Головна 17. Папір та вироби з паперу

  17. Папір та вироби з паперу

  122

  Код

  Назва

  С

  ПРОДУКЦІЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

   

  17

  Папір та вироби з паперу

  17.1

  Маса паперова, папір і картон

  17.11

  Маса паперова

  17.11.1

  Целюлоза (маса паперова) з деревини та з інших волокнистих целюлозних матеріалів

  17.11.11

  Целюлоза (маса паперова) з деревини хімічна розчинних сортів

  17.11.12

  Целюлоза (маса паперова) з деревини хімічна, натронна чи сульфатна, крім целюлози розчинних сортів

  17.11.13

  Целюлоза (маса паперова) з деревини хімічна, сульфітна, крім целюлози розчинних сортів

  17.11.14

  Целюлоза (маса паперова), одержана механічним способом; напівцелюлоза; целюлоза з інших волокнистих целюлозних матеріалів, крім деревини

  17.11.9

  Роботи, як частина виробництва маси паперової, виконані підрядником

  17.11.99

  Роботи, як частина виробництва маси паперової, виконані підрядником

  17.12

  Папір і картон

  17.12.1

  Папір газетний, папір ручного виготовлення та інший некрейдований папір або картон графічного призначення

  17.12.11

  Папір газетний у рулонах чи аркушах

  17.12.12

  Папір і картон ручного виготовлення

  17.12.13

  Папір-основа та картон-основа для фото-, термо- чи електрочутливого паперу; папір-основа для копіювального паперу; папір-основа для шпалер

  17.12.14

  Папір і картон графічного призначення інші

  17.12.2

  Папір для виготовлення гігієнічних або косметичних серветок, рушників, пелюшок, скатертин, вата целюлозна і полотно з волокон целюлозних

  17.12.20

  Папір для виготовлення гігієнічних або косметичних серветок, рушників, пелюшок, скатертин, вата целюлозна і полотно з волокон целюлозних

  17.12.3

  Картон тарний

  17.12.31

  Папір „крафт-лайнер” (картон тарний) невибілений некрейдований

  17.12.32

  Папір „крафт-лайнер” (картон тарний) некрейдований інший

  17.12.33

  Папір для гофрування з напівцелюлози

  17.12.34

  Папір вторинний (регенерований) для гофрування та папір для гофрування інший

  17.12.35

  Папір „тест-лайнер” (картон регенерований для плоских шарів картону гофрованого)

  17.12.4

  Папір некрейдований

  17.12.41

  Крафт-папір некрейдований; крафт-папір для мішків, крепований або гофрований

  17.12.42

  Папір обгортковий сульфітний та папір некрейдований інший (крім паперу для писання, друкування чи іншого графічного призначення)

  17.12.43

  Папір і картон фільтрувальні; папір-основа та картон-основа для покрівельного картону

  17.12.44

  Папір сигаретний, крім нарізаного за розміром та не у формі книжечок або трубок

  17.12.5

  Картон некрейдований (крім картону для писання, друкування чи іншого графічного призначення)

  17.12.51

  Картон некрейдований із сірим зворотом

  17.12.59

  Картон некрейдований інший

  17.12.6

  Пергамент рослинний, папір жиронепроникний, восківка та калька, папір лощений прозорий або напівпрозорий інший

  17.12.60

  Пергамент рослинний, папір жиронепроникний, восківка та калька, папір лощений прозорий або напівпрозорий інший

  17.12.7

  Папір і картон оброблені

  17.12.71

  Папір і картон багатошарові без поверхневого покриття або непросочені

  17.12.72

  Папір і картон креповані, гофровані, тиснені або перфоровані

  17.12.73

  Папір і картон для писання, друкування або іншого графічного призначення, крейдовані каоліном або іншими неорганічними речовинами

  17.12.74

  Крафт-папір (крім паперу   для писання, друкування або іншого графічного призначення), крейдований каоліном або іншими неорганічними речовинами

  17.12.75

  Крафт-картон (крім картону для писання, друкування або іншого графічного призначення), крейдований каоліном або іншими неорганічними речовинами

  17.12.76

  Папір копіювальний, папір самокопіювальний та папір копіювальний чи перебивний інший, у рулонах чи аркушах

  17.12.77

  Папір, картон, вата целюлозна та полотно з целюлозного волокна, крейдовані, просочені, покриті, з пофарбованою поверхнею або віддрукованим на поверхні рисунком, у рулонах чи аркушах

