Головна Передмова

  Передмова

  50

  1. РОЗРОБЛЕНО Державним комітетом статистики України 

  РОЗРОБНИКИ: К.Бугакова, А.Варнідіс, В.Гріщина, В.Кругляк, І. Нечитайло, Г. Оверченко, О.Остапчук, Н.Паланська, І. Петренко, Н. Постолюк, А.Розумна, І. Самченко, Н. Троц 

  2. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату від 07.10.2011 # 254

  3. Статистична класифікація продукції (СКП) гармонізована з Класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Cпівтовариства (Statistical Classification of Products by Activities in the European Economic Community – CРА, 2008)

  4. На заміну СКП, яку затверджено та надано чинності наказом Держкомстату від 26 грудня 2006 року # 630