Головна 25. Вироби металеві готові, крім машин і устатковання

  25. Вироби металеві готові, крім машин і устатковання

  239

  Код

  Назва

  С

  ПРОДУКЦІЯ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

  25

  Вироби металеві готові, крім машин і устатковання

  25.1

  Конструкції та вироби, будівельні, металеві

  25.11

  Конструкції будівельні металеві та їх частини

  25.11.1

  Металоконструкції будівельні збірні

  25.11.10

  Металоконструкції будівельні збірні

  Ця підкатегорія включає:

  • будівлі збірні, виготовлені переважно з металу, цілком зібрані й готові до застосування або незібрані
  • будівлі незавершені, зібрані або незібрані, але такі, що мають характерні риси збірних будівель

  Будівлі можуть слугувати робочим приміщенням, конторою, навісом, гаражем, теплицею тощо

  25.11.2

  Вироби будівельні металеві та їх частини

  25.11.21

  Мости та секції мостів, з металів чорних

  25.11.22

  Башти та щогли ґратчасті, з металів чорних

  25.11.23

  Конструкції інші та їх частини, плити, прутки, кутики, профілі та вироби подібні, з металів чорних або алюмінію

  25.11.9

  Роботи, як частина виробництва конструкцій будівельних металевих та їх частин, виконані підрядником

  25.11.99

  Роботи, як частина виробництва конструкцій будівельних металевих та їх частин, виконані підрядником

  25.12

  Двері та вікна, металеві

  25.12.1

  Двері, вікна і рами для них, пороги для дверей, металеві

  25.12.10

  Двері, вікна і рами для них, пороги для дверей, металеві

  25.12.9

  Роботи, як частина виробництва дверей і вікон, металевих, виконані підрядником

  25.12.99

  Роботи, як частина виробництва дверей і вікон, металевих, виконані підрядником

  25.2

  Баки, резервуари та контейнери, металеві

  25.21

  Радіатори та котли центрального опалення

  25.21.1

  Радіатори та котли центрального опалення

  25.21.11

  Радіатори центрального опалення без електричного підігріву, з чавуну або сталі

  25.21.12

  Котли центрального опалення для виробництва гарячої води чи пари, низького тиску

  25.21.13

  Частини котлів центрального опалення

  25.21.9

  Роботи, як частина виробництва радіаторів і котлів центрального опалення, виконані підрядником

  25.21.99

  Роботи, як частина виробництва радіаторів і котлів центрального опалення, виконані підрядником

  25.29

  Баки, резервуари та контейнери, металеві, інші

  25.29.1

  Баки, резервуари та контейнери, металеві, інші

  25.29.11

  Резервуари, цистерни, баки та контейнери подібні (крім призначених для стисненого чи скрапленого газу), з металів чорних або алюмінію, місткістю більше 300 л, не оснащені механічним чи тепловим устаткованням

  25.29.12

  Контейнери для стисненого чи скрапленого газу, металеві

  25.29.9

  Роботи, як частина виробництва баків, резервуарів і контейнерів металевих, виконані підрядником

  25.29.99

  Роботи, як частина виробництва баків, резервуарів і контейнерів металевих, виконані підрядником

  25.3

  Котли парові, крім котлів центрального опалення

  25.30

  Котли парові, крім котлів центрального опалення

  25.30.1

  Котли парові та їх частини

  25.30.11

  Котли парові або котли парогенеруючі інші; котли, що працюють на перегрітій воді

  25.30.12

  Обладнання допоміжне для використання разом із котлами; конденсатори для пароводяних чи інших паросилових установок

  25.30.13

  Частини котлів парових

  25.30.2

  Реактори ядерні та їх частини

  25.30.21

  Реактори ядерні, крім установок для розділення ізотопів

  25.30.22

  Частини реакторів ядерних, крім установок для розділення ізотопів

  25.30.9

  Роботи, як частина виробництва котлів парових, крім котлів центрального опалення, виконані підрядником

  25.30.99

  Роботи, як частина виробництва котлів парових, крім котлів центрального опалення, виконані підрядником

