Головна 20.16-20.17. Пластмаси, каучук у первинних формах

  20.16-20.17. Пластмаси, каучук у первинних формах

  Секція C. Продукція переробної промисловості. Розділ 20. Речовини хімічні та продукти хімічні

  Код

  Назва

  Одиниця вимірювання

  Періодич-ність

  1

  2

  3

  4

  20.16 Пластмаси у первинних формах 

  20.16.10

  Полімери етилену в первинних формах

  т

  м, р (Σ)

  20.16.10.35

  Поліетилен лінійний з питомою вагою менше 0,94 у первинних формах

  т

  р

  20.16.10.39

  Поліетилен інший з питомою вагою менше 0,94 у первинних формах (крім поліетилену лінійного)

  т

  р

  20.16.10.50

  Полiетилен з питомою вагою 0,94 і більше у первинних формах

  т

  р

  20.16.10.70

  Сополiмери етилену з вiнiлацетатом у первинних формах

  т

  р

  20.16.10.90

  Полiмери етилену у первинних формах (крім поліетилену, сополімерів етилену з вінілацетатом)

  т

  р

  20.16.20

  Полімери стиролу в первинних формах

  т

  м, р (Σ)

  20.16.20.35

  Полістирол, що спінюється, у первинних формах

  т

  р

  20.16.20.39

  Полістирол інший (крім полістиролу, що спінюється) у первинних формах

  т

  р

  20.16.20.50

  Сополiмери стиролакрилонітрильні (SAN) у первинних формах

  т

  р

  20.16.20.70

  Сополiмери акрилонітрилбутадієнстирольні (ABS) у первинних формах

  т

  р

  20.16.20.90

  Полiмери стиролу у первинних формах (крім полістиролу, сополiмери стиролакрилонітрильних (SAN) чи сополiмерів акрилонітрилбутадієнстирольних (ABS))

  т

  р

  20.16.30

  Полімери вінілхлориду або олефінів галогенованих інших, у первинних формах

  т

  м, р (Σ)

  20.16.30.10

  Полiвiнiлхлорид, не змiшаний з iншими речовинами, у первинних формах

  т

  р

  20.16.30.23

  Полівінілхлорид непластифікований, у суміші з іншими речовинами, у первинних формах

  т

  р

  20.16.30.25

  Полівінілхлорид пластифікований, у суміші з іншими речовинами, у первинних формах

  т

  р

  20.16.30.40

  Сополiмери вiнiлхлориду з вiнiлацетатом та сополімери вінілхлориду інші, у первинних формах

  т

  р

  20.16.30.60

  Фторполiмери у первинних формах

  т

  р

  20.16.30.90

  Полiмери олефiнiв галогенованих у первинних формах, н.в.i.у.

  т

  р

  20.16.40

  Поліацеталі, полімери простих ефірів інші та смоли епоксидні, у первинних формах; полікарбонати, смоли алкідні, полімери складних ефірів алільного спирту та полімери складних ефірів інші, у первинних формах

  т

  м, р (Σ)

  20.16.40.13

  Полiацеталi у первинних формах

  т

  р

  20.16.40.15

  Полiетиленглiколi та простi полiефiри спиртiв інші, у первинних формах

  т

  р

  20.16.40.20

  Полімери простих ефірів інші, у первинних формах (крім поліацеталів та простих поліефірів спиртів)

  т

  р

  20.16.40.30

  Cмоли епоксиднi у первинних формах

  т

  р

  20.16.40.40

  Полiкарбонати у первинних формах

  т

  р

  20.16.40.50

  Смоли алкiднi у первинних формах

  т

  р

  20.16.40.62

  Полiетилентерефталат з в’язкістю 78 мл/г і більше у первинних формах

  т

  р

  20.16.40.64

  Полiетилентерефталат інший, у первинних формах (крім з в’язкістю 78 мл/г і більше)

  т

  р

  20.16.40.70

  Полiмери складних ефірів ненасичені, рідкі, у первинних формах (крім поліацеталей, поліефірів, смол епоксидних, полікарбонатів, смол алкідних, полiетилентерефталатів)

  т

  р

  20.16.40.80

  Полімери складних ефірів ненасичені, нерідкі, у первинних формах (крім поліацеталей, поліефірів, смол епоксидних, полікарбонатів, смол алкідних, полiетилентерефталатів)

  т

  р

  20.16.40.90

  Полiмери складних ефiрiв iншi, у первинних формах (крім поліацеталей, поліефірів, смол епоксидних, полікарбонатів, смол алкідних, полiетилентерефталатів та полiмерів складних ефiрiв iнших ненасичених)

  т

  р

  20.16.51

  Полімери пропілену або інших олефінів, у первинних формах

  т

  м, р (Σ)

