Головна - пояснення до групи 91

  – пояснення до групи 91

  148

  Група 91

  Годинники всіх видів та їх частини

  Примітки:

  1. До цієї групи не включаються:

  (а) скло та гирі для будь-яких годинників (класифікуються за матеріалом, з якого вони виготовлені);

  (b) ланцюжки для годинників (товарна позиція 7113 або 7117 залежно від окремо взятого випадку);

  (c) частини загального призначення, зазначені у примітці 2 до розділу XV, з недорогоцінних металів (розділ XV) та аналогічні вироби з пластичних матеріалів (група 39) або з дорогоцінних металів, або інших металів, плакованих дорогоцінними металами (здебільшого товарна позиція 7115); однак пружини для годинників класифікуються як частини годинників у товарній позиції 9114;

  (d) кульки для шарикопідшипників (товарна позиція 7326 або 8482 залежно від окремо взятого випадку);

  (e) вироби товарної позиції 8412, сконструйовані для роботи без анкерного механізму;

  (f) шарикопідшипники (товарна позиція 8482); або

  (g) вироби групи 85, які ще не складені разом або з іншими компонентами у годинникові механізми чи у вироби, призначені для використання винятково або головним чином як частини таких механізмів (група 85).

  1. До товарної позиції 9101 включаються тільки годинники, призначені для носіння на собі або із собою, корпус яких виготовлено з дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами, або з тих самих матеріалів у поєднанні з природними чи культивованими перлами, з дорогоцінним або напівдорогоцінним (природним, штучним чи реконструйованим) камінням, яке включається до товарних позицій 7101—7104. Годинники, призначені для носіння на собі або із собою, корпуси яких виготовлено з недорогоцінного металу, інкрустованого дорогоцінними металами, включаються до товарної позиції 9102.
  2. У цій групі термін “годинникові механізми” означає пристрої, робота яких регулюється пружиною-балансом, кварцовим або будь-яким іншим пристроєм, здатним визначити інтервали часу з індикатором, або системою, в яку може бути вмонтовано механічний індикатор. Товщина таких механізмів повинна бути не більш як 12 мм, а їх ширина, довжина або діаметр — не більш як 50 мм.
  3. Годинникові механізми та інші частини, призначені для використання у годинниках будь-якого виду та інших виробах (наприклад, у прецизійних приладах), включаються до цієї групи, крім випадків, зазначених у примітці 1.

  Загальні положення

  До цієї групи включаються деякі прилади, призначені переважно для вимірювання часу або для виконання деякої операції, пов’язаної з вимірюванням часу. До неї включаються годинники для носіння на собі або з собою (наручні і кишенькові годинники та секундоміри), інші годинники (звичайні годинники, годинники, не призначені для носіння з собою або на собі, з годинниковим механізмом для годинників, призначених для носіння з собою або на собі, будильники, морські хронометри, годинники для автомобілів і т.п.), а також пристрої для реєстрації часу, прилади для вимірювання інтервалів часу і таймери; у загальному випадку до неї включаються також частини цих виробів.

  Вироби цієї групи можуть бути з будь-якого матеріалу (включаючи дорогоцінні метали) і вони можуть бути прикрашені або оздоблені природними чи культивованими перлами або природним, штучним чи реконструйованим дорогоцінним або напівдорогоцінним камінням (див. Пояснення до товарних позицій 9111 і 9112).

  Класифікація годинників, скомбінованих з будь-яким іншим об’єктом (предметом меблів, світильником, чорнильницею, прес-пап’є, блокнотом, табакеркою, запальничкою для сигарет або сигар, жіночою сумкою, пудреницею, портсигаром, висувним олівцем, палицею і т.п.), регулюється Основними правилами інтерпретації УКТЗЕД. Просте введення умонтованого освітлення не спричинює виключення годинників з цієї групи.

  На додаток до винятків, зазначених у поясненнях до кожної товарної позиції, до цієї групи не включаються, серед іншого (inter alia):

  (а) сонячні годинники та пісочні годинники (класифікуються за матеріалом, з якого вони виготовлені);

  (b) музичні автомати (механічні співаючі птахи та аналогічні вироби) і музичні скриньки без циферблату (товарна позиція 9208);

  (c) іграшкові годинники та ялинкові прикраси у вигляді годинників, без годинникового механізму (товарна позиція 9503 або 9505);

  (d) манекени-автомати та інші рухомі предмети для оформлення вітрин (товарна позиція 9618);

  (e) твори мистецтва, предмети колекціонування та антикваріат (група 97).

  Годинники складаються з двох головних частин: годинникового механізму і контейнера для годинникового механізму (корпуса, шафи і т.п.).

  Механізми механічних годинників складаються з таких деталей:

  (1) Остова або каркаса, який звичайно складається з платини та мостів. Платина, на якій мости кріпляться гвинтами і штифтами, є головною опорою годинникового механізму. У деяких випадках каркас містить, крім мостів і власне платини, одну або кілька додаткових платин (наприклад, циферблатну платину (підциферблатник), нижню платину кришки), призначених для установлення деяких вузлів годинникового механізму (ходового механізму, механізму дзвінка і т.п.).

  (2) Пристрою, який спричиняє рух годинникового механізму, і складається звичайно з тягарів або пружин; джерелом енергії може бути також електрика або зміни температури чи атмосферного тиску.

  (3) Зубчастої передачі, тобто послідовності зубчастих коліс, яка з’єднує привідний пристрій зі спусковим і дозволяє вимірювати час.

  (4) Ходового механізму, тобто ряду деталей, які зв’язують рух хвилинної стрілки з рухом годинної стрілки. У годинникових механізмах з циферблатом ходовий механізм розташований звичайно між циферблатом і платиною.

  (5) Анкерного механізму (спускового механізму або спуску), який регулює постачання енергією маятника або системи баланс-пружина і забезпечує керування рухом зубчастої передачі.

  Найрозповсюдженішими типами спусків є вільний або невільний анкерний, штифтово-палетний, циліндровий і спуск з аретиром.

  (6) Регулювального пристрою (регулятора); він регулює рух, який створюється привідним механізмом. Складається з маятника, системи баланс-пружина, камертона, п’єзоелектричного кварцового осцилятора або будь-якої іншої системи, здатної задавати інтервали часу.

  (7) Заводного механізму і механізму установлення стрілок (керується натискною вставкою, витяжним пристроєм або переставним важелем і т.п.).

  Складений годинниковий механізм разом з циферблатом і стрілками встановлюється в контейнер або корпус.

  Баланс, частини анкерного механізму і частини зубчастої передачі є зрештою обертовими деталями. У дешевих годинниках вони обертаються безпосередньо в підшипниках ковзання платин і мостів, але в кращих приладах як підшипники використовуються годинникові камені для протидії зношуванню.

  Годинники усіх видів можуть бути обладнані механізмом бою, дзвоником або курантами. Кожен з цих пристроїв потребує спеціального механізму.

  Механічні годинники усіх видів можна заводити вручну, за допомогою електрики або автоматично.

  Апарати цієї групи можуть бути електричними (включаючи електронні), наприклад:

  (А) Годинники з використанням сухих батарейок або акумулятора з малим запасом ходу (порядку декількох хвилин). Ці годинники мають звичайну комбінацію балансу і спіралі або маятника, пружина періодично заводиться електромагнітом.

  (B) Годинники, підключені до мережі, з великим запасом ходу (деяка кількість годин). Усі вони обладнані звичайною комбінацією балансу і спіралі або маятником, пружина або гиря періодично заводяться електричним двигуном (синхронним, індукційним і т.п.).

  (C) Маятникові годинники, які приводяться в рух струмом сухої батарейки, акумулятора або мережі; коливання маятника підтримуються електромагнітним пристроєм.

