Головна 58. Послуги видавничі

  58. Послуги видавничі

  109

  Код

  Назва

  J

  ПОСЛУГИ У СФЕРАХ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

  58

  Послуги видавничі

  58.1

  Послуги з видання книг, періодичних видань та послуги видавничі інші

  58.11

  Послуги з видання книг

  58.11.1

  Книги друковані

  58.11.11

  Підручники друковані

  Ця підкатегорія включає:

  • видання, призначені головним чином для учнів, студентів і викладачів як навчальний матеріал навчальних програм. Ці видання, як правило, містять короткий виклад теорії і/або практичні питання з текстом. До них відносять збірники вправ, методичні посібники для вчителів і допоміжні матеріали, а також інтерактивні матеріали.

  58.11.12

  Книги професійні, технічні та наукові, друковані

  Ця підкатегорія включає:

  • спеціалізовані видання, що містять дослідницькі, передові знання і/або інформацію, призначену для академічного і дослідницького співтовариства, або які використовують фахівці у певній професійній практиці, наприклад, юридичній, медичній, електротехнічній, бухгалтерській, бізнес-професійній або комп”ютерній

  58.11.13

  Книги для дітей друковані

  Ця підкатегорія включає:

  • видання для дітей, у т.ч. книги-картинки і книги, не призначені для використання як підручники, такі як:
   • художні твори і документальна література
   • довідники
   • комбіновані комплекти книг та іграшок
   • книжки, що “говорять”
   • книжки для розмальовування

  Ця підкатегорія не включає:

  • книжки з наклейками, див. 58.19.19

  58.11.14

  Словники та енциклопедії, друковані

  Ця підкатегорія включає:

  • видання загального довідкового призначення, що їх використовує суспільство в цілому, зокрема:
   • словники
   • енциклопедії
   • тезауруси
   • серійні випуски цих видань

  Ця підкатегорія не включає:

  • атласи та інші книги з картами, див. 58.11.15

  58.11.15

  Атласи та книги з картами інші, друковані

  58.11.16

  Карти географічні, гідрографічні та подібні, друковані не у вигляді книг

  Ця підкатегорія не включає:

  • глобуси, див. 32.99.59

  58.11.19

  Книги, брошури, листівки та матеріали друковані подібні інші

  Ця підкатегорія включає:

  • книги загального інтересу, що їх видають для користування суспільством у цілому. До них відносять художні твори і документальну літературу, поетичні та драматургічні твори, книги релігійного змісту, біблії та псалтирі, твори нехудожньої літератури, такі як історичні та політичні книги, біографії, книги з ведення господарства, із садівництва, з рукоділля, кулінарії, путівники тощо.

  Ця підкатегорія не включає:

  • аудіокниги, 58.11.20

  58.11.2

  Книги на диску, магнітній стрічці чи інших фізичних носіях

  58.11.20

  Книги на диску, магнітній стрічці чи інших фізичних носіях

  Ця підкатегорія включає:

  • фізичні носії (CD-диски, стрічки тощо) із записаними аудіокнигами, тобто аудіозаписами особи, що читає текст книги
  • фізичні носії (CD-диски, дискети, мікрофільми, мікрофіші тощо) із незвуковими записами текстових матеріалів із періодичних видань, підручників, довідників та інших джерел

  58.11.3

  Книги електронні

  58.11.30

  Книги електронні

  Ця підкатегорія включає:

  • електронні книги, у т.ч. шкільні підручники, довідники загального призначення, такі як атласи та книги з картами або схемами, словники й енциклопедії

  58.11.4

  Місце рекламне у книгах

  58.11.41

  Місце рекламне у книгах друкованих

  58.11.42

  Місце рекламне у книгах електронних

  58.11.5

  Видання книг за винагороду або на основі контракту

  58.11.50

  Видання книг за винагороду або на основі контракту

  58.11.6

  Послуги з надання ліцензій на право видання книг

  58.11.60

  Послуги з надання ліцензій на право видання книг

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з надання ліцензій на право відтворювати, поширювати або використовувати оригінали літературних творів, такі як книги, брошури, листівки, карти тощо

  Ця підкатегорія не включає:

  • прокат книг, див. 77.29.19

  58.12

  Послуги з видання довідників і каталогів

  58.12.1

  Довідники і каталоги, друковані або на фізичних носіях

  58.12.10

  Довідники і каталоги, друковані або на фізичних носіях

  Ця підкатегорія включає:

  • видання каталогів систематично організованої контактної інформації. Часто включені описові дані щодо осіб, організацій, публікацій або інших одиниць. Це, наприклад, можуть бути:
   • телефонні довідники
   • довідники фірм
   • муніципальні та міські довідники

