Головна 20.12. Барвники та пiгменти

  20.12. Барвники та пiгменти

  Секція C. Продукція переробної промисловості. Розділ 20. Речовини хімічні та продукти хімічні

  Код

  Назва

  Одиниця вимірювання

  Періодич-ність

  1

  2

  3

  4

  20.12 Барвники та пiгменти 

  20.12.11

  Оксид і пероксид цинку; оксид титану

   

   

  20.12.11.30

  Оксид і пероксид цинку

  т

  м, р

  20.12.11.50

  Оксид титану

  т TiO2

  р

  20.12.12

  Оксиди та гідроксиди хрому, марганцю, свинцю та міді

   

   

  20.12.12.00

  Оксиди та гідроксиди хрому, марганцю, свинцю та міді

  кг

  м, р

  20.12.19

  Оксиди, пероксиди та гідроксиди металів інших

  кг

  м, р (Σ)

  20.12.19.10

  Оксиди і гідроксиди заліза; природнi пiгменти, якi мiстять 70 % i бiльше оксиду залiза

  кг

  р

  20.12.19.30

  Оксиди та гiдроксиди кобальту, оксиди кобальту технічні

  кг

  р

  20.12.19.50

  Оксиди та гідроксиди літію, ванадію і нікелю; оксид германію та діоксид цирконію

  кг

  р

  20.12.19.73

  Оксиди та гiдроксиди молiбдену

  кг

  р

  20.12.19.75

  Оксиди сурми

  кг

  р

  20.12.19.90

  Основи неорганiчнi iншi; оксиди, гiдроксиди та пероксиди металiв iнших, н.в i.у.

  кг

  р

  20.12.21

  Барвники синтетичні органічні та препарати, виготовлені на їх основі; продукти синтетичні органічні, що їх використовують як флуоресцентні відбілювачі або люмінофори; лаки кольорові та препарати, виготовлені на їх основі

  т

  м, р (Σ)

  20.12.21.10

  Барвники дисперснi та препарати на їх основi

  т

  р

  20.12.21.20

  Барвники кислотнi та протравні, препарати на їх основi

  т

  р

  20.12.21.30

  Барвники основнi та препарати на їх основi

  т

  р

  20.12.21.40

  Барвники прямi та препарати на їх основi

  т

  р

  20.12.21.50

  Речовини фарбувальні синтетичні органічні інші

  т

  р

  20.12.21.60

  Продукти синтетичні органічні, які використовують як флуоресцентні відбілювачі або люмінофори

  т

  р

  20.12.21.70

  Барвники рослинного чи тваринного походження та препарати на їх основi (включаючи екстракти фарбувальні; крім вугілля тваринного походження)

  т

  р

  20.12.22

  Екстракти дубильні рослинного походження; таніни та їх солі; ефіри прості та складні та похідні інші; барвники рослинного чи тваринного походження

   

   

  20.12.22.50

  Екстракти дубильнi рослинного походження; танiни та їх солi, ефіри прості і складні та iншi похiднi

  т

  р

  20.12.22.70

  Барвники рослинного чи тваринного походження та препарати на їх основi (включаючи екстракти фарбувальні; крім вугілля тваринного походження)

  т

  р

  20.12.23

  Речовини дубильні синтетичні органічні; речовини дубильні неорганічні; препарати дубильні; препарати ферментні для попереднього дублення

   

   

  20.12.23.30

  Речовини дубильнi синтетичні органiчнi

  т

  р

  20.12.23.50

  Речовини дубильні неорганiчнi; препарати дубильні; препарати ферментні для попереднього дублення

  т

  р

  20.12.24

  Барвники, н.в.і.у.; продукти неорганічні, що їх використовують як люмінофори

  т

  м, р

  20.12.24.15

  Пiгменти та препарати на основi діоксиду титану, якi мiстять 80% i бiльше діоксиду титану

  т TiO2

  м, р

  20.12.24.19

  Пігменти та препарати на основi діоксиду титану (крім тих, які мiстять 80% i бiльше діоксиду титану)

  т TiO2

  р

  20.12.24.50

  Барвники інші; пігменти та препарати на основі неорганічних чи мінеральних фарбувальних речовин; продукти неорганічні, що їх використовують як люмінофори

  т

  р

  20.12.99

  Роботи, як частина виробництва барвників і пігментів, виконані підрядником

   

   

   

  20.1

  Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах (уключає виробництво скраплених або стиснених неорганічних промислових і медичних газів, виробництво барвників і пігментів, інших основних неорганічних хімічних речовин (збагаченого урану і плутонію, збідненого урану і торію та їх сполук, інших радіоактивних елементів, неорганічних кислот та сполук, інших хімічних елементів, галогенідів металів, сульфідів, сульфатів, нітратів, фосфатів та карбонатів, солей металів, випаленого піриту заліза (залізного колчедану)), виробництво основних органічних хімічних речовин (вуглеводнів та їх похідних, спиртів, гліцерину, фенолів, фенолоспиртів та їх похідних, монокарбонових технічних жирних кислот, карбонових кислот та їх похідних, органічних сполук з азотовмісними функціональними групами, сіркоорганічних сполук, простих ефірів, органічних пероксидів тощо, деревного вугілля), виробництво добрив і азотних сполук, ґрунту та сумішей для садіння горщикових рослин, пластмас у первинних формах, синтетичного каучуку у первинних формах; не включає виробництво пеку та пекового коксу (19.1), готових барвників і пігментів (20.3), штучних і синтетичних волокон, ниток і пряжі (20.6))

  Перегляди: 0