Головна 27.90. Устатковання електричне інше

  27.90. Устатковання електричне інше

  Секція C. Продукція переробної промисловості. Розділ 25. Устатковання електричне

  Код

  Назва

  Одиниця вимірювання

  Періодич-ність

  1

  2

  3

  4

  27.90 Устатковання електричне інше 

  27.90.11

  Машини та прилади електричні, які виконують визначені функції

   

   

  27.90.11.50

  Машини електричні з функцією перекладача або словника, антенні підсилювачі та інші електричні машини і апаратура, що виконують визначені функції, н.в.і.у. (крім сонячних пристроїв для опромінювання, сонячних (кварцових) ламп і  аналогічних пристроїв для загару)

  тис.грн

  м, р

  27.90.11.50.A

  Машини електричні з функцією перекладача або словника, антенні підсилювачі та інші електричні машини і апаратура, що виконують визначені функції, н.в.і.у. (крім сонячних пристроїв для опромінювання, сонячних (кварцових) ламп і  аналогічних пристроїв для загару)

  кг

  м, р

  27.90.11.50.B

  Машини електричні з функцією перекладача або словника, антенні підсилювачі та інші електричні машини і апаратура, що виконують визначені функції, н.в.і.у. (крім сонячних пристроїв для опромінювання, сонячних (кварцових) ламп і аналогічних пристроїв для загару)

  шт

  м, р

  27.90.12

  Ізолятори електричні; арматура ізоляційна для машин або устатковання, електричних; трубки ізоляційні для електропроводки

   

   

  27.90.12.30

  Ізолятори електричні (крім вироблених зі скла або кераміки)

  кг

  м, р

  27.90.12.80

  Арматура для електричних машин і обладнання ізолююча (крім з пластмаси або кераміки); трубки ізолюючі для електропроводки та їх приєднувальні деталі, з недорогоцінних металів, з внутрішньою ізоляцією

  кг

  м, р

  27.90.13

  Електроди вугільні та інші вироби з графіту чи матеріалів вуглецевих інших для використання в електротехніці

  кг

  м, р (Σ)

  27.90.13.30

  Електроди вугільні для електропечей

  кг

  м, р

  27.90.13.50

  Електроди вугільні (крім електродів для електропечей)

  кг

  р

  27.90.13.70

  Щітки вугільні

  кг

  м, р

  27.90.13.90

  Вироби з графіту або інших видів вуглецевих матеріалів, що застосовуються в електротехніці (крім вугільних електродів та щіток)

  кг

  р

  27.90.20

  Панелі індикаторні з пристроями рідкокристалічними або світлодіодами; прилади звукової чи візуальної сигналізації електричні

   

   

  27.90.20.20

  Панелі індикаторні з рідкокристалічними дисплеями (LCD)

  кг

  р

  27.90.20.20.А

  Панелі індикаторні з рідкокристалічними дисплеями (LCD)

  шт

  р

  27.90.20.50

  Панелі індикаторні із світлодіодами (LED)

  кг

  р

  27.90.20.50.А

  Панелі індикаторні із світлодіодами (LED)

  шт

  р

  27.90.20.80

  Електроустатковання звукове або візуальносигналізаційне, н.в.і.у.

  кг

  м, р

  27.90.20.80.А

  Електроустатковання звукове або візуальносигналізаційне, н.в.і.у.

  шт

  м, р

  27.90.20.80.В

  Електроустатковання звукове або візуальносигналізаційне, н.в.і.у.

