Головна 94. Послуги громадських організацій

  94. Послуги громадських організацій

  183

  Код

  Назва

  S

  ПОСЛУГИ ІНШІ

  94

  Послуги громадських організацій

  94.1

  Послуги організацій промисловців і підприємців, професійних громадських організацій

  94.11

  Послуги організацій промисловців і підприємців

  94.11.1

  Послуги організацій промисловців і підприємців

  94.11.10

  Послуги організацій промисловців і підприємців

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з представництва, послуги, пов”язані з переговорами, послуги щодо інформації та подібні послуги, що надаються комерційними і підприємницькими членськими організаціями, інтереси членів яких зосереджені на забезпеченні розвитку і процвітання підприємництва або торгівлі в загальній або спеціальній галузі, у т.ч. торговельні палати

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги зі зв”язків з громадськістю, що надаються іншими особами від імені об”єднання, див. 70.21.10
  • послуги, що надаються профспілками, див. 94.20.10

  94.12

  Послуги професійних громадських організацій

  94.12.1

  Послуги професійних громадських організацій

  94.12.10

  Послуги професійних громадських організацій

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з представництва, послуги, пов”язані з переговорами, послуги з поширення інформації й подібні послуги, що надаються професійними організаціями, інтереси членів яких зосереджені на галузях знань або професійній практичній діяльності або технічних областей у цілому або в конкретній області

  Ця підкатегорія також включає:

  • послуги, що надаються науковими товариствами

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги у сфері освіти, що надаються цими організаціями, див. розділ 85

  94.2

  Послуги професійних спілок

  94.20

  Послуги професійних спілок

  94.20.1

  Послуги професійних спілок

  94.20.10

  Послуги професійних спілок

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з представництва, послуги, пов”язані з переговорами і послуги з поширення інформації про думку членів з питань умов праці й організаційні послуги з узгоджених дій, що надають об”єднання, членами яких в основному є наймані працівники

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги у сфері освіти, що надаються цими організаціями, див. розділ 85

  94.9

  Послуги інших громадських організацій

  94.91

  Послуги релігійних організацій

  94.91.1

  Послуги релігійних організацій

  94.91.10

  Послуги релігійних організацій

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з відправлення релігійних обрядів, підготовки і навчання
  • спеціалізовані релігійні послуги, такі як вінчання, заупокійні служби тощо
  • релігійні послуги, у т.ч. послуги пустельництва, що надаються будинками чернечого ордену
  • місіонерські послуги

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги у сфері освіти, що надаються цими організаціями, див. розділ 85
  • послуги у сфері охорони здоров”я, що надаються цими організаціями, див. розділ 86
  • соціальні послуги, що надаються цими організаціями, див. розділи 87, 88

  94.92

  Послуги політичних організацій

  94.92.1

  Послуги політичних організацій

  94.92.10

  Послуги політичних організацій

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з поширення інформації, із зв”язків із громадськістю, збирання коштів і подібні послуги, що надаються політичними партіями й аналогічними організаціями, націленими на просування членів своїх партій або осіб з партій, які їм співчувають, на політичні посади

  94.99

  Послуги інших громадських організацій, н.в.і.у.

  94.99.1

  Послуги інших громадських організацій, н.в.і.у. (крім послуг з надання фінансової допомоги)

  94.99.11

  Послуги організацій з захисту прав людини

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги, що надаються членськими організаціями з метою просування прав людини, таких як громадські ініціативи або рух протесту, за допомогою поширення інформації, політичного впливу, збору коштів тощо

  94.99.12

  Послуги об’єднань захисників довкілля

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги, що надаються членськими організаціями, такими як організації із захисту навколишнього середовища, природоохоронні організації й організації із захисту живої природи, з метою просування захисту навколишнього середовища за допомогою поширення інформації, політичного впливу, збору коштів тощо

  94.99.13

  Послуги з захисту особих груп населення

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги, що надаються об”єднаннями із захисту і покращення положення особливих груп населення, таких як інваліди, етнічні групи і меншості, за допомогою громадської освіти, політичного впливу, підтримки місцевою громадськістю, соціальної діяльності, коштів тощо

  94.99.14

  Послуги з поліпшення цивільно-правового становища громадян та надання допомоги громаді інші

  Ця підкатегорія включає:

  • інші послуги, що надаються членськими організаціями з метою сприяння рішенню громадських проблем за допомогою поширення інформації, політичного впливу, збору коштів тощо
  • послуги, що надаються об”єднаннями патріотичного напряму, у т.ч. об”єднання ветеранів війни
  • інші послуги, що надаються організаціями для підтримки громадської, соціальної і освітньої діяльності та засобів

  94.99.15

  Послуги молодіжних об”єднань

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги, що надаються об”єднаннями молоді і дітей
  • послуги, що надаються студентськими об”єднаннями, клубами і земляцтвами
  • послуги, що надаються об”єднаннями, такими як об”єднання бойскаутів і дівчат- скаутів тощо

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з надання житла, що надаються студентськими гуртожитками і земляцтвами, див. 55.90.11

  94.99.16

  Послуги об”єднань з проведення культурних і розважальних заходів

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги, що надаються клубами з проведення культурних або розважальних заходів, такими як поетичні, літературні гуртки, клуби аматорів книги, аматорів історії, садівництва, клуби кіно- і фотолюбителів, клуби аматорів музики і живопису, аматорів

  ремесел, колекціонерів, карнавальні клуби тощо

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги, що надаються професійними художніми групами й організаціями, див. 90.02.1
  • послуги, що надаються спортивними клубами, див. 93.12.10

  94.99.17

  Послуги інших цивільних та соціальних організацій

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги, що надаються об”єднаннями автомобілістів
  • послуги, що надаються товариствами споживачів
  • послуги, що надаються об”єднаннями, які створюються з метою встановлення соціальних контактів, такими як клуби ділових людей, масонські ложі тощо

  94.99.19

  Послуги інших громадських організацій, н.в.і.у.

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги, що надаються об”єднаннями домовласників і об”єднаннями мешканців (за виключенням захисту громадських інтересів)
  • послуги, що надаються членськими організаціями, не віднесеними до інших угруповань

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги, що надаються професійними об”єднаннями, див. 94.12.10

  94.99.2

  Послуги з надання фінансової допомоги громадськими організаціями

  94.99.20

  Послуги з надання фінансової допомоги громадськими організаціями

  Ця підкатегорія включає:

  • послуги з надання стипендій або допомоги, що надаються членськими організаціями або фондами в основному для фінансування діяльності, пов”язаною з освітою, науковими дослідженнями або загальними громадськими або соціальними інтересами

  Ця підкатегорія не включає:

  • послуги з надання кредиту, див. 64.19.2, 64.92.1
  • послуги благодійного збирання коштів для соціальної роботи, див. 88.99.19