Головна 64. Послуги фінансові, крім послуг у сфері страхування та пенсійного забезпечення

  64. Послуги фінансові, крім послуг у сфері страхування та пенсійного забезпечення

  133

  Код

  Назва

  K

  ПОСЛУГИ ФІНАНСОВІ ТА СТРАХОВІ

  64

  Послуги фінансові, крім послуг у сфері страхування та пенсійного забезпечення

  64.1

  Послуги з грошового посередництва

  64.11

  Послуги центрального банку

  64.11.1

  Послуги центрального банку

  64.11.10

  Послуги центрального банку

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з підтримки діючої в країні системи взаємозаліків і платіжних розрахунків та інших фінансових угод
  • послуги з підтримки депозитних рахунків крупних фінансових установ і органів державного управління
  • послуги з проведення грошово-кредитної політики
  • послуги з управління урядовим резервом іноземної валюти
  • послуги з надання впливу на ціну грошей
  • послуги з випуску грошей, у т.ч. планування й організацію випуску, розподілення й заміну грошей
  • послуги фіскального агента, у т.ч. консультаційні послуги, що їх надають урядові, з питань, пов”язаних із державним боргом, випуском боргових зобов”язань, веденням обліку власників облігацій і здійсненням, від імені уряду, виплат відсотків і викупом боргових зобов”язань
  • нагляд за банківськими і/або небанківськими установами, здійснюваний центральним банком
  • інші послуги центрального банку, не віднесені до інших угруповань

  64.19

  Послуги з грошового посередництва інші

  64.19.1

  Послуги щодо депозитних вкладів

  64.19.11

  Послуги щодо депозитних вкладів для корпоративних вкладників та установ

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги щодо депозитних вкладів, у т.ч. до запитання, з попереднім повідомленням і терміновим, для таких клієнтів, як великі підприємства й установи, у т.ч. уряд

  64.19.12

  Послуги щодо депозитних вкладів для інших вкладників

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги щодо депозитних вкладів, у т.ч. до запитання, з попереднім повідомленням і терміновим, для вкладників, що не є корпоративними підприємствами або установами
  • послуги щодо операцій з чеками
  • послуги щодо посвідчення чеків
  • послуги з припинення виплат

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з інкасації тратт, чеків та інших обмінних ордерів, отриманих у порядку інкасації, грошових або прийнятих на внесок, див. 82.91.12
  • послуги з інкасації рахунків або грошей, що надходять відповідно до доручення по рахунках і контрактах, див. 82.91.12
  • пакування, загортання, відправлення поштою або інші операції з банкнотами і монетами за дорученням клієнтів, див. 82.92.10

  64.19.2

  Послуги грошово-кредитних установ із надання кредиту

  64.19.21

  Послуги грошово-кредитних установ із надання внутрішньогалузевого кредиту

  Ця підкатегорія включає:

  • позики, що їх надають грошово-кредитні установи фінансовим посередникам. Ці послуги включають надання позик і авансів, пов”язаних з операціями, які здійснюються між фінансовими посередниками (як оптові послуги з надання кредиту, тобто між підприємствами, діяльність яких віднесена до груп 64.1 і 64.9 за КВЕД-2010), і управління такими позиками й авансами. До них відносять надання позик і авансів місцевим і закордонним фінансовим посередникам, зазвичай на короткий термін, із їх погашенням за вимогою або після закінчення терміну за повідомленням.

  64.19.22

  Послуги грошово-кредитних установ із надання споживчих кредитів

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з надання персональних не іпотечних позичок на обґрунтування, яке полягає в наданні приватним особам кредиту з погашенням частинами
  • послуги на зразок кредитної лінії, що полягають у зобов”язанні позикодавця надати позичальникові позичку аж до певного розміру
  • послуги з надання споживчого кредиту, тобто кредиту, наданого на придбання споживачем товарів або послуг, тоді як придбані товари зазвичай використовуються як додаткове забезпечення

  64.19.23

  Послуги грошово-кредитних установ із надання житлових іпотечних кредитів

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги грошово-кредитних установ з надання іпотечних кредитів з метою придбання землі під житлове будівництво або житлові будинки під заставу землі або будівель
  • позички під житло, що належить клієнту

