Головна 38. Послуги зі збирання, оброблення та видалення відходів; послуги з відновлення матеріалів

  38. Послуги зі збирання, оброблення та видалення відходів; послуги з відновлення матеріалів

  295

  Код

  Назва

  E

  ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

  38

  Послуги зі збирання, оброблення та видалення відходів; послуги з відновлення матеріалів

  38.1

  Відходи; послуги зі збирання відходів

  38.11

  Відходи безпечні; послуги зі збирання відходів безпечних

  Цей клас також включає:

  • послуги зі збирання відходів будівельних і відходів, що утворилися після руйнування будівель і споруд
  • послуги зі збирання і видалення сміття будівельного, такого як щітки та щебінь
  • послуги зі збирання відходів текстильного виробництва

  38.11.1

  Послуги зі збирання відходів безпечних, придатних для вторинного використання

  38.11.11

  Послуги зі збирання відходів безпечних комунальних, придатних для вторинного використання

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги зі збирання відходів безпечних комунальних, спеціально призначених для збирання безпечних матеріалів, придатних для вторинного використання:
   • попередньо відсортованих або змішаних відходів, таких як картон, папір, пластмаси, скло, алюміній, сталь й органічне сміття, біля житлових будівель, у т.ч. з вуличних сміттєвих контейнерів, сміттєвих контейнерів у дворах або збирання за регулярним або нерегулярним розкладом

  38.11.19

  Послуги зі збирання відходів безпечних некомунальних, придатних для вторинного використання

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги зі збирання відходів безпечних некомунальних, спеціально призначених для збирання безпечних матеріалів, придатних для вторинного використання:
   • попередньо відсортованих або змішаних відходів, таких як картон, папір, пластмаси, скло, алюміній, сталь та інші матеріали, придатні для вторинного використання, від нежилих об”єктів за регулярним або нерегулярним розкладом

  38.11.2

  Послуги зі збирання відходів безпечних, непридатних для вторинного використання

  38.11.21

  Послуги зі збирання відходів безпечних комунальних, непридатних для вторинного використання

  Ця підкатегорія включає:

  • загальне збирання безпечних комунальних відходів, мотлоху, залишків і змішаних матеріалів біля житлових будівель, у т.ч. збирання з вуличних сміттєвих контейнерів, сміттєвих контейнерів у дворах або збирання за регулярним або нерегулярним розкладом

  38.11.29

  Послуги зі збирання відходів безпечних некомунальних, непридатних для вторинного використання

  Ця підкатегорія включає:

  • загальне збирання безпечних некомунальних відходів, мотлоху, залишків і змішаних матеріалів від нежилих об”єктів за регулярним або нерегулярним розкладом

  38.11.3

  Відходи безпечні, непридатні для вторинного використання, зібрані

  38.11.31

  Відходи безпечні комунальні, непридатні для вторинного використання

  38.11.39

  Відходи безпечні некомунальні, непридатні для вторинного використання

  38.11.4

  Уламки, призначені для демонтажу

  38.11.41

  Судна та споруди плавучі інші, призначені на злам

  38.11.49

  Уламки призначені для демонтажу, крім суден і споруд плавучих інших

  38.11.5

  Відходи безпечні інші, придатні для вторинного використання, зібрані

  38.11.51

  Відходи скла

  38.11.52

  Відходи паперу та картону

  38.11.53

  Шини пневматичні гумові, використані

  38.11.54

  Відходи гуми інші

  38.11.55

  Відходи пластмас

  38.11.56

  Відходи текстилю

  38.11.57

  Відходи шкіри

  38.11.58

  Відходи металів безпечні

  38.11.59

  Відходи безпечні інші, придатні для вторинного використання, н.в.і.у.

  Ця підкатегорія також включає:

  • змішані зібрані безпечні матеріали, придатні для вторинного використання, наприклад, змішані відходи металу і пластмас

  38.11.6

  Послуги первантажувальних станцій з переміщення відходів безпечних

  38.11.61

  Послуги первантажувальних станцій з переміщення відходів безпечних, придатних для вторинного використовування

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з експлуатації пунктів сортування змішаних матеріалів, придатних для повторного використання, за окремими категоріями, див. 38.32.1

  38.11.69

  Послуги первантажувальних станцій з переміщення відходів безпечних інших

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з оброблення безпечних відходів для остаточного видалення, див. 38.21.10

  38.12

  Відходи небезпечні; послуги зі збирання відходів небезпечних

  38.12.1

  Послуги зі збирання відходів небезпечних

  Ця категорія не включає:

