Головна 84. Послуги у сфері державного управління й оборони; послуги у сфері обов’язкового...

  84. Послуги у сфері державного управління й оборони; послуги у сфері обов’язкового соціального страхування

  125

  Код

  Назва

  О

  ПОСЛУГИ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНИ; ПОСЛУГИ У СФЕРІ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

  84

  Послуги у сфері державного управління й оборони; послуги у сфері обов’язкового соціального страхування

  84.1

  Послуги у сфері державного управління загального характеру та соціально-економічного державного управління

  84.11

  Послуги у сфері державного управління загального характеру

  84.11.1

  Послуги у сфері державного управління загального характеру

  84.11.11

  Послуги у сфері виконавчої та законодавчої влади

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги у виконавчій і законодавчій сферах діяльності, що надаються органами державного управління центрального, регіонального і місцевого рівнів

  84.11.12

  Послуги у бюджетно-фінансовій і податковій сферах

  Ця підкатегорія включає:

  • адміністративні послуги і послуги з нагляду, пов”язані з фінансовими і фіскальними питаннями, такі як:
   • послуги із забезпечення функціонування структур оподатковування
   • послуги зі збирання мита і податків за товари
   • послуги з розслідування випадків порушень податкового законодавства
  • послуги з виконання бюджету і з управління державними фондами і державним боргом

  84.11.13

  Послуги у сфері загальнодержавного економічного та соціального планування та у сфері статистики

  Ця підкатегорія включає:

  • адміністративні й оперативні послуги, які відносяться до загальнодержавного економічного і соціального планування
  • послуги, що надаються органами планування і статистики на різних рівнях управління
  • послуги інших органів державної влади, бюро і програмних підрозділів, які розробляють, координують загальнодержавні економічні та соціальні плани і програми і часто здійснюють контроль за їх виконанням

  84.11.14

  Послуги органів державної влади щодо фундаментальних досліджень

  Ця підкатегорія включає:

  • адміністративні послуги, що надаються органами, бюро, програмними підрозділами урядовим заходам щодо фінансування або проведення фундаментальних наукових досліджень в областях природничих, суспільних і гуманітарних наук і фундаментальних багато дисциплінарних наукових досліджень

  Ця підкатегорія не включає:

  • адміністративні послуги у сфері політики наукових досліджень і експериментальних розроблень, призначених для підвищення особистого добробуту людей, і пов”язаних з цим засобів, див. 84.12.12
  • адміністративні послуги у сфері політики наукових досліджень і експериментальних розроблень, призначених для підвищення економічної ефективності і конкурентноздатності, див. 84.13.1
  • адміністративні послуги у сфері політики наукових досліджень і експериментальних розроблень, пов”язаних з обороною і близькими до неї засобів, див. 84.22.1

  84.11.19

  Послуги загальнодержавного характеру інші

  Ця підкатегорія включає:

  • адміністративні, організаційні і додаткові послуги, пов”язані з урядовими (державними) справами, що не можуть бути включені до жодної з чотирьох попередніх категорій
  • послуги програмних підрозділів, що відносяться до питань несамоврядних і підопічних територій
  • послуги програмних підрозділів, які управляють проведенням виборів

  84.11.2

  Послуги допоміжні для органів державного управління

  84.11.21

  Послуги загального характеру із забезпечення кадрами органів державного управління

  Ця підкатегорія включає:

  • державні адміністративні й оперативні послуги, пов”язані з загальними кадровими питаннями, незалежно від їх відношення до якої-небудь конкретної функції
  • послуги з розроблення і реалізації загальної політики з кадрових питань і процедурами, що охоплюють добір і просування по службі, методи атестації, опис функціональних обов”язків, оцінку і класифікацію, управління здійсненням положень, що стосуються державної служби, й подібні питання

  84.11.29

  Послуги допоміжні інші для органів державного управління

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з централізованих державних закупівель і постачання

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з експлуатації будівель, що належать урядові або зайнятих урядом, див. 68.20.12, 68.32.13
  • послуги з експлуатації урядових архівів, див. 91.01.12

  84.12

  Послуги адміністративні у сферах охорони здоров’я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов”язкового соціального страхування

  84.12.1

  Послуги адміністративні у сферах охорони здоров’я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов”язкового соціального страхування

  Ця категорія включає:

  • державні адміністративні послуги у сфері політики наукових досліджень і експериментальних розроблень і пов”язаних з ними засобів для цих сфер

