Головна 28.91-28.92. Машини та устатковання для металургії, для добувної промисловості та будівництва

  28.91-28.92. Машини та устатковання для металургії, для добувної промисловості та будівництва

  Секція C. Продукція переробної промисловості. Розділ 28. Машини та устатковання, н.в.і.у.

  Код

  Назва

  Одиниця вимірювання

  Періодич-ність

  1

  2

  3

  4

  28.91 Машини та устатковання для металургії 

  28.91.11

  Конвертери, ковшi, виливницi та машини ливарнi; стани прокатні

  шт

  р (∑)

  28.91.11.30

  Конвертери і машини ливарні, виливниці й ковші, що використовуються в металургії та в ливарному виробництві

  шт

  м, р

  28.91.11.30.А

  Конвертери і машини ливарні, виливниці й ковші, що використовуються в металургії та в ливарному виробництві

  тис.грн

  м, р

  28.91.11.53

  Стани трубопрокатні; стани гарячої прокатки та комбіновані стани гарячої та холодної прокатки

  шт

  р

  28.91.11.57

  Стани холодної прокатки металів

  шт

  р

  28.91.12

  Частини машин і устатковання для металургії; частини станів прокатних

  тис.грн

  р (∑)

  28.91.12.30

  Частини до конвертерів і машин ливарних, виливниць і ковшів, що використовуються в металургії та в ливарному виробництві

  тис.грн

  м, р

  28.91.12.50

  Валки до прокатних станів

  шт

  м, р

  28.91.12.50.А

  Валки до прокатних станів

  тис.грн

  р

  28.91.12.70

  Частини до прокатних станів, крім валків

  тис.грн

  м, р

  28.91.99

  Роботи, як частина виробництва машин і устатковання для металургії, виконані підрядником

   

   

  28.92 Машини і устатковання для добувної промисловості та будівництва 

  28.92.11

  Підйомники, елеватори та конвеєри безперервної дiї для пiдземних робiт

   

   

  28.92.11.00

  Підйомники, елеватори та конвеєри безперервної дiї для пiдземних робiт

  шт

  м, р

  28.92.11.00.А

  Підйомники, елеватори та конвеєри безперервної дiї для пiдземних робiт

  тис.грн

  м, р

  28.92.12

  Машини врубовi для добування вугiлля або гiрських порiд, машини тунелепрохiдницькі; машини бурильні або прохідницькі інші

  шт

  р (∑)

  28.92.12.А

  Машини врубовi для добування вугiлля або гiрських порiд, машини тунелепрохiдницькі; машини бурильні або прохідницькі інші

  тис.грн

  м, р

  28.92.12.33

  Машини врубові для добування вугілля або гірських порід, машини тунелепрохідницькі, самохідні

  шт

  р

  28.92.12.35

  Машини врубові для добування вугілля або гірських порід, машини тунелепрохідницькі, інші (крім самохідних)

  шт

  м, р

  28.92.12.53

  Машини бурильні та прохідницькі самохідні

  шт

  м, р

  28.92.12.55

  Машини бурильні та прохідницькі інші (уключаючи стаціонарні платформи, застосовувані для розвідування або експлуатації родовищ нафти чи природного газу), крім самохідних

  шт

  м, р

  28.92.21

  Бульдозери самохідні та бульдозери універсальні

  шт

  р (∑)

  28.92.21.30

  Бульдозери гусеничні (крім колісних)

  шт

  р

  28.92.21.50

  Бульдозери колісні (крім гусеничних)

  шт

  р

  28.92.22

  Грейдери та планувальники самохідні

   

   

  28.92.22.00

  Автогрейдери і планувальники

  шт

  р

  28.92.23

  Скрепери самохідні

   

   

  28.92.23.00

  Автоскрепери

  шт

  р

  28.92.24

  Машини трамбувальнi та котки дорожнi, самохідні

   

   

  28.92.24.00

  Самохідні машини для ущільнення ґрунту й аналогічні машини

  шт

  р

  28.92.25

  Навантажувачi одноківшевi фронтальнi самохідні

  шт

  м, р (∑)

  28.92.25.А

  Навантажувачi одноківшевi фронтальнi самохідні

  тис.грн

  р

  28.92.25.30

  Навантажувачі, спеціально розроблені для підземних робіт

  шт

  р

  28.92.25.50

  Навантажувачі колісні, навантажувачі одноківшові гусеничні, фронтальні одноківшові навантажувачі

  шт

  р

  28.92.26

  Екскаватори одноківшеві механічні самохідні, екскаватори та навантажувачi одноківшеві повноповоротні, крім навантажувачів одноківшевих фронтальних

   

   

  28.92.26.00

  Екскаватори самохідні, інші машини з обертанням верхньої частини на 360°

  шт

  м, р

  28.92.26.00.А

  Екскаватори самохідні, інші машини з обертанням верхньої частини на 360°

  тис.грн

  р

  28.92.27

  Екскаватори одноківшеві механічні самохідні, екскаватори та навантажувачi одноківшеві, інші; машини й устатковання самохідні інші для добувної промислововсті

  шт

  р (∑)

  28.92.27.30

  Екскаватори тощо самохідні, н.в.і.у.