  тис.грн

  м, р

  27.90.31

  Машини та прилади електричні для паяння м’яким і твердим припоєм або зварювання; машини та прилади електричні для гарячого напилення металів чи спечених карбідів металів (металокераміки)

   

   

  27.90.31.09

  Паяльники і паяльні пістолети для пайки м’яким припоєм

  шт

  р

  27.90.31.18

  Машини й апарати для паяння твердим або мяким припоєм електричні (крім паяльників і паяльних пістолетів для пайки м’яким припоєм)

  шт

  р

  27.90.31.45

  Машини й апарати для зварювання опором металів електричні

  шт

  м, р

  27.90.31.54

  Машини й апарати для дугового (уключаючи плазменно-дугове) зварювання металів автоматичні чи напівавтоматичні електричні

  шт

  м, р

  27.90.31.54.А

  Машини й апарати для дугового (уключаючи плазменно-дугове) зварювання металів автоматичні чи напівавтоматичні електричні

  тис.грн

  м, р

  27.90.31.63

  Машини й апарати для ручного зварювання за допомогою електродів з покриттям інші

  шт

  м, р

  27.90.31.72

  Машини й апарати для дугового зварювання металів інші

  шт

  м, р

  27.90.31.81

  Машини й апарати для зварювання чи напилення металів, н.в.і.у.

  шт

  р

  27.90.31.91

  Машини й апарати електричні для зварювання термопластичних матеріалів (крім установок для мікрозварювання дротяних виводів, які використовуються для виробництва напівпровідникових приладів)

  шт

  р

  27.90.32

  Частини машин і приладів електричних для паяння м’яким і твердим припоєм або зварювання; машин і приладів електричних для гарячого напилення металів чи спечених карбідів металів (металокераміки)

   

   

  27.90.32.00

  Частини машин та апаратів, зазначених у позиції 27.90.31

  тис.грн

  р

  27.90.33

  Частини устатковання електричного іншого; частини електричні машин і приладів, н.в.і.у.

  тис.грн

  м, р (Σ)

  27.90.33.30

  Частини устатковання електросигналізаційного для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на залізницях, трамвайних коліях, автомобільних чи водних шляхах, площадках для паркування, портових спорудах чи аеродромах

  тис.грн

  р

  27.90.33.50

  Частини апаратів, зазначених у позиціях 26.30.50, 27.90.20

  тис.грн

  р

  27.90.33.70

  Частини електричних машин і апаратури, що мають індивідуальні функцiї, н.в.і.у.

  тис.грн

  р

  27.90.33.90

  Частини машин і апаратури електричні, н.в.і.у.

  тис.грн

  р

  27.90.40

  Устатковання електричне інше, н.в.і.у. (у т.ч. електромагніти; зчеплення, муфти та гальма електромагнітні; головки підйомні електромагнітні; прискорювачі заряджених частинок; генератори електричних сигналів)

   

   

  27.90.40.10

  Прискорювачі часток

  кг

  р

  27.90.40.10.А

  Прискорювачі часток

  шт

  м, р

  27.90.40.30

  Генератори сигналів

  кг

  р

  27.90.40.30.А

  Генератори сигналів

  шт

  м, р

  27.90.40.50

  Муфти електромагнітні, зчеплення та гальма (крім механічних гідравлічних або пневматичних гальм, контрольованих електромагнітними пристроями)

  шт

  р

  27.90.40.60

  Електромагніти та головки електромагнітні підйомні, їх частини (крім магнітів для медичного використання); електромагнітні або з постійними магнітами патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації та їх частини, н.в.і.у.

  кг

  р

  27.90.40.60.А

  Електромагніти та головки електромагнітні підйомні, їх частини (крім магнітів для медичного використання); електромагнітні або з постійними магнітами патрони, затискачі та аналогічні пристрої для фіксації та їх частини, н.в.і.у.

  шт

  р

  27.90.40.70

  Солярії, лампи для засмаги й аналогічне обладнання

  шт

  м, р

  27.90.51

  Конденсатори постійної ємності для електричних мереж частотою 50/60 Гц на реактивну потужність не менше 0,5 кВ·А

   

   

  27.90.51.00

  Конденсатори постійної ємності для електричних мереж частотою 50/60 Гц на реактивну потужність не менше 0,5 кВ·А

  шт

  р

  27.90.52

  Конденсатори постійної ємності інші

  тис.шт

  м, р (Σ)

  27.90.52.20

  Конденсатори електричні постійної ємності танталові або алюмінієві електролітичні (крім силових конденсаторів)

  тис.шт

  р

  27.90.52.40

  Конденсатори електричні постійної ємності інші, н.в.і.у.

