Головна - пояснення до групи 84 (8430-8459)

  – пояснення до групи 84 (8430-8459)

  521

  Пояснення до товарної позиції 8430:

  8430

  Іншi машини та механізми для перемiщування, планування, профiлювання, розроблення, вирiвнювання, трамбування, ущiльнення, виймання або бурiння ґрунту, корисних копалин або руд; обладнання для забивання та витягування паль; обладнання снiгоприбиральне плужне та роторне:

  8430 10 00 00

  – обладнання для забивання та витягування паль

  8430 20 00 00

  – обладнання снiгоприбиральне плужне та роторне

   

  – врубовi машини для добування вугiлля або гiрських порiд та машини тунелепрохiднi:

  8430 31 00 00

  – – самохiднi

  8430 39 00 00

  – – iншi

   

  – iншi машини бурильні або прохідницькі:

  8430 41 00 00

  – – самохiднi

  8430 49 00 00

  – – iншi

  8430 50 00 00

  – iншi самохiднi машини та обладнання

   

  – iншi машини та механізми несамохiднi:

  8430 61 00 00

  – – машини та механізми для трамбування або ущiльнення

  8430 69 00 00

  – – iншi

  До цієї товарної позиції включаються машини, крім самохідних машин товарної позиції 8429 та сільськогосподарських, садових або лісогосподарських машин (товарна позиція 8432), призначені для впливу на верхній шар ґрунту (наприклад, для різання і руйнування гірських порід, ґрунту, вугілля і т.п.; виймання ґрунту, буріння і т.п.), виконання підготовчих земляних робіт або  ущільнення ґрунтів (наприклад, для пошарового різання, планування, профілювання, трамбування або укочування). До неї включаються також машини для забивання та витягування паль, плужні та роторні снігоочисники.

  Самохідні та інші пересувні машини

  Загалом, до цієї товарної позиції включаються не лише стаціонарні машини, але (за деякими винятками, щодо нижчеперелічених машин, монтованих на транспортному устаткуванні  Розділу XVII) також і пересувні машини, самохідні чи несамохідні.

  Виключаються:

  (а) Машини, змонтовані на транспортних засобах групи 86.

  Екскаватори і т.п. машини включаються до товарної позиції 8604, якщо вони змонтовані на вантажних вагонах або вагонетках (товарних платформах), з яких можна утворити поїзд для руху по залізниці будь-якої колії. Землерийно-сортувальні машини для залізничних баластових матеріалів, часто встановлювані на таких платформах або візках, відповідають цим умовам. Проте екскаватори і т.п. машини, установлені на вантажних вагонах або вагонетках (товарних платформах), які не відповідають специфікації (опису) щодо залізничного рухомого складу, включаються до цієї товарної позиції. Самохідні машини для догляду і обслуговуванню рейкового колії також включаються до товарної позиції 8604.

  (b) Машини, встановлені на трактори або транспортні засоби групи 87.

  (1) Машини, встановлені на ходові бази типу трактора.

  Деякі робочі частини (наприклад, планувальні відвали) машин цієї товарної позиції можуть бути встановлені на трактори, які переважно призначаються для перевезення або буксирування інших транспортних засобів, пристроїв чи вантажів, проте, подібно до тракторів, використовуваних у сільському господарстві, оснащені простими пристроями для керування робочими інструментами. Такі робочі інструменти є допоміжним обладнанням для нерегулярно виконуваної роботи. Зазвичай вони мають відносно невелику масу і можуть встановлюватися або замінятися самостійно виконавцем на місці проведення робіт. У цих випадках робочі інструменти включаються до цієї товарної позиції за умови, що вони є машинами цієї товарної позиції, або до товарної позиції 8431, якщо вони є частинами машин товарної позиції 8431, навіть якщо вони подані з трактором (незалежно від того, установлені вони на ньому чи ні), у той час як трактор разом зі своїм робочим обладнанням включається до товарної позиції 8701.

  Проте до цієї товарної позиції включаються самохідні машини, в яких ходова база, органи керування, робочі пристрої та їхнє пускове обладнання спеціально розроблені для спільної роботи та утворюють єдину механічну установку. Це стосується, наприклад, самохідного базового шасі, яке нагадує трактор, спеціально розробленого, побудованого або зміцненого таким чином, що воно є  невід”ємною частиною машини, яка виконує одну або більше функцій, згаданих у цій товарній позиції (розроблення, планування ґрунту і т.п.). Такі ходові бази, подані окремо, також включаються до цієї товарної позиції як некомплектні машини, які мають всі основні ознаки укомплектованих машин цього типу. Ходові бази, що потенційно можуть включатися в кілька товарних позицій 8425–8430 через можливість оснащення декількома різними робочими частинами, класифікуються відповідно до Примітки 3 до Розділу XVI або відповідно до Правила 3 (с) Основних правил інтерпретації класифікації товарів.

  Для більш детального визначення відмітних ознак між тракторами товарної позиції 8701 і ходовими базами цієї групи див. пояснення до товарної позиції 8701.

  (2) Обладнання, установлене на автомобільних шасі або вантажних автомобілях.

  Деяке обладнання цієї товарної позиції (наприклад, обладнання для забивання паль чи нафтобурові установки) часто монтується на комплектному автомобільному шасі або вантажному автомобілі, які мають всі істотні ознаки автомобільного шасі або вантажівки, тобто мають, принаймні, такі механічні вузли: двигун, коробку передач і важелі керування переключенням швидкостей, а також рульове керування та гальма. Такі конструкції повинні класифікуватися в товарній позиції 8705 як автомобілі спеціального призначення.

  Проте до цієї товарної позиції включаються самохідні машини, в яких один або більше з вищезгаданих рухомих або керуючих елементів, перерахованих вище, розташовані в кабіні машини, установленої на колісному шасі, незалежно від того, чи може агрегат у цілому рухатися по дорозі своїм ходом чи ні.

  Крім того, до цієї товарної позиції включаються самохідні колісні машини, в яких шасі і робоча машина спеціально розроблені один для другого та утворюють єдиний механічний агрегат. У цьому випадку машини не просто встановлені на автомобільному шасі, як машини, описані вище, а конструктивно повністю об”єднані з ходовою базою, яка не може бути використана для інших цілей і яка може містити істотні ознаки автомобіля, згадані вище.

  (c) Машини на плавучих засобах групи 89.

  Усі машини (наприклад, драги), установлені на понтонах або інших плавучих засобах, незалежно від того, самохідні вони чи несамохідні, включаються до групи 89.

  Багатофункціональні машини

  Багато машин, на додаток до функцій, описаних у товарній позиціях 8429 або 8430 (екскаваторні, вирівнювання, буріння і т.п.), можуть також виконувати функції, описані в товарній позиції 8425, 8426, 8427 або 8428 (підіймальні, навантажувальні і т.п.). Ці машини класифікуються відповідно до Примітки 3 до Розділу XVI або відповідно до Правила 3 (с) Основних правил інтерпретації класифікації товарів. Прикладами цих машин можуть бути: комбіновані вугільні врубові і навантажувальні машини, комбіновані траншеєкопачі-трубоукладачі і т.п.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (I) Обладнання для забивання та витягування паль

  Обладнання для забивання паль містить важкий тягар (ударну частину), що зазвичай переміщається у високій вертикальній напрямній рамі. Тягар підіймається за допомогою механічного приводу, потім падає на палю або під дією сили ваги (молоти одинарної дії), або під дією додаткової сили (молоти подвійної дії).

  До цієї товарної позиції також включається обладнання для витягання паль.

  (II) Обладнання снігоприбиральне плужне та роторне

  Автомобілі-снігоочисники плужні і роторні з умонтованими відвальними та роторними робочими органами відносяться до Розділу XVII і до цієї товарної позиції не включаються. Проте до цієї товарної позиції включається обладнання снігоприбиральне плужне та роторне, призначене для роботи під дією зусилля, що штовхає чи тягне (відвального типу) та призначене для навішення на вантажні автомобілі чи трактори.

  (III) Машини та обладнання для видобутку (виймання) ґрунту, різання або буріння порід

  Ці машини застосовуються переважно для роботи в шахтах, буріння свердловин, проходження тунелів, для відкритих способів розроблення, буріння м”яких порід і т.п.

   (A) Врубові машини призначені для різання або руйнування вугілля, руди і т.п. Вони мають штиковий або дисковий робочий орган з різальними зубцями (різцями); частіше вони мають безперервний різальний ланцюг, який рухається навколо металевої напрямної рами, яку можна відрегулювати за висотою і кутом нахилу (універсальні машини). Вони можуть бути змонтовані на самохідному колісному або гусеничному шасі, а деякі з них (комбайни) можуть мати великі габарити, містити декілька різальних ланцюгів і умонтований конвеєр для навантаження добутого матеріалу на забійний конвеєр, у рудничні вагонетки і т.п.

  (B) Тунельні (прохідницькі) машини. Прохідницькі щити мають гладкі зовнішні поверхні та оснащені гострими передніми різальними елементами, які впроваджуються в ґрунт під дією гідроциліндрів.

  (C) Машини для буріння свердловин (шпурів) у гірських породах, вугілля і т.п., а також машини ударно-обертального буріння, в яких бур може повертатися під час буріння. Проте до цієї товарної позиції не включаються схожі пристрої ручні, які мають пневматичний або гідравлічний привід чи власний двигун (товарна позиція 8467).

   (D) Машини або установки для буріння свердловин для видобутку нафти, природного газу, сірки (фраш-процес) і т.п., для відбору проб гірських порід під час розвідування руд та зондувальному бурінні на нафту, для проходки артезіанських свердловин і т.п. Розрізняють два основних типи цих машин:

  (1) Машини для обертального буріння свердловин, істотною ознакою яких є наявність бурової вишки з поліспастом, барабана лебідки з передатним і керуючим механізмом (тяговий вузол), вертлюга і поворотного столу або зубцюватої шестірні.

  Силовий тяговий вузол забезпечує обертальний рух бурильних труб, підвішених до вертлюга, за допомогою поворотного столу чи зубцюватої шестірні. Тяговий вузол за допомогою поліспаста забезпечує підіймання і спускання бурильних труб.

  (2) Машини для ударного буріння обладнані приводом, який забезпечує ударний рух бурового інструменту.

  Слід зазначити, що до цієї товарної позиції входять лише бурильні машини як такі. Інше обладнання, зазвичай застосовуване разом з буровими установками, не включається до цієї товарної позиції, навіть якщо воно подано разом з буровою установкою, наприклад, насоси і компресори для видалення бурового шлаку, каменів і т.п. зі свердловини (товарна позиція 8413 або 8414).

  Стаціонарні платформи, застосовувані для розвідування або експлуатації морських родовищ нафти чи природного газу, також включаються до цієї товарної позиції. Плавучі або підводні платформи включаються до товарної позиції 8905.

  (E) Бурові шнекові пристрої з ручним або механічним приводом для буріння ям у ґрунті (наприклад, для садження дерев чи встановлення стовпів огороджень), крім ручних інструментів, що входять до групи 82.

  (F) Гідравлічні ударні пристрої клинового типу, які складаються з довгого циліндра з декількома поршнями, розташованими через певні проміжки уздовж всього циліндра. Гідравлічний клин поміщають у тріщину або шпур, поршні виштовхуються тиском води, подаваної насосом у циліндр, у такий спосіб руйнуючи породу або вугілля.

   (G) Струги, стругові установки і т.п. оснащені різальним інструментом (різальними ножами, лемешами, зубцями, плоскими різцями, клинами і т.п.), який уздовж передньої частини установки зрізує тонким шаром вугілля, глину і т.п., і завантажує безпосередньо на забійний конвеєр і т.п.

  (IV) Трамбувальні або ущільнювальні машини

  Ця група включає:

  (А) Дорожні котки причіпні або що штовхаються. Ця група включає кулачкові котки, які мають металеві шипи (кулачки), що вдавлюються в ґрунт, і трамбувальні котки, що являють собою ряд змонтованих на загальній осі коліс типу коліс вантажних автомобілів, оснащених розрахованими на важкі навантаження пневматичними шинами.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються самохідні дорожні котки незалежно від наявності кулачків на вальцях, котки на суцільних або пневматичних шинах (товарна позиція 8429) та сільськогосподарські котки (товарна позиція 8432).

  (B) Трамбувальні машини, застосовувані в дорожньому будівництві, для підбивання залізничного баластового шару і т.п., несамохідні. Проте до цієї товарної позиції не включаються трамбівки для ручних робіт, які мають пневматичний або гідравлічний привід чи власний двигун (товарна позиція 8467).

  (C) Машини зазвичай з пневматичним приводом для ущільнення бічних поверхонь насипів і т.п.

  (V) Екскаватори для розроблення, профілювання або планування (вирівнювання) ґрунту

  До цієї групи відносяться:

  (А) Землерийні машини, описані в поясненнях до товарної позиції 8429, несамохідні.

  (B) Машини для очищення каналів (ківшові чи черпакові), подібні до багатоківшових екскаваторів товарної позиції 8429.

  Плавучі землечерпалки до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 8905).

  (C) Землерийно-сортувальні машини для залізничних баластових матеріалів, істотною ознакою яких є безперервний ланцюг з ковшами для виймання баласту з-під рейкових колій. Ці установки оснащені пристроями для сортування та вивантаження баласту. Проте слід враховувати пункт (а) пояснень до цієї товарної позиції щодо машин, змонтованих на засобах пересування, які відносяться до групи 86.

  (D) Розпушувачі, корчувалки та культиватори, що рихлять, з різальними зубцями, які розпушують верхній шар ґрунту, руйнують старе дорожнє покриття і т.п. перед укладанням нового.

  (E) Планувальні екскаватори – різновид одноківшових екскаваторів, подібні до тих, що відносяться до товарної позиції 8429, з горизонтальною стрілою; застосовуються для зняття верхнього шару ґрунту.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до  Розділу XVI), частини машин цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8431.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) гідравлічні гармати, призначені для руйнування і переміщення гірських порід (наприклад, золотовмісних пісків) з гірських схилів і т.п. за допомогою потужних водяних струменів (товарна позиція 8424);

  (b) сільськогосподарські котки, які являють собою порівняно довгі, легкі, невеликого діаметра котки для використання на полях, у деяких випадках пересуваються своїм ходом за допомогою малопотужного двигуна внутрішнього згоряння (товарна позиція 8432);

  (c) ручні машини з приводом (наприклад, перфоратори, трамбівки та свердлильні машини) (товарн позиція 8467);

  (d) апарати для різання або пропалювання гірської породи чи бетону з використанням високої температури, створюваної чорними металами, що спалюються в струмені кисню (товарна позиція 8479).

  Пояснення до товарних підпозицій:

  8430 31 та 8430 39

  У ці підпозиції включаються машини, описані в пунктах (III) (A), (B) та (G) Пояснень до товарної позиції 8430.

  Пояснення до товарної позиції 8431:

  8431

  Частини, призначенi виключно або переважно для обладнання товарних позицiй 84258430:

  8431 10 00 00

  – машин або механізмів товарної позицiї 8425

  8431 20 00 00

  – машин або механізмів товарної позицiї 8427

   

  – машин або механізмів товарної позицiї 8428:

  8431 31 00 00

  – – лiфтiв, скіпових пiдiймачiв або ескалаторiв

  8431 39 00 00

  – – інші

   

  – машин або механізмів товарних позицiй 8426, 8429 або 8430:

  8431 41 00 00

  – – ковшi, грейфери, захвати та черпаки

  8431 42 00 00

  – – вiдвали бульдозерiв неповоротнi або поворотнi

  8431 43 00 00

  – – частини бурильних або прохiдницьких машин товарної пiдпозицiї 8430 41 або 8430 49

  8431 49

  – – iншi:

  8431 49 20 00

  – – – з чавуну або сталi

  8431 49 80 00

  – – – iншi

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до  XVI), до цієї товарної позиції включаються частини, призначені для використання  переважно з машинами товарних позицій 8425 8430.

  Слід також мати на увазі, що багато частин не включаються до цієї товарної позиції, оскільки вони:

  (а) зазначені де-небудь ще в Класифікації, наприклад, пружини підвіски (товарна позиція 7320), двигуни (товарна позиція 8407 або 8408 і т.п.) та електрообладнання для запалювання або пуску (товарна позиція 8511);

  (b) являють собою складові частини, ідентичні зі складовими частинами механічних транспортних засобів і не придатні для застосування переважно з машинами товарних позицій 8425 – 8430 і тому класифіковані як частини транспортних засобів (товарна позиція 8708); це стосується, зокрема, коліс, систем рульового керування та гальмових систем; або

  (с) частини, придатні для використання переважно або головним чином з машинами для піднімання, маніпулювання, завантаження або вивантаження булів, пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегральних схем або плоских панелей дисплеїв (товарна позиція 8486).

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Підіймальні грейфери, ковші, захвати і т.п., наприклад, прості підіймальні бадді з приєднувальними кільцями, гаками і т.п.; бадді з відкидним дном; грейферні ковші (захвати), що складаються з двох шарнірно з”єднаних щелеп, які щільно стуляються один з одним під час підіймання сипких матеріалів; ковші (захвати), що складаються з двох чи декількох шарнірно з”єднаних щелеп (лап) для переміщення каменів, уламків скельної породи і т.п.

  До цієї товарної позиції не включаються електромагнітні підіймальні головки для перевантаження металобрухту і т.п. (товарна позиція 8505).

  (2) Барабани лебідок і кабестанів; кранові стріли; візки, ковші, скипи і т.п. мостових транспортувальних пристроїв; кабіни, кліті та платформи ліфтів і т.п.; сходи ескалаторів; ковші і скребкові ланцюги елеваторів і конвеєрів; опори, барабани або ролики (що містять і не містять привідні мотори) для конвеєрів; привідні та гальмові головки гойдальних конвеєрів і столів; пристрої для уловлювання і плавного зупинення ліфтів (парашути), механізми стопоріння скіпових підіймачів і т.п.

  (3) Штикові робочі органи, ланцюги та стріли врубових машин; ножі для скреперів, відвалів, вугільних стругів і т.п.

  До цієї ж групи відносяться поворотні і неповоротні бульдозерні відвали, призначені для навішення як робочі органи на транспортні засоби групи 87.

  (4) Ротори, вертлюги, ведучі бурильні труби, вкладиші ротора під ведучу бурильну трубу, бурильні замки, обважені бурильні труби, втулки-перехідники, напрямні бурильних труб, стопорні кільця, лафетні хомути, розрізні втулки клинового захвату, балансири, муфти вертлюгів, а також бурильні яси (бурові ножиці) машин для буріння свердловин (обертального чи ударного буріння).

  (5) Екскаваторні ковші для земляних робіт, ківшові рами для багатоківшових екскаваторів; стріли для механічних лопат; молоти для обладнання для забивання паль.

  (6) Гусеничні чи колісні шасі, несамохідні, обладнані механізмом повороту або іншими обертовими пристроями.

  Ланцюги і канати, оснащені пристроями для їхнього закріплення (наприклад, затискачами для дротяних канатів, кільцями, гаками та запобіжними пружинними гаками), класифікуються разом з машинами і механізмами, для яких вони призначені, за умови, що вони постачаються разом. Проте, якщо подані окремо, то вони включаються до Розділу XV (зазвичай товарна позиція 7312 або 7315). Ланцюги та канати, не обладнані згаданими пристроями і постачені в бухтах, також включаються до Розділу XV, навіть якщо вони розрізані за довжиною та постачаються з обладнанням (лебідками, канатними дорогами, кранами, канатними відкаточними пристроями, драглайнами, екскаваторами і т.п.), для якого вони призначені.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) транспортерні стрічки або привідні паси або бельтинг з пластмаси (група 39), вулканізованої ґуми (товарна позиція 4010), шкіри (товарна позиція 4205) або текстильних матеріалів (товарна позиція 5910);

  (b) стропи (Розділ XI або XV);

  (c) прутки порожнисті для бурових робіт (товарна позиція 7228);

  (d) обсадні, насосно-компресорні і бурильні труби (товарні позиції 7304 7306);

  (e) розсувні телескопічні або рудничні стійки (товарна позиція 7308);

  (f) підіймальні гаки (товарна позиція 7325 або 7326);

  (g) знімні бурові коронки і долота, бури, спіральні бури-свердла та аналогічний буровий інструмент для буріння скельних порід або ґрунтів (товарна позиція 8207);

  (h) замки для пасажирських та вантажних ліфтів і т.п. (товарна позиція 8301);

  (ij) шківи, блоки шківів та корпуси підшипників (товарна позиція 8483).

  Пояснення до товарної позиції 8432:

  8432

  Машини сiльськогосподар-ські, садові або лісогосподарські для пiдготовки або оброблення ґрунту; котки для газонiв або спортивних майданчикiв:

  8432 10 00 00

  – плуги

   

  – борони, розпушувачi, культиватори, мотики та полільники:

  8432 21 00 00

  – – борони дисковi

  8432 29

  – – iншi:

  8432 29 10 00

  – – – розпушувачi та культиватори

  8432 29 30 00

  – – – борони

  8432 29 50 00

  – – – ґрунтофрези

  8432 29 90 00

  – – – iншi

  8432 30

  – сiвалки, садильники та машини розсадосадильні:

   

  – – сiвалки:

  8432 30 11 00

  – – – точного висiвання з центральним приводом

  8432 30 19 00

  – – – iншi

  8432 30 90 00

  – – садильники та машини розсадосадильні

  8432 40

  – розкидачi та розподільники органiчних та мiнеральних добрив:

  8432 40 10 00

  – – розподільники мiнеральних добрив

  8432 40 90 00

  – – iншi

  8432 80 00 00

  – iнші машини

  8432 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції включаються машини незалежно від виду тяги, застосовувані замість ручних інструментів для виконання перерахованих нижче видів сільськогосподарських, садових або лісогосподарських робіт:

  (I)  Підготовка ґрунту для вирощування культурних рослин (розчищення земель, підйом цілини, оранка, розпушування і т.п.).

  (II) Розкидання або внесення в ґрунт добрив, включаючи гній або інші органічні речовини, для поліпшення фізико-хімічних властивостей ґрунту.

  (III)  Садіння або сіяння.

  (IV)  Обробіток або доглядання за ґрунтом у період вегетації (культивація, прополювання, проріджування сходів і т.п.).

  Машини, включені до цієї товарної позиції, можуть буксируватися тваринною тягою чи транспортним засобом (наприклад, трактором) або можуть монтуватися на будь-якому транспортному засобі (наприклад, на тракторі або на шасі з кінною тягою). (У цьому контексті вираз “трактор” стосується і до трактора, керованого водієм, що йде поруч).

  Машини причіпні або начіпні, які є змінним обладнанням для трактора.

  Деякі сільськогосподарські, садові чи лісогосподарські машини (наприклад, плуги і борони) призначаються винятково для приєднання до трактора, за допомогою з’єднувального пристрою (який має чи немає механізм підіймання). Інші машини (наприклад, фрезерні культиватори) приводяться в дію від вала, що має загальне призначення, відбору потужності трактора. Такі машини начіпляються і заміняються в польових умовах, у лісі або надворі ферм. Усі ці машини включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони постачаються з трактором (незалежно від того, чи змонтовані вони на тракторі чи ні). Сам трактор включається до товарної позиції 8701.

  Той же принцип класифікації поширюється і на ті випадки, коли замість трактора застосовується інший тяговий засіб (наприклад, один з включених до товарної позиції 8704) або коли фрезерний культиватор змонтований замість коліс на ведучій осі трактора, керованого водієм, що йде поруч, так що він діє і як робочий орган, і як ведучі колеса, що несуть весь агрегат у цілому.

  Самохідні сільськогосподарські, садові або лісогосподарські машини.

  У цих машин ходова частина і робоча машина утворюють єдиний нероздільний блок (наприклад, моторні плуги). Такі машини включаються до цієї товарної позиції.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються розкидачі добрив на базі автомобілів, які разом з іншими спеціальними транспортними засобами включаються до товарної позиції 8705.

  Сільськогосподарські механізми менших розмірів, які людина тягне або котить вручну (наприклад, плуги, борони, культиватори, мотики, котки і сівалки), також включаються до цієї товарної позиції.

  До численних машин цієї товарної позиції відносяться:

  (1) Плуги для усіх видів обробітку ґрунту, наприклад, відвальні плуги (з одним або декількома лемешами чи оборотні плуги гладкої оранки), ґрунтозаглиблювачі (зазвичай безвідвальні) та дискові плуги.

  (2) Борони, що застосовуються переважно для подрібнювання ґрунту після оранки. У зубчатих борін зубці встановлені на твердій, шарнірній або сітчастій рамі, а іноді на барабані або вальці (котку). У дискових борін зубці замінені одним чи декількома рядами вгнутих дисків із різальними кромками.

  (3) Розпушувачі, культиватори, полільники і мотики, що застосовуються для обробітку ґрунту, знищення бур”янів або вирівнювання ґрунту після оранки або ж у процесі вегетації сільськогосподарських культур. Ці машини зазвичай мають горизонтальну раму з розміщеними на ній у декілька рядів різними робочими інструментами (лемешами, дисками, зубцями і т.п.), які можуть бути закріплені жорстко  або пружно, на постійному місці або із можливістю пересування та іноді можуть бути змінними.

  (4) Сівалки, садильники та розсадосадильні машини для насіння, цибулин, коренеплодів, розсади і т.п., іноді встановлені на колесах, мають ящик, бункер або іншу ємність,  обладнані висівним або садильним апаратом, сошником та загортачем.

  (5) Розкидачі органічних та мінеральних добрив. Розкидачі органічних та мінеральних добрив (мінеральних речовин, компосту і т.п.), іноді змонтовані на колесах, зазвичай містять ємності, обладнані розподільним механізмом, наприклад, зсувними донними пластинами, шнековим живильником, безперервними ланцюгами або відцентровими дисками; портативні механічні апарати, застосовувані з такими ж цілями, також включаються до цієї товарної позиції.

  Причепи з рухомим днищем і пристроєм, що подрібнює та розкидає, які дозволяють їм у процесі розвантаження працювати як розкидачі твердих і рідиноподібних добрив, з ємністю на колесах, зазвичай обладнану пластинами, що розкидають, або жолобами (лопатами), включаються до товарної позиції 8716.

  Переносні інжектори для введення рідин у ґрунт також відносяться до цієї товарної позиції. Вони мають довгу порожнисту штангу, крізь яку добриво подається в ґрунт насосом.

  (6) Машини для розчищення земель від чагарникових заростей, підросту, стебел прибраних культур, коренів і т.п. зазвичай мають два колеса великого діаметра і барабан з різальними ножами.

  (7) Підбирачі каміння, схожі на борони, але з двома рядами загнутих зубців, що сходяться біля відкритого решітчастого ящику для збирання каменів.

  (8) Котки, застосовувані переважно для накочення ґрунту. Сюди відносяться гладкі, рифлені, кільчасті, котки, що накочують, і т.п. котки. До цієї товарної позиції включаються також котки для садів, газонів, спортмайданчиків, трав”яних доріжок і т.п.

  (9) Проріджувачі (наприклад, букетувальники буряку), застосовувані для проріджування сходів. Ці машини можуть бути дуже складними, мати пристрої фотоелектронного керування.

  (10) Машини для обрізання бадилля або стебел рослин, які мають надлишковий ріст.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції включаються частини для перерахованих вище машин. До них відносяться, серед іншого (inter alia):

  спиці плугів, передплужники, лемеші, відвали, дискові ножі плугів (у тому числі лемеша і диски з алмазними різальними кромками і т.п.); інструменти і зубці (тверді і пружинисті) для розпушувачів, культиваторів і полільників; зубці, барабани і диски для борін; гладкі вальці, диски та деталі для котків; розподільні механізми для розкидачів добрив, сівалок, садильників або розсадосадильних машин; лемеша, зубці, диски та інші інструменти для механічних мотик.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) ручні лункоутворювачі, саджалки, розсадосадильні пристрої та аналогічні ручні знаряддя (товарна позиція 8201);

  (b) підіймачі рідин і насоси для рідин (у тому числі насоси, монтовані на колесах сільськогосподарських машин для обприскування і т.п.) (товарна позиція 8413);

  (c) механічні пристрої для сільськогосподарських, садових або лісогосподарських робіт (ручні чи інші) для розпилення або розбризкування рідин або порошків (товарна позиція 8424);

  (d) гноєнавантажувачі та інші навантажувачі для сільськогосподарських, садових або лісогосподарських робіт (товарна позиція 8428);

  (e) ковшові навантажувачі та дорожні котки, самохідні (товарна позиція 8429);

  (f) машини і механізми для виймання ґрунту, планування, буріння або видобутку корисних копалин і несамохідні дорожні котки (товарна позиція 8430);

  (g) корчувачі пнів (пристрої для видалення пнів) і машини для пересадження дерев (товарна позиція 8436);

  є) сільськогосподарські причепи та транспортні засоби (група 87).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8432 30 11

  Ця товарна категорія охоплює машини, які укладають насіння або окремі зерна в ґрунт рядами з контрольованим проміжком. Ці машини можуть також укладати насіння одночасно в кілька рядів.

  Пояснення до товарної позиції 8433:

  8433

  Машини або механiзми для збирання або обмолоту сiльськогоспо-дарських культур, включаючи преси для соломи або сiна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодiв або iнших сiльськогоспо-дарських продуктiв, крiм машин, зазначених у товарнiй позицiї 8437:

   

  – косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків:

  8433 11

  – – моторнi з рiзальним пристроєм, що обертається у горизонтальнiй площинi:

  8433 11 10 00

  – – – електричнi

   

  – – – iншi:

   

  – – – – самохiднi:

  8433 11 51 00

  – – – – – обладнанi сидiнням

  8433 11 59 00

  – – – – – iншi

  8433 11 90 00

  – – – – iншi

  8433 19

  – – iншi:

   

  – – – з двигуном:

  8433 19 10 00

  – – – – електричнi

   

  – – – – iншi:

   

  – – – – – самохiднi:

  8433 19 51 00

  – – – – – – обладнанi сидiнням

  8433 19 59 00

  – – – – – – iншi

  8433 19 70 00

  – – – – – iншi

  8433 19 90 00

  – – – без двигуна

  8433 20

  – iнші косарки, включаючи тракторнi навісні рiзальні механізми:

  8433 20 10 00

  – – з двигуном

   

  – – iншi:

  8433 20 50 00

  – – – тракторнi, навiснi або причіпнi

  8433 20 90 00

  – – – iншi

  8433 30 00 00

  – iншi сiнозаготівельні машини

  8433 40 00 00

  – преси для соломи або сiна, включаючи прес-пiдбирачi

   

  – iншi машини для збирання врожаю; машини і механiзми для обмолоту:

  8433 51 00 00

  – – комбайни зернозбиральнi

  8433 52 00 00

  – – iншi машини та механiзми для обмолоту

  8433 53

  – – машини для збирання коренеплодiв або бульб:

  8433 53 10 00

  – – – картоплеко-пальні та картоплезбиральнi машини

  8433 53 30 00

  – – – гичкорiзки та машини бурякозбиральнi

  8433 53 90 00

  – – – iншi

  8433 59

  – – iншi:

   

  – – – комбайни силосозбиральні:

  8433 59 11 00

  – – – – самохiднi

  8433 59 19 00

  – – – – iншi

  8433 59 85 00

  – – – iншi

  8433 60 00 00

  – машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодiв або iнших сiльськогосподар-ських продуктiв

  8433 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції включаються машини, використовувані замість ручних інструментів і призначені для механічного виконання таких операцій:

  (A) Збирання сільськогосподарських культур (наприклад, збирання зернових, збирання коренеплодів, збирання фруктів, обмолот, формування в паки). До цієї товарної позиції також включаються сінокосарки або газонокосарки, а також прес-підбирачі, преси для соломи або сіна.

  (B) Машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім обладнання товарної позиції 8437.

  Положення пояснень до товарної позиції 8432 з внесенням відповідних змін (mutatis mutandis) застосовуються до цієї товарної позиції, наприклад, до машинно-тракторних агрегатів, оснащених жниварками, молотарками, сінокосарками або іншими взаємозамінними начіпними знаряддями, а також до моторизованих грабель.

  (А) Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи прес-підбирачі, преси для соломи або сіна; сінокосарки або газонокосарки

  Сюди включені:

  (1) Газонокосарки з ручним приводом або з приводом від двигуна. Вони можуть мати різальний апарат, як у сільськогосподарської косарки, обертові ножі, що ріжуть траву під час зіткнення з фіксованим і горизонтально розташованим ножем, або обертовий диск з ножами по зовнішньому краю.

