Головна Група 27. Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски...

  Група 27. Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні

  Група 27
  Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки;
  бітумінозні речовини; воски мінеральні

  Примітки:

  1. Ця група не включає:

  (a) органічні сполуки визначеного хімічного складу, крім чистих метану і пропану товарної позиції 2711;

  (b) лікарські засоби товарної позиції 3003 або 3004; або

  (c) змішані ненасичені вуглеводні товарних позицій 3301, 3302 або 3805.

  1. У товарній позиції 2710 термін “нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів)” означає не тільки нафту та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід, але і аналогічні продукти, а також продукти, що містять передусім змішані ненасичені вуглеводні. Ці продукти можуть бути одержані будь-яким способом за умови, що маса неароматичних складових частин перевищує масу ароматичних.

  Однак цей термін не означає рідкі синтетичні поліолефіни, менш як 60 об. % яких методом дистиляції при низькому тиску переганяється при температурі 300° C, після приведення температури до тиску 1013 мбар (група 39).

  1. У товарній позиції 2710 термін “відпрацьовані нафтопродукти” означає відходи, що містять переважно нафту або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (описані в примітці 2 до цієї групи), змішані або не змішані з водою. До них включаються:

  (a) нафтопродукти, непридатні для подальшого використання як первинні продукти (наприклад, відпрацьовані мастила, гідравлічні та трансформаторні масла);

  (b) нафтопродукти, що існують у вигляді шламу з баків – сховищ нафтопродуктів і містять переважно нафтопродукти з присадками високої концентрації (наприклад, хімічних речовин) і використовуються у виробництві первинних продуктів; та

  (c) нафтопродукти у вигляді водних емульсій чи сумішей з водою, що утворюються, наприклад, у результаті витоку нафтопродуктів або в процесі промивання бака – сховища нафтопродуктів, а також використані мастильно-охолоджувальні рідини, що застосовуються для механічної обробки.

  Примітки до товарних підпозицій:

  1. У товарній підпозиції 2701 11 термін “антрацит” означає вугілля з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) не більш як 14 %.
  2. У товарній підпозиції 2701 12 термін “вугілля бітумінозне” означає вугілля з граничним вмістом летких речовин (у перерахунку на суху безмінеральну основу) більш як 14 % і з граничною теплотою згоряння (у перерахунку на вологу безмінеральну основу) не менш як 5833 ккал/кг.
  3. У товарних підпозиціях 2707 10, 2707 20, 2707 30 і 2707 40 терміни “бензол”, “толуол”, “ксилол” і “нафталін” означають продукти, що містять більш як 50 мас. % відповідно бензолу, толуолу, ксилолу, нафталіну.
  4. У товарній підпозиції 2710 12 термін “легкі дистиляти та продукти” означає нафтопродукти, 90 об. % або більше яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 210° C (згідно з ASTM D 86).
  5. У підпозиціях товарної позиції 2710 термін “біодизель” означає моноалкільні складні ефіри жирних кислот, що використовуються як паливо, одержане з тваринних або рослинних жирів та масел, відпрацьованих або невідпрацьованих.

  Додаткові примітки:

  1. У товарній категорії 2707 99 80 термін “феноли” застосовується до продуктів, що містять більш як 50 мас. % фенолів.
  2. У товарній позиції 2710:

  (a) термін “бензини спеціальні” (товарні категорії 2710 12 21 і 2710 12 25) означає легкі дистиляти та продукти, зазначені в примітці 4 до товарних підпозицій, які не містять ніяких антидетонаційних присадок і в яких різниця між температурами, при яких переганяється 5 об. % і 90 об. % (включаючи втрати), не перевищує 60° C;

  (b) термін “уайт-спірит” (товарна категорія 2710 12 21) означає спеціальні бензини, зазначені в пункті (a), з температурою спалаху більш як 21° C, визначеною за методом EN ISO 13736;

  (c) термін “середні дистиляти” (товарні категорії 2710 19 11 – 2710 19 29) означає нафтові фракції та інші нафтопродукти, менш як 90 об. % яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 210° C і 65 об. % або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі 250° C (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86);