  тис.шт

  р

  27.90.53

  Конденсатори змінної або регульованої ємності

   

   

  27.90.53.00

  Конденсатори електричні змінної та регульованої ємності

  тис.шт

  р

  27.90.60

  Резистори електричні, крім елементів нагрівальних електричних (опорів)

  тис.шт

  м, р (Σ)

  27.90.60.35

  Резистори електричні постійні потужністю не більше 20 Вт (крім елементів нагрівальних електричних та резисторів електричних постійних вуглецевих, композиційних або плівкових)

  тис.шт

  р

  27.90.60.37

  Резистори електричні постійні потужністю більше20 Вт (крім елементів нагрівальних електричних та резисторів електричних постійних вуглецевих, композиційних або плівкових)

  тис.шт

  р

  27.90.60.55

  Резистори електричні змінні дротяні потужністю не більше 20 Вт

  тис.шт

  р

  27.90.60.57

  Резистори електричні змінні дротяні потужністю більше 20 Вт

  тис.шт

  р

  27.90.60.80

  Резистори електричні постійні вуглецеві, композиційні або плівкові (крім елементів нагрівальних); резистори електричні змінні ( уключаючи реостати та потенціометри; крім резисторів електричних змінних дротяних та елементів нагрівальних)

  тис.шт

  р

  27.90.70

  Устатковання сигналізаційне, убезпечувальне, устатковання для регулювання руху для залізниць, колій трамвайних, шляхів автомобільних, шляхів внутрішніх водних, майданчиків для паркування, портових споруд і аеродромів

   

   

  27.90.70.10

  Устатковання електросигналізаційне для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на залізницях, трамвайних коліях

  тис.грн

  м, р

  27.90.70.10.А

  Устатковання електросигналізаційне для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на залізницях, трамвайних коліях

  шт

  м, р

  27.90.70.10.В

  Устатковання електросигналізаційне для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на залізницях, трамвайних коліях

  кг

  р

  27.90.70.30

  Устатковання електросигналізаційне для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на автомобільних чи водних шляхах, площадках для паркування, портових спорудах чи аеродромах

  кг

  р

  27.90.70.30.А

  Устатковання електросигналізаційне для забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на автомобільних чи водних шляхах, площадках для паркування, портових спорудах чи аеродромах

  шт

  м, р

  27.90.81

  Частини конденсаторів електричних

   

   

  27.90.81.00

  Частини конденсаторів електричних постійної, змінної та регульованої ємності

  тис.грн

  р

  27.90.82

  Частини резисторів електричних, реостатів та потенціометрів

   

   

  27.90.82.00

  Частини резисторів електричних (уключаючи реостати та потенціометри; крім елементів нагрівальних електричних)

  тис.грн

  р

  27.90.99

  Роботи, як частина виробництва устатковання електричного іншого, виконані підрядником

   

   

   

  27.9

  Виробництво іншого електричного устатковання (уключає виробництво електричних дверних дзвоників, обмежувачів перенапруги, шнурів живлення для побутових приладів, подовжувачів та інших електричних шнурів з ізольованою поверхнею та з”єднувачами, вугільних і графітових електродів, контактів та інших електричних вугільних і графітових виробів, прискорювачів заряджених часток, електричних конденсаторів, резисторів і подібних компонентів, електромагнітів, виробництво електричного сигнального устатковання, електричних ізоляторів, електричного зварювального та паяльного устатковання, у т. ч. ручних паяльників і паяльних пістолетів, частин систем запалювання та інших електричних частин для двигунів внутрішнього згоряння; не включає виробництво керамічних ізоляторів (23.4), виробництво електричних реле (27.12), виробництво батарей (27.2), виробництво освітлювального устатковання (27.4), побутових електроприладів (27.5))

  Перегляди: 0