  25.4

  Зброя та боєприпаси

  25.40

  Зброя та боєприпаси

  25.40.1

  Зброя та боєприпаси, їх частини

  25.40.11

  Зброя бойова, крім револьверів, пiстолетiв та зброї холодної

  25.40.12

  Револьвери, пістолети, зброя вогнепальна небойового призначення та пристрої подібні

  25.40.13

  Бомби, ракети та спорядження бойове подібне; патрони, боєприпаси та снаряди iншi, їх частини

  25.40.14

  Частини зброї бойової та іншої

  25.40.9

  Роботи, як частина виробництва зброї та боєприпасів, виконані підрядником

  25.40.99

  Роботи, як частина виробництва зброї та боєприпасів, виконані підрядником

  25.5

  Послуги з кування, пресування, штампування та профілювання металу; порошкова металургія

  25.50

  Послуги з кування, пресування, штампування та профілювання металу; порошкова металургія

  25.50.1

  Послуги з кування, пресування, штампування та профілювання металу

  25.50.11

  Послуги з кування металу

  Ця підкатегорія також включає:

  • послуги з виготовлення виробів холодною екструзією

  25.50.12

  Послуги з штампування металу

  Ця підкатегорія також включає:

  • послуги зі штампування кольорових металів

  25.50.13

  Послуги з формування металу інші

  25.50.2

  Послуги у порошковій металургії

  25.50.20

  Послуги у порошковій металургії

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з виробництва металевих предметів безпосередньо з металевого порошку методом термічного оброблення (спікання) або під тиском
  • послуги з виробництва деталей з карбідів твердосплавних шліфуванням або різанням

  25.6

  Послуги з оброблення та нанесення покриттів на метали; послуги з механічного оброблення виробів металевих

  25.61

  Послуги з оброблення та нанесення покриттів на метали

  25.61.1

  Послуги з нанесення покриттів на метали

  25.61.11

  Послуги з нанесення металевих покриттів на метали

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з нанесення покриттів на метали зануренням у розплавлений (рідкий) метал
  • послуги з нанесення покриттів на метали термічним напиленням
  • послуги з нанесення цинку на метали електролізом і хімічним способом
  • послуги з покриття металів іншими металами (нікелем, міддю, хромом тощо) електролізом і хімічним способом

  25.61.12

  Послуги з нанесення неметалевих покриттів на метали

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з пластифікації металів
  • послуги інші з нанесення покриттів на метали (фосфатування, емалювання тощо)

  25.61.2

  Послуги з оброблення металів інші

  25.61.21

  Послуги з термічного оброблення металів, крім послуг з нанесення покриттів

  25.61.22

  Послуги з оброблення поверхні металів інші

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з фарбування і лакування
  • послуги з анодування
  • послуги з нанесення покриттів напиленням
  • послуги оброблення поверхні металів інші

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з вакуумного напилення металів на пластмасові деталі, див. 22.29.91

  25.62

  Послуги з механічного оброблення виробів металевих

  25.62.1

  Послуги з токарного оброблення виробів металевих

  25.62.10

  Послуги з токарного оброблення виробів металевих

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги виробничі з токарського оброблення металевих деталей

  25.62.2

  Послуги з механічного оброблення виробів металевих, інші

  25.62.20

  Послуги з механічного оброблення виробів металевих, інші

  Ця підкатегорія включає:

  • загальні машинобудівні послуги, наприклад, свердління, фрезерування, еродування, вирівнювання, притирання, протягування, рихтування, різання, шліфування, заточування, скручування та стикування тощо
  • послуги з вирізування на металі лазерним променем
  • послуги зі шліфування й заточування частин металевих виробів, у т.ч. послуги з полірування
  • послуги з кування, які не є частиною виробничого процесу
  • послуги з художнього оброблення металу, які не є частиною виробничого процесу
  • послуги із гнуття сталевої арматури
  • послуги з нанесення написів на металах лазерним променем

