Головна Сфера застосування

  Сфера застосування

  53

  Статистична класифікація продукції (СКП) є центральною статистичною класифікацією. СКП установлює основи для розроблення та поширення статистичної інформації за видами продукції (товарів або послуг). Основний принцип СКП полягає в описі та структуруванні продукції, яка була отримана в результаті здійснення видів економічної діяльності.

  Основним призначенням СКП є забезпечення:

  • гармонізації з модельною Класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Співтовариства (СРА-2008);
  • статистичного обліку підприємств і організацій за видами продукції (товарів або послуг);
  • проведення статистичних обстежень і аналізу статистичної інформації на макрорівні (складання міжгалузевого балансу виробництва та розподілу товарів і послуг відповідно до системи національних рахунків);
  • зіставлення національної статистичної інформації з інформацією Статистичної Комісії Європейського Союзу (Євростату), ООН, статистичних служб окремих країн.

  Разом із цим СКП є основою для створення національних галузевих номенклатур продукції (товарів та послуг) з необхідним для організації статистичних спостережень у певній галузі рівнем деталізації. Похідні галузеві номенклатури можуть бути більш агрегованими або більш деталізованими в залежності від сфери їх застосування. Більш агреговані номенклатури визначаються точною відповідністю рівням СКП, а більш деталізовані номенклатури – подрібненням класифікаційних рівнів, що точно входять до угруповань СКП.

  Ураховуючи, що, СКП відповідно до методологічних засад та принципів побудови, є логічним продовженням КВЕД, вона також є корисною для визначення видів економічної діяльності та, як наслідок, підвищення рівня якості кодування статистичної інформації. 

  Використання СКП для статистичних потреб передбачає дотримання методологічних правил, структури класифікації та визначених меж між класифікаційними позиціями, структурних зв’язків між класифікаціями діяльності, продукції та товарів зовнішньоекономічної діяльності тощо. 

  Будь-яке використання СКП не для статистичних потреб (адміністративних або нормативних) здійснюють самі користувачі за власними правилами, відповідаючи за це та належно пояснюючи таке використання.