Головна 06.10-06.20. Нафта сира та газ природний

  06.10-06.20. Нафта сира та газ природний

  Секція В. Продукція добувної промисловості і розроблення кар’єрів

  Код

  Назва

  Одиниця вимірювання

  Періодич-ність

  1

  2

  3

  4

  06.10 Нафта сира

  06.10.10

  Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних

   

   

  06.10.10.00.30

  Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних

  тис.т

  м, р

  06.10.10.00.30.А

  Нафта сира, у тому числі нафта, одержана з мінералів бітумінозних

  тис.Гкал

  р

  06.10.10.00.50

  Газовий конденсат природний, одержаний з родовищ газу природного

  тис.т

  м, р

  06.10.10.00.50.А

  Газовий конденсат природний, одержаний з родовищ газу природного

  тис.Гкал

  р

  06.10.20

  Сланці бітумінозні чи нафтоносні, пісковики бітумінозні

  тис.т

  р

  06.10.20.00.10

  Сланці бітумінозні чи нафтоносні

  тис.т

  р

  06.10.20.00.30

  Пісковики бітумінозні

  тис.т

  р

  06.20 Газ природний скраплений або в газоподібному стані

  06.20.10

  Газ природний скраплений або в газоподібному стані

  млн.м3

  м, р (Σ)

  06.20.10.А

  Газ природний скраплений або в газоподібному стані

  тис.Гкал

  р (Σ)

  06.20.10.00.10

  Газ природний

  млн.м3

  м, р

  06.20.10.00.10.А

  Газ природний

  тис.Гкал

  р

  06.20.10.00.30

  Газ природний вугільний (шахтний)

  млн.м3

  м, р

  06.20.10.00.30.А

  Газ природний вугільний (шахтний)

  тис.Гкал

  р

  06.20.10.00.50

  Газ природний сланцевий

  млн.м3

  м, р

  06.20.10.00.50.А

  Газ природний сланцевий

  тис.Гкал

  р

  06.20.10.00.70

  Газ нафтовий попутний, одержаний з нафтових родовищ

  млн.м3

  м, р

  06.20.10.00.70.А

  Газ нафтовий попутний, одержаний з нафтових родовищ

  тис.Гкал

  р

   

  06

  Добування сирої нафти та природного газу (уключає добування сирої нафти, підготовку її до транспортування (зневоднення, знесолення, стабілізація тощо), добування бітумінозних чи нафтоносних сланців, бітумінозного пісковику та виробництво сирої нафти з них, добування сирого газоподібного вуглеводню (природного газу), екстрагування конденсатів, зневоднення та сепарацію (поділ на фракції) рідкого вуглеводню, десульфуризацію газу, добування рідкого вуглеводню шляхом скраплювання або піролізу, добування (видалення) метану з шахт; не включає надання допоміжних послуг, пов”язаних із добуванням нафти та природного газу (09.1), виробництво нафтових газів у процесі нафтоперероблення (19.2), виробництво промислових газів (20.1))

  Перегляди: 0