Головна - пояснення до групи 84 (8460-8487)

  – пояснення до групи 84 (8460-8487)

  772

  Пояснення до товарної позиції 8460:

  8460

  Верстати обдирно-шлiфувальнi, заточувальні, шлiфувальнi, хонiнгувальнi, притиральні, полiрувальнi або для виконання iнших операцiй з остаточної обробки металiв або металокерамiки з використанням точильних каменiв, абразивiв або полiрувальних засобiв, крiм верстатiв зуборiзних, зубошлiфувальних або зубообробних товарної позицiї 8461:

   

  – верстати плоскошлiфувальнi з точнiстю позицiонування за будь-якою віссю не менш як 0,01 мм:

  8460 11 00 00

  – – з числовим програмним керуванням

  8460 19 00 00

  – – iншi

   

  – iншi верстати шлiфувальнi з точнiстю позицiонування за будь-якою віссю не менш як 0,01 мм:

  8460 21

  – – з числовим програмним керуванням:

   

  – – – для шлiфування цилiндричних поверхонь:

  8460 21 11 00

  – – – – верстати внутрiшньо-шлiфувальнi

  8460 21 15 00

  – – – – верстати безцентрово-шлiфувальнi

  8460 21 19 00

  – – – – iншi

  8460 21 90 00

  – – – iншi

  8460 29

  – – iншi:

  8460 29 10 00

  – – – для шлiфування цилiндричних поверхонь

  8460 29 90 00

  – – – iншi

   

  – верстати заточувальні (для рiзального iнструмента):

  8460 31 00 00

  – – з числовим програмним керуванням

  8460 39 00 00

  – – iншi

  8460 40

  – верстати хонiнгувальнi або довідні:

  8460 40 10

  – – з числовим програмним керуванням:

  8460 40 10 10

  – – – з точністю обробки форми отвору не більш як 0,01 мм

  8460 40 10 90

  – – – інші

  8460 40 90 00

  – – iншi

  8460 90

  – iншi:

  8460 90 10 00

  – – верстати з мiкрометричними регулювальними пристроями та з точнiстю позицiонування за будь-якою вiссю не менш як 0,01 мм

  8460 90 90 00

  – – iншi

  До цієї товарної позиції включаються певні верстати для остаточної (чистової) обробки поверхні металу або металокераміки, крім зубошліфувальних, зуборізних або зубообробних верстатів (товарна позиція 8461). Ці верстати працюють за принципом видалення матеріалів точильними каменями, абразивними брусками або полірувальними засобами. У цій товарній позиції термін “полірувальні засоби” означає:

  (1) Полірувальні круги, виготовлені з карбідів металів, сталі, м”яких металів, дерева, повсті (або фетру), текстильного матеріалу або шкіри.

  (2) Дротяні щітки.

  (3) Полірувальні подушки.

  Верстати, переважно, мають механічний привід, але аналогічні верстати з ручним або ножним (педальним) приводом також включаються до цієї товарної позиції. Ці останні відрізняються від ручних інструментів товарної позиції 8205 та від ручного інструменту товарної позиції 8467 тим, що вони зазвичай сконструйовані для встановлення на підлозі, на верстаку чи на стіні, або на іншій машині і тому оснащуються опорною плитою, монтажною рамою, станиною і т.п.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Машини для зняття задирок металевими щітками або абразивними інструментами для чорнової обробки виливків або грубих крайок розрізаного металу.

  (2) Заточувальні верстати (верстати для заточування різальних інструментів), включаючи верстати для шліфування металокерамічних або твердосплавних кромок різальних інструментів, так само, як і кардозаточувальні верстати.

  (3) Шліфувальні верстати різних типів (наприклад, верстати для шліфування внутрішніх поверхонь, безцентрові шліфувальні верстати, плоскошліфувальні верстати, різьбошліфувальні верстати, верстати для шліфування клапанів і сідел клапанів), у функцію яких входить доведення до заданого ступеня точності роботи, виконаної іншими верстатами.

  (4) Хонінгувальні і довідні верстати для одержання точно сполучених поверхонь.

  (5) Полірувальні верстати для остаточної (чистової) обробки поверхонь деталей.

  (6) Гравірувальні верстати, крім верстатів товарної позиції 8459 або 8461.

  Частини і приладдя

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини і приладдя (крім інструментів групи 82) верстатів цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8466.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) ручні інструменти або шліфувальні круги з ручним або ножним приводом (товарна позиція 8205);

  (b) піскоструминні машини (товарна позиція 8424);

  (c) верстати для обробки будь-яких матеріалів шляхом видалення матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, а також за допомогою ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазмово-дугових процесів; водоструминні різальні машини  (товарна позиція 8456);

  (d) оброблювальні центри, однопозиційні і багатопозиційні агрегатні верстати для обробки металів (товарна позиція 8457);

  (e) інструменти ручні пневматичні, гідравлічні або з умонтованим неелектричним двигуном (товарна позиція 8467);

  (f) обертові барабани для видалення піску, окалини або полірування металевих виробів (товарна позиція 8479);

   (g) машини та прилади для випробовувань (товарна позиція 9024).

  Пояснення до товарних підпозицій:

  8460 11, 8460 21 та 8460 31

  Дивись Пояснення до товарних підпозицій 8458 11 і 8458 91.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8460 11 00 і 8460 19 00

  Ці товарні категорії включають плоскошліфувальні верстати, що згадуються в Поясненнях до товарної позиції 8460, третій абзац пункт (3).

  Ці верстати оснащені вимірювальними та розмічальними пристроями. Ці пристрої включають:

  1) пристосування прямого лінійного зчитування, наприклад, штангенциркулі та ноніуси, на яких відстань між двома послідовними поділками відповідає руху елементу машини, який не перевищує 0,01 мм;

  2) профільні проектори для контролю процесу обробки. Ці проектори складаються з градуйованого екрана з матового скла, здатного значно збільшити зображення оброблюваного виробу та інструмента, що дозволяє спостерігати за переміщенням оброблюваної деталі та інструмента, а також за ходом операції, користуючись градуюваннями на екрані. Процес обробки можна також контролювати за допомогою нанесеного на екран креслення одержуваного виробу, виконаного на прозорому листі у масштабі, що відповідає ступеню збільшення профільного проектора, у цьому випадку оператор повинен зіставити зображення деталі з кресленням, що спостерігається на екрані;

  3) пристрої, що дозволяють обмежувати хід тримача інструмента або хід тримача заготовки за допомогою регульованого механізму, позиціонування якого контролюється розсувним калібром;

  4) електронні пристрої керування та контролю для хонінгувальних та притиральних верстатів, які регулюються за допомогою шкали фактичних кінцевих розмірів виробу, що дозволяє сповільнити і зупинити інструмент, коли досягаються попередньо визначені розміри виробу.

  8460 21 11 – 8460 29 90

  Дивись Додаткові пояснення до товарних категорій 8460 11 00 і 8460 19 00.

  8460 21 11

  Верстати внутрішньошліфувальні для циліндричних поверхонь використовуються для шліфування внутрішніх циліндричних поверхонь порожніх заготовок (наприклад, для розточування отворів). Заготовка тримається у патроні та обробляється шліфувальним кругом, достатньо малого розміру, щоб проходити порожній канал заготовки.

  8460 21 15

  Верстати безцентрово-шліфувальні використовуються для шліфування зовнішніх циліндричних поверхонь заготовок. У безцентровому процесі заготовка не фіксується, а знаходиться на напрямній між шліфувальним диском, що обертається, і ведучим диском (також рухомий). Необхідний діаметр визначається відстанню між шліфувальним диском і ведучим диском.

  8460 21 19

  Ця товарна категорія включає універсальні шліфувальні верстати. Вони являють собою комбінацію внутрішньошліфувальних і безцентровошліфувальних верстатів і тому можуть одночасно обробляти як зовнішній, так і внутрішній діаметр заготовки.

  8460 29 10

  Для внутрішньошліфувальних верстатів для циліндричних поверхонь застосовуються Додаткові пояснення до товарної категорії 8460 21 11 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

  Для безцентровошліфувальних верстатів та універсальних шліфувальних верстатів застосовуються Додаткові пояснення до товарних категорій 8460 21 15 і 8460 21 19 за внесення необхідних змін (mutatis mutandis).

  Пояснення до товарної позиції 8461:

  8461

  Верстати поздовжньо-стругальнi, поперечно-стругальнi, довбальнi, протяжнi, зуборiзнi, зубошлiфувальнi або зубообробнi, пиляльні, відрізні та iншi верстати для обробки металiв або металокерамiки шляхом видалення матерiалу рiзальним iнструментом, в іншому місці не зазначені:

  8461 20 00 00

  – верстати поперечно-стругальнi та довбальнi

  8461 30

  – верстати протяжнi:

  8461 30 10 00

  – – з числовим програмним керуванням

  8461 30 90 00

  – – iншi

  8461 40

  – верстати зуборiзнi, зубошлiфувальнi або зубообробнi:

   

  – – верстати зуборiзнi (включаючи верстати зуборізні образивні):

   

  – – – верстати зуборiзнi для цилiндричних зубчастих колiс:

  8461 40 11 00

  – – – – з числовим програмним керуванням

  8461 40 19 00

  – – – – iншi

   

  – – – для нарiзування iнших зубчастих колiс:

  8461 40 31 00

  – – – – з числовим програмним керуванням

  8461 40 39 00

  – – – – iншi

   

  – – верстати зубообробні:

   

  – – – з мiкро-метричними регулювальними пристроями i точнiстю позицiонування за будь-якою вiссю не менш як 0,01 мм:

  8461 40 71 00

  – – – – з числовим програмним керуванням

  8461 40 79 00

  – – – – iншi

  8461 40 90 00

  – – – iншi

  8461 50

  – верстати пиляльнi або відрізні:

   

  – – верстати пиляльнi:

  8461 50 11 00

  – – – круглопиляльнi

  8461 50 19 00

  – – – iншi

  8461 50 90 00

  – – верстати відрізні

  8461 90 00 00

   – іншi

  До цієї товарної позиції включаються верстати для обробки металів або металокераміки за допомогою видалення матеріалу, не включені до інших угруповань.

  Верстати мають переважно механічний привід, але аналогічні верстати з ручним або ножним (педальним) приводом також включаються до цієї товарної позиції. Останні можна відрізнити від ручних інструментів товарної позиції 8205 та від ручних інструментів товарної позиції 8467 тим, що вони зазвичай сконструйовані для встановлення на підлозі, верстаку, стіні або на іншій машині і тому забезпечуються опорною плитою, монтажною рамою, станиною і т.п.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Верстати поздовжньо-стругальні, призначені для обробки зовнішньої площини або поверхонь перетину виробу за допомогою інструменту, який має єдину різальну кромку. До них відносяться верстати, в яких інструмент нерухомий, а стіл, на якому встановлений оброблюваний виріб, робить зворотно-поступальні переміщення в площині. Проте деякі великі верстати, наприклад, кромкостругальні, мають нерухомий стіл і використовуються для обробки  довгомірних виробів (наприклад, рейок).

  Деякі поздовжньо-стругальні верстати оснащуються одним або двома додатковими або допоміжними фрезерними супортами, які заміняють рівну кількість стругальних супортів. Такі верстати називаються “стругально-фрезерними” і вважаються стругальними, незважаючи на те, що можна зменшити швидкість столу і використовувати їх для фрезерних робіт. Їх не слід плутати з деякими фрезерними верстатами, що називаються “поздовжньо-фрезерними верстатами” товарної позиції 8459, які схожі за зовнішнім виглядом на поздовжньо-стругальні верстати, але обладнані лише фрезерними супортами.

  Крім стругальних супортів поздовжньо-стругальні верстати можуть бути обладнані одним або двома шліфувальними каретками. Вони дозволяють використовувати ці верстати як верстати для виправлення поверхні столів. Деякі моделі одночасно оснащуються стругальними супортами, фрезерувальними супортами і шліфувальними каретками, а інші моделі оснащуються пристроями, що дозволяють здійснювати операції довбання.

  (2) Поперечно-стругальні верстати, що являють собою верстати, які працюють за методом стругання, при якому оброблювана деталь нерухома, а інструмент виконує прямолінійні зворотно-поступальні переміщення, чим вони і відрізняються від поздовжньо-стругальних верстатів. Виліт державки обмежує хід інструменту, тому такі верстати використовуються для обробки деталей невеликих розмірів.

  (3) Довбальні верстати являють собою верстати, що працюють за методом стругання, за якого оброблюваний виріб нерухомий, а інструмент робить зворотно-поступальні переміщення у вертикальній або іноді в похилій площині. Ці верстати за галузями застосування поділяються на довбальні верстати, які являють собою верстати, що характеризуються коротким ходом каретки; довбально-діркопробивні верстати, використовувані для виконання робіт, що потребують швидкого видалення великих кількостей матеріалу з виробів дуже великої товщини. У таких верстатах використовується або рухливий різець (з одною різальною кромкою), або пробійник (з чотирма різальними кромками); вертикальні довбальні верстати; верстати з поперечними полозками; верстати для прорізання канавок (протяганням або виштовхуванням), робочий процес в яких нагадує процес протягання в протяжних верстатах. Різниця між ними полягає у використовуваному інструменті.

  (4) Протяжні верстати. Інструмент (протяжка) протягається або проштовхується по деталі або крізь отвір для обробки або стругання поверхні. До різних типів протяжних верстатів відносяться горизонтальні і вертикальні верстати з одними полозками; здвоєні верстати (“дуплекс”), що містять двоє полозок, на кожних з яких є своя протяжка, і прошивальні преси, що являють собою вертикальний верстат, в якому на інструмент впливають тиском.

  (5) Зуборізні, зубошліфувальні та зубообробні верстати. До цієї товарної позиції включаються зуборізні верстати, призначені винятково для виготовлення зубчастих коліс з циліндричних або конічних заготовок за рахунок виймання металу.

  Зуборізні верстати виконують переважно такі операції:

  –  модульне фрезерування, в процесі якого використовується дискова циліндрична або конічна фреза; цей процес у теперішній час використовується для виготовлення циліндричних зубчастих коліс;

  –  різання з використанням зворотно-поступального руху, під час якого зуби виготовляються струганням (пряморізальний інструмент); цей процес використовується для конічних і циліндричних зубчастих коліс;

  –  різання методом обкатування, під час якого використовуються такі інструменти, як черв”ячна фреза, інструмент для нарізування рейок (гребінка) або інший інструмент для нарізування зубчастих коліс. Цей процес дозволяє нарізати прямозубі, косозубі та конічні зубчасті колеса зовнішнього і внутрішнього зачеплення;

  –  абразивна обробка.

  (6) Пиляльні верстати. Залежно від форми використовуваного інструменту до цих верстатів відносяться такі:

  –  верстати, що виконують зворотно-поступальні переміщення, або ножівкові верстати, в яких інструмент являє собою пряме лезо з зубами, що виконує лінійні зворотно-поступальні переміщення;

  –  круглопиляльні (циркулярні) верстати, в яких застосовується круглий інструмент, зовнішня поверхня якого має зуби і який обертається з високою швидкістю; такі інструменти називаються прорізними або пазовими пилками;

  –  стрічкопиляльні верстати, в яких використовується дуже довге полотно пилки, одна крайка якого має зуби, а кінці з”єднані для утворення безперервної стрічки.

  (7) Відрізні верстати. Верстати відрізняються від пиляльних верстатів застосовуваними інструментами. У них використовуються або різці, аналогічні токарним, або абразивні чи металеві диски.

  –  Відрізні верстати, в яких використовується кожний з цих двох методів.

  Верстати одного типу працюють так само, як і токарні, але відрізняються від них тим, що різцетримачі не можуть виконувати подовжні переміщення, як каретка токарного верстата.

  Верстати другого типу працюють як токарні верстати з центральним приводом, в яких інструмент нерухомий, а оброблюваний виріб переміщається на супорті. Вони відрізняються від таких верстатів з центральним приводом тим, що виріб може переміщатися лише в одному напрямку.

  Верстати обох цих типів можуть виконувати лише одну операцію відрізання.

  Верстати, що працюють за принципом токарних, містять порожнистий шпиндель великого діаметра, який захоплює оброблюваний виріб. Дуже коротка станина підтримує один або два різцетримача, які можуть переміщатися в поперечному напрямку. Верстати, що працюють за принципом верстатів з центральним приводом, мають рухливий супорт, на якому встановлюється оброблюваний виріб. Інструмент закріплений на верстаті і містить обертову з високою швидкістю коронку, на якій закріплені різці у вигляді кілець.

  –  Відрізні верстати з абразивними дисками мають конструкцію, аналогічну конструкції циркулярних пилок, але пилка замінена двостороннім абразивним диском.

  –  Відрізні верстати з металевими дисками, відомі також як фрикційно-відрізні верстати, характеризуються використанням диска з м”якої сталі, по окружності якого відсутні зуби. Диск може мати канавки та обертається з такою швидкістю, що у разі наближення диска до поверхні оброблюваного виробу остання негайно плавиться, ще не входячи в тісний контакт із диском. Це явище – результат тертя в поєднанні з окисненням повітря, захопленим між диском і розрізувальним металом.

  (8) Обпилювальні верстати, які мають ту ж конструкцію, що і ножівкові верстати, але замість пилки в них застосовується напилок.

  (9) Гравірувальні верстати, крім верстатів товарної позиції 8459 або 8460.

  Частини і приладдя

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини і приладдя (крім інструментів групи 82) верстатів цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8466.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) ручні інструменти (товарна позиція 8205);

  (b) верстати для обробки будь-яких матеріалів шляхом видалення матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, а також за допомогою ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазмово-дугових процесів; водоструминні різальні машини (товарна позиція 8456);

  (c) оброблювальні центри, однопозиційні і багатопозиційні агрегатні верстати для обробки металу (товарна позиція 8457);

  (d) ручні інструменти пневматичні, гідравлічні або з умонтованим електричним чи неелектричним двигуном (товарна позиція 8467);

  (e) машини та прилади для випробовувань (товарна позиція 9024).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8461 30 10 і 8461 30 90

  Ці товарні категорії охоплюють протяжні верстати (дивись Пояснення до товарної позиції 8461, третій абзац пункт (4)); ці верстати складаються з багатозубчастого різального інструмента, називаного протяжкою, і використовуються для обробки внутрішньої або зовнішньої поверхонь виробу. На цих верстатах оброблювана деталь закріплюється нерухомо, тоді як встановлена на супорті протяжка протягується або проштовхується крізь заготовку за рівномірного лінійного руху.

  Внутрішня протяжка обробляє та калібрує внутрішні поверхні грубої або попередньо обробленої заготовки, крізь яку проходить інструмент. Зовнішньою протяжкою виробляють рівні або профільні поверхні.

  8461 40 11 і 8461 40 19

  Лише зубчасті колеса, які виготовляються з циліндричних заготовок і які зберігають форму після нарізування, вважаються циліндричними зубчастими колесами для цілей цієї товарної категорії.

  Ці товарні категорії включають верстати для виробництва прямозубих зубчастих коліс, черв”ячних зубчастих передач, храпових коліс і зірочок.

  8461 40 31 і 8461 40 39

  Ці товарні категорії включають верстати для виробництва зубчастих рейок, гелікоідальних передач і черв”ячних передач, крім циліндричних зубчастих коліс.

  8461 40 71 і 8461 40 79

  Дивись Додаткові пояснення до товарних категорій 8460 11 00 і 8460 19 00 щодо вимірювальних та розмічальних пристроїв.

  Пояснення до товарної позиції 8462:

  8462

  Машини (включаючи преси) для обробки металів шляхом об’ємного штампування, кування або штампування; машини для обробки металів (включаючи преси) шляхом вигинання, відбортування, вирівнювання, розрізання, висікання або відрубання; преси для обробки металiв або карбідів металів, не зазначені вище:

  8462 10

  – машини кувальні або штампувальнi (включаючи преси) та молоти:

  8462 10 10 00

  – – з числовим програмним керуванням

  8462 10 90 00

  – – iншi

   

  – машини вигинальні, відбортувальні, вирівнювальні (включаючи преси):

  8462 21

  – – з числовим програмним керуванням:

  8462 21 10 00

  – – – для обробки виробiв з листового матерiалу

  8462 21 80 00

  – – – iншi

  8462 29

  – – iншi:

  8462 29 10 00

   – – – для обробки виробiв з листового матерiалу

   

   – – – iншi:

  8462 29 91 00

   – – – – гідравлічні

  8462 29 98 00

   – – – – iншi

   

  – механiчнi ножицi (включаючи преси), крiм комбiнованих пробивальних та висiкальних:

  8462 31 00 00

  – – з числовим програмним керуванням

  8462 39

  – – iншi:

  8462 39 10 00

  – – – для обробки виробiв з листового матерiалу

   

  – – – iншi:

  8462 39 91 00

  – – – – гiдравлiчнi

  8462 39 99 00

  – – – – iншi

   

  – машини пробивнi або вирубнi (включаючи преси), в тому числi комбiнованi пробивальнi та висiкальнi:

  8462 41

  – – з числовим програмним керуванням:

  8462 41 10 00

  – – – для обробки виробiв з листового матерiалу

  8462 41 90 00

  – – – iншi

  8462 49

  – – iншi:

  8462 49 10 00

  – – – для обробки виробiв з листового матерiалу

  8462 49 90 00

  – – – iншi

   

  – iншi:

  8462 91

  – – преси гiдравлiчнi:

  8462 91 20 00

  – – – з числовим програмним керуванням

  8462 91 80 00

  – – – iншi

  8462 99

  – – iншi:

  8462 99 20 00

  – – – з числовим програмним керуванням

  8462 99 80 00

  – – – iншi

  До цієї товарної позиції включаються машини, перераховані в назві, які працюють шляхом зміни форми металу або карбіду металу.

  Такі машини мають переважно механічний привід, але аналогічні машини з ручним або ножним (педальним) приводом також включаються до цієї товарної позиції. Ці останні можна відрізнити від ручних інструментів товарної позиції 8205 та від ручних інструментів товарної позиції 8467 тим, що вони зазвичай сконструйовані для установлення на підлозі, на верстаку, на стіні або на іншій машині і тому забезпечуються опорною плитою, монтажною рамою, станиною та ін.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Кувальні та штампувальні машини. У широкому значенні під куванням розуміють всі процеси обробки нагрітого металу ударами чи тиском або для видалення пудлінгового шлаку (обтискування пудлінгових криць), або для формування металу. Крім випадків обтискування, під час якого метал обробляється у форму куль, метал, що піддається куванню, має або форму незакінчених виробів, наприклад, блюмів, заготовок (білетів) чи штаб (смуг), або форму прутків (стрижнів) зазвичай круглого перерізу. Більш точно кування можна визначити як операцію, в якій використовується нагрівання, але не використовуються штампи.

  Штампуванням (або відрізуванням) називають процес, за якого метал змушують ударом або тиском заповнювати порожнини в металевих формах, називаних штампами. Ця операція виконується в гарячому стані для твердих металів (зокрема, сталі) або в холодному стані для м”яких металів. Зазвичай використовується прес.

  У процесі штампування або відрізування штампи повністю охоплюють заготовку. У деяких випадках, проте, використовується штамп, що діє лише на частину оброблюваної заготовки. Тоді інструмент являє собою штамп у чистому вигляді, а операція називається штампуванням.

  Штампувальні машини можуть видаляти задирки, що виникають під час штампування або відрізування. Ця оброблювальна операція виконується за допомогою спеціальних обрізних штампів. Завершальні операції, виконувані на прецизійному штампі, називаються калібруванням. Калібрування дає точні задані розміри.

  Нижче наводяться приклади машин, спеціально розроблених і створених для виконання описаних вище операцій:

  –  молоти для гарячого штампування, падаючі молоти (механічні, гідравлічні або пневматичні та парові молоти), які працюють серією коротких різких ударів;

  –  металооброблювальні преси, що працюють прикладенням безперервного тиску. Проте преси загального призначення, не призначені спеціально для обробки металів, не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 8479).

  (2) Вигинальні машини. Сюди входять машини для обробки плоских виробів (листів, плит і штаб (смуг)), які, пропускаючи виріб крізь три або чотири комплекти валків, надають їм циліндричного вигину (кривизни) (для цього валки встановлюються паралельно, як на машині, що формує труби) або конічної форми (при цьому валки непаралельні); машини для обробки неплоских виробів (прутків, кутиків, фасонних і спеціальних профілів, труб). Ці машини працюють або за допомогою формувальних валків, шляхом гнуття під пресом, або для труб (і, зокрема, для труб нафтопроводів) – шляхом витягування їхніх кінців, у той час як основна ділянка утримується фіксованим циліндром.

  (3) Крайковигинальні машини. До них відносяться:

  (а) машини для обробки плоских виробів. Гнуття плоского виробу складається з надання листу (або смузі) залишкової деформації з малим радіусом по прямій без руйнування металу. Ця операція виконується або на універсальній крайковигинальній машині, або на крайковигинальному пресі;

  (b) машини для обробки неплоских виробів. Гнуття стрижнів, прутків, труб, кутиків, фасонних і спеціальних профілів дуже близьке до гнуття (див. пункт 2 вище); гнуття дроту полягає в наданні йому кривизни в одній площині. Машини для гнуття дроту, які виконують більш складні операції (наприклад, пружинонавивальні машини), не є простими вигинальними машинами і включаються до товарної позиції 8463.

  (4) Правильні машини. Ці машини призначені для виправлення вад (дефектів) у неплоских виробах, наприклад, у дроті, прутках, стрижнях, трубах, кутиках, фасонних і спеціальних профілях, або в плоских виробах, наприклад, смугах або листах, які виникають у результаті маніпуляцій з ними після виготовлення.

  До правильних машин відносяться, наприклад, такі:

  (а) правильні машини валкового типу, що складаються з ряду паралельних валків (або циліндрів) або відносно великого діаметра і високої твердості, але в невеликій кількості (5–11), або малого діаметра, високої гнучкості, але у великій кількості (зазвичай 15–23) з рівним числом протидіючих валків;

  (b) столи для виправлення витягуванням, які виправляють вади (дефекти) невеликим постійним розтягуванням.

  (5) Механічні ножиці. Процес розрізування потребує двох різальних інструментів, грані яких розташовані в одній площині, повернутої вертикально (перпендикулярно) до металу, що розрізається. Ці інструменти проникають у метал, який піддається пластичній деформації і волокна якого під впливом усе більш високого тиску та усе більш глибокого проникнення руйнуються по лінії ножів.

  До машин цього типу відносяться: балансувальні ножиці, важільні ножиці і гільйотинні ножиці, в яких використовуються ножі; дискові ножиці, в яких замість ножів використовуються інструменти у формі дисків або зрізів усічених конусів.

  (6) Пробивальні машини, використовувані для перфорування, висікання або вирізання металу двома інструментами, один з яких входить в інший. Інструмент, що пробиває, називається пуансоном, а інший – матрицею. Руйнування металу відбувається як і в ножицях, а форма одержаного отвору залежить від форми інструментів.

  До машин цього типу відносяться і машини для виготовлення зубчастих коліс вирубанням.

  (7) Машини вирубальні являють собою невеликі машини для вирізання секцій з різними перерізами (L-, T-, I- або U-профілів) та напівкруглих профілів або для підготовлення їх до складання (виготовлення канавок, пазів, шипів, профілів у вигляді ластівчина хвоста), або просто для різання чи прибивання отворів.

  (8) Екструзійні (витискальні) преси для формування стрижнів, прутків, дроту, кутиків, фасонних і спеціальних профілів, труб та ін. Ці преси призначені для видавлювання маси металу крізь матрицю за допомогою прес-штампа. Ця операція виконується гарячою або холодною залежно від пластичності металу.

  (9) Преси для формування виробів з металевих порошків шляхом спікання.

  (10) Преси для пакетування відходів металу в паки.

  Частини і приладдя

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини і приладдя (крім інструментів групи 82) машин цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8466.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) ручні інструменти (товарна позиція 8205);

  (b) оброблювальні центри, однопозиційні і багатопозиційні агрегатні верстати для обробки металу (товарна позиція 8457);

  (c) ручні інструменти пневматичні, гідравлічні або з умонтованим неелектричним двигуном (товарна позиція 8467);

  (d) машини для видавлювання адресних кліше (товарна позиція 8472);

  (e) чавуноподрібнювачі та спеціальні ковальські стани для подрібнення на шматки чавунного брухту (товарна позиція 8479);

  (f) вигинальні, крайковигинальні і правильні машини для обробки виводів напівпровідникових приладів (товарна позиція 8486);       

  (g) машини та прилади для випробовувань (товарна позиція 9024).

  Пояснення до товарних підпозицій:

  8462 21, 8462 31 і 8462 41

  Дивись Пояснення до товарних підпозицій 8458 11 і 8458 91.

  Пояснення до товарної позиції 8463:

  8463

  Іншi верстати для обробки металiв або металокерамiки без видалення матерiалу:

  8463 10

  – верстати для волочiння пруткiв, труб, профiлiв, дроту або аналогiчних виробiв:

  8463 10 10 00

  – – верстати для волочiння дроту

  8463 10 90 00

  – – iншi

  8463 20 00 00

  – верстати рiзенакатні

  8463 30 00 00

  – верстати для виготовлення виробiв з дроту

  8463 90 00 00

  – iншi

  Крім машин товарної позиції 8462 до цієї товарної позиції включаються верстати (машини), що обробляють метал або металокераміку без видалення матеріалу.

  Як правило, верстати (машини) мають механічний привід, але аналогічні верстати (машини) з ручним або ножним (педальним) приводом також включаються до цієї товарної позиції. Ці останні можна відрізнити від ручних інструментів товарної позиції 8205 та від ручних інструментів товарної позиції 8467 тим, що вони зазвичай сконструйовані для установлення на підлозі, верстаку, стіні або на іншій машині, і тому вони оснащуються опорною плитою, монтажною рамою, станиною і т.п.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Волочильні верстати (волочильні машини) для холодного волочіння прутків, труб, фасонних і спеціальних профілів, дроту або аналогічних виробів.

  (2) Різенакочувальні верстати, в яких різьба на болтах або ґвинтах виконується шляхом накочування і пресування, а не нарізування.