  (2) Сінокосарки (включаючи косарки з приводом від двигуна) для зрізання трави і т.п. Конструктивно вони зазвичай складаються з горизонтально розташованого різального апарата з вирізами сегментів, по яких відбувається різання під час перемінних рухів зубців між пальцями різального апарата, або вони можуть складатися з обертових дисків чи барабанів з ножами по зовнішньому краю.

  (3) Косарки, обладнані пристроями для укладення зрізаних рослин рядками на поле (валкоукладачі та косарки-плющилки).

  (4) Сіноворушилки (сінні граблі) (наприклад, з підійманням на вили або барабани).

  (5) Машини для згрібання сіна, які зазвичай складаються з низки коліс з напівкруглими зубцями, що можуть підійматися автоматично.

  (6) Граблі-ворушилки, валкоукладачі, снопов’язалки.

  (7) Прес-підбирачі та рулонні прес-підбирачі для підбирання та упакування сіна чи соломи, залишених на полі, у паки або рулони.

  (8) Зернозбиральні комбайни, які здійснюють послідовно жнива, молотьбу, очищення і вивантаження зерна.

  (9) Кукурудзозбиральні комбайни, качанозбирачі без подрібнювального апарата, збиральні машини та кукурудзяні лущильники.

  (10) Самозавантажні причепи, постійно змонтовані зі збиральною технікою, для різання, подрібнювання і транспортування трави, кукурудзи (у качанах) і т.п.

  (11) Бавовнозбиральні машини.

  (12) Льонозбиральні комбайни.

  (13) Машини для збирання винограду (причіпні чи самохідні).

  (14) Овочезбиральні машини (для бобових, томатів і т.п.).

  (15) Картоплекопачі (лемішні, вилкові, решетні).

  (16) Гичкозбиральні, коренеплодозбиральні та корінезбиральні машини для збирання буряку та аналогічних коренеплодів.

  (17) Силосозбиральні комбайни.

  (18) Струшувачі дерев.

  (19) Збиральні машини для іншої сільськогосподарської продукції (насіння, що містять олію, та ін.).

  (20) Молотарки. До цієї товарної позиції також включаються автоматичні подавальні пристрої для молотарок (тобто додаткові механізми, призначені для забезпечення рівномірної подачі в молотарку, що досягається розв”язуванням і розсмикуванням снопів) незалежно від того, подані вони роздільно чи ні.

  (21) Очисники качанів кукурудзи; кукурудзяні молотарки.

  До цієї товарної позиції також включаються газонокосарки, відомі як рухомі газонокосарки, які складаються з основного транспортного засобу на трьох чи чотирьох колесах, що має сидіння, з якого здійснюється керування, і є постійно приєднаний різальний апарат, тобто апарат, що знімається лише для ремонту або технічного обслуговування. Оскільки їхнє принципове призначення полягає в підстриганні трави на газонах, вони включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони мають причіпний пристрій для буксирування (попереду чи позаду) легких пристроїв, таких як причіп для збирання і транспортування.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються малогабаритні машини, наприклад, для підстригання трави на газонах, уздовж стін, бордюрів чи під кущами. Машини, що являють собою двигун внутрішнього згоряння, змонтований на легкій металевій рамі, або електричний двигун, змонтований на металевій рукоятці, і різальний апарат, який зазвичай складається з однієї або більше тонких нейлонових ниток, включаються до товарної позиції 8467.

  (B) Машини для очищення, сортування або відбраковування (калібрування) яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів

  До цієї товарної позиції включаються машини, використовувані в садівництві, сільському господарстві або промисловості, які використовуються для очищення, сортування відбраковування (калібрування) такої продукції, як яйця, плоди, картопля, цибуля, бульби чи цибулини, морква, спаржа і корнішони, відповідно до розміру, форми, ваги і т.п. Ці машини включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, електричні вони чи ні (наприклад, фотоелектричні контрольні пристрої та сортувальні машини), і вони можуть бути обладнані додатковими пристроями (наприклад, для контролю яєць або для маркування продукції).

  До цієї товарної позиції не включаються машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна або сухих бобових культур (товарна позиція 8437).

  Деякі машини з типів, що включаються до цієї товарної позиції, (наприклад, жниварки, комбайни, молотарки, прес-підбирачі, преси, сортувальні машини), часто мають додаткові механізми, призначені для підіймання, вантажно-розвантажувальних операцій, транспортування і т.п. (наприклад, стрічкові конвеєри, снопо- і соломопідіймачі та ківшові ланцюги); вони класифікуються з машиною за умови, що вони подані разом; якщо ж вони подані окремо, включаються до товарної позиції 8428.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини машин цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції, наприклад:

  різальні апарати, механізми підіймання і пальці для косарок або збиральних машин; гойдальні з’єднувальні тяги для передавання руху на різальний апарат газонокосарок або сінокосарок; зерноочисники, соломотряси, віддільники, шкребки, платформи і механізми зв”язування для збирально-пакувальних машин; пристрої валкоукладача; різальні планки; молотильні барабани, платформні соломотряси, викидачі соломи і т.п. для зернозбиральних комбайнів чи жниварок; лемеші, зубці, вили та інші пристрої для картоплекопачів або машин для збирання інших коренеплодів; барабани та вили для сіноворушилок; зубці, механізми підіймання для механічних граблів; граблі для садових машин або преси.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а)  різальні ножі та секції з ножами для косарок (товарна позиція 8208);

  (b) снопонавантажувачі, соломонавантажувачі; сінонавантажувачі або соломонавантажувачі “з продуванням”; зернові елеватори ківшового або пневматичного типу; сільськогосподарські крани або інша техніка для завантаження, підіймання, навантаження, розвантаження або переміщення (товарна позиція 8426 або 8428);

  (c) машини для рубання лісу або корчувачі та застосовувані на фермах січкарні, бульборізки, зернові млини та овоскопи (пристрої для просвічування яєць) (товарна позиція 8436);

  (d) машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна чи сухих бобових культур, а також обладнання, використовуване в борошномельній промисловості (товарна позиція 8437);

  (е) бавовноочисні машини (товарна позиція 8445);

  (f) машини для обдирання або різання тютюнового листа (товарна позиція 8478).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8433 11 10 – 8433 19 90

  Дивись Пояснення до товарної позиції 8433, частина (A), передостанній абзац, з посиланням на газонокосарки.

  Пояснення до товарної позиції 8434:

  8434

  Установки і апарати доїльнi та обладнання для обробки та переробки молока:

  8434 10 00 00

  – установки та апарати доїльнi

  8434 20 00 00

  – обладнання для обробки та переробки молока

  8434 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції включаються механічні доїльні машини та інша техніка, використовувана для обробки молока або для перероблення його в інші молочні продукти на молочних фермах або у промисловому виробництві.

  (I) Установки доїльні

  До складу доїльної установки входить група доїльних стаканів (кожний з ґумовою гільзою), які за допомогою гнучкого шланга підключаються з однієї сторони через пульсатор до вакуумного насоса, а з іншого боку – до колектора для молока (зазвичай з корозійностійкого (нержавіючого) металу). Пульсатор, що закріплений на кришці колектора для молока, впливає на доїльні стакани змінним тиском, створюючи відносний вакуум між стаканами і гільзами. Цей агрегат, утворений із групи доїльних стаканів, пульсатора і колектора для молока, називається “доїльним апаратом”.

  У певних установках меншого об’єму доїльні апарати і вакуумний насос можуть знаходитися на загальній основі (машини з одного або двох доїльних апаратів).

  В установках більшого об’єму різні складові частини зазвичай розділяють. До вакуумного насоса за допомогою трубопроводу може бути підключене різна кількість доїльних апаратів. В установках певного типу відсутні колектори для молока, молоко надходить безпосередньо з доїльних стаканів по молокопроводу в холодильні установки або в ємності для зберігання (переважно молокопровід є стаціонарним). До цих типів відносяться доїльні роботи, також відомі як добровільні доїльні системи. Ці системи, які включають все необхідне обладнання для автоматичного доїння, серед іншого (inter alia) вакуумний насос, компресор, мийну машину, вимірювальні прилади для молока і т.п.,  призначені для доїння корів за їх власним бажанням. Кожна корова має нашийник з передавальним пристроєм для її ідентифікації та визначення готовності тварини до доїння. Доїння виконується роботизовано рукою, обладнаною лазерною відеосистемою, яка дозволяє направляти доїльні пристрої безпосередньо до дійок корови.

  У разі спільного постачання різні складові частини таких установок включаються до цієї товарної позиції як складений функціональний вузол відповідно до Примітки 4 до  XVI (див. Загальні положення до цього ). Проте апарати та пристрої, які безпосередньо не відносяться до функції доїння (фільтри, холодильні пристрої, резервуари для зберігання, апарати для очищення доїльних стаканів і молокопроводи і т.п.), до цієї товарної позиції не входять, а включаються у відповідні товарні позиції.

  (II) Машини для обробки молока

  До цієї категорії машин відносяться гомогенізатори. За допомогою цих машин здійснюється розбивання жирових включень на більш дрібні частинки, які краще засвоюються організмом і які довше залишаються в стані емульсії, не збиваючись у вершки.

  Більшість машин для обробки молока суттєво залежать від використання принципу теплообміну і тому не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 8419), наприклад, апарати для пастеризації, стассанізації або стерилізації; апарати для виробництва згущеного або сухого молока; охолоджувачі для молока.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) холодильне обладнання (незалежно від того, чи призначено воно спеціально для охолодження або збереження молока чи ні) та баки для охолодження молока, об”єднані з випарником холодильної установки (товарна позиція 8418);

  (b) сепаратори молочні, фільтрпреси та інше обладнання або апарати для фільтрування чи очищення (товарна позиція 8421). (Проте класифікація простих лійок з фільтрами і молочними фільтрами здійснюється відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені);

  (c) мийні машини для молочних бідонів, а також машини для розливання або консервування молока (товарна позиція 8422).

  (III) Машини для перероблення молока в інші молочні продукти

  Слід відзначити, що сюди не включаються молочні сепаратори (товарна позиція 8421). Проте до цієї товарної позиції включаються машини, використовувані для виробництва масла та сиру. Сюди входять:

  (А) Машини та механізми для виготовлення вершкового масла.

  (1) Маслоробки зазвичай являють собою бочку з корозійностійкої (нержавіючої) сталі, усередині якої є певна кількість перегородок або лопатей. Під час обертання цієї бочки або лопатей вручну чи за допомогою двигуна, з вершків утворюється піна, а при подальшому збиванні вершки перетворюються в масло.

  (2) Комбіновані маслоробки та масловиготовлювачі. Ці машини, використовувані під час безперевного вироблення масла, включають електромотор, який приводить в рух циліндри із елементами, які швидко обертаються та перетворюють вершки у масло. Масло безперевно видавлюється крізь робочі елементи машини.

  (3) Машини для формування масла з метою додання йому товарного вигляду, але не включаються машини, які також здійснюють упакування або зважування продукту (товарні позиції 8422 та 8423).

  (B) Сироробні машини.

  (1) Машини для подрібнювання та гомогенізації сирного згустку під час виробництва м”яких чи вершкових сирів.

  (2) Машини для формування твердих, напівтвердих та м”яких або вершкових сирів, але крім машин, які також здійснюють упакування або зважування продукції (товарні позиції 8422 та 8423).

  (3) Сирні преси (наприклад, механічні, пневматичні преси і т.п.) використовуються переважно для виробництва твердих сирів, як для надання форми продукції, так і для видалення вологи.

  Слід відзначити, що до цієї товарної позиції не включається багато машин та апаратів, використовуваних в молочній промисловості. Наприклад, баки і резервуари, призначені для зберігання, дозрівання, обробки і т.п., функціонування яких у першу чергу залежить від наявного обладнання для нагрівання або охолодження, включаються до товарної позиції 8418 або 8419 незалежно від того, чи поєднуються вони також з механічним обладнанням, таким як, наприклад, мішалки (змішувачі), чи ні. Баки та ін., не оснащені обладнанням для нагрівання або охолодження, але містять такі механічні засоби як мішалки, місильні механізми, механізми перекидання та ін., включаються до цієї товарної позиції за умови, що вони ідентифікуються як спеціалізовані для використання в молочній промисловості. У тому випадку, якщо вони не ідентифіковані для будь-якого визначеного виду використання, вони включаються до товарної позиції 8479. Баки та ін., не оснащені обладнанням для нагрівання або охолодження чи механічним обладнанням, класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені (наприклад, товарна позиція 7309, 7310, 7419, 7611 або 7612).

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини машин цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції, наприклад:

   ємності, кришки, пульсатори, доїльні стакани та інші деталі (крім ґумових гільз і т.п. – товарна позиція 4016) для доїльних установок; бочки для збивання масла; ролики і столи для масловиготовлювачів; форми для машин формування масла та сиру.

  До цієї товарної позиції не входять пристрої для побутових потреб і які включаються до товарної позиції 8210 або 8509.

  Пояснення до товарної позиції 8435:

  8435

  Преси, дробарки та аналогiчні машини для виробництва вина, сидру, фруктових сокiв або аналогічних напоїв:

  8435 10 00 00

  – машини та механізми

  8435 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції включаються як сільськогосподарські машини, так і машини промислового типу, використовувані для виробництва вина, яблучного сидру, грушевої наливки, фруктових соків або аналогічних напоїв з бродінням або без бродіння.

  До цієї товарної позиції входять, серед іншого (inter alia):

  (А) Машини для добування соку з ручним або механічним приводом для соків, які не піддаються бродінню (наприклад, соків з цитрусових, персиків, абрикосів, ананасів, з ягід або томатного соку).

  (B) Установки для подрібнювання яблук чи груш з ручним або механічним приводом. Вони складаються з бункера-живильника, з якого виконується подача фруктів на давильний прес або подрібнювачі.

  (C) Механічні або гідравлічні преси для вичавлювання соку, використовуваного для виробництва сидру, включаючи пересувні преси, змонтовані на колісних візках.

  (D) Преси для вичавлювання виноградного соку або дробарки для винограду, наприклад:

  (1) Дробарки для винограду (шнекові преси). Вони складаються з двох жолобчастих циліндрів або з одного циліндра, оснащеного лопатями, що дозволяє вичавлювати сік з винограду без подрібнення гребенів (плодоніжок) і кісточок. До цієї товарної позиції включаються машини для одержання плодової мезги, оснащені насосом для подавання сусла в бродильні чани.

  (2) Машини для відділення свіжовичавленого виноградного соку (сусла) від мезги. Переважно ці машини складаються з резервуара з отворами, в якому є обертові лопаті. У деяких конструкціях поєднуються операції вичавлювання соку з відділенням гребенів (плодоніжок).

  (3) Преси, використовувані для вичавлювання соку з процідженої мезги або із залишків мезги, що осіла на дно бродильних чанів. Існують преси двох основних типів:

  (i)  механічні або гідравлічні преси циклічної дії, в яких пресова плита чавить на мезгу в змінному решітчастому кошику, що знаходиться в резервуарі для збирання соку. До цієї товарної позиції включені гідравлічні портальні преси, сконструйовані таким чином, щоб заповнювати соком послідовно резервуари, зазвичай змонтовані на візках;

  (ii) преси безперервної дії, в яких за допомогою безперервного черв”ячного механізму здійснюється подача винограду в машину та його вичавлювання.

  (E) Подрібнювальні або дробильні машини, оснащені циліндрами з зубцями або обертовими ножами, які розбивають корж, що утворився, перед подальшим вичавлюванням.

  Машини, використовувані для обробки соку, сусла, вина, яблучного сидру та грушевої наливки, не включаються до цієї товарної позиції, наприклад:

  (а) охолоджувачі, стерилізатори, пастеризатори та апарати для концентрування (товарна позиція 8419);

  (b) центрифуги, фільтрпреси та інше обладнання або установки для фільтрування чи очищення (товарна позиція 8421). (Проте прості фільтрувальні лійки класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені).

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини до товарів цієї товарної позиції також розглядаються в цій товарній позиції, наприклад:

  подрібнювальні циліндри машин для добування соку; циліндри з зубцями і терки для подрібнювачів яблук; циліндри машин для вичавлювання виноградного соку або гребеневіддільників; спеціальні резервуари для пульпи та опорні резервуари пресів для вичавлювання соку, використовуваного для виготовлення вина; шнеки, плиткові преси, каркаси для пресів і т.п., застосовуваних для виготовлення вина; циліндри з зубцями та лопаті для подрібнювачів вичавків та ін.

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) машини для добування фруктових соків, включені до товарної позиції 4419, 8210 або 8509;

  (b) насоси для вина, фруктового соку, сидру і т.п., навіть якщо вони спеціалізовані (товарна позиція 8413);

  (c) центрифуги для відділення вина від вичавок (товарна позиція 8421);

  (d) обладнання для заповнювання, закупорювання пляшок або інші машини товарної позиції 8422, включаючи пароструминні пристрої для очищення барил та ін.;

  (e) конвеєри для фруктів (товарна позиція 8426 або 8428);

  (f) очисні та кісточковідбірні машини для фруктів (товарна позиція 8438).

  Пояснення до товарної позиції 8436:

  8436

  Інше обладнання для сiльського господарства, садiвництва, лiсового господарства, птахiвництва або бджiльництва, включаючи обладнання для пророщування насiння з механiчним або нагрiвальним обладнанням; iнкубатори та брудери для птахiвництва:

  8436 10 00 00

  – машини та механiзми для приготування кормiв для тварин

   

  – обладнання для птахiвництва, вклю-чаючи iнкубатори та брудери:

  8436 21 00 00

  – – iнкубатори та брудери

  8436 29 00

  – – інше:

  8436 29 00 10

  – – – обладнання кліткове або підлогове для утримання і вирощування птиці

  8436 29 00 90

  – – – інше

  8436 80

  – iнше обладнання:

  8436 80 10 00

  – – лiсогосподарське обладнання

  8436 80 90 00

  – – iнше

   

  – частини:

  8436 91 00 00

  – – обладнання для птахiвництва або iнкубаторiв та брудерiв

  8436 99 00 00

  – – iншi

  У цій товарній позиції розглядається обладнання, не включене до товарних позицій 8432–8435, яке являє собою машини і механізми, використовувані на фермах (включаючи сільськогосподарські школи, кооперативи або наукові станції), у лісовому господарстві, садівництві, птахівництві чи бджільництві або аналогічні. Проте до цієї товарної позиції не включаються машини, безумовно призначені для промислового використання.

  (I) Інше обладнання для сільського господарства, садівництва або лісового господарства; обладнання для пророщування насіння

  Воно включає:

  (А) Машини для протравляння насіння, які зазвичай складаються з одного чи декількох приймальних жолобів та обертового металевого барабана, в якому насіння покриваються інсектицидами або фунгіцидами.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються машини для розпилення порошку (товарна позиція 8424).

  (B) Подрібнювачі або змішувачі добрив.

  (C) Машини для зрізання гілок фруктових дерев, виноградників і т.п.

  (D) Машини для підрізання живоплотів.

  (E) Машини і механізми для приготування корму та ін., так, наприклад:

  (1) Макуходробарки.

  (2) Подрібнювачі для капусти та інші машини для різання овочевих культур із зеленим листям.

  (3) Бульборізки, або побрібнювачі для буряку, ріпи, моркви, корму для худоби та ін.

  (4) Січкарні, сіноподрібнювачі або силосорізки незалежно від суміщення їх з транспортером для подавання силосу.

  (5) Зернодробарки для обробки вівсу, ячменю, ін.

  (6) Млини для подрібнювання або помелу пшениці, кукурудзи, ячменю та інших кормових матеріалів, використовувані на фермі; підлогові борошномельні машини, використовувані на фермі.

  (7) Машини для приготування кормових сумішей.

  (F) Автопоїлки для великої рогатої худоби, коней, свиней і т.п., що складаються з металевого резервуара, обладнаного начіпною пластиною, яка під час натискання мордою тварини дозволяє здійснити приплив води.

  (G) Механічні машини для стрижки тварин.

  Прості ручні ножиці для стрижки вовни до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 8214 або 8510).

  (H) Машини, застосовувані в лісовому господарстві, такі як:

  (1) Корчувачі, обладнані затискними пристроями, за допомогою яких здійснюється захоплення стовбура і викорчовування його під дією гідравлічних домкратів.

  (2) Машини для рубання лісу з гідравлічними ножами або пилками незалежно від наявності пристроїв для видалення сучків, розпилювання на колоди, або захопленнями для транспортування і штабелювання стовбурів, а також машини для рубання лісу, призначені для установлення на трактори, які працюють за допомогою сошника для підрізання коренів і мають телескопічну стрілу, яка збільшує виробничі можливості машини.

  (3) Машини для пересадження дерев, обладнані лопатками для грудкування та мають можливість у разі потреби переносити дерева на короткі відстані.

  (4) Пристрої для руйнування пнів, які мають дискові ножі, що врізаються в пень на певну глибину від поверхні землі.

  (5) Машини для обрізання гілок, суків та ін., які вступають у роботу після рубання та укладання дерев, використовуючи ножі для одержання тріски. Стружка видаляється повітродувкою.

  (IJ) Установки для пророщування (наприклад, “пророщувачі”) за умови, що вони оснащені механічними засобами (наприклад, насосами, двигунами чи вентиляторами) або термообладнанням. Необладнані прості камери до цієї товарної позиції не включаються (класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені).

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) різальні леза та ножі машин для бульборізок, січкарень та ін. (товарна позиція 8208);

  (b) машини та обладнання, які керують процесами, включаючи зміну температури (товарна позиція 8419). Наприклад, до товарної позиції 8419 включаються сушильні установки для сіна, автоклави для картоплі, зеленого корму та ін.; проте до цієї товарної позиції включається обладнання для пророщування насіння, інкубатори і брудери з термообладнанням;

  (c) механічні пристрої для розкидання, розбризкування або розпилення рідин чи порошків (товарна позиція 8424);

  (d) пневматичні підіймачі або підіймачі “з піддуванням”; лебідки для корчування, трелювання або навантаження дерев, колод та ін.; інше обладнання, призначене для підіймання, розвантаження або переміщення (товарна позиція 8425, 8426 або 8428);

  (e) ямокопачі для садіння дерев; бульдозери з неповоротним і поворотним відвалом для рубання лісу або розчищення лісосік (товарна позиція 8429 або 8430);

  (f) бурякорізки промислового типу для цукрового буряку (товарна позиція 8438);

  (g) машини для одержання деревної тріски (товарна позиція 8439);

  (h) машини водоструминного обкорування (товарна позиція 8424) і корообдиральні верстати (товарна позиція 8465 або 8479);

  (ij) верстати для обробки деревини (товарна позиція 8465 або 8467);

  (k) пристосування типу пилососу по догляду за кіньми чи великою рогатою худобою (товарна позиція 8508);

  (l) трактори, спеціально призначені для трелювання (трелювальні машини) (товарна позиція 8701);

  (m) механічні допоміжні пристрої, використовувані під час отелення (товарна позиція 9018);

  (n)протиградові гармати (товарна позиція 9303).

  (II) Обладнання для птахівництва, інкубатори та брудери

  Вони включають:

  (А) Інкубатори. Ці машини обладнані пристоями, які автоматично перегортають яйця, поміщені у піддони, у середовищі, де температуру, повітряні потоки та вологість повітря точно регулюються. Вони можуть працювати одночасно з системою управління, яка може бути підключена до персонального комп’ютера з метою оптимізації процесу інкубації. Деякі інкубатори, відомі як універсальні інкубатори, забезпечують виконання функції виведення курчат.

  (В) Інкубатори для виведення курчат (вивідні інкубатори). В цих машинах, які мають пристої керованого обігріву та циркуляції повітря, яйця кладуть у корзини або спеціальні піддони для виведення курчат.

  (С) Брудери. Це більш великі установки, з пристоями нагрівання та охолодження, використовувані для вирощування курчат.

  (D)  Установки для кладки яєць і вирощування курчат або “батареї”. Це великі установки з автоматичними пристроями для наповнення годівниць, очищення настилу та збирання яєць. 

  (Е) Пристрої для просвічування яєць (або овоскопи) з механічними пристроями (включаючи фотоелектричні контрольні пристрої), крім статичних контрольних ламп.

   Перераховані установки з пристроями для сортування і відбраковування (калібрування) не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 8433).

  (F) Обладнання для визначення статі і вакцинації курчат, яке дозволяє поділити курчат за визначеною статтю та проводити іх вакцинацію. Ці машини не призначені для використання ветеринарними хірургами.

  До цієї товарної позиції не включаються машини, відомі як лічильні та пакувальні системи для автоматичного підрахунку та розміщення курчат у ящиках (товарна позиція 8422); при цьому розподілення курчат є визначальною функцією, тоді як підрахунок курчат лише вторинною функцією, яка дозволяє помістити у ящик визначену кількість курчат в залежності від розміру ящика.

  (III) Обладнання для бджільництва

  Воно включає:

  (А) Преси для добування меду.

  (B) Машини для формування штучних стільників.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) вулики, класифікація яких проводиться відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені (зазвичай товарна позиція 4421);

  (b) ванни з гарячою водою для повторного розм”якшення стільників, включаючи ті, в яких використовуються гвинтові преси (товарна позиція 8419);

  (c) центрифуги для добування меду (товарна позиція 8421);

  (d) пристрої для розпилення рідини або порошку чи викурювальні апарати товарної позиції 8424.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції також включаються частини згаданих вище машин.

  Пояснення до товарної позиції 8437:

  8437

  Машини для очищення, сортування або калiбрування насiння, зерна чи сухих бобових культур; обладнання для борошномельної промисловості або інше обладнання для обробки зернових чи сухих бобових культур, крiм машин, що використовуються на сiльськогосподар-ських фермах:

  8437 10 00 00

  – машини для очищення, сортування або калiбрування насіння, зерна або сухих бобових культур

  8437 80 00 00

  – iнше обладнання

  8437 90 00 00

  – частини

  (I) Машини для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна чи сухих бобових культур

  До цієї товарної позиції включаються машини сільськогосподарського, садового чи промислового застосування, використовувані для очищення, сортування або калібрування зерна зернових культур, сухих бобових, насіння та ін. під впливом процесів віяння, продування, просіювання і т.п. До таких машин включені такі:

  (1) Віялки, що складаються з подавального лотка, повітродувки і грохоту (сита) (зазвичай вібраційного типу).

  (2) Віялки для відділення полови, віялки обертового типу та сепаратори для насіння або зерна, більш складні машини, які здійснюють очищення за допомогою повітряного потоку і сортування насіння або зерна відповідно до маси, розміру чи форми. У деяких сепараторів насіння та ін. є додаткові пристрої, призначені для покриття насіння інсектицидними порошками і т.п.

  (3) Грохот стрічкового типу, часто використовуваний для очищення насіння буряку. Ці пристрої складаються з низки роликів, за допомогою яких приводиться в рух безшовна похила конвеєрна стрічка під приймальним жолобом. Насіння вільно скачується в нижню частину стрічки, але більш легке прилипає до бархатистої поверхні стрічки.

  (4) Спеціальні машини для відбору і калібрування насіння, призначеного для посіву.

  До цієї товарної позиції також включаються машини, використовувані в борошномельній промисловості, призначені для очищення, сортування або калібрування зерна перед помелом. Принцип дії деяких з цих машин такий же, що і принцип роботи віялок, сортувальних установок або машин, призначених для сепарування і сортування, зазначених вище, проте, вони мають більшу продуктивність і спеціально пристосовані для використання в борошномельній промисловості, наприклад:

  (1) Циклонні сепаратори для очищення зерна.

  (2) Машини для очищення і калібрування під впливом обертових барабанів з отворами чи барабанів з кишенями.

  (3) Сепаратори з усмоктувальними вентилятором із ситами вібраційного типу (віброситами).

  (4) Сепаратори та калібрувачі магнітного або електромагнітного типу.

  (5) Мийні машини, каменевідбирники та “центрифуги” з додатковими сушильними колонами або без них.

  (6) Зерноочисники.

  (7) Зернозволожувачі незалежно від включення в їхній склад обладнання для нагрівання чи зважування.

  До цієї товарної позиції також включаються комбіновані машини, за допомогою яких проводиться одночасно очищення, сортування і калібрування, включаючи машини, обладнані пристроями для електромагнітного розділення.

  (II) Обладнання для борошномельної промисловості

  На додаток до обладнання для очищення, сортування або калібрування зерна перед помелом (див. вище, пункт I), такі машини включені до товарної позиції як використовувані в борошномельній промисловості:

  (А) Машини, призначені для підготовлення помольних сумішей, а саме:

  (1) Змішувачі зерна в попередньо заданих дозах.

  (2) Оббивальні машини, які складаються з барабанів з шипами, що обертаються між ґумовими циліндрами, та у такий спосіб видаляються більш м”які зерна.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються:

  (а) обладнання, яке працює за принципом зміни температури (товарна позиція 8419). Наприклад, до товарної позиції 8419 включаються колони для сушіння або охолодження, але машини з термообладнанням, що зволожує зерно, включаються до цієї товарної позиції;

  (b) сушарки відцентрової дії (товарна позиція 8421);

  (c) транспортери та елеватори (наприклад, ківшового типу, стрічкового типу чи пневмотранспортери) (товарна позиція 8428).

  (B) Обладнання, використовуване для подрібнювання або помелу, а саме:

  (1)  Розмелювальні машини.

  (2) Валкові дробарки, або вальцьові верстати, що складаються з рифлених іноді охолоджуваних вальців, які розмелюють зерно на крупку, семоліну (дрібну крупу з твердої пшениці) та борошно тонкого помелу.

  (3) Подрібнювачі, або вальцьові верстати з більш гладкими вальцями для помелу крупки, семоліни і т.п. у борошно тонкого помелу.

  (4) Дезінтегратори, або дробарки ударної дії, використовувані для одержання з борошна грубого помелу і т.п., що налипнуло на вальці млина або вальцьового верстата під час попередніх процесів, борошна тонкого помелу.

  (5) Живильники – машини, спеціально призначені для забезпечення безперебійної подачі рівномірного потоку зерна у вальцьову дробарку.

  До цієї товарної позиції не включаються невеликі млини, використовувані на сільськогосподарських фермах (товарна позиція 8436).

  (C) Ситовіяльні машини для сортування або розділення борошна тонкого помелу та висівок або крупки.

  До цієї товарної позиції включаються машини, призначені для розділення борошна тонкого помелу, борошна грубого помелу, другосортного борошна (крупки), висівок та інших продуктів помелу.

  Такий поділ здійснюється серією операцій, виконуваних на машинах такого типу, які часто використовуються в комбінації одна з іншою:

  (1)  Просіювальні машини (“просіювачі”) для відокремлення борошна тонкого помелу від круп і борошна грубого помелу. Центрифугали (або “бурати”), які складаються з барабана, усередині якого знаходиться бич, а з зовнішньої сторони покриті сітками з вічками різного розміру. Вибророзсіви, або розсіви складаються з наборів вільно гойдальних сит, розташованих один над одним, і складальних піддонів (лотків).

  (2)  Просіювальні машини, або ситовійки (розсіви). У цих пристроях за допомогою вібрувальних сит і потоку повітря, що продувається крізь них, здійснюється калібрування (сортування) крупки і т.п., а також видування висівок.

  (3) Бичувальні машини для вимолоту висівок.

  (4) Змішувальні машини для борошна тонкого помелу, висівок і т.п., а також машини для додання вітамінів у борошно тонкого помелу (приготування вітамінного борошна).

  Проте до цієї товарної позиції не включаються:

  (а) сушильні машини для борошна (товарна позиція 8419);

  (b) повітряні фільтри і “циклони”, використовувані для добування пилу з потоку витяжного вентилятора, який надходить із сортувальних або просіювальних машин (товарна позиція 8421);

  (c) “реєструвальна апаратура”, призначена для оцінення швидкості виділення борошна, і контрольно-вимірювальна апаратура для борошна групи 90.

  (III) Обладнання, використовуване для обробки зернових  культур або сухих  бобових культур

  До цієї товарної позиції включаються машини, що відносяться в загальному випадку до попереднього очищення, сортування або калібрування (див. вище, пункт I).

  У цю групу входять:

  (1) Лущильні машини для зернових чи бобових культур.

  (2) Лущильні або полірувальні машини для рису.

  (3) Лущильні машини для сухого гороху, сочевиці або квасолі.

  (4) Зерноплющильні машини для виробництва вівсяних пластівців і т.п. незалежно від наявності додаткових нагрівальних пристроїв.

  (5) Спеціальні розмелювальні машини (подрібнювачі або дробарки), призначені для помелу зернових (крім хлібного зерна, див. вище, пункт (II), (B) або сухих бобових культур у борошно.