  (D) Годинники усіх видів із живленням від сухої батарейки або акумулятора, з регулятором (камертоном, п’єзоелектричним кварцовим осцилятором і т.п.), коливання яких підтримуються електронною схемою.

  (E) Годинники з синхронним двигуном. Вони підключаються до джерела змінного струму і складаються тому винятково з двигуна і зубчастого механізму, без керувального пристрою.

  Електричні годинникові системи докладніше розглядаються в Поясненнях до товарної позиції 9105.

  Деякі електричні годинники забезпечуються пристроями для установлення правильного часу за допомогою дистанційного пристрою керування.

  Відповідно до Примітки 3 до цієї групи, в якій подане визначення терміна “годинникові механізми”, застосовуються такі методи вимірювання:

  (а) Вимірювання товщини.

  Товщиною годинникового механізму є відстань від зовнішньої площини опори циферблату (або видимої поверхні індикатора, якщо останній включений у годинниковий механізм) до найдальшої протилежної зовнішньої площини без врахування будь-яких гвинтів, гайок або інших нерухомих частин, які виступають з цієї площини.

  (b) Вимірювання ширини, довжини або діаметра.

  Як правило, ширина, довжина або діаметр (які визначаються віссю симетрії) повинні вимірюватися без врахування заводного валу чи головки.

   Пояснення до товарної позиції 9101: 

  9101

  Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або із собою, включаючи секундомiри, з корпусами, виробленими з дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих дорогоцiнними металами:

   

  – годинники наручнi, електронні, якi мають чи не мають умонтований секундомiр:

  9101 11 00 00

  – – лише з механiчною iндикацiєю

  9101 19 00 00

  – – iншi

   

  – iншi годинники наручнi, якi мають або не мають умонтований секундомiр:

  9101 21 00 00

  – – з автоматичним пiдзаведенням

  9101 29 00 00

  – – iншi

   

  – iншi:

  9101 91 00 00

  – – електричнi

  9101 99 00 00

  – – iншi

  Пояснення до товарної позиції 9102, при внесенні відповідних змін (mutatis mutandis), застосовуються і до цієї товарної позиції.

  Відповідно до Примітки 2 до цієї групи, годинники цієї товарної позиції повинні мати корпуси, виготовлені повністю з дорогоцінних металів або з металів, плакованих дорогоцінними металами. Вони можуть бути прикрашені дорогоцінними каміннями, природними або культивованими перлами і можуть мати кришку або браслет з дорогоцінного металу (з дорогоцінними каміннями або без них).

  Відповідно до примітки 7 до групи 71, термін “метал, плакований дорогоцінним металом”, означає матеріал з основою з недорогоцінного металу, зверху якого один шар або більше покриті дорогоцінним металом шляхом напаювання, у тому числі тугоплавким припоєм, зварювання, гарячого катання або застосування іншого механічного способу.

  Проте годинники з корпусом з дорогоцінного металу або металу, плакованого дорогоцінним металом, які мають сталеву задню кришку, включаються до товарної позиції 9102, як і годинники, корпуси яких зроблені з недорогоцінних металів, інкрустованих дорогоцінними металами.

  Пояснення до товарної позиції 9102: 

  9102

  Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або
  із собою, включаючи секундомiри, крiм включених до товарної позицiї 9101:

   

  – годинники наручнi з електроживленням, якi мають чи не мають умонтований секундомiр:

  9102 11 00 00

  – – лише з механiчною iндикацiєю

  9102 12 00 00

  – – лише з оптико-електронною iндикацiєю

  9102 19 00 00

  – – iншi

   

  – iншi годинники наручнi, якi мають чи не мають умонтований секундомiр:

  9102 21 00 00

  – – з автоматичним пiдзаведенням

  9102 29 00 00

  – – iншi

   

  – iншi:

  9102 91 00 00

  – – з електроживленням

  9102 99 00 00

  – – iншi

  До цієї товарної позиції включаються механічні та електричні (здебільшого електронні) прилади для точного відліку часу з корпусом і годинниковим механізмом типу призначених для носіння на собі або з собою і для функціонування у всіх положеннях, які вказують годину або вимірюють інтервали часу, незалежно від товщини годинникового механізму. До них відносяться наручні годинники, кишенькові годинники, годинники у спеціальних кишеньках, годинники для носіння в жіночих сумках, годинники вставлені в брошки, кільця і т.п.

  Проте пристрої для відліку часу, встановлені на підставці, хоча б і простій, не повинні розглядатися як наручні або кишенькові годинники.

  До цієї товарної позиції включаються не лише годинники з простими годинниковими механізмами, але і годинники зі складними системами (тобто додаткові елементи, які включають, крім потрібних для простого вказування годин, хвилин і секунд), наприклад, хронографи, будильники, годинники з виносним індикатором і з боєм, автоматичні годинники, календарні годинники та годинники, які показують запас робочого часу.

  До цієї товарної позиції включаються фасонні годинники або годинники зі спеціальними пристроями, такі як водонепроникні, протиударні або антимагнітні годинники; годинники з восьмиденним заводом; самозаводні годинники; годинники з освітлювальними циферблатами та стрілками; годинники з центральними секундними стрілками або спеціальними циферблатами; годинники без стрілок; спортивні годинники (наприклад, годинники для ловців перлів з умонтованим індикатором глибини); годинник Брайля (годинник для сліпих).

  Хронометри – це високоточні годинники, випробувані в різних положеннях і за різних температур. До цієї сукупності включаються також палубні годинники, але не морські хронометри, та аналогічні годинники (товарна позиція 9105).

  Хронографи не лише показують час доби, але і можуть використовуватися для вимірювання порівняно коротких інтервалів часу. Хронографи зі стрілками мають дві спеціальні стрілки на додаток до звичайних трьох стрілок (для годин, хвилин і секунд), тобто центральну секундну стрілку, що робить один повний оберт за хвилину і може бути запущена, зупинена і повернута до нуля за допомогою кнопки чи головки, і стрілку, яка реєструє, скільки хвилин працювала центральна секундна стрілка. Деякі хронографи мають ще одну додаткову секундну стрілку.

  До цієї товарної позиції включаються також секундоміри. Якщо вони мають стрілки, то відрізняються від хронографів, зазначених вище, тим, що не мають звичайних годинникової, хвилинної і секундної стрілок, а мають лише центральну секундну стрілку (з додатковою секундною стрілкою або без неї) і стрілку, що реєструє хвилини. Проте електронні секундоміри часто мають допоміжний пристрій для вказування часу доби.

  Хронографи і секундоміри можуть показувати п’яті, десяті, соті і тисячні частки секунди. Вони забезпечуються іноді спеціальними пристроями, щоб швидкість бігуна, автомобіля, звуку і т.п., частоту пульсу, продуктивність машини і т.п. можна було визначити без обчислень. Деякі з них можуть також мати пристрої для записування часу.

  Ремінці для наручних годинників, подані з годинниками (прикріпленими чи ні), включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції не включаються такі вироби, якщо вони подані окремо: корпуси для годинникiв, призначених для носiння з собою чи на собi, та їх частини (товарна позиція 9111), годинникові механізми (товарна позиція 9108 або 9110), ремінці, стрічки і браслети для годинників (товарна позиція 9113) та частини годинникових механізмів (звичайно товарна позиція 9110 або 9114).

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) крокоміри (товарна позиція 9029);

  (b) годинники, не призначені для носіння з собою або на собі, з годинниковими механізмами для годинників, призначених для носіння з собою або на собі (товарна позиція 9103);

  (c) годинники, встановлені на панелях приладів, та годинники аналогічного типу для наземних транспортних засобів, літальних апаратів, космічних апаратів або суден (товарна позиція 9104).

