Головна 09. Послуги допоміжні у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів

  09. Послуги допоміжні у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів

  36

  Код

  Назва

  В

  ПРОДУКЦІЯ ДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР’ЄРІВ

  09

  Послуги допоміжні у сфері добувної промисловості та розроблення кар’єрів

  09.1

  Послуги допоміжні у сфері добування нафти та газу природного

  09.10

  Послуги допоміжні у сфері добування нафти та газу природного

  09.10.1

  Послуги допоміжні у сфері добування нафти та газу природного

  Ця категорія не включає:

  • послуги розробників нафтових і газових родовищ, див. 06.10, 06.20
  • послуги зі спеціалізованого ремонту і технічного обслуговування машин і устатковання добувної промисловості, див. 33.12.24

  09.10.11

  Послуги з буріння у сфері добування нафти та газу природного

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги зі спрямованого і повторного буріння; “початок буріння свердловин”; послуги з цементування обсадних труб нафтових і газових свердловин; послуги з дренажу та відкачування води; послуги із закупорювання та ліквідації (консервування) відпрацьованих свердловин
  • послуги зі спробного буріння, пов”язаного із добуванням нафти та газу 

  Ця підкатегорія також включає:

  • спеціалізовані послуги з пожежогасіння на нафтових і газових родовищах
  • послуги з пробної експлуатації (послуги пошуково-розвідувальні), що забезпечують добування нафти та газу 

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги у сфері геології, геофізики та пов”язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги, див. 71.12.3

  09.10.12

  Послуги з встановлення, ремонту та демонтажу вишок бурильних та пов’язані з цим послуги допоміжні у сфері добування нафти та газу природного

  09.10.13

  Послуги зі скраплювання та регазифікації газу природного для цілей транспортування, що надаються на місці його добування

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги зі скраплювання та регазифікації природного газу для його транспортування, які надають поза місцем добування, див. 52.21

  09.9

  Послуги допоміжні у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів

  09.90

  Послуги допоміжні у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів

  09.90.1

  Послуги допоміжні у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів

  Ця категорія включає послуги допоміжні, які надають за винагороду або на основі контракту, необхідні для добування корисних копалин, класифікованих у розділах 05, 07 та 08, такі як:

  • послуги із дренажу та відкачування води із шахт
  • послуги зі спробного буріння, пов”язаного з добуванням корисних копалин
  • послуги із пробної експлуатації (послуги пошуково-розвідувальні), пов”язані з добуванням корисних копалин 

  Ця категорія не включає:

  • послуги, які надають шахти, рудники та кар”єри за винагороду або на основі контракту, див. розділ 05, 07 або 08
  • послуги зі спеціалізованого ремонту й технічного обслуговування машин і устатковання добувної промисловості, див. 33.12.24
  • послуги у сфері геології, геофізики і пов”язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги, див. 71.12.3

  09.90.11

  Послуги допоміжні у сфері добування вугілля кам’яного

  09.90.19

  Послуги допоміжні у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів, н.в.і.у.