  • послуги з оброблення й очищення заражених будівель, місць видобування, ґрунту, ґрунтових вод, наприклад, послуги з видалення азбесту, див. 39.00.1

  38.12.11

  Послуги зі збирання відходів небезпечних медичних та відходів біологічно небезпечних інших

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги зі збирання відходів, спеціально призначених для збирання:
   • відходів заражених, таких як анатомічні відходи, неанатомічні відходи, гострі відходи, такі як голки і скальпелі
   • відходів інфікованих біологічних інших з лікарень, лікарських і зуболікарських кабінетів, медичних лабораторій
   • відходів біологічно небезпечних інших від нежитлових об”єктів

  38.12.12

  Послуги зі збирання відходів небезпечних промислових інших

  • послуги зі збирання відходів, спеціально призначених для збирання:
   • небезпечних відходів (крім медичних і біологічних), що можуть бути небезпечні для здоров”я людини або навколишнього середовища і щодо яких потрібні спеціальні методи оброблення, встановлені законодавством або відповідно до існуючих норм поводження із ними, наприклад, ядерні відходи, відпрацьована моторна або машинна олія

  38.12.13

  Послуги зі збирання відходів міських небезпечних

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги зі збирання відходів, спеціально призначених для збирання:
   • відходів небезпечних побутових, у т.ч. матеріалів, які можуть бути небезпечними для здоров”я людини або навколишнього середовища і щодо яких потрібні спеціальні методи оброблення, встановлені законодавством або відповідно до існуючих норм поводження із ними (наприклад, батареї відпрацьовані)

  38.12.2

  Відходи небезпечні, зібрані

  38.12.21

  Елементи паливні (твели) ядерних реакторів відпрацьовані (опромінені)

  38.12.22

  Відходи фармацевтичні

  38.12.23

  Відходи медичні небезпечні інші

  38.12.24

  Відходи хімічні небезпечні

  38.12.25

  Мастила відпрацьовані

  38.12.26

  Відходи металів небезпечні

  38.12.27

  Залишки та брухт елементів первинних, батарей первинних та акумуляторів електричних

  38.12.29

  Відходи небезпечні інші

  38.12.3

  Послуги первантажувальних станцій з переміщення відходів небезпечних

  38.12.30

  Послуги первантажувальних станцій з переміщення відходів небезпечних

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги центрів збирання вторинної сировини, перевантажувальних станцій і контейнерних майданчиків

  38.2

  Послуги з оброблення та видалення відходів

  38.21

  Послуги з оброблення та видалення відходів безпечних

  38.21.1

  Послуги з оброблення відходів безпечних для їх остаточного видалення

  38.21.10

  Послуги з оброблення відходів безпечних для їх остаточного видалення

  38.21.2

  Послуги з видалення безпечних відходів

  38.21.21

  Послуги санітарних звалищ

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з ліквідації відходів безпечних або їх поховання на санітарному смітнику, який відповідає критеріям санітарного смітника, встановленим законодавством або відповідно до існуючих норм поводження із відходами, тобто із засобами для запобігання витоку тощо

  38.21.22

  Послуги інших звалищ

  Ця підкатегорія включає:

  • ліквідацію безпечних відходів або їх поховання на смітниках, крім санітарних смітників

  38.21.23

  Послуги зі спалювання відходів безпечних

  Ця підкатегорія включає:

  • спалювання безпечних відходів на установці, що відповідає правовим нормам і вимогам для спалювання безпечних відходів

  38.21.29

  Послуги з видалення відходів безпечних інших

  Ця підкатегорія включає послуги з видалення відходів безпечних інших, такі як:

  • послуги зі скорочення обсягів сільськогосподарських відходів хімічними або біологічними методами і подібні послуги з оброблення
  • послуги з компостування відходів
  • перероблення сільськогосподарських та інших відходів для одержання біогазу

  38.21.3

  Розчинники органічні відпрацьовані

  38.21.30

  Розчинники органічні відпрацьовані

  38.21.4

  Зола та залишки від спалювання відходів

  38.21.40

  Зола та залишки від спалювання відходів

  38.22

  Послуги з оброблення та видалення відходів небезпечних

  38.22.1

  Послуги з видалення відходів ядерних та відходів небезпечних інших

  38.22.11

  Послуги з видалення відходів ядерних

  38.22.19

  Послуги з видалення відходів небезпечних інших

  Ця підкатегорія включає:

  • оброблення небезпечних відходів, призначених для знищення або перетворення, задля скорочення їх обсягів

  Процеси, які застосовують при цьому, включають біологічні, хімічні, фізичні процеси або спалювання. У результаті їх застосування можуть бути отримані відходи, придатні для видалення, або одержані матеріали, придатні для подальшого перероблення.