  (6) Остевідбірні машини та оббивальні машини, призначені для видалення остей або гострих кінців з зерен вівса або ячменю.

  У цю частину цієї товарної позиції не включаються:

  (а) машини або установки, що працюють за принципом теплообміну (наприклад, кормозапарники, сушарки або установки для смаження і сушіння для виробництва “повітряного” чи підсмаженого зерна; установки для солодування ячменю та установки для просмажування борошна і т.п.) (товарна позиція 8419);

  (b) машини для обробки, подальшого за технологічним етапом виробництва борошна (наприклад, випікання хліба, консервування або виготовлення макаронів) (товарна позиція 8438).

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини товарів цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції, наприклад:

  грохоти (сита) та їхні обойми для борошномельної промисловості (крім ситотканини в готовому чи незакінченому вигляді – товарна позиція 5911); змішувальні або калібрувальні циліндри; вальці для розмелювальних машин або конвертери і т.п.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються млинові жорнова (товарна позиція 6804).

  Пояснення до товарної позиції 8438:

  8438

  Обладнання для промислового приготування або виробництва харчових продуктiв чи напоїв, не включене до iнших угруповань, крiм обладнання для екстрагування або виробництва тваринних чи нелетких рослинних жирiв або олій:

  8438 10

  – обладнання для виробництва хлібобулочних виробів, макаронів, спагеті або подібних виробів:

  8438 10 10 00

  – – обладнання для виробництва хлiбобулочних виробiв

  8438 10 90 00

  – – обладнання для виробництва макаронів, спагеті або подібних виробiв

  8438 20 00 00

  – обладнання для виробництва кондитерських виробiв, какао-порошку чи шоколаду

  8438 30 00 00

  – обладнання для цукрового виробництва

  8438 40 00 00

  – обладнання для пивоварного виробництва

  8438 50 00 00

  – обладнання для переробки м’яса або птицi

  8438 60 00 00

  – обладнання для переробки фруктiв, горіхів або овочiв

  8438 80

  – iнше обладнання:

  8438 80 10 00

  – – для переробки кави або чаю

   

  – – iнше:

  8438 80 91 00

  – – – для виробництва або приготування напоїв

  8438 80 99 00

  – – – iнше

  8438 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції включається обладнання, в іншому місці цієї групи не зазначене, призначене для промислового виробництва харчових продуктів або напоїв (або для безпосереднього вживання, або для консервування, як для людей, так і на корм худобі), але крім обладнання для екстрагування або приготування тваринних чи твердих рослинних жирів або олій (товарна позиція 8479).

  Проте слід відзначити, що до цієї товарної позиції не включається багато машин, призначених для цих цілей, наприклад:

  (а) пристрої побутового призначення (наприклад, м”ясорубки і хліборізки), включені до товарної позиції 8210 або 8509;

  (b) промислові або лабораторні печі (товарна позиція 8417 або 8514);

  (c) машини та обладнання для варіння, смаження, пропарювання та ін. (товарна позиція 8419);

  (d) центрифуги та фільтри (товарна позиція 8421);

  (e) обладнання для розливання, консервування, упакування і т.п. (товарна позиція 8422);

  (f) обладнання для борошномельної промисловості (товарна позиція 8437).

  (I) Обладнання для виробництва хлібобулочних виробів

  Це обладнання використовують для виробництва хлібобулочних виробів, печива, тістечок, тортів і т.п. Сюди включаються:

  (1) Тістомісильні машини. Переважно вони складаються з обертових або стаціонарно встановлених деж, обладнаних нерухомими чи рухомими лопатями для замісу тіста. Високошвидкісні машини часто мають водяну охолоджувальну оболонку .

  (2) Тістоділільні машини, в яких тісто, що надходить крізь приймальний лоток, механічно поділяється на шматки однакового розміру. Іноді такі машини включають пристрої для зважування або розкочування тіста.

  (3) Тістоформувальні машини для надання шматкам тіста потрібної форми для випікання.

  (4) Різальні машини для хліба, тістечок, тортів і т.п.

  (5) Машини, призначені для одержання панірувальних сухарів.

  (6) Машини для розрізування бісквітів на заготовки, нанесення начинки на бісквіти, тістечка і т.п.

  (7) Відсаджувальні машини для відсаджування заданої кількості збитого тіста в форми для випічки.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) печі для пекарень (товарна позиція 8417 або 8514);

  (b) тісторозкочувальні машини (товарна позиція 8420).

  (II) Обладнання для виробництва макаронів, спагеті або аналогічних продуктів

  У цю групу входять:

  (1) Тістомісильні машини для замішування макаронного тіста.

  (2) Різальні або штампувальні машини спеціальних форм із розкатаного листа тіста. Ці машини часто мають тісторозкочувальні пристрої.

  (3) Екструдери безперервної дії для формування макаронів, спагеті і т.п. видавлюванням. Фігурні вироби можуть бути одержані за допомогою екструдерів, обладнаних відповідними насадками; після випресування відформоване тісто відрізається на потрібну товщину (довжину) обертовим ножем, який знаходиться на зовнішній стороні тубусної макаронної матриці.

  (4) Машини для начинки равіолі і т.п.

  (5) Машини для згортання макаронів, вермішелі і т.п. у мотки та ін.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) машини для попереднього сушіння макаронів або сушарки для макаронів (товарна позиція 8419);

  (b) машини для розкочування бездріжджового, здобного та ін. тіста в різні форми (товарна позиція 8420).

  (III) Обладнання для виробництва кондитерських виробів

  У цю групу включаються:

  (1) Цукродробарки та подрібнювачі для виробництва цукрової пудри.

  (2) Змішувальні машини для кондитерського виробництва. Ці машини зазвичай складаються з резервуарів з механічними мішалками, які часто оснащені змійовиком або оболонкою для нагрівання чи охолодження.

  (3) Витягальні машини для карамельної маси, використовувані для обробки карамельної маси за допомогою обертових важелів коліноподібної форми.

  (4) Дражувальні котли. Вони є напівсферичними котлами, зазвичай з міді або скла, які обертають тверді частки навколо похилої осі, та у такий спосіб здійснюється їхнє дражування (наприклад, мигдалю) цукром, шоколадною масою і т.п. До цієї товарної позиції включаються такі дражувальні котли незалежно від того, чи нагріваються вони від зовнішнього джерела (потоком гарячого повітря, незалежним газовим пальником і т.п.) чи самі котли обладнані нагрівальними елементами.

  (5) Відливні машини, різальні або формувальні машини для кондитерських втробів.

  До цієї товарної позиції не включаються котли для уварювання цукрового сиропу або інше обладнання для нагрівання (товарна позиція 8419) чи холодильне обладнання (товарна позиція 8418 або 8419).

  (IV) Обладнання для виробництва какао-порошку або шоколаду

  У цю групу включаються такі машини:

  (1) Лущильні машини, пристрої для відокремлення зародка або подрібнювачі очищених та обсмажених ядер какао-бобів.

  (2) Змішувачі, подрібнювачі або машини для розтирання в порошок обсмаженої какао-крупки для одержання какао тертого.

  (3) Преси для вичавлювання какао-масла з какао тертого. У цих машинах завжди використовуються нагрівальні установки, які полегшують добування масла з какао тертого.

  (4) Машини для виробництва какао-порошку, які здійснюють подрібнювання та розмелювання коржів какао тертого після добування масла. Зазвичай на цих машинах також здійснюється і просіювання порошку, а іноді і змішування його з іншими продуктами з метою поліпшення аромату або розчинності.

  (5) Змішувачі какао-масла, какао-порошку, цукру та ін. У цих машинах часто використовуються пристрої для вимірювання кількості продуктів, що змішуються.

  (6) Машини для вальцювання та очищення сумішей.

  (7) Шоколадоробні машини (конш-машини), що складаються з резервуарів, оснащених нагрівальним обладнанням і вальцями з механічним приводом, для приготування і перемішування сумішей з одночасним нагріванням.

  (8) Машини, які передують литтю, гомогенізують шоколад (надають масі однорідності) та пресують його визначеними рівномірними порціями.

  (9) Відливні і таблетувальні машини зазвичай з вібраторами. У цих машинах також часто використовуються нагрівальні елементи у відлив секції та обладнання для охолодження форм.

  (10) Глазурувальні машини, основним робочим органом яких є стрічковий транспортер, на якому печиво, цукерки або інші кондитерські вироби глазуруються, проходячи під розпилювачами або крізь ванни з розплавленим шоколадом чи іншим глазурувальним матеріалом. У цих машинах завжди є нагрівальні елементи.

  (V) Обладнання для цукрового виробництва

  Тип обладнання, використовуваного для добування цукровмісного соку, залежить від того, чи відбувається добування соку з цукрової тростини чи з цукрового буряку. Машини для екстрагування цукру із соку є в обох випадках багато в чому подібні.

  (АОбладнання для добування соку з цукрової тростини, наприклад:

  (1) Різальні машини, або дефібратори, які складаються з декількох гострих з обох боків ножів, що мають велику частоту обертання та у такий спосіб доводять тростину до стану довгих волокон.

  (2) Шредери, в яких тростина проходить між зубцюватими вальцями, які обертаються з різною швидкістю, що приводить до подрібнювання стебел.

  (3) Дробарки, основу яких складають регульовані металеві рифлені вальці. У деяких машинах відбувається поєднання операцій подрібнювання стебел та дроблення цукрової тростини.

  (4) Вальцьові млини, які зазвичай складаються з ряду жолобчастих вальців, для добування соку з подрібненої тростини. У цих млинах зазвичай є механізми для подавання і транспортування, та зрошення водою тростини під час проходження її в зазорі між вальцями, а також ванни для вимочування.

  (BМашини для добування соку з цукрового буряку, наприклад:

  (1) Бурякомийки, в яких мішалки або подібні механізми обертаються у великих коритах, чанах і т.п.

  (2) Бурякорізки. Це можуть бути великі циліндричні ємкості, в основі яких знаходяться обертові дискові або барабанні різальні механізми, внутрішні поверхні яких мають ножі з різальною кромкою, розташованою проти ходу буряку, що здійснюється за допомогою спеціальних напрямних пластин або відцентрової сили.

  (3) Дифузійні апарати (“дифузори”) для добування бурякового соку з бурякової стружки за рахунок осмотичного ефекту. Кожен дифузор складається з “калоризатора”, в якому вода нагрівається від парового змійовика і великого резервуара, в якому здійснюється екстрагування цукру з бурячної стружки за допомогою гарячої води. До цієї товарної позиції також включаються резервуари дифузорів, подані окремо. Проте “калоризатор”, поданий окремо, сюди не включається (товарна позиція 8419).

  (4) Преси для вичавлювання жому.

  (СМашини для екстрагування (добування) цукру з соку або для рафінування цукру, наприклад:

  (1) Сульфітатори за умови, що вони включають у свій склад механічні мішалки, але крім тих, які мають нагрівальне обладнання (товарна позиція 8419).

  (2) Кристалізатори, оснащені пристроями для повільного розмішування. Цукровий сироп, що надходить з установки, на якій здійснювалося уварювання, охолоджується тут навколишнім повітрям, у результаті чого завершується процес кристалізації, розпочатий на цій установці.

  (3) Машини для розпилювання або дроблення цукру на куски і т.п.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) дефекатори соку, згущувачі, вакуум-апарати для кип”ятіння або кристалізатори та інші установки товарної позиції 8419;

  (b) центрифуги та фільтрпреси (товарна позиція 8421).

  (VI) Обладнання для пивоварного виробництва

  До цієї групи включаються:

  (1) Апарати для пророщування зерна, або солодоростильні апарати, оснащені повільними мішалками, обертовими барабанами або аналогічними механічними засобами.

  (2) Обертові циліндри для видалення паростків із солоду після сушіння і сортувальні машини.

  (3) Машини для подрібнювання солоду.

  (4) Чани для затирання солоду за умови, що вони обладнані механічними мішалками і т.п. і не мають нагрівального обладнання. У них подрібнений солод змочується водою і відбувається оцукрювання.

  (5) Фільтраційні чани, великі ємкості, оснащені мішалками або перемішувачамии з подвійним днищем з отворами для відокремлення дробини зерна із сусла.

  До цієї товарної позиції також включаються як функціональні одиниці, відповідно до Примітки 4 до Розділу XVI, обладнання для пивоварних заводів, яке включає, серед іншого (inter alia), солодоростильні апарати, машини для подрібнювання солоду, чани для затирання солоду, фільтрувальні чани. Проте не включаються і повинні розглядатися у відповідних товарних позиціях (див. Загальні положення до Розділу XVI) додаткові пристрої (наприклад, розливальні машини, машини для друкування етикеток).

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) бродильні чани без механічного або охолоджувального обладнання; їхня класифікація проводиться відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені;

  (b) солодосушарки; чани для вимочування та чани для затирання солоду, об”єднані з нагрівальним обладнанням; резервуари для варіння чи для охмеління сусла (товарна позиція 8419); бродильні чани з охолоджувальними змійовиками і холодильні установки для пива (товарна позиція 8418 або 8419);

  (c) фільтрпреси (товарна позиція 8421).

  (VII) Обладнання для перероблення м”яса або птиці

  До цієї групи включені такі машини:

  (1) Машини для забою і подальшої обробки туш тварин.

  (2) Шкреб-машини. Вони складаються з рами, що повертається, в якій фіксується туша, і з певного числа шкребків на гнучкій пластині, які повертаються в напрямку, протилежному повороту рами.

  (3) Розпилювальні машини, або розрубувальні пристрої, призначені для обробки туш і т.п. дисковими пилками, обертовими ножами та ін.

  (4) Розпилювальні машини, або розрубувальні пристрої для кісток.

  (5) Тендеризатори для розм”якшення сирого м”яса, що досягається впливом голчастих або ножових гребінок, які перерізають нервові волокна.

  (6) Подрібнювачі, або машини для нарізування м”яса кубиками.

  (7) Патральні машини.

  (8) Ковбасні шприци. Основу цих машин складає циліндрична цівка, з якої під дією поршня м”ясо подається в оболонку для ковбасних виробів.

  (9) Машини для нарізування м”яса або бекону.

  (10) Формувальні преси для м”яса або сала.

  (11) Машини та пристрої для забою, общипування або первинної обробки свійської птиці (електричний пристрій для оглушення та ножі для спускання крові, високопродуктивні пристрої для общипування свійської птиці, пристрої для патрання, пристрої для очищення мускульного шлунка та відокремлення легень).

  (12) Машини для засолювання шприцюванням м”яса, які включають ручні шприци для введення розсолу, підключені до насоса або повністю автоматичні пристрої конвеєрного типу, за допомогою яких здійснюється подавання м”яса на решітки, які складаються зі шприців для упорскування розсолу.

  До цієї товарної позиції не включаються бойлери, автоклави, нагрівальні шафи та аналогічні установки та обладнання товарної позиції 8419.

  (VIII) Обладнання для перероблення плодів, горіхів або овочів

  До цієї групи включаються такі машини:

  (А) Очисні машини, наприклад:

  (1) Очисні машини абразивної дії (наприклад, для картоплі), що складаються з обертового резервуара з абразивними внутрішніми стінками.

  (2) Машини для очищення від шкірки (наприклад, для яблук і груш), в яких регульовані ножі видаляють шкірку плодів по спіралі. Такі машини часто поєднуються з кісточковідбірними машинами.

  (3) Очисні машини для цитрусових. Звичайне видалення цедри в цих машинах здійснюється чвертками або фрукт розрізається навпіл і м”якоть відокремлюється (виймається) спеціальною лопаткою.

  (4) Машини для очищення від шкірки хімічної дії. Ці машини зазвичай складаються з транспортерної стрічки або обертового барабана, на яких овочі чи фрукти обробляються струменями або у ваннах з гарячою водою, лужним розчином і т.п. Потім овочі чи фрукти енергійно подаються в мийку з метою видалення шкірки. Ці машини для очищення від шкірки включаються до цієї товарної позиції незалежно від того, чи об”єднане з ними обладнання для нагрівання води або лужного розчину, чи ні.

  (B) Лущильні машини для гороху або аналогічних овочів. Вони зазвичай складаються з обертового молотильного барабана з отворами.

  (C) Машини для відрізання бадилля зеленої квасолі.

  (D) Машини для видалення плодоніжок і т.п. у смородини, аґрусу, вишні, винограду і т.п.

  (E) Кісточковідбірні машини, машини для видалення насіння з фруктів.

  (F) Машини для очищення від шкаралупи горіхів і т.п.

  (G) Машини для калібрування або різання свіжих чи сушених фруктів, овочів, маніоки і т.п.

  (H) Машини для шаткування або соління капусти для квашення.

  (IJ) Машини для утворення пульпи з фруктів або овочів для виготовлення джемів, соусів, томатної пасти і т.п., крім пресів для вичавлювання фруктових соків (наприклад, з персиків, грейпфрутів і томатів) (товарна позиція 8435).

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) машини для очищення від шкірки за допомогою відкритого вогню чи джерела променистого тепла (товарна позиція 8417);

  (b) машини для бланширування фруктів, нагрівальні установки для виготовлення картопляних пластівців та інше обладнання товарної позиції 8419;

  (c) сортувальні машини для фруктів чи овочів (товарна позиція 8433).

  (IX) Обладнання для обробки риби, молюсків і т.п.

  До цієї групи включаються:

  (1) Лускознімальні машини, знешкурювальні машини, патральні машини або машини для відрізання голів, хвостів, для видалення кісток і т.п.

  (2) Філетирувальні машини (машини для розкриття, обробки, нарізування скибочками і т.п. для приготування філе).

  (3) Машини для знімання панцира з молюсків.

  (4) Подрібнювальні машини для виготовлення рибного борошна з сушеної риби.

  До цієї товарної позиції не включаються установки для смаження, коптіння або в”ялення риби або інші машини, або обладнання товарної позиції 8419.

  (X) Інше обладнання для промислового виробництва харчових продуктів або напоїв

  До цієї групи включаються такі машини:

  (1) Механічні пристрої, використовувані для виробництва оцтової кислоти (виготовлення оцту).

  (2) Шеретувальні або лущильні машини для зерен кави (циліндричні, дискові або лопатеві).

  (3) Екстрагувальні машини з шипованими вальцями для добування ефірних олій з апельсинів.

  (4) Машини для різання чайного листа або чаєскручувальні машини.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини машин цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції (наприклад, форми (листи), використовувані в процесі безперервного випікання хліба, форми для формувальних машин кондитерських виробів, форми для формувальних машин шоколаду і насадки екструдера з бронзи або латуні для пресів, що працюють методом видавлювання (екструдерів) для виробництва макаронів, спагеті або аналогічних продуктів).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8438 80 10

  Ця товарна категорія включає машини для змішування чаїв і розмелювання кави. Ця товарна категорія не включає машини для промислового виготовлення готових до вживання чаю або кави (товарна категорія 8419 81 20), машини для смаження кави (товарна категорія 8419 89 98), машини для виробництва кави у порошку (розчинної кави) (товарна категорія 8419 39 00).

  Пояснення до товарної позиції 8439: 

  8439

  Обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв або для виробництва чи обробки паперу або картону:

  8439 10 00 00

  – обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв

  8439 20 00 00

  – обладнання для виробництва паперу або картону

  8439 30 00 00

  – обладнання для обробки паперу або картону

   

  – частини:

  8439 91 00 00

  – – обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матерiалiв

  8439 99 00 00

  – – iншi

  До цієї товарної позиції включається обладнання, призначене для виробництва маси з волокнистих целюлозних матеріалів (деревини, соломи, багаси, макулатури та ін.), незалежно від того, чи призначена волокниста маса для виготовлення паперу або картону чи для інших цілей (наприклад, для виготовлення штучного шовку, для будівельних плит певного типу або вибухових речовин). До неї також включається обладнання для виробництва паперу або картону з попередньо підготовленої волокнистої маси (наприклад, деревної маси чи целюлози) або безпосередньо із сировинних матеріалів (соломи, багаси, макулатури і т.п.). До цієї товарної позиції також включається обладнання, призначене для обробки паперу або картону, та приведення їх до вигляду, придатному для різного застосування, крім друкарських машин товарної позиції 8443.

  (I) Обладнання для виробництва маси з волокнистих целюлозних матеріалів

  До цієї групи включаються:

  (А) Машини для підготовлення сировини для виробництва волокнистої маси, наприклад:

   (1) Обладнання для приготування волокнистої маси з відходів паперу або картону (макулатури).

  (2) Сепаратори або пилоочисники для соломи та аналогічних матеріалів.

  (3) Подрібнювачі бамбуку та спеціальні січкарні для целюлозно-паперової промисловості.

  (4) Рубальні машини та вібраційні машини для сортування деревної тріски.

  (5) Дефібрери.

  (6) Дефібратори “Masonite”, в яких деревинна тріска розділяється на волокна під впливом високого тиску, за яким відбувається різке зменшення тиску.

  (B) Сортувалки. У цих сортувалках розведена волокниста маса проходить крізь сита, на яких залишаються недостатньо очищені волокна і будь-які вузлики, грудки, бруд і т.п. Проте до цієї товарної позиції не включаються сортувалки, що працюють на відцентровому принципі (товарна позиція 8421).

  (C) Прес-пати (сушильні машини). У цих машинах волокниста маса, що надходить з дефібрерів, або варильних котлів, загущується і формується в листи.

   (D) Млини (рафінери). Ці машини зазвичай являють собою конусоподібний корпус, в якому обертається ротор з ножами, що розмелюють великі волокна і згустки маси. Розмелена маса вільно вивантажується, дозволяючи волокнистій масі, яка уже досить оброблена і подрібнена, вільно проходити далі.

  (E) Подрібнювачі та дробарки, які обробляють попередньо підготовлену волокнисту масу з метою одержання целюлозної маси, спеціально призначеної для конкретного застосування (наприклад, для виготовлення нітроцелюлози).

  (II) Обладнання для виробництва паперу або картону

  До цієї групи включаються:

  (А) Машини для формування з сировини полотна паперу або картону (наприклад, плоскосіткові або двосіткові папероробні машини). Ці машини дуже складні. Вони складаються з регуляторів подавання сировини в напірний ящик, випускної щілини напірного ящика для розподілення сировини по безперервній стрічці, зазвичай виробленої з текстильної тканини з синтетичних монониток, яка підтримується боковим валиком або формуючим валиком, фольги, регістрових валиків, механізму трясіння, відсмоктуючих ящиків, розрівнювачів для нанесення водяних знаків, гауч-валів для збільшення вмісту сухої твердої речовини та ущільнення паперу, пресових валів, утворюючих, хоча б одну зону контакту, при цьому один з валів може мати пресовий башмак і стрічкову петлю, що обертається навколо вала, у зоні контакту папір притискується до одної або між двома безперервними стрічками пресового сукна або технологічними стрічками, висушуючих циліндрів, паророзподільних коробок і т.п. і зазвичай мають каландри, накати і т.п. 

   (B) Круглосіткові папероробні машини. Принцип роботи цих машин аналогічний принципу роботи машин, наведених у пункті А, але замість подавання маси на безшовну безперервну стрічку з металевої сітки вона надходить з басейну на обертовий сітковий циліндр, з якого передається на сукняну стрічку, а потім у пресові вали (іноді відсмоктувального типу) і, нарешті, надходить на сушильні циліндри. Папір чи картон виходять або у вигляді безперервної стрічки, або в аркушах. У цих машинах певного типу аркуші картону формуються шарами з паперової маси під час обертання циліндра. Коли досягнута достатня товщина, аркуші відрізають вручну або механічно вздовж циліндра.

  (C) Машини для виробництва багатошарового паперу або картону. Ці машини складаються з різних комбінацій плоскосіткових або двосіткових папероробних машин. Різноманітні шари паперової стрічки, отримувані одночасно, поєднуються в машині у вологому стані, зазвичай, без  зв”язуючої речовини.

   (D) Обладнання для виготовлення зразків паперу, призначених для випробування. Ці машини іноді називаються “машинами для відбору зразків”, і вони призначені для контролю виробництва.

  (III) Обладнання для обробки паперу або картону

  До цієї групи включені такі машини:

  (А) Перемотувальні верстати (машини). На деякі з цих машин одночасно відбувається розтягування і розгладжування паперу та здійснюється зняття статичної електрики.

  (B) Машини (крім каландрів) для нанесення поверхневих покриттів різного вигляду: неорганічних або органічних пігментних шарів, клею, камеді, кремнію, воску і т.п.; машини для одержання копіювального пігментного паперу чи фотопаперу; машини для нанесення текстильного покриття на папір, покриття з кори слюдяного порошку і т.п., машини для одержання шпалер.

  (C) Машини для просочування паперу або картону олією (оливою), полімерними матеріалами і т.п., а також машини для одержання паперу з бітумним просочуванням або покрівельного паперу.

  (D) Машини для лініювання паперу за допомогою невеликих дисків або металевих пер, на які надходить фарба у певному дозуванні, крім друкарських машин товарної позиції 8443.

  (Е) Машини для крепування. Зазвичай вони включають металевий шабер, який зіскоблює папір з нагрітого циліндру, утворюючі рифлення паперу. Крім того, крепіювання зазвичай виконується на папероробній машині.

  (F) Верстати для зволоження паперу (так звані “кондиціонери паперу”), в яких уся поверхня паперу або картону піддається впливу вологого повітря.

  (G) Машини для одержання зернистого та тисненого паперу (проте каландри, використовувані для тих же самих цілей, включаються до товарної позиції 8420).

  (H) Гофрувальні агрегати можуть використовуватись в комбінації з пристроями для одержання ламінованого паперу.

  Певні машини для обробки паперу (наприклад, для нанесення покриттів, ламінування або для намотування) можна також використовувати і для обробки металевої фольги, полімерної плівки, тканих матеріалів і т.п., але вони включаються до цієї товарної позиції за умови, що вони відносяться до типу, переважно призначеному для обробки паперу або картону.

  Комбіновані машини цієї товарної позиції іноді містять у собі певні машини інших товарних позицій групи (наприклад, фільтри для уловлювання волокон і наповнювача зі стічних вод (товарна позиція 8421), каландри усіх видів (для згладжування, для глазурування, тиснення і т.п.) (товарна позиція 8420), різальні машини для паперу (товарна позиція 8441)). За умови, що вони поставляються разом, такі машини, які включаються до складу комбінованої машини, класифікуються в цій товарній позиції разом з комбінованими машинами, а подані окремо, вони включаються у відповідні товарні позиції.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) котли для ганчір”я, соломи і т.п.; котли (автоклави) для приготування хімічної деревної маси; парові нагрівальні циліндри та інші сушильні машини (товарна позиція 8419);

  (b) водоструминні корообдиральні машини (товарна позиція 8424) та корообдиральне обладнання (товарна позиція 8465 або 8479);

  (c) друкарські машини (товарна позиція 8443);

  (d) тіпальні машини для дрантя, машини для розтягування або розволокнення (товарна позиція 8445);

  (e) машини для виробництва вулканізованого волокна (товарна позиція 8477);

  (f) машини для нанесення абразивів на папір, тканину, дерево і т.п. (товарна позиція 8479).

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини машин та обладнання цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції, наприклад:

  гірки; подові плити та ножі ролів; гауч-вали; відсмоктувальні ящики; циліндри для круглосіткових папероробних машин; вирівнювачі.

  Наступне, проте, не розглядається як частини цієї товарної позиції:

  (а) нескінченні стрічки з текстильного матеріалу для плоскосіткових або двосіткових папероробних машин і сукняне покриття для валів (товарної позиції 5911);

  (b) камені бігунів, дефібрерів, гірки та опорні плити з базальту, лави або природного каменю (товарна позиція 6804 або 6815);

  (c) нескінченні ткані стрічки з мідного або бронзового дроту (наприклад, сітка для плоскосіткової папероробної машини) (товарна позиція 7419);

  (d) машинні ножі та різальні леза (товарна позиція 8208);

  (e) вали каландрів (товарна позиція 8420).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8439 30 00

  Поряд із обладнанням, згадуваним в Поясненнях до товарної позиції 8439, частина ІІІ, ця категорія також охоплює машини, що здійснюють кінцеву обробку під пергамент.

  Ця товарна категорія не охоплює:

  (a) машини, які мають функції, аналогічні вищезгаданим, працюють не з листами паперу або картону, а з виробами з цих матеріалів. Наприклад, машини для покриття воском паперових стаканчиків шляхом їх занурення (товарна категорія 8479 89 97). Машини, які роблять вироби з паперу або картону, такі як стаканчики, коробки, контейнери тощо, входять до товарної позиції 8441;

  (b) машини, які, хоча й працюють з папером або картоном у листах, виготовляють вироби, які за номенклатурою не можуть бути віднесені до паперу або картону. Це стосується, наприклад, машин для покриття паперу абразивами або фоточутливими емульсіями (товарна категорія 8479 89 97).

  Пояснення до товарної позиції 8440:

  8440

  Обладнання для оправлення, включаючи брошурувальні машини:

  8440 10

  – обладнання:

  8440 10 10 00

  – – машини фальцювальнi

  8440 10 20 00

  – – машини аркушепiдбиральнi

  8440 10 30 00

  – – машини швейні, проволокошвейні та скобозшивачi

  8440 10 40 00

  – – машини для безниткового з’єднання

  8440 10 90 00

  – – iнше

  8440 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції включаються машини, використовувані у виробництві книжкової продукції (включаючи книги в паперовому оправленні, брошури, періодичні видання, рукописи і т.п.).

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Фальцювальні машини, які використовуються для книжкового виробництва. За допомогою цих машин здійснюється згинання великих аркушів паперу в декілька разів для одержання заданого розміру сторінок. Машини цього типу включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо їх можна використовувати для виконання інших операцій фальцювання.

  (2) Дротошвейні машини та машини для скріплення дротяними скобами, включаючи й ті, що можуть використовуватися для виробництва картонних ящиків або аналогічної продукції.

  (3) Аркушекомплектувально-швейні машини. У цих машинах аркуші, покладені вручну на ланцюговий транспортер, підбираються в книжкові блоки і потім надходять під головку швейного апарата.

  (4) Машини для обтискання. У цих машинах відбувається обтискання сфальцьованих аркушів перед брошуруванням.

  (5) Машини для “підготовлення” корінців незшитих книжкових блоків, тобто для одержання надрізів на корінці книжкового блоку для введення ниток.

  (6) Ниткошвейні машини, включаючи як машини простого типу, які призначені лише для шиття, так і дуже складні машини, які складаються з пристрою подавання сфальцьованих аркушів у швейний апарат, а також у пристрої для зшивання аркушів і нанесення текстильного зміцнення на корінець.

  (7) Машини для вирівнювання і кругління корінців книжкових блоків перед оправленням.

  (8) Машини для проклеюванням паперовими або текстильними стрічками нескріплених сторінок, які повинні бути вставлені в книжковий блок, або мап (карт), які збираються в атлас, з метою зробити оправу більш практичною.

  (9) Машини для приклеювання паперових обкладинок для книг у м”якій оправі, брошур і т.п.

  (10) Машини для виготовлення палітурок. Вони зазвичай поєднують пристрої подавання необхідних аркушів паперу, картону, палітурної тканини та ін., клейовий апарат і прес, а іноді обладнання для нагрівання і сушіння.

  (11) Машини для вирівнювання оброблених палітурок. Вони зазвичай складаються з системи валиків і столів.

  (12) Машини для з”єднання зшитих книжкових блоків і т.п. з палітурками шляхом склеювання і стискання. Деякі машини обладнані пристроями для вкладання ілюстрацій, креслень, чи мап і т.п.

  (13) Машини для золотіння або фарбування обрізів книг.

  (14) Машини для тиснення або золотіння написів чи малюнків на палітурках, а іноді й на інших виробах (наприклад, на виробах зі шкіри), але крім універсальних пресів (товарна позиція 8479) та друкарських машин, в яких використовуються замінні знаки, що набираються в блоки (товарна позиція 8443).

  (15) Нумератори (машини для нумерації сторінок) (наприклад, для виробництва реєстраційних та бухгалтерських книг).