  Додаткові пояснення до товарної позиції:

  9102

  До цієї товарної позиції включаються комбінації годинника з електронним рахувальним пристроєм, які разом мають вигляд наручних або кишенькових годинників.

  Вона не включає електронні калькулятори з індикацією часу та дати і звуковою сигналізацією (товарна категорія 8470 10 00, 8470 21 00 або 8470 29 00).

  Пояснення до товарної позиції 9103: 

  9103

  Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, в яких встановлено годинниковий механiзм для годинникiв, призначених для носiння на собi або із собою, крім годинників товарної позиції 9104:

  9103 10 00 00

  – електричнi

  9103 90 00 00

  – iншi

  До цієї товарної позиції включаються годинники, не призначені для носіння з собою або на собі (включаючи будильники, але крім годинників товарної позиції 9104), за умови, що вони мають годинникові механізми для годинників, призначених для носіння з собою або на собі, і, власне кажучи, сконструйовані для вказування часу доби. Відповідно до Примітки 3 цієї групи, термін “годинникові механізми” у цій товарній позиції означає пристрої, регульовані системою баланс-пружина, кварцовим осцилятором або будь-якою іншою системою, здатною визначити інтервали часу, з індикатором або з системою, до якої може бути включено механічний індикатор. Товщина таких годинникових механізмів повинна бути не більше 12 мм, а їхня ширина, довжина чи діаметр не більше 50 мм.

  Слід, проте, зазначити, що до цієї товарної позиції не включаються:

  (а) годинники, встановлені на панелях приладів, та годинники аналогічного типу для наземних транспортних засобів, літальних апаратів, космічних апаратів або суден; вони відносяться до товарної позиції 9104 незалежно від типу або товщини годинникового механізму;

  (b) годинники (включаючи будильники), які не задовольняють умові, зазначеній у першому абзаці Пояснень до цієї товарної позиції, наприклад, маятникові годинники, годинники з будь-якою іншою регулювальною системою, здатною визначити інтервали часу, і з розмірами понад 12 мм завтовшки або понад 50 мм у ширину, довжину чи в діаметрі, та годинники з годинниковими механізмами без регулювальної системи (наприклад, які приводяться в рух синхронним двигуном). Вони включаються до товарної позиції 9105.

  Будильники обладнані механізмом бою (звичайно корпус годинників діє як дзвоник), який встановлюється на заданий час доби заздалегідь за допомогою спеціальної стрілки. Механізм бою іноді замінюється музичним пристроєм.

  За умови, що вони мають годинникові механізми, до цієї товарної позиції включаються, серед іншого (inter alia):

  (i)   домашні або конторські годинники (включаючи будильники) на ніжках, на стійках і т.п.;

  (ii)  дорожні годинники з футлярами;

  (iii) календарні годинники;

  (iv) годинники з восьмиденним заводом;

  (v)  годинники, які відбивають погодинний час;

  (vi) годинники з освітлювальними циферблатами і стрілками.

  До цієї товарної позиції не включаються такі вироби, якщо вони подані окремо: годинникові механізми (товарна позиція 9108 або 9110), корпуси годинників, не призначених для носіння на собі або з собою (товарна позиція 9112) та частини годинникових механізмів (звичайно товарна позиція 9110 або 9114).

  Пояснення до товарної позиції 9104: 

  9104 00 00

  Годинники, що встановлюються на панелях приладів та подібні годинники
  для наземних транспортних засобів, лiтальних апаратів, космічних апаратів
  або суден:

  9104 00 00 10

  – для цивільної авіації

  9104 00 00 30

  – для промислового складання моторних транспортних засобів

  9104 00 00 90

  – інші

  До цієї товарної позиції включаються всі годинники, укомплектовані корпусом і годинниковим механізмом, спеціально сконструйовані для установлення на панелях приладів, штурвалах, дзеркалах заднього огляду і т.п. транспортних засобів (моторних транспортних засобів, мотоциклів і т.п.), літальних апаратів, космічних апаратів або суден, незалежно від типу і товщини годинникового механізму. Це зазвичай електричні (здебільшого електронні) годинники, самозавідні годинники або механічні годинники з восьмиденним заводом.

  До цієї товарної позиції включаються також хронографи наземних транспортних засобів, які на додаток до звичайних стрілок мають стрілку хронографа, стрілку реєстрації хвилин і самописець поточного часу.

  До цієї товарної позиції не включаються вироби, якщо вони подані окремо: годинникові механізми (товарні позиції 9108–9110), корпуси годинників, не призначених для носіння на собі або з собою (товарна позиція 9112) і частини годинникових механізмів (звичайно товарна позиція 9110 або 9114).

  Пояснення до товарної позиції 9105: 

  9105

  Інші годинники:

   

  – будильники:

  9105 11 00 00

  – – електронні

  9105 19 00 00

  – – iншi

   

  – годинники настiннi:

  9105 21 00 00

  – – електричнi

  9105 29 00 00

  – – iншi

   

  – iншi:

  9105 91 00 00

  – – з електроживленням

  9105 99 00 00

  – – iншi

  До цієї товарної позиції включаються годинники, не зазначені в іншому місці цієї групи, сконструйовані переважно для вказування часу доби; вони повинні тому мати годинникові механізми, відмінні від годинникових механізмів для годинників, призначених для носіння з собою або на собі. Годинники і будильники з годинниковими механізмами для годинників, призначених для носіння з собою або на собі (як визначено в Примітці 3 до цієї групи) не включаються (товарна позиція 9103).

  Годинники, розглянуті тут, можуть працювати від тягаря, пружини, мати електричне, електронно-механічне або електронне керування; вони звичайно регулюються маятником, системою баланс-пружина, камертоном або п’єзоелектричним кварцовим осцилятором. Вони часто забезпечуються механізмом бою (щогодини, щопівгодини, кожні чверть години), який діє на дзвін або гонг, чи курантами.

  За умови додержання наведених вище положень, до цієї товарної позиції включаються:

  громадські годинники; годинники для магазинів, будинку і т.п.; годинники, що відраховують визначений період часу; особливі місцеві форми фасонних годинників (годинник Нешателя, годинник Парижу, годинник із зозулею, годинник Вестмінстера з курантами і т.п.); годинники-“маріонетки”; годинники, що спрацьовують від монети; астрономічні годинники або годинники для обсерваторій; самозавідні годинники (що заводяться, наприклад, від змін температури або атмосферного тиску); будильники; годинники з центральною секундною стрілкою; електронні годинники; годинники на п’єзоелектричних кварцових осциляторах.

  До цієї товарної позиції включаються також годинники для електричних годинникових систем, використовуваних у містах, на заводах, телефонних станціях, в аеропортах, банках, готелях, школах, лікарнях і т.п. Ці системи складаються з первинних годинників з прецизійним регулюванням і вторинних годинників, які спричинюють рух первинного годинника за допомогою дистанційного керування. Первинні годинники звичайно мають механічний або електричний годинниковий механізм і контактний пристрій для передачі привідних імпульсів на вторинні годинники. Вторинні годинники, що показують години та хвилини, приймають їх привідні імпульси наприкінці кожної хвилини чи півхвилини. Вони мають електромагніт з обертовим або коливним якорем, що надає руху зубчастому механізмові та ходовому механізмові; кожен імпульс від первинних годинників переводить хвилинну стрілку на одну хвилину або півхвилини. Зубчастий механізм може також приводитися в рух електрично заводною пружиною або безпосередньо електричним двигуном. Вторинні годинники, що показують секунди, забезпечуються центральними секундними стрілками, крім годинних і хвилинних. У цьому випадку первинні годинники повинні мати спеціальний пристрій, який генерує імпульси щосекунди, крім хвилинного інтервалу. Слід, проте, зазначити, що до цієї товарної позиції не включаються вторинні годинники лише з хвилинною і секундною стрілками або лише із секундними стрілками (для регулювання годин і т.п.); ці годинники включаються до товарної позиції 9106.