  84.12.11

  Послуги адміністративні у сфері освіти

  Ця підкатегорія включає:

  • державні адміністративні послуги для різних навчальних закладів
  • послуги з управління, забезпечення функціонування, інспекції і фінансування, що надаються всім типам шкіл та іншим навчальними закладами
  • послуги з інформування громадськості, що відносяться до системи освіти в цілому і надаються урядовими департаментами або спеціальними програмними підрозділами

  Ця підкатегорія не включає:

  • допоміжні послуги у сфері освіти, див. 85.60.10

  84.12.12

  Послуги адміністративні у сфері охорони здоров’я

  Ця підкатегорія включає:

  • державні адміністративні послуги, що відносяться до всіх видів діяльності у сфері охорони здоров”я і соціальної допомоги
  • послуги з управління, забезпечення функціонування, інспекції і фінансування, що надаються лікарням або стоматологічним клінікам загального типу і спеціалізованим лікарням або стоматологічним клінікам, а також послуги з догляду за хворими і тими, хто видужує вдома
  • адміністративні послуги з управління, забезпечення функціювання і фінансування з таких питань охорони здоров”я, як послуги, що відносяться до функціювання банків крові і плазми, послуги з виявлення, профілактики хвороб, управління програмами підтримки якості лікарських засобів, послуги з контролю за народжуваністю тощо.

  Ці послуги зазвичай надаються спеціальними групами або індивідуальними професійними фахівцями у сфері охорони здоров”я, не пов”язаними з лікарнями, клініками або практикуючими лікарями.

  Ця підкатегорія не включає:

  • адміністративні послуги, що стосуються систем виплати допомоги з причин хвороби, вагітності і пологів або тимчасової непрацездатності, див. 84.30.11
  • послуги у сфері здоров”я людини, див. розділ 86
  • послуги з надання соціальної допомоги, див. 87.90

  84.12.13

  Послуги адміністративні у сфері житлового будівництва та комунального господарства

  Ця підкатегорія включає:

  • державні адміністративні послуги, що відносяться до житлового будівництва і всієї сукупності питань, що стосуються розвитку громади, водопостачання, санітарії і освітлення вулиць
  • послуги, що відносяться до розгортання, контролю й оцінювання діяльності у сфері житлового будівництва і житлових стандартів (крім будівельних стандартів)
  • адміністративні послуги, що відносяться до регулювання квартирної або орендної плати і норм, що визначають право на фінансоване державою житло
  • адміністративні послуги з будівництва житла для широкого загалу або для людей з особливими потребами
  • поширення серед широкої громадськості інформації, яка стосується житлового будівництва
  • послуги, що надаються органами, бюро, управліннями і програмними підрозділами, зайнятими розробленням і управлінням здійснення положень, що стосуються водопостачання
  • державні адміністративні послуги, що відносяться до діяльності із збирання і знищення сміття, експлуатації каналізаційної системи і прибирання вулиць
  • стандарти, що стосуються забруднення навколишнього середовища, і поширення інформації щодо рівня забруднення навколишнього середовища
  • адміністративні послуги, що надаються програмами із захисту навколишнього середовища

  Ця підкатегорія не включає:

  • каналізаційну систему, видалення відходів і рекультивацію, див. розділи 37, 38, 39

  84.12.14

  Послуги адміністративні у сферах відпочинку, культури та релігій

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги із забезпечення можливостей проведення культурних заходів і з підтримки окремих артистів, а також організацій, що сприяють розширенню діяльності у сфері культури, у т.ч. послуги з розподілення державних грантів артистам
  • послуги з підтримки проведення святкових заходів на національному, регіональному або місцевому рівнях і послуги з надання можливостей для діяльності релігійних закладів
  • послуги з фінансової підтримки діяльності у сфері відпочинку і культури

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги музеїв та інші послуги у сфері культури, див. розділ 91
  • послуги бібліотек і архівів, що знаходяться під управлінням уряду, див. 93.01.1
  • інші послуги з організації відпочинку, див. 92.00, 93.21, 93.29
  • послуги із забезпечення функціонування спортивних споруд, див. 93.11.10
  • послуги із сприяння проведення і організації спортивних заходів, див. 93.12.10, 93.19.11

  84.13

  Послуги адміністративні щодо регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

  84.13.1

  Послуги адміністративні щодо регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності

  Ця категорія включає:

  • адміністративні послуги з питань політики наукових досліджень і експериментальних розроблень і пов”язаних з цим засобів у цих секторах
  • додаткові послуги і послуги з поширення інформації із зазначених питань

  Ця категорія не включає:

  • послуги у сфері наукових досліджень і експериментальних розроблень, див. розділ 72

  84.13.11

  Послуги адміністративні у сферах сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства

  Ця підкатегорія включає:

  • державні адміністративні послуги з питань:
   • сільськогосподарського землевпорядження
   • аграрної реформи і заселення земель
   • стабілізації сільськогосподарських ринків
   • ветеринарних служб
   • боротьби із шкідниками
   • лісового господарства
   • рибальства і мисливства
  • адміністративні послуги, що надаються органами, бюро і програмними підрозділами і що стосуються:
   • збереження сільськогосподарських угідь
   • освоєння земель
   • меліорації і збільшення площ земель
   • ветеринарних послуг, наданих фермам
   • знищення сільськогосподарських шкідників, паразитів, хвороб рослин або інших шкідливих факторів і боротьби з ними
   • контролю за сільськогосподарськими культурами та їх покращенням
  • адміністративні послуги, що відносяться до:
   • положень, що регулюють діяльність у сфері лісового господарства
   • видачі ліцензій на вирубку дерев
   • раціоналізації використання лісових ресурсів
   • роботи з лісовідтворення
   • адміністративних послуг із забезпечення і підтримки функціонування мисливських заказників і риборозплідників
   • розроблення положень, у т.ч. з ліцензування мисливства і вилову риби, контролю за їх виконанням

  84.13.12

  Послуги адміністративні у паливно-енергетичній сфері

  Ця підкатегорія включає:

  • адміністративні послуги, що надаються органами, бюро і програмними підрозділами з питань, які відноситься до:
   • твердого палива, у т.ч. положень, що стосуються його розроблення або зберігання
   • нафти і природного газу
   • мінерального палива
   • ядерного і некомерційного палива, у т.ч. такі види палива, як спирт, дрова, відходи деревини тощо

  84.13.13

  Послуги адміністративні у сферах добувної промисловості, переробної промисловості й будівництва

  Ця підкатегорія включає:

  • адміністративні послуги, що надаються органами, бюро і програмними підрозділами з питань, що відноситься до:
   • розвідування, розроблення, збереження, маркетингових та інших аспектів виробництва мінеральних ресурсів, у т.ч. до розроблення і контролю за здійсненням положень щодо їх пошуку
   • стандартів гірської справи і безпеки
   • послуг, спрямованих на розвиток, розширення і зміцнення положень підприємств переробної промисловості
   • послуг, пов”язаних з розробленням і застосуванням положень щодо будівельних стандартів, видачі свідоцтв на право ведення робіт, розробленням і контролем за здійсненням положень щодо безпеки на будівельних майданчиках

  Ця підкатегорія не включає:

  • адміністративні послуги, пов”язані з мінеральним паливом, див. 84.13.12

  84.13.14

  Послуги адміністративні у сферах транспорту та зв’язку

  Ця підкатегорія включає:

  • державні адміністративні послуги у сферах автомобільного і водного транспорту, залізничного і повітряного транспорту і зв”язку
  • адміністративні послуги, що надаються органами, бюро і програмними підрозділами:
   • планування, проектування, будівництва, підтримки в належному стані й удосконалення шосейних доріг, автомагістралей і пов”язаних з ними споруд
   • дорожнього полотна і пов”язаних з ним споруд
   • споруд для водного транспорту; залізниць; злітно-посадочних смуг аеропортів, терміналів, ангарів, аеронавігаційного устатковання; інших постійних споруд і устатковання, пов”язаного з повітряним транспортом
   • трубопроводів та інших пристроїв
  • управління всіма цими роботами та їх регламентацією, розроблення і контроль за здійсненням експлуатаційних положень для всіх вищезгаданих транспортних засобів і устатковання до нього
  • адміністративні послуги щодо зв”язку, тобто поштового, телефонного, телеграфного, кабельного і безпровідної системи зв”язку і супутників зв”язку
  • послуги, пов”язані з плануванням, розвитком, експлуатацією і модернізацією систем зв”язку
  • послуги щодо розроблення положень для цих систем і контролю за їх застосуванням

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з регулювання рухом на автомобільних дорогах і водних шляхах, що здійснюються органами міліції, див. 84.24.11