  25.7

  Прибори столові, iнструменти та вироби металевi загального призначення

  25.71

  Прибори столові

  25.71.1

  Прибори столові

  25.71.11

  Ножі (крім ножів для машин), ножиці та леза до них

  25.71.12

  Бритви та леза для бритв, у т.ч. смугові заготовки лез для бритв

  25.71.13

  Вироби ножові інші; набори та інструменти манікюрні або педикюрні

  25.71.14

  Ложки, виделки, ополоники, шумівки, лопатки для тортів, ножі для риби, ножі для масла, щипці для цукру та прибори кухонні або столовi подібні

  25.71.15

  Мечі, шпаги, багнети, списи та зброя холодна подібна, їх частини

  25.71.9

  Роботи, як частина виробництва приборів столових, виконані підрядником

  25.71.99

  Роботи, як частина виробництва приборів столових, виконані підрядником

  25.72

  Замки та петлі

  25.72.1

  Замки та петлі

  25.72.11

  Замки висячі, замки для засобів автотранспортних і для меблів, з металів недорогоцінних

  25.72.12

  Замки з металів недорогоцінних інші

  25.72.13

  Шпінгалети і рами зі шпінгалетами, із вмонтованими замками; частини замків

  25.72.14

  Петлі, арматура монтажна, кріплення та вироби подібні для автотранспортних засобів, дверей, вікон, меблів тощо, з металів недорогоцінних

  25.72.9

  Роботи, як частина виробництва замків і петель, виконані підрядником

  25.72.99

  Роботи, як частина виробництва замків і петель, виконані підрядником

  25.73

  Інструменти

  25.73.1

  Інструменти ручні для використання у сільському господарстві, садівництві або лісовому господарстві

  25.73.10

  Інструменти ручні для використання у сільському господарстві, садівництві або лісовому господарстві

  25.73.2

  Пилки ручні; полотна для пилок усіх типів

  25.73.20

  Пилки ручні; полотна для пилок усіх типів

  25.73.3

  Інструменти ручні інші

  25.73.30

  Інструменти ручні інші

  25.73.4

  Частини змінні для інструментів ручних з механічним приводом чи без нього, або для верстатів

  25.73.40

  Частини змінні для інструментів ручних з механічним приводом чи без нього, або для верстатів

  25.73.5

  Форми; опоки для лиття металів; піддони ливарні; моделі ливарні

  25.73.50

  Форми; опоки для лиття металів; піддони ливарні; моделі ливарні

  25.73.6

  Інструменти інші

  25.73.60

  Інструменти інші

  25.73.9

  Роботи, як частина виробництва інструментів, виконані підрядником

  25.73.99

  Роботи, як частина виробництва інструментів, виконані підрядником

  25.9

  Вироби готові металеві інші

  25.91

  Бочки та контейнери подібні, зі сталі

  25.91.1

  Бочки та контейнери подібні, зі сталі

  25.91.11

  Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та контейнери подібні для різних речовин (крім газів), з металів чорних, місткістю не менше 50 л, але не більше 300 л, не оснащені механічним або тепловим устаткованням

  25.91.12

  Цистерни, бочки, барабани, каністри (крім тих, що закупорюють пайкою чи відбортовкою), ящики та контейнери подібні для різних речовин (крім газів), з металів чорних, місткістю менше 50 л, не оснащені механічним або тепловим устаткованням

  25.91.9

  Роботи, як частина виробництва бочок і контейнерів подібних зі сталі, виконані підрядником

  25.91.99

  Роботи, як частина виробництва бочок і контейнерів подібних зі сталі, виконані підрядником

  25.92

  Паковання металеві легкі

  25.92.1

  Паковання металеві легкі

  25.92.11

  Банки консервні з металів чорних, які закупорюють пайкою чи відбортовкою, місткістю менше 50 л

  25.92.12

  Бочки, барабани, каністри, ящики та контейнери подібні для різних речовин (крім газу), місткістю не більше 300 л, з алюмінію

  25.92.13

  Пробки корончасті та заглушки, ковпачки і кришки, з металів недорогоцінних

  25.92.9

  Роботи, як частина виробництва паковань металевих легких, виконані підрядником

  25.92.99

  Роботи, як частина виробництва паковань металевих легких, виконані підрядником

  25.93

  Вироби з дроту, ланцюги та пружини

  25.93.1

  Вироби з дроту, ланцюги та пружини

  25.93.11

  Дріт кручений (провід багатожильний), канати, троси, шнури плетені, стропи та вироби подібні, з металів чорних, без електричної ізоляції