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з оцінювання, див. 63.31.16

  64.19.24

  Послуги грошово-кредитних установ із надання нежитлових іпотечних кредитів

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги грошово-кредитних установ із надання іпотечних кредитів з метою придбання землі, не призначеної для житлового будівництва або для житлових будинків, під заставу землі або будівель

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з оцінювання, див. 68.31.16

  64.19.25

  Послуги грошово-кредитних установ із надання комерційних неіпотечних кредитів

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги грошово-кредитних установ із надання іпотечних кредитів маклерам і брокерам, що займаються інвестиціями, біржовим, офіційним фінансовим установам, федеральним, регіональним і місцевим органам управління або шкільним корпораціям, іноземним урядам та іншим діловим колам
  • послуги з надання іпотечних кредитів приватним особам з метою підприємництва
  • резервування, зобов”язання та інші форми послуг, у т.ч. послуги, пов”язані з перевищенням кредиту
  • послуги з гарантування і видачі акредитивів
  • послуги з акцепції, тобто згода банку або іншої фінансової установи прийняти до оплати чек або кредитний документ, виданий певною установою

  64.19.26

  Послуги грошово-кредитних установ із забезпечення кредитних карток

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги грошово-кредитних установ із надання кредиту, коли власник кредитної картки користується нею для придбання товару або послуги, незалежно від того, чи є залишок коштів на картці на кінець терміну її дії

  64.19.29

  Послуги грошово-кредитних установ з надання кредитів, інші

  Ця підкатегорія включає:

  • інші послуги грошово-кредитних установ із надання кредитів, не віднесені до інших угруповань
  • послуги з фінансування розпродажів

  64.19.3

  Послуги з грошового посередництва інші, н.в.і.у.

  64.19.30

  Послуги з грошового посередництва інші, н.в.і.у.

  Ця підкатегорія включає:

  • усі інші послуги з грошового посередництва (крім послуг з надання кредиту і послуг по внесках), що здійснюються установами, які надають кредити і приймають внески, крім центрального банку. Ці послуги в основному пов”язані з інвестиціями в цінні папери, що обертаються, (послуги організацій колективного інвестування в переведені цінні папери), у т.ч. боргові інструменти, акції й участі тощо, також охоплюють послуги, пов”язані з похідними фінансовими інструментами.

  64.2

  Послуги холдингових компаній

  64.20

  Послуги холдингових компаній

  64.20.1

  Послуги холдингових компаній

  64.20.10

  Послуги холдингових компаній

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги холдингових компаній, що володіють переважно цінними паперами (або в інший спосіб беруть участь в акціонерному капіталі) компаній і підприємств з метою володіння контрольним пакетом акцій

  64.3

  Послуги трастів, фондів і подібних фінансових суб’єктів

  64.30

  Послуги трастів, фондів і подібних фінансових суб’єктів

  64.30.1

  Послуги трастів, фондів і подібних фінансових суб’єктів

  64.30.10

  Послуги трастів, фондів і подібних фінансових суб’єктів

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги, що їх надають юридичні особи, створені для об”єднання цінних паперів або інших фінансових активів, без управління від імені акціонерів або бенефіціаріїв. Портфелі оформлюють відповідно до індивідуальних вимог з метою досягнення визначених інвестиційних характеристик, таких як диверсифікованість, ризик, ставка прибутковості та зміна рівня цін. Ці юридичні особи одержують відсотки, дивіденди та інші доходи від майна, але вони майже не мають або зовсім не мають найманого персоналу і ніякого доходу від продажу послуг.

  64.9

  Послуги фінансові інші, крім послуг у сфері страхування та пенсійного забезпечення

  64.91

  Послуги з фінансового лізингу

  64.91.1

  Послуги з фінансового лізингу

  64.91.10

  Послуги з фінансового лізингу

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги, що полягають в наданні в розпорядження споживача устатковання або іншого майна без вкладення капіталу з боку споживача, у той час як орендодавець сплачує за устатковання або споруди і отримує права на них, але передає їх в оренду орендареві, зберігаючи за собою лише незначну частину нормальної відповідальності власника

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з операційного лізингу, див. розділ 77

  64.92

  Послуги з надання кредиту інші

  64.92.1

  Послуги з надання кредиту інші, крім подібних послуг грошово-кредитних установ

  64.92.11

  Послуги з надання внутрішньогалузевого кредиту, крім подібних послуг грошово-кредитних установ

  Ця підкатегорія включає:

  • позики, що їх надають фінансові посередники, крім позик грошово-кредитних установ. Ці послуги охоплюють надання позик і авансів, пов”язаних з операціями, які здійснюються між фінансовими посередниками (як оптові послуги з надання кредиту, тобто між підприємствами, діяльність яких віднесена до груп 64.1 і 64.9 за КВЕД-2010), і управління такими позиками й авансами. До них відносять надання позик і авансів місцевим і закордонним фінансовим посередникам, зазвичай на короткий термін, з погашенням за вимогою або після закінчення терміну за повідомленням.

