Головна 35.11-35.30. Електроенергія, газ, пара та вода, лід

  35.11-35.30. Електроенергія, газ, пара та вода, лід

  Секція D. Електроенергія, газ, пара і повітря кондиційоване. Розділ 35. Електроенергія, газ, пара і повітря кондиційоване

  Код

  Назва

  Одиниця вимірювання

  Періодич-ність

  1

  2

  3

  4

  35.11 Електроенергія 

  35.11.10

  Електроенергія

  млн.кВт·год

  м, р (Σ)

  35.11.10.00.10

  Електроенергія, вироблена теплоелектроцентралями (ТЕЦ), що працюють на паливі

  млн..кВт·год

  р (Σ)

  35.11.10.00.11

  Електроенергія, вироблена теплоелектроцентралями (ТЕЦ) загального користування, що працюють на паливі

  млн.кВт·год

  м, р

  35.11.10.00.12

  Електроенергія, вироблена теплоелектроцентралями (ТЕЦ-блокстанціями), що працюють на паливі

  млн.кВт·год

  м, р

  35.11.10.00.13

  Електроенергія, вироблена теплоелектроцентралями (ТЕЦ), що працюють на паливі, не під’єднаними до енергосистеми

  млн.кВт·год

  р

  35.11.10.00.20

  Електроенергія, вироблена тепловими електростанціями (крім ТЕЦ), що працюють паливі

  млн.кВт·год

  р (Σ)

  35.11.10.00.21

  Електроенергія, вироблена тепловими електростанціями(крім ТЕЦ) загального користування, що працюють на паливі

  млн.кВт·год

  м, р

  35.11.10.00.22

  Електроенергія, вироблена тепловими електростанціями (крім ТЕЦ-блокстанціями), що працюють на паливі

  млн.кВт·год

  м, р

  35.11.10.00.23

  Електроенергія, вироблена тепловими електростанціями (крім ТЕЦ) іншими, що працюють на паливі

  млн.кВт·год

  р

  35.11.10.00.30

  Електроенергія, вироблена атомними електростанціями

  млн..кВт·год

  м, р

  35.11.10.00.40

  Електроенергія, вироблена гідроелектростанціями (гідроелектростанціями і гідроакумулюючими електростанціями)

  млн.кВт·год

  м, р (Σ)

  35.11.10.00.41

  Електроенергія, вироблена гідроелектростанціями загального користування

  млн.кВт·год

  м, р

  35.11.10.00.42

  Електроенергія, вироблена гідроелектростанціями-блокстанціями

  млн.кВт·год

  м, р

  35.11.10.00.43

  Електроенергія, вироблена гідроелектростанціями, іншими

  млн.кВт·год

  р

  35.11.10.00.50

  Електроенергія, вироблена вітровими електростанціями

  млн.кВт·год

  м, р (Σ)

  35.11.10.00.51

  Електроенергія, вироблена вітровими електростанціями загального користування

  млн.кВт·год

  м, р

  35.11.10.00.52

  Електроенергія, вироблена вітровими електростанціями-блокстанціями

  млн.кВт·год

  м, р

  35.11.10.00.53

  Електроенергія, вироблена вітровими електростанціями, іншими

  млн.кВт·год

  р

  35.11.10.00.60

  Електроенергія, вироблена сонячними електростанціями

  млн.кВт·год

  м, р (Σ)

  35.11.10.00.61

  Електроенергія, вироблена сонячними електростанціями загального користування

  млн.кВт·год

  м, р

  35.11.10.00.62

  Електроенергія, вироблена сонячними електростанціями-блокстанціями

  млн.кВт·год

  м, р

  35.11.10.00.63

  Електроенергія, вироблена сонячними електростанціями, іншими

  млн.кВт·год

  р

  35.11.10.00.70

  Електроенергія, вироблена геотермальними електростанціями

  млн.кВт·год

  р

  35.11.10.00.90

  Електроенергія, вироблена іншими джерелами енергії

  млн.кВт·год

  р

  35.12 Послуги з передавання електроенергії 

  35.12.10

  Послуги з передавання електроенергії

   

   

  35.13 Послуги з розподілення електроенергії 

  35.13.11

  Послуги з розподілення електроенергії

   

   

  35.14 Послуги з продажу електроенергії 

  35.14.10

  Послуги з продажу електроенергії

   

   

  35.21 Газ вироблений 

  35.21.10

  Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний і гази подібні, крім газів нафтових

  млн.м3

  м, р (Σ)

  35.21.10.А

  Газ кам’яновугільний, водяний, генераторний і гази подібні, крім газів нафтових

  тис.Гкал

  р (Σ)

  35.21.10.00.30

  Коксовий газ, отриманий як попутній продукт

  млн.м3

  р

  35.21.10.00.30.А

  Коксовий газ, отриманий як попутній продукт

  тис.Гкал

  р

  35.21.10.00.40

  Доменний газ, отриманий як попутній продукт у доменних печах

  млн.м3

  р

  35.21.10.00.40.А

  Доменний газ, отриманий як попутній продукт у доменних печах

  тис.Гкал

  р

  35.21.10.00.50

  Газ, отриманий шляхом очищення і змішування будь-якого типу газів і/або повітря на газопереробних заводах