  Вторинні годинники можуть використовуватися в приміщенні або поза приміщенням, можуть мати два або більше циферблати і бути призначені для установлення на плоскій поверхні, такій як стіл.

  Первинні годинники іноді керують іншими електричними пристроями, такими як давачі часу, сторожові годинники (годинник-табель нічного сторожа), таймери, самописці, сигнальні пристрої (дзвоники, сирени, лампи), маяк або системи освітлення.

  До цієї товарної позиції включаються синхронні годинники, що живляться також від мережі, та пневматичні установки, що приводяться в дію стисненим повітрям, використовувані для транслювання і синхронізації часу.

  До цієї товарної позиції включаються також морські або аналогічні хронометри, тобто стаціонарні хронометри високої точності, призначені переважно для вказування часу на суднах, хоча деякі використовуються також для наукових цілей. Ці прилади звичайно більше хронометричних годинників і встановлюються в ящиках; вони можуть бути встановлені на універсальному підвісі. Звичайно вони мають дво- або восьмидобове заведення і, як правило, анкер із засувкою, равлик, пристрій для перетворення сили головної пружини в постійний тиск та індикатор робочого запасу.

  До цієї товарної позиції не включаються такі вироби, якщо вони подані окремо: корпуси годинників, не призначених для носіння на собі або з собою (товарна позиція 9112), годинникові механізми (товарна позиція 9109 або 9110) та частини годинникових механізмів (звичайно товарна позиція 9110 або 9114).

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) палубні годинники (товарна позиція 9101 або 9102);

  (b) годинники, встановлені на панелях приладів, та годинники аналогічного типу для наземних транспортних засобів, літальних апаратів, космічних апаратів або суден (товарна позиція 9104).

  Пояснення до товарної позиції 9106: 

  9106

  Апаратура для реєстрації часу доби та апаратура для вимірювання, реєстрації або індикації будь-яким способом iнтервалiв часу, з будь-яким годинниковим механiзмом, або із синхронним двигуном (наприклад, реєстратори часу, самописці часу):

  9106 10 00 00

  – реєстратори часу; самописці часу

  9106 90 00 00

  – iншi

  За умови, що вони приводяться в рух годинниковим механізмом годинників будь-якого типу (включаючи вторинні годинникові механізми або годинникові механізми з синхронним двигуном) чи синхронним двигуном з редуктором або без нього, до цієї товарної позиції включаються:

  (i)  пристрої широкого діапазону для реєстрації часу доби, в який виконується деяка дія або операція; і

  (ii) пристрої, не зазначені будь-де, для вимірювання, реєстрації або індикації інтервалів часу будь-яким іншим способом.

  Такі пристрої можуть мати циферблати, які показують години, хвилини або секунди. Проте деякі прилади цієї товарної позиції, такі як давачі часу, годинник-табель нічного сторожа і голубині таймери, іноді випускаються без циферблатів.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Реєстратори часу для реєстрації приходу і відходу працівників на фабриках, у майстернях і т.п. Вони складаються з корпуса, який містить годинник, відмітника дати, який приводиться годинниковим механізмом, молотка і чорнильної стрічки. Співробітник вставляє свою картку в машину і механічно або електрично включає молоточок, який ставить на картці штамп з точною датою, годиною і хвилинами. Число годин, що він був присутній на роботі, можна потім обчислити по картці. Механічні годинники з восьмидобовим заведенням і електричні годинники використовуються найширше. Вони можуть бути незалежними, з’єднаними з первинними годинниками або самі служити первинними годинниками. В останньому випадку вони іноді включають механізм бою або сирену (див. пояснення до товарної позиції 9105).

  (2) Пристрої, які записують час, аналогічні до реєстраторів часу, зазначених у пункті (1) вище, але вони відмічають також місяць, рік, серійний номер та інші дані; деякі з цих приладів забезпечуються також пристроєм для підсумовування робочих годин (наприклад, за день або за тиждень). Ці прилади використовуються також для проставляння штемпелів на поштових або облікових документах, дат на цінниках і т.п.

  (3) Годинники-табелі нічного сторожа, звичайно портативні. Вони мають годинниковий механізм, який спричинює рух паперового циферблату або пристрою для вказування дат. За допомогою спеціальної клавіші сторож реєструє свої періодичні відвідування (годину, хвилину, номер посту) у контрольних точках, при цьому виробляється перфорування або штампування обертового паперового циферблату чи друкування за допомогою чорнильної стрічки на паперовій стрічці.

  (4) Голубині таймери для реєстрації прибуття поштових голубів наприкінці перегонів. Це портативні ящики з годинником, барабаном для кілець і пристроєм, який відзначає день, годину, хвилину і секунду прибуття або печаткою на стрічці, або перфорацією на диску чи паперовій стрічці.

  (5) Прилади для регулювання задавальної (головної) частоти, використовувані в системах годинників з синхронними двигунами, перемикачами з годинниковим механізмом і т.п. Ці прилади мають циферблат, який показує еталонний час, час, показуваний годинником з синхронним двигуном, та різницю між ними. Вони складаються переважно з механізму індикації різниці часу між первинними годинниками і керованими ними вторинними годинниками, що здійснюють індикацію еталонного часу, годинника з синхронним двигуном та різних контактних, сигнальних або регулювальних пристроїв.

  (6) Таймери для вимірювання тривалості короткочасних явищ між розмиканням і замиканням електричних контактів. Ці таймери використовуються для контролю лічильників електроенергії, вимірювання швидкості людських реакцій і т.п. Їх головними частинами є синхронний двигун, електромагнітна муфта та вимірювач з циферблатом, який показує секунди та соті частки секунди; усе це розміщено в корпусі. Коли прилад діє, синхронний двигун працює безперервно і з’єднується з вимірювачем на час протікання вимірюваного явища.

  Електричні або електронні таймери без годинникового механізму або синхронного двигуна сюди не включаються (товарна позиція 9031).

  (7) Настільні чи стадіонні таймери для спортивних змагань (прилади спортивного хронометражу), які показують час прибуття або ігровий час у хвилинах і секундах.

  Стадіонні годинники з годинниковими циферблатами сюди, проте, не включаються (товарна позиція 9105).

  (8) Секундоміри та інші таймери, використовувані для вимірювання тривалості деяких процесів. Вони мають секундний циферблат, циферблат для підсумовування хвилин і важіль для пуску та зупинки.

  (9) Таймери для реєстрації тривалості телефонних розмов; вони працюють як секундоміри і можуть мати механізм бою.

  (10) Пристрої записування часу для спортивних змагань з годинниковим механізмом з синхронним двигуном, звичайно керовані кварцовим осцилятором. Вони можуть реєструвати час з точністю до однієї сотої секунди, а також порядок прибуття або відправлення; вони можуть працювати або фотографічно, або шляхом друкування чи перфорування паперової стрічки, яка рухається з постійною швидкістю.

  Допоміжні пристрої для спортивних реєстраторів часу (стійки і тримачі для таймерів, пускові затвори, фотодіоди, прилади для акустичної, електричної або радіотелеграфної передачі і т.п.) включаються до відповідних товарних позицій.

  (11) Таймери технологічних процесів для вимірювання коротких інтервалів часу. Вони включають дзвінок після закінчення заданого числа хвилин (звичайно до 60); забезпечуються механізмом дзвінка і циферблатом, що звичайно має цифри 0–10, 0–30 або 0–60. Використовуються у всіх галузях, де треба контролювати тривалість процесів.