  20.16.51.30

  Полiпропiлен у первинних формах

  т

  р

  20.16.51.50

  Полiмери олефiнiв інших у первинних формах (крім поліпропілену)

  т

  р

  20.16.52

  Полімери вінілацетату або інших складних вінілових ефірів, полімери вінілові інші, в первинних формах

  т

  м, р (Σ)

  20.16.52.30

  Полiмери вiнiлацетату диспергованi у водi у первинних формах

  т

  р

  20.16.52.50

  Полiмери вiнiлацетату інші в первинних формах (крім диспергованих у воді)

  т

  р

  20.16.52.70

  Полімери складних вінілових ефірів інших та полiмери вiнiлові інші, у первинних формах (крім вінілацетату)

  т

  р

  20.16.53

  Поліакрилати (полімери акрилові) в первинних формах

  т

  м, р (Σ)

  20.16.53.50

  Полiметилметакрилат у первинних формах

  т

  р

  20.16.53.90

  Полiмери акрилові (поліакрилати) інші  у первинних формах (крім поліметилметакрилату)

  т

  р

  20.16.54

  Поліаміди в первинних формах

  т

  м, р (Σ)

  20.16.54.50

  Полiамiд -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10 чи -6.12 у первинних формах

  т

  р

  20.16.54.90

  Полiамiди iншi у первинних формах (крім полiамiду -6, -11, -12, -6.6, -6.9, -6.10 чи -6.12)

  т

  р

  20.16.55

  Смоли карбамідні та тіокарбамідні, смоли меламінові, в первинних формах

  т

  м, р (Σ)

  20.16.55.50

  Смоли карбамiднi i тiокарбамiднi, у первинних формах

  т

  р

  20.16.55.70

  Смоли меламiновi в первинних формах

  т

  р

  20.16.56

  Смоли амінові інші, смоли фенольні та поліуретани, в первинних формах

  т

  м, р (Σ)

  20.16.56.30

  Смоли амiновi іншi, у первинних формах (крім карбамідних, тіокарбамідних, меламінових)

  т

  р

  20.16.56.50

  Смоли фенольнi в первинних формах

  т

  р

  20.16.56.70

  Полiуретани в первинних формах

  т

  р

  20.16.57

  Силікони в первинних формах

   

   

  20.16.57.00

  Силiкони в первинних формах

  т

  м, р

  20.16.59

  Пластмаси в первинних формах інші, н.в.і.у.

  т

  м, р (Σ)

  20.16.59.20

  Смоли нафтовi, кумароно-iнденовi, полiтерпени, полiсульфiди, полiсульфони та хімічні продукти інші, н.в.і.у., у первинних формах

  т

  р

  20.16.59.40

  Целюлоза та її хiмiчнi похiднi, у первинних формах

  т

  р

  20.16.59.60

  Полiмери природнi та полiмери природнi модифiкованi, у первинних формах (уключаючи кислоту альгінову, протеїни затверділі, хімічні похідні природної гуми)

  т

  р

  20.16.59.70

  Смоли iонообмiннi на основі полімерів синтетичних або природних, у первинних формах

  т

  р

  20.16.99

  Роботи, як частина виробництва пластмас у первинних формах, виконані підрядником

   

   

  20.17 Каучук синтетичний у первинних формах 

  20.17.10

  Каучук синтетичний у первинних формах

  т

  м, р (Σ)

  20.17.10.50

  Латекс

  т

  р

  20.17.10.90

  Каучук синтетичний інший (крім латексу)

  т

  р

  20.17.99

  Роботи, як частина виробництва каучуку синтетичного в первинних формах, виконані підрядником

   

   

   

  20.1

  Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах (уключає виробництво скраплених або стиснених неорганічних промислових і медичних газів, виробництво барвників і пігментів, інших основних неорганічних хімічних речовин (збагаченого урану і плутонію, збідненого урану і торію та їх сполук, інших радіоактивних елементів, неорганічних кислот та сполук, інших хімічних елементів, галогенідів металів, сульфідів, сульфатів, нітратів, фосфатів та карбонатів, солей металів, випаленого піриту заліза (залізного колчедану)), виробництво основних органічних хімічних речовин (вуглеводнів та їх похідних, спиртів, гліцерину, фенолів, фенолоспиртів та їх похідних, монокарбонових технічних жирних кислот, карбонових кислот та їх похідних, органічних сполук з азотовмісними функціональними групами, сіркоорганічних сполук, простих ефірів, органічних пероксидів тощо, деревного вугілля), виробництво добрив і азотних сполук, ґрунту та сумішей для садіння горщикових рослин, пластмас у первинних формах, синтетичного каучуку у первинних формах; не включає виробництво пеку та пекового коксу (19.1), готових барвників і пігментів (20.3), штучних і синтетичних волокон, ниток і пряжі (20.6))

  Перегляди: 0