  (3) Машини для обробки дроту, наприклад, для виготовлення таких виробів із дроту, як пружини, колючий дріт, ланцюжки, шплінти, дротяні цвяхи або скоби, гачки. До цієї товарної позиції включаються також машини, призначені винятково для виробництва дротяних ґрат або сітки, які відрізняються від звичайного ткацького верстата для текстильних матеріалів як методом роботи, так і складовими частинами. Складально-ткацькі верстати, що працюють на готовому хвилястому дроті, не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 8479 і т.п.).

  До цієї товарної позиції також не включаються верстати для плетення канатів або кручених тросів з металевого дроту або з текстильного матеріалу в суміші з дротом (товарна позиція 8479).

  (4) Машини для навивання спіралей з тонкого металевого дроту у виробництві ниток розжарювання для електричних лампочок.

  (5) Машини для виробництва заклепок, крім пресів, товарної позиції 8462.

  (6) Ротаційно-кувальні машини, в яких труби або прутки з зусиллям пропускаються крізь обертові оправки з метою зменшення діаметра.

  (7) Токарно-давильні верстати. Ці верстати відрізняються від верстатів товарної позиції 8458 тим, що вони працюють, деформуючи метал.

  (8). Машини для виробництва гнучких труб зі спіральної металевої смуги.

  (9) Електромагнітоімпульсні металооброблювальні верстати (або магнітоформувальні машини), які використовують вплив магнітного потоку для надання форми металевій заготовці, зазвичай трубчастої, за допомогою матриці без видалення матеріалу.

  Частини і приладдя

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини і приладдя (крім інструменту групи 82) до верстатів цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8466.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) ручний інструмент (товарна позиція 8205);

  (b) пакувальні машини для ув”язування паків, закочувальні машини для закупорювання консервних банок або інших ємностей (товарна позиція 8422);

  (c) оброблювальні центри, однопозиційні і багатопозиційні агрегатні верстати для обробки металів (товарна позиція 8457);

  (d) ручні інструменти пневматичні, гідравлічні або з умонтованим неелектричним двигуном (товарна позиція 8467);

  (e) машини та прилади для випробовувань (товарна позиція 9024).

  Пояснення до товарної позиції 8464:

  8464

  Верстати для обробки каменю, керамiки, бетону, азбестоцементу або аналогiчних мінеральних матерiалiв чи для холодної обробки скла:

  8464 10 00 00

  – верстати пиляльнi

  8464 20

  – верстати шлiфувальнi або полiрувальнi:

   

  – – для обробки скла:

  8464 20 11 00

  – – – скла оптичного

  8464 20 19 00

  – – – iншi

  8464 20 80 00

  – – iншi

  8464 90 00 00

  – iншi

  Переважно, верстати мають механічний привід, але аналогічні верстати з ручним або ножним (педальним) приводом також включаються до цієї товарної позиції. Останні можна відрізнити від ручних інструментів товарної позиції 8205 та від ручних інструментів товарної позиції 8467 тим, що вони зазвичай сконструйовані для установлення на підлозі, верстаку, стіні або на іншій машині і тому забезпечуються опорною плитою, монтажною рамою, станиною і т.п.

  (I) Верстати для обробки каменю, кераміки, бетону, азбестоцементу або аналогічних мінеральних матеріалів.

  Цей клас включає не лише верстати для обробки природного каменю, але також і верстати для обробки аналогічних твердих матеріалів (кераміки, бетону, штучного каменю, азбестоцементу і т.п.). Незважаючи на те, що більшість верстатів для обробки дорогоцінного і напівдорогінного каміння має відмінні властивості (підвищену точність і т.п.), їх під час класифікації включають до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (А) Пиляльні або відрізувальні верстати, такі як:

  (1) Власне пиляльні верстати (круглопиляльні (циркулярні), стрічковідрізувальні верстати і ножівкові пилки, включаючи такі, в яких полотна або диск пилки не мають зубів, і т.п.).

  (2) Дискові (наприклад, абразивні) відрізувальні верстати, включаючи верстати для нарізування пазів або фальшивих швів на бетонних поверхнях або з лицьової сторони будівельного каменю.

  (3) Спірально-дротяні відрізувальні верстати. Вони працюють з використанням нескінченного сталевого дроту, звитого з декількох скручених у спіраль ниток і системою жолобчастих напрямних шківів. Дріт із застосуванням абразивної суміші з порошкоподібного піщанику і води врізається під час тертя в камінь.

  (B) Верстати для розколювання або розщеплювання.

  (C) Верстати для шліфування, вигладжування, полірування, зерніння і т.п.

  (D)  Верстати для свердління або фрезерування.

  (E) Верстати для токарної обробки, гравірування, висікання, вирізання профільованих деталей і т.п.

  (F) Верстати для вирізання або виправлення шліфувальних кругів.

  (G) Верстати для обробки керамічних виробів (свердлильні, відрізні, фрезерні, полірувальні і т.п.), крім верстатів для обробки керамічної пасти або необпалених виробів з керамічних матеріалів (наприклад, машин для формування або лиття керамічної маси товарної позиції 8474).

  (II) Верстати для холодної обробки скла.

  Ця категорія включає верстати, використовувані для холодної обробки скла, але не містить у собі верстати, застосовувані для гарячої обробки скла (тобто скла, нагрітого до стану плинності або пластичності) (товарна позиція 8475). Проте той факт, що в деяких випадках скло трохи підігрівають, щоб полегшити визначені процеси, не служить підставою для виключення таких верстатів з цієї товарної позиції, тому що вони працюють по склу, що продовжує зберігати консистенцію твердого матеріалу.

  Велика кількість із зазначених верстатів виконує операції, аналогічні згаданим у пункті I, приведеному вище, з обробки каменю або аналогічних матеріалів.

  Проте деякі з цих верстатів використовуються для виконання спеціальних робіт, наприклад, для декоративної обробки, або для визначених вузькоспеціалізованих цілей (наприклад, в оптичному або годинниковому виробництві). До цієї останньої категорії відносяться, зокрема, такі верстати:

  (1) Склорізні верстати дискового або алмазного типу.

  (2) Склорізні (формотворні) верстати для гранування або для вирізання виробів зі скла.

  (3) Притиральні, шліфувальні та ін. верстати, застосовувані переважно для чистової обробки крайок, виправлення основ або зачищення формованих виробів.

  (4) Полірувальні верстати. Полірування іноді супроводжується ще більш спеціалізованим процесом чистової обробки, відомим як доведення, яке виконують на верстатах з фетровими дисками; такі машини також відносяться до цієї товарної позиції.

  (5) Гравірувальні верстати зі шліфувальними дисками або алмазного типу; проте сюди не включаються піскоструминні гравірувальні верстати (товарна позиція 8424).

  (6) Верстати, застосовувані для чистової обробки або полірування скла для оптичних приладів, окулярів, годинників усіх видів. Сюди відносяться спеціальні склорізи для вирізання кіл, що застосовуються для вирізання скла для окулярів, а також верстати для надання відповідної форми або полірування оптичного скла притиранням поверхні лінз, призм, скла для окулярів (сферичних, кільцеподібних, циліндричних, багатофокусних і т.п.) та ін.

  Частини і приладдя

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини і приладдя (крім інструмента групи 82) до верстатів цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8466.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) ручний інструмент або шліфувальні круги з ручним або ножним приводом (товарна позиція 8205);

  (b) верстати для скручування скловолокон у пряжу, ткацькі верстати та інші верстати товарної позиції 8445 або 8446;

  (c) верстати для обробки будь-яких матеріалів шляхом видалення матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, а також із застосуванням ультразвукового або плазмово-дугового процесів та інші машини товарної позиції 8456;

  (d) ручний інструмент пневматичний, гідравлічний або з умонтованим неелектричним двигуном (товарна позиція 8467);

  (e) машини для подрібнення, кришення, змішування, формування, агломерації, відливання, виготовлення цегли і т.п. (товарна позиція 8474);

  (f) машини для розпилювання, розмічання або рифлення напівпровідникових булів або пластин (наприклад, установка для розрізання напівпровідникових пластин на кристали) і інструментальні верстати для шліфування, полірування або притирання напівпровідникових булів або пластин  або пласких дисплейних панелей (товарна позиція 8486).

  Пояснення до товарної підпозиції:

  8464 10

  До цієї підпозиції включаються пиляльні або відрізувальні верстати, перераховані в пункті (I), (А) пояснень до товарної позиції 8464.

  Пояснення до товарної позиції 8465:

  8465

  Верстати (включаючи верстати для забивання цвяхiв, скріпок, склеювання та інших видів складання) для обробки дерева, пробки, кiстки, ебонiту, твердих пластмас або аналогiчних твердих матерiалiв:

  8465 10

  – верстати, які можуть виконувати різні операції з механічної обробки без зміни інструменту між цими операціями:

  8465 10 10 00

  – – із зняттям та перемiщенням вручну деталi мiж операцiями

  8465 10 90 00

  – – з автоматичним перемiщенням оброблюваної деталi мiж операцiями

   

  – iншi:

  8465 91

  – – верстати пиляльнi:

  8465 91 10 00

  – – – із стрiчковою пилкою

  8465 91 20 00

  – – – із дисковою пилкою

  8465 91 90 00

  – – – iншi

  8465 92 00 00

  – – верстати стругальнi, фрезернi або стругально-калювальнi

  8465 93 00 00

  – – верстати шлiфувальнi, піскошліфувальні або полiрувальнi

  8465 94 00 00

  – – верстати вигинальні або складальнi

  8465 95 00

  – – верстати свердлильнi та довбальнi:

  8465 95 00 10

  – – – багатошпиндель-ні присаджувальні

  8465 95 00 90

  – – – інші

  8465 96 00 00

  – – верстати розколювальні, лущильнi або дробарки

  8465 99 00

  – – iншi:

  8465 99 00 10

  – – – верстати односторонні для приклеювання крайок клеєм-розплавом

  8465 99 00 90

  – – – iншi

  До цієї товарної позиції включаються верстати для надання форми або поверхневої обробки (включаючи різання, формоутворення і складання) дерева (та матеріалів, одержуваних з дерева), пробки, кістки, ебоніту (твердої ґуми), твердих пластмас та аналогічних твердих матеріалів (рогу, деревини пальми породи “рослинної слонової кістки”, перламутру, слонової кістки і т.п.).

  До цієї товарної позиції не включаються машини для обробки матеріалів, які, хоча і згадані в заголовку цієї товарної позиції, але не мають ознак твердих матеріалів у момент, коли починається їхня обробка. З цієї причини верстати для різання м”яких пластмас або незатверділої ґуми сюди не включаються (товарна позиція 8477). Крім того, до цієї товарної позиції не включаються верстати для виготовлення деталей із гранул або порошку, наприклад, машини для формування пластичних матеріалів (товарна позиція 8477), машини для агломерації або формування частинок або волокон дерева або іншої деревної речовини (товарна позиція 8479) або інші аналогічні машини. Незважаючи на те, що їх можна віднести до машин для обробки матеріалів, які згадуються в заголовку, до цієї товарної позиції також не включаються машини та апарати, функція яких у загальному полягає не в тому, щоб обробляти матеріал або його поверхню, наприклад, машини для сушіння дерева або старіння його за допомогою висушування (товарна позиція 8419), машини для розтягування пробки (товарна позиція 8419) або машини для пресування, агломерації або просочування дерева (товарна позиція 8479).

  Як правило, верстати мають механічний привід, але аналогічні верстати з ручним або ножним (педальним) приводом також включаються в цю товарну позицію. Останні можна відрізнити від ручних інструментів товарної позиції 8205 і від ручних інструментів товарної позиції 8467 тим, що вони зазвичай сконструйовані для установлення на підлозі, верстаку, стіні або на іншій машині і тому забезпечуються опорною плитою, монтажною рамою, станиною і т.п.

  (А) Верстати, які зазвичай не призначаються для конкретної галузі промисловості.

  Цей клас верстатів включає:

  (1) Механічні пилки всіх типів. Вони працюють з використанням полотен або ланцюгів, які мають зазвичай зубці. До їхнього числа входять:

  (а) Механічні пилки з інструментом, що рухається поступально, наприклад, механічні пилки для розпилювання колод у поперечному напрямку, лобзики, пиляльні верстати з вертикальною або горизонтальною рамою для різання кряжів на дошки;

  (b) Механічні пилки, в яких інструмент обертається. До їхнього числа відносяться ланцюгові пилки і стрічкові пилки, наприклад, вертикальні і горизонтальні стрічкові пилки, поздовжні розрізні та обрізні пилки, каретні і настільні стрічкові пилки, а також різні спеціалізовані верстати, наприклад, багатострічкові пиляльні верстати для виготовлення паркетних дощечок і стрічковопиляльні верстати для паперової промисловості;

  (c) Механічні пилки, в яких інструмент робить обертальний рух (навколо однієї осі). Цей великий клас містить у собі всі верстати, що здійснюють різання за допомогою одного або декількох зубцюватих дисків, які роблять круговий рух. Сюди входять наприклад, маятникові пилки, відрізні пилки з ходом інструмента по прямій лінії, радіальні пилки, блочно-ходові пилки з різанням у поздовжньому напрямку, циркулярні пилки для різання колод, торцювальні циркулярні пилки, пилки з ковзним столом, циркулярні пилки для розрізування панелей.

  (2) Формувальні і поздовжньо-стругальні верстати, які підготовляють поверхню заготовки з використанням лез, що знімають стружку з матеріалу. До них відносяться верстати, які працюють по одній або двом поверхням, а також поздовжньо-стругальні верстати, які можуть обробляти аж до чотирьох поверхонь.

  (3) Верстати для формування та фрезерування, які надають потрібної форми заготовці з використанням профільованого обертового інструменту, що знімає стружку з матеріалу. До їхнього числа входять, наприклад, шпиндельні формувальні верстати, шипорізні верстати однобічної дії, верстати для вирізання деталей під з”єднання типу “ластівчин хвіст”, пазувальні верстати, зенкувальні верстати, фрезерні верстати для вирізання за моделями і для вирізання виїмок, копіювальні верстати (крім токарних), 1-, 2-, 3- або 4-бічні формувальні верстати, профілеутворювальні верстати, верстати з обертовою заготовкою, пазорізні верстати і верстати для фрезерування колод (для виготовлення прямокутних брусів). До цієї категорії товарів відносяться також фрезерувальні верстати з числовим програмним управлінням.

  (4) Оброблювальні центри з числовим програмним керуванням. Ці машини виконують кілька операцій механічної обробки та забезпечують автоматичну зміну різального інструмента з магазину або іншого аналогічного пристрою у відповідності із програмою обробки. Тому, до цієї категорії відносяться верстати, які виконують дві або більше операції механічної обробки за допомогою механічної зміни інструмента з магазину або аналогічного пристрою, тоді як верстати, які виконують одну операцію за допомогою одного інструмента або кількох інструментів, працюючих одночасно або послідовно (наприклад, багатошпіндельні свердлильні або багато інструментальні фрезерні верстати), включаються у відповідні товарні підкатегорії як свердлильні або фрезерні верстати.

  (5) Шліфувальні, піскошліфувальні і полірувальні верстати. Шліфувальні верстати, в яких використовуються шліфувальні камені, застосовуються переважно для обробки виробів з твердого матеріалу, наприклад, деревини пальми породи “рослинна слонова кістка”, ебоніту (твердої ґуми), рогу і слонової кістки.

  Піскошліфувальні верстати використовують абразиви для поліпшення чистоти поверхневої обробки, а також для підвищення розмірної точності обробки. До цього класу входять верстати з осцилювальним рухом, стрічкові піскошліфувальні верстати, дискові піскошліфувальні верстати, котушкові і барабанні піскошліфувальні верстати. До цього класу відносяться також верстати, відомі під назвою верстатів для чистової обробки.

  Полірувальні машини надають блиску за допомогою стрічок, барабанів або гнучких роликів і призначені для обробки заготовок, які попередньо пройшли чистову обробку.

  (6) Вигинальні верстати, які механічним способом змінюють форму або фізичні властивості заготовки за допомогою впливу на її структуру.

  (7) Складальні машини.

  До їхнього числа входять:

  (а) Машини, що здійснюють складання двох або більше деталей за допомогою зв’язувальних агентів, клеїльних сумішей або гумованого паперу. Цей клас містить у собі фанеролущильні верстати, складальні машини для склеювання планок, панелеформувальні машини, рамні струбцини, каркасні струбцини, фанерні і шарувато-деревні преси, фанерувальні преси. Ці машини можуть містити також пристрої, що здійснюють розподіл клеїльної суміші по поверхні виробу з деревини;

  (b) Машини, що забезпечують з”єднання із застосуванням цвяхів, скріпок, дроту і т.п.;

  (c) Машини для забезпечення з”єднання без застосування зв’язувальних агентів або кріпильних деталей, наприклад, обтискні преси.

  (8) Свердлильні верстати. Вони застосовуються винятково лише для свердління круглого отвору за допомогою обертового інструмента (свердла або перки). Центр інструмента та просвердлюваного отвору знаходяться на загальній вісі. До цієї групи відносяться одно- і багатошпиндельні свердлильні верстати, верстати для висвердлювання сучків, верстати для свердлення отворів під штифти. Ця група містить у собі також свердлильні верстати з числовим програмним керуванням.

  (9) Довбальні верстати. Ці верстати вирізують отвори нециліндричної форми з використанням долота, довбального ланцюга або перки, переміщуваної по заданій траєкторії, наприклад, пазодовбальні, долото- або ланцюгодовбальні верстати.

  (10) Розколювальні, вирубні, дробильні, лущильні і рубальні (шпоностругальні) верстати. Усі ці верстати обробляють заготовку механічним способом, не знімаючи стружки з дерева.

  До їхнього числа входять:

  (а) Розколювальні верстати, які розділяють зв”язок між волокнами за рахунок дії клина. До них відносяться дровокольні верстати, верстати для розколювання кряжів, верстати для розколювання коренів, верстати для розколювання лозняку, бамбука і ротангової пальми;

  (b) Вирубні верстати, які забезпечують одержання потрібної форми за допомогою ударного вирубання, наприклад, фанеровирубні верстати;

  (c) Обламувальні верстати, за допомогою яких одержують маленькі шматки дерева того самого розміру і форми. До них відносяться верстати для нарізування тріски (скіпки), верстати для виробництва дрібних шматків деревини, верстати для виготовлення деревного волокна, а також дереворубальні і крайкообрубні верстати.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються дефібрери для виробництва целюлози (товарна позиція 8439);

  (d) Лущильні та рубальні (шпоностругальні) верстати, які використовують прямолінійну різальну кромку для виробництва тонких листів або за допомогою стругання (верстати для виготовлення тонких дощечок), або за допомогою лущення (верстати для виробництва фанерування (шпони) або тонких листів для виробництва фанери).

  Цей клас устаткування містить у собі також фанеролущильні верстати, в яких використовуються прямолінійні леза, верстати для обробки під з”єднання у “вус” і машини для вирізання середника.

  (11) Токарні верстати, які використовуються для надання потрібної форми заготовці за допомогою обертання її навколо власної осі, інструмент при цьому не обертається. Ця група містить у собі токарні верстати усіх видів, у тому числі і копіювальні токарні верстати.

  (12) Верстати для обрубання гілок з повалених дерев або розпилювання колод.

  (13) Корувальні верстати (декортикатори для обробки колод, корувальні верстати для виготовлення стовпів і т.п.), крім верстатів для зняття кори водяним струменем товарної позиції 8424 і корувальних барабанів товарної позиції 8479.

  (14) Верстати для висвердлювання сучків, застосовувані під час обробки колод (наприклад, для використання під час приготування целюлози).

  До цієї товарної позиції включаються також верстати, які можуть виконувати різні типи операцій механічної  обробки без зміни інструмента між такими операціями.

  Як приклади можна навести:

  (1) Комбіновані деревообробні верстати, які поєднують в одному агрегаті кілька верстатів, що виконують різні функції, використовувані незалежно один від одного. У верстатах цього типу необхідно виконувати ручні операції із заготовкою під час переходу від однієї операції до іншої. До таких верстатів відносяться верстати для вирівнювання поверхонь, скомбіновані з пристроями для виконання ще однієї або декількох операцій, а також пиляльно-формувально-довбальні верстати.

  (2) Багатоцільові верстати, в яких, на відміну від попереднього класу, не потрібно виконання ніяких допоміжних ручних операцій після установлення заготовки у верстаті. До таких верстатів відносяться: шипорізні верстати однобічної дії з декількома шпинделями, шипорізні верстати двобічної дії, верстати для установлення залізних виробів, для виконання отворів під штифти і т.п., верстати для виконання складальних операцій з використанням клеїльних сумішей і операцій чистової обробки (для виробництва смуг шпони або для виготовлення панелей з рейок).

  (B) Машини, що призначаються спеціально для конкретної галузі промисловості

  До цього класу машин відносяться:

  (1) Бондарні машини (наприклад, верстати для з”єднання клепки, верстати для стругання клепки, верстати для згинання клепки, уторні верстати для нарізування паза, в який вставляється дно бочки, або бочково-уторні верстати, бочково-складальні верстати, верстати для насадження обручів на бочку). Але до цієї товарної позиції не включаються апарати для пропарювання бочок або клепки (товарна позиція 8419).

  (2) Машини, використовувані в олівцевій промисловості.

  (3) Машини для видовбування або свердління залізничних шпал.

  (4) Верстати для скульптурної обробки деревини, гравірувальні верстати, включаючи копіювальні верстати.

  (5) Верстати для розтирання деревного борошна. Проте до цієї товарної позиції не включаються дефібратори, застосовувані в целюлозно-паперовій промисловості (товарна позиція 8439).

  (6) Верстати для забивання цвяхів, встановлення скріпок, склеювання і для здійснення інших способів складання ящиків (шухляд), кошиків, коробок, бочок і т.п.

  (7) Верстати для виготовлення дерев”яних ґудзиків.

  (8) Верстати для виготовлення башмаків на дерев”яній підошві, дерев”яних підошов або каблуків до туфель або шевських копилів.

  (9) Верстати для обробки верболозу, тростини (очерету) і т.п. (обдирання шкірочки, розщеплення, заокруглення і т.п.), крім верстатів для виробництва кошиків або плетінок (товарна позиція 8479).

  До цієї товарної позиції включаються верстати, застосовувані для обробки пробки (наприклад, розпилюванням, обрізанням, різанням, поліруванням), кістки, ебоніту (твердої гуми), твердих пластмас та аналогічних твердих матеріалів. Ці верстати проектуються за тими же принципами, що і верстати для обробки деревини.

  Частини і приладдя

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини і приладдя (крім інструмента групи 82) до верстатів цієї товарної позиції включаються в товарну позицію 8466.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) подрібнювачі бамбука, устаткування для одержання деревної тріски і дефібрери, застосовувані в паперово-целюлозному виробництві (товарна позиція 8439);

  (b) верстати для обробки будь-якого матеріалу шляхом видалення матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, а також за допомогою ультразвукових або плазмово-дугових процесів та інші машини товарної позиції 8456;

  (c) ручний інструмент пневматичний, гідравлічний або з умонтованим електричним або  неелектричним двигуном (товарна позиція 8467);

  (d) машини для очищення і видалення забруднюючих речовин з металевих виводів корпусів напівпровідникових приладів (товарна позиція 8486).

  Пояснення до товарної позиції 8466:

  8466

  Частини та приладдя, призначенi винятково або переважно для обладнання товарних позицiй 84568465, включаючи пристрої для крiплення iнструментів або деталей, різенарізні саморозкривні головки, ділильні головки та iншi спецiальнi пристрої для верстатiв; крiплення для iнструментiв будь-якого типу, призначених для ручних робiт:

  8466 10

  – пристрої для крiплення iнструментів і різенарізні саморозкривні головки:

   

  – – пристрої для крiплення інструментів:

  8466 10 20 00

  – – – оправки, цангові патрони та втулки

   

  – – – iншi:

  8466 10 31 00

  – – – – для токарних верстатiв

  8466 10 38 00

  – – – – iншi

  8466 10 80 00

  – – різенарізні саморозкривні головки

  8466 20

  – пристрої для кріплення оброблюваних деталей:

  8466 20 20 00

  – – затискні пристрої та арматура спецiального призначення; комплекти стандартних затискних пристроїв i арматури

   

  – – iншi:

  8466 20 91 00

  – – – для токарних верстатiв

  8466 20 98 00

  – – – iншi

  8466 30 00 00

  – головки ділильні та iншi спецiальнi пристрої до верстатiв

   

  – iншi:

  8466 91

  – – до верстатiв товарної позицiї 8464:

  8466 91 20 00

  – – – з чавуну або сталi

  8466 91 95 00

  – – – iншi

  8466 92

  – – до верстатiв товарної позицiї 8465:

  8466 92 20 00

  – – – з чавуну або сталi

  8466 92 80 00

  – – – iншi

  8466 93

  – – до верстатiв товарних позицiй 8456-8461:

  8466 93 30 00

  – – – для машин товарної підкатегорії 8456 90 20

  8466 93 70 00

  – – – інші

  8466 94 00 00

  – – до верстатiв товарної позицiї 8462 або 8463

  Крім верстатів групи 82 та за умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції включаються:

  (А) Частини машин товарних позицій 8456 8465.

  (B) Приладдя до цього устаткування, а саме, допоміжні пристрої, застосовувані разом з машинами, наприклад, змінні пристрої, які модифікують машину таким чином, що вона може виконувати більш широкий діапазон операцій; пристрої для підвищення точності; пристрої, що виконують певну допоміжну функцію щодо головної функції машини.

  (C) Пристрої для кріплення інструменту будь-якого типу, утримуваного під час роботи рукою.

  Дуже широкий діапазон класифікованих частин і приладдя містить у собі:

  (1) Пристрої для кріплення інструменту, які утримують, спрямовують або включають у дію робочий інструмент та які допускають заміну одного інструменту іншим. Вони бувають різноманітних типів, наприклад:

  патрони; різенарізні і свердлильні цангові патрони; саморозкривні різенарізні головки; токарні різцетримачі; тримачі шліфувальних дисків; хонінгувальні головки для застосування в хонінгувальних верстатах; розточувальні оправки; револьверні головки до токарно-револьверних верстатів і т.п.

  До цієї товарної позиції включаються також пристрої для кріплення інструменту будь-якого типу, призначеного для ручних робіт. Такі тримачі зазвичай застосовуються для інструментів товарної позиції 8205 або 8467, але до цієї товарної позиції включаються також пристрої для кріплення інструменту для агрегатів із гнучкими валами (див. також пояснення до товарних позицій 8467 і 8501).

  (2) Тримачі для оброблюваних деталей, призначені для кріплення, а іноді і для маніпуляції (потрібної для виконання конкретної операції) деталлю, оброблюваної у верстаті. Сюди входять:

  центри токарних верстатів; механічні або пневматичні токарні патрони всіх типів з їх затискними кулачками; плити і столи для установлення деталі (незалежно від того, чи мають вони мікрометричний регулювальний або встановний пристрій чи не мають); затискачі та встановні кутники; чеки і клини; нерухомі, поворотні або регульовані механічні лещата; нерухомі люнети (кільцеподібні пристрої, призначені для підтримування довгих деталей під час токарної обробки з метою запобігання жолоблення і гасіння вібрації, створюваної тиском інструменту).

  (3) Допоміжні приладдя для поперечного просікання крайок, для сферичного гостріння і т.п.

  (4) Копіювальні приладдя (включаючи приладдя з електричною або електронною системою керування) для автоматичного відтворення деталі відповідно до моделі.

  (5) Пристрої для обробки поверхні до токарних верстатів, поздовжньо-стругальних, поперечно-стругальних та ін.

  (6) Механічні або пневматичні пристрої, застосовувані для автоматичного керування просуванням оброблюваної деталі або інструменту під час виконання обробки.

  (7) Інші спеціальні допоміжні пристрої, призначені для підвищення точності верстата без фактичного втручання в його роботу. До їхнього числа входять центрувальні і вирівнювальні пристрої; ділильні головки; ділильно-поворотні столи; мікрометричні упори каретки; пристрої для встановлення позиції кареток і т.п. Такі пристрої включаються до цієї товарної позиції навіть у тому випадку, якщо вони забезпечуються оптичним пристроєм, що полегшує зчитування показів по шкалі або проведення різних регулювань (наприклад, “оптичні” ділильні головки). Проте до цієї товарної позиції не включаються прилади, які самі по собі є фактично оптичними приладами, наприклад, центрувальні мікроскопи (товарна позиція 9011), зорові труби для центрування або вирівнювання та випробувальні прилади з проектуванням зображення (товарна позиція 9031) і т.п.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) шліфувальні круги та аналогічні абразивні інструменти товарної позиції 6804;

  (b) магнітні або електромагнітні масляні фільтри (товарна позиція 8421);

  (c) допоміжні пристрої для підіймання і транспортування (наприклад, вирівнювальні домкрати, які іноді застосовуються для підтримування дуже великих або важких деталей під час механічної обробки) (товарна позиція 8425 і т.п.);

  (d) коробки передач та інші пристрої для зміни швидкості, муфти та їм подібні пристрої приводів (товарна позиція 8483);

  (e) частини і пристрої, включаючи пристрої для кріплення робочих інструментів або деталей та інші спеціальні пристрої для машин чи водоструминних різальних машин, призначені переважно або головним чином для машин і апаратів  товарної позиції 8486 (товарна позиція 8486);

  (f) електричні (включаючи електронні) частини і приладдя (наприклад, магнітні патрони та пульти числового програмного керування) (група 85);

  (g) вимірювальні або контрольні прилади (товарна позиція 9031);

  (h) лічильники числа оборотів і кількості продукції (товарна позиція 9029);

  (ij) щітки для установлення на верстатах (товарна позиція 9603).

