Головна 70. Послуги головних управлінь (хед-офісів); послуги консультаційні з питань керування

  70. Послуги головних управлінь (хед-офісів); послуги консультаційні з питань керування

  250

  Код

  Назва

  M

  ПОСЛУГИ ПРОФЕСІЙНІ, НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ

  70

  Послуги головних управлінь (хед-офісів); послуги консультаційні з питань керування

  70.1

  Послуги головних управлінь (хед-офісів)

  70.10

  Послуги головних управлінь (хед-офісів)

  70.10.1

  Послуги головних управлінь (хед-офісів)

  70.10.10

  Послуги головних управлінь (хед-офісів)

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги головних управлінь (хед-офісів), інших підрозділів компанії або підприємства з управління

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги холдингових компаній, що не беруть участь в управлінні, див. 64.20.10

  70.2

  Послуги консультаційні з питань керування

  70.21

  Послуги у сфері зв’язків із громадськістю та обміну інформацією

  70.21.1

  Послуги у сфері зв’язків із громадськістю та обміну інформацією

  70.21.10

  Послуги у сфері зв’язків із громадськістю та обміну інформацією

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з надання консультаційної, управлінської й оперативної допомоги, у т.ч. лобіювання, які стосуються методів підвищення престижу організації та поліпшення відносин організації або приватної особи з громадськістю, урядом, виборцями, пайовиками тощо

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з планування і створення реклами, див. 73.11.11
  • послуги з дослідження кон”юнктури ринку і вивчення суспільної думки, див. 73.20

  70.22

  Послуги консультаційні з питань комерційної діяльності й керування

  70.22.1

  Послуги консультаційні з питань керування діяльністю підприємства

  70.22.11

  Послуги консультаційні з питань стратегічного менеджменту

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з надання консультаційної, управлінської й організаційної допомоги з питань стратегії підприємництва і загального планування, формування структури і контролю організації. Заходи щодо консультацій у сфері керування можуть бути пов”язані з одним видом або комбінацією таких видів послуг:
   • розробленням політики
   • визначення організаційної структури (системи прийняття рішень), що найбільш ефективно відповідала б цілям організації
   • юридичне оформлення
   • стратегічні бізнес-плани
   • послуги консультаційні з питань розвитку господарської діяльності та реструктуризації, такими як злиття, придбання, спільні підприємства, стратегічні союзи, диверсифікованість, приватизація
   • вибір систем управлінської інформації
   • підготовка управлінських доповідей і контроль
   • плани зміни підприємницької діяльності
   • ревізії управління
   • розроблення програм підвищення прибутковості
   • інші послуги, що мають особливий інтерес для вищої управлінської ланки організації

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з юридичного консультування і представництва, див. 69.10.1
  • послуги радників і посередників, що організовують злиття і придбання, див. 66.19.21

  70.22.12

  Послуги консультаційні з питань фінансового менеджменту (крім питань корпоративного оподаткування)

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з надання консультаційної, управлінської й організаційної допомоги з питань фінансового менеджменту, таких як:
   • управління оборотним капіталом і ліквідністю, визначення відповідної структури капіталу
   • аналіз пропонованих капіталовкладень
   • управління активами
   • розроблення систем звітності і бюджету, а також бюджетного контролю
   • послуги консультаційні фінансові, пов”язані зі злиттям, придбанням тощо, такі як рекомендації щодо методів оцінювання, методів оплати, методів контролю, міжнародних фінансів

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з проектування і розроблення програмного забезпечення для систем бухгалтерського обліку, див. 62.01.1
  • брокерські операції, пов”язані з цінними паперами, див. 66.12.11
  • послуги з управління портфелем і фондами, див. 66.30.11
  • послуги у сфері складання рахунків, бухгалтерського обліку і фінансової ревізії, див. 69.20

  70.22.13

  Послуги консультаційні з питань керування маркетингом

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з надання консультаційної, управлінської й організаційної допомоги, що стосується стратегії організації щодо маркетингу і маркетингових операцій.

  Консультації з питань керування маркетингом можуть бути пов”язані з одним видом або комбінацією таких послуг:

  • аналіз і розроблення стратегії маркетингу
  • розроблення програм обслуговування споживачів, ціноутворення, каналів реклами і поширення
  • підготовка управлінського складу і кадрів для збуту продукції
  • організація каналів маркетингу (реалізація оптовикам або безпосередньо роздрібним торговцям, пряме пересилання поштою, надання спеціальних пільг тощо), дизайн паковань та інших питань, пов”язаних зі стратегією маркетингу й операціями організації

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги щодо зв”язків з громадськістю, див. 70.21.10
  • послуги у сфері реклами, див. 73.11

  70.22.14

  Послуги консультаційні з питань керування трудовими ресурсами

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з надання консультаційної, управлінської й організаційної допомоги щодо стратегії, політики, практики і процедур організації, пов”язаних з її трудовими ресурсами. Послуги консультаційні щодо трудових ресурсів можуть бути пов”язані з одним або декількома з питань:
   • наймання персоналу, заробітна плата, гарантії і компенсації, перевірка й оцінювання роботи персоналу
   • організаційний розвиток (поліпшення взаємодії в групах і між ними)
   • навчання співробітників і задоволення їх потреб розвитку
   • процедури з працевлаштування звільнених і плани допомоги співробітникам
   • планування спадкоємності
   • дотримування урядових нормативних вимог у таких областях, як здоров”я, безпека, заробітна плата робочої сили і рівність у працевлаштуванні
   • відносини між робочою силою і керівництвом
   • ревізії трудових ресурсів

