Головна 66. Послуги допоміжні у сфері фінансових послуг і страхування

  66. Послуги допоміжні у сфері фінансових послуг і страхування

  138

  Код

  Назва

  K

  ПОСЛУГИ ФІНАНСОВІ ТА СТРАХОВІ

  66

  Послуги допоміжні у сфері фінансових послуг і страхування

  66.1

  Послуги допоміжні у сфері фінансових послуг, крім послуг у сфері страхування та пенсійного забезпечення

  66.11

  Послуги з управління фінансовими ринками

  66.11.1

  Послуги з управління фінансовими ринками

  66.11.11

  Послуги операційні, пов”язані із фінансовими ринками

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги організаційні, що полягають у забезпеченні приміщеннями та іншими засобами, необхідними для функціонування ринків цінних паперів і товарних ринків

  66.11.12

  Послуги з регулювання фінансових ринків

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з регулювання та контролю фінансових ринків і учасників цих ринків

  66.11.19

  Послуги, пов”язані із управлінням фінансовими ринками, інші

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з надання фінансової інформації засобам інформації, див. 63.91.1
  • послуги зі зберігання цінних паперів, див. 66.19.32

  66.12

  Послуги з посередництва за договорами по цінних паперах або товарах

  66.12.1

  Послуги з посередництва за договорами по цінних паперах або товарах

  Ця категорія не включає:

  • послуги з управління портфелем за винагороду або на основі договору, див. 66.30.11

  66.12.11

  Послуги з посередництва за договорами по цінних паперах

  Ця підкатегорія включає:

  • брокерські послуги, пов”язані з цінними паперами (які полягають у зведенні покупців і продавців цінних паперів)
  • послуги з виконання функцій агента в справах продажу часток, акцій або інших паперів, що приносять відсотки у спільних (інвестиційних) фондах
  • послуги з продажу, передачі та викупу урядових облігацій
  • брокерські опціони

  66.12.12

  Послуги з посередництва за договорами по товарах

  Ця підкатегорія включає:

  • брокерські послуги, пов”язані з операціями з товарами і ф”ючерсним продажем товарів, у т.ч. фінансові ф”ючерси
  • брокерські операції з фінансовими похідними інструментами, іншими, ніж опціони

  Ця підкатегорія не включає:

  • брокерські опціони, див. 66.12.11

  66.12.13

  Послуги з обміну іноземної валюти

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з обміну іноземної валюти, що надаються обмінними пунктами тощо

  66.19

  Послуги допоміжні у сфері фінансових послуг, крім послуг у сфері страхування та пенсійного забезпечення, інші

  66.19.1

  Послуги з проведення та реєстрації операцій із цінними паперами

  66.19.10

  Послуги з проведення та реєстрації операцій із цінними паперами

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги, що їх надають за допомогою комп”ютера, із взаємозаліку і врегулюванню вимог, пов”язані з дебіторськими і кредиторськими операціями з цінними паперами, а також пов”язані з передачею прав власності на цінні папери

  66.19.2

  Послуги допоміжні, пов’язані з інвестиційною діяльністю банків

  66.19.21

  Послуги з питань злиття та придбання

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги консультаційні та переговорні, пов”язані з досягненням домовленостей щодо злиття і придбання

  66.19.22

  Послуги, пов”язані з корпоративними фінансами та венчурним капіталом

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з організації корпоративного фінансування, у т.ч. фінансування боргу, акціонерного і венчурного капіталу
  • послуги із фінансування венчурного капіталу

  66.19.29

  Послуги допоміжні, пов’язані з інвестиційною діяльністю банків, інші

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги, пов”язані з інформуванням про курси акцій, надані через комп”ютерний інформаційний сервер, див. 58.19.29
  • послуги з надання фінансової інформації засобам інформації, див. 63.91.1
  • послуги з довірчого управління і зберігання, див. 66.19.3
  • послуги з управління портфелем, див. 66.30.11

  66.19.3

  Послуги з довірчого управління майном та зберігання

  66.19.31

  Послуги з довірчого управління майном

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з довірчого управління і управління нерухомістю й активами
  • послуги довіреної особи інвестиційних фондів або пенсійних фондів
  • послуги довіреної особи щодо цінних паперів (адміністративні послуги, пов”язані з випуском і реєстрацією цінних паперів, виплатою відсотків і дивідендів)

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з управління фондами, див. 66.30.1

  66.19.32

  Послуги зі зберігання

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги, які надаються за інструкцією, щодо збереження й обліку цінної і зазвичай особистої власності, що приносить доход, у т.ч. цінні папери
  • послуги зі зберігання
  • послуги із забезпечення надійності внесків
  • послуги із забезпечення безпеки зберігання
  • послуги з аудиторської ревізії цінних паперів клієнта, розміщених для зберігання

  66.19.9

  Послуги допоміжні у сфері фінансових послуг, крім послуг у сфері страхування та пенсійного забезпечення, інші, н.в.і.у.