  (16) Машини для складання сторінок і скріплення за допомогою металевих або пластмасових спіралей (чи кілець), що проходять крізь перфораційні отвори в сторінках. Ці машини зазвичай складаються з перфораційного пристрою, і пристрою для скріплення спіраллю.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини машини цієї товарної позиції включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) столи, зазвичай дерев”яні, з гвинтовим пристроєм для закріплення зшивальних ниток, використовувані під час брошурування книг вручну (товарна позиція 4421);

  (b) ножі для різальних машин (товарна позиція 8208);

  (c) машини для фальцювання паперу або картону (крім фальцювання сторінок для книг); машини для різання або прорізання паперу чи картону: машини для обрізання шитих або склеєних книжкових блоків, періодичних видань, брошур і т.п.; машини для обрізання крайок і кутів книжкових блоків або для вирізання пальцевих індексних поглиблень; машини для укладання аркушів паперу в стапель; машини, які скріплюють металевими скобами, використовувані лише для виробництва картонних ящиків (товарна позиція 8441);

  (d) машини для установлення полів, фальцювання або виготовлення сфальцьованих друкованих аркушів для використання разом із друкарськими машинами (товарна позиція 8443);

  (e) машини для розрізування текстильної тканини (товарна позиція 8451);

  (f) голки для швейних машин (товарна позиція 8452);

  (g) машини для обробки шкіри, використовуваної для оправлення книг (товарна позиція 8453);

  (h) машини для скріплення (степлери), використовувані на підприємствах для ведення документації (товарна позиція 8472).

  Пояснення до товарної позиції 8441:

  8441

  Інше обладнання для виробництва товарiв з паперової маси, паперу або картону, включаючи рiзальнi машини будь-якого типу:

  8441 10

  – машини рiзальнi:

  8441 10 10 00

  – – верстати комбiнованi поздовжньо-рiзальнi та перемотувальнi

  8441 10 20 00

  – – інші верстати поздовжньо-рiзальнi або поперечно-рiзальнi

  8441 10 30 00

  – – машини гiльйотиннi паперорiзальнi

  8441 10 70 00

  – – iншi

  8441 20 00 00

  – машини для виробництва мiшкiв, пакункiв або конвертiв

  8441 30 00 00

  – машини для виробництва картонних коробок, ящикiв, труб, барабанiв або аналогiчної тари iншим способом, нiж формування

  8441 40 00 00

  – машини для формування виробiв з паперової маси, паперу або картону

  8441 80 00 00

  – iнше обладнання

  8441 90

  – частини:

  8441 90 10 00

  – – рiзальних машин

  8441 90 90 00

  – – iнших

  До цієї товарної позиції включається все обладнання, використовуване для різання (не вважаючи палітурного обладнання), усі машини для обробки продукції, зробленої на устаткуванні для підготовлення паперової маси, виготовлення паперу або картону, починаючи від машин для різання на потрібну ширину або на аркуші промислового розміру і закінчуючи машинами, які використовуються для виробництва різних виробів.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Машини для обрізання паперових стосів (включаючи багатоножові різальні машини) та аркушорізальні машини. Вони включають різальні машини, використовувані разом з папероробними машинами для різання на барабанах і на площини, машини для обрізання книжкових блоків або брошур, машини для обрубування кутів книжкових блоків або машини для вирізання індексів, “гільйотини” та пристрої для різання фотокопіювального паперу або фотопаперу, але не входять машини та пристрої будь-якого вигляду, використовувані у фотографічних або кінематографічних лабораторіях для різання плівки (товарна позиція 9010).

  (2) Машини для висікання (конфетті, етикеток, паперу з мереживним візерунком, карток з індексом, конвертів з вікном, заготовок для коробок і т.п.).

  (3) Машини для різання, обклеювання або прорізання картону під час виготовлення картонних коробок, ящиків, картотек та ін.

   (4) Машини для виготовлення паперових мішків.

  (5) Машини для виготовлення конвертів (для різання, фальцювання, склеювання і т.п.).

  (6) Машини для виготовлення картонних складаних коробок та ящиків.

  (7) Машини для скріплення коробок та аналогічних виробів, крім простих дротошвейних машин, які можна так само використовувати в палітурній справі або для виготовлення коробок (товарна позиція 8440).

  (8) Інші машини для виготовлення картонних коробок та ящиків.

  (9) Намотувальні машини для виробництва паперових труб, роликів, гільз, ізоляторів, патронних гільз і т.п.

  (10) Машини для виготовлення паперових стаканчиків, ящиків і т.п. зазвичай разом з пристроями для з”єднання та склеювання швів.

  (11) Машини для формування виробів з паперової маси, паперу або картону (упакування для яєць, коробки для кондитерських виробів або упакування для туристів, для іграшок і т.п.); незважаючи на те, що ці машини зазвичай оснащені нагрівальними пристроями, вони включаються до цієї товарної позиції.

  (12) Поздовжньо-різальні верстати (верстати для поздовжнього розрізання та намотування) для розмотування рулону паперу, розрізування паперу на поздовжні стрічки потрібної ширини та для намотування їх у рулони.

  (13) Машини для вирівнювання аркушів, мап (карт) і т.п. у стосі.

  (14) Перфораційні машини, включаючи ті, що виконують перфорацію ліній (голчаста перфорація, довгаста (або щілинна) і т.п.) для гербового паперу, туалетного паперу та ін.

  (15) Машини для фальцювання, крім машин для фальцювання друкованих аркушів товарної позиції 8440.

  (16) Комбіновані машини для різання, фальцювання, складання та упакування цигаркового паперу.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються прості механічні або гідравлічні преси, які часто використовуються для цих цілей (товарна позиція 8479).

  Деякі з машин, включених до цієї товарної позиції, можуть бути оснащені друкувальним пристроєм, зокрема, машини для виготовлення паперових мішків або машини для виготовлення складаних коробок. Відповідно до Примітки 3 до Розділу XVI такі машини розглядаються в цій товарній позиції за умови, що друкування не є основним призначенням таких машин.

  Також слід зазначити, що деякі вищевказані машини (як, наприклад, машини для різання, фальцювання або виготовлення мішків) можна також використовувати у виробництві виробів з полімерних матеріалів певного типу або з тонкого листового металу. Такі машини включаються до цієї товарної позиції за умови, що машини такого типу нормально використовуються для виробництва виробів з паперу або картону.

  Частини

  За умови додержання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини машин цієї товарної позиції також включаються до цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) сушильні камери для сушіння виробів з картону (товарна позиція 8419);

  (b) пакувальні машини (наприклад, для шоколаду), які також виготовляють і наддруковувають картонні коробки та ін. (товарна позиція 8422);

  (c) машини для скручування паперових смуг з метою одержання паперових ниток (товарна позиція 8445);

  (d)  зшивальні машини для виробництва паперових мішків (товарна позиція 8452);

  (e) діропробивні машинки для прибивання отворів у паперових картках чи документах або папероподрібнювачі, використовувані в установах для знищення таємних документів (товарна позиція 8472);

  (f) машини для установлення пістонів, наприклад, до етикеток, та машини для воскування паперових стаканчиків, посудин та ін. методом занурення (товарна позиція 8479).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8441 10 20

  Ця товарна категорія охоплює машини, які виробляють аркуші визначеного формату з безупинних полотен паперу або лише шляхом поперечного різання, або шляхом поздовжнього та поперечного різання одночасно.

  8441 10 30

  Ця товарна категорія охоплює машини, які ріжуть стопи паперу одним лезом, тоді як брус, розташований поверх столу для різання, жорстко фіксує папір під час різання.

  Ця товарна категорія також охоплює машини з одним ножем і обертовим різальним столом для підрізання книжкових блоків, при цьому книжкові блоки повертаються на 90 градусів після першого і другого підрізання.

  8441 10 70

  Ця товарна категорія включає машини з трьома ножами, встановленими під кутом 90 градусів одне до одного, які використовуються для підрізання книжкових блоків. Два ножі одночасно підрізають верхній та нижній край книжкового блоку, а потім третій ніж підрізає бічний край або навпаки.

  Ця товарна категорія також включає машини ручного або педального керування.

  Пояснення до товарної позиції 8442: 

  8442

  Машини, апаратура та оснащення (крiм верстатiв товарних позицiй 84568465) для пiдготовки або виготовлення пластин, цилiндрiв та iнших друкарських елементiв; пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи; пластини, циліндри та літографські камені, пiдготовленi до друкування (наприклад, обточенi, шлiфованi або полiрованi):

  8442 30

  – машини, апаратура та обладнання:

  8442 30 10 00

  – – фотонабірні та складальні машини

   

  – – інші:

  8442 30 91 00

  – – – для вiдливання та складання шрифту (наприклад, лiнотипи, монотипи, iнтертипи) з відливним пристроєм чи без відливного пристрою

  8442 30 99 00

  – – – інші

  8442 40 00 00

  – частини до машин, апаратури або обладнання

  8442 50

  – пластини, цилiндри та iншi друкарськi елементи; пластини, циліндри та лiтографські камені, пiдготовлені до друкування (наприклад, обточенi, шлiфованi або полiрованi):

  8442 50 20 00

  – – з нанесеним зображенням

  8442 50 80 00

  – – iншi

  За деякими винятками, про які буде сказано нижче, до цієї товарної позиції включаються:

  (1) Друкарські шрифти та друкарські елементи для друкарської техніки, наприклад, пластини (кліше), блоки і циліндри, вигравірувані або підготовлені для друкування іншим способом, використовувані для друкування текстів або ілюстрацій (вручну або за допомогою машин товарної позиції 8443); підготовлені літографські камені, циліндри, блоки і пластини (підготовлені таким чином, щоб на них можна було здійснювати гравірування або наносити зображення іншим способом для наступного друкування).

  (2) Машини, апарати та оснащення, використовувані для підготовлення шрифту або інших друкарських елементів, зазначених вище, або використовувані для складання (для підбирання) їх для застосування в процесі друкування, здійснюваного вручну або механічним способом.

  До цієї товарної позиції включається обладнання, застосовуване для друкування текстів, ілюстрацій, повторюваних зображень і т.п. на папері, текстильній основі, лінолеумі, шкірі або на інших матеріалах, з використанням таких процесів друкування, як:

  (I)  Високий друк, здійснюваний з використанням рельєфних фотогравірувальних друкарських форм. При цих процесах рельєфні частини шрифту змочуються фарбою.

  (II) Плоский друк: літографський друк, фотолітографія або офсетний друк. Друкарська фарба наноситься лише на визначені, спеціально підготовлені ділянки плоскої поверхні друкарської форми і т.п. До категорії цих друкарських машин також входять машини трафаретного друку.

  (III) Глибокий друк, здійснюваний за допомогою ротогравюр або за допомогою витравлених або гравірованих металевих друкарських форм. Друкарська фарба збирається у витравлених або у вигравіруваних частинах.

  (А) Машини, апарати та оснащення (крім верстатів товарних позицій 8456 – 8465) для підготовки або виготовлення пластин, циліндрів або інших друкарських елементів

  До цієї товарної позиції включаються:

   (1) Машини для виготовлення друкувальних пластин шляхом безпосереднього репродукування з документа. У цих машинах перегляд документу здійснюється за допомогою фотоелемента, потім здійснюється передача імпульсів на електронний пристрій, що приводить у дію інструмент, який гравірує пластмасову пластину.

  (2) Машини для травлення кислотою пластин або циліндрів. Вони складаються з спеціальних резервуарів , оснащених мішалками.

  (3) Машини для виготовлення сенсибілізованих (світлочутливих) цинкових пластин для офсетного друку (горизонтальні центрифуги), зазвичай мають електронагрівальний пристрій. 

  До цієї товарної позиції включаються лише фотоскладальні або складальні машини, на яких виконується фактичне складання, навіть якщо це складання потім переноситься на фотоматеріал. Проте до цієї товарної позиції не включаються фотокамери, фотозбільшувачі або фотозменшувачі, фотоконтактні принтери та аналогічна фотоапаратура, призначена для підготовлення друкарських пластин або циліндрів (група 90), наприклад:

  (а) камери вертикальної або горизонтальної дії, встановлені на підвішеній рамі або на рухомій основі, камери для трикольорового друку;

  (b) фотозбільшувачі і фотозменшувачі, відтворювальна апаратура та копіювальні рамки;

  (с) столи з підсвітленням, які використовуються для монтування або контактного друку. 

  Деякі з цих апаратів використовують  растрові друкувальні форми або подібні растри зі скла або пластмаси, точно розмічені лініями, що перетинаються, кольорові світлофільтри зі скла або пластмаси або тримачі растрів або фільтрів.

   (В) Пластини, циліндри та інші друкарські елементи; пластини, циліндри і літографські камені, підготовлені для  друкувальних цілей (наприклад, обточені, шліфовані або поліровані)

  До цієї товарної позиції включаються:

   (1) Пластини для рельєфного або глибокого друку, вигравірувані вручну, механічно або за допомогою кислоти. Ці пластини можуть бути виготовлені з дерева, лінолеуму, міді, сталі і т.п.

  (2) Літографські камені. Ілюстрації переносяться або вручну, або фотографічним способом і підготовляються за допомогою травлення кислотою.

  (3) Офсетні друкарські форми з цинку або алюмінію або з гнучких листів іншого металу, на які наноситься зображення, яке репродукується на поверхню, але не для високого і глибокого друку.

  (4) Гравіровані або травлені циліндри.

  (5) Пластини та штампи для високого друку або тиснення, наприклад, для машин, які роблять тиснення з заповненням фарбою або без заповнення, фірмових бланків, візитних карток і т.п.

  За умови, що вони підготовлені для перенесення зображення методами гравірування або тиснення, до цієї товарної позиції включаються також літографські камені, металеві пластини та циліндри, навіть якщо вони ще не піддавалися гравіруванню або тисненню, наприклад:

  (6) Вирівняні (приведені до площини) або шліфовані літографські камені.

  (7) Металеві пластини або листи, підготовлені для гравірування (вирівняні (приведені до площини), шліфовані або поліровані).

  (8) Металеві циліндри з полірованими або шліфованими поверхнями. Ці циліндри зазвичай виготовлені з ливарного чавуну; на поверхні циліндрів гальванічним способом нанесений шар міді або надіті змінні мідні гільзи.

  (9) Металеві або пластмасові форми, використовувані в офсетних друкарських машинах офісного типу. Верхній край аркушів зазвичай оброблений таким чином, щоб забезпечити їхнє установлення на барабан машини.

  Сенсибілізовані пластини (наприклад, металеві або пластмасові пластини, покриті світлочутливою фотографічною емульсією, або лист світлочутливого полімерного матеріалу незалежно від того, чи є в ньому чи ні металева підкладка або підкладка з будь-якого іншого матеріалу) до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 3701).

  Частини

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції також включаються частини машин цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) трафарети з цинку, пластмаси, картону та ін. для використання в машинах трафаретного друку (класифікація яких проводиться відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені);

  (b) копіювальний і перекладний папір для відтворення текстів або креслень (товарна позиція 4816);

  (c) шовкові трафарети для растрового шовково-трафаретного друку з покриттям або без покриття (товарна позиція 5911); металізована тканина на дротяній основі, натягнута на каркас, використовувана для трафаретного друку, підготовлена або непідготовлена (класифікується відповідно до матеріалу, з якого виготовлена);

  (d) копіювальні валики для машин, на яких відбувається золотіння (товарна позиція 8440);

  (e) металообробні, каменеобробні або деревообробні верстати та водоструминні різальні машини (наприклад, машини для стругання та обробки матриць; машини для стругання та нарізування лінійок (шпони); дискові або сферичні шліфувальні машини; гравірувальні машини; фрези; фрезерні верстати; торцеві верстати) (товарні позиції 8456 – 8465);

  (f) шрифти та інші друкарські частини друкарських машинок, калькуляторів або інших машин товарних позицій 8469 – 8472 (товарна позиція 8473);

  (g) форми (товарна позиція 8480);

  (h) лазерний фотографопобудовник  для створення прихованих зображень на фоточутливій плівці, зазвичай із цифрових форматів за допомогою лазерного променю (товарна позиція 9006);

  (ij) прилади для вимірювання або контролю (товарна позиція 9017 або 9031).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8442 30 10

  Ця товарна категорія включає фотонабірні і фотоскладальні машини, які набирають шляхом послідовного фотографування нерівностей на диску, що обертається або поверхні спеціальної матриці або з поверхні катодної трубки за допомогою матриці дуже малих точок, що співпадають. Ця товарна категорія також включає фотоскладальні машини, що використовують лазерне випромінювання для відтворення зображення на фотоплівці.

   Проте ця товарна категорія не охоплює:

  (a) машини автоматичної обробки даних , які використовуються поряд із функціями зберігання і ведення обліку для фотонабору, наприклад, і з цією метою приєднуються кабелем        (on-line режим) до фотонабірної та фотоскладальної машини  з тим, щоб керувати нею і передавати до неї набірні дані  (товарна позиція 8471 — дивись Примітку 5(A) до цієї групи);

  (b) автономні приймально-передавальні телеграфні апарати (товарна позиція 8517).

  8442 30 91

  Відливання шрифту може бути ручним, або механізованим за допомогою більш-менш складних машин. До цих машин і пристоїв відносяться:

  1. матриці, невеликі пластини, зазвичай мідні або нікелеві, на які зображення наноситься шляхом штампування. Вони використовуються для відливання окремих друкувальних шрифтів;
  2. столи для ручного вирівнювання друкувального шрифту. Вони являють собою повністю рівну поверхню із проріззю посередині і фіксуючими пристроями для закріплення літер на місці;
  3. автоматичні машини для відливання шрифту. В цих машинах здійснюється відливання літер але не наборів. Вони, зазвичай, складаються з котла з розплавленим металом, що нагрівається електрикою, формувального охолоджувального пристрою для прискорення твердіння металу та механізмів для вирівнювання та згладжування літер;
  4. відливні машини для пробільних лінійок, пробільного матеріалу (фурнітури) тощо, які використовують метод екструзії;
  5. набірні верстаки (або верстатки), що використовуються для початкового ручного набору одної або більше ліній шрифту. Вони складаються головним чином з  невеликих гладких дерев’яних або металевих пластин з бортиками на двох суміжних сторонах і часто з пересувним фіксуючим механізмом кріплення. До цієї товарної категорії включаються набірні дошки подібної конструкції, але більшого розміру, призначені для набору цілої сторінки.
  6. рами для заключки (друкувальної форми), складені з чавунних або сталевих конструкцій, призначені для фіксації кількох сторінок друкувальних форм. На цих рамах одна, дві або чотири сторінки утримуються за допомогою заключок (спеціальні металеві клини) або за допомогою механічних клинових пристроїв (муфтового або гвинтового типу), які також відносяться до цієї товарної категорії.

  На додаток до вищезазначених машин для відливання шрифту та машин і пристроїв для набору шрифту ця група машин включає інші машини, які механічно відливають і набирають шрифт. Цей процес складається двох або більше операцій і виконується на двох різних машинах, які доповнюють одна одну  (на першій машині виробляється перфострічка, яка призначена для керування роботою другої машини, функція якої полягає у відливанні шрифту окремо літерами або у строках), або процес являє собою одну операцію, що виконується на одній машині. Ці машини, зазвичай є дуже складними і включають:

  1. Машини для відливання та набору окремих літер (монотипи),  які під керуванням перфострічки, попередньо підготовленої на машині попереднього набору, вибирають за допомогою пневматичних реле спеціальні матриці, що знаходяться в машині, яка виробляє окремі літери, і потім встановлюють їх в набірні дошки (вмонтовані в машині).                                 

  Ці машини використовуються у комбінації з машиною для попереднього набору, яка має перфоратор з клавіатурою, для отримання перфострічки. Такі машини для попереднього набору також включаються до цієї товарної категорії.

  1. Машини з клавіатурою для відливання і набору окремих літер, всі операції виконуються на одній машині (рототип і т.п.);
  2. Строковідливні машини. Матриці після набору вручну по строкам встановлюються в машину, яка здійснює відливання лінотипної строки (строка, відлита на лінотипі);
  1. Машини для набору та відливання лінотипної строки. Це складні машини із різним типом клавіатури (інтертип, лінограф і т.п.), які одночасно набирають і відливають лінотипні строки таким же чином як і окремі машини. Деяких з цих машин обладнані пристроями, що дають можливість їм працювати з перфострічкою, попередньо підготовленою на іншій окремій машині цієї товарної категорії.

  8442 30 99

  Ця товарна категорія охоплює машини, апарати та обладнання для відливання шрифту або для підготовки та виготовлення друкарських пластин, циліндрів або інших друкарських компонентів, описаних в Поясненнях  до товарної позиції 8442 (А) (1)– (3).

  8442 50 20 – 8442 50 80

  Природний літографський камінь складається з вапняку з дрібними гомогенними зернами. Штучний літографський камінь зазвичай виготовляється з цементу або подрібненого і потім спресованого карбонату кальцію.

  Ці товарні категорії поширюються на такі літографські камені:

  – покриті зображеннями, або намальованими від руки, або перенесеними фотографічним способом; або

  – обточені або відшліфовані настільки, що вони без подальшої обробки стали придатними для нанесення малюнків або письмових текстів.

  Вапняк (відомий як “літографський камінь”) в необробленому стані виключається з цієї категорії і підпадає під товарну категорію 2530 90 00.

  Пояснення до товарної позиції 8443:

  8443

  Обладнання друкарське, в якому використовуються для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442; інші принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні; частини та аксесуари до них:

   

  – обладнання друкарське, в якому використовуються пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442:

  8443 11 00 00

  – – машини для офсетного друку, рулонні

  8443 12 00 00

  – – машини для офсетного друку, аркушеві, конторські (з форматом аркуша не більш як 22 х 36 см у розгорнутому вигляді)

  8443 13

  – – iншi машини для офсетного друку:

   

  – – – аркушні:

  8443 13 10 00

  – – – – що використовувалися

   

  – – – – новi з форматом аркуша:

  8443 13 31 00

  – – – – – не бiльш як 52 х 74 см

  8443 13 35 00

  – – – – – понад 52 х 74 см, але не бiльш як 74 х 107 см

  8443 13 39 00

  – – – – – понад 74 х 107 см

  8443 13 90 00

  – – – iншi

  8443 14 00 00

  – – машини для високого друку, рулонні, крiм машин для флексо-графічного друку

  8443 15 00 00

  – – машини для високого друку, нерулонні, крім машин для флексографічного друку

  8443 16 00 00

  – – машини для флексографiчного друку

  8443 17 00 00

  – – машини для глибокого друку

  8443 19

  – – iншi:

  8443 19 20 00

  – – – для друкування на текстильних матерiалах

  8443 19 40 00

  – – – для використання у виробництві напівпровідників

  8443 19 70 00

  – – – інші

   

  – інші принтери, копіювальні апарати і факсимільні апарати, об’єднані або ні:

  8443 31

  – – машини, які виконують дві чи більше функцій, такі, як друк, копіювання чи факсимільний зв’язок, які можуть бути приєднані до машин з автоматичного оброблення інформації або до мережі:

  8443 31 20 00

  – – – машини, що виконують функцію копіювання скануванням оригіналу і роздруковують копії за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв

  8443 31 80 00

  – – – інші

  8443 32

  – – інші, здатні приєднуватися до машин автоматичного оброблення інформації чи до мережі:

  8443 32 10 00

  – – – принтери

  8443 32 30 00

  – – – факсимільні апарати

   

  – – – інші:

  8443 32 91 00

  – – – – машини, що виконують функцію копіювання скануванням оригіналу і роздруковують копії за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв

  8443 32 93 00

  – – – – інші машини, що виконують функцію копіювання з вмонтованою оптичною системою

  8443 32 99 00

  – – – – інші

  8443 39

  – – інші:

  8443 39 10 00

  – – – машини, що виконують функцію копіювання скану-ванням оригіналу і роздруковують копії за допомогою електростатичних друкувальних пристроїв

   

  – – – інші копіювальні машини:

  8443 39 31 00

  – – – – з умонтованою оптичною системою

  8443 39 39 00

  – – – – інші

  8443 39 90

  – – – інші:

  8443 39 90 10

  – – – – машинки друкарськi автоматичнi

  8443 39 90 90

  – – – – інші

   

  – частини і приладдя:

  8443 91

  – – частини і приладдя для друкарського обладнання, в якому використовуються для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442:

  8443 91 10 00

  – – – для машин товарноїпідкатегорії 8443 19 40 00

   

  – – – інші:

  8443 91 91

  – – – – з чавуну або сталі:

  8443 91 91 10

  – – – – – допомiжне обладнання

  8443 91 91 90

  – – – – – інші

  8443 91 99

  – – – – інші:

  8443 91 99 10

  – – – – – допомiжне обладнання

  8443 91 99 90

  – – – – – інші

  8443 99

  – – інші:

  8443 99 10 00

  – – – електронні компонування

  8443 99 90

  – – – інші:

  8443 99 90 10

  – – – – допомiжне обладнання

  8443 99 90 90

  – – – – інші

  До цієї товарної позиції включаються (1) всі друкарські машини, які друкують за допомогою шрифту, друкарських блоків, пластин або циліндрів попередньої товарної позиції, і інші  принтери, копіювальні апарати та факсимільні апарати, об’єднані чи ні.

  До цієї товарної позиції включаються машини для друкування повторюваних зображень, формулювань або для багатоколірного друку на текстильному матеріалі, шпалерному папері, обгортковому папері, ґумі, пластмасових листах, лінолеуму, шкірі та ін.

  (І) Обладнання друкарське, яке використовує для друку пластини, циліндри та інші друкарські елементи товарної позиції 8442.

  Найбільш розповсюдженими машинами є ротаційні друкарські машини. Найпростіші друкарські машини цього виду, зазвичай, складаються з циліндра з двома напівциліндричними пластинами (друкарські машини високого друку) або циліндрів, на які може бути нанесене гравірування (глибокий друк) або відбиток (офсетний друк); ротаційні друкарські машини для кольорового друкування обладнані декількома друкарськими циліндрами, а ролики для нанесення на них фарби розташовуються поруч один з одним. Оскільки всі механізми для здійснення друку, контакту і нанесення друкарської фарби є обертовими (ротаційними), то ці ротаційні друкарські машини можна використовувати як для безперевного друкування так і для  поаркушевого друкування чорним кольором або декількома фарбами з одного або двох боків паперу. Ротаційні друкарські машини можна поділити на дві підкатегорії:

  • Рулонні друкарські машини, серед яких деякі великі ротаційні машини, з об’єднаними на одній станині декількома друкувальними вузлами, дозволяють здійснити друкування всіх сторінок газети або періодичного видання за один цикл операцій, так що потім всі сторінки переміщуються, розрізаються, фальцюються, складаються, скріплюються скобами та укладаються у стоси за допомогою різних допоміжних машин, які працюють разом із друкувальною машиною.
  • Листові друкарські машини, в яких листи транспортуються крізь друкарські механізми за допомогою затискних пристроїв. У листових друкарських машинах є подавальний пристрій, один або кілька друкувальних механізмів і механізм приймання листів. Подавальний пристрій подає листи з стосу, вирівнює і направляє їх у друкувальний механізм. У приймальному механізмі віддруковані листи укладаються у стоси.

  До цієї категорії також відносяться друкарські машини, що використовують рухому притисну пластину  (або плиту) і плоскодрукарські машини.

  Зазначені вище друкарські машини (зокрема, малого та середнього розміру ротаційні друкарські машини) можуть бути оснащені низкою додаткових приладів і пристроїв, розташованих у безпосередній близькості від друкарської машини, що дозволяє, починаючи з рулону паперу, випускати на них складну продукцію (наприклад, коробки, упакування, етикетки, залізничні квитки) за один цикл безперервної роботи.

  На додаток до друкарських машин звичайного типу, до цієї товарної позиції також включаються такі спеціальні машини:

  (i)  машини для нанесення друку на консервні банки або інші ємності;

  (ii) машини для нанесення друку на годинникові циферблати або інші вироби спеціальної форми;

  (iii) машини для нанесення друку на коркові вироби, тюбики, свічки і т.п.;

  (iv) машини для маркування тканини;

  (v)  машини для друкування сигнатури книжкових сторінок;

  (vi) машини, призначені для нумерації, проставляння дати і т.п. (крім ручних пристроїв для проставляння дати або аналогічних штампів товарної позиції 9611), які працюють з затискними пристроями, з тасьмою з нанесеними літерами або малюнками і т.п., на які наноситься фарба чи ні;

  (vii) деякі малі друкарські машини, застосовувані в установах, які працюють за принципом трафаретного друку (копіювання) або офсетного друку. Такі машини неправомірно відносити до Розділу “розмножувальної техніки”, хоча принцип їхньої роботи та існуючих пристроїв аналогічні розмножувальним машинам.

  У цю групу також включені машини для багатокольорового друкування на чорно-біле зображення під час виробництва спеціальних художніх видань, гральних карт, дитячих ілюстрацій і ін. Друкування проводиться за допомогою трафаретів, кольорова фарба наноситься щітками, роликами, валиками або розпиленням.

  У групу машин для друкування повторюваних зображень, слів або для нанесення кольорових візерунків на тканини, шпалерний папір, обгортковий папір, лінолеум, шкіру і т.п. включені такі машини:

  (1) Друкарські машини, що мають на “робочому органі” вигравіруване рельєфне зображення, яке багаторазово наноситься на минаючу крізь машину тканину, шпалерний папір і т.п., одержуючи в такий спосіб безперервний малюнок; машини такого ж типу також використовуються для нанесення окремих зображень (наприклад, на краватки або носові хустки).

  (2) Матричні каландри, які зазвичай складаються з великого центрального циліндра (резервуара для фарби, подаваної під тиском), на поверхні якого розміщається ряд гравірованих валиків, кожний зі своїм кольором, валик для обробки, ножі для видалення фарби з проміжних ділянок і т.п.

  (3) Машини для трафаретного друку. Матеріал, на який наноситься фарба, проходить крізь машину разом з трафаретною стрічкою, фарба наноситься крізь трафарет.

  (4) Машини для друкування на текстильній основі, які перед процесом переплетення ниток наносять візерунок на паралельно натягнуті нитки основи тканини.

  (5) Машини для друкування на пряжі. За допомогою цих машин створюються колірні ефекти на пряжі (або іноді на рівниці перед тим, як вона скручується в пряжу).

  (ІІ) інші принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, об’єднані або ні.

  (А) Принтери.

  До цієї категорії відносяться апарати для друкування текстів, літер або зображень на носії зображень, крім зазначених у частині (І) вище.

  Ці апарати отримують дані з різних джерел (наприклад, машин з автоматичної обробки інформації, настільних планшетних сканерів, мережі). Більшість з них мають у своєму складі пам’ять для зберігання цієї інформації.

  Вироби цієї товарної позиції можуть створювати літери, або зображення за допомогою лазерних, фарбострумінних, матричних або термічних друкувальних процесів. Існує два найбільш розповсюджених типа принтерів:

  (1) Електростатичні принтери, які застосовують процес, у якому приймають участь електростатичні заряди, тонер і світло. Джерело світла (наприклад, лазер, світло випромінюючий діод) використовується для розрядження визначених точок на позитивно зарядженій фотопровідній поверхні (зазвичай барабан), залишаючи позитивно заряджений відбиток зображення. Негативно заряджений тонер електростатично притягається до фотопровідної поверхні, відтворюючи оригінал зображення. Тонер електростатично переноситься на носій зображення з позитивним зарядом, який більше заряду фотопровідної поверхні, потім зображення плавиться на носії зображення за рахунок тиску та підвищеної температури.

  (2) Фарбострумінні принтери. Ці машини наносять краплі фарби на носій зображення для відтворення зображення.

  До цієї товарної позиції включаються принтери, подані окремо для умонтування або підключення до інших виробів номенклатури (наприклад, принтери, що друкують чеки для касових апаратів товарної позиції 8470).

  (В) Копіювальні апарати.

  До цієї групи включаються апарати для виготовлення копій з оригіналів документів, а саме:

  (1) Цифрові копіювальні пристрої, в яких оригінал документа сканується і фоточутлива поверхня (наприклад, прилад з зарядовим зв’язком (фоточутливою напівпровідниковою матрицею (CCD) ), або  фотодіодною матрицею) перетворює оптичне зображення в цифрові закодовані електричні сигнали, які зберігаються в пам’яті. Засоби друку, які працюють за тим самим принципом, що і принтери, зазначені в частині (ІІ) (А) пояснень до цієї товарної позиції, потім використовують цю інформацію для вироблення необхідної кількості копій. Оригінал документа необхідно відсканувати тільки один раз для вироблення великої кількості копій, оскільки зображення у цифровому вигляді зберігається у пам’яті. У частині (D), зазначеній далі, надається опис пристроїв, які можуть бути підключеними до машин автоматичної обробки інформації або до мережі.

  (2) Фотокопіювальні апарати, в яких оптичне зображення оригінала проекується на фоточутливу поверхню для кожної копії. Найбільш розповсюдженими типами являються:

  (а) Електростатичні фотокопіювальні апарати, які працюють шляхом відтворення первинного зображення безпосередньо на копії (прямий процес), або шляхом відтворення первинного зображення на копії через проміжний носій (непрямий процес).