  Ця підкатегорія не включає:

  • оригінальні збірники списків адресатів, див. 63.99.20

  58.12.2

  Довідники і каталоги, електронні

  58.12.20

  Довідники і каталоги, електронні

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з надання каталогів систематично організованої контактної інформації в режимі “он-лайн”. Часто включені описові дані щодо осіб, організацій, публікацій або інших одиниць. Це, наприклад, можуть бути:
   • телефонні довідники
   • довідники фірм
   • муніципальні та міські довідники

  58.12.3

  Послуги з надання ліцензій на право видання довідників і каталогів

  58.12.30

  Послуги з надання ліцензій на право видання довідників і каталогів

  58.13

  Послуги з видання газет

  58.13.1

  Газети друковані

  58.13.10

  Газети друковані

  Ця підкатегорія включає:

  • газети, які виходять принаймні чотири рази на тиждень і охоплюють численні теми з метою залучення широкої аудиторії

  Ця підкатегорія також включає:

  • рекламні газети, які виходять принаймні чотири рази на тиждень

  58.13.2

  Газети електронні

  58.13.20

  Газети електронні

  Ця підкатегорія включає:

  • електронні газети, передплатні або не передплатні, що їх видають у мережі Інтернет і основний зміст яких поновлюється принаймні чотири рази на тиждень через фіксовані інтервали часу, зазвичай щодня
  • частини газет, наприклад, заголовки, що їх надсилають електронною поштою щодня або частіше

  Ця підкатегорія не включає:

  • цифрові архіви, див. 91.01.12

  58.13.3

  Місце рекламне у газетах

  58.13.31

  Місце рекламне у газетах друкованих

  58.13.32

  Місце рекламне у газетах електронних

  58.14

  Послуги з видання журналів і видань періодичних

  Цей клас включає:

  • газети, журнали і періодичні видання, які виходять менше чотирьох разів на тиждень

  Цей клас не включає:

  • газети і періодичні видання, які виходять принаймні чотири рази на тиждень, див. 58.13

  58.14.1

  Журнали і видання періодичні, друковані

  Ця категорія не включає:

  • електронні періодичні видання, див. 58.14.20

  58.14.11

  Журнали і видання періодичні неспеціалізовані, друковані

  Ця підкатегорія включає:

  • періодичні видання, що охоплюють численні теми загального інтересу, призначені для залучення широкої аудиторії, наприклад, новини загального характеру, новини бізнесу, теми, пов”язані з особистими фінансами, теми загального інтересу (у т.ч. статті, фотографії тощо)

  58.14.12

  Журнали і видання періодичні, комерційні, професійні та академічні, друковані

  58.14.19

  Журнали і видання періодичні, друковані, інші

  58.14.2

  Журнали і видання періодичні, електронні

  58.14.20

  Журнали і видання періодичні, електронні

  Ця підкатегорія включає:

  • журнали та інші періодичні видання, що їх видають у мережі Інтернет, передплатних або не передплатних, основний зміст яких поновлюється менше чотирьох разів на тиждень через фіксовані інтервали часу, зазвичай щотижня або щомісяця, у режимі “он-лайн”;
  • частини періодичних видань, наприклад, заголовки, які надсилають регулярно електронною поштою

  Ця підкатегорія не включає:

  • цифрові архіви, див. 91.01.12

  58.14.3

  Місце рекламне у журналах і виданнях періодичних

  58.14.31

  Місце рекламне у журналах і виданнях періодичних, друкованих

  58.14.32

  Місце рекламне у журналах і виданнях періодичних, електронних

  58.14.4

  Послуги з надання ліцензій на право видання журналів і видань періодичних

  58.14.40

  Послуги з надання ліцензій на право видання журналів і видань періодичних

  58.19

  Послуги видавничі інші

  58.19.1

  Послуги з видання продукції друкованої, інші

  58.19.11

  Картки поштові, листівки вітальні й вироби подібні, друковані

  58.19.12

  Репродукції, креслення та фотографії, друковані

  58.19.13

  Картинки перебивні (декалькоманія), календарі, друковані

  58.19.14

  Марки поштові непогашені, гербові чи подібні; папір гербовий; книжки чекові; банкноти, акції, облігації та цінні папери подібні, друковані

  58.19.15

  Матеріали рекламні комерційні, торгові каталоги та вироби подібні, друковані

  Ця підкатегорія не включає:

  • друковані рекламні газети, див. 58.13.10

  58.19.19

  Продукція друкована інша

  58.19.2

  Видання електронні інші

  58.19.21

  Видання електронні для дорослих

  Ця підкатегорія включає послуги з надання:

  • тематики для дорослих, інформації на сексуальні теми, опублікованої або переданої мережею Інтернет, у т.ч. графічних матеріалів, трансляції в режимі „он- лайн”, інтерактивних постановок і віртуальну діяльність. Для оплати можуть використовуватися такі способи, як передплата, членський внесок або плата за перегляд.