  84.13.15

  Послуги адміністративні у сферах торгівлі, ресторанного господарства, діяльності готелів і ресторанів

  Ця підкатегорія включає:

  • державні адміністративні послуги у сферах розподілення, зберігання, складського, готельного і рестораного господарства
  • адміністративні послуги, що надаються органами, бюро і програмними підрозділами і що стосуються:
   • розроблення положень щодо оптової та роздрібної торгівлі і контролю за їх здійсненням, заходів для захисту споживача, контролю над цінами і системами розподілення, які здійснюються через діяльність роздрібних або оптових торговців, сховищ і складів, готелів і ресторанів
  • адміністративні послуги у сфері проектування і будівництва готелів і ресторанів

  84.13.16

  Послуги адміністративні у сфері туризму

  Ця підкатегорія включає:

  • державні адміністративні послуги у сфері туризму і сприяння його розвитку
  • адміністративні послуги, що надаються органами, бюро і програмними підрозділами і що стосуються:
   • рекламних кампаній
   • поширення туристичної інформації
   • інших послуг з підтримки туризму

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги із забезпечення функціонування туристичних агентств, див. 79.90.12

  84.13.17

  Послуги адміністративні, пов’язані з багатоцільовими проектами розвитку

  Ця підкатегорія включає:

  • адміністративні послуги, що надаються органами, бюро і програмними підрозділами і що стосуються: планування, розроблення, створення, модернізації і здійснення багатоцільових проектів. Такі проекти зазвичай передбачають створення комплексних споруд для виробництва енергії, боротьби із повенями, іригації, навігації та відпочинку

  84.13.18

  Послуги адміністративні загального характеру у сферах економічної та комерційної діяльності, трудових ресурсів

  Ця підкатегорія включає:

  • адміністративні послуги, що надаються органами, бюро і програмними підрозділами, у т.ч. щодо:
   • розроблення загальної економічної політики
   • регулювання або підтримки таких видів загальної економічної діяльності, як експорт і імпорт у цілому, товарний ринок і ринок акцій
   • загального контролю над доходами
   • сприяння загальної торговельної діяльності
   • загального регулювання діяльності монополій та інших факторів, що стримують торгівлю і вихід на ринок
   • регулювання, ліцензування й інспектування різних комерційних секторів
  • адміністративні послуги, пов”язані з діяльністю таких інститутів, як патентні бюро, бюро з торговельних марок і авторських прав, установи, що займаються прогнозами погоди, установи зі стандартизації
  • адміністративні послуги розроблення та реалізації загальної політики і положень у сфері робочої сили, таких як умови праці; функціонування бірж праці; здійснення на національному і регіональному рівнях політичних заходів у сфері розвитку, спрямованих на зниження рівня безробіття і стимулювання мобільності робочої сили

  84.2

  Послуги державні для суспільства в цілому

  84.21

  Послуги у сфері міжнародних відносин

  84.21.1

  Послуги у сфері міжнародних відносин

  Ця категорія не включає:

  • послуги з надання міжнародної допомоги біженцям у результаті стихійних лих або конфліктів, див. 88.99.19

  84.21.11

  Послуги адміністративні, пов’язані з зовнішньою політикою, дипломатичні та консульські послуги за кордоном

  Ця підкатегорія включає:

  • державні адміністративні й оперативні послуги для міністерства закордонних справ і дипломатичних і консульських представництв, розташованих за кордоном або в установах міжнародних організацій
  • адміністративні, функціональні і додаткові послуги у сфері інформації і культури, з метою поширення інформації за межі національних кордонів, у т.ч. бібліотеки, читальні зали та інформаційні послуги за кордоном

  84.21.12

  Послуги, пов’язані з наданням економічної допомоги іншим державам

  Ця підкатегорія включає:

  • державні адміністративні послуги з економічної допомоги країнам, що розвиваються, незалежно від того, чи направляється вона через міжнародні організації, чи ні
  • адміністративні послуги, що здійснюються органами, бюро і програмними підрозділами і пов”язані з програмами невоєнної допомоги країнам, що розвиваються
  • надання або фінансування технічної допомоги і професійної підготовки
  • діяльність місій з надання економічної допомоги, акредитованих при іноземних урядах

  84.21.13

  Послуги, пов’язані з наданням військової допомоги іншим державам

  Ця підкатегорія включає:

