Головна 59. Послуги з виробництва кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

  59. Послуги з виробництва кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

  271

  Код

  Назва

  J

  ПОСЛУГИ У СФЕРАХ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

  59

  Послуги з виробництва кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів

  59.1

  Послуги з виробництва кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

  59.11

  Послуги з виробництва кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

  59.11.1

  Послуги з виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

  59.11.11

  Послуги з виробництва кінофільмів

  Ця підкатегорія включає:

  • виробництво кінофільмів, у т.ч. анімаційних, призначених у першу чергу для показу в кінотеатрах
  • виробництво кінофільмів усіх типів (серіалів, телефільмів, у т.ч. анімаційних фільмів), призначених у першу чергу для показу по телебаченню

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з виробництва діафільмів і слайд-фільмів, див. 74.20

  59.11.12

  Послуги з виробництва пропагувальних чи рекламних кінофільмів і відеофільмів

  59.11.13

  Послуги з виробництва телевізійних програм інших

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з виробництва інших телевізійних програм, таких як ток-шоу, розважальні програми, спортивні програми тощо, як для їх передавання в прямому ефірі, так і для їх трансляції в записаному вигляді

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з компонування телевізійних програм і телевізійного мовлення, див. 60.20.1

  59.11.2

  Продукція виробництва кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

  59.11.21

  Оригінали кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

  Ця підкатегорія включає:

  • кінофільми, відеофільми і телевізійні програми, які охороняються авторським правом, вироблені без контракту на продаж з невідкладним розрахунком грошима (тобто з усіма супутніми майновими правами).

  Зазначені оригінали виробляють на продаж і опосередковано або відкрито охороняють авторським правом.

  59.11.22

  Плівка кінематографічна

  59.11.23

  Фільми та відеоматеріали інші на дисках, стрічках чи інших фізичних носіях

  Ця підкатегорія включає:

  • фізичні носії (CD-диски, касетні стрічки, вінілові платівки тощо, крім кіноплівки), що містять відеозаписи

  Ця підкатегорія не включає:

  • роздрібну торгівлю DVD-дисками, виробленими іншими особами, див. 47.00.64
  • оригінальні записи, зроблені на продаж (тобто з усіма майновими правами), див. 59.11.21
  • аудіодиски та стрічки, див. 59.20.3

  59.11.24

  Фільми та відеоматеріали інші, завантажені

  Ця підкатегорія включає:

  • електронні файли фільмів та інших відеозаписів, які можна завантажити і зберігати на локальному пристрої

  59.11.3

  Місце або час рекламні у кінофільмах, відеофільмах і телевізійних програмах

  59.11.30

  Місце або час рекламні у кінофільмах, відеофільмах і телевізійних програмах

  59.12

  Послуги з компонування кіно- та віделфільмів, телевізійних програм

  59.12.1

  Послуги з компонування кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

  59.12.11

  Послуги з редагування звуку та зображення

  Ця підкатегорія включає:

  • організацію і компонування візуальних і звукових аспектів аудіовізуального твору (фільму, відеозапису, записів на цифрових носіях тощо) шляхом аналізу, оцінювання і добору сцен на підставі цілісності сюжету, драматичної та розважальної цінності, використовуючи таке устатковання, як переглядові прилади, проектори, цифрові пристрої та технології для відеомонтажу. Процес включає поєднання фільмотечних кадрів, відібраних з фільмотек і відеотек, у фільм або відеозапис

  59.12.12

  Послуги з перенесення в інші формати та копіювання оригіналів (майстер-копій)

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з перенесення, тобто з переведення аудіовізуального твору (кінофільму, відеофільму, записів на цифрових носіях тощо) з одного формату в інший з метою пристосування твору до формату, обраного для його презентації або зберігання (наприклад, створення дублікатів або копій, тому що оригінал із часом псується). Це, наприклад, може бути переведення із плівки на стрічку, зі стрічки на плівку, з цифрового носія на плівку, з цифрового носія на стрічку, з діапозитивної плівки на відеоплівку, з фотоплівки на відеоплівку тощо
  • послуги з дублювання і копіювання аудіовізуальних творів, крім фільмів, тобто створення великих і малих тиражів репродукцій аудіовізуальних творів (відеозаписів, записів на цифрових носіях тощо), призначених для різноманітного використання. Репродукції можуть бути зроблені в кількох форматах, у т.ч. формати стандартної відеосистеми, цифрові диски, формати відеопотоку тощо.