  шт

  м, р

  28.92.27.30.А

  Екскаватори тощо самохідні, н.в.і.у.

  тис.грн

  р

  28.92.27.50

  Землерийні машини та машини для виймання ґрунту, самохідні, н.в.і.у.

  шт

  р

  28.92.28

  Вiдвали бульдозерiв неповоротнi або поворотнi

   

   

  28.92.28.00

  Відвали для всіх видів будівельного обладнання

  кг

  р

  28.92.29

  Автомобілі-самоскиди для використання на бездоріжжі

   

   

  28.92.29.00

  Автомобілі-самоскиди для використання поза шляховою мережею

  шт

  р

  28.92.30

  Машини й устатковання для виймання ґрунту інші

  шт

  м, р (∑)

  28.92.30.А

  Машини й устатковання для виймання ґрунту інші

  тис.грн

  м, р

  28.92.30.10

  Обладнання для забивання та витягування паль

  шт

  р

  28.92.30.30

  Снігоочисники плужні й роторні

  шт

  р

  28.92.30.50

  Ручні та призначені для буксування машини й обладнання для трамбування або ущільнення (крім самохідного)

  шт

  р

  28.92.30.70

  Скрепери, машини землерийні, для виймання ґрунту, видобувні несамохідні

  шт

  р

  28.92.30.90

  Машинне обладнання зі спеціальними функціями для громадських робіт, будівництва або аналогічних робіт

  шт

  р

  28.92.40

  Машини для сортування, подрібнення, змішування та подібних видів оброблення ґрунту, каменю, руд і речовин мінеральних інших

  шт

  м, р (∑)

  28.92.40.А

  Машини для сортування, подрібнення, змішування та подібних видів оброблення ґрунту, каменю, руд і речовин мінеральних інших

  тис.грн

  м, р

  28.92.40.30

  Машинне обладнання для сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнення, розмелювання, змішування або перемішування ґрунту, каміння, руд чи інших мінеральних копалин; крім бетонозмішувачів чи розчинозмішувачів, обладнання для змішування мінеральних копалин з бітумом

  шт

  р

  28.92.40.50

  Бетонозмішувачі чи розчинозмішувачі

  шт

  р

  28.92.40.70

  Машинне обладнання для змішування мінеральних копалин з бітумом

  шт

  р

  28.92.50

  Трактори гусеничні

   

   

  28.92.50.00

  Трактори гусеничні (крім тракторів колісних)

  шт

  р

  28.92.61

  Частини машин бурильних, прохiдницьких, машин для виймання ґрунту; частини кранів

  тис.грн

  м, р (∑)

  28.92.61.30

  Частини машин бурильних чи прохідницьких

  тис.грн

  р

  28.92.61.50

  Частини землерийного обладнання, суднових дериків, кранів, ферм підіймальних пересувних, крім черпаків, ковшів, грейферів, гаків та захватів, відвалів (усі види будівельного обладнання), частини для машин бурильних чи прохідницьких

  тис.грн

  р

  28.92.62

  Частини машин для сортування, подрібнення, змішування та подібних видів оброблення ґрунту, каменю, руд і речовин мінеральних інших

   

   

  28.92.62.00

  Частини машин, зазначених за позиціями 28.92.40, 28.99.39.53

  тис.грн

  м, р

  28.92.99

  Роботи, як частина виробництва машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва, виконані підрядником

   

   

   

  28.91

  Виробництво машин і устатковання для металургії (уключає виробництво машин і устатковання для оброблення рідких (гарячих) металів (конверторів, виливниць, розливних ливарних ковшів тощо); виробництво прокатних станів і валків до них; не включає виробництво форм та опок для лиття металів (25.73), металообробних машин (28.4))

  28.92

  Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва (уключає виробництво підйомників, елеваторів та конвеєрів безперервної дії для підземних робіт, бурильних, врубових, інших прохідницьких машин, бульдозерів, грейдерів, трамбувальних машин та дорожніх котків, екскаваторів, машин й устатковання для виймання ґрунту, позашляхових автомобілів-самоскидів, гусеничних тракторів; не включає виробництво підіймально-транспортного устатковання (28.22))

  Перегляди: 0