Головна 78. Послуги з працевлаштування

  78. Послуги з працевлаштування

  115

  Код

  Назва

  N

  ПОСЛУГИ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

  78

  Послуги з працевлаштування

  78.1

  Послуги агентств працевлаштування

  78.10

  Послуги агентств працевлаштування

  78.10.1

  Послуги агентств працевлаштування

  78.10.11

  Послуги з пошуку та працевлаштування керівного персоналу

  Ця підкатегорія включає:

  • спеціалізовані послуги з пошуку та працевлаштування, обмежені посадами високооплачуваних керівників, керівників вищої ланки і фахівців, відповідно до специфікацій клієнта:
   • проведення співбесід з керівним складом організації клієнта
   • розроблення стандартних кваліфікаційних вимог, проведення основних досліджень і розміщення рекламних оголошень для пошуку потенційних кандидатів на посаду
   • відбір можливих кандидатів, підготовка конфіденційного листа висококваліфікованих претендентів, його надання клієнтові й обговорення
   • підготовка до співбесіди, проведення переговорів з питання винагороди і наступне спостереження після наймання.

  Рішення щодо того, який з кандидатів буде найнятий, приймає потенційний роботодавець/клієнт. Плата за надану послугу стягується незалежно від того, найнятий кандидат, чи ні. Ця послуга також відома як “пошук з поетапною оплатою”.

  Ця підкатегорія також включає:

  • інтернет-послуги з пошуку та працевлаштування керівників

  78.10.12

  Послуги з працевлаштування на постійній основі, крім послуг з пошуку та працевлаштування керівного персоналу

  Ця підкатегорія включає:

  • тестування, проведення співбесід, перевірку рекомендацій, оцінку і консультування можливих найманих робітників
  • послуги з добору, відбору і рекомендації кандидатів клієнтові для заняття посад на постійній (невизначеній) основі

  Ці послуги можуть надаватися потенційному роботодавцеві або можливому найманому працівникові. Кандидата обирає і наймає потенційний роботодавець. Оплата послуг агентств з працевлаштування відбувається за результатами, тобто тільки у випадку успішного працевлаштування кандидата. Ця підкатегорія включає послуги з постійного працевлаштування для повного набору посад, від працівників нижчої ланки до співробітників відділів управління, у т.ч. керівних співробітників, крім найнятих шляхом пошуку керівних співробітників, а також на вакансії на національному рівні або за кордоном.

  Ця підкатегорія також включає:

  • послуги агентств із постійного працевлаштування, надані в мережі Інтернет
  • послуги агентств і бюро з добору акторів, наприклад, театральних

  Ця підкатегорія не включає:

  • надання послуг особистими театральними або артистичними агентами або агентствами, див. 74.90.20

  78.2

  Послуги агентств тимчасового працевлаштування

  78.20

  Послуги агентств тимчасового працевлаштування

  78.20.1

  Послуги агентств тимчасового працевлаштування

  Ця категорія включає:

  • послуги з тимчасового укомплектування кадрами для забезпечення персоналом щодо тимчасових призначень. Агентство тимчасового працевлаштування наймає працівників і призначає/надає їх клієнтам для підтримки або поповнення робочої сили клієнта в таких робочих ситуаціях, як відсутність працівника, тимчасовий брак кваліфікованої робочої сили, сезонне робоче навантаження, а також спеціальні завдання і проекти. Заробітну плату працівникам сплачує агентство тимчасового працевлаштування, яка несе юридичну відповідальність за їх дії, але в процесі роботи вони знаходяться під безпосереднім спостереженням клієнта. Агентство тимчасового працевлаштування встановлює розмір заробітної плати, допомоги тощо працівнику.