  Проте часові вимикачі, які відрізняються від таймерів технологічних процесів тим, що замість включення в заданий час системи бою вони “замикають” або “розмикають” електричне коло, не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 9107).

  (12) Вторинні годинники (керовані первинними годинниками) лише з хвилинними і секундними стрілками або лише із секундними стрілками (для регулювання годин і т.п.).

  (13) Більярдні лічильники, в яких годинниковий механізм використовується для вказування ігрового часу або суми оплати залежно від часу.

  (14) Шахові годинники, які складаються з двох годинникових механізмів з циферблатами, що показують час у годинах і хвилинах, та двох кнопок або важелів, за допомогою яких ці годинникові механізми можна запустити або зупинити.

  До цієї товарної позиції не включаються такі вироби, якщо вони подані окремо: корпуси для пристроїв, зазначених вище (включаються або до товарної позиції 9112, або до відповідних товарних позицій, див. Пояснення до товарної позиції 9112), годинникові механізми будь-якого виду (товарні позиції 9108–9110) та частини таких годинникових механізмів (звичайно товарна позиція 9110 або 9114).

  До цієї товарної позиції не включаються також:

  (а) прилади та апарати групи 90, які мають або не мають годинниковий механізм будь-якого виду, але не обладнані часовим циферблатом, такі як самописці припливів і сейсмографи (товарна позиція 9015), барографи і термографи (товарна позиція 9025), манометри (товарна позиція 9026), лічильники газу, рідини або електроенергії (товарна позиція 9028), лічильники кількості обертів, лічильники продукції, спідометри, тахометри, таксометри, крокоміри і прилади та апарати для вимірювання коротких інтервалів часу шляхом лічби (товарна позиція 9029), курвіметри (товарна позиція 9031);

  (b) хронометри, хронографи і секундоміри із зупиненням (товарна позиція 9101 або 9102);

  (c) метрономи (товарна позиція 9209).

  Пояснення до товарної позиції 9107: 

  9107 00 00 00

  Перемикачi, що дiють в установлений час, з годинниковим механiзмом будь-якого виду або із синхронним двигуном

  До цієї товарної позиції включаються пристрої, які не мають властивості годинників товарної позиції 9105, а призначені переважно для автоматичного замикання або розмикання електричних кіл у задані моменти часу, звичайно в моменти, обумовлені раніше встановленою щоденною або щотижневою програмою. Для включення до цієї товарної позиції ці пристрої повинні мати годинниковий механізм будь-якого типу (включаючи вторинні годинникові механізми або годинникові механізми з синхронним двигуном) або синхронний двигун з редуктором або без нього.

  Часові перемикачі (реле часу) використовуються для керування освітлювальними мережами (для громадських місць, вітрин магазинів, сходів, освітлених знаків і т.п.), нагрівальними системами (водонагрівачі і т.п.), охолоджувальними установками, насосами, двотарифними лічильниками електроенергії і т.п. Вони складаються з механічного чи електричного годинникового механізму або синхронного двигуна, звичайно з циферблатом зі стрілками або без стрілок, пристрою регулювання часу (важелі і штифти) разом з системами привідних реле, перемикачів і комутаторів. Усе разом укладене в корпус з клемами. Циферблат звичайно розмічається в годинах, а іноді також у днях і місяцях; важелі або штифти по його периферії надають рух контактним пристроям у потрібні моменти часу.

  Часові перемикачі (реле часу) з годинниковим механізмом можуть приводитися в дію термостатами, регуляторами тиску, регуляторами рівня води і т.п.

  До цієї товарної позиції включаються також перемикачі (реле часу) для розмикання і замикання кіл, які живлять електричні апарати (телевізійні приймачі, праски, пральні машини, лампочки більярдних столів і т.п.), які вмикаються у разі опускання монети і вимикаються під дією синхронного двигуна; інтервал визначається кількістю опущених монет.

  До цієї товарної позиції не включаються такі вироби, якщо вони подані окремо: корпуси до пристроїв, зазначених вище (включаються або до товарної позиції 9112 або до відповідних товарних позицій, див. Пояснення до товарної позиції 9112), годинникові механізми будь-якого типу (товарні позиції 9108–9110) та частини таких годинникових механізмів (товарна позиція 9110 або 9114).

  Пояснення до товарної позиції 9108: 

  9108

  Механiзми годинникові для годинників, призначених для носiння на собi або із собою, укомплектованi та складені:

   

  – електричнi:

  9108 11 00 00

  – – лише з механiчним iндикатором або з пристроєм, який дає змогу приєднати механiчний iндикатор

  9108 12 00 00

  – – лише з оптико-електронним iндикатором

  9108 19 00 00

  – – iншi

  9108 20 00 00

  – з автоматичним пiдзаведенням

  9108 90 00 00

  – інші

  До цієї товарної позиції включаються складені годинникові механізми для годинників, призначених для носіння з собою або на собі, без корпусів, тобто укомплектовані та готові до використання. Ці годинникові механізми можуть бути п’яти основних типів:

  (1) механічні годинникові механізми;

  (2) електронно-механічні годинникові механізми з системою баланс-пружина;

  (3) електронні годинникові механізми зі згинальним резонатором (камертоном);

  (4) кварцові годинникові механізми з аналоговою індикацією часу (стрілками);

  (5) кварцові годинникові механізми з електронним цифровим індикатором часу (світлодіодами або дисплеєм на рідких кристалах).

  Механічні чи електронно-механічні та електронні годинникові механізми з аналоговим індикатором часу можуть бути подані без циферблата або стрілок. В електронних (твердотільних) годинникових механізмах з цифровою індикацією часу елемент індикатора утворює невід’ємну частину годинникового механізму; без нього годинниковий механізм не може функціонувати і тому не може розглядатися як повністю укомплектованій і складений у цій товарній позиції.

  Відповідно до примітки 3 до цієї групи, термін “годинникові механізми” у цій товарній позиції означає пристрої, робота яких регулюється балансом-пружиною, кварцовим або будь-яким іншим пристроєм, здатним визначити інтервали часу з індикатором, або системою, в яку може бути вмонтовано механічний індикатор. Товщина таких годинникових механізмів повинна бути не більш як 12 мм, а їх ширина, довжина або діаметр – не більш як 50 мм. Ці годинникові механізми призначені тому переважно для годинників товарних позицій 9101–9103, але вони включаються до цієї товарної позиції навіть тоді, коли призначені для включення в інші вироби цієї групи або навіть у прилади та апарати інших груп (вимірювальні або прецизійні прилади, крокоміри, вибухові пристрої і т.п.).

  До цієї товарної позиції не включаються годинникові механізми, що не задовольняють перераховані вище умови (товарна позиція 9109 або 9110), та двигуни товарної позиції 8412 з пружинним приводом.

  Годинникові механізми цієї товарної позиції можуть бути неполіровані, поліровані, з гальванічним нікелевим або родієвим покриттям, посріблені, позолочені, лаковані і т.п.

  Годинникові механізми з живленням від батарейок або акумуляторів включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, чи є батарейка або акумулятор чи ні.

  Пояснення до товарної позиції 9109: 

  9109

  Механiзми для годинникiв, не призначених для носiння на собi або із собою, укомплектованi та складені:

  9109 10 00

  – електричнi

  9109 10 00 10

  – – для будильникiв

   

  – – інші:

  9109 10 00 20

  – – – завширшки або з діаметром не більш як 50 мм, для цивільної авіації

  9109 10 00 90

  – – – інші

  9109 90 00

  – інші:

  9109 90 00 10

  – – завширшки або з діаметром не більш як 50 мм, для цивільної авіації

  9109 90 00 90

  – – інші

  До цієї товарної позиції включаються всі складені механізми годинників, не призначені для носіння на собі або з собою, тобто укомплектовані та готові до використання; механізми, що мають аналоговий пристрій індикації часу (стрілки), можуть бути з циферблатом або стрілками чи без них.