  (d) термін “важкі дистиляти” (товарні категорії 2710 19 31 – 2710 19 99 та 2710 20 11 – 2710 20 90) означає нафтові фракції та інші нафтопродукти, менш як 65 об. % яких (включаючи втрати) переганяється при температурі 250° C за методом ISO 3405 (еквівалентним методу ASTM D 86), або фракції, відсоток перегонки яких при температурі 250° C не може бути визначений за цим методом;

  (e) термін “газойлі” (товарні категорії 2710 19 31 – 2710 19 48 та 2710 20 11 – 2710 20 19) означає важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), 85 об. % яких (включаючи втрати) або більше переганяється при температурі 350° C (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86);

  (f) термін “паливо рідке” (товарні категорії 2710 19 51 – 2710 19 68 та 2710 20 31 – 2210 20 39) означає важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), крім газойлів, зазначених у пункті (e), які за відповідними значеннями колориметричної характеристики К мають в”язкість В:

  – не більше, ніж зазначено в рядку I наведеної нижче таблиці, якщо вміст сульфатної золи становить менш як 1 % за методом ISO 3987 та індекс омилення – менш як 4 ISO 6293-1 або 6293-2;

  – більше, ніж зазначено в рядку II, при температурі плинності не менш як 10° C за методом ISO 3016;

  – більше, ніж зазначено в рядку I, але не більше, ніж зазначено в рядку II, якщо 25 об. % або більше переганяється при температурі 300° C ISO 3405 (аналогічним методу ASTM D 86) або якщо менш як 25 об. % переганяється при температурі 300° C і температура плинності перевищує 10° C за методом ISO 3016. Ці параметри стосуються лише фракцій із значеннями колориметричної характеристики К менш як 2.

  Таблиця відповідності числових значень колориметричної характеристики К значенням в”язкості В

  Колориметрична характеристика К

  0

  0,5

  1

  1,5

  2

  2,5

  3

  3,5

  4

  4,5

  5

  5,5

  6

  6,5

  7

  7,5 і більше

  В”язкість В

  I

  4

  4

  4

  5,4

  9

  15,1

  25,3

  42,4

  71,1

  119

  200

  335

  562

  943

  1580

  2650

  II

  7

  7

  7

  7

  9

  15,1

  25,3

  42,4

  71,1

  119

  200

  335

  562

  943

  1580

  2650

  Термін “в”язкість В” означає кінематичну в”язкість при температурі 50° C, що виражається в 10 -6 м 2с -1 за методом EN ISO 3104.

  Термін “колориметрична характеристика К” означає колір продукту, визначений згідно з ASTM D 1500 після того, як одну частину (за об”ємом) продукту змішують із 100 частинами (за об”ємом) чотирихлористого вуглецю. Колір слід визначати негайно після утворення розчину.

  Товарні категорії 2710 19 51 – 2710 19 68 та 2710 20 31 – 2710 20 39 включають лише види рідкого палива природного забарвлення. Ці товарні категорії не включають важкі дистиляти, зазначені в пункті (d), для яких неможливо встановити:

  – відсотковий вміст кількості відігнаного продукту при температурі 250° C за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86 (нульовий вихід потрібно розглядати як нульовий відсоток);

  – кінематичну в”язкість при температурі 50° C (згідно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445);

  – або колориметричну характеристику К (згідно з ASTM D 1500).

  Такі продукти включаються до товарних категорій 2710 19 71 – 2710 19 99 або 2710 20 90.

  1. У товарній позиції 2712 термін “сирий нафтовий вазелін” (товарна категорія 2712 10 10) означає нафтовий вазелін із колориметричною характеристикою для природного забарвлення більш як 4,5 (згідно з ASTM D 1500).
  2. У товарних категоріях 2712 90 31 – 2712 90 39 термін “сирий” означає продукти:

  (a) із вмістом нафтових фракцій не менш як 3,5 або більше за методом ISO 2908, якщо їх в”язкість при температурі 100° C становить менш як 9 х 10 -6 м 2с -1 за методом EN ISO 3104; або

  (b) із значенням колориметричної характеристики для природного забарвлення більш як 3 (згідно з ASTM D 1500), якщо їх в”язкість при температурі 100° C становить 9 х 10 -6 м 2с -1 або більше (згідно з ГОСТ 33-82 чи ASTM D 445).