  78.20.11

  Послуги агентств тимчасового працевлаштування щодо забезпечення персоналом у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з тимчасового укомплектування кадрами для забезпечення обслуговуючим персоналом у сфері комп’ютерної техніки й телекомунікацій, такими як допоміжний персонал для обслуговування систем інформаційних технологій і телекомунікацій, розробники програмного забезпечення, персонал для оброблення даних тощо

  78.20.12

  Послуги агентств тимчасового працевлаштування щодо забезпечення іншим допоміжним офісним персоналом

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з тимчасового укомплектування кадрами для забезпечення іншим допоміжним офісним персоналом, таким як секретарі, офісні працівники, бухгалтери, друкарки тощо

  78.20.13

  Послуги агентств тимчасового працевлаштування щодо забезпечення персоналом у сфері комерції та торгівлі

  78.20.14

  Послуги агентств тимчасового працевлаштування щодо забезпечення робітниками у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з тимчасового укомплектування кадрами для забезпечення робітниками у сфері транспорту, складського господарства, логістики чи промисловості, такими як будівельники, ремонтники, водії, машиністи, збирачі, верстатники, різнороби, вантажники, транспортні робітники тощо

  78.20.15

  Послуги агентств тимчасового працевлаштування щодо забезпечення персоналом у сфері готельного та ресторанного господарства

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з тимчасового укомплектування кадрами для забезпечення персоналом у сфері готельного та ресторанного господарства, таким як кухарі, офіціанти, портьє

  78.20.16

  Послуги агентств тимчасового працевлаштування щодо забезпечення медичним персоналом

  78.20.19

  Послуги агентств тимчасового працевлаштування щодо забезпечення іншим персоналом

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з тимчасового укомплектування кадрами щодо надання вчителів, керівних працівників та іншого персоналу, не віднесеного до інших угруповань

  78.3

  Послуги із забезпечення трудовими ресурсами інші

  78.30

  Послуги із забезпечення трудовими ресурсами інші

  Цей клас не включає:

  • послуги із забезпечення функціонування трудових ресурсів у сполученні із спостереженням або здійсненням підприємницької діяльності, див. клас, до якого віднесена відповідна економічна діяльність такого підприємства
  • послуги з надання тільки однієї з функцій трудових ресурсів, див. клас відповідної економічної діяльності такої функції

  78.30.1

  Послуги із забезпечення трудовими ресурсами інші

  Ця категорія включає:

  • послуги із забезпечення персоналом для довгострокових призначень. Відповідно до цього порядку клієнт може прийняти на роботу особу або осіб, найнятих фірмою із працевлаштування і призначених на своє місце роботи, або ж передати частину наявної робочої сили агентству працевлаштування. Заробітну плату працівникам, найнятим на тривалий термін, сплачує агентство працевлаштування, яке несе юридичну відповідальність за їх дії, але у процесі роботи вони знаходяться під спостереженням клієнта. Ця послуга включає надання в оренду робітників, окремих працівників, укомплектування працівниками на тривалий термін, розрахунок і нарахування заробітної плати.

  78.30.11

  Послуги із забезпечення трудовими ресурсами для роботи у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій, інші

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з укомплектування і управління кадрами для забезпечення обслуговуючим персоналом у сфері комп’ютерної техніки та телекомунікацій, таким як допоміжний персонал для обслуговування систем інформаційних технологій і телекомунікацій, розробники програмного забезпечення, персонал для оброблення даних тощо

  78.30.12

  Послуги із забезпечення іншим допоміжним офісним персоналом, інші

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з укомплектування і управління кадрами для забезпечення іншим офісним персоналом, таким як секретарі, офісні працівники, бухгалтери, друкарки тощо

  78.30.13

  Послуги із забезпечення іншим персоналом для роботи у сфері комерції та торгівлі, інші

  78.30.14

  Послуги із забезпечення робітниками для роботи у сфері транспорту, складського господарства, логістики та промисловості, інші

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з укомплектування і управління кадрами для забезпечення робітниками у сфері транспорту, складського господарства, логістики та промисловості, таких як будівельники, ремонтники, водії, машиністи, збирачі, верстатники, різнороби, вантажники, транспортні робітники тощо

  78.30.15

  Послуги із забезпечення персоналом для роботи у сфері готельного та ресторанного господарства, інші

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з укомплектування і керування кадрами для забезпечення персоналом у сфері готельного та ресторанного господарства, такими як кухарі, офіціанти, портьє тощо

  78.30.16

  Послуги із забезпечення медичним персоналом, інші

  78.30.19

  Послуги із забезпечення персоналом, інші, н.в.і.у.

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з укомплектування і управління кадрами щодо надання вчителів, керівних працівників та іншого персоналу, не віднесеного до інших угруповань