  Годинникові механізми цієї товарної позиції призначені переважно для товарів товарних позицій 9104–9107, але вони класифікуються тут, навіть якщо розраховані на включення в прилади або апарати інших груп (вимірювальні чи прецизійні прилади, лічильники, вибухові пристрої і т.п.).

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) двигуни з пружинним або тягарцевим приводом і т.п., не обладнані спусками, не пристосовані для установлення спусків, товарної позиції 8412 (наприклад, для музичних скриньок);

  (b) годинникові механізми для наручних і кишенькових годинників, визначені в Примітці 3 до цієї групи (див. Пояснення до товарної позиції 9108).

  До цієї товарної позиції включаються, серед іншого (inter alia), годинникові механізми, регульовані системою баланс-пружина або будь-якою іншою регулювальною системою, здатною задавати інтервали часу, і з розмірами понад 12 мм завтовшки або понад 50 мм у ширину, довжину чи в діаметрі; маятникові годинникові механізми; електричні механізми для годинників, з регуляторами або без них (вторинні годинникові механізми, синхронні годинникові механізми і т.п.). 

  Для включення до цієї товарної позиції синхронні і вторинні годинникові механізми повинні містити, на додаток до синхронного двигуна або електромагніта, зубчасту передачу, тобто механізм, який містить такі частини як перше, друге, третє і четверте колесо, хвилинне колесо і годинне колесо. Окремо подані електромагніти і синхронні двигуни включаються до відповідних товарних позицій незалежно від того, обладнані вони чи ні редуктором, який регулює швидкість валу.

  Ці годинникові механізми можуть бути неполіровані, поліровані, з гальванічним нікелевим або родієвим покриттям, посріблені, позолочені, лаковані і т.п.

  Пояснення до товарної позиції 9110:

  9110

  Механiзми годинниковi укомплектованi, не складені або частково складені (комплекти годинникових механiзмiв); неукомплектованi годинниковi механiзми, складені; заготовки годинникових механiзмiв:

   

  – для годинникiв, призначених для носiння на собi або із собою:

  9110 11

  – – механiзми годинниковi укомплектованi, не складені або частково складені:

  9110 11 10 00

  – – – з балансиром та волосковою пружиною

  9110 11 90 00

  – – – iншi

  9110 12 00 00

  – – механiзми годинниковi неукомплектованi, складені

  9110 19 00 00

  – – заготовки годинникових механiзмiв

  9110 90 00 00

  – iншi

  Комплект годинникового механізму означає комплект компонентів годинникового механізму годинників, не складених або частково складених (які продаються у цьому вигляді). У разі годинникових механізмів з механічною індикацією циферблат і стрілки можуть включатися або не включатися.

  Не повністю укомплектований механічний годинниковий механізм годинників – це годинниковий механізм, який змонтований, але в ньому не вистачає деяких частин, крім циферблата, стрілок або заводного вала (наприклад, спуска або моста барабана).

  Не повністю укомплектований електронний годинниковий механізм годинників – це годинниковий механізм, який змонтований, але в ньому не вистачає деяких частин, крім батарейки (наприклад, індикатора, частини електронної схеми або її компонентів).

  Не повністю укомплектований електронний годинниковий механізм годинників з механічною індикацією – це годинниковий механізм, який змонтований, але в ньому не вистачає деяких частин, крім циферблата, стрілок, настановного вала або батарейки (наприклад, електронної схеми чи її компонентів, двигуна).

  Заготовка годинникового механізму для годинників всіх видів – це нескладені частини годинникового механізму, що складаються з платини (та будь-яких додаткових платин), мостів, зубчастої передачі, ходового механізму, заводного і настановного механізму та додаткових механізмів, таких як пристрій автоматичного заводу, календарні механізми, хронограф, дзвінок і т.п., але без спуска, системи баланс-пружина або іншого регулюючого пристрою, головної пружини, циферблата чи стрілок. Вони можуть бути подані з барабаном або без нього.

  Пояснення до товарної позиції 9111: 

  9111

  Корпуси для годинникiв, призначених для носiння із собою чи на собi, та їх частини:

  9111 10 00 00

  – корпуси з дорогоцінних металiв або з металiв, плакованих дорогоцiнними металами

  9111 20 00 00

  – корпуси з недорогоцiнних металiв, у тому числi позолочені або посріблені гальванічним способом

  9111 80 00 00

  – iншi корпуси

  9111 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції включаються:

  (А) Корпуси для годинників товарної позиції 9101 або 9102 (кишенькових годинників, наручних годинників, хронографів і т.п.), зі склом або без нього, подані без годинникових механізмів.

  (B) Частини цих корпусів, включаючи:

  (1) корпус, тобто корпусне кільце. Воно може мати шарніри для кришки, а в кишенькових годинниках – шарніри для внутрішньої кришки та оправи (ободка скла);

  (2) підвіску, приварену до корпуса, з вушком (для кишенькових годинників) і вкладишами;

  (3) внутрішню кришку, що захищає годинниковий механізм (відсутня у звичайних годинниках);

  (4) оправу – деталь, що утримує скло. Її проточку, призначену для утримання скла, точніше називають жолобком;

  (5) задню кришку корпуса, що закриває годинник з боку, протилежного склу. Звичайні годинники мають лише одну кришку, тоді як кишенькові годинники з кришкою мають другу аналогічну деталь (кришку), що захищає скло.

  Корпуси для наручних годинників не мають власне підвіски або вушка, але мають вушка для прикріплення ремінців. Ці вушка складаються з декількох частин, включаючи стержень, який може бути закріплений жорстко або бути підпружинений. У деяких жіночих наручних годинниках немає вушок, але вони обладнані затискачами для прикріплення шнура.

  Корпуси наручних годинників часто складаються лише з двох частин, комбінації корпусного кільця з кришкою. У деяких випадках кришка корпуса та оправа кожної частини внутрішньої кришки, або оправа та корпус складають одне ціле. У годинниках з кращою обробкою годинниковий механізм спочатку поміщається в захисну оболонку.

  Корпуси годинників та їхні частин можуть бути з будь-якого матеріалу. Їх виготовляють переважно з недорогоцінного металу (сталі, нікелю і т.п., полірованого, покритого хромом гальванічним способом, посрібленого або позолоченого) або дорогоцінного металу чи металу, плакованого дорогоцінним металом, або іноді з пластмаси, слонової кістки, агату, перламутру чи панцира черепахи. Вони можуть бути прикрашені (оброблені на токарному верстаті, гравіровані, оброблені природними або культивованими перлами, природним, штучним або реконструйованим дорогоцінними чи напівдорогоцінним камінням і т.п.).

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) прості захисні кришки для годинників, а також годинникові стекла; вони включаються до відповідних товарних позицій;

  (b) частини загального призначення, зазначені в Примітці 2 до розділу XV (до яких відносяться пружини для корпусів годинників), з недорогоцінного металу (розділ XV) і аналогічні вироби з пластмаси (група 39);

  (с) корпуси для годинників, крім годинників, призначених для носіння на собі або з собою, і корпуси аналогічного типу для інших виробів цієї групи та їх частини (товарна позиція 9112).

  Додаткові пояснення до товарної позиції:

  9111

  Ремінці, стрічки або браслети для годинників, прикріплені до корпусів годинників, класифікуються разом з корпусами для годинників. Проте, коли подаються разом із корпусами годинників, але не прикріплені до них, вони класифікуються у відповідній товарній позиції так само як ремінці, стрічки або браслети для годинників, подавані окремо (товарна позиція 9113).