  В прямому процесі оптичне зображення проектується на підкладку (зазвичай паперову), покриту, наприклад оксидом цинку або антраценом, заряджену статичною електрикою. Після  проявлення зображення за допомогою порошкоподібної фарби, зображення закріплюється шляхом теплової обробки.

  В непрямому процесі оптичне зображення проектується на барабан або пластину покриті селеном або іншим напівпровідниковим матеріалом, зарядженим статичною електрикою. Після проявлення зображення за допомогою порошкоподібної фарби, зображення переноситься на звичайний папір шляхом прикладання електростатичного поля та закріплюється на папері шляхом теплової обробки.

  (b) Апарати, що використовують хімічні емульсійні покриття, в яких світлочутлива поверхня складається з емульсії та зазвичай містить солі срібла або діазосполуки (останні призначені для  експонування світлом із високим вмістом ультрафіолетових променів). Процеси проявлення і друку змінюються у відповідності до властивостей емульсії та типу апарата (вологі або сухі проявники, теплова обробка, аміачна пара, способи переносу і т.п.).

  До цієї групи також відносяться фотокопіювальні апарати контактного типу і апарати термокопіювальні.

  (С) Факсимільні апарати.

  Факсимільні апарати призначені для передачі або приймання текста або графічних зображень мережею і для друкування копії текста або графічного зображення оригінала. У частині  (D), зазначеній нижче надано опис таких апаратів із функцією копіювання.

  (D) Принтери, об’єднані з копіювальними або факсимільними аппаратами.

  Апарати, які виконують дві або більше функції, такі як друкування, копіювання або факсимільна передача, називаються зазвичай багатофункціональними машинами. Ці машини  мають можливість підключення до машин з автоматичної обробки інформації або мережі.

  Вираз ” мають можливість підключення до машин автоматичної обробки інформації або мережі” зазначений нижче у поясненнях до товарних підпозицій.

  Частини та приладдя

  За умови додержання Загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції включаються частини та приладдя машин цієї товарної позиції.

  До них відносяться, наприклад машини, представлені окремо чи ні, що використовуються у якості допоміжного обладнання переважно для роботи разом із друкувальними машинами і використовувані на протязі, або після операції друкування для подавання, переміщення або подальшої роботи з листами або рулонами паперу. До цих машини, які зазвичай відокремлені від власне друкарських машин, входять такі машини:

   (1) Підіймачі стосів або кіп і піддони та пристрої для подавання паперу, в яких розміщено чисті аркуші, готові для друкування.

  (2) Автоматичні подавальні механізми, використовувані під час поаркушевого друкування. Їхнє призначення полягає в подаванні аркушів зі стосу одного за іншим у друкарську машину строго по центру.

  (3) Механізми приймання аркушів, за конструкцією подібні до подавальних механізмів, але використовувані в зворотному процесі (тобто приймання та утворення стосу з віддрукованих аркушів).

  (4) Сортувальники, які піднімають та укладають у потрібному порядку віддруковані аркуші багатосторінкових документів.

  (5) Машини для фальцювання, для нанесення клею, перфораційні верстати та машини для кріплення дротовими скобами. Вони часто використовуються для обробки віддрукуваної продукції, для фальцювання та зшивання або склеювання надрукованих сторінок (газет, незшитих брошур, періодичних видань і т.п.).

  Проте якщо вони розроблені не лише для використання разом з друкарськими машинами, то вони до цієї товарної позиції не включаються (товарна позиція 8440 або 8441 залежно від конкретного випадку).

  (6) Машини для послідовної нумерації, невеликі машини, що оперують валиками з цифрами.

  (7) Бронзировальні машини для поліграфії. За допомогою цих машин здійснюється нанесення металевого порошку на аркуші під час виходу їх з друкарської машини, в якій вони вже були оброблені травильним розчином для фіксування порошку.

  До цієї товарної позиції включаються також циліндри і пластини, використовувані в електростатичних фотокопіювальних апаратах, напрямні валики і встановлювані системи подачі масла.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) захисні покриття офсетних циліндрів і покриття з текстильного полотна, прогумованого текстильного полотна, повсті, гуми і т.п. (класифікація яких проводиться відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені);

  (b) машини для наклеювання етикеток на пляшки, банки, ящики, мішки та інші ємкості та обладнання для загортання товару (товарна позиція 8422);

  (с) машини з додатковим друкувальним пристроєм, наприклад, деяке устаткування для заповнення мішків або пакувальні машини (товарна позиція 8422); деякі машини для виробництва виробів із паперу або картону (товарна позиція 8441). Якщо друкувальні пристрої представлені окремо, вони включаються до цієї товарної позиції за умови, що друкування здійснюється за допомогою процесів, застосовуваних у машинах цієї товарної позиції;

  (d) “протизабруднювальні” розпилювальні установки (товарна позиція 8424);

  (е) гектографічні і трафаретні розмножувальні апарати і машини для друкування адрес (товарна позиція 8472);

  (f) аппаратура для створення масок (товарна позиція  8486);

  (g) камери для фіксації зображення документів на плівки для мікрофільмів, мікрофіши або інші мікроносії (товарна позиція 9006);

  (h) звичайні  рамки для фотодруку (товарна позиція 9010);

  (ij) інструменти для креслення товарної позиції  9017;

  (k) ручні пристрої для тиснення етикеток товарної позиції 9611.         

  Пояснення до товарних підпозицій:

  Підпозиції 8443 11, 8443 12 та 8443 13

  Ці товарні підпозиції включають друкарське обладнання, призначене для друкування за допомогою друкарських форм, на які наноситься плоске зображення, але не глибокий та не високий друк (офсетний процес). Формування зображення, яке повинне бути надруковано, засновано на принципі взаємного відштовхування води і жирових речовин. Відбиток, виконаний на ротаційних машинах, завжди одержують не шляхом безпосереднього контакту між засобом друкування і матеріалом, на який наноситься друк, а для цього використовується проміжний пристрій у вигляді ґумового циліндра, який називається “офсетне (ґумове) полотно”, з якого зображення переноситься на матеріал для друкування. Обладнання, що включається в ці товарні підпозиції, характеризується наявністю “офсетного полотна” і пристрою, призначеного для безперервного змочування частин, що не друкують, друкарської форми, прикріплених до металевого циліндра. В офсетні друкарські машини папір може подаватися з рулонів або аркушами.

  Підпозиції  8443 14 та 8443 15

  Високий друк – це процес, за якого фарба наноситься під тиском на поверхню, що друкується, з піднятих частин шрифту. Шрифт складається з окремих літер, рядків або пластин із зображенням, при цьому всі частини мають однакову висоту.

  Проте ці підпозиції не включають флексографічене друкарське обладнання.

  Підпозиція 8443 16

  Флексографічний друк – це процес, в якому принцип високого друку використовується для найпростіших робіт (друкування на упакуваннях, формах, листівках і т.п.). У таких машинах друкарська пластина виготовлена з ґуми або термопластичного матеріалу і прикріплена безпосередньо до друкарського циліндра. Ці машини простіше і легше за своєю конструкцією, ніж інші друкарські машини, вони друкують на безперервних рулонах паперу одним кольором або декількома кольорами з використанням фарб, виготовлених на спиртовій основі або на основі інших летких розчинників.

  Підпозиція  8443 17

  Під час глибокого друку фарба накопичується в різних об’ємах у місцях, що були піддані гравіруванню або транвленню, а потім переноситься під тиском на друковану поверхню. Цей вид друку заснований на гравіруванні і травленні, за яких на поліровану мідну пластину гравером або за допомогою травлення кислотою наносяться лінії різної глибини. Поверхня пластини залишається вільною від фарби, яка накопичується в заглибленнях у достатній кількості для одержання зображення.

  Принцип глибокого друку аналогічний гравіруванню і травленню ліній. Замість пластини використовується обертовий циліндр. Зображення або знаки переносяться механічним або фотохімічним способом на циліндричну поверхню, яка має гальванічне покриття міддю.

  Підпозиції  8443 31 і 8443 32

  Вираз: “мають можливість підключення до машин автоматичної обробки інформації або мережі” означає,  що машини мають всі необхідні компоненти для простого підключення до мережі або машини автоматичної обробки інформації простим підключенням кабеля. Можливість вмонтування  додаткового компонента (наприклад “карти”), який надасть можливість підключення кабеля, недостатня для віднесення машин до цих товарних підкатегорій. Але наявність компонента, до якого можливе підключення кабеля, при неможливості здійснення самого підключення (наприклад, необхідність попереднього встановлення перемикачів у визначеному положенні) не є достатньою підставою для виключення машин з цих товарних підкатегорій.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8443 32 30  

  Дивись Пояснення до товарної позиції 8443, частина (ІІ), (С).

  8443 39 31 

  Машини цієї товарної категорії мають оптичну систему (яка включає головним чином джерело світла, конденсатор, лінзи, дзеркала, призми або волоконно-оптичну систему або подібні пристрої) для сканування оригіналу.

  8443 39 39

  Ця товарна категорія включає світлокопіювальні машини і копіювальні машини, які використовують діазосполуки, для копіювання прозорих оригіналів на світлочутливий папір. Внаслідок дії світлового потоку на світлопрозорий оригінал, на освітлених ділянках копіювального паперу руйнуються діазосполуки або фоточутливі солі заліза. Неосвітлені ділянки стають видимими при проявленні. На цих машинах отримують синюваті копії, на яких лінії не такі чіткі, як на оригіналі.

  Ця товарна категорія включає також машини контактного типу і термокопіювальні апарати. 

  8443 39 90 

  Ця товарна категорія включає машини для друкування безконтактної дії за умови, що вони не можуть бути підключеними до машин автоматичної обробки інформації або сітки, наприклад:

  1.Термопринтери, у яких термодрукуюча головка, що нагрівається електрикою, відтворює необхідні символи на термочутливому папері за допомогою точкової матриці;

  2.Електростатичні принтери, у яких рухомі статично заряджені металеві наконечники друкуючої головки формують на електрографічному папері невидимі символи, що складаються з маленьких електростатично заряджених крапок. Для візуалізації зображення використовується потік тонера, що фарбує заряджені крапки.

  Керування вищезазначеними принтерами здійснюється за допомогою носіїв інформації (наприклад, компакт-дисків, дискет, магнітних стрічок або напівпровідникових носіїв) або машин, які не відносяться до машин автоматичної обробки інформації (наприклад, цифрових камер, відеозаписуючих камер або сотових телефонів)

  8443 91 10 – 8443 99 90

  На додаток до частин і приладдя, зазначених у Поясненнях до товарної позиції 8443, до цих товарних категорій включаються:

  1.Автоматичні механізми подачі для машин, що друкують на білій жерсті;

  2.Системи натягу, зазвичай, пневматичні, для збереження натягу паперу, що розмотується з рулонів;

  3.Протизабруднювальні пристрої, крім пристроїв розпилювального типу;

  4.Літерні ланцюги, голчасті головки, літерні головки і пелюсткові літероносії.

  8443 99 10

  До цієї товарної категорії включаються електронні модулі, які складаються з одної або більше друкованих плат та електронних інтегральних схем товарної позиції 8542. Електронні модулі також можуть включати дискретні пасивні елементи, вироби товарної позиції 8536 або інші електричні або електромеханічні пристрої, за умови, що вони зберігають властивості електронних модулів.

  Ця товарна категорія не включає:

  (а) механізми (без електронних компонентів);

  (b) модулі, які складаються з механізмів і електронних збірок, таких як приводи DVD, компакт-дисків або касетні для відтворення аудіо-, відео- або даних, які включають механізми і електронні збірки.

  Пояснення до товарної позиції 8444: 

  8444 00

  Машини для екструдування, витягування, текстурування або рiзання штучних текстильних матерiалiв:

  8444 00 10 00

  – машини для екструдування

  8444 00 90 00

  – iншi

  До цієї товарної позиції включаються машини, призначені для виробництва хімічних текстильних ниток, включаючи машини для штапелювання ниток.

  До них відносяться такі машини:

  (1) Машини для екструзії хімічних текстильних матеріалів у формі монониток або комплексних ниток. Практично ці машини містять ряд окремих розташованих поруч однакових формувальних пристроїв. Кожен пристрій містить дозувальний насос і фільтр, за допомогою яких здійснюється подача полімеру до насадок або філь”єрам. Залежно від виду процесу одна або кілька ниток, що виходять з філь’єр, проходять крізь ванну з хімічним коагулювальним середовищем (наприклад, процес одержання віскозних ниток) або крізь камеру зі стисненим повітрям, оснащену форсункою для розпилення води (наприклад, процес одержання мідноаміачних ниток), або крізь потік гарячого повітря (наприклад, процес одержання ацетатних ниток), або крізь охолоджувальну камеру. Філь’єра може мати один або велику кількість отворів (іноді кілька тисяч) відповідно до потреби одержання мононитки або комплексної нитки, або джгута для штапелювання розрізуванням для одержання волокна. На деяких машинах нитки, що виходять з філь’єри, з”єднуються і злегка скручуються за допомогою спеціального пристрою, утворюючи комплексну нитку. На інших машинах нитки, що виходять з різних формувальних пристроїв, об’єднуються в товсті джгути, які іноді складаються з декількох сотень тисяч ниток, для подальшого штапелювання.

  (2) Витяжні машини, які витягають нитки в три або чотири рази від їхньої первинної довжини – процес, за якого відбувається орієнтація молекул у напрямку осі нитки, що значно збільшує їхню міцність.

  (3) Машини для текстурування синтетичних текстильних ниток. У більшості процесів текстурування (традиційний переривний процес, несправжнє крутіння, текстурування нитки методом протягування по гострій грані, прокачування нитки між рифленими валиками, вплив гарячого повітря або пари, в”язання і розпускання) відбувається модифікація фізичних властивостей ниток з метою одержання завитої нитки, еластичної нитки і т.п.

  (4) Різальні штапелювальні машини для штапелювання джгутів розрізуванням на волокна малої довжини.

  (5) Машини для перетворення джгута в стрічку. Ці машини також штапелюють джгути розрізуванням на волокна, але не порушують паралельного розташування волокон. Ці машини виготовляють волокнисту стрічку, придатну для прядіння (не потрібно ні чесання, ні гребенечесання), без втрати маси волокон, як на штапелювальних машинах, зазначених у пункті 4. Ці машини іноді поєднуються з прядильними машинами і називаються машинами для перетворення “джгута в пряжу” (див. Пояснення до товарної позиції 8445).

  (6) Розривні штапелювальні машини для одержання волокон розривом джгута. Значна частина ниток (але не усі) розривається на відрізки так, що, хоча деякі нитки залишаються нерозірваними, вироблювана з джгута пряжа має властивості штапельної пряжі.

  Частини та приладдя

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини та приладдя машин цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8448.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) машини для підготовлення вихідних матеріалів, призначених для подальшого екструдування в хімічні текстильні нитки (зазвичай товарна позиція 8419 або 8477);

  (b) циліндрові та гребеневі стрічкові машини товарної позиції 8445;

  (c) машини для формування скловолокон або склониток (товарна позиція 8475).

  Пояснення до товарної позиції 8445:

  8445

  Машини для пiдго-товки текстильного волокна; машини прядильні, тростильні або крутильні та iнше обладнання для виробництва текс-тильної пряжi; машини кокономо-тальні або мотальні (включаючи утоковомотальні) та машини для пiдготовки текстильної пряжi для її подальшого використання на машинах товарної позицiї 8446 або 8447:

   

  – машини для пiдготовки текстильних волокон:

  8445 11 00 00

  – – кардочесальнi

  8445 12 00 00

  – – гребенечесальнi

  8445 13 00 00

  – – стрічкові або рiвничнi

  8445 19 00 00

  – – iншi

  8445 20 00 00

  – машини прядильнi текстильні

  8445 30 00 00

  – машини тростильні або крутильнi для текстильних матеріалів

  8445 40 00 00

  – машини мотальні (включаючи утоковомотальні) або кокономотальні

  8445 90 00 00

  – iншi

  За умови дотримання винятків, згаданих нижче, до цієї товарної позиції включаються машини, використовувані в текстильній промисловості, для виконання таких процесів:

  (I)  Підготовлення або первинна обробка текстильних волокон з метою зробити їх придатними для:

  (i) одержання пряжі, крученої пряжі і т.п.; або

  (ii) виробництва набивного матеріалу, повсті (або фетру), підкладкового матеріалу і т.п.

  (II) Перероблення різних текстильних волокон у пряжу за допомогою прядильних, крутильних, тростильних, шовкокрутильних і т.п. машин (включаючи машини для виготовлення паперової пряжі з паперових смужок), крім спеціальних машин для виробництва мотузок і канатів (товарна позиція 8479).

  (III) Намотування з пасом або рівниці, пряжі, крученої пряжі і т.п. та підготовлення текстильних ниток для використання на машинах товарної позиції 8446 або 8447.

  (А) Машини для підготовки натуральних текстильних волокон або коротких хімічних волокон для перероблення на прядильних машинах та аналогічні машини для підготовки волокон для використання їх як набивний матеріал або для виробництва повсті або підкладкового матеріалу.

  До цієї групи включаються:

  (1) Сортувальні машини з вентиляторами для сортування вовни за довжиною. Машина складається з довгої камери, розділеної за шириною на відділення, в які вовна подається потоком повітря. Вовна розподіляється по відділеннях залежно від довжини волокна.

  (2) Машини для відділення бавовняних волокон від насіння, шкірочки та інших домішок (наприклад, волокновідокремлювачі) та аналогічні машини для відділення бавовняного лінту від насіння.

  (3) Тіпальні або аналогічні машини для відділення волокон від стебел (льон, коноплі і т.п.) після мочіння.

  (4) Машини для скубання ганчір”я, старих мотузок або аналогічних текстильних відходів для подрібнення їх до волокон, придатних для обробки на чесальних машинах (наприклад, розпушувальні або скубальні машини), крім машин для розрізування ганчір”я, використовуваних в целюлозно-паперовій промисловості (товарна позиція 8439).

  (5) Пакорозбиральники та пакорозпушувачі, використовувані для розпаковування, та розпушення спресованого в паки бавовняного волокна на клаптики.

  (6) Автоматичні живильники, оснащені розподільними пристроями, для одержання рівномірного потоку волокна, подаваного на розпушувальні машини.

  (7) Тіпальні і полотняні тіпальні машини, призначені для подальшого очищення і розпушення бавовняного волокна; підготовчі машини для розпушення вовняного волокна.

  (8) Вовномійні машини з механічними пристроями для подавання вовни і гарячої води, а також машини для мийки брудної вовни (наприклад, Левіафанн), обладнані перемішувальними пристроями, а іноді сушарками.

  (9) Фарбувальні машини для фарбування вовняних волокон у масі.

  (10) Машини для нанесення на вовняні волокна і волокна рами і т.п. замаслювачів або хімічних речовин для полегшення обробки їх на чесальних і гребенечесальних машинах.

  (11) Машини для карбонізації вовни в барку з кислотою, оснащені пристроями для видалення надлишку розчину, для сушіння, а також для видалення пилу, утвореного обвугленими частинками.

  (12) Чесальні машини різного типу для бавовняних, вовняних, коротких хімічних волокон і луб”яних волокон (лляних, коноплі і т.п.). На цих машинах продовжується процес очищення, розпочатий на розпушувальних і тіпальних машинах, а також проводиться роз”єднання і розпрямлення волокон. Машина має барабани великого діаметра, покриті суцільнометалевою пильчастою стрічкою або голчастою гарнітурою; барабани працюють разом з нерухомими пластинами (капелюшками) або валиками, які також покриті голчастою гарнітурою. Пристрій очищення захищає зубці пильчастої стрічки від забивання волокнами, а на чесальних машинах для вовни є пристрій для видалення реп”яха. Чесальні машини різних видів використовуються на різних стадіях для перероблення різноманітних волокнистих матеріалів (наприклад, грубі, проміжні, остаточні та рівничні чесальні машини). Волокно виходить з чесальної машини у вигляді широкого прочосу або може бути сформоване в стрічку, яка намотується на котушки або бобіни або спірально укладається в обертовий таз.

  До цієї групи також включаються чесальні машини для первинної обробки волокон для валяльних машин або для використання їх які набивного матеріалу; зазвичай це машини більш простого типу, що складаються з циліндричних сегментів, покритих голчастою гарнітурою, які здійснюють гойдальний рух над плоскою поверхнею, також покритою голчастою гарнітурою.

  (13) Стрічкові машини, гребеневі стрічкові машини і т.п. Ці машини витягають стрічку для зменшення її поперечного перерізу, роблять складання стрічок і повторне витягування з метою одержання рівномірного продукту; ці машини використовуються після чесання, а у випадку обробки вовняного волокна – іноді й після гребенечесання.

  (14) Гребенечесальні машини. Основним призначенням цих машин є вичісування коротких волокон; стрічка, утримувана між губками лещат гребенечесальної машини, піддається впливові гребенів або голок. Ці машини використовуються на різних стадіях виробництва: для перероблення неочищеного волокна (наприклад, чесання льону) або після перероблення на чесальних чи стрічкових машинах. Найбільш розповсюдженими машинами є гребенечесальні машини для лляних, конопельних або аналогічних волокон, гребенечесальні машини періодичної дії для бавовняного волокна (французька система прядіння) та кільцеві машини для вовняного волокна.

  (15) Розкладкові машини для лляних, джутових і т.п. волокон. На цих машинах проводиться з”єднання горсток лляних або інших волокон, а також витягування їх у безперервну стрічку.

  (16) Машини для додаткового промивання вовняної стрічки, призначені для видалення замаслювача та інших включень після обробки на чесальних або гребенечесальних машинах. Вони складаються з певної кількості чанів (барок) з теплим мильним розчином, обладнаних напрямними та віджимними валами, сушильними барабанами і гребеневими витяжними головками для повторного розпушення вовни.

  (17) Стрічкові або рівничні машини для остаточного витягування і слабкого крутіння стрічки або рівниці з метою підготовлення їх до прядіння.

  (18) Стрічкоукладачі. Стрічкоукладач складається з обертового підтазника, який обертає таз, в який укладається стрічка або рівниця, що випускається різними машинами; у верхній частині він має пристрій для формування витків стрічки.

  (B) Машини для підготовлення шовку до крутіння

  Ця група включає:

  (1) Машини для видалення зовнішніх частин коконів, а також машини для видалення зовнішніх коконних ниток шляхом удару.

  (2) Тази для розмотування вручну коконних ниток з коконів, оснащені пристроями для з”єднання і легкого скручування декількох коконних ниток, а іноді й мотовилами для намотування одержуваного шовку-сирцю; іноді мотовило відділене від таза, але за умови, що мотовило і таз подані разом, весь пристрій включається до цієї товарної позиції.

  (3) Машини для видалення шишок, товстих  місць і т.п. з нитки шовку-сирцю.

  (C) Прядильні машини для перероблення рівниці в пряжу; крутильні машини і машини тростильні для виготовлення багатокрученої (крученої) або однокрученої пряжі

  До цієї групи включаються:

  (1) Прядильні машини, які шляхом подальшого витягування і крутіння перетворюють рівницю в пряжу. Істотною особливістю прядильної машини є наявність прядильного механізму (рогулька, кільце і бігунок і т.п.), взаємодіючого з обертовим вертикальним або похилим веретеном; прядильна машина складається з великої кількості цих елементів, розташованих поруч. До цієї товарної позиції включаються прядильні машини для лляних, конопельних, джутових і ін. волокон, прядильні машини періодичної дії (сельфактори) і прядильні машини безперервної дії (рогульчасті, кільцеві, ковпакові і т.п.). Сюди також включаються ручні прядки.

  (2) Машини для одержання пряжі з джгутів хімічних ниток. На цих машинах відбувається штапелювання ниток джгута розривом, витягування одержуваної стрічки в рівницю та одержання пряжі.

  (3) Крутильні або тростильні машини для додаткового крутіння ниток або для скручування двох або більш ниток і формування багатокрученої (крученої) або однокрученої пряжі, або для формування мотузки; проте виключені спеціальні машини для виготовлення канатів і мотузок (товарна позиція 8479). Деякі машини цієї групи можуть містити пристрої для одержання пряжі фасонного крутіння (наприклад, пряжі “букле”).

  У цю групу також включаються крутильні машини для скручування безперервних шовкових ниток або хімічних ниток.

  (4) Машини для зв”язування кінців ниток з кінського волоса.

  (D) Мотальні або кокономотальні машини

  Ці машини використовуються для намотування пряжі (або рівниці), мотузки або шнурів на бобіни, котушки, копси, конічні бобіни, циліндричні бобіни, на картон і т.п. або в клубки, мотки і т.п. залежно від виробничих чи комерційних цілей або для роздрібної торгівлі. Класифікацію снувальних машин див. нижче, пункт Е. Машини для укладання мотузок або канатів включаються до товарної позиції 8479.

  До цієї товарної позиції також включаються машини для регенерування і розмотування пряжі з ушкоджених трикотажних або в’язаних виробів. До неї також включаються утоково-мотальні машини, розроблені для намотування утокової пряжі в пакування, придатні для використання на ткацьких верстатах.

  (E) Машини для підготовлення текстильної пряжі, використовуваної на машинах товарної позиції 8446 або 8447

  До цієї групи включаються:

  (1) Снувальні машини для намотування паралельних ниток з однаковим натягом і в правильному порядку (враховуючи колір та тип ниток) для ткацтва. Загальна кількість ниток, потрібна для основи, може бути підготовлена відразу або вона може бути розділена на секції (секційне снування); основа може намотуватися безпосередньо на ткацький навій, готовий для використання на ткацькому верстаті, або попередньо на снувальний валик або на інші носії (наприклад, бобіни).

  Машина складається зі снувальної рами, призначеної для утримання великої кількості бобін пряжі, низки рядків і напрямних для ниток і потужного привідного механізму барабанного типу, який намотує; різні частини цієї машини є повністю автономними, але у разі подання в комплекті вони включаються до цієї товарної позиції.

  (2) Шліхтувальні машини (наприклад, струминні шліхтувальні машини).

  На цих машинах основна пряжа або по секціях, або як полотно паралельних ниток піддається тимчасовому зміцненню з метою захисту її від кошлання на ткацькому верстаті і щоб зробити її гладкішою, що полегшує процес ткацтва. Ці машини переважно складаються зі шліхтовувального корита, системи напрямних валиків, нагрівальних барабанів або сушарки гарячим повітрям та намотувального механізму, а іноді і пристрою для маркування (тобто нанесення позначок фарбою з регулярними інтервалами на нитках пругу).

  До цієї товарної позиції не включаються інші шліхтувальні машини, наприклад, для шліхтування інших видів пряжі (включаючи утокову пряжу) у мотках або в розділеному вигляді (товарна позиція 8451).

  (3) Пробірні машини для пробірки основних ниток крізь галева ремізок ткацького верстата та крізь бердо або гребінку.

  (4) Вузлов’язальні машини для прив”язування ниток нової основи до ниток старої основи, що залишилася.

  До цієї товарної позиції не включаються машини для зв”язування обірваних у процесі ткацтва ниток основи (товарна позиція 8448).

  (5) Машини для збірки основних ниток на навої зі снувальних валиків.

  (6) Машини для переплетіння та подачі нитки у процесі ткацтва.

  (7) Пробірні машини для вишивання.

  Частини та приладдя

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини та приладдя машин цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8448.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) машини для теплової обробки коконів щоб заморити лялечки (товарна позиція 8419);

  (b) машини для сушіння текстильних матеріалів (товарна позиція 8419 або 8451 залежно від конкретного випадку);

  (c) віджимні центрифуги (товарна позиція 8421);

  (d) машини товарної позиції 8444;

  (e) устаткування для виробництва або обробки повсті (або фетру) або нетканих матеріалів (товарна позиція 8449);

  (f) глянсувальні, полірувальні, газообпалювальні або інші оздоблювальні машини, а також накочувальні машини (товарна позиція 8451);

  (g) машини для стриження волосу та вовни зі шкур тварин (товарна позиція 8453);

  (h) верстати для шліфування гарнітури чесальних та загострювання гарнітури гребенечесальних машин (товарна позиція 8460);

  (ij) машини для встановлення зубців кардної гарнітури (товарна позиція 8463);

  (k) машини для обтягування барабанів чесальних машин гарнітурою і т.п. (товарна позиція 8479).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8445 90 00

  Поряд із машинами, описаними в Поясненнях до товарної позиції 8445 (E), ця товарна категорія також включає машини для складання пряжі основи на коромислі від барабанів снувальників, машини для переплетення та подачі нитки під час ткацтва, а також машини, що просмикують нитку для вишивання.

  З іншого боку, “ручні вузлов’язачі”, які являють собою невеликі інструменти, які тримають у руці, для зв”язування розірваних ниток, входять в товарної позиції 8205.

  Пояснення до товарної позиції 8446:

  8446

  Верстати ткацькi:

  8446 10 00 00

  – для виробництва тканин завширшки не бiльш як 30 см

   

  – для виробництва тканин завширшки понад 30 см човникові:

  8446 21 00 00

  – – з приводом від двигуна

  8446 29 00 00

  – – iншi

  8446 30 00 00

  – безчовниковi для виробництва тканин завширшки понад 30 см

  До цієї товарної позиції включаються ткацькі машини для одержання тканої полотнини у разі використання текстильної пряжі (включаючи волокна торфу) або пряжі іншого типу (металевої, скляної або азбестової).

  На цих машинах виробляється переплетення основних і утокових ниток під прямим кутом для утворення тканини.

  У найпростіших ткацьких верстатах шар основних ниток із ткацького навою поділяється на дві групи ниток, які чергуються, кожна група керується ремізкою; ці ремізки по черзі підіймають і опускають нитки основи для формування кута (відомого як зів) між двома групами ниток, крізь який проходить утокова нитка (на звичайних ткацьких верстатах це виконується човником) і прибивається до попередньої утокової нитки бердом; потім підіймаються та опускаються групи ниток основи міняються місцями за допомогою ремізок, закріплюючи утокову нитку і підготовляючи новий зів для прокладання наступної утокової нитки. На звичайних ткацьких верстатах може бути використане до восьми ремізок з метою зміни порядку, в якому підіймаються основні нитки, що дозволяє одержувати різноманітні переплетення.

  На більш складних верстатах можна одержувати більш складні переплетення. Наприклад, деякі ткацькі верстати мають спеціальні механізми для керування підійманням ниток основи (ремізопідіймальні каретки, жакардові машини (механізми) і т.п.) з метою керування великим числом груп основних ниток чи навіть окремими основними нитками або можуть бути використані спеціальні пристрої для одержання деяких особливих тканин (механізми для перевивального переплетення ворсової (або махрової) основи, обертові човники для одержання тканини “броше”). Інші верстати мають пристрої для заміни човників (або паковок у човнику), у такий спосіб дозволяючи вводити утокові нитки різного кольору і вигляду. Ткацькі верстати часто оснащуються іншими механічними або електричними пристроями (наприклад, для повторного зарядження паковок у човники, коли це потрібно, або для зупинки ткацького верстата у разі обриву основної або утокової нитки).

  Велика частина цих спеціальних пристроїв може бути складовою частиною верстата або ці пристрої можуть монтуватися на звичайному верстаті як додаткові, змінне устаткування; пристрої останнього типу включаються до цієї товарної позиції за умови, що вони подані разом з верстатом, для якого вони призначені, але якщо вони подані окремо, вони не включаються до цієї товарної позиції (зазвичай товарна позиція 8448).

  На ткацьких верстатах виготовляють плоску тканину, але існують круглоткацькі верстати, на яких виготовляється трубчаста або рукавна тканина; на цих верстатах один чи кілька човників, що переміщуються або механічним способом, або під впливом електромагнітів, переплітають утокові нитки з групами вертикальних основних ниток, розташованих по колу.

  Назви ткацьких верстатів різного типу визначаються відповідно до використовуваного типу механізму або відповідно до типу одержуваної тканини, наприклад, кареткові ткацькі верстати, жакардові ткацькі верстати, автоматичні багаточовникові ткацькі верстати, безчовникові ткацькі верстати, на яких прокладання утокових ниток відбувається під впливом стиснутого повітря, водяного струменя чи за допомогою довгих рапір, або змотуванням з нерухомої бобіни рядом малогабаритних прокладачів, стрічкоткацькі верстати (наприклад, пруткові ткацькі верстати, цюріхські ткацькі верстати, барабанні ткацькі верстати), ворсові верстати, килимоткацькі верстати, включаючи килимоткацькі верстати для килимів з прив”язним ворсом.