  1. У товарних позиціях 2710, 2711 і 2712 термін “специфічний процес” означає такі процеси:

  (a) вакуумної, атмосферно-вакуумної дистиляції;

  (b) вторинної перегонки з ретельним фракціонуванням;

  (c) крекінгу;

  (d) риформінгу;

  (e) екстракції селективними розчинниками;

  (f) процес, що включає всі операції: обробку концентрованою сірчаною кислотою, олеумом або сірчаним ангідридом; нейтралізацію лужними агентами; знебарвлення та очищення природними активними землями, активованим вугіллям чи бокситом;

  (g) полімеризації;

  (h) алкілування;

  (ij) ізомеризації;

  (k) знесірчення із застосуванням водню, що призводить до відновлення принаймні 85 % сірки, яка міститься в продуктах, що обробляються (методи EN ISO 20846, EN ISO 20884 або EN ISO 14596, або EN ISO 24260, EN ISO 20847 та EN ISO 8754) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 31 – 2710 19 99);

  (l) депарафінізації будь-яким способом, відмінним від фільтрації (тільки стосовно продуктів товарної позиції 2710);

  (m) обробки воднем, якщо він бере активну участь у хімічних реакціях під тиском більш як 2000 кПа і при температурі більш як 250° C з використанням каталізатора (крім використання каталізаторів знесірчення) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 31 – 2710 19 99). Подальша обробка воднем мастил товарних категорій 2710 19 71 – 2710 19 99, зокрема для поліпшення кольору або стабільності (наприклад, гідроочищення чи знебарвлення), не належить до специфічних процесів;

  (n) перегонки при атмосферному тиску за умови, що менш як 30 об. % цих продуктів (включаючи втрати) переганяється при температурі 300° C (згідно з ГОСТ 2177-99 чи ASTM D 86) (тільки стосовно продуктів товарних категорій 2710 19 51 – 2710 19 68). Якщо 30 об. % або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі 300° C за методом ISO 3405 (еквівалентний методу ASTM D 86), продукти, які можуть бути одержані шляхом перегонки при атмосферному тиску і належать до товарних категорій 2710 12 11 – 2710 12 90 або 2710 19 11 – 2710 19 29, підлягають обкладенню митом, передбаченим для товарів товарних категорій 2710 19 62 – 2710 19 68;

  (o) обробки високочастотним електричним розрядом (виключно для продуктів товарних категорій 2710 19 71 – 2710 19 99);

  (p) знежирювання методом фракційної кристалізації (виключно для продуктів товарної категорії 2712 90 31).

  Додаткові примітки України:

  1. Октанове число визначається для бензинів моторних (товарні категорії 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51, 2710 12 59) за дослідним методом згідно з ASTM D 2699.
  2. У цій групі терміни “що використовуються (використовується) для промислового складання моторних транспортних засобів” застосовуються лише до товарів, які використовуються у промисловому виробництві моторних транспортних засобів товарних позицій 8701 – 8705, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
  3. У товарній позиції 2710 термін “біоетанол” означає спирт етиловий зневоднений, призначений для використання як компонент палива.

  Код

  Назва

  Ставки мита, %

  Додаткові ОВО

  преференційна

  пільгова

  повна

  2701

  Вугілля кам”яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам”яного вугілля:

   

   

   

   

  – вугілля кам”яне, антрацит, пилоподібне або непилоподібне, але неагломероване:

   

   

   

   

  2701 11 00 00

  – – антрацит

   

  0

  0

  2701 12

  – – бітумінозне вугілля:

   

   

   

   

  2701 12 10 00

  – – – коксівне вугілля

   

  0

  0

  2701 12 90 00

  – – – інше

   

  0

  0

  2701 19 00 00

  – – вугілля інше

   

  0

  0

  2701 20 00 00

  – брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам”яного вугілля

   

  0

  0

   

  2702

  Лігніт, буре вугілля, агломеровані або неагломеровані, крім гагату:

   

   

   

   

  2702 10 00 00

  – лігніт, буре вугілля, пилоподібні або непилоподібні, неагломеровані

   

  0

  0

  2702 20 00 00

  – лігніт, буре вугілля, агломеровані

   

  0

  0

  2703 00 00 00

  Торф (включаючи торф”яний дрібняк), агломерований або неагломерований

   

  0

  0

  2704 00

  Кокс і напівкокс із кам”яного вугілля, лігніту, бурого вугілля або торфу, агломеровані або неагломеровані; вугілля ретортне:

   

   

   

   