  Пояснення до товарної позиції 9112: 

  9112

  Корпуси годинників, не призначених для носіння на собі або із собою, та аналогічні корпуси для інших виробів цієї групи та їх частини:

  9112 20 00 00

  – корпуси

  9112 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції включаються корпуси годинників, не призначених для носіння на собі або з собою, і, за умови, що вони аналогічні за типом до корпусів цих годинників, – корпуси для інших виробів цієї групи; за умови додержання цього застереження, до цієї товарної позиції включаються, отже, корпуси для будильників, морських хронометрів, годинників для автомобілів, реєстраторів часу, пристроїв записування часу і часових штампів, вимірювачів інтервалів часу (хвилинні таймери, секундні таймери і т.п.) або для інших годинників цієї групи. Такі корпуси залишаються в цій товарній позиції незалежно від того, обладнані вони чи ні скельцями, а також оброблені вони чи ні. Проте до цієї товарної позиції не входять корпуси типу, не подібного з нормальними корпусами для годинників, але які використовуються для наукових приладів, лічильників електроенергії і т.п. (корпуси для таймерів, пристроїв записування часу або часових перемикачів (реле часу) іноді включаються до цього виду); такі корпуси включаються до відповідних товарних позицій.

  Корпуси, що включаються до цієї товарної позиції, виготовляють у дуже різноманітних формах; вони звичайно виготовляються з металу (включаючи дорогоцінні метали), дерева, пластмаси, шкіри, панцира черепахи, перламутру, мармуру, алебастру, керамічних матеріалів, оніксу, агату чи слонової кістки. Вони можуть бути прикрашені, оздоблені природними або культивованими перлами чи природним, штучним або реконструйованим дорогоцінним або напівдорогоцінним камінням, або поєднуватися з орнаментами, скульптурами, статуетками, фігурками тварин і т.п.

  До цієї товарної позиції включаються також частини корпусів для годинників, не призначених для носіння на собі або з собою, такі як оправи (ободки) для скла, рами, підставки, стійки та ніжки.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) захисні кришки, звичайно зі скла, подані окремо (товарна позиція 7020);

  (b) частини загального призначення, зазначені в Примітці 2 до розділу XV (які включають пружини для корпусів годинників, не призначених для носіння на собі або з собою, з недорогоцінного металу (розділ XV) та аналогічні вироби з пластмаси, що включаються до групи 39);

  (c) корпуси годинників, призначених для носіння на собі або з собою (товарна позиція 9111).

  Пояснення до товарної позиції 9113: 

  9113

  Ремiнцi, стрічки та браслети для годинникiв, призначених для носiння із собою або на собi, та їх частини:

  9113 10

  – з дорогоцiнного металу або з металу, плакованого дорогоцiнним металом:

  9113 10 10 00

  – – з дорогоцiнного металу

  9113 10 90 00

  – – з металу, плакованого дорогоцiнним металом

  9113 20 00 00

  – з недорогоцiнного металу, покриті або не покриті золотом чи сріблом гальванічним способом

  9113 90 00 00

  – iншi

  До цієї товарної позиції включаються усі види ремінців, стрічок і браслетів для годинників, призначених для носіння на собі або з собою, тобто всі пристрої для закріплення годинників на зап’ясті.

  Ремінці, стрічки і браслети таких годинників можуть бути з будь-якого матеріалу, наприклад, з недорогоцінного металу, дорогоцінного металу, шкіри, пластмаси або текстильного матеріалу. Вони можуть бути також явно декоративними за властивостями, що не впливає на їхню класифікацію.

  До цієї товарної позиції включаються також частини ремінців, стрічок і браслетів для годинників, призначених для носіння на собі або з собою, ідентифіковані як такі, з будь-якого матеріалу.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) інші пристрої для прикріплення (шийні ланцюжки, підвісні стрічки, ланцюжки для годинників, кільця, брошки і т.п.), що включаються до відповідних товарних позицій;

  (b) пряжки та затискачі пряжок з дорогоцінного металу або металу, плакованого дорогоцінним металом (товарна позиція 7115), або з недорогоцінного металу (товарна позиція 8308);

  (c) ремінці, стрічки і браслети для годинників, призначених для носіння на собі або з собою, подані зі своїми годинниками, але не прикріплені до них (товарна позиція 9101 або 9102).

  Пояснення до товарної позиції 9114: 

  9114

  Інші частини годинників всіх видів:

  9114 10 00 00

  – пружини, включаючи волосковi

  9114 30 00 00

  – циферблати

  9114 40 00 00

  – платини та мости

  9114 90 00

  – інші:

  9114 90 00 10

  – – камені

  9114 90 00 90

  – – інші

  До цієї товарної позиції включаються всі частини годинників, крім:

  (а) Частин, які виключаються Приміткою 1 до цієї групи:

  (1) Тягарів, годинникових стекол, ланцюжків для годинників, кулькових підшипників і кульок для підшипників (наприклад, для самозаводних годинників, призначених для носіння на собі або з собою).

  (2) Частин загального призначення, зазначених у Примітці 2 до розділу XV, наприклад, гвинтів (мостів, заводної головки, циферблата, храповика, собачки, чашечки кінцевого каменю або ділильного диска, качалки, перекладного важеля і т.п.), конічних штифтів, ланцюжків для годинників, цифр для циферблатів з недорогоцінного металу (розділ XV) або аналогічних виробів з пластмаси (група 39) або з дорогоцінного металу чи металу, плакованого дорогоцінним металом (звичайно товарна позиція 7115).

  Ці частини включаються до відповідних товарних позицій. Проте годинникові пружини для годинників всіх видів (основні пружини, волоскові пружини і т.п.) включаються до цієї товарної позиції.

  (b) Частин, включених до інших товарних позицій цієї групи (наприклад, укомплектованих і складених годинникових механізмів товарної позиції 9108 або 9109, комплектів годинникових механізмів, не повністю укомплектованих годинникових механізмів будь-яких видів, складених або заготовок годинникових механізмів будь-яких видів товарної позиції 9110, корпусів товарної позиції 9111 або 9112 та ремінців, стрічок і браслетів для годинників, призначених для носіння на собі або з собою, товарної позиції 9113).

  Крім випадків, зазначених у пунктах (а) або (b) вище, частини, придатні для використання як у годинниках усіх видів, так і в інших виробах, наприклад, іграшках, лічильниках або вимірювальних або прецизійних приладах (пружини, системи зубчастих передач, камені, стрілки і т.п.), включаються до цієї товарної позиції (див. Примітку 4 до цієї групи). Проте до цієї товарної позиції не входять частини, що не є однозначно частинами годинників усіх видів (наприклад, друкувальні або підсумовуючі пристрої для реєстраторів часу та деякі інші частини, використовувані у виробах товарної позиції 9106 або 9107).

  До цієї товарної позиції включаються ідентифіковані заготовки частин годинників усіх видів, але до неї не входять металеві частини, ще не розпізнані як частини годинників (наприклад, платини, мости і т.п. безпосередньо з токарного верстату або грубо обрізані за формою, без свердління, розточення і т.п.). Вони класифікуються за матеріалом, з якого виготовлені.

  Частини годинників усіх видів цієї товарної позиції можуть бути неполірованими, полірованими, з гальванічним нікелевим або родієвим покриттям, посрібленими, позолоченими, лакованими і т.п. або оснащені каменями.

  За умови додержання наведених вище положень, головними частинами годинників усіх видів, розглянутих тут, є:

  (А) Частини годинникових механізмів годинників, призначених для носіння на собі або з собою (незалежно від складності системи)

  До них відносяться:

  (1) Каркас: платина (та будь-які додаткові платини), мости (барабана, центрального колеса, проміжного колеса, секундного колеса, балансу, спуску, перекладного колеса і т.п.).

