Головна 39. Послуги щодо поводження з відходами інші

  39. Послуги щодо поводження з відходами інші

  135

  Код

  Назва

  E

  ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

  39

  Послуги щодо поводження з відходами інші

  39.0

  Послуги щодо поводження з відходами інші

  39.00

  Послуги щодо поводження з відходами інші

  Цей клас включає:

  • послуги з рекультивації, тобто послуги з усунення наслідків забруднення, що виникає в результаті експлуатації виробничих об”єктів або аварій. Метою надання цих послуг є усунення або локалізація існуючого забруднення ґрунту, води чи повітря. Їх надають безпосередньо в місцях забруднення.

  39.00.1

  Послуги з рекультивації та очищення

  39.00.11

  Послуги з рекультивації та очищення ґрунту та вод ґрунтових

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з виконання схвалених планів рекультивації ґрунту і ґрунтових вод на забрудненій території, які відповідають вимогам, установленим законодавством, або відповідно до чинних норм

  Ця підкатегорія також включає:

  • зачищення шахт тощо (у т.ч. методом детонації)

  Ця підкатегорія не включає:

  • очищення води для водопостачання, див. 36.00.20

  39.00.12

  Послуги з рекультивації та очищення вод поверхневих

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з виконання схвалених планів рекультивації поверхневих вод на забрудненій території, які відповідають вимогам, установленим законодавством, або відповідно до чинних норм

  39.00.13

  Послуги з рекультивації та очищення повітря атмосферного

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з виконання схвалених планів рекультивації атмосферного повітря на забрудненій території, які відповідають вимогам, установленим законодавством, або відповідно до чинних норм

  39.00.14

  Послуги з рекультивації будівель

  Ця підкатегорія включає:

  • розроблення та виконання плану реабілітації, відповідно до якого в будинку видаляються, знищуються, локалізуються або іншим чином зменшуються в обсязі забруднювачі, такі як азбест, свинець, радон або інші забруднюючі речовини

  39.00.2

  Послуги з рекультивації та спеціалізованої боротьби із забрудненням інші

  39.00.21

  Послуги з локалізації, контролю та моніторингу, пов’язані з рекультивацією ділянок, та інші послуги з рекультивації ділянок

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги із запобігання додаткового або масштабного забруднення території
  • запобігання переміщенню неконтрольованих забруднюючих речовин по території
  • спостереження за забрудненою територією для визначення ефективності реабілітаційної діяльності
  • контроль щодо доступу до зараженої території
  • інші послуги з реабілітації зараженої території, не віднесені до інших угруповань

  39.00.22

  Послуги з рекультивації інші

  Ця підкатегорія включає:

  • інші послуги з рекультивації, такі як:
  • послуги, пов”язані з діями в надзвичайних екологічних ситуаціях
  • інші послуги з рекультивації, не віднесені до інших угруповань

  Ця підкатегорія не включає:

  • боротьбу із сільськогосподарськими шкідниками, див. 01.61.10
  • підмітання й поливання вулиць тощо, див. 81.29.12

  39.00.23

  Послуги зі спеціалізованої боротьби із забрудненням інші

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги зі спостереження за кислотними опадами (“кислотними дощами”), їх контроль і оцінювання збитків
  • інші спеціалізовані послуги з контролю над забрудненням навколишнього середовища, не віднесені до інших угруповань

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги консультаційні з питань навколишнього середовища, див. 74.90.13