  Ця підкатегорія не включає:

  • інформацію для дорослих в електронних газетах, періодичних виданнях і книгах, див. 58.11.30, 58.13.20, 58.14.20
  • інформацію для дорослих з цифрових архівів, див. 91.01.12

  58.19.29

  Видання електронні інші н.в.і.у.

  Ця підкатегорія включає:

  • інші електронні видання, не віднесені до попередніх угруповань, такі як вітальні листівки, календарі, репродукції художніх творів
  • статистичну й подібну інформацію, що її надають в режимі “он-лайн”

  Ця підкатегорія не включає:

  • розміщення додатків і надання сервісних засобів їх підтримки, див. 63.11

  58.19.3

  Послуги з надання ліцензій на право видання продукції друкованої іншої

  58.19.30

  Послуги з надання ліцензій на право видання продукції друкованої іншої

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з надання ліцензій на право відтворювати, поширювати або використовувати оригінали художніх творів, такі як репродукції та копії оригінальних художніх робіт
  • послуги з надання ліцензій на інші друковані матеріали, захищені авторським правом, такі як календарі, вітальні листівки, фотографії тощо

  58.2

  Послуги з видання програмного забезпечення

  58.21

  Послуги з видання комп’ютерних ігор

  58.21.1

  Ігри комп’ютерні, упаковані (зкомплектовані) для реалізації

  58.21.10

  Ігри комп’ютерні, упаковані (зкомплектовані) для реалізації

  58.21.2

  Ігри комп’ютерні завантажені

  58.21.20

  Ігри комп’ютерні завантажені

  Ця підкатегорія включає:

  • електронні файли, що містять комп”ютерні ігри, які можна завантажити і зберігати на локальному пристрої

  58.21.3

  Ігри “он-лайн”

  58.21.30

  Ігри “он-лайн”

  Ця підкатегорія включає:

  •  надання ігор, призначених для гри в мережі Інтернет, наприклад:
   • рольових ігор
   • стратегічних ігор
   • змагальних ігор
   • карткових ігор
   • ігор для дітей

  Для оплати можуть використовуватися такі способи, як передплата або оплата за гру.

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги азартних ігор у режимі “он-лайн”, див. 92.00.14

  58.21.4

  Послуги з надання ліцензій на право використання комп’ютерних ігор

  58.21.40

  Послуги з надання ліцензій на право використання комп’ютерних ігор

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з надання ліцензій на право відтворювати, поширювати і використовувати комп”ютерні програми, описи програм і допоміжні матеріали для комп”ютерних ігор

  Ця підкатегорія не включає:

  • придбання прав і видавничі послуги, див. розділ 58
  • програмне забезпечення спаковане (укомплектоване) для реалізації, див. 58.2
  • ліцензії на право обмеженого використання окремо реалізованого програмного забезпечення, надані кінцевим користувачам під час купівлі такого програмного забезпечення, див. 58.2

  58.29

  Послуги з видання програмного забезпечення іншого

  58.29.1

  Програмне забезпечення системне, упаковане (зкомплектоване) для реалізації

  58.29.11

  Системи операційні, упаковані (зкомплектовані) для реалізації

  Ця підкатегорія включає:

  • програмне забезпечення початкового рівня, що забезпечує взаємодію з периферійним апаратним устаткованням, планування завдань, розподіл пам”яті та інтерфейс користувача за замовчуванням, коли не запущено жодної прикладної програми. Включені всі операційні системи споживачів і мережі.

  58.29.12

  Програмне забезпечення мережеве, упаковане (зкомплектоване) для реалізації

  Ця підкатегорія включає:

  • програмне забезпечення, що його використовують для інтегрованого і координованого контролю, спостереження, управління та інформаційної взаємодії з операційними системами, мережами, мережними службами, базами даних, додатками збереження даних і мережними додатками у всій мережі з централізованого місця розташування. Включене все програмне забезпечення управління мережею, програмне забезпечення серверів, програмне забезпечення системи безпеки і програмне забезпечення для шифрування даних, проміжне програмне забезпечення тощо.