  До цієї товарної позиції також включаються:

  (1) Ручні ткацькі верстати.

  (2) Ткацькі верстати для одержання тканини з дроту або металізованої нитки (металоткацькі верстати) за умови збігу їхнього типу з текстильними ткацькими верстатами. Такі верстати повинні мати ті ж самі механічні вузли, що і текстильні ткацькі верстати, тобто ткацький навій, ремізи для утворення зіва, механізм, що прокладає утоковий дріт або нитку крізь зів під прямим кутом і закріплює її основними нитками, а також товарний валик для намотування тканини в міру її одержання.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються машини, призначені для переплетення дроту іншими методами, для формування дротяних решіток або сіток (див. пояснення до товарної позиції 8463).

  Частини та приладдя

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини та приладдя ткацьких машин цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8448.

  Додаткові пояснення до товарної позиції 8446:

  Ця товарна позиція охоплює ткацькі верстати, описані в Поясненнях до товарної позиції 8446, включаючи килимоткацькі верстати Аксмінстера, ткацькі верстати для виготовлення синілі, ткацькі верстати для виготовлення тканин з ворсом, ткацькі верстати для виготовлення махрових тканин, ткацькі верстати для виготовлення крепу, льоноткацькі верстати, ткацькі верстати для виготовлення парусини, ткацькі верстати для виготовлення трансмісійних пасів, а також ткацькі верстати для виготовлення обв’язувальних стрічок.

  Пояснення до товарної позиції 8447: 

  8447

  Машини трикотажнi, в’язально-прошивнi для виробництва позументної нитки, тюлю, мережива, вишивки, оздоблення, плетення тасьми або сіток і тафтинговi машини:

   

  – машини круглов’язальнi:

  8447 11 00 00

  – – з цилiндром дiаметром не бiльш як 165 мм

  8447 12 00 00

  – – з цилiндром дiаметром понад 165 мм

  8447 20

  – машини плосков’язальнi; машини в’язально-прошивнi:

  8447 20 20 00

  – – машини основов’язальнi (включаючи рошель-машини); машини в’язально-прошивні

  8447 20 80 00

  – – iншi

  8447 90 00 00

  – iншi

  До цієї товарної позиції включаються всі машини, призначені для вироблення трикотажної полотнини або гардинно-тюлевих виробів шляхом в”язання, в”язально-прошивні машини, машини для одержання позументної нитки, тюлю, мережив, плетива тасьми або сіток, тафтингових килимів і т.п. або для вишивання на будь-якій основі, з рівниці, текстильної пряжі (включаючи торф”яне волокно), з інших ниток (наприклад, металевої, скляної або азбестової) або з дроту.

  (A) В”язальні машини

  Вони поділяються на дві основні групи:

   (1) Круглов’язальні машини, на яких виходить круглов’язана пряма полотнина або у разі зміни кількості петель у рядку – круглов’язані купони певної форми (для виготовлення панчішно-шкарпеткових виробів, рукавів, беретів, фесок або аналогічних в’язаних головних уборів).

  (2) Плосков’язальні машини для одержання плоскої трикотажної полотнини постійної ширини або у разі збільшення або зменшення кількості петель у рядку – для одержання плоских, але певної форми купонів полотнини, які у подальшому зшиваються (наприклад, у панчохи, носки). Плосков’язальні машини містять у собі звичайні в”язальні машини (наприклад, котонні машини) та основов’язальні машини (рашель-машини, швидкохідні вертілки і т.п.). Діапазон цих машин поширюється на машини різного типу, починаючи від досить простих машин і закінчуючи машинами з великою кількістю голочниць, у деяких випадках обладнаних жакардовим механізмом або аналогічними механізмами для одержання різних переплетень.

  До цієї товарної позиції також включаються побутові в”язальні машини, а також машини, призначені для підняття декількох петель, необхідних для ремонту панчіх. Машини для з”єднання двох купонів трикотажної полотнини зшиванням пругових петель розглядаються в товарній позиції 8452.

  (B) В”язально-прошивні машини

  До цієї товарної позиції включені в”язально-прошивні машини усіх видів, на яких виходить полотнина за методом ланцюгових стібків. Сюди включені такі машини:

  (1) Машини, які мають голковий механізм для з”єднання “основної” і “утокової” ниток за методом ланцюгового стібка.

  (2) Машини для введення петель у тканину, попередньо одержані на стандартному ткацькому верстаті, і закріплення їх у тканині трикотажними голками.

  (3) В”язально-прошивні машини для прошивання волокнистого шару, виготовленого на інших машинах (наприклад, на чесальних і щипальних машинах), і в такий спосіб одержуючи цупкий листовий текстильний матеріал, використовуваний як фільтрувальний матеріал, підкладка килимів, ізоляційний матеріал і т.п.

  (C) Машини для виготовлення в’язаних сіток, тюлю, плетеної тасьми, мереживних виробів, для одержання позументної нитки, вишивок, тафтингових виробів і т.п.

  Сюди включаються:

  (1) Машини для виготовлення сіток або сіткових виробів будь-якого призначення у вигляді полотнини або у формі готового виробу (наприклад, рибальських сітей).

  (2) Машини для виготовлення гладкого тюлю.

  (3) Машини для виготовлення візерункового тюлю, мереживних виробів і т.п.

  (4) Машини для виготовлення бобінетного тюлю, бобінетних гардин і бобінетного мережива, на яких виробляється гладка сітка або гладкі сітчасті гардини, так само, як і механічним способом одержане (ткане) мереживо з основних і утокових ниток. Проте основні та утокові нитки не переплітаються під прямим кутом, як у ткацькому способі, а обвиваються і зв”язуються за рахунок прямого і зворотного переміщення човника, за допомогою великої кількості основних ниток (нитки на паковках), розташованих на малих паковках.

  (5) Вишивальні машини, включаючи ручні вишивальні машини (вишивальні машини з пантографними човниками), які за допомогою голок вишивають різні візерунки і малюнки одною або декількома нитками на існуючій основі з тканини або інших матеріалів. Вишивальні машини, які не відносяться до ручних, можуть бути обладнані жакардовим або аналогічними механізмами. До цієї товарної позиції також включаються нитковитягальні машини, які протягають і зв”язують нитки, що залишилися на виворітному боці виробу.

  До цієї товарної позиції не включаються обметувальні або стьобальні машини для ковдр (переважно використовувані для обробки пругів певних текстильних виробів, але які можуть використовуватися для простого вишивання), а також швейні машини, які крім своєї основної функції можуть виконувати прості вишивки (товарна позиція 8452).

  (6) Машини для одержання позументної нитки. На цих машинах виробляється обплетення по спіралі одною основною ниткою більш товстого осердя (наприклад, металевого дроту, гумової нитки, рівниці або однієї або декількох товстих ниток). Ці машини також можуть використовуватися для обплетення тонких електричних проводів.

  (7) Машини для виготовлення різних мереживних виробів шляхом переплетення в різних напрямках ниток або рівниці (іноді з обплетенням) з різних текстильних матеріалів (плетільні, тамбурні машини і т.п.).

  До цієї товарної позиції також включаються машини для обплетення дротом рукавних виробів з гуми, полімерних матеріалів і т.п. або для обплетення трубчастих виробів з дроту за умови, що вони мають такі ж основні механічні частини, що і текстильні машини, зазначені в попередньому пункті.

  (8) Машини для обтягування ґудзиків, китиць та ін. текстильними нитками.

  (9) Тафтингові машини для введення петель або пучків пряжі в ткану підкладку з метою одержання килимів, матів або легких виробів (постільних покривал, купальних халатів і т.п.).

  Частини та приладдя

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини та приладдя машин цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8448.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8447 20 20 – 8447 20 80

  Ці товарні категорії включають основов’язальні тамбурні машини, які фактично є ланцюговов’язальними машинами, використовуваними для виготовлення орнаментальних оздоблень, бахроми, занавісок, сіток, мережив тощо (наприклад, ткацькі верстати для плетіння галунів, верстати для виготовлення мережив, машини для виготовлення гардин і ткацькі верстати для виготовлення стрічок).

  8447 90 00

  Поряд із машинами, описаними в Поясненнях до товарної позиції 8447 (C), ця товарна категорія включає:

  (1) машини для ручного вишивання (машини для вишивання з човниками на пантографі), машини для вишивання з автоматичними човниками, обладнані жакардовими або аналогічними механізмами, машини для вишивання з декількома голками, а також автоматичні машини для вишивання з багатьма головками (з декількома верстатними головками на одному столі, обладнані жакардовим або аналогічним механізмом);

  (2) машини для шпулевих мережив, які виготовляють мережива, що складаються з однієї або декількох ниток із використанням шпуль;

  (3) машини для плетива веретенні, які шляхом переплетення ниток за допомогою веретен, обладнаних шпулями ниток, і виконання кругових та синусоїдальних траєкторій, виготовляють вироби у куску (наприклад, плоску або круглу тасьму) або у профілях (бейки, тасьми, ровниці, трубчасті тасьми, канти для одягу), або покривають нитками ґудзики, дерев”яні вироби, канавки тощо (наприклад, ткацькі верстати для круглого плетива, ткацькі верстати для виготовлення трубчастого плетива, ткацькі верстати для виготовлення пакувального плетива).

  Проте, спеціальні машини для плетива, призначені для обплетення проводів, кабелів або інших електричних провідників, або які здійснюють плетення або скручування гнучких провідників, входять до товарної позиції 8479;

  (4) машини для виготовлення оздоблень (крім машин для виготовлення обплетень, згадуваних в п. 3 вище), включаючи:

  (a) машини для виготовлення помпонів і синілі;

  (b) машини для виготовлення круглої і довільної за формою синілі і машини для виготовлення гірлянд з синіли для різдвяних ялинок;

  (c) машини для скручування та розрізання бахроми.

   Проте машини з балансуванням, тобто ткацькі верстати для виготовлення стрічок або оздоблень, входять до товарної позиції 8446, а тамбурні машини для декоративної стебнівки, входять до товарних категорій 8447 20 20 або 8447 20 80.

  Пояснення до товарної позиції 8448: 

  8448

  Обладнання допомiжне для використання з машинами товарних позицiй 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, ремiзопiдiймальнi каретки, жакардовi машини, механізми зупинення утокової та основної ниток, механiзми замiни човникiв); частини та обладнання, якi застосовуються лише та переважно для машин цієї товарної позиції або товарних позицiй 8444, 8445, 8446 або 8447 (наприклад, веретена, рогульки, голкова гарнітура, гребенi, фiльєри, човники, ремiзки та ремiзнi рамки, трикотажнi голки):

   

  – механізми та обладнання, допомiжні для машин товарних позицiй 8444, 8445, 8446 або 8447:

  8448 11 00 00

  – – каретки ремiзо-пiдiймальнi та жакардовi машини; кардочесальні машини, копiю-вальнi, перфораційні або машини для використання разом із зазначеними машинами

  8448 19 00 00

  – – iншi

  8448 20 00 00

  – частини та приладдя до машин товарної позицiї 8444 або їх допомiжних пристроїв

   

  – частини та приладдя до машин товарної позицiї 8445 або їх допомiжних пристроїв:

  8448 31 00 00

  – – гарнiтура голкова

  8448 32 00 00

  – – частини машин для пiдготовки текстильної пряжi, крiм голкової гарнiтури

  8448 33 00 00

  – – веретена, рогульки, кiльця i бiгунки

  8448 39 00 00

  – – iншi

   

  – частини та приладдя до ткацьких верстатiв або їх допоміжних пристроїв:

  8448 42 00 00

  – – берда, ремiзки та ремiзнi рамки

  8448 49 00 00

  – – iншi

   

  – частини та приладдя до машин товарної позицiї 8447 або до їх допомiжних пристроїв:

  8448 51

  – – платини, голки та iншi елементи, що використовуються для утворення петель, швiв, стібкiв, переплетень:

  8448 51 10 00

  – – – платини

  8448 51 90 00

  – – – iншi

  8448 59 00 00

  – – iншi

  До цієї товарної позиції включаються:

  (I)  Усі допоміжні машини та устаткування, що виконують роздільно або одночасно функції, що доповнюють функції машин, зазначених у товарній позиції 8444, 8445, 8446 або 8447 (зокрема, прядильних машин, ткацьких верстатів, в”язальних або вишивальних машин). Ці допоміжні машини можуть або розширювати можливості основних машин (як у випадку ремізопідіймальних кареток і жакардових машин), або механічно виконувати конкретні функції, необхідні для нормальної роботи основної машини (як для механізмів зупинення, у разі обривання основи та утоку, машин для прив”язування основи).

  (II) Частини машин цієї товарної позиції, а також частини машин товарної позиції 8444, 8445, 8446 або 8447 (див. Загальні положення до Розділу XVI).

  (III) Різні приладдя, використовувані з машинами товарної позиції 8444, 8445, 8446 або 8447 чи цієї товарної позиції; у загальному випадку термін “приладдя” стосується устаткування, що не є невід”ємною частиною машин, яке є взаємозамінним і повинно часто замінятися (наприклад, через швидке зношування або в разі потреби заміни для різних типів робіт).

  (А) Допоміжне устаткування

  Ця група включає таке:

  (1) Допоміжне устаткування для використання з прядильними машинами, наприклад, автоматичні пристрої, що знімають повністю намотані патрони і заміняють їх порожніми патронами, а також пересувні пристрої для установлення рядів порожніх патронів.

  (2) Стійки або рамки для ткацьких навоїв. Ці стійки утримують ткацькі навої в процесі шліхтування або протягом намотування ткацького навою; у деяких випадках вони утримують ткацькі навої в процесі ткацтва.

  (3) Ремізопідіймальні каретки та жакардові машини, які застосовуються для одержання на ткацькому верстаті більш складного переплетення, ніж те, яке можливо без цих механізмів. Ремізопідіймальні каретки керують підійманням великої кількості ремізок, а жакардові машини забезпечують підіймання окремих ниток основи. Вони керуються декількома планками з виступаючими кілками, що формують картон, або в багатьох випадках (зокрема, жакардові машини) – комплектом перфорованих карток, вільно з”єднаних для формування безперервного картону. Ці кілки або голки, деякі з яких починають зсуватися відповідно до перфорації карток, пускають у хід механізм підіймання ниток основи. Аналогічні механізми (машини фірми Вердол) працюють з безперервними перфострічками.

  (4) Механізми для установлення на жакардових машинах з метою залишення визначених карток на місці у разі введення більш ніж однієї утокової нитки. Це зменшує кількість необхідних карток і підвищує швидкість ткацтва.

   (5) Машини для зшивання перфорованих карток для складання їх у картон, готовий для використання на жакардових машинах.

   (6) Механізми зупинення у разі обривання основи та утоку. Ці механізми викликають негайне зупинення ткацького верстата у разі обривання нитки основи або нитки утоку; а також механізми контролю утокового пакування для забезпечення безперервної подачі ниток утоку шляхом зміни пакування у разі потреби. Цей Розділ включає устаткування цього типу як електричне, так і неелектричне.

  (7) Пристрій для зв”язування основи. Це невеликі механізми, які встановлюються на ткацькому верстаті над полотном ниток основи і використовувані для їхнього з”єднання у разі обривання в процесі ткацтва.

  До цієї товарної позиції не включаються машини для прив”язування або присукування основи, зазначені в товарній позиції 8445.

  (8) Пристрої для одержання перевитого переплетення, які у процесі ткацтва перетинають визначені нитки основи для формування петель, крізь які проходять нитки утоку. Вони використовуються для виробництва марлі та інших тканин перевитого переплетення.

  (9) Механізми поворотного човника. Ці пристрої забезпечують можливість проходження поворотного човника між визначеними нитками основи для одержання прошивних візерунків (броше).

  (10) Пристрої для утворення основного ворсу. Ці пристрої за допомогою змінного пересування гребеня формують петлі на одному або двох боках тканини (махрові тканини і т.п.).

  (11) Машини для розділення пругу. У разі використання широкого ткацького верстата для одночасного виробництва декількох вузьких тканин ці машини виконують перевите переплетення або роблять обшивання пругу тканин, на якому нитки утоку повинні бути обрізані для поділу вузьких тканин.

  (12) Пристрої, що містять фотоелементи, які виявляють дефекти у виробах у процесі в”язання, у пряжі в процесі намотування на снувальній машині і т.п. та зупиняють машину, з якою вони використовуються, у разі виявлення дефекту.

  (13) Пристрої автоматичної зміни початків для ткацьких верстатів.

  (14) Механізми для розміщення ламелей в автоматичні механізми зупинення.

  (15) Пристрої захисту основи для снувальних, шліхтувальних і в”язальних машин.

  (16) Бобінотримачі.

  (17) Колосники і тіпалки (била тіпалок) для розпушувальних машин і била для механічних стьобальних машин.

  (18) Циліндри і барабани для механічних стьобальних машин, а також чесальних або гребенечесальних машин.

  (19) Мішалки, барабани та циліндри для вовномийних машин або машин для жирування.

  (20) Витяжні прилади для стрічкових, рівничних або кільцевих прядильних машин, а також циліндри для них.

  (21) Механічні пряжоочисники простої конструкції для мотальних машин, призначені для видалення вузлів та інших дефектів пряжі.

  Деякі з зазначених вище елементів можуть складати невід”ємну частину визначених ткацьких верстатів (жакардові ткацькі верстати, автоматичні ткацькі верстати і т.п.). У разі окремого подання вони включаються до цієї товарної позиції не як допоміжне устаткування, а як частини машин товарної позиції 8444, 8445, 8446 або 8447.

  (B) Частини і приладдя

  Ця група включає таке:

  (1) Шпулярники для утримання бобін у процесі снування.

  (2) Веретена і рогульки для прядильних машин.

  (3) Центрифугальні кружки (часто пластмасові), в які у формі пасок укладаються хімічні нитки в процесі їхнього виробництва.

  (4) Гребені для гребенечесальних машин; падаючі гребені, тобто голчасті планки, використовувані на гребеневих стрічкових машинах.

  (5) Голчаста гарнітура (включаючи вузькі стрічки, відомі як кардні стрічки) із дротяними голками та суцільнометалевою голчастою гарнітурою у формі пилкоподібної стрічки.

  (6) Бігунки, що являють розімкнуті колечка, установлювані на прядильні кільця прядильної рами для забезпечення крутіння, необхідного під час формування пряжі.

  (7) Наконечники для екструзії, філь’єри і т.п., використовувані під час формування хімічних ниток, включаючи виготовлені з дорогоцінних металів, але крім виготовлених з кераміки (товарна позиція 6909) або зі скла (товарна позиція 7020).

  (8) Напрямні для нитки (але не зі скла або кераміки, див. товарні позиції 7020 та 6909, або які складаються цілком з агату або іншого дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, див. товарну позицію 7116).

  (9) Ткацькі навої, з яких відбувається змотування ниток основи в процесі ткацтва.

  (10) Берда для ткацьких верстатів (включаючи регульовані розширювальні рядки). Вони здійснюють прибій кожної нитки утоку до попередньої у процесі ткацтва.

  (11) Рами, на яких монтуються ремізки ткацьких верстатів.

  (12) Човники, крім шпуль, на які намотується пряжа (нитка).

  (13) Металеві галева, як пластинчасті, так і виконані з двох скручених відрізків проводу, з вічками, крізь які проходять нитки основи, і металеві підв”язі, що з”єднують ремізні рамки з зівоутворювальним механізмом.

  До цієї товарної позиції не включаються ремізки та підв”язі з пряжі або кордної нитки (товарна позиція 5911).

  (14) Ліци, тонкі металеві тягарці з отворами на верхніх кінцях для кріплення до кожного аркатного шнуру ткацького верстата.

  (15) Рамні та касейні дошки, тобто перфоровані дошки (зазвичай з дерева або вулканізованого волокна), використовувані з жакардовими або аналогічними машинами.

  (16) Гачки жакардової машини. Велика кількість таких спеціальних заскочувальних гачків використовується на жакардових машинах для з”єднання аркатних шнурів з рамними шнурами.

  (17) Голки для трикотажних машин, наприклад, гачкові голки, що мають ножі для розрізування ворсу і голки машин для розпуску полотна, язичкові голки (які називаються також клапанними голками), обладнані одним або двома язичками, пазові голки, язичок в яких замінений переміщуваним замикачем, трубчасті голки, гачкові голки для тамбурних машин.

  (18) Голковивідники, гребінки, штовхальники і т.п. машин для виготовлення тюлю, мережив і вишивальних машин.

  (19) Штовхальники для трикотажних машин.

  (20) Еластичні втулки натискних валиків з полімерних матеріалів.

  (21) Човники для ткацьких верстатів (ткацькі човники), вишивальних машин і машин для виготовлення сіток.

  (22) Платини для трикотажних машин, наприклад, гальмові платини, формувальні, кулірувальні платини, гребеневі платини, платини з двома носиками, напрямні платини для нитки, платини для жакардових переплетень. Ці елементи виготовлені з тонких сталевих пластинок (приблизно 0,1–2 мм товщиною) з найрізноманітнішими профілями, які допомагають голкам (переважно гачковим або язичковим голкам) здійснювати формування петель.

  (23) Допоміжні пристрої для формування петель, наприклад, хвилі (пристрої для одержання хвилястого полотна), напрямні хвиль, ножі механізму малюнка, розширники, шпильки і штовхальники.

  (24) Ткацькі навої, секційні навої та лотки для навоїв, гальмові пристрої та регулятори автоматичного набивання навоїв.

  (25) Пластини та підвісні гачки ножів і зубці для гребенів.

  (26) Шаблони для ткацьких машин.

  (27) Човникові коробки.

  (28) Сталеві деталі, використовувані на ткацьких верстатах для формування петель, включаючи деталі з різальною кромкою.

  (29) Гачки для тамбурних машин (без човника).

  (30) Голечниці круглопанчішних автоматів, кулірувальні платини, клини і платини для плосков’язальних машин, голчасті клини та голчасті циліндри для круглов’язальних машин.

  (31) Голки машин для виготовлення мережива і тюлю, а також гачки сітков’язальних машин.

  (32) Голки і рамки для вишивальних машин.

  (33) Веретена для плетільних і мотальних машин.

  (34) Гальмові (натяжні) пристрої для нитки та рядки для снувальних машин і для механічних шліхтувальних машин.

  (35) Голки, пластини, “ножі” і ножові рами для ремізопідіймальних кареток або жакардових машин.

  (З6) Магазини (підіймальні, обертові і т.п.) для автоматичної зміни човників.

  (37) Магазини для автоматичної зміни утокових паковок.

  (38) Ламелі (тонкі пластинки) для автоматичних основонаглядачів.

  До цієї товарної позиції також не включаються, серед іншого (inter alia):

   (a) насоси, використовувані для формування хімічних ниток методом екструзії (товарна позиція 8413);

  (b) фільтри, використовувані для формування хімічних ниток методом екструзії (товарна позиція 8421);

  (c) голки типу використовуваних у швейних машинах (товарна позиція 8452);

  (d) записані носії інформації для управління жакардовими або аналогічними машинами (товарна позиція 8523);

  (е) ємності для стрічок або рівниці (класифікуються у відповідності до матеріалу, з якого вони виготовлені);

  (f) ниткоподілювачі (прості відрізки з металу або дерева, які використовуються на ткацькому верстаті для обмеження початку зіву) (класифікуються у відповідності до матеріалу, з якого вони виготовлені);

  (g) котушки, шпулі, копси, конічні патрони, бобіни та аналогічні носії (класифікуються у відповідності до матеріалу, з якого вони виготовлені).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8448 11 00 і 8448 19 00

  Ці товарні категорії не включають:

  (a) машини для видалення ниток, що залишаються, зі шпульок ткацьких машин і очищувачі лез (товарна категорія 8479 89 97);

  (b) обладнання для контролю нитки шляхом намотування на барабан або дошку (товарна категорія 9017 80 90);

  (c) очищувачі нитки, які використовують електронні елементи, наприклад, фотоелектричні елементи (товарна категорія 9031 80 34 або 9031 80 38).

  Пояснення до товарної позиції 8449: 

  8449 00 00 00

  Обладнання для виробництва або обробки фетру та повстi або нетканих матерiалiв у шматку або за формою, включаючи машини та обладнання для виробництва фетрових капелюхiв; болванки для виготовлення капелюхiв

  До цієї товарної позиції включається устаткування для виробництва або обробки всіх типів повсті (або фетру) або нетканих матеріалів чи виробів з таких матеріалів, але виключається устаткування, призначене для виробництва валяних тканин. До цієї товарної позиції включаються також болванки для виготовлення головних уборів.

  Устаткування, використовуване в попередніх операціях перед валянням або звалюванням (наприклад, сортувальні машини з вентиляторами для сортування вовни, текстильні розпушувальні машини, тіпальні машини і чесальні машини), аналогічно тому, що використовується в попередніх операціях для підготовлення волокна для прядіння, і включається в товарну позицію 8445.

  (А) Устаткування для виробництва або обробки повсті (або фетру) або нетканих матеріалів узагалі

  Ця група включає:

  (1) Машини для валяння та звалювання, які складаються в загальному вигляді з двох важких рифлених плит, одна з яких фіксована, а інша виконує зворотно-поступальне переміщення. Між цими плитами настил з прочесаних волокон піддається тертю і високому тиску і звалюється. Такі машини включають також пристрої для зволоження настилу і нагрівання плит.

  У деяких типах таких машин плити замінені рифленими валами.

  (2) Миловальні машини для замилювання частково сформованої повсті.

  (3) Сукноваляльні машини. У цих машинах шматки повсті, попередньо замилені, піддаються обробленню молотками для завершення звалювання. Такі машини включаються до цієї товарної позиції, незважаючи на те, що вони можуть бути використані для валяння невеликих тканих або в’язаних виробів; проте ротаційні валяльні машини, що використовуються переважно для валяння або звалювання тканин, не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 8451).

  (4) Машини для виробництва зміцненої повсті (або фетру). Повсть (або фетр) і тримаюча його вовняна тканина можуть звалюватися разом під дією нагрітого вала; або зазубрені голки проколюють настил і протаскують частини волокон у не вовняну основу до звалювання.

  (5) Оздоблювальні машини для повсті (або фетру), такі як полірувальні і шліфувальні, стригальні і т.п.

  (6) Машини для виробництва нетканих матеріалів (наприклад, що використовують сухий процес, мокрий процес або безпосереднє формування).

  (B) Устаткування для виготовлення фетрових головних уборів

  Ця група включає:

  (1) Машини для звалювання шерсті за формою головних уборів. Вони складаються із системи роликів, які подають вовну на обертові щітки або обертові ремені з голчастою гарнітурою, які переносять шерсть на обертові перфоровані металеві конусні патрони (або такої ж деталі із сітки). Сильний потік повітря присмоктує шерсть до поверхні патрона, формуючи шар шерсті на його поверхні.

  (2) Преси для звалювання з двома рифленими плитами зазвичай з дерева, одна або обидві з яких можуть робити зворотно-поступальне переміщення, між якими звалюється попередньо сформована заготовка головного убору.

  (3) Роликові преси для завершення звалювання заготовок головних уборів.

  (4) Розтяжні машини, на яких конічна заготовка головного убору піддається подальшому формуванню, а конічний кінець її заокруглюється.

  (5) Машини, на яких виконується формування полів капелюха шляхом обробки його країв конічними роликами.

  (6) Полірувальні машини, які видаляють виступаючу шерсть з поверхні за допомогою пемзи або абразивної стрічки.

  (7)  Обпалювальні машини для обпалювання виступаючих волокон шерсті з поверхні сформованого головного убору.

  (8) Машини для забезпечення водонепроникності головного убору, в яких заготовки головних уборів просочуються або покриваються шелаком чи желатином і пресуються між роликами.

  (9) Машини, на яких завершується обробка полів капелюха (головного убору) та йому надається остаточна форма.

  (10) Преси для обробки гарячим піском внутрішньої поверхні головного убору, поміщеного на порожню форму, що забезпечує відновлення поверхні фетру, ушкодженого попередніми операціями.

  (11) Машини з обертовими подушками для надання фетрові гладкої блискучої поверхні.

  Машини для виготовлення вовняних фетрових головних уборів аналогічні описаним вище машинам для виготовлення головних уборів з повсті (або фетру), виготовленого з волоса інших тварин, крім першої формувальної операції. У разі використання вовни шар волокон з чесальної машини формується відповідно до форми головного убору за допомогою пристрою, що складається з двох обертових конусів, суміщених поверхнями меншого діаметра.

  (C) Болвани для виготовлення головних уборів

  Такі болвани можуть бути виготовлені з дерева або металу (зазвичай з алюмінію) і використовуються з деякими із зазначених вище машинами.

  Болвани для розтягування головних уборів, використовувані для припасування головних уборів, також включаються до цієї товарної позиції. Машини для копіювання контурів голови для припасування головного убору не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 9031).

  Частини

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції включаються також частини машин цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) каландри для пресування полотна з волокна перед звалюванням (товарна позиція 8420);

  (b) в”язальні машини, використовувані для виробництва в’язаних головних уборів (берети, фески і т.п.) (товарна позиція 8447).

  Пояснення до товарної позиції 8450:

  8450

  Машини пральнi, побутовi або для пралень, включаючи машини з вiджимним пристроєм:

   

  – місткістю не бiльш як 10 кг сухої бiлизни:

  8450 11

  – – машини повнiстю автоматичнi:

   

  – – – місткістю не бiльш як 6 кг сухої бiлизни:

  8450 11 11 00

  – – – – з фронтальним завантаженням

  8450 11 19 00

  – – – – з вертикаль-ним завантаженням

  8450 11 90 00

  – – – місткістю понад 6 кг, але не бiльш як 10 кг сухої бiлизни

  8450 12 00 00

  – – iншi машини з вмонтованим відцентровим віджимним пристроєм

  8450 19 00 00

  – – iншi

  8450 20 00 00

  – машини місткістю понад 10 кг сухої бiлизни

  8450 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції включаються побутові пральні машини або пральні машини для пралень (електричні або неелектричні та незалежно від маси), і зазвичай використовуються у побуті, комерційних пральнях, лікарнях і т.п., для чищення (прання) білизни, готових виробів і т.п. Вони зазвичай включають лопатеві активатори або обертові барабани для циркуляції рідини крізь білизну, що переться, а іноді пристрою, що забезпечують високочастотну вібрацію мийного розчину .

  До цієї товарної позиції включаються також машини, що здійснюють прання і сушіння.

  Проте машини для сухого чищення відносяться до товарної позиції 8451.

  Частини

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації запасних частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції включаються також частини машин цієї товарної позиції.

  Пояснення до товарної підпозиції:

  8450 11

  До цієї товарної підпозиції включаються пральні машини, які після вибору програми виконують прання, полоскання та віджимання без втручання користувача.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8450 11 11 – 8450 19 00

  Ці товарні категорії включають: пральні машини циліндричного типу з лопатевими механізмами, мішалками, пульсаторами тощо, або із розпилювальною системою; пральні машини барабанного типу, включаючи машини, в яких пральний барабан працює також як обертовий сушильний пристрій; комбіновані пральні машини, в яких пральний пристрій барабанного або циліндричного типу розміщений в одному корпусі з віджимним пристроєм товарної позиції 8421.

  Ці пральні машини повинні мати місткість не більш як 10 кг сухої білизни, якщо об’єм завантаження барабана або циліндра:

       1) 120 л (120 дм3) або менше для машин барабанного типу;

       2) 150 л (150 дм3) або менше для машин циліндричного типу з мішалками або лопатями;

       3) 200 л (200 дм3) або менше для машин циліндричного типу з пульсаторами;

       4) 250 л (250 дм3) або менше для машин циліндричного типу з розпилювальною системою.

  Для визначення об’єму слід мати на увазі :

  1) у випадку пральних машин барабанного типу, наявні ребра та будь-які спеціальні деформації не враховуються;

  2) у випадку пральних машин циліндричного типу, слід враховувати не повну глибину циліндра (виміряну по верхньому краю), а висоту до позначки рівня води, тобто від повної глибини циліндра віднімають 10 см.