  Пояснення до товарної позиції 8467:

  8467

  Iнструменти ручнi пневматичні, гiдравлiчні або з вмонтованим електричним або неелектричним двигуном:

   

  – пневматичнi:

  8467 11

  – – ротацiйнi (включаючи комбіновані обертові і ударної дiї):

  8467 11 10 00

  – – – для обробки металу

  8467 11 90 00

  – – – iншi

  8467 19 00 00

  – – iншi

   

  – з вмонтованим електричним двигуном:

  8467 21

  – – дрилі всіх типів:

  8467 21 10 00

  – – – які можуть працювати без зовнішнього джерела живлення

   

  – – – iншi:

  8467 21 91 00

  – – – – електро-пневматичні

  8467 21 99 00

  – – – – iншi

  8467 22

  – – пилки:

  8467 22 10 00

  – – – пилки ланцюгові

  8467 22 30 00

  – – – пилки дискові

  8467 22 90 00

  – – – iншi

  8467 29

  – – iншi:

  8467 29 20 00

  – – – які можуть працювати без зовнішнього джерела живлення

   

  – – – інші:

   

  – – – – апарати точильні та шліфувальні:

  8467 29 51 00

  – – – – – куто-шліфувальні

  8467 29 53 00

  – – – – – стрічко-шліфувальні

  8467 29 59 00

  – – – – – інші

  8467 29 70 00

  – – – – стругальні

  8467 29 80 00

  – – – – машини для підрізання живої огорожі та підстригання газонів

  8467 29 85 00

  – – – – інші

   

  – іншi iнструменти:

  8467 81 00 00

  – – пилки ланцюговi

  8467 89 00 00

  – – iншi

   

  – частини:

  8467 91 00

  – – пилок ланцюгових:

  8467 91 00 10

  – – – з електричним двигуном

  8467 91 00 90

  – – – інші

  8467 92 00 00

  – – пневматичних iнструментiв

  8467 99 00

  – – інші:

  8467 99 00 10

  – – – з електричним двигуном

  8467 99 00 90

  – – – інші

  До цієї товарної позиції включаються інструменти, що мають у своєму складі вмонтований електродвигун, двигун, який працює від стиснутого повітря (або поршень, що працює від стиснутого повітря), двигун внутрішнього згоряння або будь-який інший двигун (наприклад, невеликі гідравлічні турбіни); двигун, що працює від стиснутого повітря, зазвичай приводиться в дію від зовнішнього джерела стиснутого повітря, а у разі застосування двигуна внутрішнього згоряння акумуляторні батареї системи запалювання зазвичай розташовані окремо. У пневматичному інструменті дія стиснутого повітря іноді доповнюється гідравлічними підключеннями.

  Такі інструменти включаються до цієї товарної позиції лише, якщо під час роботи їх потрібно утримувати рукою (ручний інструмент). Вираз “інструмент, утримуваний рукою під час роботи” означає, що цей інструмент розрахований на втримання в руці під час користування ним, а також більш важкий інструмент (наприклад, трамбівка для ущільнення ґрунту), що є переносним, тобто може бути піднятий і перенесений на руках людиною, яка користується ним, особливо в процесі виконання роботи, і який розрахований також на керування і спрямування руху від руки. З метою усунення втоми через вплив їхньої повної ваги під час роботи такі інструменти можуть застосовуватися з допоміжними опорними пристроями (наприклад, триногами, домкратними стійками, підвісним підіймальним талем).

  Однак, деякі ручні інструменти цієї товарної позиції мають пристосування, які дозволяють тимчасово закріплювати їх на опорі. За умови одночасного постачання разом із опорою, такі інструменти включаються в цю товарну позицію, якщо вони дійсно є “ручними інструментами”, як визначено вище.

  Деякі інструменти цієї товарної позиції можуть мати додаткові пристрої (наприклад, вентилятори і пилозбирачі для видалення та збирання пилу під час роботи).

  До цієї товарної позиції не включається інструмент, який через свою вагу, розмір і т.п., як видно, не може утримуватися рукою під час використання відповідно до наведеного вище опису. Сюди також не включається інструмент (переносний або непереносний), обладнаний опорною плитою або іншим пристроєм для кріплення на стіні, верстаку, підлозі і т.п., а також інструменти, які обладнані пристроями для переміщення по рейках (наприклад, машини для вирізання пазів або свердління залізничних шпал), та машини, які переміщуються та керуються оператором, який іде позаду, або аналогічні машини на колесах, які керуються безпосередньо оператором, наприклад, машини для шліфування підлоги з бетону, мармуру або деревини і т.п.

  Крім того, до цієї товарної позиції не включаються комплекти, що складаються з пристрою для кріплення інструменту з одним або більше інструментами та окремим поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням або окремим електродвигуном з гнучким привідним валом; пристрої для кріплення інструменту включаються до товарної позиції 8466, двигун з гнучким привідним валом – до товарної позиції 8407 або 8501, в залежності від конкретного випадку, а робочі інструменти – у відповідні товарні позиції.

  Інструменти даної товарної позиції включають інструменти для обробки різних матеріалів та застосовуються у різних галузях промисловості.

  За дотримання зазначених вище умов до цієї товарної позиції включаються серед іншого (inter alia):

  (1) Свердлильні інструменти, інструменти для нарізування різьби мітчиком або для розгортання отвору.

  (2) Бурильні інструменти, бурильні молотки і т.п.

  (3) Гайкові ключі, викрутки, гайковерти.

  (4) Інструменти для стругання, доведення до визначеного розміру, обточування поверхні  і т.п.

  (5) Обпилювальний інструмент, машинки для шліфування, які використовують абразивний камінь, наждачну шкурку, полірувальні машинки і т.п.

  (6) Машинки з дротяними щітками.

  (7) Циркулярні пилки і ланцюгові пилки і т.п.

  (8) Молотки різних типів, наприклад, обрубувальні молотки, молотки для оббивання окалини, карбувальні молотки, клепальні молотки, бетоноломи.

  (9) Клепальні молотки ущільнювального типу; пристрої для зрізання заклепок та інші довбальні пристрої.

  (10) Листорізи для металевого листа (типу ножиць або матричного типу).

  (11) Трамбівки формувальної суміші для ливарного виробництва, стрижневибивальний інструмент для видалення стрижнів з виливків, вібратори для ливарних форм.

  (12) Трамбівки для ущільнення ґрунту в дорожньому будівництві і т.п.

  (13) Автоматичні лопати.

  (14) Вібратори для ущільнення бетону, що полегшують переміщення та укладання бетону.

  (15) Машинки для підрізання живоплоту.

  (16) Пристрої для видалення накипу з котлів, що мають гідравлічний привід.

  (17) Мастильні пістолети для гаражів з приводом від стисненого повітря і т.п.

  (18) Переносні машинки для обробки галявин, підрізання трави уздовж стін, бордюрів або під кущами. Такі машинки мають умонтований двигун в легкій металевій рамі і різальний пристрій, що складається зазвичай з однієї або декількох нейлонових ниток.

  (19) Переносні кущорізи з умонтованим двигуном, ведучим валом (твердим або гнучким) та інструментальною оправкою, подані разом з різними взаємозамінними різальними інструментами, для установлення в інструментальній оправці.

  (20) Різаки для різання текстильного матеріалу, використовувані у швейній промисловості.

  (21) Гравірувальні інструменти.

  (22) Ручні електричні ножиці, які складаються з нерухомого леза, що ріже та рухомого леза, що ріже із умонтованим електродвигуном, які використовуються у майстернях з пошиву одягу, виготовлення капелюхів, домашньому господарстві і т.п.

  Частини

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції включаються також частини (крім пристроїв для кріплення інструменту товарної позиції 8466) інструментів цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) шліфувальні, точильні, полірувальні, різальні круги та аналогічні вироби, виготовлені з каменю, кераміки або агломерованих абразивів (товарна позиція 6804);

  (b) інструменти групи 82;

  (с) повітряні компресори (товарна позиція 8414);

  (d) пристрої для розбризкування або розпилення рідин або порошків, піскоструминні апарати й аналогічне устаткування (товарна позиція 8424).

  (e) електричні газонокосарки (товарна позиція 8433).

  (f) машини електромеханічні побутові (товарна позиція 8509).

  (g) електробритви, машинки для підстригання волосся та пристосування для видалення волосся (товарна позиція 8510).

  (h) інструменти ручні електромеханічні, які використовуються у медицині та стоматології (товарна позиція 9018).

  Пояснення до товарної позиції 8468:

  8468

  Обладнання та апаратура для паяння м’якими та твердими припоями або зварювання, придатнi чи непридатнi для рiзання, крiм тих, що включені до товарної позицiї 8515; машини та апарати для поверхневої термообробки, які працюють на газу:

  8468 10 00 00

  – пальники газовi з дуттям, ручнi

  8468 20 00 00

  – iнше обладнання та апаратура, які працюють на газу

  8468 80 00 00

  – iнше обладнання та апаратура

  8468 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції включаються:

  (А) Машини та апарати для паяння м’якими або твердими припоями або зварювання,  придатні або не придатні для різання, які працюють на газу або з використанням процесів, не зазначених у поясненнях до товарної позиції 8515. Машини, призначені винятково для різання, включаються до відповідних товарних позицій.

  (Б) Машини та апарати для поверхневої термообробки, які працюють на газу.

  (I) Апарати для обробки металу і т.п., що працюють на газу

  Апарати цього класу працюють з використанням високотемпературного полум”я, одержуваного під час спалювання пального газу в потоці кисню або повітря.

  Загалом, ці апарати можуть бути використані не лише для виконання операцій, що згадуються в заголовку цієї товарної позиції, але також і для виконання інших операцій, які потребують такої ж високої температури (наприклад, попереднього підігріву перед виконанням певних операцій або нарощування зношених деталей або заповнення порожнин металом); на практиці деякі апарати спеціалізовані на виконанні цих операцій, але вони включаються до цієї товарної позиції за умови, що вони працюють таким же способом і на тому ж принципі, що й інші апарати цієї товарної позиції.

  Всі апарати цього класу мають пристрій для підведення двох газів до наконечника, який має два вихідних отвори, концентричні або розташовані поруч один з одним; один з газів є пальним (ацетилен, бутан, пропан, кам”яновугільний газ, водень і т.п.), а інший – стисненим повітрям або киснем.

  До цієї товарної позиції включаються апарати, а також машини з ручним керуванням.

  (A) Газозварювальні та інші апарати з ручним керуванням (газові пальники з дуттям)

  За своїм типом газові пальники з дуттям бувають високого або низького тиску залежно від того, чи розраховані вони на з”єднання з джерелом пального газу високого або низького тиску. У пальниках високого тиску газу забезпечується швидкість, необхідна для одержання полум”я; у разі застосування пальника низького тиску потрібен компресор.

  Обидва типи газових пальників з дуттям з інших поглядів мають більш-менш однакову конструкцію. За своєю конструкцією вони складаються з рукоятки або корпуса, обладнаного підводними трубками, на виході якого (наконечнику) відбувається запалення газу; вони зазвичай містять також регулювальні клапани і т.п. Апарат приєднується до зовнішнього джерела газу гнучкими трубками.

  Для забезпечення апаратам можливості виконувати роботу різного характеру (наприклад, випуск металу з доменної печі, видалення заклепок, нарізування канавок чи простого нагрівання) трубки і наконечники зазвичай виконуються взаємозамінними (наконечники з регульованим прохідним перерізом, наконечники з декількома отворами, наконечники з поділом полум”я і т.п.). Деякі газові пальники з дуттям спеціально призначаються для виконання тих або інших конкретних операцій, наприклад, зварювальні газові пальники з дуттям, обладнані системою водяного охолодження для тяжких умов роботи.

  (B) Машини для зварювання і т.п.

  Вони ґрунтуються на тих же самих принципах, що й апарати з ручним керуванням, розглянуті вище, у пункті А, і містять, по суті, фіксовані або регульовані газові пальники з дуттям. Інші частини машини (наприклад, подавальні столи, затискні пристрої, хрестові супорти і з’єднувальні рукави) або дозволяють фіксувати оброблювану деталь, спрямовувати її переміщення або пересувати її вперед, або ж забезпечують можливість переміщення або регулювання наконечника відповідно до ходу виконання робіт.

  (C) Машини для поверхневої  термообробки

  Вони складаються з низки наконечників, розташованих відповідно до форми оброблюваного об”єкта; полум”я з цих наконечників спрямовується на поверхню, що піддається відґартуванню, забезпечуючи тепловий потік такої інтенсивності, що поверхня швидко нагрівається до потрібної температури, але це тепло не проникає глибоко. Як тільки поверхня нагрівається до потрібної температури відгратування, на об”єкт спрямовуються струмені охолоджувальної рідини або ж його занурюють у ванну з такою рідиною.

  (II) Апарати для зварювання термопластмас, що працюють на газу

  До цієї товарної позиції також включаються певні апарати для зварювання або герметизації термопластичних матеріалів або виготовлених з них виробів. Апарати цієї товарної позиції працюють з використанням полум”я або струменя гарячого повітря, азоту або інертного газу, що виходить зі зварювального пальника. Повітря або інші гази можуть нагріватися під час проходження крізь трубку, що обігрівається газом.

  (III) Машини та апарати для зварювання, крім апаратів, що працюють на газу

  До цієї групи включаються:

  (1) Машини і механічні пристрої для зварювання за допомогою жолобчастих коліс або нагрітих паяльників, крім ручних паяльників для паяння м”яким припоєм (товарна позиція 8205) та крім електричних апаратів товарної позиції 8515.

  (2) Фрикційні зварювальні машини (машини для зварювання тертям).

  Частини

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI) до цієї товарної позиції включаються також частини машин та апаратів цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції включаються також допоміжне приладдя, наприклад, опори (кульові, роликові і т.п.).

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) паяльні лампи та лампи для пайки твердим (тугоплавким) припоєм товарної позиції 8205;

  (b) машини та апарати для розбризкування розплавленого металу (товарна позиція 8424);

  (c) апарати для різання або пропалювання гірської породи або бетону з використанням високої температури, створюваної чорними металами, які спалюються в струмені кисню (товарна позиція 8479);

  (d) машини та апарати для зварювання або паяння м’якими та твердими припоями з використанням як газу, так і електроенергії (товарна позиція 8515).

  Пояснення до товарної позиції 8469:

  8469 00

  Машинки друкарськi, крiм принтерiв товарної позицiї 8443; машинки для оброблення текстiв:

  8469 00 10 00

  – машинки для оброблення текстiв

   

  – інші:

  8469 00 91 00

  – – електричні

  8469 00 99 00

  – – інші

  Друкарські машинки в загальному характеризуються наявністю ручної клавіатури, за допомогою якої викликається друкування відповідних знаків безпосередньо на папері. У деяких випадках вони працюють з використанням серії важелів і молоточків, при цьому знаки вигравірувані у вигляді рельєфу на лицьових поверхнях молоточків; в інших випадках знаки виконані на кулі, циліндрі, пелюстковому колесі або на циліндричних елементах (човниках), які повертаються потрібним знаком до паперу, на якому вони потім друкуються. Текст відтворюється літера за літерою, хоча в деяких випадках можуть використовуватися сполучення літер (наприклад, у позначенні стандартів, слів або скорочень).

  Сюди відносяться друкарські машинки незалежно від використовуваних знаків (наприклад, звичайні літери і цифри, стенографічні значки, музичні позначення або знаки абетки Брайля). Машини для друкування в кодових позначеннях і для декодування, які працюють таким же способом, що і звичайні друкарські машинки, також входять до цієї товарної позиції.

  Електричні друкарські машинки незалежно від того, чи приводяться вони в дію електродвигунами або електромагнітними реле або ж у випадку деяких типів автоматичних друкарських машинок з електронними пристроями, також відносяться до цієї товарної позиції.

  Друкарські машинки цієї товарної позиції можуть також застосовуватися для вибивання тиснення на папері, покритому воском, для використання їх у розмножувальних апаратах або для вибивання рельєфу на листах пластмаси або тонкої металевої фольги у разі використання в друкарських машинах. Однак слід зазначити, що трафарети, застосовувані в адресних машинах або для маркування упакувань, висікаються на спеціальних машинах, зовсім не схожих на друкарські машинки; ці останні машини включаються до товарної позиції 8472.

  До цієї товарної позиції також включаються:

  (1) Автоматичні друкарські машинки. До них відносяться:

  (а) Машини, в яких попередньо перфорована паперова стрічка пропускається крізь машину, забезпечуючи тим самим друкування готового параграфа (абзацу) або цілого готового аркуша. Перфораційна машина для обробки паперових стрічок включається до товарної позиції 8472;

  (b) Машини з запам”ятовувальним пристроєм обмеженої ємності, які здатні використовуючи додаткові функціональні клавіші запам”ятовувати, корегувати та автоматично передруковувати тексти;

  (c) Безклавіатурні машини (принтери), які друкують послідовно знак за знаком, використовуючи взаємозамінні друкарські коліщата. Ці машини спроектовані для підключення за допомогою відповідного інтерфейсу до інших друкарських машинок, до машин для обробки текстів, машин автоматичної обробки інформації і т.п  Відповідно до примітки 5 (B) до цієї групи, принтери, що задовольняють умови примітки 5 (D) (i) до цієї групи, у всіх випадках повинні розглядатися як вироби товарної позиції 8443.

  (2) Машини для друкування розпізнавальних знаків (а іноді також для таврування нагрітими знаками) на ізоляційних трубках електричних проводів.

  (3) Друкарські машинки, які не містять ніякого лічильного пристрою, але спеціально розроблені для виконання бухгалтерсько-звітних операцій (наприклад, для друкування спеціально підготовлених форм на бланках, зокрема, рахунків-фактур (інвойсів), бухгалтерських реєстрів на окремих аркушах, журналів щоденного обліку або реєстраційних карток).

  (4) Друкарські машинки, які містять пристрій для передавання цифр, що друкуються на них, в окрему лічильну машину або які містять лічильний пристрій для застосування у швидкісних випробовуваннях.

  (5) Машини для обробки текстів. Крім клавіатури вони містять один або кілька запам”ятовувальних пристроїв великої ємності (наприклад, дисковий, мінідисковий чи касетний), візуальний відтворювальний пристрій і друкувальний пристрій. Різні компоненти можуть бути розміщені у вигляді єдиного блоку або у вигляді окремих блоків, з”єднаних між собою кабелями. Машини для обробки текстів можуть бути обладнані інтерфейсами, які допускають, наприклад, передавання повідомлень на інші машини для обробки текстів, на фотоскладальне устаткування, на машини для автоматичної обробки інформації (обчислювальні машини) або на системи телекомунікації. Їхня здатність корегувати або складати тексти вище в порівнянні з аналогічною здатністю автоматичних друкарських машинок. Їхня здатність робити арифметичні дії непорівнянна з аналогічною здатністю машин для автоматичної обробки інформації (обчислювальних машин) (як визначено в примітці 5 до цієї групи), і вони, отже, не втрачають ознак машин для обробки текстів. Вони відрізняються від машин для автоматичної обробки інформації (обчислювальних машин) товарної позиції 8471 тим, що вони, зокрема, не можуть приймати логічні рішення в процесі обробки з метою зміни ходу виконання програми (див. примітку 5 до цієї групи).

  Частини і приладдя

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини і приладдя до машин цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8473.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

   (а) бухгалтерські машини (товарна позиція 8470);

  (b) машини для автоматичної обробки інформації (машини обчислювальні) (товарна позиція 8471);

  (c) машини для заповнення або підписування чеків (товарна позиція 8472);

  (d) телепринтери (товарна позиція 8517);

  (e) іграшкові друкарські машинки (товарна позиція 9503).

  Пояснення до товарної позиції 8470:

  8470

  Калькулятори та кишеньковi машинки для записування, вiдтворювання i вiзуального представлення даних з обчислювальними функцiями; бухгал-терські машини, поштовi маркувальнi машини, апарати для видавання квит-кiв та аналогiчнi машини з лiчильни-ми пристроями; апарати касовi:

  8470 10 00 00

  – калькулятори електроннi, здатнi працювати без зовнiшнього джерела живлення, та кишенькові машинки для записування, вiдтворювання і вiзуального представлення даних з обчислювальними функцiями

   

  – iншi електроннi калькулятори:

  8470 21 00 00

  – – з умонтованим друкувальним пристроєм

  8470 29 00 00

  – – iншi

  8470 30 00 00

  – iншi машини лiчильнi

  8470 50 00 00

  – касовi апарати

  8470 90 00 00

  – iншi

  Усі машини цієї товарної позиції, крім деяких видів касових апаратів, мають одну загальну характеристику, яка складається в тому, що вони містять лічильний пристрій, який забезпечує їм можливість складати між собою щонайменше два числа, кожне з яких містить кілька знаків. Слід зазначити, що пристрої, які просто рахують або складають одиницю з одиницею, не вважаються лічильними пристроями (наприклад, пристрої, що включаються до складу певних машин для приклеювання марок, лічильники числа обертів, лічильники виробленої продукції). Машини цієї товарної позиції можуть виконуватися з ручним або електричним приводом. Лічильні операції виконуються механічним способом або електромагнітним, електронним або струминним релейним пристроєм.

  (А) Калькулятори та кишенькові машинки записування, відтворення і візуального представлення даних з функціями калькулятора

  Ця група містить у собі широкий діапазон машин, починаючи від найпростіших типів, які можуть лише складати і віднімати, і закінчуючи більш складними машинами, які можуть виконувати чотири арифметичних дії і кілька інших типів розрахунків (наприклад, добувати квадратні корені, підносити число до заданого ступеня і здійснювати тригонометричні розрахунки). Сюди включаються, зокрема, кишенькові електронні калькулятори і конторські електронні калькулятори незалежно від того, чи програмовані вони чи ні. Ця група також включає кишенькові машинки записування, відтворення і візуального представлення даних з функціями калькулятора (див. примітку 8 до цієї групи).

  Електронні програмовані калькулятори відрізняються від машин для автоматичної обробки інформації (обчислювальних машин), зокрема, тим, що вони не можуть виконувати без втручання людини такі програми обробки, які потребують від них зміни їхнього виконання шляхом прийняття логічних рішень, що приймаються у ході обробки. Ці калькулятори містять мікропроцесор, призначений для виконання складних математичних операцій.

  Лічильні машини містять такі основні частини:

  (1) Ручні пристрої для введення даних (покажчики або курсори, клавіатури і т.п.). Проте вони можуть мати допоміжні можливості для автоматичного введення повторюваних або заздалегідь заданих даних (зчитувальні пристрої для перфокарток або перфострічок, магнітної стрічки і т.п.).

  (2) Лічильний пристрій, який приводиться в дію серією клавішею або відповідною програмою, що може бути фіксованої або ж може видозмінюватися шляхом заміни програмувального елемента або зміною команд програми.

  (3) Вихідний пристрій, який представляє результати на візуальному відтворювальному пристрої (дисплеї) або у вигляді друкованих даних. “Друкарські” машини містять пристрій для друкування результату, а іноді також і попередніх даних. Проте лічильні машини все-таки класифікуються саме в цій товарній позиції незалежно від того, чи містять вони такий пристрій чи ні.

  Лічильні машинки з друкувальним пристроєм використовують цифри та обмежене число символів. Однак вони відрізняються від бухгалтерських машин тим, що вони друкують лише по вертикалі на паперових смужках або роликах. Деякі з них мають допоміжні пристрої для записування результатів у вигляді коду на носії інформації.

  Деякі складові цих машин (лічильний пристрій, допоміжні пристрої і т.п.) можуть бути умонтовані або виконуватися у вигляді окремих вузлів, що приєднуються за допомогою електричного кабелю.

  (B) Машини бухгалтерські

  Ці машини призначаються для ведення бухгалтерських книг, бухгалтерських документів і т.д. Вони поєднують функцію аналітичного підрахунку (тобто підсумовування серії пунктів) з функцією друкування літер або символів додатково до цифр для того, щоб забезпечувати досить повний опис виконуваної бухгалтерської операції.

  Структура бухгалтерських машин така ж, як лічильних машин. Крім ручних пристроїв для введення даних змінного характеру (наприклад, під час виконання операцій по дебету і кредиту), як і лічильні машини, вони можуть обладнуватися пристроями для зчитування перфокарток або перфорованої стрічки, магнітної стрічки або карток і т.п. з метою введення повторюваних даних (номер рахунка, прізвище та адреса споживача і т.п.) або попередньо заданих даних (наприклад, залишок під час розрахунку).

  Бухгалтерські машини мають цифрові або літерно-цифрові друкувальні пристрої, які можуть друкувати як по вертикалі, так і по горизонталі; це одна з ознак, що відрізняє їх від лічильних машин.

  У більшості випадків ці машини призначаються для застосування зі спеціальними друкованими бланками, наприклад, платіжними розписками, рахунками-фактурами (інвойсами), окремими аркушами книг щоденної реєстрації, журналами, бухгалтерськими реєстрами і т.п. або реєстраційними картками. Деякі з них можуть друкувати одночасно на двох або більше бланках (наприклад, рахунки-фактури (інвойси) та відповідні їм записи в книзі щоденної реєстрації і бухгалтерському реєстрі).

  Вони часто обладнуються пристроями для перенесення даних на носії інформації в кодованій формі. Деякі з них друкують відкритий текст на картці та одночасно переносять результати в кодованій формі на магнітну доріжку, розташовану збоку картки. Ці результати можуть використовуватись як базові дані для подальшої обробки в машині.

  Як і бухгалтерські машини, так і лічильні машини можуть бути виконані у вигляді єдиного блоку або складатися з окремих блоків, електрично з”єднаних один з одним.

  (C) Апарати касові

  Ця група включає касові апарати незалежно від наявності лічильного пристрою.

  Ці машини застосовуються в магазинах, конторських установах і т.п. для забезпечення записування всіх угод (продажів, наданих послуг і т.п.) у міру їхнього здійснення з вказівкою кількостей, що залучені до угоди, реєстрованої сумарної кількості та в деяких випадках кодового числа продаваного виробу, його кількості, часу здійснення угоди і т.п.

  Уведення даних може виконуватися як вручну, за допомогою клавіатури та обмежувача, важеля або рукоятки, або автоматично, наприклад, за допомогою пристрою для зчитування штрихового коду. Проте, як лічильні та лічильно-аналітичні машини, деякі касові апарати мають допоміжні пристрої для автоматичного введення повторюваних або заздалегідь заданих даних (наприклад, зчитувальні пристрої з карток або стрічок). Подані окремо, ці пристрої включаються у відповідні товарні позиції.

  Зазвичай результат відтворюється візуальним способом і в той же самий час друкується на чеку для покупця та одночасно на дублювальному рулоні, який періодично виймається з машини з метою перевірки.

  Ці машини зазвичай комбінуються з шухлядою каси для грошей або з висувною шухлядою, в якій зберігається готівка.

  Крім того, вони можуть також включати до свого складу або працювати разом з такими пристроями, як, наприклад, пристрої помноження, які підвищують їхню здатність до проведення розрахунків, калькулятори належної здачі, автоматичні пристрої для видавання здачі, для видавання торговельних купонів, зчитувальні пристрої для кредитних карток, цифрові контрольники чеків або приладдя для перетворення всіх або частини даних по угодах з перенесення в закодованому вигляді на носій інформації.

  До цієї товарної позиції також входять касові апарати, що працюють в оперативному або в автономному режимі разом з машиною для автоматичної обробки інформації (обчислювальною машиною), та апарати, що використовують, наприклад, пам”ять і мікропроцесор іншого касового апарата (до якого вони підключені кабелем) для виконання аналогічних функцій.

  До цієї товарної позиції відносяться також термінали для електронних розрахунків за допомогою кредитних або дебетових карток. У цих терміналах використовується телефонна мережа для з’єднання з фінансовими установами для авторизації і здійснення транзакцій, а також для виписування і друкування квитанцій із зазначенням результату дебетових та кредитових операцій.

  (D) Інші машини, що містять лічильний пристрій

  До них відносяться:

  (1) Поштові маркувальні машини; вони друкують на конверті малюнок на місці поштової марки. Машина має нереверсований підсумовувальний пристрій, який забезпечує додавання з одержанням загальної суми надрукованих поштових відправлень. Крім того, ця машина може також часто використовуватися і для друкування інших зображень на конверті (наприклад, рекламних повідомлень).

  (2) Квиткові машини, застосовувані для видачі квитків (наприклад, у кінотеатри або залізничні квитки) з одночасною реєстрацією і підсумовуванням видаваних сум; деякі з них здійснюють також і друкування квитків, що видаються.

  (3) Тоталізатори – підсумовувальні лічильні машини для перегонів. Ці машини видають квитки, реєструють зроблені ставки і підбивають підсумок, причому деякі, більш складні машини виконують також підрахунок різниці.

  Машини, що виконують лише підрахунок видаваних квитків і т.п., але не підсумовують виторг, не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 8472 або, якщо машини працюють від опускання в них монет, – товарна позиція 8476).

  Частини і приладдя

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини і приладдя до машин цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8473.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) машини автоматичної обробки інформації (обчислювальні машини) товарної позиції 8471;

  (b) устаткування для зважування, яке виконує підсумовування вагових показників (товарна позиція 8423 або 9016);

  (c) лічильні лінійки, дискові калькулятори, циліндричні калькулятори та інші лічильні інструменти, засновані на принципі лічильної лінійки або на іншому принципі математичних розрахунків, включаючи, приміром, кишенькові додавальні або віднімальні пристрої, які приводяться в дію вибором чисел за допомогою пера або гострого стрижня, відповідно до запропонованої методики (товарна позиція 9017);

  (d) прилади для поштучного підрахунку, наприклад, лічильники числа оборотів, кількості продукції і т.п. товарної позиції 9029.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8470 10 00

  Ця товарна категорія включає, наприклад:

  (1) електронні калькулятори з дисплеєм, що показує час і дату, із звуковою сигналізацією, або, поряд з цим, з пристроєм зупинення годинника, таймером або музичними клавішами;

  (2) кишенькові електронні машинки на батарейках, які, поряд із виконанням арифметичних операцій, мають запам’ятовувальний пристрій, який може зберігати таку інформацію, як телефонні номери, розклад роботи, плановані заходи, календар тощо (іноді відомі як “цифрові щоденники”);

  (3) маленькі кишенькові електронні пристрої (також називані “мінікомп’ютери”), які можуть використовуватися для введення слів та речень для їхнього перекладу на обрану іноземну мову, залежно від використовуваних в цих пристроях модулів пам”яті; вони можуть також виконувати прості обчислення. Вони мають алфавітно-цифрову клавіатуру і прямокутний дисплей.

  Ця товарна категорія не охоплює:

  (a) наручні та кишенькові годинники з вбудованим маленьким електронним калькулятором (товарна позиція 9101 або 9102);

  (b) запальнички з вбудованим маленьким електронним калькулятором і, можливо, електронним годинником (товарна позиція 9613);

  (c) аналогічні прилади без функцій рахування (товарна позиція 8543).

  8470 30 00

  Ця товарна категорія включає неелектричні рахувальні машини, зазначені в Поясненнях до товарної позиції 8470, частина (A), які для цілей рахування використовують механічні пристрої, як зазвичай, рейкове зубчасте зачеплення, незалежно від того, чи вони ручні, механічні або електромагнітні.

