Головна 28.21 Печі та пальники пічні

  28.21 Печі та пальники пічні

  Секція C. Продукція переробної промисловості. Розділ 28. Машини та устатковання, н.в.і.у.

  Код

  Назва

  Одиниця вимірювання

  Періодич-ність

  1

  2

  3

  4

  28.21 Печі та пальники пічні 

  28.21.11

  Пальники пічні; топки та решітки колосникові механічні; механічні пристрої для видалення золи та пристрої подібні

  шт

  р (∑)

  28.21.11.30

  Пальники пічні для рідкого палива

  шт

  м, р

  28.21.11.50

  Пальники пічні для твердого палива чи газу, уключаючи комбіновані

  шт

  м, р

  28.21.11.50.А

  Пальники пічні для твердого палива чи газу, уключаючи комбіновані

  тис.грн

  м, р

  28.21.11.70

  Топки механічні, уключаючи механічні колосникові решітки і пристрої для видалення золи (попелу) та аналогічні пристрої

  шт

  м, р

  28.21.12

  Печі та камери промислові чи лабораторні, неелектричні, у т.ч. печі сміттєспалювальні, крім печей хлібопекарських

   

   

  28.21.12.30

  Печі для випалювання, плавлення чи іншої термообробки піритних руд та руд металів, неелектричні

  шт

  р

  28.21.12.70

  Печі та камери промислові або лабораторні, уключаючи сміттєспалювальні, неелектричні, крім печей для випалювання, плавлення чи іншої термообробки піритних руд та руд металів, печей хлібопекарських, сушильних печей та крекінгових печей

  кг

  р

  28.21.12.70.10

  Печі та камери промислові або лабораторні сміттєспалювальні, неелектричні, крім печей для випалювання, плавлення чи іншої термообробки піритних руд та руд металів, печей хлібопекарських, сушильних печей та крекінгових печей

  кг

  м, р

  28.21.12.70.20

  Печі та камери промислові або лабораторні, інші неелектричні, крім печей для випалювання, плавлення чи іншої термообробки піритних руд та руд металів, печей хлібопекарських, сушильних печей та крекінгових печей

  кг

  м, р

  28.21.13

  Печі та камери промислові чи лабораторні, електричні; устатковання нагрівальне індукційне або діелектричне

   

   

  28.21.13.30

  Печі хлібопекарські й кондитерські електричні

  шт

  м, р

  28.21.13.51

  Печі й камери промислові чи лабораторні електричні опору (крім хлібопекарських і кондитерських печей)

  кг

  м, р

  28.21.13.51.А

  Печі й камери промислові чи лабораторні електричні опору (крім хлібопекарських і кондитерських печей)

  шт

  м, р

  28.21.13.51.В

  Печі й камери промислові чи лабораторні електричні опору (крім хлібопекарських і кондитерських печей)

  тис.грн

  м, р

  28.21.13.53

  Печі й камери промислові чи лабораторні електричні індукційні

  кг

  р

  28.21.13.53.А

  Печі й камери промислові чи лабораторні електричні індукційні

  шт

  м, р

  28.21.13.53.В

  Печі й камери промислові чи лабораторні електричні індукційні

  тис.грн

  м, р

  28.21.13.54

  Печі й камери промислові чи лабораторні електричні (крім індукційних та опору); обладнання індукційне або діелектричного нагрівання (крім печей і камер)

  кг

  р

  28.21.13.54.А

  Печі й камери промислові чи лабораторні електричні (крім індукційних та опору); обладнання індукційне або діелектричного нагрівання (крім печей і камер)

  шт

  м, р

  28.21.13.54.В

  Печі й камери промислові чи лабораторні електричні (крім індукційних та опору); обладнання індукційне або діелектричного нагрівання (крім печей і камер)

  тис.грн

  м, р

  28.21.14

  Частини пальників пічних, печей і камер

  тис.грн

  м, р (∑)

  28.21.14.30

  Деталі до пальників пічних для рідкого, твердого і газоподібного палива та топок механічних, уключаючи для механічних колосникових решіток, пристроїв для видалення золи (попелу) і аналогічних пристроїв

  тис.грн

  р

  28.21.14.50

  Деталі до промислових та лабораторних печей і камер для термічного оброблення неелектричних

  тис.грн

  р

  28.21.14.70

  Деталі до промислових та лабораторних печей і камер електричних індукційних чи діелектричного нагрівання або аналогічного обладнання

  тис.грн

  р

  28.21.99

  Роботи, як частина виробництва печей і пальників пічних, виконані підрядником

   

   

   

  28.21

  Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників (уключає виробництво пічних пальників, топок та механічних колосникових решіток, механічних пристроїв для видалення золи тощо, електричних та неелектричних промислових чи лабораторних печей та камер (уключаючи сміттєспалювальні печі), виробництво нагрівального індукційного або діелектричного устатковання, частин пічних пальників, печей і камер; не включає виробництво сушарок для деревини, паперової маси, паперу чи картону (28.99), медичних, хірургічних або лабораторних стерилізаторів (32.5))

  Перегляди: 0