  млн.м3

  р

  35.21.10.00.50.А

  Газ, отриманий шляхом очищення і змішування будь-якого типу газів і/або повітря на газопереробних заводах

  тис.Гкал

  р

  35.21.10.00.70

  Газ, отриманий у процесі конверторного виробництва сталі

  млн.м3

  р

  35.21.10.00.70.А

  Газ, отриманий у процесі конверторного виробництва сталі

  тис.Гкал

  р

  35.21.10.00.80

  Газ, отриманий шляхом анаеробної ферментації органічних речовин

  млн.м3

  р

  35.21.10.00.80.А

  Газ, отриманий шляхом анаеробної ферментації органічних речовин

  тис.Гкал

  р

  35.21.10.00.90

  Газ інший (газ отриманий шляхом газифікації вугілля; газ отриманий у процесі виробництва феросплавів; і т. ін.)

  млн.м3

  р

  35.21.10.00.90.А

  Газ інший (газ отриманий шляхом газифікації вугілля; газ отриманий у процесі виробництва феросплавів; і т. ін.)

  тис.Гкал

  р

  35.22 Послуги з розподілення палива газоподібного через місцеві (локальні) трубопроводи 

  35.22.11

  Послуги з розподілення палива газоподібного через місцеві (локальні) трубопроводи

   

   

  35.23 Послуги з продажу газу через місцеві (локальні) трубопроводи 

  35.23.11

  Послуги з продажу газу через місцеві (локальні) трубопроводи

   

   

  35.30 Послуги з постачання пари, гарячої води та повітря кондиційованого 

  35.30.11

  Пара та вода гаряча (теплоенергія, вироблена і відпущена)

  тис.Гкал

  м, р (Σ)

  35.30.11.00.10

  Теплоенергія, вироблена і відпущена котельними та окремими котлами

  тис.Гкал

  р (Σ)

  35.30.11.00.12

  Теплоенергія, вироблена і відпущена котельними

  тис.Гкал

  р

  35.30.11.00.14

  Теплоенергія, вироблена і відпущена окремими котлами, не об’єднаними в котельню (умовними котельними)

  тис.Гкал

  р

  35.30.11.00.20

  Теплоенергія, вироблена і відпущена електростанціями

  тис.Гкал

  р

  35.30.11.00.30

  Теплоенергія, вироблена і відпущена промисловими утилізаційними та іншими установками

  тис.Гкал

  р

  35.30.11.00.70

  Теплоенергія, вироблена і відпущена, інша

  тис.Гкал

  р

  35.30.11.00.90

  Стиснене повітря для обігріву, що постачається трубопроводами

   

   

  35.30.12

  Послуги з постачання пари та води гарячої через розподільчу систему трубопроводів

   

   

  35.30.21

  Лід натуральний, у т.ч. лід для цілей охолодження (нехарчовий)

   

   

  35.30.21.00.00

  Вода охолоджена та лід у брусках чи кусках для загального використання

   

   

  35.30.22

  Послуги з постачання повітря охолодженого та води охолодженої

   

   

   

  35.1

  Виробництво, передача та розподілення електроенергії (уключає виробництво електроенергії, яка виробляється теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, гідроелектростанціями, вітровими електростанціями, сонячними електростанціями, геотермальними електростанціями, й електроенергії, виробленої від інших джерел, послуги систем передачі електроенергії від місця виробництва до розподільчих електричних мереж, послуги розподільчих мереж (які включають лінії електропередачі, опори ЛЕП, вимірювальні прилади і кабелі), що доставляють електроенергію від розподільчих систем до кінцевого споживача, послуги з технічного обслуговування приладів обліку витрат електроенергії, послуги з продажу електроенергії споживачам)

  35.2

  Виробництво газу; розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи (уключає виробництво газу, що використовують для газопостачання шляхом газифікації вугілля, використання побічних продуктів сільського господарства та відходів, виробництво газоподібного палива визначеної питомої теплоти згоряння з газу різного походження, у т. ч. природного газу, шляхом його очищення, змішування та інших процесів перероблення, послуги з розподілення і постачання газоподібного палива всіх видів системами розподільчих трубопроводів, з технічного обслуговування приладів обліку витрат газу, з продажу газу споживачам через системи місцевих (локальних) мереж газопостачання; не включає виробництво природного газу (06), виробництво рафінованих нафтопродуктів (19.2), виробництво промислових газів (20.1), постачання газу магістральними трубопроводами на далекі відстані, оптову торгівлю газоподібним паливом, роздрібну торгівлю скрапленим газом у балонах, пряму торгівлю паливом)

  35.3

  Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (уключає виробництво, збирання та розподілення пари, гарячої води для центрального опалення, виробництва енергії та інших потреб, виробництво натурального льоду, у т. ч. нехарчового (для охолодження), послуги з постачання охолодженого повітря та води)

  Перегляди: 0