  – кокс і напівкокс із кам”яного вугілля:

   

   

   

   

  2704 00 11 00

  – – для виготовлення електродів

   

  0

  0

  2704 00 19 00

  – – інший

   

  0

  0

  2704 00 30 00

  – кокс і напівкокс із лігніту, бурого вугілля

   

  0

  0

  2704 00 90 00

  – інші

   

  0

  0

  2705 00 00 00

  Газ кам”яновугільний, водяний, генераторний і аналогічні види газів, крім нафтових газів та інших газоподібних вуглеводнів

   

  2

  2

  тис. м 3

  2706 00 00 00

  Смоли кам”яновугільні і буровугільні або торф”яні та інші мінеральні смоли, зневоднені або незневоднені, і продукти часткової дистиляції, включаючи “відновлені” смоли

   

  0

  0

  2707

  Масла та інші продукти високотемпературної перегонки кам”яновугільних смол; аналогічні продукти, в яких ароматичні складові переважають за масою неароматичні:

   

   

   

   

  2707 10

  – бензол:

   

   

   

   

  2707 10 10 00

  – – для використання як паливо

   

  0

  0

  2707 10 90 00

  – – для інших цілей

   

  0

  0

  2707 20

  – толуол:

   

   

   

   

  2707 20 10 00

  – – для використання як паливо

   

  0

  0

  2707 20 90 00

  – – для інших цілей

   

  0

  0

  2707 30

  – ксилол:

   

   

   

   

  2707 30 10 00

  – – для використання як паливо

   

  0

  0

  2707 30 90 00

  – – для інших цілей

   

  0

  0

  2707 40 00 00

  – нафталін

   

  0

  0

  2707 50

  – інші суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 65 об. % або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі до 250° C за методом, визначеним згідно з ASTM D 86:

   

   

   

   

  2707 50 10 00

  – – для використання як паливо

   

  0

  0

  2707 50 90 00

  – – для інших цілей

   

  0

  0

  – інші:

   

   

   

   

  2707 91 00 00

  – – масла креозотові

   

  0

  0

  2707 99

  – – інші:

   

   

   

   

  – – – масла неочищені:

   

   

   

   

  2707 99 11 00

  – – – – неочищені легкі масла, в яких 90 об. % або більше піддається дистиляції при температурі до 200° C

   

  0

  0

  2707 99 19 00

  – – – – інші

   

  0

  0

  2707 99 20 00

  – – – сірчисті (із вмістом сполук сірки) легкі масла; антрацен

   

  0

  0

  2707 99 50 00

  – – – основні продукти

   

  0

  0

  2707 99 80 00

  – – – феноли

   

  0

  0

  – – – інші:

   

   

   

   

  2707 99 91 00

  – – – – для виробництва продуктів товарної позиції 2803

   

  0

  0

  2707 99 99 00

  – – – – інші

   

  0

  0

  2708

  Пек або кокс пековий, одержаний із кам”яновугільної смоли або з інших мінеральних смол:

   

   

   

   

  2708 10 00 00

  – пек

   

  2

  2

  2708 20 00 00

  – кокс пековий

   

  2

  2

  2709 00

  Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід (мінералів):

   

   

   

   

  2709 00 10 00

  – газовий конденсат природний

   

  0

  0

  2709 00 90 00

  – інші

   

  0

  0

  2710

  Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти:

   

   

   

   

  – нафта та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів, за виключенням тих, що містять біодизель та відпрацьовані нафтопродукти:

   

   

   

   

  2710 12

  – – легкі дистиляти:

   

   

   

   

  2710 12 11

  – – – для специфічних процесів переробки:

   

   

   

   

  2710 12 11 10

  – – – – із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

   

  0

  0

  2710 12 11 20

  – – – – із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

   

  0

  0

  2710 12 11 90

  – – – – інші

   

  0

  0

  2710 12 15

  – – – для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 12 11 00:

   

   

   

   

  2710 12 15 10

  – – – – із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

   

  4

  4

  2710 12 15 20

  – – – – із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

   

  4

  4

  2710 12 15 90

  – – – – інші

   

  4

  4

  – – – для інших цілей:

   

   

   

   

  – – – – бензини спеціальні:

   

   

   

   

  2710 12 21 00

  – – – – – уайт-спірит

   

