Головна 28.22. Устатковання підіймальне та вантажно-розвантажувальне

  28.22. Устатковання підіймальне та вантажно-розвантажувальне

  Секція C. Продукція переробної промисловості. Розділ 28. Машини та устатковання, н.в.і.у.

  Код

  Назва

  Одиниця вимірювання

  Періодич-ність

  1

  2

  3

  4

  28.22 Устатковання підіймальне та вантажно-розвантажувальне 

  28.22.11

  Талі та підйомники, н.в.і.у.

  шт

  м, р (∑)

  28.22.11.А

  Талі та підйомники, н.в.і.у.

  тис.грн

  м, р

  28.22.11.30

  Талі та підйомники з електричним приводом (крім тих, які використовуються для підйому транспортних засобів)

  шт

  р

  28.22.11.70

  Талі та підйомники без електричного приводу (крім підйомників скіпових чи підйомників, які використовуються для підйому транспортних засобів)

  шт

  р

  28.22.12

  Підйомні канатні пристрої надшахтного розміщення; лебідки, спеціально призначені для використання під землею; лебідки інші; кабестани

   

   

  28.22.12.00

  Лебідки та кабестани з електроприводом або з приводом від двигунів внутрішнього згоряння поршневих (крім тих, які використовуються для підйому транспортних засобів), інші

  шт

  м, р

  28.22.12.00.А

  Лебідки та кабестани з електроприводом або з приводом від двигунів внутрішнього згоряння поршневих (крім тих, які використовуються для підйому транспортних засобів), інші

  тис.грн

  м, р

  28.22.13

  Домкрати; лебідки (підіймачі), призначені для підіймання транспортних засобів

  шт

  м, р (∑)

  28.22.13.А

  Домкрати; лебідки (підіймачі), призначені для підіймання транспортних засобів

  тис.грн

  м, р

  28.22.13.30

  Підйомники гаражні для автомобілів стаціонарні

  шт

  р

  28.22.13.50

  Домкрати гідравлічні та підйомники для транспортних засобів (крім підйомників гаражних стаціонарних)

  шт

  р

  28.22.13.70

  Домкрати і підйомники інші для транспортних засобів (крім підйомників гаражних стаціонарних, гідравлічних домкратів і підйомників)

  шт

  р

  28.22.14

  Дерик-крани; крани підіймальні; ферми підіймальні пересувні, навантажувачі портальні та автомобілі-майстерні, оснащені підйомним краном

  тис.грн

  р

  28.22.14.20

  Крани мостові на нерухомих опорах

  шт

  м, р

  28.22.14.33

  Ферми підіймальні пересувні на пневмоколісному ходу та транспортери стоєчні

  шт

  м, р

  28.22.14.35

  Крани перевантажувальні, крани портальні, крани мостові

  шт

  м, р

  28.22.14.40

  Крани баштові, крани баштові портальні або стрілові

  шт

  м, р

  28.22.14.50

  Машини і механізми самохідні підіймальні, які встановлюються для пересування по рейках для обслуговування будівельних майданчиків, кар’єрів тощо

  шт

  м, р

  28.22.14.60

  Машини і механізми підіймальні, призначені для встановлення на дорожніх автотранспортних засобах

  шт

  р

  28.22.14.70

  Інше підйомне обладнання (крім кранів мостових, баштових, перевантажувальних, баштових портальних або стрілових, ферм підіймальних пересувних або транспортерів стоїчних, машин і механізмів самохідних)

  шт

  р

  28.22.15

  Автонавантажувачі з вилчастим захватом, навантажувачі інші; тягачі, що їх використовують на платформах залізничних станцій

  шт

  м, р (∑)

  28.22.15.А

  Автонавантажувачі з вилчастим захватом, навантажувачі інші; тягачі, що їх використовують на платформах залізничних станцій

  тис.грн

  м, р

  28.22.15.13

  Автонавантажувачі з вилочним захватом самохідні, з електродвигуном, з висотою підіймання 1 м або більше

  шт

  р

  28.22.15.15

  Автонавантажувачі з вилочним захватом самохідні, з електродвигуном, з висотою підіймання менше 1 м

  шт

  р

  28.22.15.30

  Самохідні навантажувачі, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням, не обладнані електродвигуном

  шт

  р

  28.22.15.50

  Автонавантажувачі з вилочним захватом; інші навантажувачі, оснащені підіймальним чи вантажно- розвантажувальним обладнанням (крім самохідних)

  шт

  р

  28.22.15.70

  Самохідні засоби транспортні вантажні, не оснащені обладнанням підіймальним чи навантажувально- розвантажувальним, що використовуються на заводах, складах, докових площадках, в аеропортах для транспортування товарів на невелику відстань; тягачі, які використовуються на платформах залізничних станцій

  шт

  р

  28.22.16

  Ліфти, підйомники скіпові, ескалатори та доріжки пішохідні рухомі

   

   