  59.12.13

  Послуги з корекції кольору та цифрового відновлення

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з корекції кольору, тобто додавання, зміни або видалення кольорів з аудіовізуального твору (на плівці, відеострічці або цифрових носіях тощо) електронним способом з використанням цифрових технологій
  • послуги з цифрового відновлення аудіовізуальних творів, тобто видалення подряпин з поверхні носіїв аудіовізуальних творів (плівок, відеострічок або цифрових носіїв тощо), з використанням цифрових технологій для підготовки плівки до процесу переведення

  59.12.14

  Послуги зі створення візуальних ефектів

  Ця підкатегорія включає:

  • уведення відеоефектів в аудіовізуальні твори (на плівку, відеострічку або цифрові носії) з використанням фотографічних або цифрових технологій після завершення основних фотографічних або знімальних робіт, таких як заставки, оптичні та цифрові ефекти, комбіновані кадри, зняті способом домальовування, подвійна роздруківка, плавна зміна рівня і нарізання

  59.12.15

  Послуги у сфері анімації (мультиплікації)

  Ця підкатегорія включає:

  • створення картин, абстрактних малюнків і подібних оригінальних композицій з використанням різних технологій, у т.ч. комп”ютеризованих засобів анімації або шляхом складання послідовних рядів малюнків
  • перекладну мультиплікацію (анімацію персонажів і об”єктів, зроблених з використанням пластиліну або глини)

  59.12.16

  Послуги з введення написів, титрів і субтитрів

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з уведення супровідних написів в аудіовізуальні твори, тобто додавання тексту в аудіовізуальний твір (на плівку, відеострічку або цифрові носії тощо), використовуючи генератор знаків або символів або систему формування даних для субтитрів, у т.ч.:
   • послуги з уведення відкритих супровідних написів, коли створюється текст, постійно видимий на екрані
   • послуги з уведення закритих супровідних написів, коли створюється текст, виведений на екран на вибір користувача
  • послуги з накладення титрів аудіовізуальних творів, тобто додавання набірних і графічних елементів, призначених для ідентифікації й оптимізації аудіовізуального твору (на плівці, відеострічці, цифрових носіях тощо) за допомогою текстів, у т.ч. початкові титри, заголовні титри і слова
  • послуги з накладення субтитрів в аудіовізуальних творах, тобто вставки тексту на екран з перекладом діалогів і титрів оригінального аудіовізуального твору (на плівці, відеострічці або цифрових носіях тощо) на мову країни, яка демонструє кінофільми або відеофільми

  59.12.17

  Послуги з монтажу та розроблення фонограм

  Ця підкатегорія включає:

  • створення, додавання і запис звукових елементів (діалогів, музичного супроводу, звукового матеріалу і пауз) аудіовізуального твору (на плівці, відеострічці, цифрових носіях тощо) для звукової доріжки, на якій синхронізуються звукова і візуальна частини твору:
   • створення, записування, мікшування і включення оригінальних музичних і звукових матеріалів у звукову доріжку аудіовізуального твору
   • запис музичного супроводу, синхронізованого з епізодами аудіовізуального твору
   • мікшування і записування ліцензованих і наданих клієнтом музичних і звукових матеріалів для включення у звукову доріжку аудіовізуального твору
   • зведення ліцензованих і наданих клієнтом музичних і звукових матеріалів у звукову доріжку аудіовізуального твору і синхронізація звукових елементів з візуальними елементами твору
   • послуги з надання ліцензій і/або послуг посередника для ліцензування музичних і звукових матеріалів, пов”язаних з послугами мікшування або зведення в єдине ціле

  59.12.19

  Послуги з компонування кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, інші

  Ця підкатегорія включає:

  • інші поствиробничі послуги щодо аудіовізуальних творів (на плівці, відеострічці, цифрових носіях тощо), у т.ч. послуги з перетворення формату, послуги із стискання тощо

  59.13

  Послуги з розповсюдження кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

  59.13.1

  Послуги з надання ліцензій на розповсюдження кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм

  59.13.11

  Послуги з надання ліцензій на право екранізації та доходи від цієї діяльності

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з надання ліцензій на право відтворення, поширення або використання оригіналів розважальних матеріалів, у т.ч. на трансляцію і демонстрацію оригінальних версій фільмів, телевізійних програм, записаних плівок, відеоматеріалів

  Ця підкатегорія не включає:

  • прокат відеоплівок і дисків, див. 77.22.10

  59.13.12

  Послуги з розповсюдження кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм, інші

  Ця підкатегорія включає:

  • надання дозволу на демонстрацію, трансляцію і прокат аудіовізуальних творів, які опосередковано або явно захищені авторськими правами, що належать або контролюються ліцензіаром, у т.ч. програм за участю акторів або мультиплікаційні фільми, відеофільми, записи на цифрових носіях, зазвичай призначені для кінотеатрів, телебачення, ринку домашнього відео тощо
  • послуги з надання частини доходу від кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм кінотеатрам, телевізійним мережам і станціям і тим, хто має право на прокат таких матеріалів

  59.14

  Послуги з демонстрації кінофільмів

  59.14.1

  Послуги з демонстрації кінофільмів

  59.14.10

  Послуги з демонстрації кінофільмів

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з демонстрації кінофільмів у кінотеатрах, на відкритому повітрі або в клубах, у приватних демонстраційних залах або в інших демонстраційних приміщеннях

  59.2

  Послуги з видання звукозаписів

  59.20

  Послуги з видання звукозаписів

  59.20.1

  Послуги із звукозапису та записування звуку наживо; оригінали звукозаписів

  59.20.11

  Послуги із звукозапису

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги, що їх надають у процесі перетворення звуків, слів і музики в постійний фізичний формат із використанням спеціалізованого технічного устатковання студій звукозапису

  Ця підкатегорія не включає:

  • безпосередні звукозаписи, виконані за межами студії, наприклад, у концертних залах, на стадіонах, на відкритих сценах або в конференц-залах, див. 58.20.12
  • надання у користування студій звукозапису або устатковання для запису звуку в тих випадках, коли клієнт забезпечує основних технічних фахівців і операторів устатковання, див. надання в оренду засобів студій звукозапису – 77.39.19

  59.20.12

  Послуги із записування звуку наживо

  Ця підкатегорія включає:

  • усі послуги звукозапису, надані безпосередньо на місці громадського заходу, такого як конференція, семінар, збори, концерт тощо
  • запис прямих радіопередач у студії звукозапису

  Ця підкатегорія не включає:

  • подальші послуги щодо звукозапису, що їх надають в студії, див. 59.20.1

  59.20.13

  Оригінали звукозаписів

  Ця підкатегорія включає:

  • оригінали записів звуку, слів і музики, перетворені в цифровий або аналоговий формат

  Ця підкатегорія не включає:

  • оригінали радіопрограм, див. 59.20.22

  59.20.2

  Послуги з виробництва радіопрограм; оригінали радіопрограм

  59.20.21

  Послуги з виробництва радіопрограм

  59.20.22

  Оригінали радіопрограм

  Ця підкатегорія включає:

  • радіопрограми, що захищені авторським правом, зроблені без договору продажу з невідкладним розрахунком грошима (тобто з усіма супутніми майновими правами). Ці оригінали виробляють на продаж і опосередковано або явно захищені авторським правом.

  59.20.3

  Послуги з видання музичних творів

  Ця категорія не включає:

  • роздрібну торгівлю друкованими музичними партитурами, виготовленими іншими одиницями, див. 47.00.58
  • надання ліцензій на права друкування або копіювання музичного твору, див. 59.20.40

  59.20.31

  Видання нотні, друковані

  Ця підкатегорія включає:

  • музичні твори в друкованій формі. До них відносять друковані видання власних творів і творів, щодо яких видавець придбав права на їх видання.

  Твір у друкованій формі поширюють у формі нотних видань на папері, нотних папок або друкованих книг, передають оптовим і роздрібним торгівцям і призначають для кінцевого використання споживачами.

  59.20.32

  Партитури електронні

  Ця підкатегорія включає:

  • музичні твори в електронній формі

  59.20.33

  Диски, стрічки та носії фізичні інші, з музичними аудіозаписами

  59.20.34

  Диски та стрічки, з аудіозаписами іншими

  Ця підкатегорія не включає:

  • аудіокниги і стрічки, див. 58.11.20

  59.20.35

  Твори музичні у вигляді завантажених файлів

  Ця підкатегорія включає:

  • електронні файли, що містять музичні аудіозаписи, які можна завантажити і зберігати на локальному пристрої

  59.20.4

  Послуги з надання ліцензій на право використння оригіналів звукозаписів

  59.20.40

  Послуги з надання ліцензій на право використння оригіналів звукозаписів

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з надання ліцензій на право відтворення, поширення або використання оригіналів музичних творів, таких як звукозаписи, записані плівки і копії

  Ця підкатегорія не включає:

  • прокат CD- або DVD-дисків і стрічок з музичними записами, див. 77.22.10