  58.29.13

  Програмне забезпечення для адміністрування баз даних, упаковане (зкомплектоване) для реалізації

  Ця підкатегорія включає:

  • пакет програм системи програмного забезпечення, що надає можливість зберігати, змінювати і добувати інформацію із бази даних. Існує багато різних типів програмного забезпечення для адміністрування баз даних – від невеликих систем, що їх використовують у комп”ютерах, до величезних систем, що їх використовують в універсальних обчислювальних машинах.

  58.29.14

  Інструментальні засоби розробки та програмне забезпечення мов програмування, упаковані (зкомплектовані) для реалізації

  Ця підкатегорія включає:

  • програмне забезпечення, що його використовують як засіб підтримки для розроблення і/або створення комп”ютерних програм
  • продукти програмного забезпечення для підтримки професійного розробника під час проектування, розроблення і впровадження різних систем програмного забезпечення і програмних рішень

  58.29.2

  Програмне забезпечення прикладне, упаковане (зкомплектоване) для реалізації

  58.29.21

  Програми загального призначення для підвищення продуктивності бізнесу та програми прикладні для домашнього використання, упаковані (зкомплектовані) для реалізації

  Ця підкатегорія включає:

  • програмне забезпечення, що його використовують для загальних цілей ділової активності, для поліпшення продуктивності або вдома з метою розваги, одержання довідкової інформації або освіти. Воно включає пакети офісних прикладних програм, таких як програми редагування текстів, програми табличних розрахунків, прості бази даних; прикладні програми роботи з графікою; програмне забезпечення для управління проектами, комп”ютерне програмне забезпечення для навчання, довідки, освіти вдома тощо.

  58.29.29

  Програмне забезпечення прикладне, упаковане (зкомплектоване) для реалізації, інше

  Ця підкатегорія включає:

  • міжгалузеве прикладне програмне забезпечення, тобто програмне забезпечення, призначене для здійснення і/або управління певною виробничою функцією або процесом, що не є унікальним для певної галузі.

  До нього відносять професійне програмне забезпечення бухгалтерського обліку, управління людськими ресурсами, управління взаємин із клієнтами, програмне забезпечення для географічних інформаційних систем, програмне забезпечення для розроблення веб-сторінок/веб-сайтів тощо.

  • прикладне програмне забезпечення для вертикального ринку, тобто програмне забезпечення, що виконує найрізноманітніші виробничі функції для певної галузі, наприклад, переробної промисловості, роздрібної торгівлі, охорони здоров”я, проектування й будівництва, ресторанної справи тощо
  • службове програмне забезпечення, тобто невеликі комп”ютерні програми, що виконують дуже конкретне завдання, такі як програми ущільнення файлів, програми захисту від вірусів, пошукові системи, програми з установлення шрифту, програми перегляду файлів, програмне забезпечення для розпізнавання голосу або мови (службове програмне забезпечення відрізняється від іншого прикладного програмного забезпечення розміром, ціною і рівнем складності)
  • прикладне програмне забезпечення, не віднесене до інших угруповань

  58.29.3

  Програмне забезпечення завантажене

  Ця категорія включає:

  • електронні файли, що містять програмне забезпечення, яке можна завантажити і зберігати на локальному пристрої для подальшого використання/інсталяції

  58.29.31

  Програмне забезпечення системне завантажене

  58.29.32

  Програмне забезпечення прикладне завантажене

  58.29.4

  Програмне забезпечення оперативнодоступне (у режимі „он-лайн”)

  58.29.40

  Програмне забезпечення оперативнодоступне (у режимі „он-лайн”)

  Ця підкатегорія включає:

  • програмне забезпечення, призначене для використання в діалоговому режимі

  Ця підкатегорія не включає:

  • ігри в режимі “он-лайн”, див. 58.21.30
  • програмне забезпечення для завантаження, див. 58.29.3
  • послуги азартних ігор у режимі “он-лайн”, див. 92.00.14

  58.29.5

  Послуги з надання ліцензій на право використання комп’ютерного програмного забезпечення

  58.29.50

  Послуги з надання ліцензій на право використання комп’ютерного програмного забезпечення

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з надання ліцензій на право відтворювати, поширювати або використовувати комп”ютерні програми, описи програм і допоміжні матеріали, що стосуються системного і прикладного програмного забезпечення. Сюди відносять різні види ліцензійних прав:
   • права на тиражування і поширення програмного забезпечення
   • права на використання компонентів програмного забезпечення з метою створення інших програмних продуктів або включення в такі продукти

  Ця підкатегорія не включає:

  • ліцензії на право обмеженого використання окремо реалізованого програмного забезпечення, надані кінцевим користувачам при купівлі такого програмного забезпечення, див. 58.29.1-58.29.4