  66.19.91

  Послуги консультаційні у сфері фінансових послуг

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з фінансових консультацій
  • аналіз і вивчення ринку

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з питань злиття і придбання, див. 66.19.21
  • послуги, пов”язані з корпоративними фінансами і венчурним капіталом, див. 66.19.22
  • послуги з довірчого управління і зберігання, див. 66.19.3
  • послуги консультаційні з питань страхування і пенсійного забезпечення, див. 66.29.19
  • послуги з управління портфелем, див. 66.30.11
  • послуги консультаційні з податкових питань, див. 69.20.3
  • послуги консультаційні з питань управління фінансами (крім оподаткування підприємств), див. 70.22.12

  66.19.92

  Послуги з оброблення фінансових операцій та клірингові послуги

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги, пов”язані з висновком фінансових угод, такі як перевірка фінансових балансів, видача дозволів на угоди, переведення коштів на рахунки і з рахунків учасників угоди, повідомлення банків (або органів, що видали кредитну картку) про окремі угоди і надання щоденних підсумків
  • послуги, пов”язані з кліринговими рахунками, траттами та іншими платіжними розпорядженнями
  • послуги торговельні, пов”язані з платіжними (дебетними) картками

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з укладання угод по цінних паперах, див. 66.19.10

  66.19.99

  Послуги допоміжні у сфері фінансових послуг, крім послуг у сфері страхування та пенсійного забезпечення, інші, н.в.і.у.

  Ця підкатегорія включає:

  • брокерські послуги пов”язані із заставами і позиками

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з пакування монет і банкнот, див. 82.92.10

  66.2

  Послуги допоміжні у сфері страхування та пенсійного забезпечення

  66.21

  Послуги з оцінювання ризиків та завданої шкоди

  66.21.1

  Послуги з оцінювання ризиків та завданої шкоди

  66.21.10

  Послуги з оцінювання ризиків та завданої шкоди

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги розслідування страхових претензій, визначення розмірів втрат або збитків, які покриваються умовами страхового поліса, і переговори щодо вирішення претензій
  • послуги з вивчення розслідуваних претензій і видачі дозволу на оплату
  • послуги з оцінювання збитків

  66.22

  Послуги страхових агентів і брокерів

  66.22.1

  Послуги страхових агентів і брокерів

  66.22.10

  Послуги страхових агентів і брокерів

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з продажу аннуітетів і полісів перестрахування, пов”язані з переговорами, або пропозиції цієї продукції

  66.29

  Послуги допоміжні у сфері страхування та пенсійного забезпечення, інші

  66.29.1

  Послуги допоміжні у сфері страхування та пенсійного забезпечення, інші

  66.29.11

  Послуги актуарні

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з розрахунку страхових ризиків і страхових внесків

  66.29.19

  Послуги допоміжні у сфері страхування та пенсійного забезпечення, інші, н.в.і.у.

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з управління страховими і пенсійними фондами
  • послуги з управління врятованим майном
  • послуги консультаційні у сфері страхування і пенсійного забезпечення

  66.3

  Послуги з управління фондами

  66.30

  Послуги з управління фондами

  66.30.1

  Послуги з управління фондами

  66.30.11

  Послуги з управління портфелем активів, крім управління пенсійними фондами

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з управління за винагороду або на основі контракту портфелем, який належить приватним особам, підприємствам або іншим суб”єктам, крім пенсійних фондів. Управлінці приймають рішення щодо того, які інвестиції варто купувати або продавати. Наприклад, управління портфелями спільних або інших інвестиційних фондів чи трастів.

  Ця підкатегорія не включає:

  • купівлю і продаж цінних паперів на основі винагороди за операцію, див. 66.12.11
  • послуги консультаційні щодо особистого фінансового планування, які не припускають прийняття рішень від імені клієнтів, див. 66.19.91
  • управління пенсійними фондами, див. 66.30.12

  66.30.12

  Послуги з управління пенсійними фондами