Головна 21. Продукти фармацевтичні основні та препарати фармацевтичні

  21. Продукти фармацевтичні основні та препарати фармацевтичні

  173

  Код

  Назва

  С

  ПРОДУКЦІЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

   

  21

  Продукти фармацевтичні основні та препарати фармацевтичні

  21.1

  Продукти фармацевтичні основні

  21.10

  Продукти фармацевтичні основні

  21.10.1

  Кислота саліцилова, кислота О-ацетилсаліцилова, їхні солі та складні ефіри

  21.10.10

  Кислота саліцилова, кислота О-ацетилсаліцилова, їхні солі та складні ефіри

  21.10.2

  Лізин, кислота глютамінова та їхні солі; солі четвертинні та гідроксиди амонію; фосфоаміноліпіди; аміди, їхні похідні та солі

  21.10.20

  Лізин, кислота глютамінова та їхні солі; солі четвертинні та гідроксиди амонію; фосфоаміноліпіди; аміди, їхні похідні та солі

  21.10.3

  Лактони, н.в.і.у., сполуки гетероциклічні тільки з гетероатомом (- атомами) азоту, що містять у структурі неконденсоване піразольне кільце, піримідинове кільце, піперазинове кільце, неконденсоване траізинове кільце або фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; гідантоїн та його похідні; сульфонаміди

  21.10.31

  Лактони, н.в.і.у., сполуки гетероциклічні тільки з гетероатомом (- атомами) азоту, що містять у структурі неконденсоване піразольне кільце, піримідинове кільце, піперазинове кільце, неконденсоване траізинове кільце або фенотіазинову кільцеву систему без подальшої конденсації; гідантоїн та його похідні

  21.10.32

  Сульфонаміди

  21.10.4

  Цукри хімічно чисті, н.в.і.у.; ефіри прості та ефіри складні цукрів, їхні солі, н.в.і.у.

  21.10.40

  Цукри хімічно чисті, н.в.і.у.; ефіри прості та ефіри складні цукрів, їхні солі, н.в.і.у.

  21.10.5

  Провітаміни, вітаміни та гормони; глікозиди, алкалоїди рослинного походження та їхні похідні; антибіотики

  21.10.51

  Провітаміни, вітаміни та їхні похідні

  21.10.52

  Гормони, похідні цих речовин; інші стероїди, що їх використовують переважно як гормони

  21.10.53

  Глікозиди, алкалоїди рослинного походження, їхні солі, ефіри прості, ефіри складні та інші похідні

  21.10.54

  Антибіотики

  21.10.6

  Залози та органи інші; екстракти цих речовин та інші речовини людського чи тваринного походження, н.в.і.у.

  21.10.60

  Залози та органи інші; екстракти цих речовин та інші речовини людського чи тваринного походження, н.в.і.у.

  21.10.9

  Роботи, як частина виробництва продуктів фармацевтичних основних, виконані підрядником

  21.10.99

  Роботи, як частина виробництва продуктів фармацевтичних основних, виконані підрядником

  21.2

  Препарати та матеріали, фармацевтичні

  21.20

  Препарати та матеріали, фармацевтичні

  21.20.1

  Препарати лікарські

  21.20.11

  Препарати лікарські, що містять пеніцилін та інші антибіотики

  21.20.12

  Препарати лікарські, що містять гормони і не містять антибіотики

  21.20.13

  Препарати лікарські, що містять алкалоїди або їх похідні, і не місять гормони чи антибіотики

  21.20.2

  Препарати фармацевтичні інші, матеріали фармацевтичні

  21.20.21

  Сироватки та вакцини

  21.20.22

  Препарати протизаплідні хімічні на основі гормонів чи сперміцидів

  21.20.23

  Реактиви діагностичні та препарати фармацевтичні інші

  21.20.24

  Матеріали перев’язувальні клейкі, кетгут і матеріали подібні; аптечки першої допомоги та сумки санітарні

  21.20.9

  Роботи, як частина виробництва препаратів і матеріалів, фармацевтичних, виконані підрядником

  21.20.99

  Роботи, як частина виробництва препаратів і матеріалів, фармацевтичних, виконані підрядником