  8470 90 00

  Поряд із машинами, переліченими в Поясненнях до товарної позиції 8470, частина (B) і  (D), ця категорія включає машини для видачі етикеток, що зазначають продажну ціну, обчислену за вагою та питомою ціною, а також машини, використовувані для видачі транспортних проїзних квитків для платних доріг за одночасного сумування платежів.

  Ця товарна категорія не включає окремо подані принтери (товарна позиція 8443).

  Пояснення до товарної позиції 8471:

  8471

  Машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки; магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогічної iнформацiї, в іншому місці не зазначені:

  8471 30 00 00

  – машини автоматичного оброблення iнформацiї портативнi масою не більш як 10 кг, що мають принаймнi центральний блок оброблення iнформацiї, клавiатуру та дисплей

   

  – інші машини автоматичного оброблення iнформацiї:

  8471 41 00 00

  – – що мiстять в одному корпусi принаймнi центральний блок оброблення iнформацiї та пристрої введення та виведення, об’єднані або ні

  8471 49 00 00

  – – iншi, що представлені у вигляді систем

  8471 50 00 00

  – блоки оброблення iнформацiї iншi, нiж у товарних пiдпозицiях 8471 41 або 8471 49, що мiстять або не мiстять в одному корпусi один або два таких пристрої: запам’ятовувальнi пристрої, пристрої введення та виведення

  8471 60

  – пристрої введення aбо виведення, що мiстять або не мiстять в одному корпусi запам’ятовувальнi пристрої:

  8471 60 60 00

  – – клавiатури

  8471 60 70 00

  – – iншi

  8471 70

  – запам’ятовувальнi пристрої:

  8471 70 20 00

  – – центральнi запам’ятовувальнi пристрої

   

  – – iншi:

   

  – – – запам’ято-вувальнi пристрої на дисках:

  8471 70 30 00

  – – – – оптичнi, включаючи магнiтооптичнi

   

  – – – – iншi:

  8471 70 50 00

  – – – – – запам’ято-вувальні пристрої на жорстких дисках

  8471 70 70 00

  – – – – – інші

  8471 70 80 00

  – – – запам’ято-вувальнi пристрої на магнiтних стрічках

  8471 70 98 00

  – – – інші

  8471 80 00 00

  – iншi пристрої машин для автоматичного оброблення iнформацiї

  8471 90 00 00

  – iншi

   (I) Машини автоматичної обробки інформації та їхні блоки

  Обробка інформації складається із операцій різного роду з перероблення інформації в попередньо встановлених логічних послідовностях і для конкретної мети або цілей.

  Машини автоматичної обробки інформації являють собою пристрої, які за допомогою логічно взаємозалежних операцій, виконуваних відповідно до попередньо встановлених команд (програмою), забезпечують одержання даних, що можуть використовуватися як такі або ж як вихідні дані для виконання інших операцій обробки інформації.

  До цієї товарної позиції входять машини автоматичної обробки інформації, в яких логічні послідовності операцій можуть бути змінені у разі переходу від одного виду робіт до іншого і робота яких може здійснюватися автоматично, тобто можна сказати без ручного втручання протягом усього ходу виконання задачі. У більшості випадків у цих машинах використовуються електронні сигнали, але в них можуть також використовуватися й інші технології Вони можуть бути виконані у вигляді самостійних блоків з розташуванням всіх елементів, що необхідні для обробки даних, у тому самому корпусі, або вони можуть бути виконані у вигляді систем, що складаються зі змінної кількості блоків, розміщених в окремих корпусах.

  Крім того, до цієї товарної позиції також входять подані окремо складові пристрої для обчислювальних систем, описуваних вище.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються машини, прилади або апарати, сполучені з машиною автоматичної обробки інформації або які працюють разом з машиною автоматичної обробки інформації і виконують конкретну функцією. Такі машини, прилади або апарати включаються до відповідної товарної позиції залежно від виконуваних ними функцій або ж у разі неможливості подібної класифікації – до товарної позиції “Інші” (див. пункт (E) Загальних положень до цієї групи).

  (А) Машини автоматичної обробки інформації

  Машини автоматичної обробки інформації цієї товарної позиції повинні бути здатні одночасно задовольняти умови, викладені в примітці 5(А), до цієї групи. Іншими словами, вони повинні бути здатні:

  (1) Забезпечувати запам”ятовування програми або програм обробки, а також щонайменше тієї інформації, яка необхідна відразу ж для виконання програми.

  (2) Мати здатність вільного перепрограмування відповідно до вимог користувача.

  (3) Виконувати арифметичні розрахунки, що задаються користувачем; та

  (4) Виконувати без втручання людини програму обробки, яка вимагає від них внесення змін у ході її виконання за допомогою прийняття логічного рішення в процесі обробки.

  Отже, машини, що працюють лише з використанням фіксованих програм, тобто таких програм, які не можуть бути змінені користувачем, сюди не включаються навіть незважаючи на те, що користувач може мати можливість вибирати серед цілого ряду таких фіксованих програм.

  Ці машини автоматичної обробки інформації мають запам”ятовувальні пристрої, а також програми, що зберігаються в запам”ятовувальному пристрої і які можуть замінятися у разі переходу від одного виду робіт до іншого.

  Машини для автоматичної обробки інформації виконують обробку інформації в кодованій формі. Код складається з кінцевого числа символів (двійковий код, стандартний шестибітовий код міжнародної організації зі стандартизації (ISO) і т.п.).

  Введення інформації зазвичай здійснюється автоматично з використанням таких носіїв даних, як, наприклад, магнітні стрічки, а також шляхом безпосереднього зчитування оригінальних документів і т.п. Крім того, можуть також застосовуватися пристрої для ручного введення інформації за допомогою клавіатур, або введення інформації може виконуватися безпосередньо за допомогою деяких приладів (наприклад, вимірювальних приладів).

  Інформація, що вводиться, перетворюється пристроями введення в сигнали і зберігається в запам”ятовувальних пристроях.

  Частина даних і програма або програми можуть тимчасово зберігатися в допоміжних запам”ятовувальних пристроях, наприклад, у таких, які використовують магнітні диски або барабани, магнітні стрічки і т.п. Але такі машини повинні мати головний запам”ятовувальний пристрій, який має безпосередній доступ для виконання конкретної програми і який має ємність, принаймні достатню для зберігання цих частин програми обробки і програми перетворення, а також даних, що відразу ж необхідні в ході поточного процесу обробки.

  Машини автоматичної обробки даних можуть містити у одному корпусі центральний блок обробки даних, пристрій введення (наприклад, клавіатуру або сканер) і пристрій виведення (наприклад пристрій візуального відображення) або можуть складатися з кількох, з’єднаних між собою, окремих блоків. У останньому випадку блоки утворюють “систему”, яка щонайменше містить центральний блок обробки даних, пристрій введення і пристрій виведення (див. Примітку (1) до підпозицій до цієї групи). З’єднання може бути здійснено як провідним, так і безпровідним способом.

  Комплектна  система для автоматичної обробки даних повинна щонайменше містити:

  (1) Центральний процесор (центральний блок обробки даних), який зазвичай включає до свого складу головний запам”ятовувальний пристрій, арифметичні і логічні елементи, а також керуючі елементи; проте в деяких випадках ці елементи можуть виконуватися у вигляді окремих блоків.

  (2) Пристрій введення, який одержує дані, що вводяться, і перетворює їх у сигнали, які можуть оброблятися машиною.

  (3) Пристрій виведення, який перетворює сигнали, вироблені машиною, приводячи їх до вигляду, що легко сприймається (друкований текст, графіки, зображення на відтворювальних пристроях і т.п.) або представляючи їх у кодованій формі з метою подальшого використання цих даних (обробка, керування і т.п.).

  Два з цих пристроїв (наприклад, пристрої введення та виведення) можуть бути скомбіновані в одному загальному пристрої.

  Комплектна  система для автоматичної обробки даних включається до цієї товарної позиції, навіть якщо один або кілька блоків, які входять до її складу, можуть відноситись до іншої товарної позиції Класифікації, у випадку, коли вони представлені окремо (див. пункт (В) Окремо представлені блоки).

  Ці системи можуть містити в собі віддалені пристрої введення або виведення у вигляді терміналів.

  Такі системи можуть включати до свого складу також крім пристроїв введення або виведення, блоки, призначені для розширення можливостей системи, наприклад, за допомогою розширення однієї або кількох функцій центрального пристрою (див. нижче, пункт (В)). Такі пристрої підключаються між пристроями введення або виведення (початком і кінцем системи), хоча сполучні пристрої і перетворювальні пристрої (адаптери каналів зв”язку і перетворювачі сигналів) можуть іноді підключатися перед пристроєм введення або після пристрою виведення.

  Машини автоматичної обробки даних і комплектні системи мають багатофункціональну сферу використання, наприклад, в промисловості, торгівлі, науков-дослідній роботі, а також у державних і приватних установах. (дивись пункт (Е) Загальних положень до групи 84, який стосується класифікації машин, що містять у своєму складі або працюють разом з машиною автоматичної обробки інформації та виконують специфічні функції (примітка 5 (Е) до цієї групи)).

  (В) Окремо представлені блоки

  За умови дотримання вимог Приміток 5 (D) і (Е)  до цієї групи, до цієї товарної позиції також включаються окремо представлені блоки систем для автоматичної обробки даних. Вони можуть бути виконані у вигляді блоків, що мають окремий корпус, або у вигляді блоків, що не мають окремого корпуса і призначені для встановлення в машину (наприклад, для встановлення в основну плату центрального блоку обробки даних). Складові блоки визначені у частині (А), наведеній вище, а також в наступних абзацах як частини комплектної системи. 

  Пристрій може розглядатися як частина системи для автоматичної обробки даних, тільки за умови, якщо він задовольняє таким вимогам:

  (а) виконує функцію обробки даних;

  (b) задовольняє наступним вимогам, зазначеним у Примітці 5 (С) до цієї групи: 

  (і) він належить до виду, винятково або переважно використовуваному в обчислювальних системах;

  (іі) він має можливість підключення до центрального блоку обробки даних або безпосередньо, або через один або більше інших блоків; та

  (ііі) він здатен приймати або передавати дані у такій формі (коди або сигнали), яка може бути використана системою.

  (с) не виключається з цієї групи положеннями Приміток 5 (D) і (Е) до цієї групи.

  Відповідно до останнього абзацу Примітки 5 (С) до цієї групи, клавіатури, X-Y  координатні пристрої введення та блоки зберігання даних на дисках, які задовольняють вимогам, зазначеним у пунктах (b) (іі) та (ііі) у всіх випадках класифікуються як складові блоки систем для автоматичної обробки даних.

  У випадку якщо блок виконує специфічну функцію, що відрізняється від обробки даних, то він класифікується у товарній позиції, яка відповідає цій функції або за неможливості цього – у залишковій товарній позиції (дивись Примітку 5 (Е) до цієї групи). Пристрій, який не відповідає вимогам Примітки 5 (С) до цієї групи, або не виконує функцію обробки даних, класифікується у відповідності до його характеристик, згідно з правилом 1 Основних правил інтерпретації класифікації товарів або, ящо необхідно, з урахуванням правила 3 (а) Основних правил інтерпретації класифікації товарів.

  Окремо представлені пристрої, такі як вимірювальні або контрольні прилади, модифіковані шляхом додавання будь-яких пристроїв (наприклад, перетворювачів сигналів), які забезпечують можливість безпосереднього підключення до машини автоматичної обробки даних, не повинні розглядатися як блоки машин автоматичної обробки даних. Такі пристрої відносяться до відповідних товарних позицій.

  Крім центрального блоку обробки даних, пристроїв введення і пристроїв виведення до інших пристроїв відносяться, наприклад:

   (1) Додаткові запам”ятовувальні пристрої, зовнішні по відношенню центрального блоку обробки даних (механізми протягування магнітних карток, запам”ятовувальні пристрої на магнітних або оптичних дисках,  автозагрузчики і бібліотеки магнітних стрічок, бібліотеки- дисководи для оптичних дисків (іноді називаних “оптичні дисководи з автоматичною зміною дисків” і т.п.). У цю категорію також включаються додаткові запам’ятовувальні пристрої, відомі як “запам’ятовувальні пристрої приватних форматів”, призначені або для внутрішнього вмонтовування в машини для автоматичної обробки даних, або для зовнішнього використання з такими машинами. Ці пристрої можуть бути у вигляді дисководів або стрічкопротяжних механізмів.

  (2) Додаткові пристрої, що розширюють можливості центрального блоку обробки даних (наприклад, арифметичні пристрої з плаваючою комою).

  (3) Пристрої керування та перехідні пристрої, наприклад, такі що забезпечують з’єднання центрального блоку обробки даних з блоками введення або виведення (наприклад, USB порти). Однак,  пристрої керування та перехідні пристрої для комунікації в провідних та безпровідних мережах зв’язку (наприклад в локальній або глобальній мережі зв’язку ) виключаються (товарна позиція 8517).

  (4) Пристрої перетворювання сигналів. У разі застосування на вході ці пристрої забезпечують можливість сприйняття машиною зовнішніх сигналів, а у разі застосування на виході, ці пристрої перетворюють вихідні сигнали, які є результатом обробки даних, проведених машиною, у такі сигнали, які можуть використовуватисьі зовнішніми пристроями.

  (5) X-Y координатні пристрої введення, які є блоками для введення позиційних даних в машину автоматичної обробки даних. До цих пристроїв відносяться: “миша”, світлове перо, джойстик, трекбол і сенсорний екран. Загальною властивістю цих пристрої є те, що їхні вихідні дані є або інтерпретуються як дані про положення стосовно деякої фіксованої точки. Зазвичай вони використовуються для керування положенням курсору на пристрої візуального зображення у якості заміни або доповнення до клавіш керування курсором на клавіатурі.

  До цієї категорії пристроїв також включаються графічні планшети, які є X-Y координатними пристроями введення, які дають можливість зафіксувати та відстежити координати кривої або будь-якої іншої геометричної форми. Ці пристрої зазвичай складаються з прямокутного планшету з активною сенсорною поверхньою, показчика або пера для створення малюнків та пов’язаного із збільшувачем зображення перехрестя, яке дає можливість введення даних.

  До цієї категорії пристроїв включаються дігітайзери, які виконують функції аналогічні функціям графічних планшетів. Однак, у той час як графічні планшети використовуються для створення оригіналів малюнків та креслень, а також для вибору прикладного меню і керування виведеним на екран об’єктом, дігітайзери зазвичай використовуються для введення в машину зображень, існуючих лише у твердій копії. Показчики дігітайзерів можуть мати будь-яку форму, але повинні мати достатньо маленький розмір для можливості тримати їх у руці та рухати уздовж (активної) сенсорної області дігітайзера. Найбільш загальною формою є курсор з перехрестям.

   (II) Магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації в кодованому вигляді та машини для обробки подібної інформації не включені до інших угруповань

  До цієї групи включається широка номенклатура машин, багато з яких є електромагнітними або електронними і які зазвичай доповнюють одна одну, знаходячи загальне застосування в системах для складання статистичних звітів або для виконання операцій бухгалтерського обліку або інших операцій. До цієї категорії машин відносяться магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації в кодованій формі і машини, які обробляють дані і які декодують одержаний результат.

  До цієї категорії машин включаються лише машини, не включені до інших угруповань. Отже, до цієї категорії машин не включаються, наприклад:

  (а) обчислювальні машини та їхні блоки, описані вище, у пункті I, крім пристроїв для зчитування штрихових кодів;

  (b) автоматичні друкарські машинки і машини для обробки текстів (товарна позиція 8469);

  (c) калькулятори, бухгалтерські машини і касові апарати товарної позиції 8470, від яких машини, що включаються до цієї категорії машин, відрізняються тим, що не мають ручних пристроїв введення, а одержують дані винятково лише в кодованій формі (на магнітній стрічці, дисках, CD-ROM і т.п.).

  (А) Магнітні або оптичні зчитувальні пристрої

  Магнітні або оптичні зчитувальні пристрої забезпечують зчитування знаків, представлених зазвичай в спеціальному вигляді, і перетворення їх в електричні сигнали (імпульси), які можуть безпосередньо використовуватися машинами для перенесення або обробки закодованої інформації.

  (1) Магнітні зчитувальні пристрої. У пристроях цього типу відбувається намагнічування знаків, надрукованих спеціальною “магнітною” друкарською фарбою, а потім їхнє перетворення в електричні імпульси за допомогою магнітної головки зчитувального пристрою. Вони послідовно ідентифікуються або за допомогою порівняння з даними, зареєстрованими в запам”ятовувальному пристрої машини, або за допомогою цифрового коду, зазвичай двійкового.

  (2) Оптичні зчитувальні пристрої. Вони не потребують застосування спеціальної друкарської фарби. Зчитування знаків проводиться безпосередньо за допомогою серії фотоелектричних елементів, а їхнє перетворення здійснюється за принципом двійкового коду. До цієї категорії машин включаються також пристрої для зчитування штрихового коду. В цих машинах зазвичай використовують світлочутливі напівпровідникові прилади, наприклад, лазерні діоди, і використовують як пристрої введення у поєднані з машиною автоматичної обробки інформації або з іншими машинами, наприклад, з касовими апаратами. Вони призначені для використання шляхом тримання у руках, розміщення на столі або закріплення на машині.

  Зчитувальні пристрої, розглянуті вище, відносяться до цієї товарної позиції лише в тому випадку, якщо вони подані окремо. Коли вони об”єднані з іншими машинами (наприклад, з машинами для перенесення даних на носії інформації в кодованій формі та з машинами для обробки таких даних у кодованій формі), ці пристрої класифікуються з цими машинами за умови, що вони подані разом.

  (В) Машини для перенесення даних на носії інформації в кодованій формі

  До цієї категорії машин відносяться:

  (1) Машини для перенесення закодованої інформації з одного носія на інший. Ці машини можуть використовуватись або для перенесення закодованої інформації з одного типу носія на інший тип, або для перенесення інформації на інший носій такого ж типу. В останню із зазначених машин включаються репродукційні (копірувальні) машини, які застосовуються для відтворення всіх даних або лише їхньої частини, що містяться на основній (магнітній) стрічці або оптичному диску (наприклад DVD, CD-ROM) шляхом виготовлення нової стрічки або диска.

   (2) Машини для записування фіксованих програм в інтегральні мікросхеми (програмувачі). Ці машини призначені для перенесення в кодованій формі інформації, що міститься у внутрішній пам”яті програмувачів, в інтегральні мікросхеми. Програмувачі “вживляють” інформацію в одну або більше інтегральних мікросхем, використовуючи різні методи відповідно до типу використовуваних інтегральних мікросхем.

  Деякі програмувачі мають додаткову функцію (емулятор), яка дозволяє користувачеві представити графічно або змоделювати результати програмування перед безпосереднім записом програми в інтегральну мікросхему.

  Частини і приладдя

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини і приладдя до машин цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8473.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) блоки живлення (товарна позиція 8504);

  (b) модуляторно-демодуляторні апарати (модеми), які модулюють інформацію, одержувану від машини автоматичної обробки інформації, представляючи її у вигляді, придатному для передавання по мережі телефонного зв”язку, і здійснюють зворотне її перетворення з приведенням до цифрового вигляду (товарна позиція 8517);

  (с) електронні інтегральні схеми (товарна позиція 8542);

  (d) наземні тренажери для льотного складу (наприклад, товарна позиція 8805).

  Пояснення до товарних підпозицій:

  8471 30

  Ця товарна підпозиція охоплює портативні машини автоматичної обробки інформації, маса яких не перевищує 10 кг. Ці машини, оснащені пласким екраном, можуть працювати без зовнішнього джерела електроживлення і найчастіше мають модем або інший пристрій для зв”язку через мережу.

  8471 90

  Ця товарна підпозиція включає, серед іншого (inter alia), системи накопичувачів на оптичних дисках, які зазвичай містять у собі клавіатури, дисплеї, оптичні дисководи, сканери і принтери. Ці системи можуть містити в собі у якості керуючого пристрою машину автоматичної обробки даних або вони можуть бути сконфігуровані таким чином, що стають доступними для  машини автоматичної обробки даних або можуть керуватися машиною автоматичної обробки даних. Ці системи зазвичай виконують такі функції:

  – реєстрація зображення за допомогою електронного сканування;

  – зберігання;

  – пошук, витяг (інформації);

  – візуальне відтворення;

  – друкування на звичайному папері.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8471 70 30

  Дивись додаткову Примітку 2 до цієї групи

  Пояснення до товарної позиції 8472:

  8472

  Інше обладнання конторське (наприклад, гектографiчнi або трафаретнi розмножувальнi апарати, машини для друкування адрес, пристрої для автоматичного видавання банкнот, машини для сортування, рахування або пакування монет, машини для гостріння олiвцiв, машини для перфорацiї або машини для скріплення скобами):

  8472 10 00 00

  – машини копiювально-розмножувальнi

  8472 30 00 00

  – машини для сортування або складання, або укладання у конверти, або перев’язування поштової кореспонденцiї, машини для розкривання, закривання або запечатування поштової кореспонденцiї i машини для наклеювання або гасiння поштових марок

  8472 90

  – iнше:

  8472 90 10 00

  – – машини для сортування, рахування або пакування монет

  8472 90 30 00

  – – банкомати

  8472 90 70 00

  – – iнше

  До цієї товарної позиції входить все конторське устаткування, що не ввійшло в попередні три товарні позиції або не описане більш конкретно в іншій товарній позиції Класифікації.

  Термін “конторські машини” слід розуміти в широкому загальному змісті, як такий, що включає всі машини, застосовувані в конторських установах, магазинах, на фабриках, у майстернях, школах, на залізничних вокзалах, у готелях і т.п. для виконання “конторської роботи” (тобто роботи, пов”язаної із записуванням, реєстрацією, сортуванням, підшиванням і т.п. кореспонденції, документів, бланків, звітів, довідок, рахунків та ін.).

  Конторські машини класифікуються тут лише в тому випадку, якщо вони мають основи для закріплення або встановлення їх на столі, конторці і т.п. До цієї товарної позиції не включаються ручні інструменти, що не мають такої основи, які включаються до групи 82.

  Машини цієї товарної позиції можуть мати ручне керування, механічний привід або електричний привід (включаючи машини з приводом за допомогою електромагнітних реле або електронних пристроїв).

  До цієї товарної позиції включаються, серед іншого (inter alia):

  (1) Розмножувальні апарати гектографного типу (наприклад, желатинові або спиртові копіювальні апарати) і трафаретні розмножувальні апарати, які працюють з використанням воскових трафаретів, попередньо виконуваних на восківці пером або на друкарській машинці. До цієї товарної позиції включаються невеликі друкарські преси, призначені для використання разом з гектографічними апаратами.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються невеликі друкарські машини (наприклад, типографські друкарські машини, літографічні або офсетні друкарські машини) навіть у тому випадку, якщо вони передбачаються для використання в конторських установах, а також копіювальні апарати, які використовують тиснені пластмасові або металеві листи (включаючи також і такі машини, які можуть працювати з використанням також трафаретів) (товарна позиція 8443), і фотокопіювальні або термокопіювальні апарати та мікрофільмові апарати (група 90).

  (2) Машини для друкування адрес (адресографи). Ці машини з високою швидкістю друкують адреси на рахунках-фактурах (інвойсах), листах, конвертах і т.п.; у своїй роботі вони зазвичай використовують серію дрібних карток або металевих трафаретів, або тиснені металеві пластинки. Крім того, до цієї товарної позиції входять також спеціальні машини, застосовувані для вирізання трафаретів або тиснення металевих пластинок, а також машини для підбирання певних з цілого ряду адресних пластинок або трафаретів.

  (3) Квиткові машини (для видачі квитків) (крім машин, що включають до свого складу лічильний пристрій (товарна позиція 8470), і машин, що спрацьовують у разі опускання монет (товарна позиція 8476)). До цієї товарної позиції включаються невеликі портативні машинки для компостирування квитків, а також ті, що друкують на паперовому ролику і видають квитки (наприклад, застосовувані кондукторами автобусів або трамваїв); до цієї товарної позиції входять також машини для проставляння на квитках дати.

  (4) Монетосортувальні або монетолічильні машини (включаючи машини для лічби і виплати банкнот). До цієї товарної позиції входять зазначені машини незалежно від того, чи обладнані вони пристроєм для загортання монет або банкнот чи не обладнані, або ж у деяких випадках пристроями для роздрукування суми на упакуванні.

  Монетолічильні машини, що працюють за принципом зважування, відносяться до товарної позиції 8423 або 9016.

  (5) Автоматичні пристрої для видачі банкнот, які працюють разом з обчислювальними машинами, незалежно від того, чи є вони неавтономними чи автономними.

  (6) Банкомати, за допомогою яких користувачі вкладають, отримують і перераховують гроші, перевіряють баланси своїх рахунків без допомоги банківського персоналу.

  (7) Машинки для гостріння олівців, включаючи машинки з ручним приводом.

  До цієї товарної позиції не включаються немеханічні машинки для гостріння олівців; такі машинки відносяться до товарної позиції 8214 або, якщо вони мають властивості іграшок, – до групи 95.

  (8) Діркопробивачі, застосовувані для пробивання отворів у паперових картках або документах (наприклад, з метою підшивання окремих аркушів або для простого індексування або сортування).

  До цієї товарної позиції не включаються перфораційні машини для виконання перфорації по лініях (наприклад, на аркушах поштових марок) (товарна позиція 8441).

  (9) Машини для перфорування паперових стрічок (перфоратори) для використання їх в автоматичних друкарських машинках.

   (10) Перфораційні машини з ручним приводом (перфоратори ручні), які самі не містять ніякого друкарського механізму, але являють собою окремі пристрої, застосовувані разом зі звичайними друкарськими машинками для автоматичного друкування. Деякі з цих машин здатні вибирати певні частини на перфорованій стрічці, для друкування визначеного листа або документа.

  (11) Машинки для скріплення скобами (степлери) (застосовувані для скріплення документів один з одним за допомогою скобок) і машинки для видалення скобок.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються:

  (а) пістолети для скріплення скобами (товарна позиція 8205);

  (b) машинки для скріплення скобами для оправлення (зшивання) книжок (товарна позиція 8440);

  (c) машинки для скріплення скобами у виробництві картонних коробок (товарна позиція 8441).

  (12) Машини для згинання листів, іноді об”єднані з пристроєм для вкладання листа в конверт або для загортання його в папір у вигляді смуги.

  (13) Машини для розкриття листів і для заклеювання листів, а також запечатувальні машини.

  (14) Машини для гасіння марок.

  (15) Листосортувальні машини, застосовувані в поштових установах, включаючи також машини, які складаються з низки кодувальних пристроїв, канальних систем попереднього сортування, проміжних сортувальних пристроїв і пристроїв для остаточного сортування, причому керування всім комплексом здійснюється за допомогою обчислювальної машини, а сам комплекс являє собою функціональний пристрій, визначений Приміткою 4 до Розділу XVI (див. також Загальні положення до Розділу XVI).

  (16) Машини для подавання обгорткового паперу або обмазаного клеєм паперу.

  (17) Машини для зволоження обмазаного клеєм паперу або марок (включаючи прості машинки роликового типу).

  (18) Папероподрібнювачі типу застосовуваних в установах для знищення таємних документів.

  (19) Чековиписувальні машини; такі машини зазвичай виконуються малогабаритними і призначаються спеціально для цієї мети. Крім друкування окремими літерами, вони часто можуть друкувати цілі слова або групи слів одночасно (наприклад, у разі проставляння прописом грошової суми). У них зазвичай використовуються спеціальні незмивні хімічні чорнила, які проникають під поверхню паперу, а в окремих випадках ці машини виконують також операції перфорування або тиснення.

  (20) Чекопідписувальні машини; такі машини автоматично проставляють підпис на чеках з використанням незмивного хімічного чорнила і зазвичай відтворюють також при цьому фон зі складним малюнком, який важко скопіювати.

  (21) Автоматичні пристрої для видачі решти грошей, використовувані разом із касовими апаратами для автоматичної видачі решти грошей клієнтам.

  (22) Автоматичні машини, використовувані в офісах для сортування і підбирання документів і надрукованих матеріалів.

  Машини, згадані в пунктах (19) і (20) вище, можуть також використовуватися для заповнення та підписування інших документів.

  Частини і приладдя

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини і приладдя до машин цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8473.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (a) сортирувальники, які є частиною або приладдям машин товарної позиції 8443;

  (b) диктофони та інша звукозаписувальна або звуковідтворювальна апаратура (товарна позиція 8519);

  (c) рентгенівські апарати для дослідження банкнот або інших документів (товарна позиція 9022);

  (d) пристрої записування часу (товарна позиція 9106);

  (е) штемпелі для датування, опечатування або аналогічні штемпелі, призначені для ручної роботи (товарна позиція 9611).

  Додаткові пояснення до товарної позиції 8473:

  Ця товарна позиція не включає друкарські машинки, оснащені спеціальним пристроєм для друкування адресних табличок за трафаретом (товарна позиція 8469).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8472 90 70

  У додаток до машин, зазначених у поясненнях до товарної позиції 8472, пункти (2), (3), (5), (7)- (11) і (16)-(22), ця товарна категорія включає:

       (1) машини для двостороннього покриття (лицювання) прозорою плівкою текстів контрактів, аркушів з даними, схем, особових посвідчень або інших документів, з тим щоб захистити ці документів від старіння, підробки, забруднення або руйнування;

  Проте аналогічні машини, не призначені для конторського використання (так звані преси для гарячого пресування), які застосовують нагрівання та пресування для нанесення термопластичної прозорої плівки з синтетичного матеріалу на поверхню або зворотний бік картин, фотографій, художніх репродукцій або іншої друкованої продукції, виключаються з цієї товарної категорії і входять до товарної позиції 8477;

       (2) електричні гравірувальні машини, використовувані, наприклад, у креслярських майстернях.

  Ця товарна категорія не охоплює:

       (a) принтери товарної позиції 8443

      (b) кишенькові електронні машини на батарейках, які, поряд із виконанням арифметичних операцій, мають запам’ятовувальний пристрій, який може зберігати таку інформацію, як телефонні номери, розклади, плановані заходи, календар тощо (іноді відомі як “цифрові щоденники”) (товарна категорія 8470 10 00).