  0

  0

  2710 12 25 00

  – – – – – інші

   

  5

  5

  – – – – інші:

   

   

   

   

  – – – – – бензини моторні:

   

   

   

   

  2710 12 31 00

  – – – – – – бензини авіаційні

   

  10

  10

  – – – – – – інші, із вмістом свинцю:

   

   

   

   

  – – – – – – – 0,013 г/л або менше:

   

   

   

   

  2710 12 41

  – – – – – – – – з октановим числом менш як 95:

   

   

   

   

  – – – – – – – – – з октановим числом 80 або менше:

   

   

   

   

  – – – – – – – – – – із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші:

   

   

   

   

  2710 12 41 11

  – – – – – – – – – – – із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

   

  10

  10

  тис. л 1

  ____________
  1 Тут і далі – вимірювання об”єму нафтопродуктів проводиться при температурі 15° C.

  2710 12 41 12

  – – – – – – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

   

  10

  10

  тис. л 1

  2710 12 41 13

  – – – – – – – – – – – інші

   

  10

  10

  тис. л 1

  – – – – – – – – – – інші:

   

   

   

   

  2710 12 41 14

  – – – – – – – – – – – із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

   

  5

  5

  тис. л 1

  2710 12 41 15

  – – – – – – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

   

  5

  5

  тис. л 1

  2710 12 41 19

  – – – – – – – – – – – інші

   

  5

  5

  тис. л 1

  – – – – – – – – – з октановим числом більш як 80, але не більш як 92:

   

   

   

   

  – – – – – – – – – – із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші:

   

   

   

   

  2710 12 41 31

  – – – – – – – – – – – із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

   

  0

  0

  тис. л 1

  2710 12 41 32

  – – – – – – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

   

  0

  0

  тис. л 1

  2710 12 41 33

  – – – – – – – – – – – інші

   

  0

  0

  тис. л 1

  – – – – – – – – – – інші:

   

   

   

   

  2710 12 41 34

  – – – – – – – – – – – із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

   

  0

  0

  тис. л 1

  2710 12 41 35

  – – – – – – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

   

  0

  0

  тис. л 1

  2710 12 41 39

  – – – – – – – – – – – інші

   

  0

  0

  тис. л 1

  – – – – – – – – – з октановим числом більш як 92, але менш як 95:

   

   

   

   

  – – – – – – – – – – із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші:

   

   

   

   

  2710 12 41 91

  – – – – – – – – – – – із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

   

  0

  0

  тис. л 1

  2710 12 41 92

  – – – – – – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

   

  0

  0

  тис. л 1

  2710 12 41 93

  – – – – – – – – – – – інші

   

  0

  0

  тис. л 1

  – – – – – – – – – – інші:

   

   

   

   

  2710 12 41 94

  – – – – – – – – – – – із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

   

  0

  0

  тис. л 1

  2710 12 41 95

  – – – – – – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

   

  0

  0

  тис. л 1

  2710 12 41 99

  – – – – – – – – – – – інші

   

  0

  0

  тис. л 1

  2710 12 45

  – – – – – – – – з октановим числом 95 або більше, але менш як 98:

   

   

   

   

  – – – – – – – – – із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші:

   

   

   

   

  2710 12 45 01

  – – – – – – – – – – із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

   

  0

  0

  тис. л 1

  2710 12 45 02

  – – – – – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

   

  0

  0

  тис. л 1

  2710 12 45 09

  – – – – – – – – – – інші

   

  0

  0

  тис. л 1

  – – – – – – – – – інші:

   

   

   

   

  2710 12 45 12

  – – – – – – – – – – із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

   

  0

  0

  тис. л 1

  2710 12 45 13

  – – – – – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

   

  0

  0

  тис. л 1

  2710 12 45 99

  – – – – – – – – – – інші

   

  0

  0

  тис. л 1

  2710 12 49

  – – – – – – – – з октановим числом 98 або більше:

   

   

   

   

  – – – – – – – – – із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші:

   

   

   

   

  2710 12 49 01

  – – – – – – – – – із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

   

  10

  10

  тис. л 1

  2710 12 49 02

  – – – – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

   

  10

  10

  тис. л 1

  2710 12 49 09

  – – – – – – – – – інші

   

  10

  10

  тис. л 1

  – – – – – – – – інші:

   

   

   

   