  28.22.16.30

  Ліфти та підйомники скіпові з електроприводом

  шт

  м, р

  28.22.16.30.А

  Ліфти та підйомники скіпові з електроприводом

  тис.грн

  р

  28.22.16.50

  Ліфти та підйомники скіпові (крім з електроприводом)

  шт

  м, р

  28.22.16.50.А

  Ліфти та підйомники скіпові (крім з електроприводом)

  тис.грн

  м, р

  28.22.16.70

  Ескалатори та доріжки пішохідні рухомі

  шт

  р

  28.22.17

  Вантажопідіймачі та конвеєри пневматичні та іншої безперервної дії, для вантажів і матеріалів

  шт

  м, р (∑)

  28.22.17.А

  Вантажопідіймачі та конвеєри пневматичні та іншої безперервної дії, для вантажів і матеріалів

  тис.грн

  м, р

  28.22.17.40

  Конвеєри та елеватори пневматичні (спеціально призначені для використання в сільському господарстві, для сипких матеріалів, інші)

  шт

  р

  28.22.17.50

  Конвеєри та елеватори безперервної дії ковшові для товарів або матеріалів

  шт

  р

  28.22.17.70

  Конвеєри та елеватори безперервної дії стрічкові для товарів або матеріалів

  шт

  р

  28.22.17.93

  Транспортери або конвеєри на роликах для товарів або матеріалів (крім конвеєрів та елеваторів пневматичних, призначених для шахт і інших підземних робіт, ковшових та стрічкових)

  шт

  р

  28.22.17.95

  Інші конвеєри та елеватори безперервної дії для товарів або матеріалів (крім конвеєрів та елеваторів пневматичних, призначених для шахт і інших підземних робіт, ковшових та стрічкових)

  шт

  р

  28.22.18

  Устатковання підіймальне та вантажно-розвантажувальне, інше

   

   

  28.22.18.20

  Канатні пасажирські та вантажні дороги, гірськолижні підіймачі; тягові механізми для фунікулерів

  шт

  р

  28.22.18.40

  Обладнання прокатних станів; рольганги для подавання та вилучення продукції; перекидачі та маніпулятори для зливків, прутків, слябів тощо, інше обладнання підіймально-транспортне, навантажувальне та розвантажувальне, н.в.і.у.

  шт

  м, р

  28.22.18.40.А

  Обладнання прокатних станів; рольганги для подавання та вилучення продукції; перекидачі та маніпулятори для зливків, прутків, слябів тощо, інше обладнання підіймально-транспортне, навантажувальне та розвантажувальне, н.в.і.у.

  тис.грн

  м, р

  28.22.18.50

  Обладнання завантажувальне, спеціально призначене для використання у сільському господарстві

  шт

  м, р

  28.22.18.50.А

  Обладнання завантажувальне, спеціально призначене для використання у сільському господарстві

  тис.грн

  м, р

  28.22.19

  Частини устатковання підіймального та вантажно-розвантажувального

  тис.грн

  м, р (∑)

  28.22.19.30

  Частини, призначені для машинного обладнання, зазначеного за позиціями 28.22.11, 28.22.12, 28.22.13, 28.22.15.13 – 28.22.15.50, 28.22.16, 28.22.17, 28.22.18, 28.92.11 (крім ліфтів, ескалаторів, підйомників скіпових)

  тис.грн

  р

  28.22.19.50

  Частини ліфтів, ескалаторів, підйомників скіпових

  тис.грн

  р

  28.22.19.70

  Частини самохідних засобів транспортних вантажних для транспортування товарів на невелику відстань; тягачів, які використовуються на платформах залізничних станцій, крім вантажних засобів, оснащених обладнанням підіймальним чи навантажувально-розвантажувальним

  тис.грн

  р

  28.22.20

  Ковші, черпаки, грейфери та захвати для кранів підйомних, екскаваторів і устатковання подібного

   

   

  28.22.20.00

  Ковші, черпаки, грейфери і захвати для суднових дерик-кранів; підіймальних кранів, ферм підіймальних пересувних, засобів транспортних вантажних, обладнаних кранами, бульдозерів, зрівнювачів, екскаваторів, навантажувачів ковшових тощо, для снігоочисників

  кг

  м, р

  28.22.99

  Роботи, як частина виробництва устатковання підіймального та вантажно-розвантажувального, виконані підрядником

   

   

   

  28.22

  Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання (уключає виробництво талей та підйомників, лебідок, кабестанів, дерик-кранів, підіймальних кранів і пересувних ферм, навантажувачів, виробництво ліфтів, ескалаторів та пішохідних рухомих доріжок, вантажопідіймачей, виробництво частин для підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання, ковшів, черпаків, грейферів та захватів для підйомних кранів, екскаваторів і подібного устатковання; не включає виробництво промислових роботів багатоцільового використання (28.99), плавучих кранів (30.11), автокранів (29.1), монтаж ліфтів та ескалаторів (у т. ч. їх ремонт і технічне обслуговування))

  Перегляди: 0