  Пояснення до товарної позиції 8473:

  8473

  Частини та приладдя (крiм футлярiв, чохлiв та аналогічних виробів), призначенi винятково або переважно для машин товарних позицiй 84698472:

  8473 10

  – частини та приладдя до машин товарної позицiї 8469:

   

  – – електроннi модулі:

  8473 10 11 00

  – – – пристроїв товарної підкатегорії 8469 00 10 00

  8473 10 19 00

  – – – інші

  8473 10 90 00

  – – iншi

   

  – частини та приладдя до машин товарної позицiї 8470:

  8473 21

  – – електронних калькуляторів товарних підпозицій 8470 10, 8470 21 або 8470 29:

  8473 21 10 00

  – – – електроннi модулі

  8473 21 90 00

  – – – iншi

  8473 29

  – – iншi:

  8473 29 10 00

  – – – електроннi модулі

  8473 29 90 00

  – – – iншi

  8473 30

  – частини та приладдя до машин товарної позицiї 8471:

  8473 30 20 00

  – – електроннi модулі

  8473 30 80 00

  – – iншi

  8473 40

  – частини та приладдя до машин товарної позицiї 8472:

   

  – – електроннi модулі:

  8473 40 11 00

  – – – машин товарної підкатегорії 8472 90 30 00

  8473 40 18 00

  – – – інші

  8473 40 80 00

  – – iншi

  8473 50

  – частини та приладдя, однаково пристосованi для машин, які відповідають двом або більше товарним позицiям 8469-8472:

  8473 50 20 00

  – – електроннi модулі

  8473 50 80 00

  – – iншi

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції включаються частини і приладдя, придатні винятково або в основному для застосування з машинами товарних позицій 8469 8472.

  Таким чином, приладдя, що входить до цієї товарної позиції, є взаємозамінними частинами або пристроями, призначеними для встановлення на машині з метою пристосувати її для виконання конкретної операції або для виконання конкретної службової функції щодо головної функції машини або для розширення діапазону виконуваних нею операцій.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Пристрої для подавання бланків, призначені для безперервної подачі канцелярських бланків у друкарські машинки, бухгалтерські машини і т.п.

  (2). Автоматичні пристрої для установлення інтервалу між рядками в друкарських машинках, бухгалтерських машинах і т.п.

  (3) Пристрої для складання списків, призначені для приєднання до машин для друкування адрес (адресографів).

  (4) Допоміжні друкарські пристрої до табуляторів.

  (5) Тримачі копій, призначені для приєднання до друкарських машинок.

  (6) Металеві адресні пластинки незалежно від того, чи є вони прорізними або тисненими, але які зовсім визначено призначаються для застосування в адресографах.

  (7) Лічильні пристрої для умонтування в друкарські машинки, бухгалтерські машини, лічильні машини і т.п.

  (8) Дискети для чищення дисководів в машинах для автоматичної обробки інформації і т.п.

  (9) Електронні модулі пам’яті, наприклад, SIMM (модулі пам’яті з однорядними виводами) і DIMM (модулі пам’яті з дворядними виводами), призначені для використання переважно або в основному з машинами автоматичної обробки інформації, які не складаються з дискретних компонентів, як зазначено у Примітці 8 (b) (іі) до групи 85 (і)  такі, що не мають власної функції.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються кришки, транспортна тара і повстяні (або фетрові) прокладки; вони класифікуються у відповідних товарних позиціях. До неї також не включаються меблеві вироби (наприклад, шафи, столи) незалежно від того, призначені вони для використання в установах чи ні (товарна позиція 9403). Однак основи для машин товарних позицій 8469 8472 зазвичай не придатні для використання окремо від цих машин, включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) котушки або аналогічні носії, придатні для використання з машинами, які відносяться до товарної позиції 8469, 8470, 8471 або 8472 (ці носії класифікуються відповідно до матеріалів, з яких вони виготовлені, наприклад, у товарній позиції 3923 або в Розділі XV);

  (b) трафарети для копіювальних апаратів з паперу (товарна позиція 4816) або з інших матеріалів (класифікуються відповідно до матеріалів, з яких вони виготовлені);

  (c) типографські статистичні картки (товарна позиція 4823);

  (d) пакети магнітних дисків та інші носії магнітного запису (товарна позиція 8523);

  (e) електронні інтегровані схеми або мікромодулі (товарна позиція 8542);

  (f) лічильники оборотів (наприклад, для встановлення на друкарські машинки з метою контролю швидкості) (товарна позиція 9029);

  (g) стрічки для друкарських машинок та аналогічні стрічки незалежно від того, чи постачаються вони на котушках або в касетах чи без них (классифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені або в товарній позиції 9612, якщо вони просочені або оброблені іншим способом для отримання відбитків).

  Додаткові пояснення до товарної позиції 8473:

       Поряд із частинами, модулями та приладдям, зазначеними в Поясненнях до товарної позиції 8473, ця товарна позиція включає:

  1. магнітні головки, використовувані у дискових жорстких накопичувачах типу Вінчестер або тонкоплівковій технології виготовлення периферійних запам”ятовувальних пристроїв на магнітних дисках, встановлених або не встановлених на консолях або у корпусах;
  2. блоки запам”ятовувальних пристроїв (так звані “блоки дисків з головками (HDAs)”, які призначені для постійного встановлення в дискових запам”ятовувальних пристроях і які складаються з декількох магнітних дисків, жорстко встановлених на підпорному шпинделі, з важелів з універсальними головками, з механізмів керування, доступу та позиціонування, поміщених в один герметичний корпус;
  3. касети друкування/писання, які виконані у вигляді взаємозамінних пристосувань і містять в спеціальному корпусі як красильні стрічки, так і коригувальні стрічки.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8473 10 11 і 8473 10 19

  Дивись Додаткові пояснення до товарної категорії 8443 99 10.

  8473 21 10

  Дивись Додаткові пояснення  до товарної  категорії 8443 99 10.

  8473 29 10

  Дивись Додаткові пояснення  до товарної  категорії 8443 99 10.

  8473 30 20 і 8473 30 80

  Ці товарні категорії не охоплюють клавіатури для машин автоматичної обробки інформації в їхньому власному корпусі (товарна категорія 8471 60 60).

  8473 30 20

  Дивись Додаткові пояснення  до товарної  категорії 8443 99 10.

  8473 40 11 і 8473 40 18

  Дивись Додаткові пояснення  до товарної  категорії 8443 99 10.

  8473 40 80

  До адресних кліше, охоплених цією категорією, належать ті, які використовуються в машинах для друкування адрес і які містять адреси для копіювання, а саме, видавлюванням, друкуванням або штампуванням. Відповідно, ці кліше можуть бути виготовлені з металу або з синтетичного матеріалу, або можуть мати вигляд невеликих оправлених пластин (картки, трафарети), виготовлених з картону тощо.

  Ця товарна категорія також охоплює адресні кліше, які ще не були піддані видавлюванню, друкуванню або штампуванню, за умови, якщо вони розпізнавані як адресні кліше для машин для друкування адрес. Проте вироби цього типу, виготовлені з паперу або картону, тобто невеликі трафарети, які закріплються в картонних рамках і тому  можуть вставлятися в машини для друкування адрес, охоплюються товарною позицією 4816.

  8473 50 20

  Дивись Додаткові пояснення  до товарної  категорії 8443 99 10.

  Пояснення до товарної позиції 8474:

  8474

  Обладнання для сортування, просiювання, сепарацiї, промивання, подрiбнення, розмелювання, змiшування або перемiшування ґрунту, камiння, руд чи iнших мiнеральних копалин у твердому (включаючи порошкоподібний та пастоподібний) стані; обладнання для агломерацiї, формування або вiдливання твердого мiнерального палива, керамiчних паст, незатвердiлого цементу, гiпсових матеріалів або iнших мiнеральних речовин у виглядi порошку або пасти; машини формувальнi для виробництва пiщаних ливарних форм:

  8474 10 00 00

  – машини для сортування, просiювання, сепарацiї або промивання

  8474 20 00 00

  – машини для подрiбнення або розмелювання

   

  – машини для змiшування або перемiшування:

  8474 31 00 00

  – – бетономiшалки та розчинозмiшувачi

  8474 32 00 00

  – – машини для змiшування мiнеральних речовин з бiтумом

  8474 39 00 00

  – – iншi

  8474 80

  – iнше обладнання:

  8474 80 10 00

  – – обладнання для агломерації, формування або відливання керамічних паст

  8474 80 90 00

  – – інше

  8474 90

  – частини:

  8474 90 10 00

  – – з чавуну або сталi

  8474 90 90

  – – iнші:

  8474 90 90 10

  – – – частини обладнання для сортування, промивання, подрібнення, змішування або перемішування руд, ґрунтів, каміння та інших мінеральних копалин

  8474 90 90 90

  – – – iнші

  До цієї товарної позиції включаються:

  (I)  Обладнання, використовуване переважно у видобувних галузях, для перероблення (сортування, просіювання, сепарації, промивання, подрібнювання, розмелювання, змішування або перемішування) твердих корисних копалин (взагалі товарів, класифікованих у Розділі V Класифікації), наприклад, ґрунтів (включаючи барвники мінеральні (земляні фарби)), глини, каміння, руд, мінерального палива, мінеральних добрив, шлакового цементу або бетону.

  (II) Обладнання для агломерації, формування або відливання твердих мінеральних продуктів у порошкоподібному або пастоподібному вигляді (наприклад, агломерації твердих видів мінерального палива; формування керамічних паст, незатверділих цементів, штукатурних (гіпсових) матеріалів і т.п. з доданням або без додання зв’язувальної речовини або наповнювача).

  (III) Формувальні машини для виготовлення піщаних ливарних форм.

  Багато машин цієї товарної позиції поєднують дві або більше функції з числа перерахованих вище (наприклад, машини для гідравлічного сортування і промивання, для подрібнення і сортування, для подрібнення і змішування, для змішування і формування).

  Деякі машини цього типу, зазвичай застосовувані для переробки мінеральних речовин, можуть знаходити додаткове застосування також і для переробки немінеральних речовин (наприклад, деревини або кісток); такі машини залишаються в цій товарній позиції. Проте до цієї товарної позиції не включаються машини, спеціально призначені для подібних операцій з немінеральними матеріалами (наприклад, для сортування або просіювання деревинної тріски; для помелу деревного борошна; для помелу або змішування хімікалій або органічних барвників; для помелу кісток на борошно, подрібнення слонової кістки і т.п.; для агломерації або пресування пробкового борошна).

  (I) Обладнання, згадане у вищезазначеному пункті I (машини, призначені переважно для видобувних галузей)

  До цієї групи включаються:

  (А) Машини для сортування, просіювання, сепарації або промивання, які служать для відокремлення матеріалів зазвичай за розмірами або масою шматків чи частинок або для промивання матеріалів від забруднювальних домішок. До таких машин відносяться:

  (1) Валкові сортувальники. Містять кілька паралельних валків, які обертаються в тому самому напрямку, більш-менш близько один до одного. Кожен валок має ряд канавок, так що разом із сусіднім валком утворює канал, крізь який матеріал, що проходить поверх валків, може провалитися вниз, якщо має досить малі розміри. Переріз цих каналів збільшується уздовж машини, так що матеріал проходить крізь ці канали і накопичується в прийомних бункерах під ними відповідно до розмірів частинок.

  (2) Грохоти з дротяними ситами або перфорованими решетами. Матеріал проходить по похилому грохоту, розміри вічок або перфорованих отворів якого збільшуються в міру наближення до нижнього кінця. Ці машини бувають двох типів: у машинах першого типу дротяне сито або перфорований лист згорнуті в обертовий похилий барабан, що зазвичай має циліндричну або шестигранну форму (барабанні грохоти); у машинах другого типу плоске похиле сито або решето вібрує або хитається.

  (3) Первинні грохоти. Матеріал сортується послідовно розташованими механічними граблями, зуби яких мають відповідний крок.

  (4) Спеціальні  машини різних типів для видалення каменів і т.п. із добутого вугілля.

  (5) Мийні машини, гідравлічні сепаратори або збагачувальні машини. Деякі машини просто відмивають від забруднень; інші відокремлюють або збагачують більш важку частину матеріалу, не зважену у воді.

  (6) Флотаційні машини переважно для збагачення руд. Подрібнена руда змішується з водою і деякими поверхнево-активними добавками (олива або різні хімікалії). На деяких частинках викопного матеріалу утворюється плівка, що підіймає їх до поверхні, і вони видаляються; у певних випадках цей процес прискорюється за допомогою аерації суміші.

  До цієї товарної позиції входять також сортувальні машини і сепаратори, у конструкцію яких умонтовані магнітні або електричні системи (наприклад, в електростатичних сепараторах), і машини, в яких використовуються електронні або фотоелектронні детектори, наприклад, сортувальне устаткування для уранових або торієвих руд, яке діє за принципом вимірювання інтенсивності радіоактивного випромінювання.

  До цієї товарної позиції не включаються відцентрові сортувальні машини, тобто машини, в яких відокремлення матеріалів повністю засновано на дії відцентрових сил, завдяки яким тверді частинки матеріалів, що розрізняються за питомою вагою, можуть збиратися на різних відстанях від швидко обертового ротора (товарна позиція 8421). Проте машини, в яких відцентрова сила використовується для відкидання матеріалу на дротяне сито, включаються до цієї товарної позиції.

  Стрічкові конвеєри (транспортери), використовувані разом із сортувальними пристроями або грохотами, залишаються у відповідних товарних позиціях, якщо вони не утворюють умонтовану частину сортувальної машини або агрегату для просіювання або якщо сам стрічковий конвеєр не є сортувальним або просіювальним пристроєм (наприклад, не має перфорованих отворів для цих цілей).

  (B) Машини для подрібнення і розмелювання матеріалів. Сюди включаються:

  (1) Роторні дробарки з вертикальним конусом. Вони складаються в основному з корпуса, в якому обертається конус, іноді з ексцентриковим приводом; матеріал роздавлюється в зазорі між конусом і стінками корпуса.

  (2) Щокові дробарки різних типів. Матеріал, який підлягає подрібненню, попадає в зазор між двома вертикальними рифленими щоками, одна з яких є нерухомою, а інша – рухомою.

  (3) Барабанні дробарки. Матеріал підіймається у верхню частину барабана і руйнується під час падіння на його дно.

  (4) Валкові дробарки або млини. Матеріал роздавлюється, потрапляючи в зазор між паралельно установленими валками, що обертаються в протилежних напрямках; відстань між валками регулюється залежно від потрібної тонкості подрібнення. У багатьох випадках машина містить кілька пар таких валків.

  (5) Дробарки ударної дії. Матеріал примусово відкидається (наприклад, лопатами швидко обертового ротора) на стінки корпуса машини.

  (6) Молоткові дробарки.

  (7) Кульові або стрижневі млини. Складаються в основному з обертового барабана, що містить безліч куль або коротких стрижнів (наприклад, виготовлених зі сталі або фаянсу). Матеріал завантажується в обертовий барабан і роздавлюється або стирається, взаємодіючи з кулями або стрижнями.

  (8) Млини жорнового типу.

  (9) Дробарки-товкачки з падаючими товкачами (відомі за назвою товкущих фабрик), застосовувані переважно для дроблення рудних мінералів. Ряд падаючих товкачів з кулачковим приводом, часто розташованих на декількох стадіях, руйнують матеріал до потрібної великості (крупності) частинок.

  (10) Машини для руйнування і розтирання грудок глини перед подальшою обробкою в керамічній промисловості.

  (C) Машини для змішування або переміщування. Складаються в основному з ємкості, обладнаної лопатами або іншими перемішувальними пристроями; у цій ємкості два або кілька матеріалів змішуються один з одним під дією перемішувальних пристроїв або струшувачів. Сюди включаються:

  (1) Бетономішалки або розчинозмішувачі. З їхнього числа, проте, виключаються бетономішалки, постійно встановлені на залізничній платформі або на шасі вантажного автомобіля (товарна позиція 8604 або 8705).

  (2) Машини для змішування мінеральних речовин (щебеню або дробленого каменю, гравію, вапняку і т.п.) з бітумом, для приготування бітумовмісних матеріалів для дорожніх покриттів. Вони можуть бути виконані, наприклад, у вигляді установок, що являють собою групу окремих агрегатів (завантажувальний бункер, сушильний агрегат, знепилювач, змішувач, елеватор і т.п.), змонтованих на загальному шасі, або з функціональних блоків, в яких ці агрегати просто розташовані поруч один з одним (стаціонарні або пересувні асфальтові заводи).

  (3) Змішувачі для руди.

  (4) Машини для змішування вугільного пилу і т.п. зі зв”язувальними речовинами для одержання брикетованого палива.

  (5) Машини, застосовувані в керамічній промисловості (наприклад, для змішування глини з фарбувальними речовинами або для розтирання керамічної маси).

  (6) Машини формувальні для виготовлення піщаних ливарних форм.

  (II) Обладнання для агломерації, формування або відливання

  Ці машини відносяться до одного з трьох таких типів:

  (i)  різноманітні преси, що працюють з формами (прес-формами, матрицями) і які брикетують або пресують попередньо підготовлений матеріал з наданням йому потрібної форми;

  (ii) великі циліндри, поверхні яких мають ряд заглиблень або форм, в яких матеріал пресується і набуває потрібної форми; або

  (iii) машини-екструдери.

  До цієї групи відносяться:

  (А) Машини для агломерації твердого мінерального палива (вугільного пилу, торф”яних волокон і т.п.) з наданням йому призматичної, сферичної, яйцеподібної або іншої форми.

  (B) Машини для агломерації або формування керамічних мас. Сюди включаються:

  (1) Машини для приготування сирцю цегли пресуванням або видавлюванням, включаючи машини для різання видавленого сирцевого бруса на цеглини.

  (2) Преси для плиток, включаючи машини для обрізування крайок.

  (3) Машини для формування або видавлювання фаянсових труб.

  (4) Машини для виготовлення сітки бриканьйона. У цих машинах дротяна сітка проходить крізь вальці і покривається глиною у перетинах дротів.

  (5) Гончарні круги та аналогічні машини, на яких керамічна маса обертається і формується вручну або за допомогою інструментів.

  (6) Машини для формування фарфорових  штучних зубів.

  (C) Машини для агломерації абразивів під час виробництва шліфувальних кругів.

  (D) Машини для виготовлення різних готових бетонних виробів (наприклад, каменів для брукування, стовпів, балюстрад, опор), включаючи машини для відцентрового формування труб.

  (E) Машини для формування виробів з гіпсу і штукатурних розчинів для зовнішніх і внутрішніх робіт (наприклад, іграшок, статуеток, декоративних елементів стель).

  (F) Машини для формування виробів з азбестоцементу (наприклад, баків, жолобів, димоходів) і машини для виготовлення азбестоцементних труб або трубок шляхом прокатування на оправці.

  (G) Машини для формування графітових електродів.

  (H) Екструдери для видавлювання графітових олівцевих стрижнів.

  (IJ) Машини для формування шкільної крейди для писання.

  (III) Формувальні машини для виготовлення піщаних ливарних форм

  Ці машини можуть бути різних типів і призначаються для набивання попередньо підготовленої формувальної суміші або у форму для одержання ливарного стрижня, або в простір навколо моделі, яка знаходиться в опоці, для одержання разової піщаної форми. Ці машини часто містять струшувальний механізм, що сприяє ущільненню формувальної суміші в опоці.

  Ця товарна позиція включає численні види машин, в яких стиснене повітря впливає або на поршень, або безпосередньо на поверхню формувальної суміші; але до неї не включаються машини, в яких пісок подається в струмені стиснутого повітря (товарна позиція 8424). До цієї товарної позиції також не включаються сушильні печі для стрижнів або ливарних форм (товарна позиція 8419).

  Частини

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини машин цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції. Проте кулі для кульових млинів класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) пальники для розпорошеного палива; механічні топки, що містять устаткування для розпилення або подрібнення палива (товарна позиція 8416);

  (b) каландри або роликові машини (товарна позиція 8420);

  (c) фільтрпреси (товарна позиція 8421);

  (d) верстати для обробки каменю або інших мінеральних матеріалів або для холодної обробки скла (товарна позиція 8464);

  (e) вібратори для бетону (товарна позиція 8467 або 8479 залежно від конкретного випадку);

  (f) машини для формування або пресування скла (товарна позиція 8475);

  (g) машини для формування пластмас (товарна позиція 8477);

  (h) преси загального призначення (товарна позиція 8479);

  (ij) розподільники бетонної суміші (товарна позиція 8479 або група 87);

  (k) опоки для металоливарного виробництва; форми для використання в машинах цієї товарної позиції (товарна позиція 8480).

  Пояснення до товарної позиції 8475:

  8475

  Машини для складання електричних або електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах; машини для виробництва або гарячої обробки скла або скляних виробiв:

  8475 10 00 00

  – машини для складання електричних та електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах

   

  – машини для виробництва або гарячої обробки скла чи скляних виробiв:

  8475 21 00 00

  – – машини для виробництва оптичного волокна та його заготовок

  8475 29 00 00

  – – iншi

  8475 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції входять машини для складання електричних або електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах. Крім того, сюди включаються також машини для виготовлення або гарячої обробки скла або виробів зі скла (крім печей товарної позиції 8417 або 8514).

  (I) Машини для складання електричних або електронних ламп, трубок або електронно-променевих трубок чи газорозрядних ламп у скляних колбах

  До цієї товарної позиції включаються:

  (А) Машини для вакуумної герметизації колб ламп.

  (B) Ротаційні машини для автоматичного складання ламп розжарювання або радіоламп.

  Ці машини зазвичай включають до свого складу устаткування для теплової обробки скла (наприклад, газові пальники з дуттям або пресзапечатувальні пристрої для запечатування скляних колб), але залишаються в цій товарної позиції навіть у тому випадку, якщо вони не мають такого устаткування для обробки скла.

  Крім того, до цієї товарної позиції також включаються машини для складання електричних ламп розжарювання, складові частини яких складаються на конвеєрах, що включають устаткування для термічної обробки скла, насоси і пристрої для випробування ламп (див. Примітку 4 до Розділу XVI).

  Проте до цієї товарної позиції не включаються машини, застосовувані винятково лише для виготовлення металевих частин компонентів ламп або електронно-променевих трубок, наприклад, для вирізання або монтажу екранувальних сіток, анодів або опорних елементів (товарна позиція 8462), для виготовлення металевих ниток розжарювання шляхом спірального навивання (товарна позиція 8463), а також машини для зварювання екранувальних сіток або електродів (товарна позиція 8468 або 8515).

  (II) Машини для виготовлення або гарячої обробки скла або скляних виробів

  Склооброблювальні машини цієї товарної позиції є такими машинами, які виконують обробку скла, у тому числі плавленого кварцу та іншого кварцового скла, яке було нагріто до розм”якшеного або рідкого стану. У роботі цих машин використовуються переважно принципи процесів лиття, витягування, прокатування, обтискування, видування, моделювання, формування і т.п. Машини для обробки скла у твердому стані (навіть у тому випадку, якщо його трохи підігрівають для полегшення виконання відповідної операції) не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 8464).

  (А) Машини для виготовлення плоского листового скла

  До цієї товарної позиції включаються:

   (1) Машини для виготовлення листового скла за допомогою витягування плоских смуг. Грубо відформований лист скла захоплюється спеціальним пристроєм; потім лист захоплюється валками і піддається витягуванню по вертикалі або по горизонталі в міру проходження крізь піч для випалювання скла. Одержувана при цьому суцільна стрічка розрізається на листи (механічним способом або за допомогою розжареного дроту, що нагрівається електричним струмом).

  (2) Машини для виготовлення флоат-скла. Під час виготовлення шляхом флоатпроцесу скло розтікається горизонтально на поверхні розплавленого середовища для отримання нескінченної скляної стрічки, яку потім у процесі виробництва розрізають на частини.

   (B) Інші машини для гарячої обробки скла

  До цієї групи включаються:

  (1) Машини для виготовлення пляшок і т.п. До таких відноситься велика розмаїтість машин, починаючи від простих механічних пристроїв для формування і видування (що приводяться в дію розрідженням або стисненим повітрям і які використовують окремі форми) і закінчуючи автоматичними машинами (з безперервною подачею з двома обертовими пластинами, в одній з яких виконані форми для грубого лиття, а в іншій – форми для чистової обробки).

  (2) Спеціальні машини і преси для формування різних скляних виробів (наприклад, брущатки, черепиці, ізоляторів, заготовок для оптичного скла і порожнистих скляних виробів), але крім пресів загального призначення (товарна позиція 8479).

  (3) Машини для витягування, формування або видування скляних трубочок або труб, а також спеціальні машини для витягування труб із кварцевого скла.

  (4) Машини для виготовлення скляних намистин, зокрема, машини, в яких нарізані з трубочок кусочки заокруглюються, обкочуюсь по нагрітих обертових барабанах.

  (5) Машини для виготовлення скловолокна або скляних ниток. Ці машини поділяються на такі три основні категорії:

  (i)  Машини для виготовлення безперервної скляної пряжі для ткацтва. Ці машини містять невелику електричну піч, яку завантажують скляними кульками. Днище печі являє собою волочильну дошку, яка має біля ста дуже дрібних отворів; нитки змотуються в міру виходу з цих отворів і з”єднуються одна з одною за допомогою спеціального пристрою, який утворює єдине пасмо. Воно намотується на обертовий барабан, який забезпечує безперервне протягання ниток уперед;

  (ii) Машини для виготовлення коротких волокон. Ці машини обладнані електричною піччю і волочильною дошкою, подібними згаданим вище, але додатково застосовані також пристрої для подавання з кожної сторони стиснутого повітря у вигляді струменів, що сходяться. Ці струмені виконують подвійну функцію: витягають і розривають нитки. Волокна падають крізь розпорошену оливу на обертовий перфорований барабан; всмоктувальний пристрій, розташований усередині барабана, забезпечує втягування волокон усередину, де з них утворюється пряжа, що намотується на шпульну бобіну;

  (iii) Спеціальні машини для виготовлення скляної набивки. Розплавлене скло виливається на розігрітий обертовий диск; воно прилипає до гофрів диска і витягається у волокна під дією відцентрової сили.

  (6) Машини для видування колб або для виготовлення інших скляних частин електричних освітлювальних ламп або трубок або електронних ламп чи трубок і т.п. (наприклад, блоків основи, опорних елементів для ниток розжарювання, стрижнів).

  (7) Машини для виготовлення оптичних волокон та їхніх заготовок.

  Частини

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини машин цієї товарної позиції включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) скловидувальні пристрої ручного типу (товарна позиція 8205);

  (b) деякі машини для виготовлення зміцненого (загартованого) скла, в яких звичайне листове скло поміщають між нагрітими плитами і потім різко охолоджують (товарна позиція 8419);

  (c) форми для ручного або механічного виготовлення скла (товарна позиція 8480).

  Пояснення до товарної позиції 8476:

  8476

  Автомати торговельні (наприклад, для продажу поштових марок, сигарет, продовольчих товарiв або напоїв), включаючи автомати для розмiну банкнот та монет:

   

  – автомати для продажу напоїв:

  8476 21 00 00

  – – з умонтованими нагрiвальними або охолоджувальними пристроями

  8476 29 00 00

  – – iншi

   

  – iншi автомати:

  8476 81 00 00

  – – з умонтованими нагрiвальними або охолоджувальними пристроями

  8476 89 00 00

  – – iншi

  8476 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції входять різні види машин, які проводять видачу того або іншого товару, коли в монетоприймальну щілину опускають одну або кілька монет, жетонів або магнітну картку (крім тих машин, що включаються, зокрема, в інші товарні позиції Класифікації або ж виключаються з цієї групи, відповідно до приміток до цієї групи або Розділу). Термін “торгівельні” у цій товарній позиції відноситься до “монетарного обміну між покупцем та машиною з метою отримання продукту.  До цієї товарної позиції не включаються машини, які відпускають продукти, але не мають пристрою для збирання оплати.

  Автомати для видавання гарячих або холодних напоїв без пристроїв для збирання оплати виключаються з цієї товарної позиції (товарна позиція 8419).

  До цієї товарної позиції включаються не лише ті машини, в яких видача відбувається автоматично, але також і ті машини, що складаються з цілого ряду відділень, з яких можна забирати даний товар після того, як буде опущена монета, при цьому така машина містить пристрій, що відмикає замок відповідного відділення (наприклад, у разі натискання на відповідну кнопку).

  Прості камери зберігання або контейнери із замком, які спрацьовують у разі опускання монети, наприклад, такі, що застосовуються на вокзалах для зберігання багажу або в театрах для видачі театральних біноклів, до цієї товарної позиції не включаються, але входять, наприклад, у Розділ XV або в групу 94.

  До цієї товарної позиції включаються машини, обладнані нагрівальними або охолоджувальними пристроями або пристроями для приготування продаваного продукту (наприклад, соковижималками для приготування фруктових соків, міксерами для змішування кави з молоком, міксерами для приготування морозива), за умови, що основною функцією і призначенням машин продовжує залишатися автоматичний продаж продукту.

  До цієї товарної позиції включаються машини, які спрацьовують у разі опускання монет, для продажу поштових марок, залізничних квитків, шоколаду, цукерок, морозива, сигарет (цигарок), сигар, прохолоджувальних напоїв (наприклад, таких як пиво, вино, лікери, кава або фруктові соки), туалетно-гігієнічних товарів (включаючи автомати з ароматичними аерозолями), панчіх, фотоплівок, газет і т.п., а також машини, в яких зі смужки металу може бути відштампована дощечка з прізвищем.

  Крім того, до цієї товарної позиції включаються також машини для розміну банкнот і монет.

  Частини

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції включаються також автоматичні торговельні механізми такого типу, що призначені для умонтування у фасади магазинів, а також частини машин цієї товарної позиції.

  Такі машини або приладдя, які спрацьовують у разі опускання монет, не включаються до цієї товарної позиції:

  (а) замки, що спрацьовують у разі опускання монет (наприклад, у камерах зберігання або в громадських туалетах) (товарна позиція 8301);

  (b) насоси для заправлення пально-мастильними матеріалами типу застосовуваних на бензозаправних станціях або в гаражах (товарна позиція 8413);

  (c) устаткування для зважування (товарна позиція 8423);

  (d) друкарські машинки (товарна позиція 8469);

  (e) машини для чищення взуття, що спрацьовують у разі опускання монет (товарна позиція 8479);

  (f) електробритви (товарна позиція 8510);

  (g) телефонні апарати (товарна позиція 8517);

  (h) телевізори (товарна позиція 8528);

  (ij) телескопи, фотокамери, кінопроектори (група 90);

  (k) лічильники газу або електролічильники (товарна позиція 9028);

  (l) ігрові автомати, які розвивають спритність, або ігрові автомати для азартних ігор (товарна позиція 9504) та інші ігрові машини групи 95.