  2710 12 49 12

  – – – – – – – – – із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

   

  5

  5

  тис. л 1

  2710 12 49 13

  – – – – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

   

  5

  5

  тис. л 1

  2710 12 49 99

  – – – – – – – – – інші 

   

  5

  5

  тис. л 1

   

  – – – – – – – більш як 0,013 г/л:

   

   

   

   

  2710 12 51

  – – – – – – – – з октановим числом менш як 98:

   

   

   

   

  2710 12 51 10

  – – – – – – – – – із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

   

  0

  0

  тис. л 1

  2710 12 51 20

  – – – – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

   

  0

  0

  тис. л 1

  2710 12 51 90

  – – – – – – – – – інші

   

  0

  0

  тис. л 1

  2710 12 59

  – – – – – – – – з октановим числом 98 або більше:

   

   

   

   

  2710 12 59 10

  – – – – – – – – – із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

   

  5

  5

  тис. л 1

  2710 12 59 20

  – – – – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

   

  5

  5

  тис. л 1

  2710 12 59 90

  – – – – – – – – – інші

   

  5

  5

  тис. л 1

  2710 12 70 00

  – – – – – паливо для реактивних двигунів

   

  10

  10

  2710 12 90 00

  – – – – – інші легкі дистиляти

   

  6

  6

  2710 19

  – – інші:

   

   

   

   

  – – – середні дистиляти:

   

   

   

   

  2710 19 11

  – – – – для специфічних процесів переробки:

   

   

   

   

  2710 19 11 10

  – – – – – із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

   

  5

  5

  2710 19 11 20

  – – – – – із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

   

  5

  5

  2710 19 11 90

  – – – – – інші

   

  5

  5

  2710 19 15

  – – – – для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 11 00:

   

   

   

   

  2710 19 15 10

  – – – – – із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

   

  5

  5

  2710 19 15 20

  – – – – – із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

   

  5

  5

  2710 19 15 90

  – – – – – інші

   

  5

  5

  – – – – для інших цілей:

   

   

   

   

  – – – – – гас:

   

   

   

   

  2710 19 21 00

  – – – – – – паливо для реактивних двигунів

   

  2

  2

  2710 19 25 00

  – – – – – – інший

   

  2

  2

  2710 19 29 00

  – – – – – інші

   

  0

  0

  – – – важкі дистиляти:

   

   

   

   

  – – – – газойлі:

   

   

   

   

  2710 19 31

  – – – – – для специфічних процесів переробки:

   

   

   

   

  2710 19 31 01

  – – – – – – із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

   

  0

  0

  2710 19 31 10

  – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

   

  0

  0

  2710 19 31 20

  – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %

   

  0

  0

  2710 19 31 30

  – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %

   

  0

  0

  2710 19 31 40

  – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,2 мас. %

   

  0

  0

  2710 19 35

  – – – – – для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній категорії 2710 19 31:

   

   

   

   

  2710 19 35 01

  – – – – – – із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

   

  0

  0

  2710 19 35 10

  – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

   

  0

  0

  2710 19 35 20

  – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,005 мас. %, але не більш як 0,035 мас. %

   

  0

  0

  2710 19 35 30

  – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,035 мас. %, але не більш як 0,2 мас. %

   

  0

  0

  2710 19 35 40

  – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,2 мас. %

   

  0

  0

  – – – – – для інших цілей:

   

   

   

   

  2710 19 43 00

  – – – – – – із вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

   

  0

  0

  2710 19 46 00

  – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,002 мас. %

   

  0

  0

  2710 19 47

  – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,002 мас. %, але не більш як 0,1 мас. %:

   

   

   

   

  2710 19 47 10

  – – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,002 мас. %, але не більш як 0,005 мас. %

   

  0

  0

  2710 19 47 90

  – – – – – – – інші

   

  0

  0

  2710 19 48 00

  – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,1 мас. %

   

  0

  0

  – – – – паливо рідке (мазут):

   

   

   

   

  2710 19 51 00

  – – – – – для специфічних процесів переробки

   

  0

  0

  2710 19 55 00

  – – – – – для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00

   

  0

  0

  – – – – – для інших цілей:

   

   

   

   

  2710 19 62 00

  – – – – – – із вмістом сірки не більш як 0,1 мас. %

   

