Головна 20.11. Гази промисловi

  20.11. Гази промисловi

  Секція C. Продукція переробної промисловості. Розділ 20. Речовини хімічні та продукти хімічні

  Код

  Назва

  Одиниця вимірювання

  Періодич-ність

  1

  2

  3

  4

  20.11 Гази промисловi 

  20.11.11

  Водень, аргон, гази інертні, азот і кисень

  тис.м3

  м, р (Σ)

  20.11.11.20

  Аргон

  тис.м3

  р

  20.11.11.30

  Гази інертні (крім аргону)

  тис.м3

  р

  20.11.11.50

  Водень

  тис.м3

  р

  20.11.11.60

  Азот

  тис.м3

  р

  20.11.11.70

  Кисень

  тис.м3

  р

  20.11.12

  Діоксид вуглецю та сполуки кисневі неметалів неорганічні інші

  т

  м, р (Σ)

  20.11.12.30

  Діоксид вуглецю

  т

  р

  20.11.12.50

  Триоксид сірки (сірчаний ангідрид), триоксид миш”яку

  т

  р

  20.11.12.70

  Оксиди азоту

  т

  р

  20.11.12.90

  Сполуки неметалiв кисневi неорганiчнi iншi (крім триоксиду сірки (сірчаного ангідриду); триоксиду миш”яку, оксиду азоту, дiоксиду кремнiю, дiоксиду сiрки, діоксиду вуглецю)

  т

  р

  20.11.13

  Повiтря рідке та стиснене

   

   

  20.11.13.00

  Повiтря рідке та стиснене

  тис.т

  м, р

  20.11.99

  Роботи, як частина виробництва газів промислових, виконані підрядником

   

   

   

  20.1

  Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах (уключає виробництво скраплених або стиснених неорганічних промислових і медичних газів, виробництво барвників і пігментів, інших основних неорганічних хімічних речовин (збагаченого урану і плутонію, збідненого урану і торію та їх сполук, інших радіоактивних елементів, неорганічних кислот та сполук, інших хімічних елементів, галогенідів металів, сульфідів, сульфатів, нітратів, фосфатів та карбонатів, солей металів, випаленого піриту заліза (залізного колчедану)), виробництво основних органічних хімічних речовин (вуглеводнів та їх похідних, спиртів, гліцерину, фенолів, фенолоспиртів та їх похідних, монокарбонових технічних жирних кислот, карбонових кислот та їх похідних, органічних сполук з азотовмісними функціональними групами, сіркоорганічних сполук, простих ефірів, органічних пероксидів тощо, деревного вугілля), виробництво добрив і азотних сполук, ґрунту та сумішей для садіння горщикових рослин, пластмас у первинних формах, синтетичного каучуку у первинних формах; не включає виробництво пеку та пекового коксу (19.1), готових барвників і пігментів (20.3), штучних і синтетичних волокон, ниток і пряжі (20.6))

  Перегляди: 0