  Пояснення до товарних підпозицій:

  8476 21 і 8476 29

  Термін “автомати для продажу напоїв” стосується всіх автоматичних машин для продажу напоїв (кави, чаю, фруктових соків, алкогольних напоїв і т.п.), подаваних як у готовому для уживання вигляді в чашці або будь-якій іншій ємності (наприклад, бляшаній банці, пляшці або картонному пакетові), так і у вигляді подаваних окремо швидкорозчинних порошків і гарячої або холодної води.

  Пояснення до товарної позиції 8477:

  8477

  Обладнання для обробки гуми чи пластмаси або для виробництва виробiв з цих матерiалiв, в іншому місці не зазначені:

  8477 10 00 00

  – машини iнжекцiйно-ливарні

  8477 20 00 00

  – екструдери

  8477 30 00 00

  – машини для видувного лиття

  8477 40 00 00

  – машини для вакуумного лиття та інші термоформу-вальні машини

   

  – iншi машини для лиття або формування будь-яким іншим способом:

  8477 51 00 00

  – – для лиття або вiдновлення протектора пневматичних шин або для лиття чи iншого виду формування камер пневматичних шин

  8477 59

  – – iншi:

  8477 59 10

  – – – преси:

  8477 59 10 10

  – – – – вулканізаційні гідравлічні

  8477 59 10 90

  – – – – iншi

  8477 59 80 00

  – – – iншi

  8477 80

  – iнше обладнання:

   

  – – машини для виробництва пористих матерiалiв:

  8477 80 11 00

  – – – машини для обробки реакцієздатних смол

  8477 80 19 00

  – – – iншi

   

  – – iнше:

  8477 80 91 00

  – – – обладнання для подрібнення

  8477 80 93 00

  – – – змішувачі, перемішувачі та мішалки

  8477 80 95 00

  – – – машини для нарізання, розколювання або обдирання

  8477 80 99 00

  – – – інші

  8477 90

  – частини:

  8477 90 10 00

  – – з чавуну або сталi

  8477 90 80 00

  – – iншi

  До цієї товарної позиції входить обладнання для обробки гуми або пластмас або для виробництва виробів з цих матеріалів, в іншому місці не зазначене.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Відливні машини для формування шин або інших виробів з гуми або пластмас, крім прес-форм як таких (товарні позиції 6815, 6903 і 8480, зокрема).

  (2) Машини для вирізання отвору під ніпель у внутрішніх камерах.

  (3) Спеціальні машини і пристрої для розрізання гумових ниток.

  (4) Формувальні преси для гуми або пластмас.

  (5) Спеціальні преси для лиття під тиском термопластичних порошків.

  (6) Преси для виготовлення грамофонних платівок.

  (7) Машини для виробництва вулканізованого волокна (фіброматеріалів).

  (8) Екструдери.

  Частини

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції включаються також і частини машин цієї товарної позиції.

  Однак, до цієї товарної позиції не включаються машини для герметизації при  виробництві напівпровідникових приладів (товарна позиція 8486).

  Додаткові пояснення до товарної позиції 8477:

  Поряд із машинами, зазначеними в Поясненнях до товарної позиції 8477, ця товарна позиція включає:

  1. машини для видалення гумових підошов і гумових каблуків, які, хоча й використовуються у взуттєвій промисловості, не призначені для обробки шкіри та шкур;
  2. машини для нарізання блоків з пінопласту, піногуми, пінолатексу та з аналогічних матеріалів, в яких використовується стрічковий ніж або пилкове полотно.

  Пояснення до товарної позиції 8478:

  8478

  Обладнання для підготовки або обробки тютюну, в іншому місці не зазначене:

  8478 10 00 00

  – обладнання

  8478 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції входить обладнання, не зазначене в іншому місці, яке призначено для обробки або виготовлення тютюну.

  Обробка тютюну (обдирання) проводиться на молотарках. Потік повітря пропускається крізь систему обертових тіпальних молоточків і металевих решіток (кошиків) різного розміру, забезпечуючи тим самим подрібнення тютюнових листів, при цьому більш легкі частини листа відокремлюються від більш важких прожилок і ребер.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Машини для обдирання або різання тютюнового листа.

  (2) Машини для виготовлення сигар або сигарет незалежно від того, чи обладнані вони допоміжними пакувальними пристроями чи ні.

  Частини

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції включаються також і частини машин цієї товарної позиції.

  Пояснення до товарної позиції 8479:

  8479

  Машини та механічні пристрої спецiального призначення, в іншому місці не зазначені:

  8479 10 00 00

  – обладнання для громадських робiт, будiвництва або аналогiчних робiт

  8479 20 00 00

  – обладнання для екстрагування або виробництва тваринних або нелетких рослинних жирiв або олій

  8479 30

  – преси для виробництва деревностружкових або деревно-волокнистих плит або плит з інших волокнистих матеріалів та iншi машини для обробки деревини або пробки:

  8479 30 10 00

  – – преси

  8479 30 90 00

  – – iншi

  8479 40 00 00

  – машини для виробництва канатiв, тросів або кабелiв

  8479 50 00 00

  – промисловi роботи, в іншому місці не зазначені

  8479 60 00 00

  – охолоджувачі повітря випарного типу

   

  – трапи пасажирські:

  8479 71 00 00

  – – які використовуються в аеропортах

  8479 79 00 00

  – – інші

   

  – iншi машини та механічні пристрої:

  8479 81 00 00

  – – для обробки металiв, включаючи машини для намотування електродроту на котушки

  8479 82 00 00

  – – для змiшування, перемiшування, подрiбнення, розмелювання, грохочення, просіювання, гомогенізації, емульгування або розмішування

  8479 89

  – – iншi:

  8479 89 30 00

  – – – пересувне крiплення з гідравлічним приводом для шахт

  8479 89 60

  – – – центральні системи змащування:

  8479 89 60 10

  – – – – ультразвукові диспергатори

  8479 89 60 90

  – – – – iншi

  8479 89 97

  – – – iншi:

  8479 89 97 10

  – – – – машини для розкриття та закриття чавунного вічка доменної печі

  8479 89 97 20

  – – – – машини для покриття глазур’ю та оздоблення керамічних виробів

  8479 89 97 30

  – – – – машини та механічні пристрої для капсулювання, таблетування, сушіння, гранулювання лікарських засобів

  8479 89 97 50

  – – – – машини та механічні пристрої для нанесення покриття на гранули, таблетки

  8479 89 97 90

  – – – інші

  8479 90

  – частини:

  8479 90 20 00

  – – з чавуну або сталi

  8479 90 80 00

  – – інші

  До цієї товарної позиції включаються машини, що мають спеціальні (індивідуальні) функції, які:

  (а) не виключаються з цієї групи через положення будь-якого іншого розділу або примітками до групи; та

  (b) не входять, зокрема, до жодної з товарних позицій та до груп Класифікації; та

  (c) не можуть бути віднесені до жодної конкретної товарної позиції цієї групи, оскільки:

       (i)  вони не входять до жодної товарної позиції, судячи з принципу дії, опису або типу; та

      (ii) вони не входять до жодної товарної позиції, судячи з їхнього застосування або з галузі промисловості, в якій вони використовуються; або

      (iii) вони могли б з рівним успіхом включатися до складу двох або більше інших таких товарних позицій (машини загального призначення).

  Машини цієї товарної позиції відрізняються від частин машин і т.п., які попадають під загальні положення щодо класифікації частин, у тому відношенні, що вони мають індивідуальні (спеціальні) функції.

  З цією метою такі машини і механічні пристрої повинні розглядатися як такі, що мають “індивідуальні функції”:

  (А) Механічні пристрої, обладнані або не обладнані мотором або будь-яким іншим двигуном, функція яких може здійснюватися окремо і незалежно від будь-якої іншої машини або приладдя.

  Приклад: зволоження повітря та його осушення являють собою індивідуальні (спеціальні) функції, тому що вони можуть здійснюватися пристроями, що працюють незалежно від будь-якої іншої машини або пристрою.

  Виконаний окремо повітроосушувач навіть у тому випадку, якщо він призначений для монтажу на озоногенераторі, повинен бути, отже, віднесений до цієї товарної позиції як такий, що має індивідуальну (спеціальну) функцію.

  (B) Механічні пристрої, які не можуть виконувати свою функцію доти, поки не будуть змонтовані на будь-якій машині або устаткуванні або не будуть включені до складу більш складного єдиного комплексу, але за умови, що ця функція:

  (i)  відрізняється від тієї функції, що виконується машиною або пристроєм, на якій вони повинні монтуватися, або ж тим єдиним комплексом, до складу якого вони повинні бути включені; і

  (ii) не відіграє ролі єдиної і неподільної частини в робочому процесі такої машини, пристрою або єдиного комплексу.

  Приклад: ланцюговий підрізувач являє собою пристрій, що монтується на промисловій швейній машині та який автоматично обрізає нитку для того, щоб машина могла безупинно працювати. Цей пристрій виконує індивідуальну (спеціальну) функцію, тому що він не бере участі в “швейній” функції машини; оскільки немає ніякої іншої, більш конкретної товарної позиції, то ланцюговий підрізувач повинен відноситися до цієї товарної позиції.

  Проте функція карбюратора, застосовуваного на двигуні внутрішнього згоряння, відрізняється від функції, виконуваної самим цим двигуном, але не є “індивідуальною функцією” по даному вище визначенню, тому що робота карбюратора нерозривно пов”язана з роботою двигуна, отже, карбюратори, подані окремо, повинні як частини двигунів входити до товарної позиції 8409.

  Аналогічно механічні або гідравлічні амортизатори являють собою невід’ємну частину машини або пристрою, до складу яких вони повинні включатися. Отже, амортизатори, подані окремо, повинні класифікуватися як частини тих машин і приладдя, на яких вони повинні монтуватися. (Амортизатори для автомобілів або літаків відносяться до Розділу XVII).

  Велика кількість найрізноманітніших машин, що входять до цієї товарної позиції, включає, серед іншого (inter alia):

  (I) Машини загального призначення

  До цієї групи включаються, наприклад:

  (1) Баки або інші резервуари (наприклад, ванни або баки для електролізу), обладнані механічними пристроями (мішалками і т.п.), але які не можна ідентифікувати як призначені для будь-якої конкретної галузі промисловості або не є нагрівальними приладами, апаратами для приготування їжі і т.п., включеними до товарної позиції 8419. Баки або інші резервуари, обладнані всього лише кранами, рівнемірами або манометрами або іншими подібними пристроями або приладами, класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені.

  (2) Преси, дробарки, подрібнювачі, змішувачі і т.п., не призначені для конкретних видів продуктів або галузей промисловості.

  (3) Апарати об”ємного розподілення (наприклад, механічні живильники бункерів) і механічні розподільники для безперервної подачі заготовок у тому самому положенні готовності до виконання на них відповідної операції обробки, але не спеціалізовані щодо будь-якої конкретної галузі промисловості.

  (4) Машини для установлення кнопок або трубчастих заклепок, в однаковій мірі придатні для установлення заклепок або кнопок на будь-якому матеріалі, наприклад, такому як текстильні матеріали, картон, полімерні матеріали або шкіра; а також машини, в однаковій мірі придатні для з”єднання за допомогою установлення скріпок кінців привідних пасів з текстильних матеріалів, гуми або інших матеріалів, застосовуваних у різних машинах.

  (5) Вібраційні двигуни, що складаються з електродвигуна з ексцентрично розташованими дисками, установленими на виступаючих кінцях вала, і які збуджують радіальні вібрації, що передаються на апарат або пристрій (жолоба, бункери, лійки, конвеєри, трамбувальні пристрої і т.п.), з яким з”єднується вібраційний двигун.

  (6) Електромагнітний вібратор, призначений для приєднання до транспортувальних, просівальних, трамбувальних та ін. пристроїв, який має плиту основи, що тримає на собі електромагніт, і два металевих стрижні, який є опорою для масивного вантажу, утримуваного на місці двома комплектами пружин на відповідній відстані від електромагніта; масивний вантаж змінно притягається електромагнітом і відштовхується назад пружинами.

  (7) Промислові роботи багатоцільового призначення. Промислові роботи являють собою автоматичні машини, які можуть бути запрограмовані на періодично повторюване виконання циклу визначених рухів. Завдяки застосуванню сенсорів промислові роботи спроможні сприймати інформацію про поле діяльності, в якому працюють, та аналізувати отриману інформацію для того, щоб мати можливість пристосувати характер своєї діяльності до відповідних змін у своїй роботі.

  Промислові роботи можуть бути виконані у вигляді конструкції, аналогічної за будовою з людською рукою і змонтованої на основі, розташованій у горизонтальному або у вертикальному положенні. Зазвичай роботи мають рухомий тримач для робочого інструменту (так звані вертикальні роботи). Крім того, роботи можуть також являти собою прямолінійну конструкцію, спроможну пересуватися на вертикальній осі. Тримач такого робота утворює собою кінцеву частину робочого механізму, часто здатного пересуватися на горизонтальній осі (горизонтальні роботи). Ці роботи можуть в однаковій мірі розміщатися на балці (балкові роботи).

  Різні частини робота приводяться в дію за допомогою електродвигунів або за допомогою гідравлічних або пневматичних систем.

  Промислові роботи мають багато різних застосувань: зварювальні, малярські, піднімально-транспортні, вантажно-розвантажувальні, металорізальні, складальні, металообробні та ін. Вони заміняють собою людину під час виконання робіт в умовах шкідливого навколишнього середовища (за наявності токсичних продуктів, пилу і т.п.) або трудомістких робіт (переміщення важких вантажів, повторні операції монотонного стомлюючого характеру). Для цих різноманітних застосувань роботи обладнуються тримачем інструментів і робочими інструментами, призначеними спеціально для виконання того або іншого виду робіт (наприклад, пінцетом, захватом, зварювальними головками).

  До цієї товарної позиції входять лише ті промислові роботи, які спроможні виконувати різноманітні функції за простої заміни застосовуваних робочих інструментів. Проте до цієї товарної позиції не включаються ті промислові роботи, що призначаються спеціально для виконання конкретної функції; ці промислові роботи відносяться до товарної позиції, яка включає їхню функцію (наприклад, товарна позиція 8424, 8428, 8486 або 8515).

  (II) Машини для певних галузей промисловості

  До цієї групи включаються:

  (A) Машини для громадських робіт, будівництва або інших аналогічних робіт, наприклад:

  (1) Машини для розподілення будівельного розчину або бетону (крім бетономішалок або змішувачів розчинів, товарна позиція 8474 або 8705).

  (2) Дорожньо-будівельні машини, які здійснюють вібраційну дію на бетон з метою його зміцнення, а також надають потрібний бічний нахил поверхні, а іноді роблять також і укладання бетону.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються планувальники товарної позиції 8429.

  (3) Машини, як самохідні, так і несамохідні, для укладання гравію на дорозі або аналогічних поверхнях, а також самохідні машини для поливання і просочення поверхонь доріг бітумними матеріалами. Не включаються до цієї товарної позиції укладачі гравію, змонтовані на автомобільних шасі (товарна позиція 8705).

  (4) Машини і механічні пристрої для розгладження свіжих бетонних, бітумних або інших аналогічних м”яких поверхонь, для нанесення на них борозенок або кліток і т.п.

  Нагрівальні прилади для бітуму і т.п. до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 8419).

  (5) Невеликі механічні апарати, керовані оператором, що йде поряд (наприклад, підмітальні машини або апарати для нанесення ліній білою фарбою).

  Механічні обертові щітки для прибирання бруківки, які можуть бути змонтовані разом з бункером для приймання сміття і системою змочування на колісному шасі, яке приводиться в рух трактором товарної позиції 8701, також відносяться до цієї товарної позиції як взаємозамінне устаткування навіть у тому випадку, якщо воно подано разом із трактором.

  (6) Розкидач солі та піску для очищення від снігу, призначений для встановлення на вантажному автомобілі,  складається  з  ємкості  для  піску  і  солі,  обладнаної  пристроєм,  що подрібнює та перемішує, системи для подрібнення/розмелювання кусків солі і гідравлічного пристрою розсіювання разом із диском, що розкидає. Управління різними функціями здійснюється із кабіни автомобіля за допомогою дистанційного керування.

  (B) Машини для олійно-жирової або миловарної галузей промисловості, наприклад:

  (1) Спеціальні подрібнювачі, дробарки, млини або преси для зерен олійних культур або плодів, що містять олію.

  (2)  Баки, обладнані механічними мішалками і призначені спеціально для очищення олій.

  (3) Обладнання для промивання тваринного жиру.

  (4) Устаткування для прокачування сирого тваринного жиру з метою роздроблення клітин перед розтоплюванням.

  (5) Мішалки і змішувачі для приготування маргарину.

  (6) Машини для різання або формування мила.

  (C) Машини для обробки дерева або аналогічних матеріалів, наприклад:

  (1) Барабани для здирання кори, в яких з колод здирається кора під час тертя їх одна об одну.

  (2) Спеціальні преси для агломерації деревного волокна, деревної тріски, тирси або пробкового пилу.

  (3) Преси для зміцнення деревини.

  (4) Машини для просочення дерева під тиском.

  (D) Машини для виготовлення канатів, тросів або кабелів (машини для скручування, крутильні або плетільні машини і т.п.), які працюють або на текстильній пряжі або на металевому дроті, або з використанням цих двох видів матеріалів одночасно, включаючи машини для крутіння гнучких електричних проводів, крім крутильних рамок, застосовуваних під час прядіння текстилю (товарна позиція 8445).

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) машини для намотування клубків текстильної пряжі, линви і т.п. (товарна позиція 8445);

  (b) машини для остаточної обробки (лощіння, полірування) текстильної пряжі, линви і т.п. (товарна позиція 8451).

  (E) Машини для обробки металів, включаючи пристрої для намотування електричних котушок із дроту, наприклад:

  (1) Тигельні лещатні преси для алюмотермічного зварювання рейок, деталей машин і т.п.

  (2) Машини для очищення або травлення металів (кислотою, трихлоретиленом і т.п.), включаючи травильні агрегати для листопрокатних станів, але крім парових або піскоструминних пристроїв товарної позиції 8424.

  (3) Обертові барабани для видалення формувальної суміші, окалини або для полірування металевих виробів (наприклад, гайок, болтів або кулькових підшипників).

  (4) Машини для лудіння за допомогою занурення в розплавлене олово.

  (5) Подрібнювачі чавуну та спеціальні ковальські стани для подрібнення на шматки чавунного брухту.

  (6) Спеціальні машини для обмотування або покриття електричних кабелів шарами текстильної пряжі, просочених паперових смужок, азбестових стрічок або інших ізоляційних або захисних матеріалів, але крім машин для одержання позументної нитки, що відносяться до товарної позиції 8447.

  (7) Пристрої для намотування електричних котушок з дроту (наприклад, для електродвигунів, трансформаторів або індукторів).

  (F) Машини для виготовлення кошиків, плетених виробів та інші машини для плетення або переплетення вербових лозин, очерету, листків ротангової пальми, соломи, деревної шпони, пластмас і т.п., наприклад:

  (1) Машини для виготовлення кошиків, плетених ящиків з кришкою або аналогічних виробів.

  (2) Машини для плетення оболонки на суліях, пляшках і т.п.

  (3) Машини для виготовлення захисних солом”яних оболонок для пляшок.

  (4) Машини для плетення капелюхів або тасьми і стрічок для капелюшного виробництва.

  До цієї товарної позиції не включаються машини для розщеплення дерева, очищення вербових лозин від кори, скручування листів ротангової пальми і т.п. (товарна позиція 8465).

  (G) Машини для виготовлення малювальних кистей або інших кистей і щіток, наприклад:

  (1) Машини для підготовлення (включаючи обрізання або надання визначеної форми) волоса, щетини, волокон і т.п. для виробництва кистей та щіток.

  (2) Машини для заправлення волоса, щетини, волокон і т.п. у гнізда, тримачі або ручки.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) машини для стерилізації щетини або волокон (товарна позиція 8419);

  (b) машини для обробки державок для щіток або ручок для кистей з дерева, пробки, кістки, твердої гуми (ебоніту) або аналогічних твердих матеріалів (товарна позиція 8465).

   (III) Різні машини

  До цієї групи включаються:

  (1) Машини для зволожування або сушіння повітря, крім приладів товарної позиції 8415, 8424 або 8509.

  (2) Стартери двигунів (механічні, гідравлічні, з використанням стиснутого повітря і т.п.), але не стосовні до електрообладнання товарної позиції 8511.

  (3) Гідравлічні акумулятори для зберігання в резерві деякої кількості рідини під тиском з метою забезпечення рівномірності потоку або живильного тиску в гідравлічних машинах. Зазвичай ці акумулятори складаються з вертикального циліндра, наповнюваного насосом, і поршня, що вставлений у циліндр і вагу якого підібрано таким чином, щоб забезпечувати певний тиск.

  (4) Автоматичні мастильні пристрої насосного типу для змазування машинної техніки.

  (5) Машини для занурення сірників.

  (6) Машини для смоління бочок або нанесення на них покриттів, крім розбризкуючих пристроїв товарної позиції 8424.

  (7) Машини для обмазування зварювальних електродів.

  (8) Машини для очищення або видалення покриття з желатинових друкарських роликів.

  (9) Машини для нанесення фоточутливих емульсій на підкладку, крім машин товарної позиції 8486.

  (10) Машини для обробки поверхні скла “морозним” візерунком із застосуванням кислотного процесу.

  (11) Машини для закручування або викручування болтів, а також пристрої для витягання металевих осердь, крім ручного інструменту групи 82 та малогабаритного пневматичного або гідравлічного ручного робочого інструменту (товарна позиція 8467).

  (12) Машини для технічного обслуговування трубопроводів або інших конструкцій з негнучких труб (наприклад, невеликі самохідні машини, використовувані на нафтопроводах для прочищення труби, покриття її бітумом або іншим захисним покриттям; машини, що проганяють по трубах потоком самої рідини і застосовувані для очищення внутрішньої поверхні трубопроводів).

  (13) Машини для монтажу голчастої гарнітури на кардочесальних циліндрах.

  (14) Машини для виготовлення мотузкових підошов для взуття.

  (15) Машини для промивання, очищення або видалення пилу з пір’я, призначеного для постільних речей.

  (16) Машини для заповнення пухових ковдр або набивання матраців.

  (17) Машини для нанесення абразивів на будь-яку основу (тканини, папір і т.п.).

  (18) Машини для змотування в бухти гнучких кабелів або трубок (наприклад, текстильних або металевих кабелів або канатів, електричних кабелів, свинцевих трубок).

  (19) Механічні пристрої для зрізання водяної рослинності. Вони являють собою горизонтальну косу, розташовану нижче рівня води, що обертається навколо своєї вертикальної осі, яка підтримується рамою, призначеної для закріплення на човні. Такі пристрої можуть мати ручний або механічний привід.

  (20) Водолазні дзвони (ковпаки) або металеві водолазні костюми і т.п. з механічним устаткуванням.

  (21) Гіроскопічні стабілізатори для суден або для аналогічних застосувань, але крім гіроскопічних пристроїв для приладів групи 90 (гірокомпаси і т.п.) і торпед (товарна позиція 9306).

  (22) Кермове устаткування та устаткування керування для суден, крім самого керма (зазвичай товарна позиція 7325 або 7326), та автопілотів (гіроскопічних пілотів) товарної позиції 9014.

  (23) Електричні, гідравлічні, пневматичні та ін. механізми склоочисників вітрового скла для літаків, суден та всіх транспортних засобів, крім застосовуваного на велосипедах або моторних транспортних засобах (товарна позиція 8512). Крім того, до цієї товарної позиції включаються також опорні елементи для щіток склоочисника і змонтовані на склоочисниках щітки за умови, що їх можна ідентифікувати як призначені для вищеописаних механізмів склоочисників; ці ж деталі, призначені для механізмів склоочисника вітрового скла автомобілів, сюди не включаються (товарна позиція 8512).

  (24) Ультразвукові апарати для очищення металевих частин і різних інших виробів, які складаються в укомплектованому вигляді (незалежно від того, чи змонтовані вони в загальному корпусі або ж виконані у вигляді окремих агрегатів) з генератора високої частоти, одного або декількох перетворювачів і бака з виробами, призначеними до очищення, причому апарат може бути поданий у комплекті з баком або без нього. Крім того, до цієї товарної позиції входять також ультразвукові перетворювачі, призначені для застосування в таких апаратах. Ультразвукові апарати і перетворювачі, використовувані переважно для очищення напівпровідникових пластин або пласких дисплейних панелей, не включаються (товарна позиція 8486).

  (25) Зварювальні пальники з дуттям для підводного зварювання, які зазвичай обладнуються спеціальним запальним пристроєм, а також спеціальними пристроями для подавання додаткових кількостей стиснутого повітря або кисню через кільцевий вихідний отвір, виконаний навколо мундштука, для того, щоб утворити в товщі води порожнину, всередині якої може горіти полум”я.

  (26) Апарати для різання або прошивання гірської породи або бетону з використанням високої температури, одержуваної під час спалювання чорних металів у струмені кисню. Застосовувані апарати зазвичай мають дуже просту конструкцію, яка містить рукоятку або захват з теплостійкого матеріалу з умонтованим всередину клапаном і оснащена пристроєм для приєднання як до джерела кисню, так і до відрізка труби з чорних металів. У процесі роботи кисень проходить по цій трубі з чорних металів, кінець якої, попередньо нагрітий до червоного розжарювання, при цьому спалюється, забезпечуючи одержання дуже високої температури, достатньої для розплавлення гірської породи або бетону.

  (27) Автоматичні машини для чищення взуття.

  (28) Машини для вощіння паперових стаканчиків або ємностей і т.п. за допомогою занурення.

  (29) Промислові натирачі підлоги.

  (30) Випарні повітроохолоджувачі.

  (31) Машини для розрізання, які використовують струмінь води або струмінь суміші води і абразиву. Ці машини призначені для розрізання матеріалів шляхом процесу, в якому використовуються струмені води або води, в яку додано дуже тонкий абразив, що спрямовуються зі швидкістю у 2-3 рази більшою швидкості звуку. Вони працюють під тиском від 3 000 до 4 000 бар та здатні виконувати складні види точних розрізів різних матеріалів.  Машини для розрізання, які використовують водяний струмінь, зазвичай використовуються для розрізання більш м’яких матеріалів (наприклад, пінопласт, м’яка гума, прокладний матеріал, фольга і т.п.). Машини для розрізання, які використовують струмені суміші води і абразиву зазвичай використовуються  для розрізання більш твердих матеріалів (наприклад, інструментальна сталь, тверда гума, композитні матеріали, камінь, скло, алюміній, корозійностійка (нержавіюча) сталь і т.п.).

  (31) Трапи пасажирські. Такі трапи дозволяють пасажирам та персоналу здійснювати несполучений з необхідністю виходу на відкрите повітря перехід між спорудою терміналу та літаком, розміщеним на стоянці, круїзним судном чи поромом. Трапи для посадки пасажирів складаються в основному з блоку ротонди, двох чи більше висувних тунелей прямокутного січення, вертикальних підйомних колон, оснащених колісними возами, і кабіни, розміщені в передній частині трапів. Трапи оснащені електромеханічним чи гідравлічним приводом, призначеними для переміщення трапів по горизонталі, по вертикалі та по радіусу (тобто висувні секції, кабіни, вертикальні підйомні колони тощо), для точного розміщення трапу відносно дверей літака чи входу на круїзне судно чи пором. Трапи для посадки пасажирів, які використовуються в морських портах, можуть бути додатково оснащені східцями, що знімаються, що всатновлюються в передній частині трапу і призначені для перекидання на борт круїзного судна чи порому. Такі трапи самі по собі не підіймають, не доставляють, не занурюють та не завантажують нічого.

  Пристрої для чищення килимів у місцях їхнього знаходження, крім тих, що використовують процеси сухого чищення, спроектовані для застосування в приміщеннях установ (крім домашніх приміщень), таких як готелі, мотелі, лікарні, офіси, ресторани і школи, відносяться до товарної позиції 8451.

  Однак, до цієї товарної позиції не включаються апарати для герметизації при складанні напівпровідникових приладів (товарна позиція 8486).           

  Частини

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції входять також і частини машин цієї товарної позиції, включаючи форми, крім включених в інші товарні позиції (зокрема, товарна позиція 8480).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8479 40 00

  Ця товарна категорія включає:

  1. машини та пристосування для виготовлення шнурів, корду, канатів або кабелів з текстильного волокна, наприклад:

  (a) машини для виготовлення стренг скручуванням двох або декількох одиночних ниток (канатна пряжа);

  (b) машини для скручування канатів або кабелів, які скручують дві або більше стренги для   одержання канатів або кабелів великого діаметру;

  (c) комбіновані машини для скручування стренг, канатів, кабелів, використовувані головним чином для виробництва грубішого корду і канатів або кабелів меншого діаметру;

  1. машини та пристосування для виробництва дротяних канатів та кабелів, крім електричних кабелів, які працюють за тим самим принципом, що і машини та пристосування, описані в п. 1 вище;
  2. машини та пристосування для крутіння або плетіння електричних проводів і машини для виробництва коаксіальних кабелів.

  Ця товарна категорія не включає машини, які виконують операції, що передують скручуванню стренги, тобто чесання, тіпання, сукання, витягування або прядіння, або крутильні станки типу, використовуваного на прядильних фабриках; деякі машини цього типу можуть також використовуватися для виробництва тонкого шнура скручуванням канатної пряжі (товарна позиція 8445).