  • адміністративні послуги, що здійснюються органами, бюро і програмними підрозділами і пов”язані з діяльністю місій з надання військової допомоги, акредитованих при іноземних урядах або доданих до міжнародних військових організацій і союзів
  • субсидії і позики в рамках військової допомоги
  • внески щодо забезпечення діяльності міжнародних сил з підтримання миру, у т.ч. внесок людськими ресурсами

  84.22

  Послуги у сфері оборони

  84.22.1

  Послуги у сфері оборони

  Ця категорія включає:

  • адміністративні послуги з питань політики наукових досліджень і експериментальних розроблень у сфері оборони і пов”язані з ними засоби

  84.22.11

  Послуги у сфері військової оборони

  Ця підкатегорія включає:

  • державні адміністративні послуги у сфері військової оборони
  • адміністративні, оперативні послуги і послуги з контролю, що стосуються:
   • військової оборони і сил оборони: наземних, морських, повітряних і космічних сил оборони
   • інженерного забезпечення, транспорту, зв”язку
   • розвідки
   • служби матеріально-технічного постачання, кадрів та інших нестройових формувань і служб
   • резервних і допоміжних сил, підпорядкованих департаменту оборони
  • послуги, пов”язані із забезпеченням устаткованням, спорудами, із постачанням тощо, а також з медичним обслуговуванням військового персоналу в польових умовах

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з іноземної військової допомоги, див. 84.21.13
  • адміністративні послуги, пов”язані з військовими трибуналами, див. 84.23.11
  • послуги у сфері освіти, надані військовими школами, коледжами й академіями, див. відповідні категорії 85.3, 85.4
  • послуги військових госпіталів, див. 86.10.1

  84.22.12

  Послуги у сфері цивільної оборони

  Ця підкатегорія включає:

  • адміністративні, оперативні та додаткові послуги у сфері цивільної оборони
  • додаткові послуги, пов”язані з розробленням планів дій у надзвичайних обставинах
  • проведення навчань за участю цивільних інститутів і населення

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги, пов”язані із забезпеченням домашніх господарств запасами для споживання в надзвичайних обставинах у мирний час, див. 84.24.19

  84.23

  Послуги у сфері юстиції та правосуддя

  84.23.1

  Послуги у сфері юстиції та правосуддя

  84.23.11

  Послуги адміністративні, пов’язані з судами

  Ця підкатегорія включає:

  • державні адміністративні послуги для судів з цивільних і кримінальних справ, військових трибуналів і судової системи
  • представництво в судах і консультаційні послуги, що надаються від імені уряду або від імені інших осіб, коли послуги надаються урядом
  • послуги, пов”язані з винесенням вироків і тлумаченням законів, у т.ч. арбітражний розгляд спорів з цивільних справ

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з консультування та представництва в цивільних, карних та інших справах, див. 69.10.1

  84.23.12

  Послуги адміністративні, пов’язані з утриманням чи реабілітуванням в”язнів

  Ця підкатегорія включає:

  • державні послуги виправного характеру
  • адміністративні й оперативні послуги, пов”язані з в”язницями й іншими місцями позбавлення волі та реабілітацією злочинців, такими як ферми при в”язниці, виправно-трудові колонії, виправні установи для малолітніх злочинців і притулки

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги у сфері освіти, що надаються тюремними школами, див. розділ 85
  • послуги тюремних лікарень, див. 86.10.1

  84.24

  Послуги у сфері охорони громадського порядку та безпеки

  84.24.1

  Послуги у сфері громадського порядку та безпеки

  Ця категорія не включає:

  • діяльність міліцейських лабораторій, див. 71.20.19
  • адміністративні й оперативні послуги, що надаються збройними силами, см. 84.22.11
  • адміністративні й оперативні послуги, пов”язані з гасінням і запобіганням пожеж регулярними і допоміжними пожежними командами, фінансованими державними органами влади, див. 84.25.11
  • послуги з боротьби з паводками й іншими стихійними лихами, послуги із забезпечення функціонування служб спостереження на пляжах і рятувальні операції на воді й у горах, а також аналогічна діяльність пожежних команд, див. 85.25.19

  84.24.11

  Послуги міліції

  Ця підкатегорія включає:

  • адміністративні й оперативні послуги, що надаються регулярними і допоміжними міліцейськими силами, фінансованими державними органами влади, а також силами портової, прикордонної, берегової охорони й іншими спеціальними міліцейськими силами
  • послуги міліції, пов”язані з регулюванням руху, реєстрацією іноземців і веденням міліцейського обліку