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги консультаційні з працевлаштування або пошуку керівного персоналу, див. 78.10.1
  • послуги консультаційні у сфері освіти, див. 85.60.10

  70.22.15

  Послуги консультаційні з питань керування виробництвом

  Ця підкатегорія включає послуги консультаційні з питань управління виробництвом, такі як:

  • удосконалення систем і процедур
  • удосконалення адміністративної роботи й обслуговування, такої як:
   • планування офісу
   • планування робочого процесу і дотримання трудових стандартів
  • автоматизація роботи відділів, наприклад, вибір і встановлення автоматизованих систем
  • розроблення продукції, контроль якості і управління якістю
  • безпека, охорона і захист на підприємстві

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги консультаційні з питань постачання, див. 70.22.16
  • інженерні послуги консультаційні і послуги з планування розміщення устатковання і проектування виробничих процесів, див. 71.12.17
  • послуги агрономів і фахівців з економіки сільського господарства, консультаційні, див. 74.90.19

  70.22.16

  Послуги консультаційні з питань керування мережею постачання та з питань керування в інших сферах

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги консультаційні з питань керування інтегрованими мережами постачання. Послуги консультаційні з питань керування інтегрованими мережами постачання – це комплексний продукт, що включає послуги з питань керування матеріально-технічним постачанням, складування і збереження, дистрибуції.
  • послуги консультаційні з питань управління логістикою, такі як:
   • консультації з питань логістики, пов”язані з керуванням матеріально-технічного постачання, тобто, спостереженням за наявним матеріально-технічним постачанням, для визначення найбільш ефективних вимог матеріально-технічного постачання для клієнта
   • консультації з питань логістики, пов”язані з дистрибуцією і транспортуванням, у т.ч. процеси, які клієнт використовує для зберігання, перевантаження і переміщення товарів у межах організації, для доставки товарів від клієнта до споживача
   • консультації з питань логістики, пов”язані зі складуванням і зберіганням, у т.ч. процеси одержання, зберігання і видачі товарів
   • консультації з питань логістики, пов”язані з технічним обслуговуванням
  • інші послуги консультаційні з питань управління, не віднесені до інших угруповань

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги консультаційні у сфері архітектури, див. 71.11.24
  • консультаційні послуги інженерні, див. 71.12.11
  • послуги консультаційні з питань захисту навколишнього середовища, див. 74.90.13
  • послуги консультаційні наукові й технічні інші, не віднесені до інших угруповань, див. 74.90.19

  70.22.17

  Послуги з керування бізнес-процесами

  Ця підкатегорія включає надання комплексних послуг, що об”єднують послуги, які потребують інтенсивного використання інформаційних технологій, з робочою силою (некваліфікованою або кваліфікованою, в залежності від рішення), устаткованням і приміщеннями для підтримки, розміщення і управління бізнес- процесами для клієнта:

  • фінансовими бізнес-процесами, такими як оброблення трансакцій, оброблення інформації за кредитними картками, послуги, пов”язані з платежами, послуги, пов”язані з наданням позичок
  • бізнес-процесами, пов”язаними з трудовими ресурсами, такими як управління пільгами, наданими роботодавцем, виконання розрахунку заробітної плати, управління кадрами
  • бізнес-процесами з управління ланцюгами постачань, такими як управління матеріально-технічним постачанням, послуги із закупівель, послуги у сфері логістики, планування виробництва й оброблення замовлень
  • бізнес-процесами з управління відносинами зі споживачами, такими як служби допомоги, телефонні інформаційні центри, надання послуг покупцям
  • вертикальними ринковими бізнес-процесами, що здійснюються певними галузями промисловості, такими як енергетична, хімічна, нафтова промисловість
  • іншими бізнес-процесами для клієнта

  70.22.2

  Послуги з керування іншими проектами, крім послуг з керування будівельними проектами

  70.22.20

  Послуги з керування іншими проектами, крім послуг з керування будівельними проектами

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з координації ресурсів і контролю їх використання у процесі підготовки, здійснення і завершення проекту за дорученням клієнта
  • послуги з керування проектами, що можуть включати бюджетний контроль, контроль за звітністю і витратами, закупівлі, планування графіка робіт та інших умов робіт, координацію роботи субпідрядників, перевірку і контроль якості тощо
  • послуги з керування проектами, що включають послуги з питань управління і адміністративні послуги з наданням або без надання свого персоналу

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з керування будівельними проектами, див. 71.12.20

  70.22.3

  Послуги консультаційні з питань господарської діяльності інші

  70.22.30

  Послуги консультаційні з питань господарської діяльності інші

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги щодо регіонального розвитку, промислового розвитку або розвитку туризму

  70.22.4

  Знаки товарні та франшизи

  70.22.40

  Знаки товарні та франшизи

  Ця підкатегорія включає:

  • оригінальні товарні знаки і франшизи, тобто офіційно зареєстровану власність конкретного товарного знака. Цю продукцію виробляють за власний рахунок з наміром отримати зиск шляхом надання дозволу іншим особам використовувати свої товарні знаки або франшизи.

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з надання ліцензій на право використання товарних знаків і франшиз, див. 77.40.12
  • наукові дослідження й експериментальні розроблення, в результаті яких створюється продукція або поняття, забезпечене товарним знаком, див. розділ 72
  • послуги консультаційні, пов”язані з організацією каналів збуту (у т.ч. франшизи), див. 70.22.13
  • послуги з управління, пов”язані з правами на товарні знаки і франшизи, див. 74.90.20