  8479 89 97

  Ця товарна категорія включає:

  1. системи відкривання гаражних воріт, які являють собою механічні пристрої для автоматичного відкривання і закривання гаражних воріт шляхом піднімання воріт вгору до горизонтального положення за допомогою радіокерованого дистанційного пульту. Вони кріпляться до стелі гаража і складаються зазвичай з електричного серводвигуна з ведучим валом, з’єднувальної направляючої з трансмісійним пристроєм і робочого важеля, закріпленого на гаражних дверях. Серводвигун приєднаний кабелем до приймача радіосигналів з пульта дистанційного керування, який включає електроживлення серводвигуна у момент отримання керуючого сигналу від радіопередавача пульта дистанційного керування в транспортному засобі. Радіопередавачі і радіоприймачі, що використовуються для дистанційного керування даними системами, однак не включаються до цієї категорії і включаються у товарну позицію 8526 у відповідності до власних характеристик.
  2. деякі машини та пристосування для виробництва друкованих плат (для машинної обробки і розрізування великих листів гетинаксу, текстоліту, кераміки або інших діелектричних матеріалів), такі як:

  (а) машини для очищення щітками або ультразвуком листового діелектричного матеріалу;

  (b) машини накатувальні або розливні для нанесення фоторезисту, сполучної речовини або клею на листи діелектричного матеріалу.

  1. машини для складання друкованих плат для монтування активних, пасивних або з’єднувальних елементів на друкованих платах. Машини розташовують елементи в потрібному місці і монтують їх на друкованій схемі. Після монтування елементи закріплюються на друковані схемі, наприклад паянням або контактним зварюванням. Крім збірки напівпровідникових пристрої ці машини також здатні брати і розміщувати інші елементи на підкладках.

  До цієї товарної категорії не включаються машини і апаратура типу використовуваної переважно або головним чином для виробництва напівпровідникових булів або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегральних схем або пласких дисплейних панелей (товарна позиція 8486).                                   

  Пояснення до товарної позиції 8480:

  8480

  Опоки для металоливарного виробництва; пiддони ливарнi; моделi ливарнi; форми (крiм виливниць) для лиття металiв, карбiдiв металів, скла, мiнеральних матерiалiв, гуми або пластмас:

  8480 10 00 00

  – опоки для металоливарного виробництва

  8480 20 00 00

  – пiддони ливарнi

  8480 30

  – моделi ливарнi:

  8480 30 10 00

  – – з дерева

  8480 30 90 00

  – – iншi

   

  – форми для лиття металiв або карбiдiв металів:

  8480 41 00 00

  – – для лиття шляхом видування або пiд тиском

  8480 49 00 00

  – – iншi

  8480 50 00 00

  – форми для лиття скла

  8480 60 00 00

  – форми для лиття мiнеральних матерiалiв

   

  – форми для лиття гуми або пластмас:

  8480 71 00

  – – для лиття шляхом видування або пiд тиском:

  8480 71 00 10

  – – – форми для пластмас (для лиття під тиском закруток (ковпачків) для пет-пляшок)

  8480 71 00 90

  – – – інші

  8480 79 00 00

  – – iншi

  До цієї товарної позиції входять опоки та виливниці, що застосовуються в ливарному виробництві для лиття металів, ливарні піддони та ливарні моделі, за деякими винятками, які будуть розглянуті нижче, сюди включаються також усі ливарні форми (незалежно від того, використовуються вони для лиття вручну або на формувальних машинах), які відносяться до видів, застосовуваних для лиття таких матеріалів у вигляді зливків або у вигляді готових виробів:

  (I)  Металів і карбідів металів.

  (II) Скла (включаючи плавлений кварц або інші плавлені кремнеземи) або мінеральних матеріалів, таких як, наприклад, керамічні пасти, цемент, гіпс або бетон.

  (III) Гуми або пластмас.

  Загалом, основною функцією ливарної форми є утримання матеріалу в межах заданої форми до моменту його затвердіння; деякі форми також здійснюють певний тиск на матеріал. Але до цієї товарної позиції не включаються карбувальні штампи товарної позиції 8207, оскільки вони надають матеріалові потрібної форми винятково за допомогою потужного удару або стиску (наприклад, штампи для карбування виробів з листового металу).

  (А) Опоки для металоливарного виробництва

  Вони являють собою каркас, який виготовляється зазвичай з чорних металів і який має прямокутну або круглу форму. У них здійснюється ущільнення формувальної суміші навколо моделі.

  (B) Ливарні піддони

  Вони являють собою плити, що поміщаються під низ ливарних форм.

  (C) Ливарні моделі

  Сюди включені ливарні моделі, стрижні, стрижневі шухляди, модельні плити і т.п., застосовувані при підготовці піщаних форм і стрижнів (і виконувані зазвичай з дерева).

  (D) Форми для лиття металів (крім виливниць) або карбідів металів

  До цієї групи включаються:

  (1) Металеві форми для лиття (кокілі). Вони виготовляються у вигляді металевого кожуха, що складається з двох або більш регульованих частин, які відтворюють у вигляді порожнини форму відливальних виробів.

  (2) Форми для лиття під тиском, в середину яких розплавлений метал подається примусово під тиском. Зазвичай вони складаються з двох прес-форм, які доповнюють одна одну, порожнини яких відповідають за своєю конфігурацією потрібним виробам з протилежних своїх лицьових поверхонь; у деяких випадках половинки таких прес-форм стискають в деякій мірі розплавлений метал.

  (3) Ливарні форми для спікання металевих порошків. Ці ливарні форми підігріваються. Іноді вони застосовуються також для спікання карбідів металів або керамічних порошків.

  (4) Циліндричні ливарні форми для відцентрового лиття (наприклад, для лиття чавунних труб, стволів гармат).

   (E) Форми для відливання скла

  До цієї групи включаються:

  (1) Форми для лиття скляних блоків, цегли або плит для покриття, а також прес-форми для скляної черепиці.

  (2) Пляшкові ливарні форми для роботи вручну або на машинах, включаючи форми для лиття з ножним приводом (наприклад, заготовочні або оздоблювальні ливарні форми, кільцеві ливарні форми).

  (3) Форми для лиття порожнистих виробів зі скла, для ізоляторів і т.п.

  (4) Форми для лиття скляних заготовок, оброблюваних на токарних верстатах.

  (5) Форми для лиття, які виготовляються зі сталі або чавуну і призначені для виготовлення заготовок для лінз або скла для окулярів і т.п.

  (F) Форми для лиття мінеральних матеріалів

  До цієї групи включаються:

  (1) Форми для лиття керамічних паст (наприклад, ливарні форми для виробництва цегли, труб або інших виробів з керамічних матеріалів, включаючи ливарні форми для виробництва штучних зубів).

  (2) Форми для лиття бетонних, цементних або азбестоцементних виробів (труб, ванн, дорожніх покриттів, каменів, плит для мостіння, дефлекторів, поруччя, архітектурних орнаментів, плит для стін, підлог або дахів і т.п.). Крім того, сюди відносяться також ливарні форми для виготовлення збірних елементів будівельних конструкцій із залізобетону або напруженого бетону (віконні рами, частини склепінних балок, залізничні шпали і т.п.).

  (3) Ливарні форми для агломерації абразивів у виробництві шліфувальних кругів.

  (4) Ливарні форми для гіпсу і штукатурних розчинів для зовнішніх і внутрішніх робіт (наприклад, іграшок, статуеток, декоративних елементів стель).

  (G) Форми для гуми або пластмас

  До цієї групи включаються:

  (1) “Камерні” ливарні форми для вулканізації шин. Вони складаються з двох регульованих металевих ливарних форм, що підігріваються за допомогою пари або за допомогою електричного пристрою, які охоплюють своєрідний мішок кільцеподібної форми, що накачується повітрям (повітряний мішок), або гарячий мішок, наповнюваний гарячою водою (водяний мішок). Такий мішок щільно притискає шину до поверхонь ливарної форми.

  (2) Ливарні форми для формування або вулканізації різних гумових виробів.

  (3) Ливарні форми для виготовлення пластмасових виробів незалежно від того, чи мають вони електричний або будь-який інший підігрів чи не мають; вони можуть працювати з подачею в них матеріалу самопливом або інжекцією чи стиском.

  Крім того, до цієї товарної позиції включаються також ливарні форми для попереднього таблетування. У них використовується холодний процес для консолідування формувальних порошків у таблетки, кожна з яких містить відповідну кількість матеріалу (і які мають відповідну форму та об’єм) у готовому вигляді для остаточного формування в бажаний виріб.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) форми, застосовувані у виробництві виробів (наприклад, рукавичок) за допомогою занурення форми в рідку гуму, полімерні матеріали і т.п. (класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені;

  (b) ливарні форми, виготовлені з графіту або інших вуглецевих матеріалів (товарна позиція 6815);

  (c) ливарні форми будь-якого вигляду, виготовлені з кераміки (товарна позиція 6903 або 6909 залежно від конкретного випадку);

  (d) ливарні форми, виготовлені зі скла (товарна позиція 7020);

  (e) виливниці (товарна позиція 8454);

  (f) ливарні форми для виготовлення напівпровідникових приладів (товарна позиція 8486);

  (g)матриці і форми для виготовлення грамплатівок (товарна позиція 8523);

   (h) за умови дотримання винятків, зазначених вище, форми, призначені для використання на пресах або в інших машинах для формування матеріалів, крім перерахованих у тексті цієї товарної позиції (класифікуються як частини машин, для яких вони призначаються).

  Пояснення до товарної позиції 8481:

  8481

  Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та термо-регулювальнi вентилi:

  8481 10

  – клапани редукцiйнi для регулювання тиску:

  8481 10 05 00

  – – об’єднані з фiльтрами або мастильними пристроями

   

  – – інші:

  8481 10 19 00

  – – – з чавуну або сталi

  8481 10 99 00

  – – – iншi

  8481 20

  – клапани для маслогiдравлiчних або пневматичних трансмiсiй:

  8481 20 10 00

  – – клапани контролю маслогiдравлiчних силових трансмiсiй

  8481 20 90 00

  – – клапани контролю пневматичних силових трансмісій

  8481 30

  – клапани зворотнi:

  8481 30 91 00

  – – з чавуну або сталi

  8481 30 99 00

  – – iншi

  8481 40

  – клапани запобiжнi або випускнi:

  8481 40 10 00

  – – з чавуну або сталi

  8481 40 90 00

  – – iншi

  8481 80

  – iнша арматура:

   

  – – крани, клапани i вентилi для раковин, ванн, бiде, резервуарiв для води та аналогiчних пристроїв:

  8481 80 11 00

  – – – крани змiшувальнi

  8481 80 19 00

  – – – iншi

   

  – – вентилi для радiаторiв центрального опалення:

  8481 80 31 00

  – – – термо-регулювальні вентилi

  8481 80 39 00

  – – – iншi

  8481 80 40 00

  – – клапани для пневматичних шин та камер

   

  – – iншi:

   

  – – – клапани для контролю за процесом:

  8481 80 51 00

  – – – – регулятори температури

  8481 80 59 00

  – – – – iншi

   

  – – – iншi:

   

  – – – – клапани запiрнi:

  8481 80 61 00

  – – – – – з ливарного чавуну

  8481 80 63 00

  – – – – – сталеві

  8481 80 69 00

  – – – – – iншi

   

  – – – – вентилi прохiднi:

  8481 80 71 00

  – – – – – з ливарного чавуну

  8481 80 73 00

  – – – – – сталеві

  8481 80 79 00

  – – – – – iншi

  8481 80 81 00

  – – – – вентилi кульові та конічні

  8481 80 85 00

  – – – – клапани дросельнi

  8481 80 87 00

  – – – – клапани мембраннi

  8481 80 99 00

  – – – – iншi

  8481 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції входять крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура, застосовувана для установлення зовні або зсередини на трубопроводах, цистернах, баках і т.п. з метою регулювання потоку (під час наповнення, спорожнювання і т.п.) різних текучих середовищ (рідких, в’язких або газоподібних) або у певних випадках твердих частинок (наприклад, піску). До цієї товарної позиції включаються такі пристрої, які призначаються для регулювання тиску або швидкості потоку рідини або газу.

  Пристрої регулюють потік шляхом відкривання або закривання прохідного перерізу (наприклад, за допомогою шибера, диска, кульки, затички, голки або діафрагми). Вони можуть приводитися в дію вручну (за допомогою ключа, маховика, натискної кнопки і т.п.), за допомогою електродвигуна, електромагніта, годинникового механізму або за допомогою автоматичного пристрою, наприклад, такого як пружина, противага, важіль з поплавцем, термостатичний елемент або мембранний давач тиску.

  Крани, клапани і т.п., що містять такі механізми або пристрої, відносяться до цієї товарної позиції. Наприклад, до неї відноситься клапан, обладнаний термостатичним елементом (подвійним пелюстком, кулькою, мембраною). Крім того, до цієї товарної позиції входять клапани і т.п., з”єднані з термостатичним елементом за допомогою, наприклад, капілярної трубки.

  Комбінації, що складаються з крана, клапана і т.п. з термостатом, маностатом або будь-яким іншим вимірювальним, контрольним або автоматично керованим приладом або апаратом товарної позиції 9026 або 9032, відносяться до цієї товарної позиції в тому разі, якщо прилад або апарат змонтований або розрахований на те, щоб бути змонтованим безпосередньо на крані, клапані і т.п., і за умови, що такий комбінований пристрій має характеристики, що дозволяють віднести його до виробів цієї товарної позиції. Якщо ці умови не задовольняються, то тоді такі комбіновані апарати відносяться до товарної позиції 9026 (наприклад, манометр рідинного типу, установлений на зливальному крані) або до товарної позиції 9032.

  У разі застосування систем дистанційного керування лише кран, клапан і т.п. відносяться до цієї товарної позиції.

  Зазвичай крани, клапани і т.п. виготовляються з металу або з полімерних матеріалів, але якщо вони виготовлені з інших матеріалів (крім незатверділої вулканізованої гуми, керамічних матеріалів або скла), то також входять до цієї товарної позиції.

  Крани, клапани і т.п. відносяться до цієї товарної позиції в тому випадку, якщо їхня конструкція має додаткові відмітні ознаки (наприклад, подвійні стінки для забезпечення обігрівання або охолодження; трубки малої довжини, патрубки, що закінчуються душовою насадкою; невеликі чаші з питним фонтанчиком; запірні пристрої).

  Крани, клапани, вентилі і т.п. відносяться до цієї товарної позиції і в тому разі, якщо вони спеціально призначаються для застосування в конструкції конкретної машини або апарата, або на наземному транспортному засобі або літальному апараті. Проте деякі частини машинного устаткування, які включають до свого складу цілком весь клапан або які регулюють потік текучого середовища всередині машини, хоча і не утворюють комплектний клапан самі по собі, класифікуються як частини відповідних машин, наприклад, впускні або випускні клапани двигунів внутрішнього згоряння (товарна позиція 8409), золотники для парових двигунів (товарна позиція 8412), всмоктувальні або нагнітальні клапани повітряних або газових компресорів (товарна позиція 8414), пульсатори для доїльних машин (товарна позиція 8434) та ніпелі для неавтоматичного змащення (товарна позиція 8487).

  До цієї товарної позиції включаються, серед іншого (inter alia):

  (1) Редукційні клапани для зниження тиску газів і підтримки цього зниженого тиску на постійному рівні за допомогою запірного пристрою, положення якого регулюється пристроєм, що реагує на тиск (діафрагмою, сильфоном, мембраною і т.п.) і демпфірується за допомогою пружини. Ці клапани забезпечують безпосереднє регулювання тиску газів, що проходять крізь них; вони монтуються, наприклад, на балонах зі стиснутим газом, на резервуарах, що знаходяться під тиском, або на живильних трубопроводах у системах приладів, які вони обслуговують.

  Крім того, до цієї товарної позиції включаються редукційні клапани (іноді називані регуляторами тиску, редукторами тиску або регуляторами-редукторами тиску), які монтуються також на вихідних отворах резервуарів, що знаходяться під тиском, котлових агрегатах, на приєднувальних живильних паливопровідних системах або поблизу пристроїв, які вони обслуговують, з метою здійснення тієї ж самої функції щодо стисненого повітря, пари, води, вуглеводів або інших рідин.

  У разі сполучення з манометром редукційні клапани відносяться або до цієї товарної позиції, або до товарної позиції 9026 залежно від того, чи зберігає такий комбінований пристрій необхідну характеристику крана, клапана і т.п. (див. пункт 4 пояснень до цієї товарної позиції).

  (2) Клапани для маслогідравлічних або пневматичних трансмісій. Ці клапани, які можуть бути різного типу (редукційні, зворотні і т.п.), використовуються, зокрема, у процесі переносу “гідравлічної енергії” у гідравлічних або пневматичних системах, в яких джерелом енергії є стиснутий потік (рідини або газу).

  (3) Безповоротні клапани (наприклад, відкидні зворотні клапани і кульові клапани).

   (4) Запобіжні клапани, випускні клапани і т.п. незалежно від того, чи входить до їхнього складу сигнальний пристрій чи ні.

  У певних випадках замість клапанів як запобіжних пристроїв застосовуються розривні диски (тонкі диски з пластичних матеріалів або металу); вони монтуються в системі трубопроводів або на резервуарах, що знаходяться під тиском, за допомогою тримача і розриваються за певного тиску. Вони класифікуються відповідно до матеріалу, з якого виготовлені (товарні позиції 3926, 7115, 7326, 7419, 7508, 7616 і т.п.).

  (5) Колекторні клапани (наприклад, триходові клапани і клапани типу “ялинка”).

  (6) Регулювальні крани, продувні крани, запірні клапани і т.п. для рівнемірів.

  (7) Зливальні краники до радіаторів.

  (8) Клапани камер для шин.

   (9) Клапани, керовані поплавцем.

  (10) Конденсаційні горщики, в яких збирається вода, яка сконденсувалася із пари під час його проходження по паропроводу, і які автоматично спорожняються (наприклад, завдяки дії поплавця). Крім того, до цієї товарної позиції входять також такі конденсаційні горщики, запірний пристрій в яких приводиться в дію за допомогою термостатичного елемента (двопелюсткового або мембранного), змонтованого всередині конденсаційного горщика (регульовані за допомогою термореле конденсаційні горщики).

  (11) Пожежні гідранти (стояки), пожежні крани, брандспойти і т.п., оснащені кранами або клапанами і призначені для формування струменя або розбризкування.

  Не включаються до цієї товарної позиції механічні  розпилювальні головки для протипожежних установок, механічні розпилювальні головки для поливання садів і т.п. (товарна позиція 8424).

  (12) Крани-змішувачі і змішувальні клапани з одним вхідним отвором або більше та зі змішувальною камерою. Крім того, до цієї товарної позиції входять змішувальні клапани, керовані за допомогою термостата, що містять у своїй конструкції регульований термостатичний елемент. Цей елемент забезпечує вплив на відповідні запірні пристрої, регулюючи впуск у змішувальну камеру потоків рідини, які мають різну температуру.

  (13) Зливальні отвори із затичками (крім найпростіших зливальних отворів із затичками, що вставляються від руки, які класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені).

  (14) Забортні клапани та інші підвідні клапани, крани і т.п. для суден.

  (15) Змащувальні крани з гнучкими або телескопічними трубками для змащення валів ходової частини пароплавів і т.п.

  (16) Клапани для бутилів (сулій) із содовою водою.

  (17) Кришки до балонів для розпилення під тиском, які призначаються для заповнення рідкими або газоподібними інсектицидами, дезінфекційними речовинами і т.п. під високим тиском, обладнані металевою головкою з натискною кнопкою, яка переміщає голку, що відкриває або закриває ежекційний отвір.

  (18) Крани і клапани для установлення в отворах бочок, діжок і т.п.

  (19) Крани до машин для розливання в пляшки, розраховані на автоматичне закривання, коли рівень рідини досягає верха пляшки.

  (20) Пристрої для розливання пива, які приводяться в дію газом і призначені для установлення в пивних барах. По суті ці пристрої являють собою один або кілька кранів з ручним керуванням, подача пива до яких відбувається під дією тиску двоокису вуглецю, який нагнітається по трубопроводу в пивні бочки.

  Частини

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини пристроїв цієї товарної позиції включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) крани, клапани, вентилі та аналогічні пристрої, виготовлені з вулканізованої незатверділої гуми (товарна позиція 4016), кераміки (товарна позиція 6903 або 6909) або скла (товарна позиція 7017 або 7020);

  (b) U-подібні коліна для стічних вод в умивальниках, туалетах, ванних кімнатах і т.п., а також зливні бачки незалежно від того, чи обладнані вони своєю арматурою чи не обладнані, які класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені (наприклад, товарні позиції 3922, 6910, 7324);

  (c) відцентрові регулятори для парових двигунів (товарна позиція 8412);

  (d) парові інжектори або струминні насоси (товарна позиція 8413);

  (e) повітряні розпилювальні пристрої (товарна позиція 8424);

  (f) пневматичні шприци для змащування (товарна позиція 8467);

  (g) газові пальники з дуттям для газозварювання (товарна позиція 8468);

  (h) крани, скомбіновані з дозувальними пристроями для видачі морозива, спиртних напоїв, молока і т.п. (товарна позиція 8479).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8481 10 05

  Ця товарна категорія охоплює вироби, що складаються з різних компонентів, які виконують функції, необхідні для регулювання систем стисненого повітря: фільтрації повітря (видалення домішок, наприклад, води, ржі, бруду тощо); регулювання необхідного робочого тиску; змащування (для забезпечення плавного функціонування пневматичних компонентів).

  Як правило, вони мають такий вигляд:

  Пояснення до товарної позиції 8482:

  8482

  Пiдшипники кулькові або роликовi:

  8482 10

  – пiдшипники кулькові:

  8482 10 10 00

  – – зовнiшнiй дiаметр яких не бiльш як 30 мм

  8482 10 90 00

  – – iншi

  8482 20 00 00

  – пiдшипники роликовi конiчнi, включаючи внутрiшнi конiчні кiльця з сепаратором та роликами, складені

  8482 30 00 00

  – пiдшипники роликовi сферичнi

  8482 40 00 00

  – пiдшипники роликовi голчасті

  8482 50 00 00

  – iншi пiдшипники з цилiндричними роликами

  8482 80 00 00

  – iншi пiдшипники, включаючи комбiнованi кульково-роликовi

   

  – частини:

  8482 91

  – – кульки, голчасті ролики i ролики:

  8482 91 10 00

  – – – ролики конiчнi

  8482 91 90 00

  – – – інші

  8482 99 00 00

  – – iншi

  До цієї товарної позиції входять усі кулькові, роликові або голчасті роликові типи підшипників. Вони застосовуються замість підшипників ковзання і дозволяють значною мірою зменшити тертя. Зазвичай вони встановлюються в проміжку між корпусом підшипника і валом або віссю, при цьому вони можуть бути розраховані як на забезпечення радіальної опори (радіальні підшипники), так і на сприйняття осьового навантаження (упорні підшипники). Деякі підшипники можуть бути розраховані на забезпечення опори як у радіальному, так і в осьовому напрямках.

  Зазвичай підшипник складається з двох концентричних кілець (бігових доріжок), між якими прокладені кульки або ролики, і сепаратора, який утримує кульки і ролики на своїх місцях і забезпечує збереження постійної відстані між ними.

  Підшипники цієї товарної позиції включають:

  (А) Кулькові підшипники з одним або двома рядами кульок. Крім того, сюди також включаються механізми ковзання з опорними кульками, наприклад:

  (1) Такі, які складаються зі сталевого зовнішнього кільця, жорстко закріпленого латунним внутрішнім кільцем, що має шість пазів, розташованих поздовжньо і які мають форму подовжених еліпсів, яке охоплює невеликі сталеві кульки.

  (2) З обмеженою величиною ходу, виготовлені зі сталі і які містять циліндр із канавками, сепаратор для кульок і корпус.

  (3) Вільно переміщуваного типу, виготовлені зі сталі і які містять сегмент, сепаратор, що охоплює кульки підшипника, і напрямну рейку з канавкою трикутного перерізу.

  (B) Роликові підшипники з одним або двома рядами роликів будь-якої форми (циліндричної, конічної, бочкоподібної і т.п.).

  (C) Голчасті роликові підшипники. Ці підшипники відрізняються від звичайних роликових підшипників тим, що всі вони є підшипниками з циліндричними роликами незмінного діаметра, що не перевищує 5 мм, довжина яких щонайменше в 3 рази більше за діаметр. Кінці цих роликів можуть бути заокруглені (див. примітку 2 до підпозицій цієї групи). Ці ролики встановлюються між двома кільцями підшипника, при цьому в більшості випадків сепаратор не застосовується.

  Через високий тиск, якому вони піддаються, підшипники зазвичай виготовляються зі сталі (особливо з хромистої сталі), хоча деякі з них, призначені для конкретних умов експлуатації, виготовляються з бронзи, міді або пластмас.

  Частини

  До цієї товарної позиції включаються частини кулькових, роликових або голчастих роликових підшипників, наприклад:

  (1) Поліровані сталеві кульки (незалежно від того, призначені вони або не призначені для підшипників, що входять до цієї товарної позиції), максимальний і мінімальний діаметр яких не відрізняється від номінального діаметра більш ніж на 1 % або більш ніж на 0,05 мм (залежно від того, яке з цих відхилень менше); кульки, які не відповідають цьому визначенню, включаються до товарної позиції 7326 (див. примітку 6 до цієї групи).

  (2) Кульки для підшипників, виконані з міді, бронзи, пластмас і т.п.

  (3) Голчасті ролики або ролики будь-якої іншої форми для підшипників.

  (4) Кільця, сепаратори, закріпні втулки і т.п.

  До цієї товарної позиції не включаються частини машин, що містять кулькові, роликові або голчасті роликові підшипники; ці вироби відносяться до відповідних товарних позицій, наприклад:

  (а) корпуси підшипників і кронштейни підшипників (товарна позиція 8483);

  (b) велосипедні втулки (товарна позиція 8714).

  Пояснення до товарної позиції 8483:

  8483

  Вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) i кривошипи; корпуси пiдшипникiв, пiдшипники ковзання для валів; зубчасті передачі та зубчасті колеса зібрані з валами; кулькові або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варіатори швидкості, включаючи гiдротрансформатори; маховики та шкiви, включаючи полiспасти; муфти та пристрої для з’єднання валів (включаючи унiверсальнi шарнiри):

  8483 10

  – вали трансмiсiйнi (включаючи кулачковi та колiнчастi) та кривошипи:

   

  – – кривошипи та вали колiнчастi:

  8483 10 21

  – – – з чавуну або сталi:

  8483 10 21 10

  – – – – для цивільної авіації

  8483 10 21 90

  – – – – інші

  8483 10 25

  – – – сталеві ковані:

  8483 10 25 10

  – – – – для цивільної авіації

  8483 10 25 90

  – – – – інші

  8483 10 29

  – – – інші:

  8483 10 29 10

  – – – – для цивільної авіації

  8483 10 29 90

  – – – – інші

  8483 10 50

  – – вали, з’єднані шарнірно:

  8483 10 50 10

  – – – для цивільної авіації

  8483 10 50 90

  – – – інші

  8483 10 95

  – – інші:

  8483 10 95 10

  – – – для цивільної авіації

  8483 10 95 90

  – – – інші

  8483 20 00 00

  – корпуси пiдшипникiв з вмонтованими кульковими або роликовими пiдшипниками

  8483 30

  – корпуси пiдшипникiв без вмонтованих кулькових або роликових пiдшипникiв; пiдшипники ковзання для валів:

   

  – – корпуси пiдшипникiв:

  8483 30 32

  – – – для кулькових або роликових підшипників:

  8483 30 32 10

  – – – – для цивільної авіації

  8483 30 32 90

  – – – – інші

  8483 30 38

  – – – інші:

  8483 30 38 10

  – – – – для цивільної авіації

  8483 30 38 90

  – – – – інші

  8483 30 80

  – – пiдшипники ковзання для валів:

  8483 30 80 10

  – – – для цивільної авіації

  8483 30 80 90

  – – – інші

  8483 40

  – зубчасті передачі та зубчасті колеса разом з валами, крім зубчастих коліс, ланцюгових зірочок та інших елементів трансмісій, які постачаються окремо; кулькові або роликовi гвинтовi передачi; коробки передач та iншi варіатори швидкості, включаючи гiдротрансфор-матори:

   

  – – зубчасті механізми та зубчасті передачі (крім фрикційних передач):

  8483 40 21 00

  – – – цилiндричнi та гвинтові передачі

  8483 40 23 00

  – – – конiчнi та конічно-циліндричні передачі

  8483 40 25 00

  – – – черв’ячні передачі

  8483 40 29 00

  – – – інші

  8483 40 30 00

  – – кулькові або роликовi гвинтовi передачi

   

  – – коробки передач та iншi варіатори швидкості:

  8483 40 51 00

  – – – коробки передач

  8483 40 59 00

  – – – інші

  8483 40 90 00

  – – інші

  8483 50

  – маховики та шкiви, включаючи полiспасти:

  8483 50 20 00

  – – з чавуну або сталi

  8483 50 80 00

  – – інші

  8483 60

  – муфти та пристрої для з’єднання валів (включаючи унiверсальнi шарнiри):

  8483 60 20 00

  – – з чавуну або сталi

  8483 60 80 00

  – – інші

  8483 90

  – зубчасті колеса, ланцюгові зірочки та інші елементи передач, представлені окремо; частини:

  8483 90 20 00

  – – корпуси підшипників

   

  – – iншi:

  8483 90 81 00

  – – – з чавуну або сталi

  8483 90 89

  – – – інші:

  8483 90 89 10

  – – – – для цивільної авіації

  8483 90 89 90

  – – – – інші

  Товари, що входять до цієї товарної позиції, являють собою переважно:

  (i)  деякі механічні частини, що використовуються для передачі потужності від зовнішніх силових агрегатів до однієї або декільком машинам;

  (ii) деякі внутрішні частини машини, використовувані для передачі потужності до різних частин тієї ж самої машини.

  (А) Трансмісійні вали (включаючи кулачкові та колінчасті) та кривошипи

  Зазвичай використовуються для передачі потужності обертальним рухом. Вони включають:

  (1) Головні вали приводу або ведучі вали, що приводяться в дію безпосередньо двигуном.

  (2) Роздавальні вали (проміжні, паралельні вали), що з”єднуються з головним валом пасовими або зубчастими передачами і т.п.; використовуються для передачі обертання від головного вала до ряду машин або до різних частин однієї і тієї ж машини.

  (3) Шарнірні вали, що складаються з двох або декількох валів, з”єднаних універсальними шарнірами, і т.п.

  (4) Гнучкі вали, що передають рух від ведучого елемента, наприклад, до ручних машин, вимірювальних приладів (лічильникам оборотів, спідометрам і т.п.).