  Пояснення до товарної позиції 8451: 

  8451

  Обладнання (крiм машин товарної позицiї 8450) для промивання, чищення, вiджимання, сушiння, прасування, пресування (включаючи преси для термофiксацiї матерiалiв), вибiлювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриття або просочення текстильної пряжi, тканин або виробiв з текстильних матерiалiв та машини для нанесення пасти на текстильну або іншу основу, призначені для виробництва покриття пiдлог типу лiнолеуму;

   

  машини для намотування, розмотування, складання, розрiзання або проколювання тканин:

  8451 10 00 00

  – машини для сухого чищення

   

  – машини для сушiння:

  8451 21 00 00

  – – місткістю не бiльш як 10 кг сухої бiлизни

  8451 29 00 00

  – – iншi

  8451 30 00 00

  – прасувальнi машини i преси (включаючи преси для термофiксацiї матерiалiв)

  8451 40 00 00

  – машини для промивання, вибiлювання або фарбування

  8451 50 00 00

  – машини для намо-тування, розмотуван-ня, складання, роз-рiзання або проко-лювання тканин

  8451 80

  – iнше обладнання:

  8451 80 10 00

  – – машини для нанесення пасти на текстильну або іншу основу, призначені для виробництва покриття для пiдлог типу лiнолеуму

  8451 80 30 00

  – – машини для апретування та остаточної обробки

  8451 80 80 00

  – – iншi

  8451 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції включається широкий діапазон машин, що використовуються для виконання зазначених нижче функцій:

  (I)  Для промивання, вибілювання, віджимання, чищення, прасування, фарбування, сушіння або аналогічних операцій з пряжею, тканинами або текстильними виробами, але крім побутових пральних машин або пральних машин для пралень (товарна позиція 8450).

  (II) Для апретування або обробка пряжі чи тканини після прядіння або ткацтва відповідно, для надання певних властивостей або поліпшення зовнішнього вигляду (наприклад, стриження, валяння, каландрування) або для надання спеціальних нових якостей (наприклад, шляхом просочення або нанесення покриття), але крім машин для обробки повсті (або фетру) (товарна позиція 8449).

  (III) Для намотування, розмотування, складання, розрізування або проколювання текстильних тканин.

  Багато з машин та устаткування цієї товарної позиції являють собою просто ванни, резервуари, барки або інші посудини, обладнані простими механічними пристроями, такими як валики для подачі пряжі або тканини або для віджимання зайвої вологи, перемішуючі лопаті і т.п. Таке устаткування використовується для різних операцій промивання, вибілювання, фарбування, чищення і т.п. або для операцій обробки, які включають нанесення покриття або просочення (наприклад, шліхтою або сумішами для надання водонепроникності, стійкості до зминання, вогнетривкості, стійкості до молі, стійкості до гниття і т.п.). Для того, щоб устаткування було включено до цієї товарної позиції, воно повинне мати перераховані вище механічні засоби і явно призначатися для обробки текстильних матеріалів.

  (А) Машини для промивання, віджимання, прасування або пресування з нагрівальними пристроями або без них

  Ця група включає:

  (1) Промислові промивні, або мийні машини для пряжі чи тканин або текстильних виробів, крім пральних машин, зазначених в товарній позиції 8450 (наприклад, тунельні промивні машини, крізь які проходять мотки пряжі, послідовно промиваються струменями і сушаться; промивні машини періодичної дії для текстильних виробів).

  Ця товарна позиція включає промивні промислові машини, використовувані в процесі виробництва тканин і текстилю, обладнання яких використовується для видалення шліхти з виробів, які отримуються.

  (2) Машини для віджимання та каландри.

  (3) Вібраційні механізми та механізми для струшування, використовувані в пральнях для розпрямлення вологих виробів (текстильних матеріалів) і розправлення їх для прасування.

  (4) Прасувальні машини та парові преси для обробки предметів одягу (включаючи преси для термофіксації), але крім прасувальних машин каландрового типу для домашнього або іншого використання товарної позиції 8420.

  (B) Машини для вибілювання та фарбування

  Сюди включені джей-бокси, використовувані під час вибілювання або інших операціях рідинної обробки; вони складаються переважно з вертикально розташованої дворукавної J-подібної ванни, обладнаної внутрішніми паровими соплами і роликами для подачі полотна. Тканина, попередньо просочена, під час проходження крізь ванну з вибілювальним розчином надходить у більш довгий рукав, де знаходиться протягом часу, необхідного для забезпечення вибілювання, після чого виходить з більш короткого рукава.

  Інші машини цієї товарної позиції являють собою переважно машини типу ванн, уже згаданих раніше, які пристосовані для обробки визначених типів текстильних виробів (наприклад, пряжі в мотках або в клубках, або на бобінах і т.п., кусків полотна (полотнища) або виробів). До цієї групи також включаються машини для фарбування або апретування поштучних текстильних виробів у розправленому стані; необхідною ознакою таких машин є наявність ряду валиків для віджимання зайвої вологи.

  (C) Машини для сухого чищення

  Ці машини виконують чищення такими розчинниками, як бензин, тетрахлорид вуглецю і т.п., замість води. Вони зазвичай є складними машинами, які включають, наприклад, промивні пристрої для циркуляції рідини крізь оброблювані вироби, відцентрові екстрактори, фільтри, очисники та резервуари для зберігання рідин. Через займистість багатьох використовуваних рідин ці машини зазвичай мають електродвигун для приводу промивного пристрою і циркуляційного насоса у вибухобезпечному виконанні.

  (D) Сушильні машини

  Ці машини включаються до цієї товарної позиції лише в тому випадку, якщо вони розроблені спеціально для сушіння пряжі, тканин або виробів. Ці машини представлені двома такими основними типами: машини, що складаються переважно із закритої камери, в якій вироби піддаються впливові гарячого повітря, і машини, в яких тканини проходять крізь валики, що обігріваються.

  До цієї товарної позиції не включаються сушарки, які не призначені для обробки текстильних виробів (товарна позиція 8419), та відцентрові сушарки (товарна позиція 8421).

  (E) Машини для апретування або оздоблення

  Ця група включає:

  (1) Машини для мерсеризації, в яких пряжа або тканина обробляється розчином каустичної соди (їдкого натру).

  (2) Молотильні машини, в яких ряди молотків з дерев”яними або литими сталевими наконечниками, змонтовані спірально на валові, ущільнюють тканину шляхом трамбування; вони зменшують проміжки між нитками тканини і поліпшують її блиск.

  (3) Ротаційні валяльні машини. Ці машини ущільнюють нитки основи та утоку тканини і забезпечують одержання ефекту часткового звалювання поверхні.

  Молоточні машини, використовувані переважно для виробництва повсті (або фетру), не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 8449).

  (4) Очищувальні машини, використовувані для видалення дефектів або частинок реп”яха, що залишилися на тканині.

  (5) Ворсувальні машини, використовувані для створення ворсу на поверхні тканини. Такі машини складаються переважно з великого барабана, обладнаного планками або рамками, в яких установлюються ворсувальні шишки, або з менших барабанів, покритих голками.

  (6) Машини для відбивання виворітної сторони тканини з метою підняття ворсу на її поверхні.

  (7) Стригальні машини для вирівнювання висоти ворсу після ворсування; аналогічні машини використовуються для обробки оксамиту. Шляхом використання опорних пластин або валиків з вирізами може бути отриманий ефект малюнка.

  (8) Машини ратинувальні, або машини для виробництва тканини в рубчик, використовуються для створення хвиль або рубчиків та інших ефектів на тканині з ворсом шляхом закочування і скручування пучків волокон. Вони складаються з покритого плюшем столу, над яким качається з малою амплітудою і робить обертання інший стіл (покритий гумою, повстю або наждаковою полотниною).

  (9) Щіткові машини, що містять обертові циліндричні щітки для чищення тканини після ворсування або стрижки.

  (10) Машини обпалювальні для видалення ворсистості пряжі або тканини. Це досягається шляхом швидкого проведення тканини над нагрітими циліндрами або вигнутими пластинами, чи газовими пальниками.

  (11) Машини для полірування або лощіння шнурів, для полірування шовкової пряжі в мотках або шовкової тканини.

  (12) Наждакові машини для одержання гладкої і рівної поверхні тканини.

  (13) Циліндричні преси, які працюють на плоскій або напівкруглій основі, для надання поверхневого блиску або лиску. Каландри (товарна позиція 8420) та гідравлічні преси загального призначення (товарна позиція 8479) також використовуються для цієї мети.

  (14) Декатирувальні машини, в яких тканина обробляється парою для надання усадки і фіксації заключної обробки; аналогічні машини для кондиціювання пряжі або тканини шляхом обробки парою.

  (15) Ширільні машини для вирівнювання тканини за шириною.

  (16) Усадкові машини, які забезпечують більш щільне розташування ниток утоку для одержання більш щільної структури тканини, яка після цього мало піддається усадці.

  (17) Машини для нанесення покриттів або просочення, які забезпечують нанесення спеціальних поверхневих покриттів на пряжу або тканину або просочування їх спеціальними препаратами (наприклад, смолами, крохмалем, шліхтою, воском, полімерними матеріалами, ґумою або водостійкими препаратами). До цієї товарної позиції включаються машини для нанесення покриттів на тканини, картон і т.п., під час виробництва покриттів для підлоги, таких як лінолеум, а також машини для апретування, описані вище, у пункті (B).

  (18) Машини для виготовлення фасонної пряжі, в яких забезпечується одержання спеціальних ефектів після прядіння і трощення пряжі (наприклад, машини для оздоблення пряжі за допомогою невеликих крапель желатину або воску).

  (F) Машини для намотування, розмотування, складання, різання або проколювання тканин

  Ця група включає:

  (1) Машини для складання або намотування, які складають тканину за довжиною або за шириною або намотують її на качалку; а також бракувальні машини, що включають складальні або намотувальні пристрої, для перевірки дефектності тканин. Будь-які з таких машин можуть комбінуватися з вимірювальним устаткуванням.

  (2) Машини для розрізування або проколювання тканин, включаючи машини для розкрою лекал або деталей одягу і т.п.

  До цієї товарної позиції включається також таке устаткування:

  (1)  Пропарювальні апарати (пароповітряні манекени, погруддя для прасування парою) для верхнього одягу.

  (2) Устаткування та апарати (столи і т.п.) для складання відпрасованих виробів (наприклад, носових хусток, простирадл, скатертин).

  (3) Машини та устаткування для запарювання і промивання вовняних тканин для їхнього очищення перед вибілювання або фарбуванням.

  (4) Машини для розшліхтовки тканин перед їхнім вибілюванням або фарбуванням.

  (5) Машини для обробки тканин у розчині соди або калію перед вибілюванням або фарбуванням.

  (6) Запарні машини для зволоження пряжі, тканини та інших текстильних виробів.

  (7) Формувальні та стабілізаційні машини (з використанням термофіксації), включаючи формувально-оздоблювальні машини для обробки шкарпеток або панчіх.

  (8) Машини для просочення і розтягання тканин для пневматичних шин.

  (9) Машини для просочення фарбувальною пастою текстильних стрічок для друкарських машинок та аналогічних виробів.

  (10) Машини для видалення оздоблювальних препаратів із тканин.

  (11) Машини для флокування тканин (наприклад, електростатичні флокувальні машини).

  (12) Плісирувальні машини для тканин.

  (13) Пристрої для чищення килимів у місцях їхнього перебування, безпосередньо упорскуванням у килим рідкого чистячого засобу і наступного його видалення всмоктуванням, призначені для використання в установах (крім житлових приміщень), таких як готелі, мотелі, лікарні, офіси, ресторани та школи.

  Частини

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції включаються також частини до машин та устаткування цієї товарної позиції.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) автоклави, укладені в парову сорочку, баки (куби) й інше нагрівальне устаткування, що не може бути ідентифіковане як таке, що призначене для теплової обробки текстильних матеріалів (товарна позиція 8419);

  (b) каландри (для лощіння, каландрування, прасування, тиснення рельєфного малюнка, надання муарового ефекту і т.п.) та їхні валки (товарна позиція 8420);

  (c) відцентрові сушарки та інші центрифуги (товарна позиція 8421).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8451 90 00

  Ця товарна категорія не включає:

  (a) спеціальні конічні шпулі та котушки для фарбувальних машин і апаратів (класифікуються відповідно до матеріалу, з якого вони виготовлені,  дивись Примітку 1 (c) до Розділу XVI);

  (b) леза та різальні інструменти для обрізних машин (товарна позиція 8208);

  (c) електростатичні пристрої для флокувальних машин (товарна позиція 8543).

  Пояснення до товарної позиції 8452:

  8452

  Машини швейнi, крiм машин для оправлення, брошурування товарної позицiї 8440; меблі, основи та кришки, спецiально призначенi для швейних машин; голки для швейних машин:

  8452 10

  – побутовi швейнi машини:

   

  – – машини швейнi (тiльки із закритим стібком) з головкою, маса яких не перевищує 16 кг без двигуна або 17 кг з двигуном; головки швейних машин (тiльки із закритим стібком) масою не бiльш як 16 кг без двигуна або 17 кг з двигуном:

  8452 10 11 00

  – – – швейнi машини (без каркасiв, столикiв або тумбочок) вартiстю понад 65 євро

  8452 10 19 00

  – – – iншi

  8452 10 90 00

  – – iншi машини швейнi та iншi головки для швейних машин

   

  – iншi машини швейнi:

  8452 21 00 00

  – – автоматичнi

  8452 29 00 00

  – – iншi

  8452 30 00 00

  – голки для швейних машин

  8452 90 00 00

  – меблі, основи та футляри, спеціально призначені для швейних машин, та їх частини; інші частини швейних машин

  (А) Швейні машини

  Швейні машини та головки швейних машин, що включаються до цієї товарної позиції, призначаються для зшивання двох або більше частин текстильного матеріалу, шкіри і т.п. Ця товарна позиція включає швейні машини, які крім звичайного шиття можуть виконувати чисто декоративні роботи (наприклад, вишивання); проте машини, призначені лише для вишивання (включаючи декоративний рядок), включаються до товарної позиції 8447. Палітурні, брошурувальні машини включаються до товарної позиції 8440, а в”язально-швейні машини та інші голкопробивні машини – до товарної позиції 8447.

  Крім виконання деяких вишивальних робіт, такі машини зазвичай працюють із двома нитками, одна з яких вводиться голкою, а інша прокладається знизу човником. Зазвичай вони мають одну голку та один човник, але можуть бути обладнані декількома голками і човниками (наприклад, для одержання подвійних або потрійних швів).

  Електричні швейні машини з убудованим електродвигуном, як побутові, так й інші, включаються до цієї товарної позиції.

  Крім звичайних швейних машин, використовуваних вдома або кравцями, виробниками одягу і т.п., до цієї товарної позиції включаються також спеціальні машини, які можуть бути використані лише для деяких інших видів шиття, такі як:

  (1) Швейні машини, використовувані у виробництві або ремонті взуття або для шиття інших шкіряних виробів.

  (2) Машини для обметування петель; вони можуть включати пристрій для вирізання петель.

  (3) Машини для пришивання ґудзиків.

  (4) Машини для шиття солом”яних капелюхів.

  (5) Машини для шиття хутряних виробів.

  (6) Машини для зашивання мішків після наповнення (мішки для борошна або цементу і т.п.); ці машини можуть підвішуватися і зазвичай не мають човників.

  (7) Машини для зашивання дір у мішках.

  (8) Швейні машини для обточування швів під час виробництва мішків, для обробки пругів ковдр, килимів і т.п.

  (9) Машини для підрублювання пругу або підшивання ковдр.

  (10) Машини для зшивання (край до краю) деталей трикотажних виробів.

  Крім шиття, деякі машини, що включаються до цієї товарної позиції, можуть виконувати також і інші операції, наприклад, підрублювання, проколювання, перфорування або плісирування тканин, шкіри, паперу і т.п.

  (B) Меблі, основи та кришки, призначені спеціально для швейних машин

  Наприклад, підставки, що можуть бути використані як столи або тумбочки, і частини таких меблів (висувні шухляди або дошки і т.п.), а також основи та кришки (футляри) включаються до цієї товарної позиції, навіть якщо вони подані окремо. Окремі ящики переважно для захисту або транспортування у випадку їхнього окремого подання включаються до відповідних товарних позицій.

  (C) Голки для швейних машин

  До цієї товарної позиції включаються не лише голки для описаних вище типів швейних машин, але також за умови, що вони є голками для машин типу швейних (зазвичай з вушком біля вістря), голки для палітурних машин товарної позиції 8440 або для вишивальних машин товарної позиції 8447.

  Частини

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції включаються також частини (наприклад, підставки та човники) для машин цієї товарної позиції. Шпульки, проте, класифікуються відповідно до матеріалів, з яких вони виготовлені.

  До цієї товарної позиції не включаються іграшкові швейні машини (товарна позиція 9503).

  Пояснення до товарної підпозиції:

  8452 10

  До товарної підпозиції 8452 10 включаються такі швейні машини і головки, кожна з яких може виконувати, принаймні, операцію зшивання човниковим рядком:

  (а) машини з ножним або ручним приводом;

  (b) машини, що включають у себе електродвигун потужністю не більш 120 Вт;

  (c) машини, призначені для роботи з механічним приводом, подані без двигуна, з головками масою не більш 16 кг.

  До цієї товарної підпозиції також включаються швейні машини, які називаються “оверлоками” або машинами крайко-обметувального стібка з убудованим електродвигуном потужністю не більш 120 Вт, що працюють із трьома, чотирма або п”ятьма напрямними для ниток, і головки швейних машин, подібні описаним вище за своїми конструктивними та експлуатаційними якостями, які працюють з рядком, відмінним від човникового рядка, проте призначені для використання в домашніх умовах, унаслідок чого їхня робоча швидкість зазвичай не перевищує 1500 стібків/хв.

  До цієї підпозиції також включаються утримувані в руках і працюючі від батарейок швейні машини, які здійснюють зшивання однонитковим ланцюговим рядком.

  Проте до цієї підпозиції не включаються швейні машини, призначені для виконання спеціальних функцій, таких як обметування петель для ґудзиків або зашивання заповнених мішків.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8452 10 11 і 8452 10 19

  (1) Ці товарні категорії охоплюють швейні машини і головки швейних машин з такими характеристиками:

  (a) вони повинні бути тільки для закритого стібка (стібок зшивальний, швейний рядок “зиґзаґ”, декоративний стібок), тобто для роботи двома нитками: одна просмикнута в голку, інша протягнена човником унизу;

  (b) головка повинна важити не більш як 16 кг без двигуна або 17 кг з двигуном (неукомплектовані головки класифікуються як укомплектовані відповідно до Основного правила інтерпретації класифікації товарів 2 а), враховується саме маса у комплектному стані).

  (2) Головка швейної машини являє собою (разом із установленим на голівці двигуном) робочий орган машини разом з голковим приводом і основою, що містить човниковий механізм  і, можливо, пристрій для піднімання натискної лапки. Рама, стіл, кришки та інша фурнітура (включаючи педальний механізм) не є частинами головки.

  (3) Проте слід відзначити, що на деяких переносних швейних машинах основа призначена також служити стоячком. У цьому випадку виріб вважається швейною машиною, а не головкою швейної машини.

  Пояснення до товарної позиції 8453: 

  8453

  Обладнання для пiдготовки, дублення та оброблення шкіри або шкури або для виробництва чи ремонту шкiряного взуття або iнших виробiв із шкури чи шкіри, крiм швейних машин:

  8453 10 00 00

  – обладнання для пiдготовки, дублення та оброблення шкiри або шкури

  8453 20 00 00

  – обладнання для виробництва чи ремонту взуття

  8453 80 00 00

  – iнше обладнання

  8453 90 00 00

  – частини

  До цієї товарної позиції включається устаткування для підготовлення шкіряної сировини (включаючи хутряні шкурки) до дублення, устаткування для забезпечення процесів дублення (включаючи виробництво пергаменту), а також устаткування для подальших оздоблювальних операцій. До цієї товарної позиції включається також устаткування, використовуване для виготовлення або ремонту виробів зі шкіри (наприклад, для виготовлення шкіряного взуття, рукавичок або дорожніх товарів). Проте до цієї товарної позиції не включаються швейні машини товарної позиції 8452.

  (I) Устаткування для підготовлення, дублення або обробки шкір, шкур або шкіряних виробів

  Багато машин цієї групи практично використовуються на різних етапах обробки шкур або шкір (наприклад, під час відмочування, обробки перед дубленням, фарбування або інших оздоблювальних процесах). До таких апаратів відносяться спеціальні чани (барки), барабани, промивні апарати і т.п., що включають такі механічні засоби, як мішалки, які обертаються, або пристрої для переміщення голини в процесі обробки.

  Ця група включає також, серед іншого (inter alia):

  (1) Обезволошувальні (волосозганяльні) машини, які видаляють з обробленої шкури волос, попередньо ослаблений у результаті хімічної обробки.

  (2) Міздрільні машини для видалення міздрі та прирізів сала і т.п. з необробленої шкури.

  (3) Розбивальні машини і (барабанні бильні машини), в яких молотки (била) або рифлений обертовий барабан обробляють шкури або шкіру протягом відмочування, дублення, жирування або просочення.

  (4) Розвідні машини для розгладження шкур або шкіри для розкриття пор, усунення складок або розправлення країв; шабрувальні верстати, використовувані для розгладження бахтармяної сторони і видалення сторонніх предметів; розтягувально-м’якшувальні машини, в яких шкіра знаходиться під впливом валів, покритих пробкою або гумою.

  (5) Колотильні машини, які обробляють поверхню шкіри невеликими билами для видалення бруду, пилу і зайвої вологи та для відновлення структури.

  (6) Механічні молоти, які використовуються для ущільнення, зміцнення або вирівнювання шкіри (наприклад, для підошов взуття або технічних ременів).

  (7) Стругальні або двоїльно-стрічкові машини, які за допомогою ножів вирівнюють товщину всієї шкіри або розшаровують її по товщині.

  (8) Шліфувальні машини, наприклад, для надання шорсткості поверхні шкіри з метою одержання ефекту бархатистості.

  (9) Щіткові машини для чищення поверхні шкіри і збільшення ефекту бархатистості після шліфування.

  (10) Машини для лощіння шкіри шляхом обробки її полірувальним агатовим каменем або невеликими валиками з агату або скла.

  (11) Машини для пресування, тиснення та нарізування мерей.

  До цієї товарної позиції включаються також машини для вичинки хутряних шкурок. Зазвичай такі шкурки обробляються шляхом попереднього дублення і дублення в апаратах, аналогічних зазначеним вище, але до цієї товарної позиції включаються також машини для вичинки хутра (наприклад, підстригання хутра для досягнення однакової довжини волосся, епілірування, чесання, одержання штучного завитка, оброблення щітками або фарбування хутра).

  До цієї товарної позиції також не включаються:

  (а) сушильні машини товарної позиції 8419;

  (b) каландри (наприклад, для розгладжування, лощіння або пресування і накатування мерей) (товарна позиція 8420);

  (c) відцентрові сушарки (товарна позиція 8421);

  (d) розпилювальні машини для фарбування, лакування і т.п. (товарна позиція 8424);

  (e) машини для видалення щетини, використовувані на бойнях (товарна позиція 8438);

  (f) преси загального призначення (товарна позиція 8479);

  (g) машини для вимірювання площі і товщини шкур або шкір (товарна позиція 9031).

  (II) Машини для виготовлення або ремонту шкіряного взуття або інших виробів зі шкур, шкір або виробленої шкіри

  До цієї товарної позиції включається устаткування для виготовлення або ремонту виробів зі шкур, шкір (включаючи хутряні шкурки) або виробленої шкіри (наприклад, взуття, рукавичок, курток та інших виробів одягу, шорних виробів, книжкових оправ (палітурок), ручних сумок, дорожніх товарів і т.п.).

  Ця група включає, серед іншого (inter alia):

  (А) Машини для двоїння (вирівнювання за товщиною різання тонкого шару) або для стоншення (спускання) країв або деяких інших частин шкіри перед зшиванням або склеюванням.

  (B) Машини для розкрою шкіри (наприклад, для взуття, рукавичок, стрічок або ременів і т.п.). Двома найбільш загальними типами є розкрійна машина зі стрічковим ножем і вирубний прес (який використовує різаки).

  (C) Перфораційні машини для декорування деталей взуття, рукавичок і т.п.

  (D) Устаткування для виробництва взуття, наприклад:

  (1) Машини для вирізання жолобків і прорізок, в яких може міститися шов (наприклад, уздовж краю підошви), а також машини для розкриття або закриття таких прорізок до або після зшивання.

  (2) Обтяжні або затяжні машини для надягання заготовки верху взуття на копил і прикріплення устілок за допомогою цвяхів або клею.

  (3) Машини для оббивання та ущільнення країв заготовки верху взуття та устілки після їхнього суміщення на копилі.

  (4) Машини для приклеювання підошви до устілки і заготовки верху взуття наприклад, машини для приклеювання підошви, машини для кріплення підошви.

  (5) Машини для кріплення каблука до підошви.

  (6) Машини для фрезерування, шліфування або обробки уріза підошви і бічної поверхні каблука.

  (7) Шероховальні машини, які за допомогою щітки, виготовленої з проволоки або шліфувальної стрічки видаляють поліровку з верха взуття, з метою підвищення адгезії при склеюванні з підошвою.

  (8) Полірувальні та опоряджувальні машини, які складаються з низки шліфувальних каменів, полірувальних щіток та повсті і використовувані для надання привабливого зовнішнього вигляду верхові взуття; ця товарна позиція включає аналогічні машини для ремонту взуття.

  (9) Машини для розтягування взуття.

  Слід зазначити, що деякі з машин цієї товарної позиції, наприклад, такі як машини для пресування і нарізування мереї, розкрою, перфорування, проколювання, а також деякі машини для виготовлення взуття можуть бути використані для обробки матеріалів, відмінних від шкіри (наприклад, картону, штучної шкіри або полімерних матеріалів); проте вони включаються до цієї товарної позиції за умови, що вони явно розроблені для використання переважно для обробки шкур, шкір або виробленої шкіри.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються:

  (а) копили для взуття (вони класифікуються відповідно до матеріалів, з яких виготовлені; зазвичай товарна позиція 4417);

  (b) машини для обробки дерева для виготовлення дерев”яних башмаків, дерев”яних підошов, каблуків і т.п. (товарна позиція 8465);

  (c) автоматичні машини для чищення взуття та кріплення пістонів до взуття (товарна позиція 8479).

  Частини

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції включаються також частини, штампи та інші взаємозамінні пристрої машин та устаткування цієї товарної позиції.

  Пояснення до товарної позиції 8454:

  8454

  Конвертери, ливарнi ковшi і виливницi та ливарнi машини, призначені для використання в металургiї або ливарному виробництвi:

  8454 10 00

  – конвертери:

  8454 10 00 10

  – – місткістю 130-300 т

  8454 10 00 90

  – – інші

  8454 20 00 00

  – виливницi та ливарнi ковшi

  8454 30

  – машини ливарнi:

  8454 30 10 00

  – – для лиття пiд тиском

  8454 30 90 00

  – – iншi

  8454 90 00

  – частини:

  8454 90 00 10

  – – конвертера

  8454 90 00 90

  – – iншi

  (А) Конвертери

  Конвертери використовуються для конвертування або рафінування металів (наприклад, для перетворення чавуну на сталь або виплавлення мідного або нікелевого штейнів, галеніту і т.п.) шляхом подавання попередньо розплавлених або нагрітих до високої температури матеріалів у піч, у сильний потік повітря або кисню; у результаті цього більша частина вуглецю або розчинених елементів, таких як марганець, кремній і фосфор, окислюється та видаляється у вигляді газу або розплавленого шлаку. Окислення додатково збільшує температуру метала.

  Конвертера найбільше широко розповсюджених типів являють собою грушоподібні або циліндричні резервуари, які складаються із зовнішньої оболонки з важких сталевих плит з внутрішнім облицюванням вогнетривкими матеріалами. Кисень вдувається через фурму зверху (LD-конвертери (Linz-Donawitz)), або крізь сопла в днищі конвертера (ОВМ-конвертери (Oxygen-Donawitz)),  або  (Maximilianhutte)). Застосовуються комбінації обох способів.

  Інші типи включають конвертера з фурмами в бічних стінках, обертальні циліндричні конвертери, конічні конвертери (для обробки мідного штейна) із внутрішньою металевою сіткою для підтримки шихти.

  (B) Ливарні ковші

  Ковші використовуються для прийому розплавленого (рідкого) металу з печі та заливання його в конвертери або ливарні форми; вони являють собою прості відкриті резервуари, зазвичай футеровані вогнетривким матеріалом, часто обладнані пристроями для забезпечення перекидання або розливання металу, а іноді обладнані колесами. Вони зазвичай переміщаються за допомогою спеціальних механічних засобів (наприклад, кранів), але до цієї товарної позиції включаються також ливарні розливальні ковші, керовані вручну. Невеликі ручні ковші, використовувані бляхарями, ювелірами і т.п., не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 7325 або 7326).

  (C) Виливниці

  Виливниці можуть мати різні форми, які складаються з одного цілого або двох половин. У них розливається розплавлений метал і твердне у формі зливків, чушок, слябів.

  Інші ливарні форми (наприклад, для лиття виробів) зазвичай розглядаються в товарній позиції 8480.

  Виливниці цієї групи виготовлені з металу, зазвичай з чавуну або сталі. Виливниці з графіту або інших матеріалів на основі вуглецю або кераміки не включаються до цієї товарної позиції (товарні позиції 6815 та 6903, відповідно).

  (D) Ливарні машини, використовувані в металургії або в ливарному виробництві

  Ця група включає:

  (1) Машини (зазвичай містять стрічковий або ланцюговий транспортер) для послідовного заповнення, охолодження та вибивання ливарних форм. Вони іноді включають пристрої для струшування або випускання металу для забезпечення рівномірного розподілу розплавленого металу.

  (2) Машини для лиття під тиском. Вони складаються переважно з двох регульованих плит, в яких кріпляться дві половини ливарної форми. Рідкий (розплавлений) метал з резервуара направляється в ливарну форму або під дією стиснутого повітря на вільну поверхню рідкого металу в резервуарі, або шляхом уведення поршня в камеру пресування, заповнену рідким металом. У деяких випадках такі машини включають охолоджувальні пристрої для прискорення затвердіння металу і механізми виштовхування виливка з форми. Вони використовуються переважно для лиття невеликих металевих виробів з сплавів, що не містять залізо.

  Проте до цієї товарної позиції не включаються машини для одержання виробів з порошків металів методом спікання під тиском (товарна позиція 8462).

  (3) Відцентрові ливарні машини, в яких розплавлений метал подається в циліндричну ливарну форму, що обертається з високою швидкістю; метал відкидається до бічних стінок форми і твердне у вигляді труби.

  (4) Машини для безперервного лиття. У цих машинах рідкий метал подається з ковша в розподілювач, який забезпечує різні потокові ливарні лінії. Ці потокові лінії включають:

  (а) кристалізатор з охолоджувальними пристроями;

  (b) систему розпилення води для охолодження заготовок, виготовлених шляхом безперервного лиття;

  (c) групу конвеєрних роликів, які дозволяють регулярно витягати затверділий метал; та

  (d) систему відрізних пристроїв з розвантажувальним пристроєм.

  Ливарні форми, використовувані з машинами цієї групи, зазвичай включаються до товарної позиції 6815, 6903 або 8480.

  Частини

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції включаються також частини до машин та устаткування цієї товарної позиції.

  Пояснення до товарної позиції 8455:

  8455

  Стани прокатнi та валки до них:

  8455 10 00 00

  – стани трубопрокатнi

   

  – iншi стани прокатнi:

  8455 21 00 00

  – – стани гарячої прокатки або комбiнованi стани гарячої i холодної прокатки

  8455 22 00 00

  – – стани холодної прокатки

  8455 30

  – валки для станiв прокатних:

  8455 30 10 00

  – – з ливарного чавуну

   

  – – із сталi ковані:

  8455 30 31

  – – – робочi валки для гарячої прокатки; опорнi валки для гарячої та холодної прокатки:

  8455 30 31 10

  – – – – для гарячої прокатки

  8455 30 31 90

  – – – – інші

  8455 30 39 00

  – – – робочi валки для холодної прокатки

  8455 30 90

  – – із сталi литі або обробленi тиском:

  8455 30 90 10

  – – – пільгервалки сталеві литі

  8455 30 90 90

  – – – iншi

  8455 90 00 00

  – iншi частини

  (I) Прокатні стани

  Прокатні стани являють собою машини для обробки металу, що складаються переважно із системи валів, між якими проходить метал; метал прокочується або формується тиском, забезпечуваним валами, одночасно прокатка змінює структуру металу і поліпшує його якість. У деяких випадках, на додаток до звичайних функцій, прокатні стани можуть бути використані для одержання малюнка на поверхні металу або для спільної прокатки двох або більш листів різних металів з метою одержання шаруватого листового виробу.

