторних ваг, інструментів для креслення, розмічування та вимірювання; не включає виробництво телефонних автовідповідачів (26.3), радіологічного устатковання (26.6), устатковання для зважування (28.29), медичних термометрів (32.5))

  26.52

  Виробництво годинників (уключає також виробництво корпусів годинників, устатковання відліку часу та устатковання для вимірювання, записування та іншого відображення інтервалу часу із ходовим механізмом або синхронним двигуном, виробництво реле часу та інших пристроїв для розблокування з ходовим механізмом або синхронним двигуном, частин і деталей для годинників; не включає виробництво неметалевих ремінців для годинників (15.12), браслетів з дорогоцінних і недорогоцінних металів для наручних годинників (32.12, 32.13))

  26.6

  Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання (уключає виробництво апаратури, що базується на використанні рентгенівського, альфа-, бета- або гамма-випромінювань, ультрафіолетового або інфрачервоного випромінювань, електродіагностичної медичної апаратури (уключаючи електрокардіографи), виробництво медичного, хірургічного, стоматологічного або ветеринарного призначення, кардіостимуляторів, слухових апаратів, послуги з виробництва медичних приладів)

  Перегляди: 0