  (5) Кривошипи та колінчасті (кривошипні) вали. Можуть бути виконані або цільними, або складеними з декількох частин. Зворотно-поступальний рух (наприклад, від поршнів двигуна) вони перетворюють в обертальний рух або навпаки.

  (6) Кулачкові та ексцентрикові вали.

  До цієї товарної позиції не включаються прості осі, які не передають потужність, але просто тримають колесо або іншу обертову частину.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) прутки з чорних металів постійного поперечного перерізу (товарна позиція 7214 або 7215);

  (b) прості відрізки скрученого дроту для виготовлення гнучких приводів, не обладнані приєднувальними пристроями (товарна позиція 7312);

  (c) хитні з’єднувальні тяги для передачі руху до різальної частини газонокосарок (товарна позиція 8433).

  (B) Корпуси підшипників і підшипники ковзання

  Корпуси підшипників являють собою раму або опору, призначену для розміщення підшипників ковзання, роликового, кулькового і т.п. підшипника, в який входять (або у разі упорного підшипника, в який упираються) кінці обертового вала або осі. Вони зазвичай складаються з двох частин, які, будучи з”єднаними разом, утворюють кільце, що утримує підшипник. Вони можуть містити засоби змащування підшипника.

  Вони також найчастіше містять подушку, плиту, кронштейн, за допомогою яких їх можна закріпити на машині або на стіні, або іншому елементі будівлі; але ці подушки, плити, кронштейни і т.п., які не містять у собі корпус підшипника (і самі не призначені вміщати у собі підшипник), класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені (зазвичай товарна позиція 7325 або 7326).

  Корпуси підшипників, що містять кульковий, роликовий або голчастий роликовий підшипник, відносяться до цієї товарної позиції; але кулькові, роликові або голчасті роликові підшипники, подані окремо, включаються до товарної позиції 8482.

  Проте підшипники ковзання класифікуються в цій товарній позиції, навіть якщо вони постачаються без корпусів. Вони складаються з кілець антифрикційного металу або іншого матеріалу (наприклад, металокераміки або пластмаси). Вони можуть бути виготовлені суцільними або рознімними з декількох частин, з”єднаних разом, і утворюють гладкий підшипник, в якому обертається вал або вісь.

  До цієї товарної позиції не включаються підшипники з графіту або інших вуглецевих матеріалів (товарна позиція 6815).

  (C) Зубчасті передачі та зубчаті колеса (шестірні) разом з валами, включаючи фрикційні передачі та ланцюгові зірочки

  Основними елементами передачі є зубчасте колесо, циліндр, конус, рейка або черв”як і т.п. У зібраній передачі зуби одного елемента входять у зачеплення з зубами іншого, так що обертальний рух першого передається наступному і т.п. Залежно від відношення кількості зубів окремих зубчастих коліс обертальний рух може бути переданий з тією же частотою обертання або ж з більшою або меншою частотою обертання; залежно від типу колеса і кута, під яким воно зачіпляється, напрямок передачі можна змінити або ж перетворити обертальний рух у лінійний або навпаки (наприклад, у разі зубчасто-рейкового зачеплення).

  До цієї групи включаються всі типи зубчастих передач, у тому числі з простими зубчастими колесами, конічні передачі, конусні передачі із косими зубчастими колесами (гелікоїдальними, спіральними), черв”ячні передачі, передача зубчастим колесом і зубчастою рейкою, диференціальні передачі та комплекти з них. До неї входять також зубчасті і подібні їм колеса для застосування в ланцюгових передачах.

  До цієї групи включаються також фрикційні передачі. Це колеса, диски або циліндри, які, коли одне з них установлено на ведучому, а одне – на відомому валу, передають рух за рахунок тертя між ними. Вони зазвичай виготовляються з чавунного литва, у деяких випадках мають покриття зі шкіри, дерева, волокнистих матеріалів, з”єднаних зв”язувальною речовиною, або з інших матеріалів, що підвищують тертя.

  (D) Кулькові або роликові гвинтові передачі

  Кулькові або роликові гвинтові передачі складаються з вала з різьбою і гайки, між витками внутрішньої різьби якої розташовані кульки або ролики; ці пристрої забезпечують перетворення обертального руху в поступальний і навпаки.

  (E) Коробки передач та інші варіатори швидкості, включаючи гідротрансформатори

  Пристрої забезпечують набір частот обертання, який можна змінювати вручну або автоматично залежно від потреб машини. До них відносяться, серед іншого (inter alia):

  (1) Коробки передач, що складаються з наборів зубчастих коліс, які можна вибрати за різними схемами; частота обертання, передана коробкою, може бути в такий спосіб змінена у відповідності зі схемою розташування коліс.

  (2) Фрикційні дискові або фрикційні конусні варіатори і фрикційні передачі з ланцюгами або ведучими пасами, в яких диск, конус, ланцюг або пас контактують із фрикційним колесом, положення якого відносно центра диска або основам конуса може мінятися автоматично (або у разі потреби), і в такий спосіб регулюється частота переданого обертання.

  (3) Гідромуфти зі змінною частотою обертання, включаючи гідротрансформатори. Зміни відбуваються за рахунок обертання лопаток ведучого елемента в рідині (зазвичай в оливі), яка попадає на нерухомі або рухомі лопатки відомого елемента. Потужність передається або тиском (гідростатичні перетворювачі), або потоком рідини (гідродинамічні перетворювачі або гідротрансформатори).

  До цієї товарної позиції не включаються коробки передач або інші пристрої для зміни частоти обертання, об”єднані з двигуном; вони включаються до тієї ж товарної позиції, що і двигун.

  (F) Маховики

  Це досить великі важкі колеса, зазвичай сконструйовані так, що маса сконцентрована поблизу обода. Інерція такого колеса під час його обертання чинить опір будь-якій зміні частоти обертання двигуна і в такий спосіб підтримує частоту обертання на постійному рівні. Маховики можуть у деяких випадках мати обід з канавкою чи зубами або обладнуються з’єднувальними тягами, так що у певних випадках вони можуть використовуватися для передачі енергії (наприклад, як ведучий шків або зубчасте колесо).

  (G) Шківи, включаючи поліспасти (блоки шківів)

  Шківи являють собою колеса, іноді з жолобчастим ободом, які передають обертальний рух один одному за допомогою нескінченного рухомого паса або каната, що контактує з ними. До цієї товарної позиції включаються прості шківи, барабани (широкі шківи), конічні шківи, східчасті шківи і т.п.

  До цієї групи відносяться також блоки шківів для підіймальних механізмів і т.п., вільно обертові шківи, які самі по собі не передають потужність, а використовуються лише як напрямний або поворотний пристрій для трансмісійного троса або каната (наприклад, неробочі шківи і натяжні шківи, використовувані для регулювання натягу привідних пасів).

  Проте до цієї товарної позиції не включаються складальні одиниці з двох або більше блоків шківів (поліспастів) (наприклад, лебідки) (товарна позиція 8425).

  (H) Муфти

  Застосовуються для довільного підключення або від”єднання ведучої ланки. Вони включають: фрикційні муфти, в яких обертові диски, кільця, конуси та ін. із фрикційними поверхнями можуть бути з”єднані або роз”єднані; кулачкові муфти, в яких розташовані один проти одного елементи мають виступи і відповідні пази; автоматичні відцентрові муфти, які включаються або виключаються залежно від частоти обертання; пневматичні муфти; гідравлічні муфти (фрикціони) і т.д.

  Проте електромагнітні муфти не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 8505).

  (IJ) З’єднувальні вали (шарнірні муфти) (включаючи універсальні шарніри Гука, кардани)

  Сюди відносяться втулкові муфти, фланцеві муфти, пружні муфти, гідравлічні муфти і т.п., а також універсальні муфти (наприклад, карданні шарніри та муфти Олдхема).

  Частини

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції включаються також частини виробів, що входять до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) чорнові поковки товарної позиції 7207;

  (b) трансмісійне устаткування вищеописаних видів (коробки передач, трансмісійні вали, муфти, диференціали і т.п.), призначене для застосування винятково або переважно у транспортних засобах або літальних апаратах (Розділ XVII); проте, слід мати на увазі, що цей виняток не поширюється на внутрішні частини автомобільного та авіаційного двигунів — ці частини відносяться до цієї товарної позиції.

  Так, колінчатий (кривошипний) вал або кулачковий (розподільний) вал відноситься до цієї товарної позиції, навіть якщо він спеціально призначений для автомобільного двигуна; автомобільні трансмісійні (карданні) вали, коробки передач і диференціали входять до товарної позиції 8708.

  Далі слід мати на увазі, що трансмісійне устаткування того типу, що описане в цій товарній позиції, включається до цієї товарної позиції, навіть якщо воно спеціально призначено для суден;

  (c) частини годинників усіх видів (товарна позиція 9114).

  Пояснення до товарної позиції 8484:

  8484

  Прокладки та аналогічні ущільнювачі з листового металу в поєднанні з іншим матеріалом або складені з двох чи більше шарів металу; набори чи комплекти прокладок та аналогічних з’єднувальних елементів рiзних за складом, упаковані в пакети, конверти або аналогічну упаковку; механiчнi ущiльнювачі:

  8484 10 00

  – прокладки та аналогічні ущільнювачі з листового металу в поєднанні з іншим матеріалом або складені з двох чи більше шарів металу:

  8484 10 00 10

  – – для цивільної авіації

  8484 10 00 90

  – – інші

  8484 20 00 00

  – ущiльнювачі механiчнi

  8484 90 00

  – інші:

  8484 90 00 10

  – – для цивільної авіації

  8484 90 00 90

  – – інші

   (А) Прокладки та аналогічні ущільнювачі з листового металу в комбінації з іншим матеріалом або складені з двох чи більше шарів металу

  Вони являють собою:

  (i)  прошарок з азбесту (або іноді з повсті (або фетру), картону або іншого неметалічного матеріалу), прокладений між двома шарами листового металу; або

  (ii) вирізаний за потрібною формою кусок азбесту або іншого неметалічного матеріалу в комбінації з металевим листом, загнутим по зовнішньому краю і по краях всіх отворів, пробитих у прокладці або ущільнювачу; або

  (iii) шари або металева фольга (з різних металів або з того самого металу), спресовані разом.

  Вони застосовуються переважно в деяких двигунах або насосах або в деяких трубних з”єднаннях.

  До цієї товарної позиції не включаються, проте, прокладки та ущільнювачі з азбесту, армовані металевим дротом або металевою сіткою (товарна позиція 6812), якщо вони не утворюють складову частину комплекту або набору цієї товарної позиції.

  (B) Набори або комплекти прокладок та аналогічних ущільнювачів

  Такі комплекти або набори прокладок з будь-якого матеріалу (пресованої пробкової маси, шкіри, гуми, текстильних матеріалів, картону, азбесту і т.п.) входять до цієї товарної позиції, якщо вони постачаються упакованими в мішечках, конвертах, коробках і т.п., за умови, що не всі ці прокладки або ущільнення виконані з того самого матеріалу.

  Для віднесення до цієї товарної позиції набори і комплекти повинні містити, принаймні, дві прокладки або ущільнення з різних матеріалів, тому мішечок, конверт, коробка і т.п., що містять, наприклад, п”ять прокладок, виконаних тільки з картону, не включаються до цієї товарної позиції, а відносяться до товарної позиції 4823; але якби в цей комплект була включена також гумова прокладка, то він відносився б до цієї товарної позиції.

  (C) Механічні ущільнювачі

  Механічні ущільнювачі (наприклад, ущільнювачі з ковзними і пружинними кільцями) являють собою механічні складання, які сприяють утворенню герметичного з”єднання між плоскими, обертовими поверхнями, запобігаючи перетіканню рідини, що виникає через високий тиск, в машині або апараті, в яких застосовуються ці ущільнювачі, і протидіючи тискові і напрузі, що діє на них внаслідок руху частин машини або вібрації і т.п.

  Конструкція цих ущільнювачів у загальному випадку досить складна. Вони складаються з:

  (i) нерухомих частин, які після установлення ущільнювача стають невід”ємною частиною машини або апарата; та

  (ii) рухомих частин: обертових елементів, пружинних елементів і т.п.

  Саме беручи до уваги ці рухомі частини, ці вироби і здобули назву “механічні ущільнювачі”.

  Ці ущільнювачі діють як пристрої, що знижують вібрацію підшипників, власне ущільнювачів і в ряді випадків – як з”єднання. Ці ущільнювачі широко застосовуються в різних машинах, включаючи насоси, компресори, змішувачі, мішалки і турбіни; вони виготовляються з різних матеріалів і в різних конструктивних варіантах.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) прокладки та ущільнювачі, крім складених або багатокомпонентних, що містять листовий метал або фольгу, які не відповідають умовам пункту B вище; вони зазвичай класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені;

  (b) набивання для сальників (наприклад, з азбестового джгута товарної позиції 6812);

  (c) масляні ущільнювальні кільця товарної позиції 8487.

  [8485]

  Пояснення до товарної позиції 8486:

  8486

  Машини та апаратура, які використовуються виключно або переважно у виробництві напівпровідникових булів або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегральних схем або плоских дисплейних панелей; машини та апаратура, зазначені у примітці 9 (С) до цієї групи; частини та приладдя:

  8486 10 00 00

  – машини та апаратура для виробництва булів або пластин

  8486 20

  – машини та апаратура для виробництва напівпровідникових приладів або електронних інтегральних схем:

  8486 20 10 00

  – – верстати, що працюють з використанням ультразвукових процесів

  8486 20 90 00

  – – інші

  8486 30

  – машини та апаратура для виробництва плоских дисплейних панелей:

  8486 30 10 00

  – – апаратура для хімічного осадження з парової фази на підкладках рідкокристалічних пристроїв

  8486 30 30 00

  – – апаратура для сухого травлення на підкладках рідкокристалічних пристроїв

  8486 30 50 00

  – – установки для фізичного осадження шляхом напилення на підкладках рідкокристалічних пристроїв

  8486 30 90

  – – інші:

  8486 30 90 10

  – – – апаратура для проекціювання або нанесення зображень на сенсибілізовані підкладки плоских дисплеїв

  8486 30 90 90

  – – – інші

  8486 40 00 00

  – машини та установки, зазначені у примітці 9 (С) до цієї групи

  8486 90

  – частини та приладдя:

  8486 90 10 00

  – – пристрої для кріплення інстру-ментів та різенарізні саморозкривні головки; пристрої для кріплення деталей

   

  – – інші:

  8486 90 20 00

  – – – частини центри-фуг для нанесення фотографічних емульсій на підкладках рідкокристалічних пристроїв

  8486 90 30 00

  – – – частини машин для очищення металевих виводів умонтованих у корпус напівпровід-никових пристроїв перед нанесенням гальванічного покриття

  8486 90 40 00

  – – – частини апаратури для фізичного осадження шляхом напилення на підкладки рідкокристалічних пристроїв

  8486 90 50 00

  – – – частини та приладдя апаратури для сухого травлення малюнка на підкладках рідкокристалічних пристроїв

  8486 90 60 00

  – – – частини та приладдя апаратури для хімічного осадження із газової фази на підкладках рідкокристалічних пристроїв

  8486 90 70 00

  – – – частини та приладдя верстатів, що працюють з використанням ультразвукових процесів

  8486 90 90

  – – – інші:

  8486 90 90 10

  – – – – до апаратури товарної підкатегорії 9010 50 10 00

  8486 90 90 90

  – – – – інші

             

  До цієї товарної позиції включаються машини і апаратура , які використовуються переважно або головним чином для виробництва напівпровідникових булів або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегральних схем або пласких дисплейних панелей. Проте, до цієї товарної позиції не включаються машини і апаратура для вимірювання, контролю, перевірки, хімічного аналізу і т.п (група 90).

  (А) Машини і апаратура для виробництва напівпровідникових булів або пластин

  До цієї групи відносяться машини і апарати для виробництва булів або пластин таких типів:

  (1) Плавильні печі для зонної плавки і очищення кремнієвих стрижнів, печі для оксидування поверхні пластин і дифузні печі для легування пластин спеціальними домішками.

  (2) Установки для вирощування кристалів і екстрактори для виробництва монокристалічних напівпровідникових булів надвисокої чистоти, які можуть бути розрізані на пластини.

  (3) Кристалічні дифракційні решітки, які поділяють кристалічні булі точно по діаметру, необхідному для пластин і які поділяють поверхню булів для індикації типу електропровідності і питомого опору кристалу.

  (4) Пиляльні верстати для надрізання пластин, які нарізають пластини з булів монокристалічного напівпровідникового матеріалу.

  (5) Верстати для шліфування, притирання і полірування пластин, які готують пластини до виробництва, включаючи надання пластинам допустимих розмірів. Особливо важлива товщина поверхні.

  (6) Хімічно-механічні полірувальні машини (СМР), які вирівнюють і полірують машини шляхом поєднання хімічного видалення і механічного відшліфовування.

  (В) Машини і апарати для виробництва напівпровідникових приладів або електронних інтегральних схем

  До цієї категорії відносяться такі машини і апарати для виробництва напівпровідникових приладів або електронних інтегральних схем:

  (1) Обладнання для формування плівки, яке використовується для виробництва різних плівок на поверхні пластин під час обробки. Ця плівка виконує функцію провідника, ізолятора і напівпровідника в готовому приладі. Вона може містити сульфіди і нітриди поверхні підкладки, метали і епітаксійні шари. Процеси і обладнання, перелічені нижче, не обов’язково обмежується утворенням будь-якого типу плівки:

  (а) Печі для оксидування, які утворюють плівку оксиду на пластині. Оксид утворюється внаслідок хімічної реакції верхніх молекулярних шарів пластини з технічним киснем або пари за високої температури;

  (b) Обладнання для хімічного осадження, яке наносить плівки різних типів, отримані шляхом комбінації відповідних газів в реакційній камері за високої температури. Ці умови спричиняють термохімічну реакцію з паровою фазою. Процес здійснюється за атмосферного тиску або з пониженим тиском (LPCVD) та може включати плазмову обробку (PECVD);

  (c) Обладнання для фізичного осадження з парової фази, яке виробляє різні види плівки, отримані шляхом випаровування твердої речовини. Наприклад:             

  (1) обладнання для напилювання, в якому плівка виготовляється шляхом нагрівання вихідного матеріалу;

  (2) обладнання для розпилювання,  в якому плівка виготовляється шляхом бомбардування вихідного матеріалу (об’єкта) іонами;

  (d) Обладнання для молекулярно-пучкової епітаксії (MBE), яке призначене для вирощування епітаксійних шарів на нагрітій монокристалічній підкладці у надвисокому вакуумі при використанні молекулярних променів. Процес подібний PVD.

  (2) Обладнання для легування, яке призначене для  нанесення легуючих добавок на поверхню пластини з метою змінення проводи мості або інших характеристик напівпровідникового шару, таке як: 

  (а) обладнання для термічного розсіювання, призначене для нанесення легуючих добавок на поверхню пластини шляхом використання газів при високих температурах;             

  (b) установки іонної імплантації, в яких легуючі добавки “вбиваються” в кристалічну решітку поверхні пластини у вигляді променя пришвидшених іонів;

  (с) печі відпалювальні, які відновлюють структуру кристалічної решітки пластини, пошкоджену під час іонної імплантації.

  (3) Обладнання для травлення і зачищення, призначене для травлення і очищення поверхні пластин, таке як:

  (а) обладнання для рідинного травлення, в якому використовуються матеріали для хімічного травлення шляхом розпилення або занурення. Розпилювачі для травлення забезпечують більш уніфікований результат, ніж ємкості для травлення, оскільки вони виконують операцію тільки з одною пластиною за один раз;

  (b) обладнання для сухого плазмового травлення, в якому травильні матеріали представлені у вигляді газів в полі плазмової енергії, що утворює профіль анізотропного травлення. Машини сухого травлення використовують кілька різних методів утворення газоподібної плазми, яка видаляє тонку плівку матеріалів з напівпровідникових пластин;

  (с) іонно-променеве фрезерне обладнання, в якому іонізовані атоми газу направляються на поверхню пластини. Результат  впливу полягає в тому, що верхній шар фізично прибирається з поверхні;

  (d) стрипери, або обдирні машини, що використовують технологію, подібну травленню, ці машини видаляють з поверхні пластини використаний фоторезист після того, як він виконав власну функцію в якості “шаблона”. Це обладнання також може прибирати нітриди, оксиди і полі- силікон за допомогою ізотропного профільного травлення.  

  (4) Літографічне обладнання, яке переносить малюнок схеми на напівпровідникову поверхню пластини покриту фоторезистом, таке як:

  (а) обладнання для покриття пластин фоторезистом. До цього обладнання відносяться центрифуги фоторезисту, які рівномірно розподіляють фоторезист на поверхні пластини;

  (b) обладнання для нанесення малюнка схеми на пластину покриту фоторезистом (або їх частини):

  (i) що використовує маску або шаблон і експонує фоторезист світлом (зазвичай, ультрафіолетовим) або, в деяких випадках, рентгенівськими променями:

  (а) установки контактного друкування, в яких маска або шаблон в процесі експонування знаходяться у безпосередньому контакті з пластиною;

  (b)  установки експонування з близько розташованою маскою, які схожі з установками контактного друкування, за винятком того, що немає безпосереднього контакту маски або шаблона з пластиною;

  (с) скануючі пристрої, що використовують проекційні технології для експонування щілини, що постійно переміщується уздовж маски або пластини;  

  (d) пристрої ступінчастого і повторного експонування, які використовують проекційні технології для експонування пластини частинами за один раз. Експонування з маски на пластину може бути виконане або із зменшенням, або у масштабі 1:1. Обробка включає використання ексімерного лазера;

  (іі) обладнання, призначене для безпосереднього нанесення малюнка на пластину. Ці пристрої працюють без маски або шаблона. В них використовуються машини автоматичної обробки інформації, що керують “променем, що пише” (таким як електронний промінь (Е-промінь), іонний промінь або лазерний промінь), для малювання малюнка схеми безпосередньо на пластину з фоторезистним покриттям.

  (5) Обладнання для обробки експонованих пластин. До цього обладнання відносяться хімічні ванни, аналогічні використовуваним в фотолабораторіях.   

  До цієї товарної позиції також відносяться:

  (і) центрифуги для покриття ізольованої підкладки або пластини фоторезистним матеріалом.

  (іі) установки трафаретного друку для друкування на ізольованій підкладці друкарською фарбою, стійкою до травлення.

  (ііі) машини лазерного різання для ділення пластин на чипи (кристали).

  (іv) пилки для нарізання пластин.

  (С) Машини і апарати для виробництва пласких дисплейних панелей.

  Ця категорія машин охоплює машини для виготовлення пласкої панелі на підкладках. Однак вона не охоплює виробництво скла або машини для монтування друкованих плат або інших електронних компонентів на пласких панелях.

  До цієї групи включаються машини і апарати для виробництва пласких дисплейних панелей, такі як:

  (1) Апаратура для травлення, проявлення, різання або чищення.

  (2) Апаратура для проектування, малювання або гальваностегії малюнка маски.

  (3) Відцентрові сушарки та інші апарати для сушіння.

  (4) Машини (прядильні), призначені для покриття фотографічних емульсій.

  (5) Установки іонної імплантації для легування матеріалів.

  (6) Печі, камери та інше обладнання для дифузії, оксидації, випалювання або швидкого нагрівання.

  (7) Апаратура для хімічного і фізичного осадження з парової фази.

  (8) Машини для розмелювання і полірування.

  (9) Машини для розпилювання, розмічання або надрізання.

  (D) Машини і апаратура, визначені приміткою 9 (С) до цієї групи.

  До цієї групи машин відносяться машини і апаратура, використовувані переважно або головним чином для:

  (1)виробництва або відновлення масок і шаблонів (наприклад, пристосування (фотографопобудовник) фотографічного виробництва фотомасок і машин іонного травлення для відновлення масок і шаблонів);

  (2) збирання напівпровідникових приладів або електронних інтегральних схем, наприклад:

  (а) лазерні гравірувальні станки для гравірування на пластмасовому корпусі готових інтегральних схем або дискретних напівпровідникових компонентів, і.т.п.;

  (b) герметичне обладнання, таке як преси, для виготовлення пластмасових корпусів для чипів шляхом пресування пластичного матеріалу навколо чипів;

  (с) установки для мікрозварювання проволочених виводів для зварювання золотих електронних проводів з контактними зонами монолітної інтегральної схеми шляхом ультразвукового або      електронно-компресійного зварювання;

  (d) установки для формування стовпчикових виводів, у яких використовується процес формування виводів на цілій пластині перед розділенням пластини на кристали;

  (3) піднімання, маніпулювання, завантаження або розвантаження булів, пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегральних схем або пласких дисплейних панелей (наприклад, автоматичні завантажувально-розвантажувальні машини для транспортування, завантаження/розвантаження і зберігання напівпровідникових пластин, касет і коробок для пластин і інших деталей для напівпровідникових приладів).

  (E) Частини і приладдя.

  За умови додержання Загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції включаються частини і приладдя машин і апаратури цієї товарної позиції. Частини і приладдя цієї товарної позиції, таким чином, включають, серед іншого (inter alia), пристосування для кріплення інструментів або деталей і інші пристосування, які використовуються переважно або головним чином з машинами і апаратурою цієї товарної позиції.

  Додаткові пояснення до товарної позиції 8486:

  До цієї товарної позиції не включаються, серед інших (inter alia):

  (а) машини і пристрої, призначені для виробництва друкованих схем, зазначених у примітці 5 до групи 85;

  (b) електричні машини і пристрої, призначені для проведення електричних вимірювань напівпровідникових пластин або інтегральних схем і для виявлення і локалізації дефектів, включаючи електричні машини і пристрої, обладнані пристроями для маркування дефектів або пристроями сортування, які розподіляють перевірені вироби до визначених контейнерів для зберігання (група 90).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8486 20 10

  Дивись Пояснення до товарної позиції 8456, другий абзац.

  8486 20 90

  На додаток до машин, згаданих у Поясненнях до товарної позиції 8486, (В), до цієї товарної категорії включаються:

  1. обладнання для скрайбування або надрізання напівпровідникових пластин;
  2. апаратура для швидкого нагрівання напівпровідникових пластин;
  3. обладнання для обробки будь-яких матеріалів шляхом видалення матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового фотонного променя;
  4. прилади для сушіння друкованої або митої діелектричної підкладки і сушарки безперевної дії для напівпровідникових пластин.

  8486 40 00

  На додаток до машин, згаданих у Поясненнях до товарної позиції 8486, (D), до цієї товарної категорії включаються:

  1. апаратура для монтування кристалів, стрічкові автоматичні монтажні установки для складання напівпровідникових приладів або електронних інтегральних схем;
  2. інструменти для розмічання, що створюють малюнок, використовувані для виготовлення масок або шаблонів з покритих фоторезистом підкладок;
  3. машини і пристрої для виробництва інтегральних схем (шляхом обробки і розрізання великих листів кераміки або іншого діелектричного матеріалу), такі як:

  а)  щіткові машини, що чистять і машини ультразвукового чищення для листів діелектричного матеріалу);

                    b) накатні або наливні машини для нанесення фоторезисту, зв’язувального матеріалу або клею на листи діелектричного матеріалу.

  Пояснення до товарної позиції 8487:

  8487

  Частини обладнання, в іншому місці не зазначені, що не мають електричних з’єднань, iзоляторiв, контактiв, котушок, проводiв або iнших електричних елементiв:

  8487 10

  – гвинти для суден та їх лопатi:

  8487 10 10 00

  – – з бронзи

  8487 10 90 00

  – – iншi

  8487 90

  – iншi:

  8487 90 40 00

  – – з чавуну, литі

   

  – – з чорних металів:

  8487 90 51 00

  – – – сталеві, литі

  8487 90 57 00

  – – – з чорних металів, кованi або штампованi

  8487 90 59 00

  – – – iншi

  8487 90 90 00

  – – iншi

  До цієї товарної позиції включаються всі неелектричні частини обладнання, крім таких:

  (а) частини, призначені винятково або переважно для застосування з конкретною машиною (включаючи машини товарної позиції 8479 або 8543, Розділу XVII, групи 90 і т.п.) і тому класифікуються в тій товарній позиції, що і ця конкретна машина (або, якщо передбачено окрему товарну позицію, то в цій окремій товарній позиції);

  (b) частини, що включаються до товарних позицій 8481 8484;

  (c) частини, більш конкретно зазначені в інших товарних позиціях Номенклатури або виключені Приміткою 1 до Розділу XVI або Приміткою 1 до групи 84, наприклад, стрічки транспортерні або паси привідні, або бельтинг (прогумована тканина для пасів) з пластмас (група 39); стрічки транспортерні або паси привідні, або бельтинг (прогумована тканина для пасів) з вулканізованої гуми (товарна позиція 4010) та інші частини з незатверділої вулканізованої гуми (товарна позиція 4016); частини, виготовлені зі шкіри або композиційної шкіри (товарна позиція 4205); стрічки транспортерні або паси привідні, або бельтинг (прогумована тканина для пасів) з текстильних матеріалів (товарна позиція 5910) та інші частини машин, виготовлені з текстильних матеріалів (товарна позиція 5911); частини, виготовлені з кераміки або зі скла (група 69 або 70); частини машин, цілком виконані з дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння (природного, штучного або реконструйованого) (група 71); гвинти, ланцюги, пружини та інші частини загального призначення, визначені в Примітці 2 до Розділу XV; щітки (товарна позиція 9603).

  Отже, до цієї товарної позиції відносяться ті товари, які можуть бути визнані частинами машин, але не частинами будь-якої конкретної машини. За умови дотримання цих положень до цієї товарної позиції включаються неавтоматичні масельнички для рідкого мастила; ніпельні масельнички для пластичного змащення; штурвали, важелі і рукоятки для захоплення кистю; щитки огороджень і плити основ; і кільця для ущільнення масла. Ці кільця, які мають зазвичай круглий поперечний переріз, являють собою надзвичайно просту конструкцію (гнучке гумове кільце і металева арматура, з”єднані, наприклад, методом вулканізації), для якої властива відсутність рухомих частин. Вони використовуються у багатьох машинах або апаратах для запобігання витоків оливи або газу, для запобігання проникнення всередину пилу і т.п. шляхом ущільнення прилягаючих один до одного поверхонь.

  До цієї товарної позиції також включаються гребні гвинти і гребні колеса для суден або катерів.