  Аналогічні машини для прокатки матеріалів, крім металу, наприклад, каландри, не включаються до цієї товарної позиції (товарна позиція 8420). Інші валкові машини, наприклад, для нанесення металевої фольги на паперову підкладку (товарна позиція 8420), згинальні, крайко-загинальні або правильні машини (товарна позиція 8462) не вважаються прокатними станами в зазначеному вище сенсі і тому також не включаються до цієї товарної позиції.

  Прокатні стани бувають різних типів відповідно до конкретних операцій прокатки, для яких вони призначені, тобто:

  (А) Прокатка для зменшення товщини з відповідним збільшенням довжини (наприклад, прокатка болванок у блюми, заготовки (білети) або сляби; прокатка слябів у лист, штабу (смугу) і т.п.).

  (B) Прокатка блюмів, заготовок (білетів) і т.п. для формування визначених профілів (наприклад, для виробництва прутків, стрижнів, кутиків, профілів, балок, брусів, залізничних рейок).

  (C) Прокатка труб.

  (D) Прокатка заготовок для коліс або заготовок ободів коліс (наприклад, для формування реборд залізничних коліс).

  Більшість прокатних станів призначено для виконання операцій, зазначених вище в пунктах (А) або (B). Основним елементом цих прокатних станів є “кліть”, що складається з двох, трьох або чотирьох валів, установлених горизонтально один над одним у важкій металевій конструкції, а метал проходить крізь регульований зазор між цими валами. У три- та чотиривалових клітях метал після проходження між двома валами проходить потім крізь два інших; деякі кліті мають два або більше додаткові вали, які є опорними, створюють додаткове зусилля і забезпечують стійкість роботи валів.

  Більшість прокатних станів складається з декількох таких клітей, встановлених або поруч, або уступом, або у вигляді тандема (наприклад, безперервні листопрокатні стани); швидкості обертання і зазори валів регулюються для забезпечення послідовної і поступової прокатки металу.

  Деякі прокатні стани можуть мати бічні вали для роботи з крайками матеріалу або для одержання визначеного профілю (наприклад, балок).

  Для плоских виробів (сляби, лист, штаба (смуга) і т.п.) вали є плоскими (крім того, що деякі оздоблювальні вали можуть давати простий борознистий малюнок). У багатьох випадках (наприклад, для операцій, зазначених в пункті (B) вище) прокатка виконується не по всій ширині валів, а робочі валки мають канали (виїмки) на поверхні, тому зазор (або прохід) визначеної форми формується між двома валками. Метал у процесі проходження крізь такі вали формується відповідно до форми зазору, а проходячи крізь послідовність валів з поступово змінюваною формою зазору, змінює свою форму, приймаючи в такий спосіб потрібний поперечний переріз.

  Зазначені вище типи прокатних станів мають різні розміри, від невеликих станів для прокатки дорогоцінних металів до дуже важких прокатних станів для сталі.

  Більшість зазначених вище прокатних станів призначено для гарячої прокатки, але деякі оздоблювальні прокатні стани (особливо листопрокатні або штабові (смугові)) виконують холодну прокатку металу.

  До прокатних станів, зазначеним вище в пунктах (C) й (D), відносяться такі:

  (1) Прошивні трубопрокатні стани з косими валками або аналогічні машини для прошивання заготовок; вони мають великі похилі вали, які обертають нагріту заготовку і проштовхують її крізь прошивальну оправку, формуючи в такий спосіб необроблену трубу.

  (2) Стани для прокатки прошитих заготовок з метою зменшення товщини стінок, збільшення довжини та одержання задовільної поверхні стінок. Стінки труби обробляються між оправками або втулкою зсередини та або валами з кільцевим проходом, або конічними валами зовні. У деяких випадках використовуються вали з ексцентрично вирізаними каналами для забезпечення змінного проходу (крокова прокатка).

  (3) Чистові (оздоблювальні) прокатні стани для труб, для обробки або зменшення товщини стінок, для зменшення діаметра або для одержання бездоганного круглого поперечного перерізу. Такі трубопрокатні стани можуть працювати як із внутрішньою оправкою, так і без неї.

  (4) Радіальні стани для прокатки стінок литих сталевих труб великого діаметра. Труба обертається між декількома валами, що працюють зовні, і відповідними валами, що працюють усередині.

  (5) Колесопрокатні або дископрокатні стани. Вони зазвичай складаються з рядів по-різному розташованих конічних або циліндричних валів, між якими обертається заготовка колеса; різні частини колеса (наприклад, реборди залізничного колеса) обробляються для одержання потрібної форми шляхом тиску валів. Аналогічні машини використовуються для формування бандажа залізничних коліс і для деяких залізничних рейок.

  У загальному випадку робота прокатних станів потребує великої кількості додаткового устаткування, такого як напрямні пристрої, роликові столи, устаткування для переміщення, підігрівальні печі, резервуари для протрави, намотувальні машини для смуги, ножиці та пилки, холодильники, зважувальні або маркувальні машини, правильні машини, керувальне устаткування (механічне, електричне або електронне) і т.п.

  (II) Валки та інші частини

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), до цієї товарної позиції включаються частини прокатних станів. Серед частин, що включаються до цієї товарної позиції, знаходяться валки прокатних станів. Вони значно відрізняються один від одного за довжиною і діаметром, наприклад, для сталі вони мають діапазон приблизно 30 – 520 см за довжиною і 18 – 137 см діаметром. Вони виготовляються з ливарного чавуну або з литої чи кутої сталі, зазвичай зі спеціальним загартуванням поверхні і ретельною обробкою для забезпечення точних розмірів; вони можуть бути гладкими або з каналами різної форми для формування потрібного струмка вала. Кожен вал закінчується шийкою, яка часто має спеціальну форму для монтажу на станині прокатного стану. За шейками валів виконані хвостові трефи, до яких прикладається привідне зусилля.

  Пояснення до товарної позиції 8456:

  8456

  Верстати для обробки рiзних матерiалiв шляхом видалення матерiалу за допомогою лазерного або iншого свiтлового чи фотонного променя, ультразвукових, електророзрядних, електрохiмiчних, електронно-променевих, iонно-променевих або плазменно-дугових процесів; водоструминні різальні машини:

  8456 10 00 00

  – що працюють з використанням лазерного або iншого свiтлового чи фотонного випромiнювання

  8456 20 00 00

  – що працюють з використанням ультразвукових процесів

  8456 30

  – що працюють з використанням електророзрядних процесів:

   

  – – з числовим програмним керуванням:

  8456 30 11 00

  – – – з дротовим електродом

  8456 30 19 00

  – – – iншi

  8456 30 90 00

  – – iншi

  8456 90

  – інші:

  8456 90 20 00

  – – водоструминні різальні машини

  8456 90 80 00

  – – інші

  Верстати цієї товарної позиції являють собою машини для формоутворення або обробки поверхні будь-якого матеріалу. Вони повинні відповідати трьом основним вимогам:

  (i)  вони повинні функціонувати шляхом видалення матеріалу;

  (ii) вони повинні виконувати операції того ж типу, що і верстати зі звичайними інструментами;

  (iii) вони повинні використовувати один з таких методів обробки: лазерним або іншим світловим чи фотонним променем, ультразвуковим, електророзрядним, електрохімічним, електронно-променевим, іонно-променевим або плазмово-дуговим процесом.

  В дану товарну позицію також включаються водоструминні різальні машини, описані в частині (Н) нижче.

  Проте, до цієї товарної позиції не включаються наступні види верстатів , які включаються в товарну позицію 8486:

  (i) верстати для обробки будь-якого матеріалу шляхом видалення матеріалу, які використовуються переважно у виробництві напівпровідникових булів або пластин, напівпровідникових приладів, електронних інтегральних схем або пласких дисплейних панелей;

  (ii) верстати для обробки будь-якого матеріалу шляхом видалення матеріалу, які використовуються переважно для виробництва або відновлення масок і шаблонів;

  (iii) верстати для сухого травлення малюнку на напівпровідникових матеріалах.

  Прикладами зазначених вище товарів є (1) верстати для свердлення напівпровідникових кристалів, які використовують лазерний промінь і (2) ультразвукові верстати для розрізання напівпровідникових чипів (кристалів) або різання чи свердлення керамічних підкладок для інтегральних мікросхем.

  (А) Верстати для обробки за допомогою процесів, що використовують лазерний або інший світловий чи фотонний промінь

  Обробки лазерним променем (світло-променева обробка) полягає в бомбардуванні цілі фотонами. Ця група включає, зокрема, верстати для свердління (металів, напівпровідникових кристалів, каменів (рубінів) для годинників і т.п.), верстати для різання металів або інших твердих матеріалів і верстати для гравірування (цифр, літер, ліній і т.п.) на різних високоміцних (твердих) матеріалах.

  (B) Верстати для обробки за допомогою ультразвукових процесів

  Ультразвукові верстати складаються з пуансона, що піддається ультразвуковим вібраціям, та абразивного матеріалу у вигляді суспензії в рідині. Такі верстати можуть включати систему багаторазової циркуляції абразивного матеріалу.

  Ця група включає верстати, які використовуються, зокрема:

  (1) для обробки алмазних або твердосплавних штампів;

  (2) для свердління або формоутворення мінералів;

  (3) для гравірування на склі;

  (4) для фрезерування, протягання, прошивання або полірування.

  (C) Верстати для обробки за допомогою електророзрядних процесів

  Принцип дії цього типу обробки полягає у видаленні металу, розміщеного між двома металевими електродами (заготовка та оброблювальний інструмент), шляхом переривчастих електричних розрядів дуже короткої тривалості з частотою кілька сотень тисяч герц. Ця група включає, наприклад, високочастотні електроерозійні вирізні верстати.

  (D) Верстати для обробки за допомогою електрохімічних процесів

  Принципом цього типу обробки є знімання металу в результаті електролізу. Заготовка (анод) є провідником електричного струму, як і оброблювальний інструмент (катод). Обидва занурюються в обраний електроліт, що забезпечує неможливість осадження на катоді, і відбувається розчинення анода.

  Ця група включає:

  (1) Пристрої для електролітичного полірування, використовувані для полірування зразків для мікроскопічного або металургійного дослідження.

  (2) Електролітичні заточувальні верстати для заточування різального інструменту, прорізання стружколамаючих канавок або різання твердосплавних пластин; ці верстати використовують алмазний круг.

  (3) Машини для зняття задирок з різних типів зубчастих коліс шляхом анодного розчинення.

  (4) Машини для прецизійної обробки плоских поверхонь і т.п.

  (E) Верстати для обробки за допомогою електронно-променевих процесів

  Обробка електронним променем полягає в бомбардуванні деталі на дуже невеликій поверхні електронами, випромінюваними катодом, прискореними потужним електричним полем і сфокусованими системою магнітних або електростатичних лінз.

  (F) Верстати для обробки за допомогою іонно-променевих процесів

  Промінь у цих верстатах впливає безперервно, а не імпульсами, як у випадку лазерного променя.

  (G) Верстати для обробки за допомогою плазмово-дугових процесів

  Обробка методом впливу плазмової дуги включає інтенсивну іонізацію газу за допомогою електричного струму, створюваного генератором магнітних імпульсів за високої напруги. Він забезпечує можливість різання пластин з дуже високою швидкістю, а також чорнову нарізку та обробка різьби великого кроку.

  (Н) Водоструминні різальні машини

  В дану категорію включаються водоструминні різальні машини і водоструминні абразивні різальні машини. Дані машини призначені для різки матеріалу безпосередньо способом процесу, в якому використовуються струмені води чи води, до якої додають дуже тонкий абразив, як правило, направлений зі швидкістю, що в 2-3 рази перевищує швидкість звуку. Вони працюють під тиском від 3000 до 4000 бар і здатні утворювати складні види точних розрізів різних матеріалів. Водоструминні різальні машини, як правило, використовуються для розрізання більш м’яких матеріалів (таких як пінопласт, м’яка гума, прокладочний матеріал, фольга тощо). Водоструминні абразивні різальні машини, як правило, використовуються для розрізання більш твердих матеріалів (таких як інструментальна сталь, тверда гума, композиційні матеріали, камінь, скло, алюміній, нержавіюча сталь тощо).

  Частини і приладдя

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини і приладдя до машин цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8466.

  До цієї товарної позиції не включаються також:

  (а) ультразвукові апарати для очищення (товарна позиція 8479);

  (b) машини та апарати для паяння, у тому числі тугоплавким припоєм, або зварювання незалежно від того, здатні вони здійснювати різання чи ні (товарна позиція 8515);

  (c) машини для випробовувань (товарна позиція 9024).

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8456 10 00

  Поряд із машинами, згадуваними в Поясненнях до товарної позиції 8456 (A), ця товарна категорія також включає машини для лазерної підгонки електричних резисторів у друкованих платах. Шар електропровідного матеріалу, який утворює резистори на ізолювальній підкладці, видаляється за допомогою лазерного променя доти, поки не досягається бажаний рівень опору.

  8456 30 11

  Ці машини оснащені електродом, який складається з проводу малого діаметра, намотаного між двома шпульками з протилежних боків оброблюваного виробу.

  Пояснення до товарної позиції 8457:

  8457

  Центри оброблювальнi, верстати агрегатнi однопозицiйнi та багатопозицiйнi, для обробки металу:

  8457 10

  – центри оброблювальнi:

  8457 10 10 00

  – – горизонтальнi

  8457 10 90 00

  – – iншi

  8457 20 00 00

  – верстати агрегатнi однопозицiйнi

  8457 30

  – верстати агрегатнi багатопозицiйнi:

  8457 30 10 00

  – – з числовим програмним керуванням

  8457 30 90 00

  – – iншi

  До цієї товарної позиції включаються (див. Примітку 4 до цієї групи) лише металооброблювальні верстати, крім токарних верстатів (включаючи верстати токарні багатоцільові), які можуть виконувати операції механічної обробки різних типів на одному оброблюваному виробі (заготовці) одним із зазначених нижче способів:

  (а) шляхом автоматичної заміни різального інструменту з магазина або аналогічного пристрою відповідно до програми механічної обробки (оброблювальні центри);

  (b) шляхом автоматичного використання одночасно або послідовно різних агрегатних головок, які обробляють зафіксовану деталь (заготовку) (однопозиційні агрегатні верстати); або

  (c) шляхом автоматичного переносу оброблюваної деталі (заготовки) до різних агрегатних головок (багатопозиційні агрегатні верстати).

  (А) Оброблювальні центри

  Оброблювальні центри є окремими верстатами, тобто всі операції механічної обробки виконуються на одному (багатофункціональному) верстаті. Такі оброблювальні центри повинні задовольняти таким умовам: повинні виконувати кілька операцій механічної обробки і забезпечувати автоматичну зміну різального інструменту з магазина або іншого аналогічного пристрою відповідно до програми обробки.

  Отже, цей клас охоплює верстати, що виконують дві або більше операцій механічної обробки шляхом автоматичної зміни різального інструменту з магазина або аналогічного пристрою, а верстати, що виконують одну операцію механічної обробки з використанням одного різального інструменту або декількох різальних інструментів, які працюють одночасно або послідовно (наприклад, багатошпиндельні свердлильні верстати або багатоінструментальні фрезерні верстати), включаються до товарних позицій 8459 – 8461.

  Умова автоматичної зміни різального інструменту виключає з цієї товарної позиції багатофункціональні верстати (наприклад, верстати, що виконують свердління, розточування, нарізування різьби та фрезерування), в яких різні різальні інструменти автоматично не заміняються. Такі верстати включаються до товарних позицій 8459 – 8461 відповідно до Примітки 3 до Розділу XVI або Правилом 3 (с) Основних правил інтерпретації класифікації товарів, якщо, зазвичай, вони не можуть розглядатися як багатопозиційні агрегатні верстати, в яких оброблювана деталь автоматично переноситься до різних головок (див. пояснення в пункті (С) нижче).

  Оброблювальні центри можуть також включати додаткові пристрої, такі як пристрої зміни піддонів, системи накопичувачів піддонів або пристрої зміни інструментальних магазинів.

  (B) Однопозиційні агрегатні верстати

  Однопозиційні агрегатні верстати являють собою багатофункціональні верстати, в яких оброблювана деталь утримується у фіксованій позиції, а агрегатні головки переміщаються відносно цієї деталі для виконання операції або операцій механічної обробки.

  Агрегатні головки є частинами верстатів, на яких вони встановлені, і використовуються для закріплення, спрямовування і приведення в дію (обертання, висування, переміщення в зворотному напрямку) змінного різального інструменту. Обертові головки зазвичай містять у собі електродвигун, а до головки зворотно-поступального переміщення зазвичай входить гідравлічний циліндр; ці два типи головок можуть комбінуватися.

  Цей клас охоплює однопозиційні агрегатні верстати, які виконують дві або більше операції механічної обробки з використанням двох або більше агрегатних головок.

  Проте верстати, що виконують одну операцію механічної обробки з використанням декількох агрегатних головок, або верстати, що виконують кілька операцій механічної обробки з використанням однієї головки, не включаються до цієї товарної позиції.

  (C) Багатопозиційні агрегатні верстати

  Верстати цього класу повинні задовольняти трьом таким умовам: вони повинні виконувати кілька операцій механічної обробки, вони повинні функціонувати, забезпечуючи автоматичну подачу оброблюваної деталі до різального інструмента, і повинні бути обладнані різними агрегатними головками.

  Загалом, розрізняються поворотні агрегатні верстати і верстати лінійного переміщення. У першому випадку головки, що виконують різні операції, розташовані по колу на загальній основі. Оброблювана деталь переміщається по цьому колу таким чином, що в кожній позиції вона обробляється різальним інструментом відповідної головки (наприклад, шляхом свердління, розточування, нарізування різьби). У другому випадку головки розташовані в лінію на загальній основі і послідовно обробляють деталь у міру її переміщення від однієї головки до іншої уздовж лінії.

  Відповідно до Примітки 4 (с) до цієї групи до цієї товарної позиції не включаються автоматичні верстатні лінії, що складаються з різних верстатів, зв”язаних конвеєром, який подає оброблювані деталі.

  Відповідно до зазначеної вище примітки до цієї групи до цієї товарної позиції не включаються також “гнучкі виробничі системи” (ГВС), які складаються з декількох верстатів зазвичай з числовим програмним керуванням, або з декількох груп верстатів разом з автоматичними транспортними засобами, такими як підйомники, конвеєри, автоматичні візки, маніпулятори та промислові роботи для подачі оброблюваних деталей до верстатів або видалення їх після механічної обробки. Різні групи машин і транспортного устаткування, що входять у гнучку виробничу систему, керуються машинами автоматичної обробки інформації.

  Частини і приладдя

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини і приладдя (крім інструментів групи 82) верстатів цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8466.

  До цієї товарної позиції не включається також таке устаткування:

  (а) верстати для обробки будь-яких матеріалів шляхом видалення матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, а також за допомогою ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазмово-дугових процесів; водоструминні різальні машини (товарна позиція 8456);

  (b) токарні верстати (включаючи верстати токарні багатоцільові) металорізальні (товарна позиція 8458);

  (c) агрегатні верстати лінійної побудови (товарна позиція 8459);

  (d) машини для паяння, у тому числі тугоплавким припоєм, або зварювання та апарати товарних позицій 8468 і 8515.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8457 10 10

  Ця товарна категорія охоплює оброблювальні центри, в яких інструмент встановлюється переважно в горизонтальному шпинделі і ріже заготовку збоку.

  8457 10 90

  Ця товарна категорія включає оброблювальні центри, в яких інструмент діє на заготовку зверху (оброблювальні центри з вертикальним шпинделем), центри, які використовують як вертикальні, так і горизонтальні шпинделі (комбіновані оброблювальні центри), або центри, які працюють з використанням шарнірної головки (універсальні оброблювальні центри).

  Пояснення до товарної позиції 8458:

  8458

  Верстати токарнi (включаючи верстати токарнi багатоцiльовi) металорізальні:

   

  – горизонтальнi:

  8458 11

  – – з числовим програмним керуванням:

  8458 11 20 00

  – – – верстати токарнi багатоцiльовi

   

  – – – токарнi автомати:

  8458 11 41 00

  – – – – одно-шпиндельнi

  8458 11 49 00

  – – – – багато-шпиндельнi

  8458 11 80 00

  – – – iншi

  8458 19 00

  – – інші:

  8458 19 00 10

  – – – верстати токарнi центровi (процесори або iнструментальнi верстати)

  8458 19 00 90

  – – – інші

   

  – іншi верстати токарнi:

  8458 91

  – – з числовим програмним керуванням:

  8458 91 20 00

  – – – верстати токарнi багатоцiльовi

  8458 91 80 00

  – – – iншi

  8458 99 00 00

  – – iншi

  Верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) цієї товарної позиції є машинами для обробки поверхні металу шляхом різання або інших способів видалення металу.

  Ці машини відрізняються від інструментів (пневматичних, гідравлічних або тих, що мають двигун) для ручної обробки товарної позиції 8467 тим, що вони зазвичай сконструйовані для установлення на підлозі, верстаку, стіні або на іншій машині, і тому вони оснащуються опорною плитою, монтажною рамою, станиною і т.п.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Токарні верстати, автоматичні або неавтоматичні, включаючи токарно-гвинторізні, вертикальні, токарно-револьверні, копіювальні верстати. Проте токарно-давильні верстати, які працюють за принципом деформації металу, включаються до товарної позиції 8463.

  (2) Токарні верстати для обточування осей для одночасної і симетричної обробки з двох сторін валів або осей коліс великого діаметра та ін.

  (3) Верстати токарні багатоцільові металорізальні.

  Частини і приладдя

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини і приладдя (крім інструментів групи 82) до токарних верстатів цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8466.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) верстати для обробки будь-яких матеріалів шляхом видалення матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, а також за допомогою ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазмово-дугових процесів; водоструминні різальні машини (товарна позиція 8456);

  (b) оброблювальні центри, однопозиційні і багатопозиційні агрегатні верстати для обробки металів (товарна позиція 8457);

  (c) відрізні верстати (товарна позиція 8461);

  (d) ручні інструменти пневматичні, гідравлічні або з умонтованим неелектричним двигуном (товарна позиція 8467);

  (е) машини та прилади для випробовувань товарної позиції 9024.

  Пояснення до товарних підпозицій:

  8458 11 та 8458 91

  Категорія верстатів з числовим програмним керуванням відома абревіатурою ЧПК (числове програмне керування). Терміни “числове програмне керування” та “цифрове управління” можуть розглядатися як синоніми. Для віднесення до верстатів з числовим програмним керуванням функції та рухи станка, інструмента або заготовки повинні виконуватись у відповідності з запрограмованими командами. Програмування зазвичай виконується на спеціальній мові цифрового управління, наприклад, коді ISO. Програми та інші дані зберігаються таким чином, щоб бути доступними безпосередньо або послідовно. Верстати з числовим програмним керуванням завжди поєднують у одне ціле пристрій управління (окремий або вмонтований блок), який включає машину з автоматичної обробки інформації або мікропроцесор, і сервосистеми, для забезпечення необхідних рухів верстата, інструмента або заготовки. Верстати з ЧПК, токарні верстати з ЧПК і фрезерні верстати з ЧПК являються прикладами верстатів з числовим програмним керуванням.

  У випадку коли пристрій керування не постачається разом із машиною, такий верстат, також повинен розглядатися як верстат з числовим програмним керуванням за умови, якщо він має характерні ознаки верстатів такого типу.

  Додаткові пояснення до товарної позиції 8458:

  Ця товарна позиція охоплює токарні верстати, спеціально призначені для обробки металу, і які видаляють матеріал за допомогою обертового інструмента. Як правило, виріб, який формується, подається у стані обертання навколо своєї осі. Проте токарні верстати, на яких обертаються сам інструмент або інструмент та виріб, також охоплюються цією товарною позицією.

  Поряд із токарними верстатами, згадуваними в Поясненнях до товарної позиції 8458, третій параграф, ця позиція включає спеціальні токарно-заточувальні верстати, обдирно-обточувальні верстати, верстати для обточування осей і універсальні токарні верстати. Ці універсальні верстати нагадують токарно-гвинторізні верстати з механічною подачею, однак вони відрізняються наявністю спеціального механізму, що дозволяє на тих самих верстатах виконувати інші роботи, такі як, свердління, фрезерування та різання.

  Пояснення до товарної позиції 8459: 

  8459

  Верстати металорiзальнi (включаючи агрегатнi верстати лінійної побудови) для свердлiння, розточування, фрезерування, нарiзування зовнiшньої або внутрiшньої рiзьби шляхом видалення металу, крiм токарних верстатiв (включаючи верстати токарнi багатоцільові) товарної позицiї 8458:

  8459 10 00 00

  – верстати агрегатнi лінійної побудови

   

  – iншi верстати для свердлiння:

  8459 21 00 00

  – – з числовим програмним керуванням

  8459 29 00 00

  – – iншi

   

  – iншi верстати розточувально-фрезернi:

  8459 31 00 00

  – – з числовим програмним керуванням

  8459 39 00 00

  – – iншi

  8459 40

  – iншi верстати розточувальні:

  8459 40 10 00

  – – з числовим програмним керуванням

  8459 40 90 00

  – – iншi

   

  – верстати консольно-фрезернi:

  8459 51 00 00

  – – з числовим програмним керуванням

  8459 59 00 00

  – – iншi

   

  – iншi верстати фрезернi:

  8459 61

  – – з числовим програмним керуванням:

  8459 61 10 00

  – – – iнструментальнi фрезернi

  8459 61 90 00

  – – – iншi

  8459 69

  – – iншi:

  8459 69 10 00

  – – – iнструментальнi фрезернi

  8459 69 90 00

  – – – iншi

  8459 70 00 00

  – iншi верстати рiзенарiзнi

  До цієї товарної позиції включаються металорізальні верстати для свердління, розточування, фрезерування, нарізування зовнішньої або внутрішньої різьби шляхом видалення металу, крім токарних верстатів (включаючи токарні багатоцільові верстати) товарної позиції 8458.

  Як правило, верстати мають механічний привід, але аналогічні верстати з ручним або ножним (педальним) приводом також включаються до цієї товарної позиції. Останні можна відрізнити від ручних інструментів товарної позиції 8205 та від ручних інструментів товарної позиції 8467 тим, що вони зазвичай сконструйовані для установлення на підлозі, верстаку, стіні або на іншій машині і тому забезпечуються опорною плитою, монтажною рамою, станиною та ін.

  До цієї товарної позиції включаються:

  (1) Верстати агрегатні лінійної побудови. Ці верстати, які призначені для виконання операцій свердлення, розточування, фрезерування, нарізання зовнішньої або внутрішньої різьби, не мають закріпленої основи. Вони складаються лише з “рами”,  на якій встановлено електродвигун і тримач робочого інструмента, та оснащені напрямними і тому при встановленні на відповідну основу можуть здійснювати зворотно-поступальні повторювані переміщення. Заготовка встановлюється у відповідне пристосування, незалежне від агрегатного верстата лінійної побудови, яке рухається горизонтально зворотньо-поступально для свердлення, розточування і т.п.

  (2) Свердлильні верстати. Вони застосовуються для свердління циліндричних отворів, включаючи глухі отвори, у виробах за допомогою обертового інструмента, який називається свердлом або перкою. Виріб залишається нерухомим під час обробки, у той час як інструмент обертається (різання) або подається на деталь (подача). До цієї товарної позиції також включаються свердлильні верстати, в яких використовується нерухомий інструмент та обертова деталь, або подібні машини, в яких використовуються обидва процеси.

  До свердлильних верстатів входять одношпиндельні верстати, радіальні та інші, і верстати з декількома шпинделями (багатошпиндельні свердлильні верстати).

  (3) Розточувальні верстати. Ці верстати додатково обробляють внутрішню поверхню вже наявного отвору, доводячи його до точних розмірів. Розточування може бути циліндричним, конічним або сферичним. Розточувальні верстати використовуються, наприклад, для обробки до точних розмірів отворів циліндрів поршневих двигунів внутрішнього згоряння або насосів.

  Операція розточування містить у собі використання вільно встановлених підрізних інструментів фіксованих розмірів (розточувальні свердла, фінішні свердла з прямими або спіральними канавками) або налагоджувальних інструментів (регульовані свердла, розточувальні свердла закритого типу, розточувальні головки, які налагоджуються мікрометрично, розточувальні головки зі вставними різцями), або інструментів, що потребують напрямників (регульовані і нерегульовані різці та цільні втулки або втулки зі вставними частинами).

  До цієї товарної позиції включаються, серед іншого (inter alia), вертикальні розточувальні верстати, горизонтальні розточувальні верстати з рухомими або нерухомими стійками, розточувальні верстати з багатошпиндельними розточувальними головками, розточувальні верстати для обробки внутрішньої поверхні порожнистих валів, а також верстати, які зазвичай називаються розточувально-фрезерними, обладнані двома співвісними шпинделями, які можуть працювати незалежно один від одного; при цьому внутрішній шпиндель складається з довгого порожнистого вала, на який можна кріпити борштангу (розточувальний шпиндель), а зовнішній шпиндель, жорстко закріплений на планшайбі, може оснащуватися фрезою (фрезерний шпиндель).

  До цієї товарної позиції також включаються верстати, спеціально розроблені і виготовлені для розточувальних операцій, навіть якщо вони здатні виконувати інші додаткові операції (наприклад, свердління, фрезерування поверхні, лобове обточування, токарні операції та іноді навіть нарізування зовнішньої різьби). Проте токарні верстати (включаючи багатоцільові), які як допоміжну або додаткову операцію можуть виконувати розточування, включаються до товарної позиції 8458.

  (4) Фрезерні верстати. Ці верстати обробляють плоскі або профільні поверхні за допомогою обертового інструмента (відомого як фреза), при цьому круговий рух різання комбінується з подовжньою подачею оброблюваного виробу, закріпленого на столі верстата. До фрезерних верстатів, серед іншого (inter alia), відносяться горизонтальні фрезерні верстати, вертикальні фрезерні верстати, горизонтально-вертикальні фрезерні верстати, фрезерні верстати з регульованими головками, поздовжньо-фрезерні верстати, універсальні фрезерні верстати, які крім звичайного фрезерування можуть за допомогою ділильної головки, закріпленої на верстаті, фрезерувати шпонкові канавки на валах, прямозубі і косозубі зубчасті колеса, копіювально-фрезерні верстати, фрезерні верстати для виконання канавок і зняття фасок, гравірувально-фрезерні верстати.

  (5) Верстати для нарізування внутрішньої різьби (тобто верстати для нарізування ґвинтової різьби у вже існуючому отворі) і верстати для нарізування зовнішньої різьби для виготовлення болтів, ґвинтів та ін. Слід зазначити, що різьбофрезерні верстати розглядаються як фрезерні верстати.

  Частини і приладдя

  За умови дотримання загальних положень щодо класифікації частин (див. Загальні положення до Розділу XVI), частини і приладдя (крім інструментів групи 82) верстатів цієї товарної позиції включаються до товарної позиції 8466.

  До цієї товарної позиції не включаються:

  (а) верстати для обробки будь-яких матеріалів шляхом видалення матеріалу за допомогою лазерного або іншого світлового чи фотонного променя, а також за допомогою ультразвукових, електророзрядних, електрохімічних, електронно-променевих, іонно-променевих або плазмово-дугових процесів; водоструминні різальні машини  (товарна позиція 8456);

  (b) оброблювальні центри, однопозиційні і багатопозиційні агрегатні верстати для обробки металів (товарна позиція 8457);

  (c) верстати токарні (включаючи верстати токарні багатоцільові) металорізальні (товарна позиція 8458);

  (d) верстати поздовжньо-стругальні та інші верстати для обробки металів товарної позиції 8461;

  (e) ручні інструменти пневматичні, гідравлічні або з умонтованим неелектричним двигуном (товарна позиція 8467);

  (f) машини та прилади для випробувань товарної позиції 9024.

  Пояснення до товарних підпозицій:

  8459 21, 8459 31, 8459 51 та 8459 61

  Дивись Пояснення до товарних підпозицій 8458 11 та 8458 91.

  8459 51 та 8459 59

  Машини цих підпозицій можуть бути ідентифіковані завдяки наявності консолі, що складається з горизонтальних елементів, яка переміщається вертикально відносно станини по напрямних. Ця станина підтримує робочий стіл, який може переміщатися в поперечному напрямку. Консоль зазвичай містить у собі пристрої, необхідні для приводу машин.

  Додаткові пояснення до товарних категорій:

  8459 10 00

  Дивись Пояснення до товарної позиції 8459, пункт (1).

  8459 31 00 і 8459 39 00

  Дивись Пояснення до товарної позиції 8459, третій абзац пункту (3).