  17.12.78

  Картон із сірим зворотом (крім картону для писання, друкування чи іншого графічного призначення), крейдований каоліном або іншими неорганічними речовинами

  17.12.79

  Картон інший (крім картону для писання, друкування чи іншого графічного призначення), крейдований каоліном або іншими неорганічними речовинами

  17.12.9

  Роботи, як частина виробництва паперу та картону, виконані підрядником

  17.12.99

  Роботи, як частина виробництва паперу та картону, виконані підрядником

  17.2

  Вироби з паперу та картону

  17.21

  Папір і картон гофровані, тара з паперу і картону

  17.21.1

  Папір і картон гофровані, тара з паперу і картону

  17.21.11

  Папір і картон гофровані у рулонах або в аркушах

  17.21.12

  Мішки та пакети з паперу

  17.21.13

  Коробки та ящики, з гофрованих паперу або картону

  17.21.14

  Коробки та ящики, складані, з паперу або картону неґофрованих

  17.21.15

  Коробки для картотек, лотки для листів, ящики для зберігання документів та вироби подібні, що використовують в офісах, магазинах або подібних закладах, з паперу

  17.21.9

  Роботи, як частина виробництва паперу та картону гофрованих, тари з паперу та картону, виконані підрядником

  17.21.99

  Роботи, як частина виробництва паперу та картону гофрованих, тари з паперу та картону, виконані підрядником

  17.22

  Вироби господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення з паперу

  17.22.1

  Вироби господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення з паперу

  17.22.11

  Папір туалетний, хустинки носові, серветки і рушники косметичні й гігієнічні, скатертини і серветки для столу, з маси паперової, паперу, вати целюлозної або полотна з волокон целюлозних

  17.22.12

  Рушники і тампони санітарно-гігієнічного призначення, пелюшки і підгузки дитячі та вироби санітарно-гігієнічні подібні, одяг та аксесуари одягу, з маси паперової, паперу, вати целюлозної або полотна з волокон целюлозних

  17.22.13

  Підноси, тарелі, тарілки, чашки та вироби подібні, з паперу або картону

  17.22.9

  Роботи, як частина виготовлення виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення з паперу, виконані підрядником

  17.22.99

  Роботи, як частина виготовлення виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення з паперу, виконані підрядником

  17.23

  Вироби канцелярські паперові

  17.23.1

  Вироби канцелярські паперові

  17.23.11

  Папір копіювальний, папір самокопіювальний, папір копіювальний або перебивний інший; трафарети для копіювальних апаратів і форми офсетні, з паперу; папір гумований або клейкий

  17.23.12

  Конверти, листівки-секретки, неілюстровані поштові листівки та картки для листування, з паперу чи картону; коробки, сумки, футляри та набори поштові для писання, з паперу чи картону, що містять паперові канцелярські вироби

  17.23.13

  Журнали реєстраційні, книги бухгалтерські, швидкозшивачі (папки), формуляри і бланки, вироби канцелярські інші, з паперу чи картону

  17.23.14

  Папір і картон інші для писання, друкування чи іншого графічного призначення, друковані, тиснені або перфоровані

  17.23.9

  Роботи, як частина виготовлення виробів канцелярських паперових, виконані підрядником

  17.23.99

  Роботи, як частина виготовлення виробів канцелярських паперових, виконані підрядником

  17.24

  Шпалери

  17.24.1

  Шпалери

  17.24.11

  Шпалери та вироби з паперу для покриття стін подібні; папір прозорий для вікон

  17.24.12

  Вироби текстильні для покриття стін

  17.24.9

  Роботи, як частина виробництва шпалер, виконані підрядником

  17.24.99

  Роботи, як частина виробництва шпалер, виконані підрядником

  17.29

  Вироби з паперу та картону інші

  17.29.1

  Вироби з паперу та картону інші

  17.29.11

  Етикетки з паперу чи картону

  17.29.12

  Блоки, плити і пластини фільтрувальні, з маси паперової

  17.29.19

  Папір сигаретний; бобіни, котушки, шпулі та основи для намотування подібні; папір і картон фільтрувальні; вироби з паперу та картону інші, н.в.і.у.

  17.29.9

  Роботи, як частина виготовлення виробів з паперу та картону інших, виконані підрядником

  17.29.99

  Роботи, як частина виготовлення виробів з паперу та картону інших, виконані підрядником