  25.93.12

  Дріт колючий з металів чорних; дріт кручений (провід багатожильний), канати, троси, шнури плетені та вироби подібні, з міді або алюмінію, без електричної ізоляції

  25.93.13

  Тканини, грати, сітки та огорожі з дроту сталевого або мідного; сітка металева з металів чорних або міді, під штукатурку 

  25.93.14

  Цвяхи, кнопки, кнопки креслярські, скоби та вироби подібні

  25.93.15

  Дріт, прутки, трубки, пластини, електроди, з покриттям або з осердям із флюсового матеріалу

  25.93.16

  Пружини та листи для пружин, з металів чорних; пружини мідні

  25.93.17

  Ланцюги (крім ланцюгів шарнірних) та їх частини

  25.93.18

  Голки швацькі, спиці в’язальні, голки штопальні, гачки в’язальні, шила та вироби подібні для рукоділля, з металів чорних; булавки англійські та булавки інші, з металів чорних, н.в.і.у.

  25.93.9

  Роботи, як частина виробництва виробів з дроту, ланцюгів і пружин, виконані підрядником

  25.93.99

  Роботи, як частина виробництва виробів з дроту, ланцюгів і пружин, виконані підрядником

  25.94

  Вироби кріпильні та ґвинтонарізні

  25.94.1

  Вироби кріпильні та ґвинтонарізні

  25.94.11

  Вироби кріпильні різенарізні з металів чорних, н.в.і.у.

  25.94.12

  Вироби кріпильні ненарізні з металів чорних, н.в.і.у.

  25.94.13

  Вироби кріпильні різенарізні та ненарізні, з міді

  25.94.9

  Роботи, як частина виробництва виробів кріпильних і ґвинтонарізних, виконані підрядником

  25.94.99

  Роботи, як частина виробництва виробів кріпильних і ґвинтонарізних, виконані підрядником

  25.99

  Вироби готові металеві інші, н.в.і.у.

  25.99.1

  Вироби для ванних кімнат і кухонь, металеві

  25.99.11

  Раковини, мийки, ванни та інші санітарно-технічні вироби та їх частини, з металів чорних, міді або алюмінію

  25.99.12

  Вироби столові, кухонні, побутові та їх частини, з металів чорних, міді або алюмінію

  25.99.2

  Вироби з недорогоцінних металів інші

  25.99.21

  Шафи вогнетривкі, сейфи та скрині, двері та ящики, що запираються, для банківських сховищ, ящики для зберігання цінних речей, грошей і документів та вироби подібні, броньовані чи армовані, з металів недорогоцінних

  25.99.22

  Лотки та підставки для паперів, лотки для ручок, підставки для печаток та обладнання офісне чи канцелярське подібне (крім меблів офісних), з металів недорогоцінних

  25.99.23

  Фурнітура для швидкозшивачів чи папок, затискачі, скріпки канцелярські, вироби канцелярські подібні та скоби у блоках, з металів недорогоцінних

  25.99.24

  Статуетки та прикраси декоративні інші, рамки для фотокарток, картин і виробів подібних, дзеркала, з металів недорогоцінних

  25.99.25

  Застібки, оправи із застібками, пряжки, пряжки-застiбки, гачки, вушка, петельки та вироби подібні, з металів недорогоцінних, для одягу, взуття, тентів, сумок, дорожніх приналежностей або виробів готових інших; заклепки трубчасті або роздвоєні, з металів недорогоцінних; намистини та блискітки, з металів недорогоцінних

  25.99.26

  Гвинти гребні для кораблів і човнів, лопаті до них

  25.99.29

  Вироби з металів недорогоцінних інші, н.в.і.у.

  Ця підкатегорія також включає:

  • магніти постійні металеві

  25.99.9

  Роботи, як частина виготовлення виробів готових металевих інших, н.в.і.у., виконані підрядником

  25.99.99

  Роботи, як частина виготовлення виробів готових металевих інших, н.в.і.у., виконані підрядником