  0

  0

  2710 19 64 00

  – – – – – – із вмістом сірки більш як 0,1 мас. %, але не більш як 1 мас. %

   

  0

  0

  2710 19 68

  – – – – – – із вмістом сірки більш як 1 мас. %:

   

   

   

   

  2710 19 68 10

  – – – – – – – із вмістом сірки більш як 1 мас. %, але не більш як 2 мас. %

   

  0

  0

  2710 19 68 20

  – – – – – – – із вмістом сірки більш як 2 мас. %, але не більш як 2,8 мас. %

   

  0

  0

  2710 19 68 90

  – – – – – – – із вмістом сірки більш як 2,8 мас. %

   

  0

  0

  – – – – мастильні матеріали; інші масла та дистиляти:

   

   

   

   

  2710 19 71 00

  – – – – – для специфічних процесів переробки

   

  0

  0

  2710 19 75 00

  – – – – – для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 71 00

   

  0

  0

   –

  – – – – – для інших цілей:

   

   

   

   

  2710 19 81 00

  – – – – – – масла моторні, компресорні, турбінні

   

  0

  0

  2710 19 83 00

  – – – – – – рідини для гідравлічних передач

   

  0

  0

  2710 19 85 00

  – – – – – – білі масла, вазелінове масло

   

  0

  0

  2710 19 87 00

  – – – – – – масла трансмісійні та редукторні

   

  0

  0

  2710 19 91 00

  – – – – – – засоби для обробки металів на верстатах, для виймання з форм, антикорозійні масла

   

  0

  0

  2710 19 93 00

  – – – – – – електроізоляційні масла

   

  0

  0

  2710 19 99 00

  – – – – – – інші мастильні матеріали та інші дистиляти

   

  0

  0

  2710 20

  – нафта та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих, та продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас. % або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів, що містять біодизель, крім відпрацьованих нафтопродуктів:

   

   

   

   

  – – газойлі:

   

   

   

   

  2710 20 11 00

  – – – з вмістом сірки не більш як 0,001 мас. %

   

  0

  0

  2710 20 15 00

  – – – з вмістом сірки більш як 0,001 мас. %, але не більш як 0,002 мас. %

   

  0

  0

  2710 20 17 00

  – – – з вмістом сірки більш як 0,002 мас. %, але не більш як 0,1 мас. %

   

  0

  0

  2710 20 19 00

  – – – з вмістом сірки більш як 0,1 мас. %

   

  0

  0

  – – палива рідкі:

   

   

   

   

  2710 20 31 00

  – – – з вмістом сірки не більш як 0,1 мас. %

   

  0

  0

  2710 20 35 00

  – – – з вмістом сірки більш як 0,1 мас. %, але не більш як 1 мас. %

   

  0

  0

  2710 20 39 00

  – – – з вмістом сірки більш як 1 мас. %

   

  0

  0

  2710 20 90 00

  – – інші нафтопродукти

   

  6

  6

  – відпрацьовані нафтопродукти:

   

   

   

   

  2710 91 00 00

  – – такі, що містять поліхлордифеніли, поліхлортрифеніли або полібромдифеніли

   

  0

  0

  2710 99 00 00

  – – інші

   

  0

  0

  2711

  Гази нафтові та інші вуглеводні в газоподібному стані:

   

   

   

   

  – скраплені (зріджені):

   

   

   

   

  2711 11 00 00

  – – газ природний

   

  0

  0

  тис. м 3

  2711 12

  – – пропан:

   

   

   

   

  – – – пропан, чистота якого не менш як 99 %:

   

   

   

   

  2711 12 11 00

  – – – – для використання як паливо

   

  0

  0

  2711 12 19 00

  – – – – для інших цілей

   

  0

  0

  – – – інший:

   

   

   

   

  2711 12 91 00

  – – – – для специфічних процесів переробки

   

  0

  0

  2711 12 93 00

  – – – – для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2711 12 91 00

   

  0

  0

  – – – – для інших цілей:

   

   

   

   

  2711 12 94 00

  – – – – – чистота якого більш як 90 %, але не більш як 99 %

   

  0

  0

  2711 12 97 00

  – – – – – інші

   

  0

  0

  2711 13

  – – бутани:

   

   

   

   

  2711 13 10 00

  – – – для специфічних процесів переробки

   

  0

  0

  2711 13 30 00

  – – – для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2711 13 10 00

   