  38.22.2

  Послуги з видалення ядерних та відходів небезпечних інших

  38.22.21

  Видалення відходів ядерних

  38.22.29

  Видалення відходів небезпечних інших

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з видалення небезпечних відходів інших з використанням потужностей, що відповідають чинним правовим нормам з видалення небезпечних відходів, таких як об”єкти або смітники для контрольованого розміщення відходів

  38.3

  Послуги з відновлення матеріалів; матеріали сировинні вторинні

  38.31

  Послуги з демонтажу (розбирання) машин і устатковання

  38.31.1

  Послуги з демонтажу (розбирання) машин і устатковання

  38.31.11

  Послуги зі зламу суден

  38.31.12

  Послуги із демонтажу машин і устатковання, крім суден і споруд плавучих

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги демонтажу уламків, таких як уламки автомобілів, комп”ютерів тощо, для одержання матеріалів, придатних для утилізації

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги зі зламу суден і конструкцій плавучих інших, див. 38.31.11

  38.32

  Послуги з відновлення відсортованих відходів; матеріали сировинні вторинні

  38.32.1

  Послуги з відновлення відсортованих відходів

  Ця категорія включає послуги з відновлення відсортованих відходів за винагороду або на основі контракту

  Ця категорія не включає:

  • послуги з оптової торгівлі відходами та брухтом, у т.ч. збирання, сортування, пакування, торгівлю тощо, без використання процесів перероблення, див. 46.77.10

  38.32.11

  Послуги з відновлення відсортованих відходів металевих

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з перероблення металевих відходів, брухту, уживаних або нових металевих виробів у вторинну сировину. Як ресурси зазвичай використовують відсортовані або невідсортовані відходи та брухт, не придатні для подальшого безпосереднього їх використання в промисловому процесі. У результаті одержують придатну для подальшого перероблення вторинну сировину, що вважається проміжною продукцією.

  Процесами відновлення є механічні або хімічні процеси трансформації відходів, наприклад:

  • механічне подрібнення металевих відходів, таких як уживані легкові автомобілі, пральні машини, велосипеди тощо, із подальшим їх сортуванням і розподілом
  • механічне пресування великогабаритних металевих предметів, таких як залізничні вагони
  • розбирання уживаних предметів, таких як легкові автомобілі, задля одержання частин, придатних для повторного використання
  • розбирання уживаних предметів, таких як легкові автомобілі або холодильники, для видалення шкідливих відходів (олій, охолоджуваної рідини, палива тощо)

  38.32.12

  Послуги з відновлення відсортованих відходів неметалевих

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з перероблення неметалічних відходів, брухту, уживаних або нових неметалевих виробів у вторинну сировину. Як ресурси зазвичай використовують відсортовані або невідсортовані відходи та брухт, не придатні для подальшого безпосереднього їх використання в промисловому процесі. У результаті одержують придатну для подальшого перероблення вторинну сировину, що вважається проміжною продукцією.

  Процесами відновлення є механічні або хімічні процеси трансформації відходів, наприклад:

  • одержання гуми, наприклад, з відпрацьованих шин, задля виробництва вторинної сировини
  • сортування і гранулювання пластмас у вторинну сировину для виготовлення труб, квіткових горщиків, піддонів тощо
  • одержання хімічних речовин з хімічних відходів
  • подрібнення, очищення і сортування скла
  • подрібнення, очищення і сортування інших відходів, таких як будівельне сміття, задля одержання вторинної сировини

  38.32.2

  Сировина вторинна металева

  38.32.21

  Сировина вторинна металів дорогоцінних

  38.32.22

  Сировина вторинна металів чорних

  38.32.23

  Сировина вторинна міді

  38.32.24

  Сировина вторинна нікелю

  38.32.25

  Сировина вторинна алюмінію

  38.32.29

  Сировина вторинна металів інших

  38.32.3

  Сировина вторинна неметалева

  38.32.31

  Сировина вторинна скла

  38.32.32

  Сировина вторинна паперу та картону

  38.32.33

  Сировина вторинна пластмас

  38.32.34

  Сировина вторинна гуми

  38.32.35

  Сировина вторинна текстилю

  38.32.39

  Сировина вторинна неметалева інша