  (2) Привідний механізм: головна пружина, барабан, кришка барабана, вал барабана і храповик, собачка, пружина собачки.

  (3) Зубчаста передача: центральне колесо і триб, проміжне колесо і триб, секундне колесо і триб.

  (4) Ходовий механізм: ведуче колесо, триб хвилинної стрілки і хвилинне колесо, годинне колесо.

  (5) Спуск (анкерний або важільний, штифтово-палетний, циліндровий, з аретиром і т.п.): спускове колесо і триби, анкерна вилка, вісь палети, подвійний ролик, палетні камені, імпульсний штифт, циліндр.

  (6) Регулювальний пристрій: баланс, вісь балансу, волоскова пружина (плоска, Бреге, циліндрична), камертон, стовпчик спіралі, муфта спіралі, регулятор, градусник з рухомим стовпчиком, чашечка накладного каменю або ділильний диск з поділками, пружина регулятора, нижня чашечка накладного каменя-бушона, включаючи спеціальні частини для протиударних пристроїв.

  (7) Заводний та настановний механізм: заводна головка, заводний стержень і триб, кулачкова муфта, перекладні колеса, храпове колесо заводної головки, осердя колеса заводної головки, хомут (качалка), перекладний важіль, пружина перекладного важеля і пружини хомутика.

  (8) Частини електронних годинникових механізмів: схеми для наручних годинників, які містять, наприклад, друковані плати з необхідними з’єднаннями та інші дискретні компоненти, сформовані способами, відмінними від способів виготовлення друкованих плат (наприклад, котушки індуктивності, конденсатори, резистори, діоди і транзистори), можливо разом з інтегрованою схемою.

  (9) Платформа спуску, що складається з платини, мостів, спуску, баланс-спіралі та регулятора годинникового механізму, із зубчастою передачею або без неї. Вони класифікуються тут, чи то складені спуски з відрегульованим ходом чи нескладені.

  Складені платформи спуску можуть бути призначені для умонтування в різноманітні пристрої, в яких використовуються годинникові механізми (реєстратори часу, часові перемикачі (реле часу) і т.п.), а іноді також у малорозмірні годинники або будильники.

  (B) Частини годинникових механізмів годинників, не призначених для носіння на собі або з собою, або будильників

  Багато які з частин цих годинникових механізмів аналогічні, у принципі, до частин годинникових механізмів годинників, призначених для носіння на собі або з собою, але більші за розмірами.

  Частинами, специфічними для механізмів годинників, не призначених для носіння на собі або з собою, є барабани гирь, маятники, включаючи компенсаційні маятники (ртутні, зі стержнем з інвару і т.п.), вилки, ходові колеса, пружинні спуски, невільні анкерні спуски Грехема і т.п., (не встановлені стаціонарно) заводні ключі. До частин годинникових механізмів будильників відносяться установлювані стаціонарно заводні ключі та головки для установки.

  (C) Частини механізму бою

  (1) Механізм бою будильників: стопор або собачка, кільце з пазом, розчіплювальне коліщатко, спускове колесо, вісь стрілки, палета, молоточок бою і т.п.

  (2) Механізм бою годинників, не призначених для носіння на собі або з собою (типу скоби запору бою, зубчастого сектора і т.п.): барабан або циліндр і колесо циліндра, замикаюча пластинка, барабанне колесо, цівкове колесо, проміжне колесо, друге пускове колесо, зрівняльний маятник, аретири, важелі або пружини зрівняльного маятника, зубчастий сектор годинників з виносним циферблатом, равлик, молоток, підіймальна деталь, вал, маховик, складена палета, зубчастий сектор, кулька, гонг, підбір дзвонів (музичний пристрій).

  (D) Годинникові камені

  До цієї товарної категорії включаються лише оброблені камені (годинникові камені), тобто ті, які вже оброблені на токарному верстаті, розрізані, відполіровані, просвердлені, розточені і т.п. або встановлені (в оправі чи гвинтом). Необроблені або грубо розпиляні камені не включаються (група 71). Годинникові камені звичайно вкрай малі, їх діаметр і товщина мало коли перевищують 2 мм і 0,5 мм відповідно.

  Основними каменями, використовуваними для виготовлення годинників, є природні або штучні рубіни, сапфіри і гранати та іноді алмази. У дешевих виробах іноді використовується скло або камені замінюються металевими чашками.

  Годинникові камені мають назви, які відповідають частинам, які вони підтримують, наприклад, камені центрального колеса, проміжного колеса, секундного колеса, спускового колеса, осі палети та баланс-спіралі. Підшипник осі обертання складається з просвердленого каменю або просвердленого каменю та суцільного (накладного каменю). Існують також підшипники, що складаються з каменів з конічною порожниною.

  На додаток до круглих каменів, використовуваних як підшипники, годинники з анкерним спуском звичайно містять також три спеціальних камені: два палети (скошені камені, прикріплені до кожного кінця палети) та імпульсний штифт (камінь, звичайно напівкруглого або трикутного перерізу, призначений для подвійного ролика).

  Процес установлення каменів може бути виконаний вручну, з використанням каменю в оправі або, частіше, шляхом впресовування.

  (E) Циферблати

  Циферблати звичайно мають поділки або цифри, які показують години, хвилини і секунди. Вони можуть бути плоскими чи скривленими. Зазвичай вони виготовлені з посрібленої, позолоченої, пофарбованої, окисленої або покритої чим-небудь іншим латуні, з емальованої міді, із золота або срібла, або іноді з паперу, скла, пластмаси або кераміки. Цифри і написи наносяться різними методами (переведення зображення, нанесення за допомогою фарби, штампування і т.п.). Циферблати можуть мати світні цифри або символи.

  Циферблати кріпляться на платі (або на додатковій платині, яка називається “циферблатною”) гвинтами, штифтами або зовнішнім кільцем з металу.

  (F) Стрілки

  Стрілки показують години, хвилини і секунди. До цієї товарної позиції включаються також спеціальні стрілки для хронографів і стрілки для будильників і т.п. Стрілки годинників можуть бути плоскими або скривленими та зроблені зі сталі, латуні або міді, звичайно вони відполіровані, окислені, покриті гальванічним способом нікелем, хромом, посріблені, позолочені або лаковані; іноді вони зроблені із золота і навіть з кістки. Світні стрілки мають “вікна”, заповнені сполукою на основі радіоактивних солей (радіоактивний торій, мезоторій і т.п.). Існує неозоре число типів стрілок, розрахованих на відповідність типові циферблату.

  Додаткові пояснення до товарних категорій: 

  9114 10 00 

  Ця товарна категорія охоплює всі пружини, використовувані в годинникових механізмах.

  Прикладами інших пружин, крім ходових та волоскових пружин, є:

  (1) фрикційні пружини;

  (2) регулювальні пружини;

  (3) храповикові пружини, балансові пружини, пружини розтягування і поперечні пружини.

  Ця товарна категорія не включає пружини для корпусів настільних годинників або корпусів аналогічного типу, які становлять частини загального призначення у значенні Примітки 2 до розділу 15.

  Ходові пружини, змонтовані у своєму барабані, входять в товарну категорію 9114 90 00.

  9114 90 00

  До цієї товарної категорії включаються:

  (1) вузли електричних або електронних компонентів, що утворюють розпізнавану частину настільного (настінного) годинника, наприклад, електронний бій;

  (2) вироби, відомі як “гвинти балансу” або “гвинти чаші балансу”;

  (3) клини, звичайно з пластмаси, встановлювані між корпусом і годинниковим механізмом;

  (4) кварцові осцилятори для наручних годинників (кварцові резонатори, з”єднані з електронною мікросхемою і призначені для підтримання коливань).