  64.92.12

  Послуги з надання споживчого кредиту, крім подібних послуг грошово-кредитних установ

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з надання персональних неіпотечних кредитв на обґрунтування, що виражається в наданні приватним особами кредиту з погашенням частинами, крім подібних послуг, наданих грошово-кредитними установами
  • послуги на зразок кредитної лінії, що полягають у зобов”язанні позикодавця надати позичальникові позичку аж до певного розміру
  • послуги з надання споживчого кредиту, тобто кредиту, наданого для придбання споживачем товарів або послуг, тоді як придбані товари зазвичай використовуються як додаткове забезпечення

  64.92.13

  Послуги з надання житлового іпотечного кредиту, крім подібних послуг грошово-кредитних установ

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з надання іпотечних кредитів з метою придбання землі під житлове будівництво або житлових будинків під заставу землі або будівель, крім подібних послуг, наданих грошово-кредитними установами
  • позички під житло, що належить клієнту

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з оцінювання, див. 68.31.16

  64.92.14

  Послуги з надання нежитлового іпотечного кредиту, крім подібних послуг грошово-кредитних установ

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з надання іпотечних кредитів з метою придбання землі, не призначеної для житлового будівництва або для житлових будинків, під заставу землі або будівель

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з оцінювання, див. 68.31.16

  64.92.15

  Послуги з надання комерційного неіпотечного кредиту, крім подібних послуг грошово-кредитних установ

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з надання позичок біржовим маклерам і брокерам, що займаються інвестиціями, офіційним фінансовим установам, федеральним, регіональним і місцевим органам управління або шкільним корпораціям, іноземним урядам та іншим діловим колам, крім подібних послуг, наданих грошово-кредитними установами
  • послуги з надання позичок приватним особам з метою підприємництва
  • резервування, зобов”язання та інші форми послуг, у т.ч. послуги, пов”язані з перевищенням кредиту
  • послуги з гарантування і видачі акредитивів
  • послуги з акцепції, тобто згода банку або іншої фінансової установи прийняти до оплати чек або кредитний документ, виданий певною установою

  64.92.16

  Послуги із забезпечення кредитних карток, крім подібних послуг грошово-кредитних установ

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з надання кредитів, коли власник кредитної картки користується нею для придбання товару або послуги, незалежно від того, чи є залишок коштів на картці на кінець терміну її дії, крім подібних послуг, наданих грошово-кредитними установами

  64.92.19

  Послуги з надання кредиту інші (крім подібних послуг грошово-кредитних установ), н.в.і.у.

  Ця підкатегорія включає:

  • інші послуги з надання кредитів, крім послуг грошово-кредитних установ, не віднесені до інших угруповань
  • послуги з фінансування розпродажів

  64.99

  Послуги фінансові інші (крім послуг у сфері страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

  64.99.1

  Послуги фінансові інші (крім послуг у сфері страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

  64.99.11

  Послуги банків інвестиційні

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з передплати на цінні папери
  • послуги з гарантування продажу випуску цінних паперів шляхом закупівлі їх за заявленою ціною у корпорації, що їх випускає, або в уряду, і перепродаж їх інвесторам
  • прийняття зобов”язань із продажу якомога більшої частини випуску цінних паперів без гарантування закупівлі всієї пропонованої маси в організації, що їх випускає

  64.99.19

  Послуги фінансові (крім послуг у сфері страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

  Ця підкатегорія включає інші послуги із фінансового посередництва, не віднесені до інших угруповань, наприклад, послуги з надання гарантій і зобов”язань, у т.ч. умовні зобов”язання, зобов”язання з купівлі цінних паперів або похідних фінансових інструментів за власний рахунок у дилерів по цінних паперах або з їх продажу тощо