Головна 63. Послуги у сфері інформації

  63. Послуги у сфері інформації

  348

  Код

  Назва

  J

  ПОСЛУГИ У СФЕРАХ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

  63

  Послуги у сфері інформації

  63.1

  Послуги з оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і супутні послуги; веб-портали

  63.11

  Послуги з оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і супутні послуги

  63.11.1

  Послуги з оброблення даних, розміщення прикладних програм на веб-вузлах та інші послуги з підготовки інфраструктури інформаційних технологій

  63.11.11

  Послуги з оброблення даних

  Ця підкатегорія включає:

  • комплексні послуги з оброблення і складання спеціалізованих звітів на основі даних, наданих клієнтами, або надання послуг з автоматизованого оброблення даних і введення даних, у т.ч. послуги з управління базою даних

  63.11.12

  Послуги з розміщення інформації на веб-вузлах

  Ця підкатегорія включає:

  • надання інфраструктури для розміщення веб-сайту клієнта і пов”язаних з ним файлів у місці, що забезпечує високошвидкісне, надійне з”єднання з мережею Інтернет, що може бути:
   • обмежене збереженням на одному сервері, у загальній або виділеній ємності, коли провайдер послуги не надає послуг з управління або інтеграції прикладного програмного забезпечення (відповідальність за програмне забезпечення, розміщене на сервері, несе клієнт, і гарантії рівня обслуговування є стандартними й обмежені сферою застосування)
   • пакет комплексних послуг, що складається з розміщення і управління веб-сайтом і взаємопов”язаними додатками. Важлива характерна риса цієї послуги – зобов”язання забезпечення безпечного і надійного сайту і підключення до мережі Інтернет, яке можна швидко змінювати для пристосування до змін у використанні потоку. У пакет часто включене надання консультацій, послуги з індивідуалізації й інтеграції систем. Додатки часто пов”язані з електронною комерцією і надають можливість для функціонування електронних магазинів, роботи кошиків покупок і каталогів з поліпшеними і складними характеристиками, такими як оброблення і виконання замовлень, постачання, надання рахунку-фактури, оформлення операцій, управління взаєминами з клієнтами, послуги з інтеграції серверних баз даних і сховищ даних і перенесення даних у них

  63.11.13

  Послуги з надання прикладних програм у користування

  Ця підкатегорія включає:

  • надання орендованого прикладного програмного забезпечення з централізованого і керованого обчислювального середовища, використовуваного для розміщення такого забезпечення:
   • із супутньою інтеграцією із системами та інфраструктурою клієнта (у пакеті з розміщенням і керуванням програмним додатком часто надаються консультаційні послуги, послуги з індивідуалізації та інтеграції систем)
   • у тих випадках, коли орендований програмний додаток не адаптується відповідно до вимог клієнта і не інтегрується з іншими його додатками (доступ до програмного додатка зазвичай забезпечується через всесвітню мережу Інтернет. Як загальний приклад можна згадати додатки офісного пакету програмного забезпечення).

  63.11.19

  Послуги з розміщення інформації на веб-вузлах та послуги з підготовки інфраструктури інформаційних технологій, інші

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з оренди стоякового простору, тобто надання стоякового простору в захищеному приміщенні для розміщення серверів і серверних платформ. Послуга включає надання простору для апаратного устатковання і програмного забезпечення клієнта, підключення до мережі Інтернет або інших комунікаційних мереж, а також повсякденний контроль за серверами. Відповідальність за управління операційною системою, апаратним устаткованням і програмним забезпеченням лежить на клієнті.
  • послуги зі збереження даних, тобто послуги з управління сховищем або його адміністрування, послуги з управління резервним копіюванням даних, такі як послуги з дистанційного створення резервних копій, збереження або управління ієрархічними запам”ятовуючими пристроями (перенесення даних)
  • послуги з управління даними, тобто постійне управління даними та їх адміністрування як організаційний ресурс (у послуги може бути включене моделювання даних, мобілізація даних, відображення/раціоналізація даних, витяг інформації з даних і створення системної архітектури)

  63.11.2

  Послуги з поточного передавання відео- та аудіовмісту

  63.11.21

  Послуги з поточного передавання відеовмісту

  Ця підкатегорія включає:

  • потокові відеодані, що пересилаються мережею Інтернет

  63.11.22

  Послуги з поточного передавання аудіовмісту

  Ця підкатегорія включає:

  • потокові аудіодані, що пересилаються мережею Інтернет

  63.11.3

  Місце або час для реклами в мережі Інтернет

  63.11.30

  Місце або час для реклами в мережі Інтернет

  Ця підкатегорія не включає:

  • місце для реклами в книгах, газетах, журналах і виданнях періодичних у мережі Інтернет, див. 58.11.42, 58.13.32, 58.14.32

  63.12

  Інформаційне наповнення веб-порталів

  63.12.1

  Інформаційне наповнення веб-порталів

  63.12.10

  Інформаційне наповнення веб-порталів

  Ця підкатегорія включає:

  • зміст (контент), що надається у пошукових порталах мережі Інтернет, тобто великі бази адресних даних і змісту мережі Інтернет у зручному для пошуку форматі

  Ця підкатегорія не включає:

  • електронні адресні довідники і списки адресатів, опубліковані, див. 58.12.20

  63.9

  Послуги у сфері інформації інші

  63.91

  Послуги інформаційних агентств

  63.91.1

  Послуги інформаційних агентств

  Ця категорія не включає:

  • послуги незалежних фоторепортерів, див. 74.20.2
  • послуги незалежних журналістів, див. 90.03.11

  63.91.11

  Послуги інформаційних агентств, які надаються для газет і періодичних видань

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги зі збирання, вивчення і постачання інформації у формі рукописів або хронікальних фотографій виданням друкованих ЗМІ, таким як газети, періодичні видання і книги

  63.91.12

  Послуги інформаційних агентств, які надаються для аудіовізуальних засобів масової інформації

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги зі збирання, вивчення і постачання інформації (рукописів, фотографій, зображень) радіо- або телевізійним станціям і кінокомпаніям

  63.99

  Послуги у сфері інформації інші, н.в.і.у.

  63.99.1

  Послуги у сфері інформації, н.в.і.у.

  63.99.10

  Послуги у сфері інформації, н.в.і.у.

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з пошуку інформації за винагороду або на основі контракту
  • послуги з добору новин, вирізок з періодичної преси тощо
  • послуги зі збирання й узагальнення фактів та інформації, крім списків адресатів
  • автоматизовані комп”ютерні інформаційні послуги, не віднесені до інших угруповань

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги зі складання списків адресатів, віднесені до офісних допоміжних послуг, див. 82.19.12
  • послуги телефонних центрів, див. 82.20.10

  63.99.2

  Збірники фактів або інформації, оригінальні

  63.99.20

  Збірники фактів або інформації, оригінальні

  Ця підкатегорія включає:

  • оригінальні збірники фактів або інформації, складені для пошуку даних і довідки, у т.ч. списки адресатів. Ці збірники зазвичай захищені щодо форми представлення, але не щодо змісту.

  Ця підкатегорія не включає:

  • публікацію адресних довідників і каталогів, 58.12.10
  • послуги зі збирання й узагальнення фактів та інформації, див. 63.99.10
  • послуги зі складання списків адресатів, віднесені до допоміжних офісних послуг, див. 82.19.12