  0

  0

  – – – для інших цілей:

   

   

   

   

  2711 13 91 00

  – – – – чистота якого більш як 90 %, але менш як 95 %

   

  0

  0

  2711 13 97 00

  – – – – інші

   

  0

  0

  2711 14 00 00

  – – етилен, пропілен, бутилен і бутадієн

   

  0

  0

  2711 19 00 00

  – – інші

   

  0

  0

  – у газоподібному стані:

   

   

   

   

  2711 21 00 00

  – – газ природний

   

  0

  0

  тис. м 3

  2711 29 00 00

  – – інші

   

  0

  0

  2712

  Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф”яний, інші мінеральні воски та аналогічні продукти, одержані в результаті синтезу або інших процесів, забарвлені або незабарвлені:

   

   

   

   

  2712 10

  – вазелін нафтовий (петролатум):

   

   

   

   

  2712 10 10 00

  – – сирий (неочищений)

   

  2

  2

  2712 10 90

  – – інший:

   

   

   

   

  2712 10 90 10

  – – – що використовується для промислового складання моторних транспортних засобів

   

  0

  0

  2712 10 90 90

  – – – інший

   

  2

  2

  2712 20

  – парафін із вмістом масел менш як 0,75 мас. %:

   

   

   

   

  2712 20 10 00

  – – парафін синтетичний з молекулярною масою 460 або більше, але не більш як 1560

   

  2

  2

  2712 20 90 00

  – – інші

   

  2

  2

  2712 90

  – інші:

   

   

   

   

  – – озокерит, віск буровугільний (лігнітний) або віск торф”яний (природні продукти):

   

   

   

   

  2712 90 11 00

  – – – сирі

   

  2

  2

  2712 90 19 00

  – – – інші

   

  2

  2

  – – інші:

   

   

   

   

  – – – сирі:

   

   

   

   

  2712 90 31 00

  – – – – для специфічних процесів переробки

   

  2

  2

  2712 90 33 00

  – – – – для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у підкатегорії 2712 90 31 00

   

  2

  2

  2712 90 39

  – – – – для інших цілей:

   

   

   

   

  2712 90 39 10

  – – – – – гідрофобний заповнювач на основі петролатуму

   

  10

  10

  2712 90 39 20

  – – – – – гідрофобний тиксотропний заповнювач на основі синтетичних аліфатичних вуглеводнів

   

  2

  2

  2712 90 39 90

  – – – – – інші

   

  2

  2

  – – – інші:

   

   

   

   

  2712 90 91 00

  – – – – суміш 1-алкенів із вмістом 80 мас. % або більше 1-алкенів, довжина вуглецевого ланцюга яких становить 24 атоми вуглецю або більше, але не більш як 28 атомів вуглецю

   

  2

  2

  2712 90 99 00

  – – – – інші

   

  2

  2

  2713

  Кокс нафтовий, бітум нафтовий та інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід:

   

   

   

   

  – кокс нафтовий:

   

   

   

   

  2713 11 00 00

  – – некальцинований

   

  0

  0

  2713 12 00 00

  – – кальцинований

   

  0

  0

  2713 20 00 00

  – бітум нафтовий

   

  10

  10

  2713 90

  – інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, одержаних із бітумінозних порід:

   

   

   

   

  2713 90 10 00

  – – для виробництва продуктів товарної позиції 2803

   

  2

  2

  2713 90 90 00

  – – інші

   

  2

  2

  2714

  Бітум і асфальт, природні; сланці бітумінозні та пісковики бітумінозні; асфальти та асфальтові породи:

   

   

   

   

  2714 10 00 00

  – сланці бітумінозні та пісковики бітумінозні

   

  2

  2

  2714 90 00 00

  – інші

   

  2

  2

  2715 00 00

  Суміші бітумінозні на основі природного асфальту або природного бітуму, нафтового бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних смол (наприклад, бітумінозні мастики, асфальтові суміші для дорожнього покриття):

   

   

   

   

  – мастики бітумінозні:

   

   

   

   

  2715 00 00 10

  – – антикорозійні

   

  10

  10

  2715 00 00 90

  – – інші

   

  2

  2

  2715 00 00 91

  – інші

   

  2

  2

  2716 00 00 00

  Електроенергія

   

  2

  2

  тис. кВт·год