  84.24.19

  Послуги у сфері охорони громадського порядку та безпеки інші

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги, пов”язані з загальними адміністративними послугами, послугами з регулювання і додатковими послугами з підтримки громадського порядку і забезпечення безпеки і розробленням пов”язаної з цим загальної політики
  • послуги із забезпечення домашніх господарств запасами для споживання в надзвичайних обставинах у мирний час, послуги з поширення інформації з цих питань

  84.25

  Послуги пожежних служб

  84.25.1

  Послуги пожежних служб

  84.25.11

  Послуги з пожежегасіння та запобігання пожежам

  Ця підкатегорія включає:

  • адміністративні й оперативні послуги регулярних і допоміжних пожежних команд, фінансованих органами державної влади, пов”язані з гасінням і запобіганням пожежам
  • послуги морських пожежних суден

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги із запобігання і гасіння лісових пожеж, див. 02.40.10
  • послуги з гасіння пожеж на нафтових і газових родовищах, див. 09.10.11
  • послуги з гасіння і попередження пожеж в аеропортах, які надають неспеціалізовані підрозділи, див. 52.23.19

  84.25.19

  Послуги пожежних служб інші

  Ця підкатегорія включає:

  • інші послуги, що надаються пожежними командами:
  • боротьба з паводками й іншими стихійними лихами
  • функціонування служб спостереження на пляжах, рятувальні операції на воді й у горах
  • послуги з цивільної оборони, що надаються військовими або міліцейськими силами

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з боротьби з паводками й іншими стихійними лихами, послуги із забезпечення функціонування служб спостереження на пляжах і рятувальні операції на воді й у горах, а також аналогічна діяльність міліцейських сил, див. 84.24.11

  84.3

  Послуги у сфері обов’язкового соціального страхування

  84.30

  Послуги у сфері обов’язкового соціального страхування

  84.30.1

  Послуги у сфері обов’язкового соціального страхування

  Ця категорія не включає:

  • послуги з необов”язкового соціального страхування, див. розділ 65
  • соціальні послуги і послуги з надання соціальної допомоги (без забезпечення проживання), див. 88.10, 88.9

  84.30.11

  Послуги у сфері обов’язкового соціального страхування, пов”язані з допомогою на випадок хвороби, декретною відпусткою або тимчасової непрацездатністю

  Ця підкатегорія включає:

  • адміністративні й оперативні послуги у сфері соціального страхування, у т.ч. надання допомоги у зв”язку з втратою доходу в результаті хвороби, народження дитини або тимчасової непрацездатності

  Ця підкатегорія не включає:

  • управління послугами у сфері охорони здоров”я, див. 84.12.12

  84.30.12

  Послуги у сфері обов’язкового соціального страхування, пов”язані з програмами пенсійного забезпечення державних службовців, виплат у зв”язку із виходом на пенсію, у випадку втрати працездатності чи втрати годувальника, крім виплат для державних службовців

  Ця підкатегорія включає:

  • державні адміністративні послуги, пов”язані з програмами пенсійного забезпечення державних службовців і допомогою по старості, непрацездатності й через втрату годувальника, крім виплачуваних державним службовцям
  • адміністративні й оперативні послуги щодо програм державним службовцям і членам родин, які пережили годувальника, у зв”язку з виходом у відставку, на пенсію і непрацездатністю, у т.ч. державні програми соціальної допомоги для компенсації втрати постійного доходу через часткову або повну непрацездатність

  84.30.13

  Послуги у сфері обов’язкового соціального страхування на випадок безробіття

  Ця підкатегорія включає:

  • державні адміністративні, оперативні та додаткові послуги, пов”язані з програмами допомоги по безробіттю. Включені виплати відповідно до програм соціального страхування або інших державних програм компенсацій доходу, втраченого особами через безробіття

  84.30.14

  Послуги у сфері обов’язкового соціального страхування, пов”язані з допомогою багатодітним сім’ям та дітям

  Ця підкатегорія включає:

  • державні адміністративні, оперативні та додаткові послуги з надання грошової допомоги домашнім господарствам і родинам, які мають на утриманні дітей
  • виплати родинам, які мають на утриманні дітей, незалежно від того, чи входить до членів домашнього господарства особа, що одержує доход
  • виплати домашнім господарствам на кожну дитину, незалежно від потреб

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги, пов”язані з допомогою на народження дитини, див. 84.30.11